Search

Проучване на Скинията

Златният светилник

Златният светилник
 
Златният светилник беше направен от един талант чисто злато. Стъблото му беше изковано от един талант чисто злато, и три клона бяха на двете му страни, и седем светила отгоре на стъблото и шест му клона. Понеже златният светилник беше направен от един талант чисто злато, той беше пленително великолепен и прекрасен.
Отгоре на златния светилник бяха седем светила за елей, които горяха за да осветяват Светото Място на всички пъти.
Като златният светилник в Светото Място винаги ярко светиха, така тези, които стават Божиите чада вярвайки в евангелието на водата и Духа, също могат да осветяват този свят със светлината на спасението, която спасява хората от греховете им. С други думи, само тези, които са приели опрощението на греха чрез евангелието на водата и Духа, могат да изпълнят роля на светилника, който дава светлината на спасението, за да другите също могат да знаят тази истина и да получават опрощението на греховете си.
Златният светилник имаше цветята, топчиците и чашките. Бог заповяда, че седем светила трябва да бъдат поставени на светилника, и така, когато светилникът светиха, на всички пъти тъмнината отстъпваше от Светото Място. Това значи, че праведните, които са били очистени от греховете си чрез вярата в евангелието на водата и Духа, ще се съберат, построят Божията църква и осветят този свят. Светлината на светилника, който светиха в Светото Място, е евангелието на водата и Духа, което разгонва тъмнината на този свят.