Search

БЕЗПЛАТНИ ПЕЧАТНИ КНИГИ,
ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ И АУДИОКНИГИ

Откровението

Коментари и проповеди за книгата Откровение - ПРИБЛИЖАВА ЛИ СЕ ВЕКЪТ НА АНТИХРИСТА, МЪЧЕНИЧЕСТВОТО, ГРАБВАНЕТО И ХИЛЯДОГОДИШНОТО ЦАРСТВО? (Ⅱ)
  • ISBN9788928231546
  • Страници449

Български 8

Коментари и проповеди за книгата Откровение - ПРИБЛИЖАВА ЛИ СЕ ВЕКЪТ НА АНТИХРИСТА, МЪЧЕНИЧЕСТВОТО, ГРАБВАНЕТО И ХИЛЯДОГОДИШНОТО ЦАРСТВО? (Ⅱ)

Rev. Paul C. Jong

СЪДЪРЖАНИЕ 
 
Предговор 

ГЛАВА 8 
1. Тръбите, провъзгласяващи седемте язви (Откровение 8:1-13) 
2. Буквални ли са язвите на седемте тръби? 

ГЛАВА 9 
1. Язвата от бездънната пропаст (Откровение 9:1-21) 
2. Имайте смела вяра в последните дни 

ГЛАВА 10
1. Знаете ли вие времето на грабването? (Откровение 10:1-11) 
2. Знаете ли вие, кога ще се случи грабването на светиите? 

ГЛАВА 11
1. Кои са тези две маслини и двама пророци? (Откровение 11:1-19) 
2. Спасението на израилевия народ 

ГЛАВА 12
1. Божията Църква, която ще бъде много повредена в бъдещето (Откровение 12:1-17) 
2. Приемете мъченичеството си със смела вяра 

ГЛАВА 13
1. Появяването на Антихриста (Откровение 13:1-18) 
2. Появяването на Антихриста 

ГЛАВА 14
1. Похвалата на възкресените и грабнати мъченици (Откровение 14:1-20) 
2. Как светиите трябва да реагират на идването на Антихриста? 

ГЛАВА 15
1. Светиите, които прославят удивителните Божии дела във въздуха (Откровение 15:1-8) 
2. Точка на деление на вечната съдба 

ГЛАВА 16
1. Началото на язвите на седемте чаши (Откровение 16:1-21) 
2. Какво трябва само да направим преди идването на язвите на седемте чаши… 

ГЛАВА 17
1. Наказанието на блудницата, която седи на много води (Откровение 17:1-18) 
2. Нека съсредоточим вниманието си върху Неговата воля 

ГЛАВА 18
1. Светът на Вавилон е паднал (Откровение 18:1-24) 
2. “Излезте от нея, люде Мои, за да не споделяте язвите й” 

ГЛАВА 19
1. Царството, където ще царува Всемогъщият (Откровение 19:1-21) 
2. Само праведни могат да чакат второто пришествие на Христос с надежда 

ГЛАВА 20
1. Змеят ще бъде затворен в бездънната пропаст (Откровение 20:1-15) 
2. Как можем да преминем от смърт в живот? 

ГЛАВА 21
1. Светият град, слизащ из Небето (Откровение 21:1-27) 
2. Трябва да имаме вярата, която Бог одобрява 

ГЛАВА 22
1. Ново небе и Нова земя, където тече водата на живот (Откровение 22:1-21) 
2. Бъдете радостни и силни в надежда за славата 

Приложение
1. Въпроси и Отговори 
 
Повечето християни днес вярват в теорията на грабването пред голяма скръб. Те вярват в тази псевдотеория, която ги учи, че те ще бъдат издигнати пред настъпването на семигодишна голяма скръб, и затова водят празния религиозен живот и живеят за свое собствено задоволство.
Но грабването на светии ще настъпи само после язви на седемте гръмливи тръби следват естествения си ход, а именно когато шеста язва ще се завърши – тоест грабването ще настъпи след идването на Антихриста сред глобалния хаос и мъките на новородените светии, когато ще засвири седма тръба. Тогава сам Господ ще слезе от Небето и възкресението и грабването на новородените светии ще настъпи (1 Солунци 4:16-17).
Праведните, които са се новородили от вярата в "евангелието на водата и Духа", ще възкресят и ще бъдат взети на небето, и по такъв начин ще наследят Хилядогодишното Царство и вечното небесно царство, а грешници, които не могат да участват в това първо възкресение, ще понесат големи наказания от седемте чаши, налети от Бога, и ще бъдат хвърлени във вечния огън на пъкъла.
Изтегляне на електронна книга
PDF EPUB

Книги като тази