Search

БЕЗПЛАТНИ ПЕЧАТНИ КНИГИ,
ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ И АУДИОКНИГИ

Евангелието на водата и Духа

БИЛ ЛИ СИ НАИСТИНА НОВОРОДЕН ОТ ВОДАТА И ДУХА?
  • ISBN8983142022
  • Страници438

Български 1

БИЛ ЛИ СИ НАИСТИНА НОВОРОДЕН ОТ ВОДАТА И ДУХА?

Rev. Paul C. Jong

СЪДЪРЖАНИЕ
 
Предговор

Първа част—Проповеди
1. Първо трябва да знаем за греховете си, за да бъдем изкупени (Марко 7:8-9, 20-23) 
2. Хората се раждат грешници (Марко 7:20-23) 
3. Ако постъпваме по Закона, това може ли да ни спаси? (Лука 10:25-30) 
4. Вечното изкупление (Йоан 8:1-12) 
5. Исусовото кръщение и изкупването на греховете (Матей 3:13-17) 
6. Исус Христос е дошъл чрез водата, кръвта и Духа (1 Йоаново 5:1-1) 
7. Исусовото кръщение е преобразът на спасението за грешниците (1 Петрово 3:20-22)  
8. Евангелието на изобилното изкупление (Йоан 13:1-17) 

Втора част—Приложение
1. Свидетелства за спасение 
2. Допълнително обяснение 
3. Въпроси и отговори 
 
Основната тема на тази книга е „да се новородим от водата и Духа“. Тя отразява тази тема по оригинален начин. С други думи, тази книга ясно ни казва какво е да се новородим и как да се новородим от вода и Духа в строго съответствие с Библията. Водата символизира кръщението на Исус в Йордан и Библията казва, че всички наши грехове са били предадени на Исус, когато Той е бил кръстен от Йоан Кръстител. Йоан беше представител на цялото човечество и потомък на първосвещеника Аарон. Аарон полагаше ръце върху главата на изкупителната жертва и предаваше на нея всички годишни грехове на израилтяните в Деня на изкуплението. Това е сянка на бъдещите добрини. Кръщението на Исус е образът на полагането на ръце.
Исус беше кръстен под формата на полагане на ръце в Йордан. Така че Той отне всичките грехове на света чрез Своето кръщение и беше разпнат, за да плати за греховете. Но повечето християни не знаят защо Исус беше кръстен от Йоан Кръстител в Йордан. Кръщението на Исус е ключовата дума на тази книга и неразделна част от евангелието на водата и Духа. Можем да се новородим само като вярваме в кръщението на Исус и Неговия Кръст.
Изтегляне на електронна книга
PDF EPUB
Безплатна печатна книга
Добави тази печ.книга в кошницата
Аудиокнига
Аудиокнига

Книги като тази