Search

LIBRI STAMPATI GRATUITI,
eBOOKS E AUDIOLIBRI GRATUITI

Il Vangelio Dell’acqua e dello Spirito

[Türkçe-English] GERÇEKTEN SUDAN VE RUH’TAN TEKRAR DOĞDUNUZ MU?-Have you truly been born again of water and the Spirit?
  • ISBN978-89-282-2957-4
  • Pages720

Turko-Inglese 1

[Türkçe-English] GERÇEKTEN SUDAN VE RUH’TAN TEKRAR DOĞDUNUZ MU?-Have you truly been born again of water and the Spirit?

Rev. Paul C. Jong

İÇİNDEKİLER
 
Birinci Kısım - Vaazlar
1. Öncelikle Günahlarımızın Bedelinin Ödendiğini Bilmeliyiz (Markos 7:8-9, 20-23) 
2. İnsan Günahkâr Doğar (Markos 7:20-23) 
3. Yasa’ya Uygun Davranmak Bizi Kurtarabilir mi? (Luka 10:25-30) 
4. Sonsuz Kurtariş (Yuhanna 8:1-12) 
5. İsa’nin Vaftizi ve Günahlarin Kefaretinin Ödenmesi (Matta 3:13-17) 
6. İsa Mesih Su, Kan ve Ruh’la Geldi (1.Yuhanna 5:1-12) 
7. İsa’nin Vaftizi Günahkârlar İçin Kurtuluşun Önbildirisidir (1.Petrus 3:20-22) 
8. Kefaretin Bolluğunun Müjdesi (Yuhanna 13:1-17) 
 
İkinci Kısım-Ekler
1. İlave Açıklamalar
2. Soru & Cevap
 
(Turkish)
Bu kitap, yeniden doğus hakkında yazılan bir çok hıristiyan kitap arsaında kutsal kitapa bağlı bir şekilde Su ve Ruh’un müjdesiyle seslenen ilk kitaptır. İnsan oğlu Su ve Ruh’tan yeniden doğmadan Cennet’in kapısından geçemez. Yeniden doğus, bir insanın tüm hayatındaki günahlardan İsa’nın vaptizi ve Haç üstünde döktüğü kanla arınması demek. Su ve Ruh’un müjdesine inanalım ve GÜNAHSIZ OLAN’ın yanına, Cennete girelim. 
 
(English)
This title`s main subject is "to be born again of Water and the Spirit." It has the originality on the subject. In other words, this book clearly tells us what being born again is and how to be born again of water and the Spirit in strict accordance with the Bible. The water symbolizes the baptism of Jesus at the Jordan and the Bible says that all our sins were passed on to Jesus when He was baptized by John the Baptist. John was the representative of all mankind and a descendant of Aaron the High priest. Aaron laid his hands on the head of the scapegoat and passed all the yearly sins of the Israelites onto it on the Day of Atonement. It is a shadow of the good things to come. The baptism of Jesus is the antitype of the laying on of hands. Jesus was baptized in the form of the laying on of hands at the Jordan. So He took away all the sins of the world through His baptism and was crucified to pay for the sins. But most Christians don`t know why Jesus was baptized by John the Baptist in the Jordan. Jesus` baptism is the keyword of this book, and the indispensable part of the Gospel of Water and the Spirit. We can be born again only by believing in the baptism of Jesus and His Cross.
Scarica eBook
PDF EPUB
Audiolibro
Audiolibro

Libri correlati a questo titolo