Search

Проучване на Скинията

Покривките на Скинията

Покривките на Скинията 1
Първата покривка на Скинията беше везана от завеси с изкусно изработени херувими от синя, пурпурна и червена прежда и препреден висон. Това разкрива истината, че Месия имаше да дойде чрез синя, пурпурна и червена прежда и препреден висон, и по този начин да спаси от греховете и осъждането всички тези, които в Него вярват.
 
Покривките на СкиниятаВтората покривка на Скинията беше направена от козина. Това ни каже, че Месия, Който имаше да дойде, ще оправдае човечество като ги спаси от греховете им и осъждането на тези грехове.
 
Покривките на Скинията 3Третата покривка на Скинията беше направена от червено боядисани овчи кожи. Това показва, че Месия имаше да дойде на земята, да вземе върху Себе Си греховете на света като се кръсти, да бъде разпнат, и по този начин да стане жертвата за греховете на хората Си.
 
Покривките на СкиниятаЧетвъртата покривка на Скинията беше направена от язовски кожи. Язовските кожи ни показват портрета на Исус Христос, Който се е снишил към уровен на хора за да ни избави от греховете на света.