Search

免費印刷書籍、
電子書和有聲讀物

水與靈的福音

[čeština-English] BYL JSI SKUTEČNĚ ZNOVUZROZEN SKRZE VODU A DUCHA?-Have you truly been born again of water and the Spirit?
  • ISBN978-89-282-2950-5
  • 頁碼692

捷克語-英語 1

[čeština-English] BYL JSI SKUTEČNĚ ZNOVUZROZEN SKRZE VODU A DUCHA?-Have you truly been born again of water and the Spirit?

Rev. Paul C. Jong

OBSAH
 
Část první – kázání
1. Abychom mohli být vykoupeni, musíme nejprve vědět o svých hříších (Marek 7:8-9, 20-23) 
2. Lidé jsou zrozeni hříšníky (Marek 7:20-23) 
3. Může nás spasit, chováme-li se podle zákona? (Lukáš 10:25-30) 
4. Věčné vykoupení (Jan 8:1-12) 
5. Křest Ježíšův a usmíření hříchů (Matouš 3:13-17) 
6. Ježíš Kristus přišel skrze vodu, krev a Ducha (1. list Janův 5:1-12) 
7. Ježíšův křest jako předobraz spasení pro hříšníky list Petrův 3:20-22) 
8. Zvěst láskyplného vykoupení (Jan 13:1-17) 
 
Část druhá – přílohy
1. Doplňková vysvětlení 
2. Otázky a odpovědi 
 
(Czech)
Mezi mnoha knihami s křesťanskou tematikou, které se vztahují k otázce znovuzrození, je tato kniha první knihou naší doby, která zvěstuje ‚Evangelium vody a Ducha‘ v naprostém souladu s Písmem. Člověk nemůže vstoupit do království nebeského, aniž by byl znovuzrozen skrze vodu a Ducha. Být znovuzrozen znamená, že hříšník je spasen ze všech svých celoživotních hříchů vírou v Ježíšův křest a v Jeho krev na Kříži. Věřme v evangelium vody a Ducha a vstupme do království nebeského jako spravedliví bez hříchu. 
 
(English)
This title`s main subject is "to be born again of Water and the Spirit." It has the originality on the subject. In other words, this book clearly tells us what being born again is and how to be born again of water and the Spirit in strict accordance with the Bible. The water symbolizes the baptism of Jesus at the Jordan and the Bible says that all our sins were passed on to Jesus when He was baptized by John the Baptist. John was the representative of all mankind and a descendant of Aaron the High priest. Aaron laid his hands on the head of the scapegoat and passed all the yearly sins of the Israelites onto it on the Day of Atonement. It is a shadow of the good things to come. The baptism of Jesus is the antitype of the laying on of hands. Jesus was baptized in the form of the laying on of hands at the Jordan. So He took away all the sins of the world through His baptism and was crucified to pay for the sins. But most Christians don`t know why Jesus was baptized by John the Baptist in the Jordan. Jesus` baptism is the keyword of this book, and the indispensable part of the Gospel of Water and the Spirit. We can be born again only by believing in the baptism of Jesus and His Cross.
 
 Next 
Czech 3: Duch svatý, jenž ve mně spočívá - Neomylný způsob, jak získat Ducha svatého
 
電子書下載
PDF EPUB
有聲讀物
有聲讀物

與該標題相關的書籍