Search

Проповеди

Тема 5: Правилното изповядване на греха

[5-1] Как да направим вярна и правилна изповед на греха (1 Йоаново 1:9)

Как да направим вярна и правилна изповед на греха
(1 Йоаново 1:9)
“Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.”
 
 

ЕВАНГЕЛИЕТО НА КРЪВТА Е ПОЛУЕВАНГЕЛИЕ

 
Можем ли да влезем в небесното царство с евангелието на кръвта?
Никога. Трябва да вярваме в пълното евангелие (евангелието на водата и Духа).

1 Йоаново 1:9 отнася се само за праведните. Ако грешник, който все още не е изкупен, се опита да изкупи ежедневните си грехове според думите на този откъс и изповяда грешката си, греховете му няма да бъдат изкупени. Виждате ли какво казвам тук? Този откъс не се отнася за грешниците, които не са новородени.
Има много хора на този свят, които все още не са новородени, но те вземат този откъс от 1 Йоаново глава 1 и се молят и се разкайват за греховете си, надявайки се на прошка.
Но може ли този, който не е новороден, да бъде изкупен напълно от греховете си чрез молитви на признание? Това е важен момент, който трябва да разгледаме и изясним, преди да продължим по-нататък.
Преди да прочетете 1 Йоаново, трябва да решите дали апостол Йоан беше праведен човек или грешник. Нека ви задам следния въпрос. Апостол Йоан ли беше праведен човек, който се новороди, вярвайки в евангелието на водата и Духа, или беше грешник?
Ако кажете, че апостол Йоан беше грешник, вашето убеждение е неправилно според Библията. Ако апостол Йоан беше праведен човек, който се новороди, когато повярва в Исус, става ясно, че неговата вяра беше различна от вашата. Трябва да имате същата вяра като апостол Йоан.
Нека ви задам още един въпрос. Дали апостол Йоан пишеше тези писма на праведните или грешниците? Апостол Йоан пишеше тези писма на праведните.
Следователно, ако грешниците, които не са новородени, цитираха думите на 1 Йоаново 1:8-9 и ги прилагаха към себе си, това би било грешно. Ако искате да станете праведни, изповядайте греховете си пред Бога и повярвайте в евангелието на водата и Духа. Тогава Господ ще измие всичките ви грехове с евангелието, което вече е изчистило греховете на света.
Вярата на апостол Йоан е такава. В 1 Йоаново глава 5 той казва, че има вяра във “водата, кръвта и Духа”. Вярвате ли в Исус Христос, дошъл чрез водата, кръвта и Духа? Вярвате ли само в Исус, дошъл чрез Кръста, или чрез Неговото кръщение, Неговата кръв и Духа?
Можете ли да влезете в небесното царство, като вярвате само в евангелието на кръвта? Ако вашата вяра е само в евангелието на кръвта на Кръста, вие разбирате само половината от евангелието. Ако вярвате само в кръвта на Кръста, несъмнено всеки ден се молите за прошка. Вероятно вярвате, че греховете ви могат да бъдат измити просто чрез молитви на покаяние.
Но могат ли греховете ви да се измият, когато вярвате само в кръвта на Кръста, когато се покайвате и се молите за прошка на ежедневните си грехове? Ако сте един от тези хора, тогава вашите грехове ще останат в сърцето ви, защото никой не може да отмие греховете си само чрез вяра в кръвта на Кръста или ежедневни молитви на покаяние. Ако сте един от тези хора, тогава още не знаете евангелието на водата и Духа и вашата вяра е непълна.
Апостол Йоан се новороди, защото вярваше в евангелието на водата и кръвта и Духа. Но вие вярвате само в кръвта на Кръста. Когато сами нямате ясна представа за евангелието, как можете да водите другите към спасение? Вие сами не сте новородени, но се опитвате да изкупите греховете си чрез молитви на покаяние. Този път никога няма да доведе до никъде.
Колкото и усърдно някой да се моли и да се разкайва, греховете му не могат да бъдат отмити от сърцето му. Ако чувствате понякога, че греховете ви са били измити, това е само вашето въображение и силата на вашите емоции. Ако се молите и се разкайвате, може да сте в състояние да се почувствате освежени за ден или повече. Но никога не можете да се освободите от греховете си по този начин.
Грешниците се молят и се покайват, надявайки се да бъдат спасени от греховете си. Ето защо те все още са грешници, дори след като дълго време са вярвали в Исус. Те не знаят евангелието на водата и Духа. Ако вярвате в Исус, но все още не сте се новородили, може би сте един от тези хора. Ако се опитвате да изкупвате греховете си, като се молите и се покайвате всеки ден, това е ясно свидетелство, че все още не сте новородени. Трябва да решите дали да вярвате в евангелието на водата и Духа, както вярваше апостол Йоан, или да вярвате в собствените си мисли и емоции. Едното е ясната истина, а другото е неистина.
Истинското евангелие според Библията е, че Исус беше кръстен и отне греховете на света веднъж завинаги и приеме наказанието за всички грешници на Кръста. Ако някой повярва в кръщението на Исус и в Неговата смърт на Кръста, той веднага ще бъде спасен от всичките си грехове. От друга страна, ако някой се опитва да отмие прегрешенията си с молитви на покаяние, той никога няма да се освободи от греховете си. Мислите ли, че можете да си спомните всичките си ежедневни грехове? Бог ли се грижи за греховете, за които вие не сте се разкаяли? Молитвата на покаяние ли е ясно решение на проблема с ежедневните грехове? Единственият отговор на тези въпроси е не.
 
 

ИСТИНСКО ПОКАЯНИЕ И ЦЕЛТА НА ИЗПОВЕДТА

 
Какви са границите на изповедта и добрите дела?
Въпреки че трябва да изповядваме греховете си през целия си живот, ние никога не можем да бъдем спасени, просто като признаем нашите прегрешения и вършим добри дела.

Покаянието в Библията означава връщане от грешна вяра към истинската вяра, а за праведните това означава признаване на грешки и връщане към светлината на евангелието.
Ако сега сте грешник, трябва да направите изповед като следва: “Скъпи Боже, съгреших и заслужавам да бъда изпратен в ада. Но аз копнея за спасението от греховете си. Моля те, спаси ме от всичките ми грехове. Все още не съм новороден и знам, че отивам в ада.” Това е правилна изповед.
Тогава каква изповед трябва да направи новороден? “Скъпи Боже, извърших греха да следвам плътта си. Вярвам, че Исус беше кръстен от Йоан Кръстител и ме спаси от всичките ми грехове, дори греховете, които току-що извърших, докато аз трябваше да умра за греховете ми. Благодаря на Господа, че Той ме спаси с водата и кръвта.” Изповедта на новородените и на тези, които не са новородени, са различни.
Всички трябва да имаме същата вяра като апостол Йоан. Ако се опитате да скриете греховете си зад признанието, което е за праведните, тогава никога няма да бъдете спасени от смъртта, която е заплатата на греха.
Всички грешници, които не са новородени, трябва да спрат да се крият зад молитвите на признание и да започнат да вярват в истинското евангелие на водата, кръвта и Духа. Те трябва да научат вярата на апостол Йоан и по този начин да спечелят спасение.
Грешниците не осъзнават колко страшен ще бъде съдът за греховете им. Най-страшният грях пред Бога е да не вярваме в евангелието на новорождението от водата и Духа.
Всички, които вярват в Исус, но все още не са се новородили, трябва да изповядват пред Бога: “Господи, аз съм грешник, който ще бъде хвърлен в палещия огън на ада”, като същевременно се въздържат да казват: “Господи, моля те, измий греховете ми.” Когато грешникът вземе в сърцето си евангелието, че Исус го спаси чрез кръщението Си на Йордан и Своята кръв на Кръста, той може да бъде освободен от всичките си грехове. Това е вид изповед, която грешникът трябва да направи, за да бъде спасен от всичките си грехове пред Бога.
Грешникът трябва само да признае, че все още не се е новородил, и да повярва в евангелието на водата и Духа. Тогава той веднага ще бъде спасен. Чрез евангелието на водата и Духа е завършено спасението на всички грешници. “И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим” (Деяния на Апостолите 4:12). Бог спаси всички грешници от греховете им, като кръсти Сина Си Исус от Йоан Кръстител и като Той умря на Кръста.
Господ изми всички грехове, които хората извършват със своята плът и сърце от раждането до смъртта си. Трябва да повярваме в истинското евангелие, за да бъдем спасени. Това е единственият начин, по който можем да се освободим от всичките си грехове и да станем истински осветени. Можем да станем праведни веднъж завинаги, когато вярваме в истинското евангелие на водата и Духа.
Исус се кръсти, отне греховете на света, изплати ги на Кръста с живота Си, беше възкресен на третия ден и сега седи от дясната ръка на Бога. Това е върховната истина.
Всички трябва да направим това признание. “Господи, няма как да не съгрешавам до деня, когато умра. Аз съм се родил грешник от утробата на майка си и поради всички грехове, които съм извършил, трябва да бъда хвърлен в палещия огън на ада. Поради тази причина искам да повярвам в Исус, който дойде чрез водата, кръвта и Духа и ми стана Спасител.”
Точно както е написано в Матей глава 3, Исус отне греховете на света, включително всички грехове, които извършваме до деня, когато умрем, когато се кръсти при река Йордан. “Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни” (Йоан 8:32).
Ако Исус ни спаси само от първородния грях и ни каза да разрешим проблема със собствените си грехове сами, бихме били в постоянна агония. Но Исус ни освободи от всичките ни грехове със Своето кръщение и кръв. За какво трябва да се притесняваме? Когато вярваме в кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста и благодарим на Господа, Духът живее в сърцата ни.
Вярвате ли в Исус? Вярвате ли, че Духът живее във вас? Всичките ви грехове бяха предадени на Исус, когато Той отне греха на света със Своето кръщение. По-късно той беше съден за нашите грехове на Кръста, като ни освободи от вечното проклятие. Това е истинското евангелие.
 
 
ИЗПОВЕДТА НА ПРАВЕДНИТЕ
 
Каква е истинската изповед на праведните?
Да признаят, че грешат всеки ден, но да вярват в това, че Исус изми техните ежедневни грехове преди около 2000 години.

1 Йоаново 1:9 казва: “Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.” Това означава, че всеки, който реши да повярва в евангелието на водата и Духа, трябва да изповяда греховете си, казвайки: “Господи. Не мога да не греша през целия си живот, но знам, че не мога да се спася от всичките си грехове чрез молитви за прошка. Вярвам, че заплатата на греха е смърт и нищо освен кръщението на Исус и Неговото разпятие не би могло да отмие всичките ми грехове. Признавам си, че днес съгреших, но вярвам, че в Йордан преди 2000 години Исус вече отми греха, който днес извърших.” Ако такъв човек се моли по този начин, проблемът с греховете на съвестта му ще бъде решен веднага.
Тези, които вече са новородени, трябва само да изповядват греховете си. Те само потвърждават, че Исус вече е измил всички грехове, които извършват. Понеже Исус беше кръстен и умря за грешниците преди 2000 години, колкото и да са слаби, всичките им грехове са напълно измити.
Текстът, който прочетохме днес, е много добър за праведните. Но ако грешникът вземе този стих и го използва по грешен начин, той ще се окаже в ада. Въпреки всичко, това е един от най-често използваните откъси в Библията. Той отдавна предизвиква голямо недоразумение сред християните.
Има поговорка, че неспособният лекар може да убие пациентите си. Когато неспособният лекар се опита да направи повече, отколкото е способен, той може в крайна сметка да убие своя пациент.
Правило на живота е, че човек трябва да бъде добре обучен и да придобие опит, за да изпълнява добре своите задължения. Същото е със света на вярата. Онези, които учат на Божието слово, трябва да предадат истината така, както тя е написана, както точно, така и ясно, а тези, които се учат от тях, трябва да имат вяра в това, за което се учат.
Ако проповедниците учат своите последователи на грешни учения или ако вярващите научат Библията неправилно, това ще доведе само до присъдата и ада и за двамата. Само новородените могат да преподават Библията правилно. Дори доброто лекарство може да убие пациентите, ако е предписано неправилно, и то е същото с преподаването и изучаването на Божието слово. То е толкова важно, колкото огънят в нашия живот. Но точно както би довело до бедствие, ако огънят беше поставен в ръцете на децата, Божието слово може да донесе ужасно бедствие в грешните ръце.
Трябва да различим разликата между изповедта на праведните и изповедта на грешниците. 1 Йоаново 1:9 е за праведните. Когато праведник изповядва с вяра греховете си пред Господа, той се освобождава от тях, защото Исус вече е измил целия грях преди около 2000 години.
Грешно е грешниците да вярват, че греховете им се отмиват всеки път, когато се молят за прошка. Когато човек не е новороден, могат ли греховете му да бъдат отмити само чрез изповед?
Бог е справедлив. Той изпрати Своя Единороден Син на този свят и Го накара да отнеме греховете на света чрез Неговото кръщение и да спаси всички, които вярват във водата на Неговото кръщение и Неговата кръв на Кръста. Следователно, когато праведник изповядва греховете си, Бог му казва, че Исус вече е отнел целия грях преди около 2000 години. Така такъв човек потвърждава, че няма грях в сърцето си, въпреки че плътта му все още греши.