Search

БЕЗПЛАТНИ ПЕЧАТНИ КНИГИ,
ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ И АУДИОКНИГИ

Светият Дух

Светият Дух, който обитава в мен - Сигурният начин да получите Светия Дух
  • ISBN9788965328223
  • Страници395

Български 3

Светият Дух, който обитава в мен - Сигурният начин да получите Светия Дух

Rev. Paul C. Jong

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор

Първа част ─ Проповеди
1. Светият Дух действа според Божието обещание (Деяния 1:4-8) 
2. Може ли някой наистина да купи Светия Дух със свои сили? (Деяния 8:14-24) 
3. Приехте ли Светия Дух като повярвахте в Исус? (Деяния 19:1-3) 
4. Тези, които имат вярата на учениците на Исус (Деяния 3:19) 
5. Искате ли да имате общение със Светия Дух? (1 Йоаново 1:1-10) 
6. Вярвайте, че Светият Дух пребъдва във вас (Матей 25:1-12) 
7. Забележителното евангелие, което позволява на Светия Дух да живее в сърцата ви (Исая 9:6-7) 
8. Чрез кого тече жива вода на Светия Дух? (Йоан 7:37-38) 
9. Евангелието на кръщението на Исус ни е очистило (Ефесяни 2:14-22) 
10. Ходете по Духа! (Галатяни 5:16-26, 6:6-18) 
11. Да напълнете живота си със Светия Дух (Ефесяни 5:6-18) 
12. Да живеем в пълнота на Светия Дух (Тит 3:1-8) 
13. Делата и даровете на Светия Дух (Йоан 16:5-11) 
14. Какво е истинското покаяние, което ни позволява да получим Светия Дух? (Деяния 2:38) 
15. Можете да получите Светия Дух и Неговото присъствие, само когато знаете истината (Йоан 8:31-36) 
16. Мисията на тези, които са получили Светия Дух (Исая 61:1-11) 
17. Трябва да вярваме и да се надяваме на Светия Дух (Римляни 8:16-25) 
18. Истината, която ви води към получаването на Светия Дух (Исус Навиев 4:23) 
19. Забележителното евангелие, което раздра завесата на Храма (Матей 27:45-54) 
20. Тези, които са изпитали присъствието на Светия Дух, помагат на други също да получат Светия Дух (Йоан 20:21-23) 

Втора Част ─ Приложение
1. Свидетелствата за Изкуплението 
2. Въпроси и Отговори 
 
В християнството най-важен въпрос, който се обсъжда, е изкуплението на греховете и получаването на Светия Дух. Обаче твърде малко имат съвършено знание на тези две неща, докато те наистина са най-важни в християнството. И въпреки това хората казват, че вярват в Исус Христос, като не знаят нищо за изкуплението и за Светия Дух.
Знаете ли евангелието, което ви дава възможност да получите Светия Дух? За да получите Светия Дух от Бога, трябва първо на първо да знаете евангелието на водата и Духа и да вярвате в него. Тази книга непременно ще води християни на целия свят към изкуплението от всичките им грехове и получаването на Светия Дух..
Изтегляне на електронна книга
PDF EPUB
Аудиокнига
Аудиокнига

Книги като тази