Search

Maswali ya kila mara juu ya Imani ya Kikristo

Somo la 1: Kuzaliwa mara ya pili kwa maji na kwa Roho

1-1. Sababu gani Mwana wa Mungu kuwa mwanadamu?

Alikuwa mwanadamu ili aweze kuwa Mwokozi na kutuokoa sisi sote wenye dhambi toka dhambini na hukumuni katika jehanamu.