Search

Проучване на Скинията

Светото Място

Светото Място
 
Дъските
 
Предметите на светилището
 
Скинията имаше 13.5 м на дължина и 4.5 м на ширина, и беше разделена на двете стаи: Светото Място и Пресветото Място. В Светото Място бяха светилникът, трапезата за хлябовете на предложението и кадилният олтар, докато в Пресветото Място бяха ковчегът на свидетелството и умилостивилището.
Разделена на Светото Място и Пресветото Място, Скинията отвсякъде беше обградена със дъските на ситимово дърво, които имаше около 70 см на ширина и 4.5 м на височина. И при вратата на Скинията бяха пет стълба на ситимово дърво обковани със злато. Самата врата, през която се влизаше на Скинията от външния двор, беше направена от завеса везана от синя, пурпурна и червена прежда и препреден висон.
Във външния двор на Скинията бяха шестдесет стълба, всеки 2.25 м на височина. Вратата на двора от изток беше също везана от синя, пурпурна и червена прежда и препреден висон, и само като влизаше чрез тази врата на външния двор, всеки можаха да влезе на двора на Скинията. На този двор на Скинията бяха олтарът на жертвата за всесъжение и умивалникът.
Минавайки тия двама тогава бихме се доближили до вратата на Скинията, която имаше 4.5 м на височина. Тази врата на Скинията имаше пет стълба със подложки направени от мед. Като вратата на двора на Скинията, вратата на Скинията беше също направена от завеса везана от синя, пурпурна и червена прежда и препреден висон, и окачена на златни куки на върха на пет стълба. Тази завеса отделяше вътрешна и външна част на Скинията.
Бог живееше в Скинията, построена с 48 дъски. Бог показваше Своето присъствие на израилтяните чрез облачен стълб денем и огнен стълб нощем над Скинията. И Божията слава напълваше светилището, дето живееше Сам Бог. В Светото Място бяха трапезата за хлябовете на предложението, светилникът и кадилният олтар, а в Пресветото Място бяха ковчегът на свидетелството и умилостивилището. Това бяха забранените места за простите израилтяни; само свещениците и първосвещеник можаха да влизат в тези места според системата на Скинията.
Всичките принадлежности в светилището бяха направени от злато; от злато бяха светилникът и трапезата за хлябовете на предложението. И така, всичките принадлежности в светилището и тристранните му стени бяха направени от чистото злато, вътрешната част на светилището винаги ярко блестеше със златно сияние.
Това, че вътрешната част на светилището така ярко блестеше със златно сияние, ни каже, че спасените светии живеят своя скъпоценен живот на вяра в Божията църква. Светиите, които живеят с вярата в евангелието на водата и Духа, са като чистото злато в светилището. Животът на светии в светилището е блажният живот в църквата с Божието слово, молитвата и Божията слава, такъв живот върви пред престола на Бога и винаги е облечен в Неговата благодат чрез църквата. Това е животът на вяра в светилището. Вие трябва да вземете в своите сърца тази истина, че само праведните, които са били спасени чрез евангелието на водата и Духа, могат да живеят този скъпоценен живот на вяра в светилището.