Search

VITABU VILIVYOCHAPISHWA BURE,
VITABU NA VITABU VYA AUDIO

Mahubiri juu ya Mwanzo (I) - MAPENZI ya UTATU MTAKATIFU Kwa BINADAMU
  • ISBN9788928240685
  • Kurasa427

Kiswahili 22

Mahubiri juu ya Mwanzo (I) - MAPENZI ya UTATU MTAKATIFU Kwa BINADAMU

Rev. Paul C. Jong

Yaliyomo

Dibaji 

SURA YA 1
1. Biblia Ni Neno la Wokovu, Sio Kitabu cha Sayansi (Mwanzo 1:1-2) 
2. Je! Umekuwa Nuru katika Injili ya Ukweli? (Mwanzo 1:2-3) 
3. Kutoka Nguvu ya Giza kuingia Ufalme wa Mwana (Mwanzo 1:2-5) 
4. Siku ya Kwanza: Hapo Mwanzo God Aliziumba mbingu na Dunia (Mwanzo 1:1-5) 
5. Maji juu ya Anga na Maji Chini ya Anga (Mwanzo 1:6-8) 
6. God Aligawanya Maji Siku ya Pili (Mwanzo 1:6-8) 
7. Kutimiza mapenzi ya God (Mwanzo 1:9-13) 
8. Kuingia Ndani ya Kazi ya God (Mwanzo 1:9-13) 
9. Tunaweza Kuokolewa kutoka katika Dhambi Zetu Tunapojua Uovu Wetu Wote (Mwanzo 1:9-13) 
10. Watumishi wa God Ambao Wanaamini Injili Ya Maji na Roho Lazima Wajitoe (Mwanzo 1:14-19) 
11. God Ametuweka Katika Vyombo Vinavyostahili (Mwanzo 1:16-19) 
12. Wenye Haki wataishi kwa Imani Pekee (Mwanzo 1:20-23) 
13. Weka Mioyo Yenu mbele za God (Mwanzo 1:20-23) 
14. Maisha ya Watu wa Imani Wanaoamini Neno la God Kwa Mioyo Yao (Mwanzo 1:20-23) 
15. Ni Kwa Sababu gani God Alituumba Kwa Mfano wa Sura yake (Mwanzo 1:24-31) 
16. Tumeumbwa Kwa Sura ya God (Mwanzo 1:24-31) 
 
 
Katika Kitabu cha Mwanzo, kusudi ambalo God alituumbia linapatikana. Wakati wasanifu wanapobuni jengo au wasanii wanachora ramani, kwanza huchukua kazi ambayo ingekamilika akilini mwao kabla ya kuanza kufanya kazi kwenye mradi wao. Kama hivi, God wetu pia alikuwa na wokovu wa wanadamu akilini mwake hata kabla hajaumba mbingu na dunia, na aliwafanya Adamu na Hawa akiwa na kusudi hili akilini. Na God alihitaji kutuelezea uwanja wa Mbingu, ambao hauonekani kwa macho yetu ya mwili, kwa kuteka mfano wa uwanja wa dunia ambao tunaweza kuona na kuelewa.
Hata kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, God alitaka kuokoa wanadamu kikamilifu kwa kutoa injili ya maji na Roho kwa moyo wa kila mtu. Kwa hivyo ingawa wanadamu wote waliumbwa kutoka kwa mavumbi, lazima wajifunze na kujua Ukweli wa injili ya maji na Roho ili kunufaisha nafsi zao. Ikiwa watu wataendelea kuishi bila kujua utawala wa Mbingu, hawatapoteza tu vitu vya dunia, bali pia kila kitu kilicho cha Mbinguni.
Kupakua kitabu mtandaoni
PDF EPUB

Vitabu vinavyohusiana na kichwa hiki