Search

LIBROS IMPRESOS,
ELECTRÓNICOS Y EN AUDIO GRATIS

El Evangelio del agua y el Espíritu

[Svenska-English] Har du verkligen blivit född på nytt av vatten och ande?-Have you truly been born again of water and the Spirit?
  • ISBN978-89-282-2975-8
  • Páginas710

Sueco-Inglés 1

[Svenska-English] Har du verkligen blivit född på nytt av vatten och ande?-Have you truly been born again of water and the Spirit?

Rev. Paul C. Jong

INNEHÅLL

Del Ett – Predikan
1. Vi Måste Först Förstå Våra Synder för att Frälsas (Markusevangeliet 7:8-9, 20-23)
2. Människor är Födda Syndare (Markusevangeliet 7:20-23)
3. Kan Det Frälsa Oss, Om Vi Beter Oss enligt Lagen? (Lukasevangeliet 10:25-30)
4. Den Eviga Frälsningen (Johannesevangeliet 8:1-12)
5. Jesu Dop och Försoningen av Synder (Matteusevangeliet 3:13-17)
6. Jesus Kristus Kom genom Vatten, Blod, och Anden (Första Johannesbrevet 5:1-12)
7. Jesu Dop är Antityp av Frälsning för Syndare (Första Petrusbrevet 3:20-22)    
8. Evangeliet av den Överflödande Försoningen (Johannesevangeliet 13:1-17)    
 
Del Två – Bilaga
1. Tillagd Förklaring
2. Frågor & Svar
 
(Swedish)
Bland många kristna böcker som är skrivna om att bli född på nytt, är det här den första boken i vår tid som predikar om ’evangeliet av vatten och ande’ i sträng över-rensstämmelse med Bibeln. Man kan inte träda in i him-melsriket utan att bli född på nytt av vatten och Ande. Att bli född på nytt innebär att en syndare blir frälst från alla hans livslånga synder genom att tro på Jesu dop och Hans blod på korset. Låt oss tro på evangeliet av vatten och Ande och komma in i himmelsriket som de rättfärdiga som inte har någon synd.

(English)
This title`s main subject is "to be born again of Water and the Spirit." It has the originality on the subject. In other words, this book clearly tells us what being born again is and how to be born again of water and the Spirit in strict accordance with the Bible. The water symbolizes the baptism of Jesus at the Jordan and the Bible says that all our sins were passed on to Jesus when He was baptized by John the Baptist. John was the representative of all mankind and a descendant of Aaron the High priest. Aaron laid his hands on the head of the scapegoat and passed all the yearly sins of the Israelites onto it on the Day of Atonement. It is a shadow of the good things to come. The baptism of Jesus is the antitype of the laying on of hands. Jesus was baptized in the form of the laying on of hands at the Jordan. So He took away all the sins of the world through His baptism and was crucified to pay for the sins. But most Christians don`t know why Jesus was baptized by John the Baptist in the Jordan. Jesus` baptism is the keyword of this book, and the indispensable part of the Gospel of Water and the Spirit. We can be born again only by believing in the baptism of Jesus and His Cross.
 
 Next 
Swedish 2: ÅTERVÄND TILL EVANGELIET AV VATTEN OCH ANDE
 
Bajar Libro Electronico
PDF EPUB
Audiolibros
Audiolibros

Libros relacionados con este título