Search

Проучване на Скинията

Трапезата за хлябовете на предложението

Трапезата за хлябовете на предложението
 
Трапезата за хлябовете на предложението, една от принадлежностите в Скинията, беше направена от ситимово дърво и обкована с чистото злато. Имаше два лакътя (90 см) на дължина, лакът и половина (67.5 см) на височина и един лакът (45 см) на ширина. На трапезата за хлябовете на предложението винаги бяха 12 хляба, и този хляб можаха да ядат само свещеници (Левит 24:5-9).
Ето характерни черти на трапезата за хлябовете на предложението: тя имаше перваз наоколо, една длан широк; златен венец наоколо този перваз; четири златни колелца поставени на четирите ъгъла; и колелцата държаха върлините на ситимово дърво обковани със злато, използувани за пренасяне на трапезата. Принадлежностите на трапезата, тоест блюда, кадилници, шулци и чаши за възлияние, също бяха направени от злато.
В Изход 37:11-12 се казва: "Обкова я с чисто злато, и направи й златен венец наоколо. Направи й наоколо и перваз, една длан широк, и направи златен венец около перваза й." Трапезата за хлябовете на предложението в Светото Място на Божия дом имаше перваза, който беше една длан висок, и около перваза беше златен венец. Защо Бог заповяда на Моисея да направи такъв перваз? Този перваз, една длан широк, издаваше се около 10 см и не позволяваше на хляба на трапезата да падне.
Като само свещеници можаха да ядат хляба, който беше на трапезата за хлябовете на предложението, така ние трябва да станем тези, които могат да ядат този хляб духовно. Само тези, които са били спасени от греха и са приели вечния живот чрез вярата в кръщението на Исус Христос и в кръвта на Кръста, с други думи, само тези, които вярват в евангелието на водата и Духа като в спасението си, могат да ядат този хляб.