Search

Проучване на Скинията

Пресветото Място

Пресветото Място
 
Пресветото Място беше Божият дом. В Пресветото Място два херувима бяха с разперени крила отгоре, като покриваха с крилата си капака на ковчега на свидетелството. Пространството между два херувима се нарича умилостивилището. Умилостивилището е мястото, дето Бог ни дарява Своята благодат. Покривката на ковчега на свидетелството беше опетнена с кръвта, като първосвещеник седем пъти поръсваше това умилостивилище с кръвта на жертвата принесена за израилтяните.
Само първосвещеникът можаха да влезе в Пресветото Място веднъж в годината, в Деня на Умилостивението, с кръвта на жертвения козел за опрощението на греховете на израилтяните. Той правеше така, понеже Пресветото Място на Скинията, Божия дом, беше свето място, дето той не можа да влезе без кръвта на жертвата, на главата на която е възложил своите ръце, за да изличи беззаконията на грешници.
Така Бог слизаше на умилостивилището и даряваше Своята милост на израилтяните. За тези, които вярват в тази истина, почват Божието благословение, покровителство и наставление. Отсега нататък те станат истинския Божи народ и могат да влязат в Светото Място.