Search

Проповеди

Тема 11: Скинията

[11-8] Цветът на входа на двора на скинията (Изход 27:9-19)

Цветът на входа на двора на скинията
(Изход 27:9-19)
"Да направиш двора на скинията; за южната страна, към пладне, да има за двора завеси от препреден висон; дължината им за едната страна да бъде сто лакътя. Стълбовете му да бъдат двадесет, и медните им подложки двадесет; а куките на стълбовете и връзките им да бъдат сребърни. Също на длъж по северната страна да има завеси дълги сто лакътя, и за тях двадесет стълба и двадесетте им медни подложки; а куките на стълбовете и връзките им да бъдат сребърни. После, за широчината на двора, на западната страна, да има петдесет лакътя завеси; за тях да има десет стълба и десетте им подложки. Широчината на двора на предната страна, към изток, да бъде петдесет лакътя. И завесите за едната страна на входа да бъдат дълги петнадесет лакътя, и за тях три стълба и трите им подложки. Също и за другата страна да има завеси петнадесет лакътя дълги, и за тях три стълба с трите им подложки. А за входа на двора да има покривка, дълга двадесет лакътя, везана работа от синьо, мораво, червено и препреден висон, и за тях четирите им подложки. Всичките стълбове около двора да бъдат опасани със сребро: куките им да бъдат сребърни, а подложките им медни. Дължината на двора да е сто лакътя, широчината навсякъде петдесет лакътя, а височината пет лакътя; завесите му да са от препреден висон, и подложките на стълбовете му медни. Всичките прибори на скинията, за всяка служба в нея, всичките й колове, и всичките колове на двора, да бъдат медни."
 
 
Портата на двора
Има ясна разлика между вярата на новородените и вярата на номиналните християни: първите знаят и вярват, че Бог е измил всичките ни грехове, а последните вярват в Исус на основание на собствени мисли, за тях това е само религиозна практика. Всички тези, които имат само религиозна вяра в Бога, процъфтяват толкова силно, че тези, които проповядват настоящата истина, дори се обезсърчават, като видят, как тези хора с погрешна вяра разпространяват фалшивото си учение и процъфтяват. Те се обезсърчават, защото точно знаят, че толкова много християни вярват в тези фалшиви религии и измами.
Аз също се обезсърчавах някога поради това. Защото аз наистина бях се новородил чрез познание на истината и бях наистина признателен на Бога за това, че Той ме използваше като оръдия на делата Си, а сърцето ми искаше Божията истина да се разпространява навсякъде, затова когато видях, че толкова много хора в религиозния си живот бяха измамени от лъжа, не можах да не се обезсърчавам.
Обаче аз точно зная, че Светият Дух наистина е в сърцето ми и, независимо от моите недостатъци, сърцето ми е напълно безгрешно. Затова сърцето ми е пълно с благодарност и аз съвсем не се срамувам от евангелието, в което вярвам. Когато аз проповядвам това евангелие на хора по целия свят и те чуят това Слово на истината и вярват в него, те също могат да не се срамуват както пред Бога, така и пред хора, понеже като вярват в тази истина, те всички наистина стават Божии чада.
Вие също без съмнение можете да получите такова благословение чрез вяра. Въпреки че вие не сте изучавали теология, а само вярвате в истината на това евангелие на водата и Духа, вие ще получите опрощението на греховете ви, ще станете Божии чада и ще приемете Светия Дух в сърцата ви. А със Светия Дух вие също ще можете да ходите с Божиите слуги. Това е ясната истина, а вярата в това е истинската вяра.
Въпреки че аз живея в света, пълен с неистина, в сърцето ми е тази истинска вяра, затова аз съм могъл да проповядвам истинското евангелие досега. Откакто съм започнал да проповядвам Словото за скинията, аз съм познал по-добре поведението на лъжци и по този начин съм почнал да различавам по-добре истината от неистина. Ето защо аз свидетелствам за тази истина на скинията. Това ми принася огромна радост, че благодарение на разпространението на настоящата истина на скинията хора получават възможност да различат истината от неистина.
Когато писах тази книга за скинията, най-трудното задание за мен беше да се занимавам с терминологията й. Аз съм посветил много внимание на този проблем, съм чел оригинални текстове, за да се уверя, че трудните речници, свързани със скинията, няма да доведат нито до предаване на невярна информация, нито до погрешно разбиране от читателите. Въпреки че самият аз разбирам и зная скинията, тъй като модалността и скритите духовни значения на скинията трябваше да бъдат обяснени на тези, чиито знания са много ограничени, аз бях загрижен с това задание, като бях несигурен в това, колко точно и понятно в действителност бих бил способен да обясня значимостта на скинията.
По същия начин, като във всички неща, разпространението на истината и истинската вяра също не се постига за един ден, но това се постига постепенно, когато ние проникваме по-дълбоко в същината малко по малко. Ето защо аз съм особено загрижен с това, че вие можете да се вкопаете твърде дълбоко от самото начало и че след това не всеки ще може да разбере, и това е едно от най-страшните предизвикателства, с които се сблъсках, когато писах тази книга.
Обаче с Божията помощ тази книга е излязла на края без твърде големи трудности. Безусловно, аз съм много щастлив и благодарен за това. Чрез тази книга, и като различавам истината от неистина, аз ще покажа, колко забележително, ясно и несъмнено са се спасили днешните вярващи в евангелието на водата и Духа, и – напротив – колко религиозна и безполезна в действителност е вяра в други евангелия, различни от това евангелие на водата и Духа. Затова първо аз съм признателен на Бога за моето спасение от греховете.
Днес има много така наречените евангелисти, които категорично твърдят, че са безгрешни само защото вярват в Исус. Сърцата им са пълни с различни необосновани и погрешни вероизповедания. Когато изучавах скинията, аз осъзнах още по-ясно, колко безполезна и фалшива е вярата им в действителност, и поради това разбиране аз още повече благодаря на Господа с цяло сърце за моето спасение.
 
 
Вратата и оградата на двора на скинията
 
Вратата и оградата на двора на скинията
 
В главния откъс ние узнаваме, че дължината на правоъгълния двор на скинията беше 45 м., а ширината му беше 22,5 м. (75 фута), тъй като лакът е мярка за дължина, равна на 0.45 м. (1,5 фута); че дворът на скинията отвсякъде беше обграден с 60 стълба, че височината на всеки стълб беше 2,25 м. (7,5 фута); че по източната страна имаше вратата 9 м. широка; и че останалите части на цялата ограда (около 126 м. (115 ярда) от 135 м. (123 ярда)) бяха обградени с завесите от бял висон.
Вратата на двора на скинията беше изтъкана от синята, моравата и червената прежди и препредения висон, и имаше ширината 9 м. и височината 2,25 м. (7,5 фута). С други думи, завесата беше изтъкана от тези четири различни прежди и имаше ширината 9 м. (30 фута) и височината 2,25 м. (7,5 фута). Първо синята прежда беше втъкавана в бял висон с цялата й дължина и ширина, и тогава моравата прежда беше втъкавана 2,25 м. високо, а след това червената прежда беше втъкавана 2,25 м. (7,5 фута) високо, а след това бялата прежда беше втъкавана, и така се правеше дебела и силна завеса, изтъкана като килим, 2,25 м. (7,5 фута) висока. И така, завесата, изтъкана 2,25 м. (7,5 фута) висока и 9 м. (30 фута) широка, висеше на четирите стълба по източната страна на двора на скинията.
По същество, за да влязат в двора на скинията, хора трябваше да повдигнат подобната на килим завеса. За разлика от много други врати, вратата на скинията не беше дървена. Въпреки че стълбовете й бяха направени от дърво, вратата, която висеше на тези стълбове, беше завеса, изтъкана от синята, моравата и червената прежди и препредения висон.
Възможно, вие някога сте ходили на цирково представление и сте видели, как е изградена циркова палатка. Разбира се, вратата й е направена от дебела тъкан. Вратата на двора на скинията беше малко подобна на такава врата. Тя беше направена от дебели тъкани, затова тя не беше като обикновена твърда врата, която отваряме и затваряме, но вместо това тя беше повдигана отдолу нагоре, за да влезе някой. Това се отнасяше не само за входа на двора на скинията, но и за вратата на светилището и на пресветото място вътре в скинията.
Защо Бог заповяда на израилтяните да направят всичките три врати на двора на скинията, на светилището и на пресветото място, от синята, моравата и червената прежди и препредения висон? Трябва ясно да разберем, каква Божия воля е укрита в тази заповед. Посланието до евреите казва, че всичките добри неща на Стария Завет са сянка на бъдещите добрини, които трябва да дойдат, тоест на Исус Христос (Евреи 10:1).
Също вратата на двора на скинията логично е свързана с кръщението на Исус Христос, Неговата смърт на Кръста и Неговата самоличност. Затова, ако ние не разбираме Стария Завет, то можем да го разберем посредством Новия Завет. Без да видим истинско нещо, трудно е да създадем си картина за сянка му, но като видим това, което хвърля сянката, ние можем да осъзнаем всичко това. Всички ние трябва ясно да осъзнаем, кой наистина е Спасителят на грешници, когото Бог бе приготвил от Стария Завет, да Го познаем като настоящата същност на скинията и да повярваме, че Неговите дела са ни спасили от всичките ни грехове.
Кой тогава е настоящата същност на скинията, който е станал Спасител на грешници? Това е никой друг освен Исус Христос. Като гледаме, как Исус Христос, нашият Спасител, е дошъл на земята, и как Той ни е спасил от греховете ни, ние ще можем да узнаем настоящата истина, че Той е спасил грешници чрез синята, моравата и червената прежди.
В разбирането на Исусовото спасение на грешници, най-важното е знание и вяра в истината, разкриваща се в цветовете на входа на двора на скинията. Относно скинията ние преди всичко трябва да осъзнаем това, че вратата на двора й беше направена от четирите прежди. А като разберем тайната на тази врата, ние ще можем ясно да разберем всичките дела на Исус Христос. Като погледнем завесата на вратата, изтъкана от тези четири прежди, ние също можем ясно да разберем, как трябва да познаем и да вярваме в Исус и каква вяра е погрешна.
В действителност дворът на скинията прилича на овча кошара. Исус, нашият Месия, наистина е вратата на Божията кошара, и Той също е станал добър пастир (Йоан 10:1-15). Гледайки стълбовете, обкръжаващи двора, ние наистина си спомняме за Месията, който е станал вратата и добър пастир за Своите овце, новородените светии.
Пастир наистина е установил постове наоколо кошарата, за да защити Своите овце, е направил там вратата и чрез тази врата охранява Своите овце. Чрез тази врата Пастирът има общение със Своите овце и ги защитава. Всъщност всички тези, които не са Негови овце, не могат да влязат през тази врата. Пастирът различава овце от вълци. Ето защо овце се нуждаят от Пастира.
Възможно между тези овце има такива, които не искат да ходят под ръководството на Пастира. Такива овце вървят по пътя на смъртта, като мислят, че това е забележителен и добър път, докато в действителност този път е предателски и опасен, понеже те не са слушали гласа на Пастира и не са искали да ходят под ръководството Му. Тези овце наистина могат да се разкаят, и тогава Пастирът ще се грижи за тях и те ще живеят забележителен живот с Него. В действителност нашият Пастир е Исус Христос, който е станал нашият Месия.
 
 
Исус Христос ни е показал четирите цвята на вратата на скинията
 
Завесата, окачена като вратата на скинията, беше изтъкана от синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Тези прежди от четирите различни цвета бяха използвани за вратата на скинията. Те символизираха четирите служения, които Месията изпълни, като дойде на земята, за да спаси загубените овце, тоест духовните израилтяни по целия свят, от греховете им, и за да ги превърне в безгрешен Божий народ.
Ако ние наистина знаем, кой е нашият Месия, който е дошъл до нас с четирите Си служения, тогава недвусмислена истина е това, че ние сме се очистили от всичките ни грехове чрез тази вяра, посветили сме остатъка на живота си на проповядване на евангелието на водата и Духа и ще влезем в Небето именно благодарение на тази вяра. Затова всеки от нас трябва наистина да познае Словото на истината, че Месията е дошъл до нас със синята, моравата и червената прежди и ни е спасил от всичките ни грехове.
Искате ли да получите опрощението на греховете ви чрез вяра в четирите служения на Месията? Тогава нека познаем скинията. Тези, които знаят тези четири служения, наистина ще станат праведни, като ще получат опрощението на греховете, изтъкано от синята, моравата и червената прежди и препредения висон.
Гледайки вратата на скинията, изтъкана от преждите от четирите различни цвета, израелтяните наистина повярваха, че Месията действително щеше да дойде в бъдещето и щеше да изпълни тези четири служения.
 
 
Истината, в която всеки грешник трябва да вярва
 
Ако погледнахме висона на завесата на двора на скинията, бихме признали своята нужда от Спасителя, като бихме осъзнали, колко свети е Бог в действителност. Затова всеки, който бе познал Божията святост, не можеше да не признае, като казва: "Боже, признавам, че аз съм обречен на пъкъла чрез моите грехове, понеже целият аз съм пълен с грехове." Гледайки белия висон на завесата на стълбовете на двора, която чистота и величественост би била толкова поразителна, хора биха признали греховете в сърцата си и биха осъзнали, че те изобщо не са достойни да живеят с Бога. Всеки път, когато тези, чиито сърца не са праведни, опитват се да станат пред Бога, греховете им се разкриват. Затова хора не искат да стават пред Бога, понеже се боят, че греховете им ще се разкрият.
Но когато такива греховни хора осъзнават, че техният Спасител е решил проблема на греховете им със синята и червената Си прежди, те могат сигурно да станат пред Бога с голяма увереност в спасението и надеждата в сърцата им.
Истината на четирите служения, разкриваща се във входа на скинията, означава, че Месията е дошъл на земята в плът като човек, е поел върху Себе Си всичките грехове на света чрез кръщението Си от Йоан и е пролял кръвта Си на Кръста. Тези, които чрез евангелието на водата и Духа точно са познали и са повярвали в истината на четирите цвета на входа на двора на скинията, могат да получат вечното опрощение на греховете. Кръщението на Исус и Неговото разпятие на Кръста, истината, че нашият Господ напълно ни е спасил от всичките ни грехове чрез кръщението Си и кръвта на Кръста, са същото спасение, като четирите цвета на входа на двора на скинията.
Синята, моравата и червената прежди и препреденият висон наистина ни показват служението на Месията, което е спасило грешници от всичките им грехове. Истината на спасението, която Бог е дал на човечеството, се разкрива в тези синя, морава и червена прежди и препредения висон. Тези, които имат грях в сърцето си, наистина получават опрощението на всичките грехове чрез вяра в истината на спасението, разкриващо се в евангелието на водата и Духа.
Безчислени религии са възникнали в този свят. Всички тези светски религии провъзгласяват собствени доктрини, произлизащи от мисли на хора, и те всички заповядват на хора да искат да достигнат святост. Но никой човек никога няма да се очисти от греховете чрез тези светски религии. Те са измислили и вярват в собствените си доктрини на спасението, основани върху собствените им мисли, като не осъзнават, че в действителност те са пълни с грях. Всеки човек е пълен с грехове и никога не ще може да стане свети посредством собствени старания, затова колкото и да се опитва човек да се спаси от своята греховна природа, той никога не ще може да направи това. Ето защо всеки от нас напълно се нуждае от Спасителя, който може да ни спаси от греховете; именно затова всеки от нас се нуждае от Исус. Трябва да осъзнаем, че хора нямат никой истински Спасител освен Исус Христос.
Божият Закон не позволява на грешници да влязат в Божия Дом, затова трябва да познаем и да вярваме, че Месията наистина е очистил всичките ни грехове.
Евангелието, което завинаги е простило греховете на човечеството, е нищо друго освен евангелието на водата и Духа. Вярвайки в доктрините на светските религии, хора само търпят големи трудности поради греховете си, понеже, без съмнение, нашият Свети Бог осъжда всяко прегрешение на грешници.
Истината, разкриваща се в синята, моравата и червената прежди и препредения висон, се е изпълнила чрез евангелието на водата и Духа в Новия Завет. Чули ли сте някога, как някой човек твърди, че вратата на двора на скинията беше направена само от червената прежда, или само от моравата или червената прежда? По същество, отсега трябва да осъзнаем, че вратата на скинията наистина беше изтъкана от синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Бог ясно заповяда на израилтяните да направят входа на двора на скинията от завеса, изтъкана от синята, моравата и червената прежди и препредения висон.
Обаче мнозина погрешно считат, че вратата на двора на скинията беше изтъкана само от червената прежда, затова те не могат да разрешат мистерията на истината на четирите служения на нашия Господ. Ето защо те имат грях в сърцата си, даже ако вярват в Исус. Осъзнайте сега, че този наш Господ е отнел всичките ви грехове чрез Своите служения на синята, моравата и червената прежди и препредения висон, и повярвайте в тази истина. Мисията на спасението, която се е осъществила чрез синята, моравата и червената прежди и препредения висон, наистина напълно ви е спасила от всичките ви грехове. Трябва да осъзнаем, че Исус е отнел всичките ви грехове чрез тези четири служения. Затова, с други думи, просто недопустимо е да установяваме собствени стандарти за опрощението на греховете, като не знаем тази истина.
Някои хора, дори като продължават да игнорират значението на синята, моравата и червената прежди на входа на двора на скинията, погрешно твърдят, че човек може безусловно да се спаси само чрез вяра в Исус като Спасител. В действителност, когато ние питаме водачи на християнски общини за четирите мисии на Исус, ние узнаваме, че много от тях не знаят това. Те казват, че вярват само в служението на червената прежда. Ако те вярват в още един цвят, то могат да кажат, че вярват също в служението на моравата прежда. Обаче нашият Господ наистина е изпълнил цялата мисия на спасението на човечеството със синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Затова трябва да повярваме, че за нас нашият Господ е осъществил четирите служения на спасението. Всеки, чието сърце желае да познае истината, разкриваща се в синята, моравата и червената прежди и препредения висон на вратата на скинията, може наистина да познае и да вярва в истината.
"Как трябва да разбирам истинското значение на синята, моравата и червената прежди и препредения висон?" Ако зададохте този въпрос на някой търсач на истината на тези прежди и препредения висон, то бихте могли да чуете мъмрене в отговор: "Вие не трябва да се опитвате да познаете Библията толкова дълбоко и подробно; това може да ви навреди" и той би могъл да игнорира вашето любопитство. Обезсърчени, мнозина могат да изгубят заинтересоваността си към синята, моравата и червената прежди и препредения висон. И тогава вие никога не бихте срещнали Месията, който подробно се разкрива чрез вратата.
Тези, които се опитват да се срещнат с Месията, като не осъзнават ролята на синята, моравата и червената прежди и препредения висон, всъщност са само фанатици, които вярват в християнството като в една от светските религии. За да влязат в Божия Дом, трябва по подходящ начин да познаят истината на четирите служения на Божието спасение, разкриващи се в синята, моравата и червената прежди и препредения висон, които бяха на входа на двора на скинията. И тези, които са намерили тази истина, трябва да осъзнаят, че Господ е изпълнил всичко това чрез евангелието на водата и Духа в Новия Завет.
Бог заповяда на Моисей да изтъкат входа на двора на скинията от синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Тогава какво е духовното значение на тези неща? Всеки цвят на синята, моравата и червената прежди и препредения висон, които бяха на входа на двора на скинията, е мисията на Исус, която Той е изпълнил, за да измие всичките ни грехове. И така, тези прежди и препредения висон са много свързани между себе си. Тези, които видят и вярват в евангелието на водата и Духа, могат да вярват и във вечното си опрощение на греховете като в същността на четирите служения на Исус.
Въпреки това, да не се стараем да познаем и да игнорираме истината на спасението, разкриващо се в синия, моравия и червения цветове, означава да сме абсолютно равнодушни към Месията и да станем Негови врагове. В действителност мнозина остават равнодушни към истината на синята, моравата и червената прежди и препредения висон, и превръщат християнството само в една от много светски религии. Ако тези хора остават безразлични към четирите служения на Исус, то това свидетелства, че те са плодове на светски фанатици, които се противят на нашия Господ. За щастие, ние всичко пак имаме надежда, понеже мнозина на този свят все още търсят евангелието на водата и Духа.
Като имат знание за духовната истина на опрощението на греховете, разкриваща се във входа на двора на скинията, хора могат да получат великото духовно благословение на Небето. Тази вяра наистина е необходима на човека, за да може да познае и да повярва в това, и да се срещне с Месията, затова трябва подробно да разказваме за тази истина не само един път, но винаги. Ако вие сте настоящи християни, то трябва да обърнете особено внимание на тази истина.
Всеки, който иска да влезе в Божия Дом, трябва да намери истината, откриваща се в синята, моравата и червената прежди и препредения висон, и да прославя Бога.
 
 
Месията, Който е дошъл като изпълнител на пророчествата
 
В Своето Слово Бог пророкува, че Месията щеше да се роди чрез тялото на дева. В Исая 7:14 е написано: "Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачене и ще роди син, И ще го нарече Емануил." Още в Михей 5:1 е написано, че Месията щеше да се роди във Витлеем: "А ти, Витлеем Ефратов, Макар и да си малък за да бъдеш между Юдовите родове, От тебе ще излезе за Мене Един, Който ще бъде владетел в Израиля, Чийто произход е от начало, от вечността." Месията наистина е дошъл на земята, според както пророкуваше това Слово на Стария Завет. Той е дошъл на земята в плът като човек, за да изпълни пророчеството според Божието Слово.
Тогава в какъв момент на човешката история дойде Месията? Кога Исус Христос дойде на земята? Той дойде на земята във време на царуването на римския император Август (27 г. пр.н.е.-14 г. от н.е.). Исус дойде на земята, за да ни спаси от всичките ни грехове и наказанието, като бе кръстен от Йоан, като бе разпнат и като проля кръвта Си на Кръста.
Исус дойде като Спасител на човечеството, когато Израел бе превърнат в колония на Римската Империя и когато Август беше император. Израел беше римска колония, затова той трябваше да се покорява на декрети на Рим. По това време император Август издаде декрет, че всеки в цялата Римска Империя трябваше да се върне в родния си град и да се регистрира за преброяване на населението. След декрета на Август, това преброяване на населението веднага се започна. Тъй като преброяването на населението трябваше да регистрира всеки човек, който живееше в Империята, особено тези, които живееха в Израел, то всичките израилтяни също трябваше да се върнат в родните си градове. От този момент Исус Христос вече действаше в историята на човечеството.
 
 
Погледнете изпълнението на Словото на Стария Завет!
 
По това време в Юдейската земя Месията вече беше заченат в утробата на Дева Мария. Тази Мария беше сгодена за Иосиф. Както Мария, така и Иосиф бяха от племето на Юда, според Божието обещание, че измежду дванадесетте племена на Израел царе ще продължават да се родят само от племето на Юда.
Ето защо, когато римски император Август издаде декрета за преброяване на населението, тогава Мария от племето на Юда вече носеше дете в утробата си. Когато дойде време и той вече трябваше да роди, беше издаден декретът на императора и той трябваше да отива на родния град на Иосиф и да се регистрира за преброяването на населението. Затова Мария отиде на Витлеем с Иосиф, въпреки че тя очакваше дете всеки момент. Когато Мария беше в родилни мъки, трябваше да намерят стая за нея, но те не можаха нищо да намерят в града. Затова те трябваше да използват каквото и да имаха на тяхното разположение, дори като се намериха в обор. И Мария роди детето си Исус в обора.
В 1 г. от н.е. Исус се роди и бе положен в ясли. Всемогъщият Бог дойде на земята в плът като човек. Спасителят на човечеството дойде там, където някога бяха животни. Това значи, че Исус се роди в това най-ниско място, за да стане нашият Месия, и всичко това беше установено и замислено от Бога още преди създанието на света. Въпреки че хора наистина знаеха, че Бог Йехова управлява историята на човечеството, обаче никой не можеше дори да си въобрази, че Самият Бог наистина щеше да дойде на земята, за да спаси човечеството. И така, Бог е позволил на хора да осъзнаят, че Той щеше да ни спаси чрез Своето унижение, като дойде на земята в кроткото тяло на човека, за да спаси всички хора от греховете.
Тогава защо, измежду всички места, Исус се роди именно във Витлеем? Ние също можем да се учудваме, защо Той се роди в обора и защо Той избра именно това време, когато Израел беше колония на Рим? Но ние веднага разбираме, че всичко това се случи според Неговото подробно провидение относно спасението на Божия народ от греховете.
Когато Иосиф и Мария се регистрираха за преброяването на населението в родния им град, те трябваше да дадат доказателства за това, че те наистина бяха от този град, и да документират самоличността си. Те можаха да се регистрират за преброяването на населението, само като дадат необходими доказателства за това, че много поколения на техните прародители наистина живееха във Витлеем. Ето защо те трябваше да узнаят, кои бяха прародителите им и към какъв дом принадлежаха, и да запишат всички тези подробности на семейното си родословие по време на преброяването. Тъй като те не можаха да измислят или да изпуснат тази информация, затова, като регистрираше историческо точното родословие на Иосиф и Мария, Бог искаше историята на човечеството също да свидетелства за рождението на Исус (Матей 1:1-16, Лука 3:23-38). Всичко това бяха Божиите дела за изпълнение на пророчеството на Словото на Стария Завет.
Михей 5:1 казва: "А ти, Витлеем Ефратов, Макар и да си малък за да бъдеш между Юдовите родове, От тебе ще излезе за Мене Един, Който ще бъде владетел в Израиля, Чийто произход е от начало, от вечността." Този ден на рождението дойде и Спасителят се роди в пророкуваното градче Витлеем, а Иосиф и Мария трябваше да дойдат в родния си град, и това значи, че Бог направи всичко това, за да изпълни пророчеството та Своите пророци. Това е без съмнение Божият план на опрощението на всичките грехове на човечеството. Исус трябваше да се роди в малък град Витлеем, за да изпълни Словото на пророчеството на Стария Завет.
Стотици години преди Исус Христос да се роди в малкото градче Витлеем, чрез пророк Михей Бог вече бе дал Своето Слово на пророчеството, цитирано по-горе (Михей 5:1). Също пророк Исая пророкуваше около 700 години преди идването на нашия Господ, че Месията щеше да дойде на Своя народ, за да стане Спасител на грешници (Исая 53). Исус Христос наистина се роди във Витлеем според Божието пророчество, дадено чрез пророк Михей, затова Той винаги изпълнява всичките Си думи на пророчеството.
Това пророчество се изпълни като исторически факт, когато Мария и Иосиф отидоха на родното градче на прародителите си, за да се регистрират за преброяването. Бог изпълни Своето Слово, като се погрижи, че времето, когато детето трябваше да се роди, дойде именно когато Мария пристигна във Витлеем и нямаше друг избор освен да роди в този град.
Тук ние осъзнаваме, че нашият Господ е Бог, който ни дава Своето Слово на пророчеството и изпълнява всичко според Словото. От това ние можем да узнаем, че "препреденият висон", от който беше направена вратата на двора на скинията, означава точността и пълнотата на Божието Слово. Бог бе планирал подробно спасението на човечеството още преди създанието на света и точно го е изпълнил според Своето Слово на пророчеството.
Затова ние можем да осъзнаем, че Словото на Стария Завет без съмнение е Божието Слово, и че Словото на Новия Завет също е Божието Слово. Ние също можем да разберем и да повярваме, че Бог наистина управлява и насочва историята на цялата вселена и на земята. С други думи, ние можем да узнаем, че също като Бог е създал цялата вселена, Господ също ни е показал, че именно Той управлява всичките народи, историята и живота на всички хора. Затова Бог ни показва, че ние не можем нищо да постигнем според собствена воля, ако Той не ни позволява да направим това.
Когато Детето Исус се роди и дойде на този свят, То трябваше да се роди в мястото за почивка на животни, понеже в хана нямаше място. И Самият Той наистина се роди в градчето Витлеем. Трябва да осъзнаем, че всичко това се случи благодарение на удивителното Божие провидение според Неговата праведност.
Затова трябва да повярваме, че самият наш Бог, Спасител, който ни е освободил от греховете ни, управлява историята на тази вселена. Тази истина е Божието Слово, което ни показва, че Той управлява всичко, понеже Бог е Господ на всичко.
И така вече е доказано, че рождението на Исус в малкото градче Витлеем не беше случайно стечение на обстоятелствата или нещо своеволно измислено посредством фалшифициране на Словото на Библията. Именно така е казал Бог и Самият Бог също е изпълнил Своето Слово чрез Исус.
Трябва да знаем и да вярваме в това. Трябва да приемем това в сърцето си и да вярваме, че спасението на нашия Месия е истината, която се е изпълнила посредством синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Бог ни е показал, че опрощението на греховете също не е случайност, но се е изпълнило чрез четирите дела на Исус, приготвени от Божието провидение.
Допълнително, това също показва, че християнството не е една от много светски религии. Основател на светска религия е обикновен смъртен, но основателят на християнството е нашият Спасител Исус, и Бог ни е показал, че истината на християнството се започва от това, че нашият Спасител е Самият Бог. С други думи, Бог ни свидетелства, че християнството, в което ние вярваме, е не просто светска религия. За разлика от останалите земни религии, християнството се базира на Божията благодат. Както е написано в Римляни 11:36: "Защото всичко е от Него, чрез Него и за Него, Нему да бъде слава до векове", Той ни е дал единородния Си Син като наш Спасител, евангелието на водата и Духа за опрощението на греховете ни, присъствието на Светия Дух и Небесното Царство. Затова всички ние трябва с цяло сърце да знаем и да вярваме, че трябва искрено да се боим и да се покоряваме на Бога и на Неговото Слово.
Рождението на Месията на земята се е случило според плана на спасението, определен от Бога Отца още преди създанието на света. Затова нашето спасение беше съвършено планирано. Бог ни е позволил ясно да осъзнаем, че тази истина е настоящата същност на синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Затова трябва да признаем спасението, което е дошло за нас чрез евангелието на водата и Духа, като опрощението на греховете ни, и да вярваме в него. Именно чрез тази вяра ние можем да се спасим от всичките ни грехове. Трябва да повярваме, че тази истина на четирите цвета също се изпълнява благодарение на вярата ни в Словото на евангелието на водата и Духа.
 
 

Исус Христос, Спасителят, който ни е спасил чрез синята, моравата и червената прежди и препредения висон

 
Делата, посредством които Исус Христос е спасил грешници от греховете, се състоят от четири служения: синята прежда (кръщението на Исус); моравата прежда (с други думи, Исус, Царят на царете, е Самият Бог); червената прежда (кръвта на Исус); и препреденият висон (завършването на спасението на всички грешници от греховете чрез подробното Слово на Стария и Новия Завет). Исус е станал Спасител чрез синята, моравата и червената прежди и препредения висон.
Трябва да осъзнаем, че ако не повярваме, че Исус, който е дошъл при нас чрез водата и Духа, ни е спасил от греховете ни чрез синята (кръщението на Исус), моравата (Исус е Бог) и червената (кръвта на Исус) прежди и препредения висон (Исус, който е извършил спасението със Словото на Новия и Стария Завети), то никога не ще можем да се спасим от собствените си грехове и наказанието за греховете. Без да ни спаси по този начин от греховете и наказанието ни, нашият Господ не би могъл да стане съвършен Спасител.
Трябва да осъзнаем духовната причина, поради която завесата на входа на двора на скинията беше изтъкана от синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Вратата на двора на скинията беше направена от синята, моравата и червената прежди и препредения висон, за да може всеки лесно да познае и да намери тази врата. Чрез тази врата Бог позволява на хора да влязат в сияещия Му Дом.
Самата скиния е сияещ Божий Дом. Никой, който иска да влезе в Божия Дом, не би могъл да влезе там, без да осъзнае истината на спасението, разкриваща се в оградата и във входа на двора на скинията. Бог каза, че тези, които пренебрегват святостта на препредения висон на завесата на скинията и затова не влизат в скинията през вратата, но покатерват се по някакъв друг начин, са само крадци и разбойници. Вратата към спасението означава Исус Христос (Йоан 10).
Когато Библията казва, че тази врата е изтъкана от синята, моравата и червената прежди и препредения висон, Бог ясно ни показва чрез Своето истинско Слово на Стария и Новия Завети, че Исус Христос е дошъл на земята като Божия Син, е бил кръстен от Йоан, е умрял на Кръста, е възкръснал от мъртвите и по този начин е станал наш Месия. Затова ние можем да узнаем тайната на синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Трябва да повярваме, че Бог ни е дал вярата в това, че Исус Христос е Божият Син, който е дошъл, за да ни спаси от съда за греховете на този свят, и че Той е Спасителят, който е осъществил спасението на човечеството чрез Словото на Стария и Новия Завет.
Трябва наистина да осъзнаем, защо вратата на двора на скинията беше изтъкана от синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Какво значи синята прежда? И какво значат моравата и червената прежди и препреденият висон? Като осъзнаем Божия план, ние също можем да осъзнаем, че делата на синята, моравата и червената прежди и препредения висон бяха Божият план на спасението за всички нас и истината на вечния живот, и по този начин да влезем в Неговото Царство с вярата в опрощението на греховете.
Ако ние кажем, че знаем и вярваме в синята, моравата и червената прежди, това значи, че ние добре знаем причината, поради която Исус е бил кръстен от Йоан Кръстител и е пролял кръвта Си на Кръста, а също кой е Месията и какво означават всичките мистерии на системата от жертвоприношения на Стария Завет и евангелието на водата и Духа на Новия Завет. Казано накратко, истината на входа на двора на скинията има голямо значение за всичките вярващи, които настойчиво търсят истината, за да се спасят завинаги.
Може да изглежда, че мнозина добре знаят скинията, но в действителност това не е вярно. В действителност хора не знаят значението на синята, моравата и червената прежди на входа на двора на скинията. Мистерията на синята, моравата и червената прежди и препредения висон наистина е трудна за разбиране, затова мнозина имат истинското желания да познаят и да вярват в нея. Обаче не всеки може да разбере тази тайна, затова много от тях в края на краищата погрешно я тълкуват на основание на собствени мисли. Много религиозни водачи в действителност погрешно тълкуват и неправилно разбират тази истина, както искат, защото правят това със собствени религиозни цели. Но Бог повече не може да позволява на тези лъжци да измамват християни. Затова Той ясно е обяснил значението на истината на синята, моравата и червената прежди и препредения висон, използвани за входа на двора на скинията, за да ни спаси от всичките грехове по този начин.
1 Йоаново 5:6-8 в Новия Завет казва: "Това е Исус Христос, Който е дошъл чрез вода и кръв; не само чрез водата, но чрез водата и чрез кръвта; и Духът е, който свидетелствува, понеже Духът е истината. Защото три са, които свидетелствуват: Духът, водата и кръвта; и тия три са съгласни." Този стих явно ни казва, че нашият Господ е дошъл на този свят в плът като човек, е поел върху Себе Си греховете ни чрез кръщението Си и ни е спасил, като е пролял кръвта Си. Ето защо вратата на двора на скинията беше изтъкана от синята, моравата и червената прежди и препредения висон.
Първо, какво ни показва синята прежда? Тя ни показва част на истината на Исус, който е станал истински Месия на грешници, като е дошъл на земята и като е поел върху Себе Си греховете на света чрез кръщението от Йоан. В действителност, това кръщение, което Исус е приел от Йоан в река Йордан, е истината, че Исус завинаги е поел върху Себе Си всичките грехове на света. Исус наистина възложи всичките грехове на света върху рамената Си чрез кръщението от Йоан Кръстител, представител на цялото човечеството. Тъй като греховете на цялото човечество бяха възложени върху главата на нашия Господ по този начин, тези, които вярват в тази истина, нямат никакъв грях в сърцето си.
На второ място, какво е истинското значение на моравата прежда на входа на двора на скинията? Тя означава, че Исус наистина е Царят на царете. Исус наистина е създал вселена, затова Той е Самият Създател, а не създание, и истинският Месия, Който е дошъл на земята. Той, Месия, наистина вече е дошъл на земята в подобието на човешка плът. И, като е поел всичките грехове на света на собственото Си тяло чрез кръщението от Йоан, Своята смърт и възкресението, Исус е спасил всичките Си хора, които признаваха, се бояха и вярваха в Месията, от всичките грехове и съда за греховете.
Исус наистина е нашият истински Бог и Месията. Той е истинският Спасител. Исус пое върху Себе Си всичките грехове на света чрез кръщението Си, проля кръвта и умря на Кръста, а след това възкръсна, затова Той не само завинаги е измил всичките ни грехове, но също жертвено е претърпял наказанието за греховете вместо нас.
На трето място, червената прежда означава кръвта, която Исус е пролял на Кръста, а също това, че нашият Господ е дал нов живот на тези от нас, които вярват. Тази истина на червената прежда означава, че Исус Христос не само претърпи наказанието за греховете ни, като пое върху Себе Си греховете на света чрез кръщението Си от Йоан, но също даде нов живот на вярващите, като подари целебната вяра на тези, които са умрели поради греха. Исус наистина е дал нов живот на тези, които вярват в Неговото кръщение и кръвта, която Той е пролял.
Тогава какво значи препреденият висон? Той показва, че в Новия Завет Бог е изпълнил Своето обещание на спасението, за която е написано в Стария Завет. Той също означава, че когато Исус пое върху Себе Си всичките грехове на света чрез кръщението Си и бе осъден за греховете ни на Кръста в Новия Завет, Той изпълни спасението, което Бог бе обещал на израилтяните и на нас със Своето Слово на завета.
Бог Йехова каза в Исая 1:18: "Дойдете сега та да разискваме, казва Господ; Ако са греховете ви като мораво, Ще станат бели като сняг; Ако са румени като червено, Ще станат като бяла вълна." Системата от жертвоприношения на Стария Завет, която определяше принасяне на жертвите в скинията, предаване на греховете на израилевия народ на жертвено агне чрез полагането на ръце, също беше обещанието, което Бог е дал на израилтяните и на нас. Тя беше откровението на Божието обещание, че Той скоро щеше да спаси всички хора на света от техните всекидневни и годишни грехове чрез Божия Агнец.
Това също беше белег на обещанието на идването на Месията. Ето защо в Новия Завет, когато Исус Христос пое върху Себе Си веднага всичките грехове на света, като бе кръстен според обреда на Стария Завет, това стана изпълнението на Божия завет. Като даде на всички ние Своето Слово на обещанието, Бог ни показал, че Той наистина напълно го е изпълнил според както бе обещал. Кръщението, което прие Исус, довежда тази истина, че Бог на завета напълно е изпълнил Своето обещание.
 
 

Исус Христос, Който е дошъл чрез водата, кръвта и Духа

 
Защо Исус бе кръстен от Йоан? За да поеме върху Себе Си всичките грехове на човечеството и да понесе наказанието за греховете вместо нас. За да измие греховете на цялото човечество и да стане наш истински Спасител, Исус бе кръстен от Йоан Кръстител, отиде на Кръста, проля кръвта и умря върху него. Като направи така, Той не само изми всичките ни грехове, но също понесе наказанието за тези грехове вместо нас и по този начин стана наш вечен Спасител. Всичките ни грехове бяха възложени върху Исус във време на Неговото кръщение от Йоан, и Той отне тези грехове на света на Кръста. Нашият Господ прие всичките ни грехове чрез кръщението Си и отне тези грехове на Кръста, затова Той можеше да бъде разпнат, да пролее кръвта Си и да умре вместо нас.
В Исая 53:5 е написано: "На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме." Чрез кръщението на нашия Господ нашите първородни грехове, наследени от общия ни прародител Адам, а също всичките ни ежедневни грехове, които ние извършваме през целия си живот, бяха възложени върху Него. И Той бе осъден за всички тези грехове. Като дойде при нас чрез водата и чрез кръвта по този начин, нашият Господ наистина изми всичките ни грехове (1 Йоаново 5:5-8).
Тогава кой е този Исус Христос, нашият Спасител и Месия, който е отнел всичките ни грехове и е измил всички те? В Битие 1:1 е написано: "В начало Бог създаде небето и земята." Кой беше този могъщ Бог, който създаде вселената със Своето Слово? Той беше никой друг освен Месията на грешници, Този, който дойде чрез водата на Своето кръщение, за да ни спаси от всичките грехове на света, Този, който дойде, като Спасител, проля кръвта на Кръста, понесе наказанието за всичките грехове на света. Исус ни е освободил от греховете ни и наказанието чрез водата, кръвта и Дух. Нашият Господ дойде до нас като наш Спасител, за да поеме върху Себе Си всичките ни грехове, и да понесе наказанието за тези грехове вместо нас.
Исус Христос е Божият Син и Самият Бог, понеже Месията наистина е нашият Бог. Името "Исус" означава "Спасител, Който ще спаси людете Си от греховете им" (Матей 1:21). От друга страна, "Христос", на гръцки "Василевс", означава "Цар на царете." Исус е Създателят, който е създал цялата вселена, абсолютният властелин на всичко, Спасителят на грешници и Царят на царете, Който съди сатана.
Този истински Бог наистина е създал човека по собствения Си образ. Когато ние, Неговото създание, паднахме в грях и станахме обречени на разрушение чрез нашата немощност, този Цар на царете обеща да ни спаси от греховете ни, и за да изпълни това обещание, Той дойде при нас. И за да направим всички нас Божий народ и безгрешни хора, Самият наш Господ дойде при нас чрез водата, кръвта и Духа.
Месията, нашият Творец, наистина дойде на земята в плът като човек, за да измие всичките ни грехове, и пое върху Себе Си всичките грехове, като бе кръстен от Йоан в река Йордан. А със смъртта на Кръста Той бе осъден за всичките ни грехове вместо нас. Исус наистина е нашият Месия, нашият Спасител и Господ на нашия живот, затова ние можем да получим нов и вечен живот чрез вяра в Него. Месията наистина е станал нашият Бог. Ето защо вратата на скинията беше изтъкана от синята, моравата и червената прежди, понеже тази мистерия на водата и Духа ни спасява от всичките ни грехове и наказанието за греховете.
Истината, че Господ наистина ни е спасил от греховете ни, не е нещо неясно. Нашият Господ недвусмислено обеща да ни спаси, ясно изпълни тази мисия и затова ние не можем да одобряваме вярата на тези, които вярват в Него произволно, игнорирайки ясната истина, че Той наистина ни е спасил чрез Своите вода и кръв. Затова нашият Господ каза на тези, които номинално вярват в Него: "Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата" (Матей 7:21).
Лъжеучители настояват, че те наистина помагат на хора да получат Светия Дух в името на Исус, изгонват демони в Неговото име и правят много чудеса в Неговото име. Но Бог им каза в Матей 7:23: "Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие." Това значи, че в действителност измежду християни много хора, които все още остават грешници, ще бъдат осъдени за греховете им в деня на съда, а след това ще отидат в пъкъла.
В действителност има много християни, които ясно признават: "Исус е нашият Спасител. Исус точно ни е спасил от всичките ни грехове." И всичко пак те наистина дори не се опитват да признаят, че Месията в действителност е поел върху Себе Си греховете им чрез кръщението Си, и че Той наистина е отнел греховете им и наказанието за тях, като проля кръвта Си на Кръста. Всички тези хора ще станат пред Бога, все още оставайки грешници, понеже те вярват само номинално, като че ли просто практикуват една от много светски религии.
Те не вярват според истината, която нашият Господ е казал: "И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни", затова Господ не ги е приел. Независимо от това дали хора вярват в Исус или не, имайки грях в сърцето си, те не могат да влязат в Божието Царство, където няма никакъв грях, понеже те не са изпълнили необходими изисквания, за да влязат там. Затова те трябва да се стараят да изпълнят тези изисквания, още като са на земята, за да влязат в Небето чрез вяра в истината на синята, моравата и червената прежди. Завесата на входа на двора на скинията, изтъкана от синята, моравата и червената прежди и препредения висон, беше провидението на Месията. Тези, които вървят в пъкъла чрез своите грехове, трябва да вярват в това.
Тези хора не знаят истината и произволно вярват в Исус с погрешното си знание, затова те все още остават греховни. Те все още имат грях, защото вместо да вярват според истината, скрита в материалите на скинията, те произволно вярват в Спасителя и строят собствени доктрини на спасението на основание на тези мисли, а също вярват, че спасението дохожда чрез собствените им усилия, молитвите на покаяние и опити да достигнат до постепенно освещение.
Има много на този свят, които твърдят, че са повярвали в Исус като свой Спасител, но в действителност те още не са повярвали в кръщението на Исус и Неговата кръв. Има много на този свят, които вместо наистина да вярват в синята, моравата и червената прежди като своето спасение, мислят, че могат да влязат в Светото Божие Царство само чрез вяра в кръвта на Исус, даже ако все още остават греховни.
 

Аналогиите на Стария и Новия Завет
 
Бог ни казва в Исая 34:16, че всяко Божие Слово има своя аналогия. С други думи, цялото Божие Слово е основано върху паралели. Бог ни заповяда да погледнем и да узнаем дали Неговото Слово на Стария Завет отговаря на Словото на Новия Завет. Това, което е написано в Стария Завет, има своите аналогии в Словото на Новия Завет. Например по същия начин, както израилтяните предаваха своите грехове на жертвено агне чрез полагането на ръце в Стария Завет, така в Новия Завет Исус Христос бе кръстен, за да вземе върху Себе Си всичките грехове на света, и по този начин пое върху Себе Си всичките ни грехове.
Исус дойде на земята чрез водата и чрез кръвта като жертва и Спасител на грешници. Ако Той не пое върху Себе Си на грехове на света чрез кръщението, то Той съвсем не би трябвало да умира на Кръста. Нашият Господ точно е измил всичките ни грехове със синята, моравата и червената прежди. Това също отговаря на Божието обещание в Неговото Слово, че нашият Господ трябваше да дойде при нас и да измие нашите червени грехове, като ги направи бели като сняг.
Преди да осъзнахме тази истина, ние без съмнение бяхме пълни с грехове. Затова ние нямаме с какво да се хвалим пред Бога. И ние не само нямаме с какво да се хвалим пред Бога, но също не можем да бъдем сигурни в нещо пред Него. С други думи, няма нищо, с което бихме могли да се гордеем. Пред Бога ние можем само да кажем: "Да, Ти си прав."
Ако Бог казва: "Вие сте зърно на греха, вие сте обречени на пъкъла."
"Да, Ти си прав; моля, спаси ме."
"Аз съм ви спасил чрез водата, кръвта и Духа."
"Да, Господи! Вярвам!"
Ние можем само винаги да се съгласяваме. Като стоим пред Бога, ние не можем да Му кажем: "Аз съм направил това-онова; аз съм служил много усърдно на моята църква; аз наистина искрено съм повярвал в Исус; аз съм защитавал вярата си толкова настойчиво, че никой не може да си въобрази!"
Как Господ наистина е измил всичките ни грехове? Той ни е показал, че Той ги е изличил чрез синята, моравата и червената прежди и Словото на Стария и на Новия Завет. В Стария Завет Той изми греховете ни със синята, моравата и червената прежди, а в Новия Завет Исус стана нашият Спасител, като дойде на земята в плът като човек, като пое върху Себе Си всичките ни грехове чрез кръщението Си от Йоан, и изми всичките ни грехове и наказанието за тях, като проля кръвта Си на Кръста.
В кръщението нашият Господ пое върху Себе Си веднага всичките грехове на света (Матей 3:15). Всичките ни грехове бяха възложени върху рамената на Исус. Като пое върху Себе Си всичките ни грехове чрез кръщението Си, Той отне тези грехове с разпятието, бе разпнат, проля кръвта Си, умря на Кръста, възкръсна от мъртвите и по този начин наистина изми всичките ни грехове. По този начин Исус Христос стана наш настоящ Спасител.
Божията праведност, която ние сме получили, е праведността, придобивана чрез вяра в това, че Исус Христос е дошъл на земята чрез водата, кръвта и Духа. Това е истинското спасение, получено от Бога, а не нещо, което ние сме достигнали самостоятелно. Няма нищо, с което бихме могли да се хвалим пред Бога.
В действителност ние сме спасени от всичките ни грехове чрез вяра в Исус Христос, Който е станал наш настоящ Спасител. С други думи, някога бяхме грешници, а сега наистина сме получили опрощението на греховете чрез вяра в кръщението на Исус и Неговата кръв, проляна за нас. Ако мисията на спасението на Исус съставяше, да речем, около 70 на сто от нашето спасение, а останалите 30 на сто бяха обяснявани с собствените ни усилия, тоест с отбягване на грехове, то ние, за да се осветим постепенно и да се спасим, буквално би трябвало цяла нощ горещо да се молим, всеки ден да принасяме на Бога нашите молитви на покаяние, да служим на общността или по някой друг начин да правим всичко възможно и невъзможно!
Но апостол Павел каза в Римляни: "Окаян аз човек! кой ще ме избави от тялото на тая смърт? Благодарение Богу! има избавление чрез Исуса Христа, нашия Господ. Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, които ходят, не по плът но по Дух" (Римляни 7:24-8:1). Както Павел признава, така и ние също трябва да вярваме в Исус Христос. Писанието ни казва, че Исус Христос напълно, сто на сто, ни е спасил от тялото на тая смърт. Тогава кой може да ни осъди? Никой никога не ще може да ни осъди, понеже Исус Христос вече ни е спасил сто на сто, независимо от собствената ни немощност.
 
 
Ние също бяхме духовни фарисеи
 
Някои от вас, възможно, знаеха и вярваха малко в Исус през някое време. С други думи, вие повярвахте в Исус като свой Спасител още преди да познахте евангелието на водата и Духа. Аз също в продължение на десет години не бях новороден християнин.
Когато ние повярвахме в Исус като свой Спасител за първи път, това по-скоро беше ободрително преживяване. Това начало беше толкова ободрително, че ние мислехме, че щеше да бъдем спасени безусловно само чрез вяра в Исус като наш Спасител, даже ако не знаехме истината на синята, моравата и червената прежди.
Когато аз повярвах в Исус за първи път, сърцето ми наистина беше пълно с радост. Ето защо аз много се радвах, когато повярвах в Исус за първи път, но след около пет години погледнах върху Себе Си и видях, че аз постоянно бях свързан с грехове, които извършвах, и накрая признах, че все още не бях свободен. Вие ли мислите, че аз съгрешавах, или обратно, че изобщо не съгрешавах през тези пет години на ранния ми християнски живот? Независимо от това дали ме познавате или не, отговорът е много ясен: разбира се, че аз съгрешавах. През това време, когато не знаех истината, аз се мъчих всеки път, когато съгрешавах, и, за да се спася от това страдание, аз трябваше да принасям на Бога молитвите на покаяние, а понякога дори непрекъснато да се моля в продължение на три дни. Тогава бремето в сърцето ми изглеждаше да е малко по-леко, и аз можах да прославя Бога: "♫Изумителна благодат! ♫Колко мил е звукът, който е спасил нещастника като мен! ♪" Но след това, разбира се, аз отново съгрешавах. Имах твърде много недостатъци и бях пълен с несъвършенство, затова всеки ден съгрешавах, даже ако ненавиждах себе си за моите грехове. Никой път не можах завинаги да разреша проблема на собствените си грехове.
При тези обстоятелства преминаха още пет години, и, като бях християнин вече в продължение на около десет години, аз внезапно бях потресен, когато открих, колко много грехове извърших през всички тези години. Като погледнах върху себе си, такъв голям грешник, дълбоко се натъжих и крайно се обезкуражих. Когато аз станах пред Закона, аз също разбрах, колко голям грешник аз бях наистина. За мен беше все по-трудно и по-трудно да стоя пред Бога, и в края на краищата аз се превърнах в грешник, който дори не можеше с чиста съвест да признае, че добре познаваше Исус и вярваше в Него. Ето защо, в десетата година на християнския ми живот не можах да не се признавам за грешник.
Когато аз повярвах в Исус за първи път, аз наистина мислих, че бях действително добър християнин. Но с течение на времето осъзнавах още повече, че наистина нямах с какво да се хваля пред Бога. Признавах: "В действителност аз съм фарисей. Не само в Библията има фарисеи, понеже днес самият аз съм фарисей!"
Фарисеи са хора с претенциозна святост. Всяка неделя, като отиват на църква с библия подмишница, те извикват на своите приятели-християни: "Добро утро! Алелуя!" И по време на богослужение те плачат всеки път, когато чуят, че някой говори за Кръста. Аз самият също лях много сълзи, като размишлявах за кръвта на Исус. Мислих, че именно това беше същността на истинското поклонение. Но като живее на този свят, всеки в края на краищата разкрива своята греховна природа. Затова хора отново и отново занасят молитвите на покаяние. Възможно, през някое време те наистина чувстват се по-добре, но рано или късно изчерпват запасите си от молитвите на покаяние, понеже твърде много съгрешават. Някои хора дори после започват да говорят с различни езици и да имат видения, но всичко това е безполезно. И колкото и да се опитват, всичките им опити да разрешат проблема на греховете на сърцата си ще бъдат безполезни.
Ако те в края на краищата ще осъзнаят, че те в действителност са нищо неструващи създания пред Бога, и признаят, че са обречени на пъкъла чрез своите грехове, даже ако това осъзнаване ще дойде късно, всичко това пак ще бъде положителен резултат. В действителност, колкото по-дълго ние вярваме в Исус, толкова повече осъзнаваме, колко сме греховни. Но на фарисеи наистина добре се удава да скриват това. Толкова добре им се удава да скриват греховете на сърцата си и да бъдат лицемери, че те дори са одобрявани за тяхното благочестие.
Религиозни фанатици на този свят много уважават един друг. Но с колкото голямо уважение и одобрение и да ползват се от други хора, всичко пак пред Бога те наистина са пълни с грях.
Като не знаехме истината, ние също принасяхме на Бога нашите усърдни молитви на покаяние. Но след някое време ние сме уморени, затова започваме да се молим: "Господи, направи това, което искаш да направиш. Аз имам толкова много грехове. Аз съм съгрешил отново. Сега ми е много неудобно дори да Ти казвам за това." Ние наистина се срамуваме, но ни учат, че на Бога е приятно, когато ние признаваме своите грехове, и че Той ще опрости греховете ни със Своята праведност и завинаги ще измие всичките ни простъпки, затова ние продължаваме да се молим: "Господи, аз съм съгрешил. Моля, прости ми, Господи!" И всичко пак греховете остават в сърцата ни.
Всеки път, когато хора прекланят глава си, за да се молят на Бога, съвестта им напомня за греховете и изгризва сърцата им. Нашата съвест мъчи сърцата ни, като ни казва: "Ти си толкова голям грешник, как смееш да се молиш на Бога?"
И така, след някое време, защото в действителност нямахме какво да кажем, ние започнахме да викаме: "Господи, Господи!" Ние отново и отново се изкачвахме на планини и викахме Господното име. За да отбегнем смущението да обръщаме внимание на хора върху себе си, ние се изкачвахме на планини в късна вечер, влизахме там в някаква пещера и викахме Господното име. Но това също бяха само нашите собствени усилия, а грехове все още оставаха вътре в нас.
Ние също се опитвахме да умиротворим нашата съвест, казвайки си, че ние вече не сме греховни: "Бог е толкова милосърден, че Той е измил моите грехове. Аз постих и се молих през три дена. Освен това, мисля, че аз не съм съгрешил толкова силно. Тогава нашият милосърден Бог няма ли да ме опрости?"
Но можем ли ние наистина да измамим себе си, дори като възхваляваме Бога за Неговото милосърдие? Как можем да измамим собствените сърца, като оставаме греховни пред Бога? Ние никога не ще можем да направим това! Независимо от това, колко високо бяхме се изкачили по управленската стълба на нашите църкви и колко много бяхме похвалвани от други, докато все още продължавахме да съгрешаваме, ние никога не можахме да се освободим от тези грехове и затова ставахме лицемери в края на краищата.
Греховни желания продължаваха да се издигат в сърцата ни. Въпреки че ние размишлявахме върху кръвта на Исус на Кръста безброй пъти, проляхме много сълзи, размишлявайки за Неговата кръв на Кръста, бяхме добри християни, но ние все още оставахме греховни, докато не намерихме съвършеното евангелие на водата и Духа. Дори като живеехме според всичките ритуали на християнството, ние все още имахме грях. Това беше фарисейска религия. На земята, и дори в нашите християнски общини, все още мнозина имат такава вяра.
 
 

Всичките ни грехове са изчезнали чрез вярата в евангелието на водата и Духа

 
Преди да бяхме познали евангелието на водата и Духа и бяхме повярвали в него, всички ние имахме грях в сърцата ни. Преди да бяхме повярвали в тази истина на синята, моравата и червената прежди и препредения висон, съвестта ни беше грешна. Честно казано, всички бяхме греховни пред Бога и обречени на пъкъла поради греховете ни, понеже в Библията е написано, че "заплатата на греха е смърт." Затова ние бяхме много мъчени от своите грехове. Бяхме обречени на пъкъла както физически, така и духовно, поради Божия съд за греховете ни.
Ние бяхме обърнали много хора на християнството и бяхме ги обучили. Но ние работихме, дори като не можахме напълно да очистим собствена съвест. Ние не можем да опровергаем това пред Бога. Ние признахме пред Бога, че сърцата ни бяха греховни и че ние бяхме обречени на пъкъла.
Аз винаги имах неразрешен въпрос: "Защо нашият Господ бе кръстен, като дойде на земята?" Аз исках да узная, защо Исус бе кръстен. Защо и с каква цел Исус трябваше да се кръсти? Аз можах да разбера водното ни кръщение като белега на вярата ни в Исус, но изобщо не разбирах, защо Исус бе кръстен от Йоан Кръстител. Защо Той бе кръстен? Защо?
Тогава питах някои водачи на християнски общини: "Преподобен, имам въпрос. Мога ли да ви попитам?" Те ми казваха, че мога, затова аз питах. "Това се отнася до Библията. Понятно е, че Исус прие кръщението от Йоан в Новия Завет. Но аз точно не зная, защо Той бе кръстен. Преподобен, знаете ли вие защо?" Тогава те се усмихваха, казвайки: "Вие ли не знаете дори това? Дори наши деца в неделно училище знаят това! Отговорът се намира в оригинални Библейски текстове, а също в Библейски речници. Не бе ли кръстен Исус, за да ни даде пример, за да ни покаже Своето смирение?" Затова аз казах: "Но преподобен, ако отговорът наистина беше толкова прост, то дори деца в нашето неделно училище в действителност биха го знаели. Аз съм изследвал както оригинални текстове, така и историята, но Неговото кръщение не означаваше това. Не би ли имало причина, поради която Исус наистина се кръсти от Йоан?"
Продължавах да питам. Почнах да търся отговора веднага след като станах християнин. Трябваше да посветя години на търсенето на отговора на този въпрос. Гледах всичките научни трудове за този проблем. И дори като търсих по този начин, като питах и изследвах всичко, никъде не можах да намеря ясно и точно обяснение на причината на кръщението на Исус. Аз исках да узная окончателен отговор, докато Господ не ми откри евангелието на водата и Духа в синята, моравата и червената прежди и препредения висон.
Опитвайки се да реша неразрешената тайна на кръщението на Исус, натъкнах се на Матей 3:13-17: "Тогава идва Исус от Галилея на Иордан при Иоана за да се кръсти от него. А Иоан Го възпираше, като казват: Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, и Ти ли идеш при мене. А Исус в отговор му рече: Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право. Тогава Иоан го остави. И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Духът, че слиза като гълъб и се спускаше на Него. И ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение."
Като четох това Слово, окончателно осъзнах: "Ето отговорът! Исус се кръсти, защото Той беше жертвата на Стария Завет! Това е истината на Неговото спасение, скрито в синята, моравата и червената прежди и препредения висон!"
Йоан Кръстител наистина беше Илия, когото Бог обеща да изпрати в Стария Завет. Бог каза в Малахия 4:5, че Той ще прати Илия преди деня на съда, а в Матей 11:14 е написано, че този Илия, когото Той обеща да ни изпрати, е никой друг освен Йоан Кръстител. И така аз узнах за Илия, но все още не бях сигурен, защо Исус трябваше да се кръсти от Йоан Кръстител. След това аз се върнах към Матей 3:13-17 и отново четох този откъс: "Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право… И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата… Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение." Тогава всичките ми съмнения веднага се разсеяха. За да "изпълни всичко що е право", Той наистина прие кръщението. Исус в действителност изпълни тази праведна мисия на спасението на всички хора чрез кръщението Си.
Кръщението е същото, като полагането на ръце на Стария Завет, когато хора полагаха ръце върху глави на жертви според системата от жертвоприношения на скинията. Грешници принасяха тези жертви на жертвеника за всеизгаряне, полагаха върху тях своите ръце и по този начин признаваха своите грехове и ги предаваха на своите жертви за греховете; а първосвещеник признаваше всичките грехове на израилевия народ и ги предаваше на жертвата за израилтяните и за себе си; също Исус се кръсти от Йоан Кръстител в Новия Завет, и всичко това отговаря едно на друго. Аз осъзнах окончателно, че Исус прие кръщението (полагането на ръце), за да поеме върху Себе Си всичките грехове на света и да измие прегрешенията на човечеството.
Затова аз гледах оригиналния текст на Библията. Аз видях, че думите "Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право" са написани на гръцки “Ἄφες ἄρτι, οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην”. В този израз "защото така" и "право" са еквивалентни на "hoo’-tos gar (οὕτως γὰρ” и "dikaiosune (δικαιοσύνην” на гръцки. Първото означава "така", "съответно", "само по този начин", "най-подобаващ" или "по подобие на това." А последното означава "праведност, оправдание или справедливост, одобрена от Бога."
Това ни казва, че Исус спаси грешници от греховете им. Това ни казва, че Исус изпълни Божията праведност, като се кръсти и като проля кръвта Си. С други думи, това значи, че Той пое върху Себе Си всичките ни грехове чрез кръщението Си. И така, всичките ни проблем бяха разрешени, понеже ние осъзнахме истинското значение на това, което някога беше за нас причина на толкова голямо объркване и колебание. Исус пое всичките ни грехове чрез кръщението Си, и затова трябваше да отиде на Кръста и да умре върху него, като прие наказанието за тези грехове. Това е истината на евангелието на водата и Духа.
С други думи, ние, новородени, осъзнахме, че кръщението, което Исус прие от Йоан, беше задължителна част на нашето спасение, и че чрез това кръщение Той пое върху Себе Си веднага всичките грехове на света. Вие също трябва да осъзнаете истината на евангелието на водата и Духа. Само така душите ви могат да бъдат осветени.
Ние наистина не можем да забравим този ден, когато Исус се кръсти от Йоан. Ние наистина не можем да забравим този ден, когато ние осъзнахме, че всичките ни грехове наистина бяха възложени върху Исус. Ние сме видели измененията, които се случиха в сърцата ни благодарение на осъзнаването на тази истина. Те се разпространиха по сърцата ни както вълни се разпространяват по езеро. Като прониза тъмнината, ярката светлина на зазоряване влезе в нас и ни позволи да познаем истината на спасението.
 
 

Кръщението, което Исус прие, възложи върху Него греховете на света

 
След като прочетох Матей 3:13-17, аз дълго не можах да проговоря нито дума. Въпреки че аз бях наистина грешен, Исус прие кръщението и каза: "Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право." Той трябваше да пролее кръвта на Кръста (червената прежда), защото Той бе приел кръщението (синята прежда). Този Исус беше Самият Бог (моравата прежда). А със Словото на Стария и Новия Завет (препреденият висон) Той ни е показал настоящата истина на спасението. С други думи, Исус е отнел всичките ни грехове.
"Тогава ние имаме ли все още грях или не? Когато Исус бе кръстен от Йоан Кръстител, греховете на човечеството бяха възложени върху Него. Бяха ли нашите грехове също възложени върху Него? Бяха ли греховете на света възложени върху Него по това време? Греховете, които ние имахме, още като бяхме в утробата на майка си, са ли грехове на света или не? Ами тези грехове, които ние извършихме, когато бяхме на едногодишна възраст? Не са ли те също грехове на света? Ами тези грехове, които ние извършихме в детинството си? Не са ли те също грехове на света?"
Трябва да си задаваме такива въпроси, за да се убедим, че ние сме на здрава основа. Същото се отнася за вяра: трябва да стоим на правилна основа на Божието Слово. Греховете, извършени от нас в детинството, наистина се отнасят до греховете на света, както и греховете, извършени от нас в юношеска възраст. Всичките грехове, извършени от нас през цял живот, да не говорим за улегналата си възраст, се отнасят до греховете на света. Всички тези грехове на света вече са били възложени върху Исус. Това ли е истина? Разбира се, че да! Написано е, че нашият Господ пое върху Себе Си не само нашите грехове, но също всичките грехове на всеки човек. Ето защо ние осъзнахме: "Всичките ни грехове наистина бяха възложени върху Исус. Тогава ние ли все още имаме грях? Не, вече нямаме никакъв грях!"
Исус наистина бе кръстен от Йоан, и затова Йоан Кръстител свидетелстваше: "Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!" (Йоан 1:29) Исус отне всичките грехове на всеки човек, който някога живееше и още ще живее, от началото на човечеството до края му. Всичките грехове, извършени от всичките хора в продължение на целия живот, и дори греховете на децата ни, са били изличени от Исус. Няма значение, колко дълго този свят ще съществува, хиляди или дори милиарди години, нашият Господ пое върху Себе Си греховете на всички хора чрез кръщението Си, изличи тези грехове на Кръста, бе разпнат и по този начин прие цялото наказание за греховете вместо нас – ето какво ние сме осъзнали.
Ние, новородени, наистина сме осъзнали, че Исус възкръсна от мъртвите и така стана наш Спасител, а благодарение на тази вяра ние сме получили отговори на всичките ни въпроси.
Като прие кръщението и като проля кръвта Си на Кръста, нашият Господ отне всичките ни грехове. Ето защо Библията говори за синята, моравата и червената прежди и препредения висон на входа на двора на скинията, ето защо в 1 Йоаново 5:4-6 е написано, че Исус дойде до нас не само чрез водата, но чрез водата и чрез кръвта. Затова ние осъзнахме: "Ето защо Библията ни казва, че нашият Спасител Исус изпълни цялата Божия праведност, като се кръсти. Това е истина! Обаче християнски водачи не ни учиха за тази истина, защото самите не я знаеха!"
Ние ставаме безгрешни, само когато Божията истина на синята, моравата и червената прежди и препредения висон ни казва, че ние сме безгрешни. Никой не може да потвърди спасението на душата на друг човек. Безполезно е да искаме да спечелим добри думи на други хора. Как може това, че други хора казват за нас, че ние сме добри християни, или дори че те ни класифицират като християни с 6+, да ни осигури спасението от греховете? Ние ставаме безгрешни, не когато хора ни одобряват, но само когато Божието Слово ни казва, че нашият Господ е измил всичките ни грехове със синята, моравата и червената прежди и препредения висон.
Божието Слово ни казва, че Исус е измил не само моите, но и вашите грехове. Това значи, че Месията Исус Христос е измил всичките грехове на всички хора, затова всички ние получаваме опрощението на греховете, ако вярваме. Именно така ние можем да влезем през входа на двора на скинията, като получим опрощението на греховете чрез водата и Духа.
 
 

Какво е съвършената вяра?

 
Вратата на двора на скинията беше изтъкана от синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Всеки трябва да има тази съвършена вяра, че нашият Господ е дошъл на земята и ни е спасил от всичките ни грехове. Когато ние вярваме, че Господ се роди на земята в плът като човек, се кръсти от Йоан, умря на Кръста, възкръсна от мъртвите и по този начин стана наш Спасител, тогава всички ние можем да станем Божии чада. Нашите дела са несъвършени, плътта ни е безполезна, но чрез вярата на сърцата ни в синята, моравата и червената прежди и препредения висон ние сме станали безгрешни. Затова можем да станем праведни само чрез вяра. Чрез вяра в спасението на синята, моравата и червената прежди и препредения висон ние сме се облекли в Божията праведност. Казано накратко, посредством вярата в евангелието на водата и Духа ние сме станали Божии чада.
Някои от вас все още могат да не разбират цялата истина. По същество трябва отново и отново препрочитаме тази книга или да отиваме на Божията Църква. Дотук ние сме обсъдили само общите аспекти на скинията, но щом вие починете да четете подробните обяснения, вие ще можете да достигнете пълното разбиране на скинията. Това е толкова просто, че дори дете може лесно да разбере истината.
Ако хора строиха вярата си върху приблизително знание на Исус, те никога не биха се спасили от собствените си грехове, колкото и дълго биха вярвали в Исус, дори хиляди и десетки хиляди години. Те все още биха съгрешавали всеки ден. Тогава те биха плакали всеки ден, защото не биха могли да се спасят от проклятието на собствените си грехове. Когато делата им започват да вървят добре, тези хора мислят, че Бог им помага. Но когато делата вървят зле дори незначително, те се чудят: "Това ли е защото аз не съм дал десетък? Или защото не отивах на църквата миналата неделя? Аз съм съгрешил и не мога да служа на Бога по подходящ начин, затова мисля, че Той ме наказва за това." И така, те умират затворени в Закона, понеже Писанието казва, че "законът докарва гняв" (Римляни 4:15).
За да имаме наистина пълната вяра, трябва вярно да познаем и да вярваме в четирите дела на Исус Христос, Който дойде при нас чрез синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Трябва да осъзнаем истината на Исус Христос. Само имайки ясно разбиране на тази истина на четирите служения и вярвайки в нея, ние можем да имаме пълната вяра пред Бога и наистина да станем Негови съвършени деца. Ние сме станали безгрешни чрез вяра в тези четири служения на Исус, затова ние винаги сме праведните и безгрешни, даже ако не се опитваме да се освободим от робството на греха със собствени усилия; ние сме безгрешни хора на вяра, даже ако не напрягаме собствената ни сила на волята; ние сме съвършени Божии чада, чиито грехове са напълно измити и са станали по-бели от сняг, дори без собствените ни добри дела или старание.
Както малко дете спокойно си играе и си почива под зоркото око на родителите, така чрез вяра в тази истина ние наистина получаваме мир и покой в сърцата ни пред милосърдните очи на Бога Отца. Даже ако делата ви са несъвършени, трябва само да вярваме в мисията на Господа, понеже колкото по-несъвършени вие сте, толкова по-силно ще чувствате любовта на нашия Господ.
Вие ли се опитвате да получите опрощението на греховете ви и все още не можете да вярвате в синята, моравата и червената прежди и препредения висон? Сега тези, които знаят тази истина, не трябва да се трудят, за да получат опрощението на греховете, а само спокойно да вярват. Тези, които са станали Божии чада чрез вярата, са тези, които наистина знаят и вярват в Исус Христос, Този, който е дошъл до нас чрез водата, кръвта и Духа. Те служат на Бога не с повърхностни си дела, но Го обичат и Му служат с вярата. Ние вярваме, затова Бог ни слуша и съпровожда. Ние вярваме в Него, затова Той ни помага. Ние наистина вярваме в Исус, Който ни е спасил чрез кръщението и кръвта, съставящи основата на вярата ни, и затова ние сме станали Божии слуги и изпълняваме Неговите праведни дела.
Сега всички ние трябва да осъзнаем истината, че Бог направи вратата на нашето спасение на двора на скинията, изтъкавайки я от синята, моравата и червената прежди и препредения висон, за да ни даде спасението на пълното опрощение на греховете. Писанието ни казва, че Исус е дошъл до нас чрез водата, кръвта и Духа, и че Той ни е спасил от греховете ни синята, моравата и червената прежди и препредения висон на входа на двора на скинията в Стария Завет. Нашият Господ е станал вратата на нашето спасение от греховете. Трябва винаги да вярваме в тези четири дела на Месията, който наистина ни е спасил от всичките ни грехове.
 
 
Исусовото кръщение от Йоан е настоящата същност на синята прежда на входа на двора на скинията
 
Кръщението на Исус
Нека прочетем отново Матей 3:13-17: "Тогава идва Исус от Галилея на Иордан при Иоана за да се кръсти от него. А Иоан Го възпираше, като казват: Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, и Ти ли идеш при мене. А Исус в отговор му рече: Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право. Тогава Иоан го остави. И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Духът, че слиза като гълъб и се спускаше на Него. И ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение." Кръщението на Исус се случи 30 години след като Той се роди от Дева Мария. Думата "тогава" тук означава времето, когато и Йоан Кръстител, и Исус бяха на 30 годишна възраст.
Йоан Кръстител, който се роди 6 месеца преди Исус, беше представител на човечеството на земята, който ги кръщаваше хора с кръщението за покаяние (Матей 3:11, 11:11). Когато Исус беше на 30 годишна възраст, Той дойде, за да се кръсти от Йоан, който кръщаваше хора в река Йордан. Но Йоан Кръстител се опита да му пречи, като каза: "Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, и Ти ли идеш при мене?" Тогава Исус отговори: "Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право." Тогава Йоан му позволи и Исус бе кръстен от него. Писанието също ни казва, че когато Исус бе кръстен, небесата се отвориха за Него и гласът от небесата каза: "Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение."
Тук, в Матей 3:15, Исус ни говори за причината, поради която Той бе кръстен от Йоан. Тази истина означава синята прежда на двора на скинията: "Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право." Целта на Исусовото кръщение от Йоан беше опрощението на прегрешения на грешници чрез Неговата мисия на синята, моравата и червената прежди на скинията – "защото така [им] [беше] прилично да [изпълнят] всичко що е право."
Това, че Исус Христос пое върху Себе Си грехове на човечеството чрез кръщението от Йоан Кръстител, беше праведната Божия любов и изпълнението на Неговата мисия на спасението на всички грешници. В Матей 3:16 е написано: "Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечния живот." Исус се кръсти, за да ни спаси от греховете на света, за да не бъдем осъдени за греховете. Ето защо Исус пое върху Себе Си цялата Божия праведност и всичките грехове на човечеството чрез кръщението от Йоан, защото така им беше прилично да изпълнят цялата праведност.
Какво е "цялата Божия праведност?" Този стих ни казва, че Исус бе кръстен от Йоан Кръстител, за да изпълни цялата праведност на Отец.
Тук трябва точно да узнаем, какво наистина означава цялата Божия праведност. "Цялата праведност" означава този факт, че Исус Христос пое върху Себе Си всичките грехове на човечеството в кръщението от Йоан. Във време на кръщението Той пое върху Себе Си веднага всичките грехове на света. Целта Неговото рождение беше да изличи веднага всичките грехове на света, затова Исусовото кръщение от Йоан наистина беше праведно. Да изпълни цялата Божия праведност означаваше да изпълни праведната мисия на опрощението на всичките грехове на света, тоест да осъществи спасението.
Кръщението на Исус беше необходим метод, посредством който Бог ни е спасил от греховете ни. В Стария Завет Бог реши, че за опрощението на греховете ни Той щеше да прати Йоан Кръстител като представител на човечеството, за да кръсти Неговия Син Исус Христос и по този начин да възложи всичките ни грехове върху Неговия Син. Именно това беше делото на Божието милосърдие. Бог толкова силно ни възлюби, че изпрати Исус, за да се кръсти от Йоан, и по този начин възнамери да ни направи Свои деца и да завърши праведната мисия на опрощението на греховете ни. Ето защо, когато Исус бе кръстен и излезе от водата, Бог каза: "Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение." С други думи, Бог Отец каза: "Във време на кръщението Моят Син пое върху Себе Си всичките ви грехове."
С други думи, Исус Христос дойде на земята и чрез кръщението от Йоан отне веднага всичките ни грехове по най-отговорния начин и стана жертвата, за да измие всичките ни грехове.
Божият Син наистина бе кръстен заради нас и по този начин пое върху Себе Си всичките ни грехове, отне тези грехове на Кръста, бе разпнат и проля скъпоценната Си кръв, и затова стана Спасител за всички нас. С други думи, Исус спаси нас, вярващи, като бе кръстен за греховете ни, като пожертва кръвта Си на Кръста и като възкръсна от мъртвите. А след възкресението и завършването на Своята мисия на спасението Той седна отдясно на Божия трон и, когато ще дойде Неговото време, Той обезателно ще се върне. Тази истина е евангелието на водата и Духа и същината на спасението.
За входа на двора на скинията е написано в Изход 27:16: "А за входа на двора да има покривка, дълга двадесет лакътя, везана работа от синьо, мораво, червено и препреден висон." И така, вратата на двора на скинията беше изтъкана от синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Това показва истината, че ние можем да влезем в Небесното Царство с вярата в дара на спасението.
Синята прежда, втъкана във вратата на двора на скинията, означава това, че всичките ни грехове бяха възложени върху Исус, когато Той дойде на земята и бе кръстен.
Моравата прежда ни казва, че Исус Христос, който бе кръстен за греховете ни, беше истинският Създател, който създаде цялата вселена и всичко в нея, нашият Господ. Моравият цвят е цветът на царе (Йоан 19:2-3), и по този начин той означава, че Исус Христос е Царят на царете и Господът на вселена. Думата "Христос" означава "помазаник", и само царе, свещеници и пророци бяха помазани. И така, въпреки че Исус Христос дойде на земята в плът като човек, според истинската Си същност Той наистина беше Царят на царете. С други думи, Исус беше Господът и Създателят, който създаде цялата вселена. Исус беше Самият Всемогъщ Бог и Единородният Син на Бога Отца.
Червената прежда, втъкана във вратата на скинията, означава жертвата, която принесе този Царят на царете, когато, като дойде на земята в плът като човек и като пое върху Себе Си греховете ни чрез кръщението Си, Той бе разпнат и проля кръвта Си на Кръста. Исус Христос заплати цената на греховете ни вместо нас, като се кръсти, като проля Своята скъпоценна кръв и като пожертва Себе Си заради нас. Червената прежда показва жертвата на кръвта на Исус Христос.
Накрая, препреденият висон означава сложното Божие Слово на Стария и Новия Завет. Библията ни казва за нашето спасение чрез Словото на Стария и Новия Завет. В Стария Завет Бог обеща да дойде при нас като Спасител на грешници, а в Новия Завет, според Божието обещание, Исус Христос, Самият Бог, наистина дойде на земята, бе кръстен и проля кръвта Си на Кръста, като принесе Себе Си в жертва за греховете ни.
Със синята прежда Бог яви Словото, че Исус Христос дойде на земята, за да ни спаси от греховете ни, и пое върху Себе Си тези грехове чрез кръщението Си; с моравата прежда Той яви, че Този, който бе кръстен, наистина беше Самият Бог. А с червената прежда Бог яви, че Той ни спаси от греховете ни, когато дойде на земята като нашият Спасител, когато се кръсти, когато пое греховете на света на Кръста и когато проля Своята скъпоценна кръв.
От друга страна, препреденият висон показа това, че това спасение дойде чрез Божието Слово, обещано в Стария Завет. Ето защо вратата на двора на скинията беше изтъкана от синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Гледайки входа на двора на скинията, ние виждаме, че тази врата провъзгласява и ясно ни показва, как Бог ни спаси от греховете ни и ни направи Своя народ; в действителност всички ние трябва да вярваме в духовното значение на четирите прежди на входа на двора на скинията.
Колкото за цветовете на входа на двора на скинията, то Библията първо говори за синята му прежда. Ние обикновено мислим по реда на моравата, синята и червената прежда, но в действителност Библията ги изброява в следната последователност: синята, моравата и червената прежди. Това показва важността на синята прежда. Исус Христос наистина дойде на земята като нашият Спасител, но ако Той не бе кръстен от Йоан, ние не бихме могли да се очистим от греховете ни. Ето защо Исус, за да ни спаси от греховете на света, бе кръстен от Йоан и бе разпнат според волята на Отец.
Исус е Господ на вселената, който създаде всичките неща, Той също е нашият Бог. Той е Самият Бог, който ни е позволил да се родим на земята, ни е дал нов живот и управлява нашия живот. За да ни спаси от греховете ни, Той трябваше да се кръсти от представителя на цялото човечество и по този начин да поеме върху Себе Си всичките ни грехове. С други думи, именно чрез кръщението от Йоан Исус Христос е станал наш истински Спасител.
Именно за да ни спаси от греховете ни, Исус Христос дойде на земята, и Той бе кръстен, за да поеме върху Себе Си всичките ни грехове. Ако нямаше първо Неговото кръщение, нашият Господ никога не би могъл да бъде разпнат. Ето защо вратата на двора на скинията ясно ни показва, как именно Исус Христос ни е спасил от греховете ни, тоест свидетелства за несъмненото спасение.
Цветовете на входа на двора на скинията ни показват, че Исус Христос трябваше да дойде на земята, да поеме върху Себе Си всичките грехове на човечеството чрез кръщението Си от Йоан и разпятието, тоест че самият Той трябваше да измие всичките ни грехове. Когато Исус бе кръстен, вратата на Небето се отвориха и Бог Отец каза: "Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение." Исус Христос е наш Месия и Спасител, но Той също е Божият Син, истинският Бог Създател, който създаде цялата вселена със Своето Слово. Исус е Светият Бога, затова Той можеше да отнеме всичките ни грехове чрез кръщението, за да стане наш истински Спасител.
Исус Христос, който създаде цялата вселена и я управлява, ни е показал несъмненото спасение от греховете ни. За да измие греховете ни, Исус Христос дойде на земята, пое върху Себе Си всички тези грехове чрез кръщението Си и умря на Кръста, и затова ние наистина сме спасени. Исус Христос е Създателят, който управлява живота и смъртта ни, който създаде цялата вселена и призова прародителите ни и цялото човечество на земята. Той беше истинската същност на синята, моравата и червената прежди и препредения висон.
Самият Бог дойде на земята като жертва за грешниците. Исус, който ни е спасил, наистина беше този Всемогъщ Бог и Господ на милосърдие. Исус Христос пое върху Себе Си всичките грехове чрез кръщението Си и по този начин изпълни цялата Божия праведност; именно затова Той отне греховете на света на Кръста, бе разпнат и проля Своята скъпоценна кръв. Също както ни показва входът на двора на скинията, Исус Христос стана нашата жертва, за да измие всичките ни грехове.
Ето защо не само вратата на двора на скинията, но и вратата на светилището, вратата на пресветото място и дори завесата на Божия Дом бяха изтъкани със синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Исус Христос се кръсти вместо нас, и затова ние сме се очистили от всичките ни грехове чрез вяра в това. Исус бе кръстен, за да изпълни цялата праведност, и тази праведност се изпълни, когато Той пое върху Себе Си грехове на всички хора чрез кръщението Си. Затова трябва да осъзнаем, че тогава всичките ни грехове също бяха възложени върху Исус, и да вярваме в това.
Обаче има толкова много християни, които вярват в Него произволно и безотговорно. Те упорито не искат да оставят собствена религиозна и беззаконна вярата, като поставят Бога под съмнение от самото начало. Трябва да повярваме в Него според начина на спасението, който Той ни е дал. Исус каза: "Аз съм пътят, и истината, и животът" (Йоан 14:6). Той ни казва: "Аз съм пътят. Аз съм пътят, който ще ви приведе в Небето. Аз съм Пастирът, пътят и истината. Аз наистина съм животът, който ви спасява." Като ни спаси от греховете ни, Исус Христос стана за нас Господ на нов живот.
 
 
Как трябва да разбираме и да вярваме в Исус?
 
Ние можем да се спасим от всичките ни грехове само чрез ясната вяра в това, как Той е дошъл на земята и ни е спасил. Думата "вяра" включва такива значения: "да се осланям на", "да запазвам" и "да поверявам." По-стари хора често се осланят на децата си, когато стават много стари, защото им е твърде трудно да живеят сами. Също така ние се осланяме на Бога, защото просто не можем самостоятелно да измием собствените си грехове. Дори опитвайки се да не съгрешаваме, ние всичко пак продължаваме да съгрешаваме целия си живот. Ние не можем да се освободим от греховете ни, затова вярваме в Бога и се доверяваме на Исус Христос, нашия Спасител, с вярата в това, което Той е направил за нас.
Ето защо, вярвайки в Исус и търсейки нашето спасение, ние първо трябва да познаем, каква вяра е правилна. Преди 2000 години Исус дойде на земята, за да спаси нас – в действителност всеки човек на този свят – от греховете ни. Когато Той беше на 30 години, Той се кръсти от Йоан Кръстител и по този начин пое върху Себе Си всичките грехове на света. Всички ние трябва да вярваме в това. Трябва да повярваме, че когато Исус пое върху Себе Си не само нашите грехове, но също всичките грехове на света чрез кръщението Си, тогава всичките грехове на миналото, сегашното и дори бъдещето, бяха възложени върху Исус Христос.
Обаче мнозина все още пренебрегват този факт, че не само всичките грехове на света, но също всичките им грехове бяха възложени върху Исус във време на кръщението, и продължават да вярват само в кръвта на Кръста. Ето защо никой от тях не може лесно да различи, каква вяра е истинска, даже ако те всички видят, че вратата на скинията беше изтъкана от синята, моравата и червената прежди и препредения висон.
Когато Исус Христос дойде на земята, за да ни спаси, Той не ни спаси безразсъдно. Той наистина пое върху Себе Си всичките ни грехове чрез кръщението Си и понесе цялото наказание за греховете ни чрез Своето разпятие на Кръста, и затова ние сме напълно спасени. Именно така Исус Христос е спасил цялото човечеството. Ето защо нашият Господ каза: "Който дойде при Мене никак няма да го изпъдя" (Йоан 6:37).
Когато казваме, че вярваме в Исус, ние нямаме пред вид, че вярваме само в Неговата природа или само в Неговото всемогъщество. По-скоро, ние сме спасени чрез вяра в това, че нашият Господ, въпреки че Той е Бога, дойде на земята, пое върху Себе Си всичките ни грехове чрез кръщението Си и бе разпнат на Кръста вместо нас. Гледайки спасението, разкриващо се в скинията, ние разбираме, каква наистина е правилната вяра, която трябва да имаме, когато открито признаваме, че вярваме в Исус.
Днес мнозина вярват само в кръвта на Кръста и непрекъснато пеят: "♫ Бихте ли се освободи от бремето на греха? ♪ Има сила в кръвта, сила в кръвта ♫" и сляпо и усърдно викат: "Господи! Аз вярвам!" Колкото горещо и да вярват в Исус, те никога не ще могат да се освободят от собствените си грехове чрез вяра само в кръвта на Кръста.
Ние наистина никога не ще можем самостоятелно да се освободим от греховете ни в продължение на живота, затова се нуждаем от Спасител, и този Спасител е никой друг освен Исус Христос. Исус Христос, който е дошъл, за да ни спаси, е нашият Спасител, Царят на царете, Създателят, който създаде цялата вселена и всичко в нея, нашият Господ на живота. Той дойде на земята, пое върху Себе Си греховете ни чрез кръщението Си и ни очисти от греховете ни със Своята смърт на Кръста. С други думи, ние сме спасени чрез вяра в Исус Христос, който приема цялото наказание за греховете ни чрез кръщението Си и Кръста, като наш Спасител. Ето какво ясно и точно ни показва вратата на двора на скинията.
 
 
Хора, които вярват в Исус само като в религия
 
В наше време хора твърдят, че могат да се спасят чрез вяра само в кръвта на Кръста. Такива празни твърдения свидетелстват само за тяхната религиозна вяра. Тези хора казват: "Когато аз принасях на Бога моите молитви на покаяние, Светият Дух ми каза в сърцето ми: "Мое дете, Аз съм опростил твоите грехове." Колко признателен аз бях тогава, когато чух Неговия глас!" Те твърдят, че такива убеждения свидетелстват за вярата им.
Но нашето спасение не дохожда чрез собствени ни емоционални чувства. По-скоро, ние се спасяваме чрез всичките измерения на личността ни: знание, емоции и воля. С други думи, ние трябва да се спасим, като познаем първо, как Бог, нашият Спасител, ни е спасил, а след това като повярваме в това. Ами религии? Какви са те? Религии са само човешки институции, основани върху човешки мисли.
Отдавна в моето семейство майка ми беше главен готвач. Аз бях неин помощник, вървях след нея всякъде в кухня и питах, от каква помощ тя се нуждаеше, като Яков в Библията. Когато майка ми беше заета в кухня и готвеше храна, аз слагах масата в трапезарията. Майка ми и аз бяхме фантастично съчетание. Ние ставахме сутрин, запалвахме огън, слагахме масата, и след ядене метохме пода в кухнята с метла. Всичките сутрешни домакински работи завършваха с тази метла.
Това не беше особено характерно за Корея по това време. Но интересно е, че същата метла, използвана за метене на кухненския под, внезапно се превръщаше в бог, който привидно можеше да ни даде всичко, което бихме поискали. С други думи, имаше хората, които наистина се молиха на стара метла. Такива абсурдни неща бяха често срещани в живота ни; и не само това, но всеки път, когато имаше някакво нещастие в семейството или в съседството, ние обикновено викахме шаман, за да прави магии. Тъй като по това време хора спазваха пантеистични вярвания и считаха, че богове бяха навсякъде, не само тази метла, използвана за метене на пода, можеше да се превърне в бога, но също прародителски плочици, върху които бяха написани имената на прародителите, голяма канара на хълма, и практически всичко, което видяха очите им, можеше да се превърне в бога.
Днес, с течение на времето, хора постепенно излизат от това невежество, но по това време много често почти всичко можеше лесно да се превърне в бог. И така, по това време чародейството беше една от най-популярни професии. Спомням си, как вещици рецитираха неразбираеми заклинания по време на изпълнение на магьосничество. Аз често имитирах начина на пеене на заклинания на вещиците, казвайки: "Абракадабра Абракадабра, нека дойде дневната светлина, нека дойде дневната светлина, всичко ще бъде мое, когато ще дойде дневната светлина. Тиквеният варел се счупи поради липса на набожност. Абракадабра Абракадабра." Разбира се, нямах представа, какво имаха пред вид. 
Когато в съседството се правеше такова чародейство, всички хора от цялото село обикновено се събираха да го гледат. Най-хубавата част на това събитие дохождаше, когато хора наблъскваха банкноти в главата на мъртва свиня и се усмихваха без причина. Количеството на тези банкноти определяше заклинанията и могъществото на магьосницата. Това чародейство траеше дори през цяла нощ до зазоряване.
Между познатите ми някога имаше човек, който твърдеше, че беше обладан от девствен дух. Той твърдеше, че можеше да изгони почти всички демони, защото беше обладан от девствен дух – както може да се предположи, девствен дух имаше повече сила от други духове. Той казваше, че ако се срещна с по-силен демон, той самият би могъл да бъде удушен вместо да изгони този демон, но въпреки това той твърдеше, че можеше да изгони всички известни видове демони. Той беше не друг, а магьосник.
Той прекарваше обичайните си дни обикновено, като всички останали. Но всеки път, когато някой го молеше да изпълни екзорсизма си, той се преобличаше в костюм на чародея и извършваше грандиозното си шоу. Тъй като сърцата на хората са пълни с такива суеверни мисли, те следват този вид примитивни религии, които нямат нищо общо с Божието Слово и в крайна сметка вярват в всички видове луди и срамни неща.
С други думи, хора са измислили собствени религии. Както в по-горната история, те сами са измислили своите богове. Хора имат такъв инстинкт, затова дори християни, като чуят, че Исус бе разпнат вместо тях, също могат лесно да бъдат обхванати от собствени емоции относно това и в края на краищата да станат обсебени от това и сляпо да вярват в Него. И като чуят, че Исус е Божият Син и Създателят, който е създал цялата вселена, те също просто се радват и сляпо вярват. Те също обичат да чуват: "Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене", и сляпо вярват в това безусловно, без истинско разбиране. Тъй като никое Божие Слово не е погрешно, дори като чуят удивителното Слово за първи път, те само казват, че просто обичат Исус.
Но Исус ще дойде, за да съди тези хора, чиито сърца все още остават греховни, въпреки че те твърдят, че вярват в Исус. Той също ще дойде, за да вземе тези, които вярват в евангелието на водата и Духа. Повечето хората, които не знаят истината на евангелието на водата и Духа и вярват в Исус само на основание на собствени мисли, в края на краищата ще осъзнаят, след 10 години на религиозния си живот, че те наистина са грешници и не могат да живеят според Божия Закон.
Аз също някога вярвах в Исус произволно. Винаги възхвалявах Бога, просто като се зарадвах, че бях се срещнал с Христос. Но след като познах Исус, осъзнах Закона, а като осъзнах Закона, познах моите грехове. След като познах моите грехове, аз разбрах, че щеше да дойде вечен съд за греховете, и затова почнах да страдам поради моите грехове.
За да разреша това страдание поради греха, аз принасях на Бога искрени молитви на покаяние. Обаче такава вяра беше подобна на предубедени вярвания, с които хора се молеха на всички неща, за да получат благословение. Тъй като сърцето ми беше толкова тревожно след като познах Закона, записан в Божието Слово, и аз осъзнах моите грехове, затова мислих, че трябва да принасям молитвите на покаяние и че такива молитви на покаяние щеше да ми дадат определено емоционално облекчение. Но грях все още оставаше на съвестта ми, и като откривах, че душа ми все още беше под робство на грях, аз продължавах да страдам.
И така, аз повярвах и възлюбих Исус не защото бях под робство на моите грехове, но обратно, аз осъзнах моите грехове чрез вяра в Исус, а като осъзнах греховете си, почнах да страдам. Дори мислих: "Аз навярно съм повярвал в Исус твърде рано", и в края на краищата дори съжалявах, че познах и повярвах в Исус толкова рано, още като бях младеж. Но не можах просто да престана да вярвам в Исус. И така, за да се освободя от това бреме на грехове, аз принасях на Бога молитвите на покаяние, но от това нямаше полза, понеже тези молитви не можаха окончателно да разрешат този проблем.
Обикновени хора не знаят, какви грехове са извършили, дори именно когато ги извършват, но като започват да отиват на църквата, те узнават за Закона и осъзнават своите грехове, и по този начин стават затворени в собствените си грехове. Тогава те първо се опитват да разрешат проблема на собствените си грехове посредством емоционални молитви на покаяние, но с течение на времето осъзнават, че те са свързани със своите грехове и трябва да получат опрощението.
Няма значение, колко често те занасят молитвите на покаяние, колкото повече те се молят, толкова по-добре осъзнават, че греховете им съвсем не изчезват, а стават още по-очевидни и още по-често им напомнят за себе си. Тогава религиозен живот на такива хора става болезнено мъчителен и те продължават да се мъчат. Те се питат: "Първо се чувствах толкова добре, когато повярвах, но защо чувствам се толкова по-лошо след 5, 10 години? Защо ставам все по-тревожен?" Те осъзнават, че дори увереността им в спасението, която беше толкова твърда първо, когато те повярваха, сега вече е изчезнала. Като мислят, че те станаха греховни след като повярваха в Исус, те се опитват да допълнят своите вярвания с различни доктрини и стават религиозни фанатици.
Тези хора не знаят истината, че Исус ги е спасил от греховете със Своите сина, морава и червена прежди и препреден висон, затова те в края на краищата стават само религиозни фанатици. Дори като открито признават, че вярват в Исус, те все още се безпокоят, понеже в сърцата им няма мир. Такива хора дори не могат да вярват в друг бог, понеже дори ако се опитват да направят това, те осъзнават, че да вярват в нещо друго освен Самия Бог означава да бъдат идолопоклонници. Те точно знаят, че само Исус е Божият Син, че само Той е Самият Бог и че само Той е техният Спасител, затова не могат дори да вярват в друг бог. И всичко пак, като не знаят истината, те живеят в страдания и винаги се безпокоят за собствените си грехове.
Ето защо те трябва да познаят и да вярват в Исус Христос, който е дошъл чрез синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Тези християни, които са се превърнали в фанатици, също знаят, че Исус е Царят, че Той е пролял кръвта Си на Кръста и че Словото на Библията е Божието Слово.
Обаче те не знаят, че Исус е поел върху Себе Си не само техните грехове, но също всичките грехове на света чрез кръщението Си, и поради това незнание те живеят, като грешници, дори като открито признават вярата си, и затова в края на краищата ще отидат в мястото, приготвено за грешници. Такива фанатици в християнството не знаят, как именно Исус е отнел греховете им, затова те винаги вярват в собствени емоции и преживяване. В резултат на това, реалната действителност не отговаря на това, в което те вярват, също като сляп човек се опитва да разпознае слон посредством докосване. Ето защо те съвсем не знаят, в какво се състои грешката на тяхната вяра, и отново се намират в объркване.
 
 
Какво ще се случи с нас, ако ние не вярваме в истината на синята прежда?
 
Какво би се случило, ако ние вярвахме в Исус като наш Спасител, без да вземаме предвид синята прежда на входа на двора на скинията? Когато Бог заповяда да изтъкат входа на двора на скинията от синята, моравата и червената прежди и препредения висон, какво Той би казал, ако вместо това Моисей заповяда на израилтяните да направят вратата само от моравата и червената прежди и препредения висон, и ако израилтяните наистина изтъкаха вратата само от тези материали? Бог би ли я одобрил като вратата на Своята скиния? Той никога не би я одобрил. Бог заповяда на израилтяните да изтъкат вратата на скинията от четирите прежди от различни цветове, затова ако те не я изтъкаха според Неговата заповед, тя никога не би могла да стане врата на скинията. Не можем да игнорираме никоя от тези четири прежди.
Вратата на двора на скинията трябваше да бъде изтъкана от синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Исус, Самият Бог, дойде на земята като наш Спасител в плът като човек, пое всичките грехове на света върху собственото Си тяло, умря на Кръста, възкръсна от мъртвите и по този начин напълно изми греховете ни, така че те станаха бели като сняг, затова само като се доверяваме и вярваме в този Исус Христос, ние се спасяваме от собствените си грехове. Цветовете на вратата на скинията ни казват, как именно трябва да вярваме в Исус, който ни е спасил от греховете ни. Всички тези, които вярват в истината, разкриваща се във входа на скинията, наистина са се спасили от греховете. Те всички са получили опрощението на греховете и са станали бели като сняг. Исус Христос изми греховете ни, като ни направи бели като сняг. Исус Христос стана наш настоящ Спасител.
Това е настоящата истина, разкриваща се във входа на скинията. Днес още мнозина не вярват в значението на синята прежда, дори като открито признават, че вярват в моравата и червената прежди и препредения висон.
С целта да проведа предварително проучване за тази книга, аз посетих веднъж християнска книжарница. Намерих там някои книги за скинията, написани от най-известни християнски водачи. Обаче някои дори не говориха за входа на двора на скинията, докато други даваха следните необосновани твърдения: "За какво ни казват синята, моравата и червената прежди и препреденият висон на двора на скинията? Синият цвят е цветът на небето, затова тя означава, че Исус е Бог. Червеният цвят означава скъпоценната кръв, която Исус проля на Кръста, като дойде на земята. Моравата прежда означава, че Той е Цар."
Такова тълкуване съвсем не отговаря на истината. Това, че Исус е Бог, ни казва моравата прежда. Бог вече ни е казал чрез моравата прежда, че Исус е Царят на царете и Господ, защо Той би трябвало да повтаря това отново със синята прежда? Тези хора не знаят мистерията на синята прежда, затова не могат да я тълкуват по подходящ начин.
Те знаят само кръвта на Кръста, затова особено подчертават червената прежда. Ние можем да видим, че на техните рисунки на вратата на скинията преобладават белият и червеният цветове. Всичките четири цвята на синята, моравата и червената прежди и препредения висон трябва да бъдат ясно показани на входа на двора на скинията, вместо това на техните рисунки има само червената и бялата прежди, а също малко моравата прежда, но там изобщо няма синята прежда.
Твърде много хора на този свят днес проповядват такава непригодна вяра, дори като не разбират истината на синята прежда. Твърде много хора днес твърдят, че могат да се спасят чрез вяра само в кръвта на Исус на Кръста, дори като не осъзнават, че Исус пое върху Себе Си веднага всичките грехове на света чрез кръщението Си, за да понесе също нашето наказание. Сърцата на такива хора винаги остават греховни. Днес, утре и по-нататък, а в действителност до смъртта, такива хора страдат, защото не могат да се освободят от собствените си грехове. Ето защо някои хора признават: "Аз съм грешник пред Бога до смъртта ми." Но това ли е наистина правилна вяра, с която те ще остават грешници до смъртта, дори като вярват в Исус?
След като започваме да вярваме в Исус, когато именно ние ставаме праведни? Небето не е ли приготвено за тези, които са станали безгрешни, чрез вяра в кръщението и кръвта на Исус? Небето наистина е приготвено за праведни, а не за грешници. Само праведните, които наистина се спасени от греховете и са станали безгрешни, могат да влязат в Небето.
Тези, които провъзгласяват, че ще остават грешници до смъртта си, дори вярвайки в Исус, няма да имат увереност в своето спасение, колкото и да изповядват вярата си в Него, защото те не знаят за синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Дори като вярват в Исус и се молят на Него, те нямат увереност в това, че молитвите им ще бъдат приети. Въпреки че те вярват в Исус, Той не им помага и не ги обича. Те могат да чувстват любов, когато разкриват своята преданост, но когато предаността им намалява, те се чувстват така, като че ли Бог ги е изоставил, като че ли Той ги ненавижда. Те мислят, че Бог ги обича и благославя, само ако те Му принасят своите жертви и преданост, и че Той не ги обича повече, когато те не могат да Му принесат тези жертви. Когато в живота им дохождат тежки времена, те мислят, че Бог ги ненавижда, не могат да разберат, защо трябва да търпят такива трудности и в края на краищата обвиняват Го в своите търпения и престават да вярват в Него.
В края на краищата, доверие между такива хора и Бога се разбива. Вярата им е само продукт на собствените им мисли и емоции, затова тя е произволна, случайна и невярна. Когато ние отиваме при Бога, трябва да отхвърлим своите емоции. Когато отиваме при Бога, трябва да вървим само с нашата ясна вяра в истината, че с кръщението и кръвта Си Исус Христос е спасил нас, които бяхме обречени на пъкъла поради греховете ни. Пред Божието Слово и Словото на Закона, пред евангелието на водата и Духа, а също в нашата съвест, трябва ясно да признаем, че всички бяхме обречени на пъкъла. Само когато познаваме, откриваме, доверяваме се и вярваме в това, колко греховни създания ние сме наистина и как Бог ни е спасил от греховете ни, само тогава всички ние можем да осъзнаем, че Исус Христос вече е станал наш истински Спасител.
 
 
Само чрез истинската вяра ние можем да получим дара на спасението
 
Затова трябва да осъзнаем, че всички ние сме спасени от греховете си чрез вяра в синята, моравата и червената прежди и препредения висон, а не чрез добрите ни дела. Ние също трябва да познаем и да повярваме, че Исус Христос дойде до нас с тази ясна истина на четирите служения, за да ни спаси от греховете ни. Той обеща в Стария Завет, че щеше да дойде като Месия, и, според това обещание, Той наистина дойде на земята и пое върху Себе Си веднага всичките ни грехове и греховете на цялото човечеството чрез кръщението Си. Тогава Той взе тези грехове на света на Кръста, бе разпнат, проля скъпоценната Си кръв и умря, като каза: "Свърши се!" (Йоан 19:30) Като възкръсна от мъртвите на третия ден, Той свидетелстваше в продължение на още 40 дни и се възнесе и седна отдясно на Божия трон, като обеща да се върне. Трябва да повярваме в това.
"Аз точно съм ви спасил с Моите служения на синята, моравата и червената прежди и препредения висон. И аз ще се върна, за да взема тези, които вярват в тази истина на спасението. Аз също ще им дам право да станат Божии чада. Аз ще очистя греховете на тези, които вярват в тази истина със сърцето си, и ще ги направя бели като сняг, аз ще им дам Светия Дух и ще ги направя Мои деца." Ето какво нашият Господ ни каза.
Трябва да повярваме в това Слово. Нашият Господ вече е изпълнил това обещание и наистина работи в живота на тези, които живеят на земята. Той защитава тези, които вярват в тази истина, и свидетелства за тях. Именно така ние сме се спасили чрез мисията на кръщението и кръвта на нашия Господ, пребъдваме в благодатта, покровителството и любовта на Бога, и водим праведен живот. Той ни е спасил, за да можем да се освободим от собствените си грехове чрез вяра.
Аз съм сигурен, че когато тази книга за скинията ще бъде преведена на всичките езици на света, хора на целия свят ще се спасят от греховете чрез вярата им в истината. Тези, които твърдят, че опрощението на греховете дохожда само чрез кръвта на Исус, вече не ще могат да казват това, а вместо това ще осъзнаят, че думите им бяха неистински. Те вече не ще могат да вярват в неистина и да казват, че това е спасението. Те никога не ще могат да кажат, че могат да се спасят чрез вяра само в кръвта на Исус.
Във входа на двора на скинията се разкрива евангелието на водата и Духа, понятното Слово на спасението на синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Това е Божието Слово, обещано и пророкувано в Стария Завет, и Бог изпълни това обещание в Новия Завет, като осъществи нашето спасение от всичките грехове чрез кръщението Си и разпятието на Кръста, затова само като вярваме в този дар на спасението с радост и благодарност, всички ние можем да получим вечното опрощение на греховете.
Това Слово наистина е толкова понятно и съвършено, и едновременно то е истината, която невъзможно е да разберем, дори като имаме всичките знания на вселената, но без да имаме чистата вяра в Неговото Слово. Ето защо трябва да повярваме в Неговото Слово, както то е записано в Библията. Това е толкова скъпоценна истина, че ние не можем и по-нататък да не я знаем, затова ние непременно трябва да вярваме в евангелието на водата и Духа. Като ни учи за истината на синята, моравата и червената прежди и препредения висон, които ясно и лесно се разкриват в скинията, Бог ни дава този безценен дар на спасението за вярата ни.
Вярвайки в тази истина, всички ние заедно искрено благодарим на Бога за Неговата истинска любов. Но мнозина още не знаят за настоящата истина на синята, моравата и червената прежди, и учат и водят хора по пътя на неистина. Ние също искаме да им кажем за тази истина. На тези, чиито сърца се мъчат поради незнание на истината, ние проповядваме това евангелие на истината на водата и Духа, като искаме да се спасят от греховете и да влязат през вратата на спасението. Когато ние проповядваме истината на скинията, тези, които вярват в нея, ще се спасят, но тези, които не вярват, ще бъдат осъдени за греховете. Като решаваме да вярваме в Исус, ние трябва да повярваме в Него със знанието на истината на синята, моравата и червената прежди.
Никой не знае истината на синята, моравата и червената прежди от самото начало. Бог ни каза: "И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни" (Йоан 8:32). Какво е истината? Истината е истинското евангелие (Ефесяни 1:13), тоест евангелието на водата и Духа, разкриващо се в синята, моравата и червената прежди. Като знаем истината на синята, моравата и червената прежди и като вярваме в нея по подходящ начин, ние имаме правилна вяра.
Защо Бог казва, че истината ще ни прави свободни? Как вие сте се спасили от греховете ви? Чрез вяра в синята, моравата и червената прежди, вие не само сте се спасили от всичките ви грехове, но и сте приели Светия Дух в сърцето си, нали? Греховете ви не са ли изчезнали от сърцата и съвестта ви? Наистина ли вярвате и можете ли да признаете дълбоко в сърцето си, че Бог наистина е ваш Отец? Бог признава за Свои деца само безгрешни, затова Той приема само вярата на тези, които знаят и вярват в синята, моравата и червената прежди и препредения висон, от които беше изтъкана вратата на двора на скинията. Грешници не са Божии чада; само новородените, които вярват в евангелието на водата и Духа, единственото евангелие, което Бог ни е дал, са деца на Бога Отца.
Въпреки че на този свят ние срещаме много трудности, изпитания и страдания, обаче ние сме щастливи, защото Бог е с нас. Въпреки че ние сме несъвършени, ние живеем благословен живот, вярвайки в Божията праведност и проповядвайки по целия свят евангелието на синята, моравата и червената прежди, евангелието, което ни дарява Божията праведност.
Аз съм признателен на Бога първо за синята, моравата и червената прежди. Когато аз повярвах в Исус за първи път, въпреки моята предана вяра сърцето ми все още оставаше греховно и аз много страдах поради това. Колкото искрено и да заявявах, че вярвам в Исус, грях очевидно оставаше на съвестта ми. Можем да узнаем дали сме греховни пред Бога или не, като погледнем собствена съвест. С други думи, тези, които все още имат грях, написан на съвестта им, са тези, които все още не могат да получат опрощението на греховете. Ако на съвестта им има поне най-малък грях, това свидетелства, че те не са получили опрощението на греховете.
Но когато аз не можах да зная истината, която би решила всичките проблеми на моите грехове или поне най-малки от тях, и когато различни въпроси и съмнения възникваха в сърцето ми, Бог ме срещна чрез Своето Слово на синята, моравата и червената прежди.
Това Слово се намира в откъса на Матей, който сме чели по-рано. Като четох Матей 3:13-17, натъкнах се на стиха: "Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право" (Матей 3:15). Тогава осъзнах и повярвах, че когато Исус бе кръстен и излезе от водата, Бог засвидетелства Своята праведност, и именно тогава се изпълни цялата праведност, защото всичките грехове бяха измити чрез това кръщение на Исус.
Когато Исус Христос бе кръстен от Йоан, всичките ми грехове точно бяха възложени върху Него, и веднага те всички бяха опростени на Кръста. Именно тогава, когато осъзнах и повярвах в причината на кръщението на Исус, всичките неразрешени въпроси и проблеми на моите грехове веднага се решиха, защото веднага всичките ми грехове бяха измити. Аз бях много признателен за тази истина на опрощението на греховете, за това, че аз бях получил това опрощение на греховете посредством знание и вяра в евангелието на водата и Духа, в това истинско Божие Слово.
Господ дойде до мен чрез Своето записано Слово и аз получих опрощението на моите грехове благодарение на Словото на водата и Духа, благодарение на вярата в сърцето ми. Оттогава, чрез Словото на Стария и Новия Завет, аз свидетелствам на много хора за евангелието на синята, моравата и червената прежди, и дори сега продължавам да разпространявам всички тези истини и тайни на спасението. Истинското евангелие не е плод на човешки мисли, доктрини или емоционално преживяване.
Със синята, моравата и червената прежди и препредения висон нашият Господ е измил греховете ни. Чрез синята, моравата и червената прежди всеки човек на земята ясно ще осъзна истината на спасението и ще признае, че тази истина е нищо друго освен евангелието на водата и Духа. Това също е истината, абсолютно необходима в тези последни дни. Множество хора ще повярват в тази истина.
В днешната ера човешката праведност се разрушава, а грешната им природа буйства все по-силно. Когато околните условия се влошават, хора разкриват греховната си природа, положена в тях от началото. Но независимо от това, нашият Господ ни е спасил от греховете ни чрез евангелието на синята, моравата и червената прежди. Колко величествено и безценно е това благословение! Аз благодаря на нашия Господ за това ясно спасение, и се препълвам с радост и щастие.
Светът сега се приближава до последните си дни, предсказани от Бога, и вече е влязъл в тази ера. По това време, когато все по-малко и по-малко хора предано служат на Бога, когато дори вярата на вярващите отслабва, ако вие ще се опитвате да се посветите на нещо друго освен истината на водата и Духа, то ще получите само рани в сърцата ви. Когато вие вярвате в Бога, но не вярвате в евангелието на синята, моравата и червената прежди, то ще бъдете разочаровани, понеже такава вяра няма да даде на сърцата ви истинското разбиране и няма да принесе полза на душите ви.
Тъй като истината на евангелието на четирите цвета на скинията, тоест на синята, моравата и червената прежди и препредения висон, е ясна истина, това е единственото и най-добро евангелие за този тъмен свят. Това, че ние живеем, като сме получили опрощението на греховете ни чрез знание и вяра в истината, разкриваща се в скинията, е за нас безценно благословение, скъпоценен дар и голямо щастие.
Тези, които знаят и вярват в истината на синята, моравата и червената прежди и препредения висон, разкриваща се във входа на скинията, служат на истината, а не на лъжа, и затова в сърцата им винаги присъства голяма радост.
Също вие ли знаете и вярвате в тази истина, разкриваща се във входа на двора на скинията? Трябва да познаете и да вярвате в нея.