Search

LIBROS IMPRESOS,
ELECTRÓNICOS Y EN AUDIO GRATIS

El Evangelio del agua y el Espíritu

[suomi-English] OLETKO TODELLA SYNTYNYT UUDESTI VEDESTÄ JA PYHÄSTÄ HENGESTÄ? [Uusi tarkistettu painos]-HAVE YOU TRULY BEEN BORN AGAIN OF WATER AND THE SPIRIT? [New Revised Edition]
  • ISBN9788928228966
  • Páginas817

Finlandés-Inglés 1

[suomi-English] OLETKO TODELLA SYNTYNYT UUDESTI VEDESTÄ JA PYHÄSTÄ HENGESTÄ? [Uusi tarkistettu painos]-HAVE YOU TRULY BEEN BORN AGAIN OF WATER AND THE SPIRIT? [New Revised Edition]

Rev. Paul C. Jong

SISÄLLYS
 
Osa Yksi—Saarnat
1. Meidän täytyy Ensin tietää Syntimme Voidaksemme tulla Lunastetuiksi (Markus 7:8-9, 20-23)
2. Ihmiset Syntyvät Syntisiksi (Markus 7:20-23)
3. Jos teemme asioita Moosesksen Lain Mukaan, voiko se Pelastaa Meidät? (Luukas 10:25-30)
4. Iankaikkinen Lunastus (Johannes 8:1-12)
5. Jeesuksen Kaste Ja Syntien Sovittaminen (Matteus 3:13-17)
6. Jeesus Kristus Tuli Veden, Veren ja Pyhän Hengen Kautta (1. Johanneksen kirje 5:1-12)
7. Jeesuksen Kaste On Pelastuksen Merkki Syntisille (1. Pietarin kirje 3:20-22)
8. Runsauden Sovituksen Evankeliumi (Johannes 13:1-17)
 
Osa Yksi—Liite
1. Täydentävä Selitys
2. Kysymyksiä ja Vastauksia
 
(Finnish)
Tämän otsikon pääaihe on "syntyä uudesti vedestä ja Pyhästä Hengestä". Se käsittelee aihetta omaperäisesti. Toisin sanoen, tämä kirja selittää selkeästi, mitä syntyä uudestaan on ja kuinka syntyä uudesti vedestä ja Hengestä Raamatun sanan mukaisesti. Vesi symboloi Jeesuksen kastetta Jordanilla, ja Raamattu sanoo, että kaikki syntimme siirrettiin Jeesukselle, kun Johannes Kastaja kastoi Hänet. Johannes edusti koko ihmiskuntaa ja oli ylipappi Aaronin jälkeläinen. Aaron laski kätensä syntipukin pään päälle ja siirsi israelilaisten vuotuiset synnit sen päälle sovituspäivänä. Tämä oli tulevien hyvien asioiden varjo.Jeesuksen kaste on käsien päälle panemisen antityyppi. Jeesus kastettiin kätten päällepanemisen muodossa Jordanissa. Niinpä Hän otti pois kaikki maailman synnit kastellaan ja ristiinnaulittiin maksaakseen synnit. Mutta useimmat kristityt eivät tiedä, miksi Johannes Kastaja kastoi Jeesuksen Jordanissa. Jeesuksen kaste on tämän kirjan avainsana ja välttämätön osa Veden ja Hengen evankeliumia. Voimme syntyä uudesti vain uskomalla Jeesuksen kasteeseen ja Hänen ristiinsä. Jeesuksen kaste on käsien päälle laskemisen antityyppi. Jeesus kastettiin Jordanilla käsien päälle panemisen muodossa. Jeesus otti pois kaikki maailman synnit kasteensa kautta ja ristiinnaulittiin maksamaan synneistä. Mutta useimmat kristityt eivät tiedä, miksi Jeesus kastettiin Johanneksen toimesta Jordanissa. Jeesuksen kaste on tämän kirjan avainsana ja erottamaton osa veden ja Hengen evankeliumia. Voimme syntyä uudesti vain uskomalla Jeesuksen kasteeseen ja Hänen ristinsä.
 
(English)
This title`s main subject is "to be born again of Water and the Spirit." It has the originality on the subject. In other words, this book clearly tells us what being born again is and how to be born again of water and the Spirit in strict accordance with the Bible. The water symbolizes the baptism of Jesus at the Jordan and the Bible says that all our sins were passed on to Jesus when He was baptized by John the Baptist. John was the representative of all mankind and a descendant of Aaron, the High Priest. Aaron laid his hands on the head of the scapegoat and passed all the yearly sins of the Israelites onto it on the Day of Atonement. It is a shadow of the good things to come. The baptism of Jesus is the antitype of the laying on of hands. Jesus was baptized in the form of the laying on of hands at the Jordan. So He took away all the sins of the world through His baptism and was crucified to pay for the sins. But most Christians don`t know why Jesus was baptized by John the Baptist in the Jordan. Jesus` baptism is the keyword of this book and the indispensable part of the Gospel of the Water and the Spirit. We can be born again only by believing in the baptism of Jesus and His Cross.
 
 Next 
English 2: RETURN TO THE GOSPEL OF THE WATER AND THE SPIRIT
 
RETURN TO THE GOSPEL OF THE WATER AND THE SPIRIT
Bajar Libro Electronico
PDF EPUB
Audiolibros
Audiolibros
 
Audiolibros

Libros relacionados con este título