Search

Проучване на Скинията

Олтарът за всеизгарянето

Олтарът за всеизгарянето
 
Приборите за олтара за всеизгарянето
 
Олтарът на жертвата за всесъжение, който имаше 2.25 м на дължина и на ширина, и 1.35 м на височина, беше направен от ситимово дърво и обкован с мед. Всеки път, когато израилтяните гледаха този олтар на жертвата за всесъжение, те признаваха, че те сами бяха обречени на съд и не можаха да избягат своето осъждане. И точно така, както жертвеното животно беше закалено, хора осъзнаваха, че те също трябваше да умрат поради греховете си. Но те също вярваха, че Месия ще дойде на земята и ще изличи греховете им чрез осъждането и смърта ако жертва поради греховете им.
Олтарът на жертвата за всесъжение беше сянката на Исус Христос, нашия Спасител. Като непорочни животни принасяха се в жертва чрез полагането на ръце и проливането на кръв, така Исус Христос дойде към нас като Син Божий и отнеме осъждането на всичките ни грехове. Точно така, както жертвите на Стария Завет трябваше да приемат всичките грехове чрез полагане на ръце и да пролеят своята кръв, Той е приел всичките грехове на света чрез кръщението Си от Йоан, и е отнел осъждането на тези грехове като проля кръвта Си на Кръста.
По този начин олтарът на жертвата за всесъжение ни показва, че Исус Христос взе всичките ни грехове върху Себе Си чрез Своето кръщение, умря на Кръста, възкръсна от мъртвите и по този начин е ни спасил.