Search

សៀវភៅបោះពុម្ព សៀវភៅជាសម្លេង
និងសៀវភៅអេឡិចត្រូនិកដែលឥតគិតថ្លៃ

ការបើកសម្តែង

សេចក្តីអត្ថាធិប្បាយ និងសេចក្តីអធិប្បាយអំពីកណ្ឌគម្ពីរវិវរណៈ តើគ្រានៃពួកអាទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទ ទុក្ករកម្ម ការលើកឡើងទៅក្នុងពពក និង នគររាជ្យមួយពាន់ឆ្នាំ នឹងមកដល់ឬ? (ភាគ១)
  • ISBN9788928241590
  • ទំព័រ398

ភាសាខ្មែរ 7

សេចក្តីអត្ថាធិប្បាយ និងសេចក្តីអធិប្បាយអំពីកណ្ឌគម្ពីរវិវរណៈ តើគ្រានៃពួកអាទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទ ទុក្ករកម្ម ការលើកឡើងទៅក្នុងពពក និង នគររាជ្យមួយពាន់ឆ្នាំ នឹងមកដល់ឬ? (ភាគ១)

Rev. Paul C. Jong

មាតិការ

បុព្វកថា

ជំពូក ១
1. ចូរស្តាប់ព្រះបន្ទូលនៃការបើកសម្តែងរបស់ព្រះ (វិវរណៈ ១:១-២០)
2. យើងត្រូវតែស្គាល់ពីគ្រាទាំង៧

ជំពូក ២
1. សំបុត្រទៅកាន់ពួកជំនុំក្រុងអេភេសូរ (វិវរណៈ ២:១-៧)
2. សេចក្តីជំនឿដែលអាចប្រឈមនឹងទុក្ករកម្ម
3. សំបុត្រទៅកាន់ពួកជំនុំក្រុងស្មឺន៉ា (វិវរណៈ ២:៨-១១)
4. ចូស្មោះត្រង់ រហូតដល់ស្លាប់
5. តើអ្នកណាបានសង្រ្គោះចេញពីបាប?
6. សំបុត្រទៅកាន់ពួកជំនុំក្រុងពើកាម៉ុស (វិវរណៈ ២:១២-១៧)
7. អ្នកដើរតាមគោលលទ្ធិរបស់ពួកនីកូឡាស
8. សំបុត្រទៅកាន់ពួកជំនុំក្រុងទេធារ៉ា (វិវរណៈ ២:១៨-២៩)
9. តើអ្នកបានសង្រ្គោះ ដោយទឹក និងព្រះវិញ្ញាណហើយឬនៅ?

ជំពូក ៣
1. សំបុត្រទៅកាន់ពួកជំនុំក្រុងសើដេស (វិវរណៈ ៣:១-៦)
2. អ្នកដែលមិនបានធ្វើឲ្យសំលៀកបំពាក់សរបស់ខ្លួនកខ្វក់
3. សំបុត្រទៅកាន់ពួកជំនុំក្រុងភីឡាដិលភា (វិវរណៈ ៣:៧-១៣)
4. ពួកបរិសុទ្ធ និងអ្នកបម្រើរបស់ព្រះ ដែលផ្គាប់ព្រះហឫទ័យទ្រង់
5. សំបុត្រទៅកាន់ពួកជំនុំក្រុងឡៅឌីសេ (វិវរណៈ ៣:១៤-២២)
6. សេចក្តីជំនឿត្រឹមត្រូវសម្រាប់ជីវិតនៃភាពជាសិស្ស

ជំពូក ៤
1. ចូរសម្លឹងទៅឯព្រះយេស៊ូវ ដែលគង់នៅលើបល្ល័ង្កព្រះ (វិវរណៈ ៤:១-១១)
2. ព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះ

ជំពូក ៥
1. ព្រះយេស៊ូវដែលគង់នៅលើបល្ល័ង្ក ក្នុងនាមជាតំណាងនៃព្រះវរបិតា (វិវរណៈ ៥:១-១៤)
2. កូនចៀមដែលគង់នៅលើបល្ល័ង្ក

ជំពូក ៦
1. គ្រាទាំង៧ ដែលព្រះបានបង្កើត (វិវរណៈ ៦:១-១៧)
2. គ្រានៃត្រាទាំង៧

ជំពូក ៧
1. តើអ្នកណានឹងបានសង្រ្គោះ ក្នុងកំឡុងពេលនៃសេចក្តីទុក្ខវេទនាដ៏ធំ? (វិវរណៈ ៧:១-១៧)
2. ចូរយើងមានសេចក្តីជំនឿដែលតយុទ្ធ
 
បន្ទាប់ពីការប្រហារភេវរកម្ម៩/១១ របាយការណ៍មួយបង្ហាញថា មានការកើនឡើងដល់ទៅ៨លាននាក់ ដែលបានចូលទៅកាន់គេហទំព័រ វេបសាយ «www.raptureready.com» ដែលផ្តល់ព័ត៌មានអំពីថ្ងៃចុងក្រោយ ហើយយោងតាមការស្ទង់មតិរួមគ្នា ដោយទូរទស្សន៍ CNN និង TIME ឥឡូវនេះ ៥៩ភាគរយនៃជនជាតិអាមេរិចកាំងជឿលើអវសាន្តវិទ្យា ដែលបានបើកសម្តែង។ ដោយឆ្លើយតបទៅតាមការទាមទារនៃពេលវេលា អ្នកនិពន្ធផ្តល់ការពន្យល់ច្បាស់លាស់អំពីផ្ទៃរឿងសំខាន់ៗនៅក្នុងកណ្ឌគម្ពីរវិវរណៈ រួមទាំងពួកអាទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទដែលនឹងមកដល់ ទុក្ករកម្មនៃពួកបរិសុទ្ធ និងការលើកឡើងទៅក្នុងពពករបស់ពួកគេ នគររាជ្យមួយពាន់ឆ្នាំ និងផ្ទៃមេឃថ្មី និងផែនដីថ្មី ដែលគ្រប់ទាំងអស់នៅក្នុងបរិបទនៃកណ្ឌគម្ពីរទាំងមូល និងក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ សៀវភៅនេះផ្តល់នូវសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយតាមខគម្ពីរ អំពីកណ្ឌគម្ពីរ វិវរណៈ ដែលមានបន្ថែមនូវសេចក្តីអធិប្បាយលម្អិតរបស់អ្នកនិពន្ធផង។ អ្នកដែលអានសៀវភៅនេះ នឹងយល់យ៉ាងច្បាស់លាស់ពីផែនការទាំងអស់ ដែលព្រះមានសម្រាប់លោកិយនេះ។ ឥឡូវនេះ គឺជាពេលវេលាសម្រាប់អ្នកហើយ ដើម្បីទទួលស្គាល់សេចក្តីត្រូវការដាក់ខាតនៃការជឿតាមដំណឹងល្អអំពីទឹក និងព្រះវិញ្ញាណ ដើម្បីឲ្យអ្នកអាចទទួលបានប្រាជ្ញាដែលអាចសង្រ្គោះអ្នកចេញពីទុក្ខលំបាក និងសេចក្តីវេទនាទាំងអស់ នៅថ្ងៃចុងក្រោយបាន។ តាមរយៈសៀវភៅទាំងពីរនេះ និងដោយការជឿតាមដំណឹងល្អអំពីទឹក និងព្រះវិញ្ញាណ អ្នកនឹងអាចយកឈ្នះលើទុក្ខលំបាក និងសេចក្តីវេទនាទាំងអស់ ដែលត្រូវបានទាយនៅក្នុងកណ្ឌគម្ពីរវិវរណៈបាន។
 
ទាញយកសៀវភៅអេឡិចត្រូនិក
PDF EPUB

សៀវភៅដែលទាក់ទងនឹងចំណងជើងនេះ