Search

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

 • Правила и условия
  Последна актуализация: 08 август 2019 г.
 • Тези Правила и условия („Условия“, „Правила и условия“) уреждат отношенията ви с уебсайта https://www.bjnewlife.org/ („Услугата“) управляван от Мисията „Нов живот“ („нас“, „ние“ или „наш“).
 • Моля, прочетете внимателно тези Правила и условия, преди да използвате Услугата.
 • Достъпът до и използването на Услугата се обуславя от приемането и спазването на тези Условия. Тези Условия се отнасят за всички посетители, потребители и други, които имат достъп до или използват Услугата.
 • С достъп до или използване на Услугата вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия. Ако не сте съгласни с някоя част от Условията, тогава нямате достъп до Услугата.
 • Акаунти
  Когато създавате акаунт при нас, винаги трябва да ни предоставите информация, която е точна, пълна и актуална. Ако не го направите, това е нарушение на Условията, което може да доведе до незабавно прекратяване на вашия акаунт в нашата Услуга.
 • Вие сте отговорни за защитата на паролата, която използвате за достъп до Услугата, както и за всички дейности или действия под вашата парола, независимо дали вашата парола е при нас или при трета страна.
 • Вие се съгласявате да не разкривате паролата си пред трета страна. Трябва да ни уведомите незабавно, след като узнаете за всяко нарушение на сигурността или неоторизирано използване на вашия акаунт.
 • Връзки към други уебсайтове
  Услугата ни може да съдържа връзки към уебсайтове или услуги на трети страни, които не са собственост на или контролирани от Мисията „Нов живот“.
 • Мисията „Нов живот“ няма контрол върху и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уебсайтове или услуги на трети страни. Освен това потвърждавате и се съгласявате, че Мисията „Нов живот“ не носи отговорност, пряко или косвено, за всякакви повреди или загуби, фактически или мними, причинени от или във връзка с използване или доверие към такова съдържание, стоки или услуги достъпни на или чрез такива уебсайтове или услуги.
 • Настоятелно ви съветваме да прочетете правила и условия за поверителност на всеки уебсайт или услуги на трети страни, които посещавате.
 • Приложимо право
  Настоящите Условия се ръководят и тълкуват в съответствие със законите на Република Корея без да се вземат предвид конфликти на постановления на закон.
 • Нашето неизпълнение на каквото и да е право или постановление на тези Условия няма да се счита за отказ от тези права. Ако някое от постановленията на тези Условия се счита от съд за невалидно или неприложимо, останалите постановления на тези Условия ще останат в сила. Тези Условия представляват цялото споразумение между нас относно нашата Услуга и заместват и заменят всички предварителни споразумения, които бихме могли да имаме между нас относно Услугата.
 • Промени
  Ние си запазваме правото по наша собствена преценка да променяме или заменяме тези Условия по всяко време. Ако ревизията е съществена, ние ще се опитаме да предоставим предизвестие поне 30 дни преди влизането в сила на новите условия. Какво представлява съществена промяна, ще се определя по наша собствена преценка.
 • Продължавайки да получавате достъп до или да използвате нашата Услуга след влизането в сила на тези редакции, вие се съгласявате да бъдете обвързани с преработените условия. Ако не сте съгласни с новите условия, моля, спрете да използвате Услугата.
 • Свържете се с нас
  Ако имате въпроси относно тези Условия, моля, свържете се с нас.