Search

Проучване на Скинията

Кадилният олтар

Кадилният олтар
 
Кадилният олтар, направен от ситимово дърво и квадратен, беше един лакът (45 см) дълъг и широк, и 2 лакътя висок. Поставен в Светото Място, целият кадилен олтар беше обкован със злато и имаше златен венец наоколо. Четири златни колелца бяха под венеца му за да държат върлините използувани за пренасяне. На този кадилен олтар бяха използвани само миро за свето помазване и благовонен темян (Изход 30:22-25).
Кадилният олтар беше място, дето тамянът на молитва принасяше се Богу. Но пред като се молим на кадилния олтар, първо трябва да знаем, дали можем да се молим на Бога на този олтар или не. Всеки, който иска да получи право да се моли на светия Бог, първо трябва да стане безгрешен като измие греховете си чрез вярата. За да правим така, трябва да се очистим от всичките си грехове чрез вярата на жертвата за всесъжение и на умивалника.
Бог не слуша молитвите на грешници (Исаия 59:1-3). Защо? Понеже Бог приема само тези, които са били измити от всичките им грехове чрез вярата в евангелието на водата и Духа. Понеже Бог е изличил всичките ни грехове чрез истината, показана в синя, пурпурна и червена прежда и препреден висон. С други думи, Бог иска да слуша само молитвите на праведни (Псалми 34:15, 1 Петрово 3:12).
Свързани проповеди