Search

Κηρύγματα

Θέμα 11: Η Σκηνή του Μαρτυρίου

[11-4] Ο λόγος για τον οποίο ο Θεός κάλεσε τον Μωυσή στο όρος Σινά (Έξοδος 19:1-6)

Ο λόγος για τον οποίο ο Θεός κάλεσε τον Μωυσή στο όρος Σινά
( Έξοδος 19:1-6 )
«Εις τον τρίτον μήνα της Εξόδου των υιών Ισραήλ εκ της Αιγύπτου, την ημέραν ταύτην ήλθον εις την έρημον Σινά. Εσηκώθησαν δε από Ραφιδείν και ήλθον εις την έρημον Σινά και εστρατοπέδευσαν εν τη ερήμω· και εκεί κατεσκήνωσεν ο Ισραήλ απέναντι του όρους. Ο δε Μωϋσής ανέβη προς τον Θεόν· και εκάλεσεν αυτόν ο Κύριος εκ του όρους, λέγων, Ούτω θέλεις ειπεί προς τον οίκον Ιακώβ, και αναγγείλει προς τους υιούς Ισραήλ. Σεις είδετε όσα έκαμα εις τους Αιγυπτίους, και σας εσήκωσα ως επί πτερύγων αετού και σας έφερα προς εμαυτόν· τώρα λοιπόν εάν τωόντι υπακούσητε εις την φωνήν μου, και φυλάξητε την διαθήκην μου, θέλετε είσθαι εις εμέ ο εκλεκτός από πάντων των λαών· διότι ιδική μου είναι πάσα η γή· και σεις θέλετε είσθαι εις εμέ βασίλειον ιεράτευμα και έθνος άγιον. Ούτοι είναι οι λόγοι, τους οποίους θέλεις ειπεί προς τους υιούς Ισραήλ».
 


Γιατί ο Θεός διάλεξε τον λαό Ισραήλ;


Η κύρια περικοπή προέρχεται από την Έξοδο 19:1-6. Αν και η περικοπή δεν είναι μεγάλη σε μήκος, έχω πολλά να πω για αυτήν. Από αυτή την περικοπή, θα επιθυμούσα και εγώ επίσης να μιλήσω για την αλήθεια που αποκαλύπτεται από τα κεφάλαια 19 έως 25 της Εξόδου. Ήταν τρεις μήνες από τότε που ο λαός Ισραήλ έφυγε από την Αίγυπτο όταν οι Ισραηλίτες ήρθαν στην έρημο Σινά. Ο Θεός τούς έκανε να στρατοπεδεύσουν μπροστά από το όρος Σινά και κάλεσε τον Μωυσή επάνω στο βουνό. 
Καλώντας τον Μωυσή, ο Θεός μίλησε τον Λόγο Του στους Ισραηλίτες, «Τώρα λοιπόν εάν τωόντι υπακούσητε εις την φωνήν μου, και φυλάξητε την διαθήκην μου, θέλετε είσθαι εις εμέ ο εκλεκτός από πάντων των λαών· διότι ιδική μου είναι πάσα η γή. Και σεις θέλετε είσθαι εις εμέ βασίλειον ιεράτευμα και έθνος άγιον. Ούτοι είναι οι λόγοι, τους οποίους θέλεις ειπεί προς τους υιούς Ισραήλ». Ο λόγος για τον οποίο ο Θεός κάλεσε και σήκωσε τον λαό Ισραήλ, ήταν για να τους κάνει τον ξεχωριστό θησαυρό Του και να τους καθιερώσει ως ιερείς της Βασιλείας Του. 
Αυτός ήταν ο σκοπός για τον οποίο ο Θεός ελευθέρωσε τον λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο. Η μέθοδος με την οποία ο Θεός θα έκανε τους Ισραηλίτες τον ειδικό θησαυρό Του, ήταν με το να τους δώσει τον Νόμο Του και το σύστημα θυσιών της Σκηνής του Μαρτυρίου, για να τους σώσει από τις αμαρτίες τους. Μέσω αυτών θα καθάριζε όλες τις αμαρτίες τους, θα τους έκανε λαό Του και θα τους καθιέρωνε ως έθνος ιερέων. Για αυτό οι Ισραηλίτες έπρεπε να το αντιληφθούν αυτό καθαρά και να αποκτήσουν την πίστη που ήθελε ο Θεός από αυτούς. Για να κάνει το έθνος τους ένα βασίλειο ιερέων του Θεού, ο Θεός αφενός τους έδωσε τον Νόμο Του, που αποτελείται από τις 613 εντολές, και αφετέρου τους έκανε να χτίσουν την Σκηνή του Μαρτυρίου. 
Επομένως, αν οι Ισραηλίτες δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό που ήρθε ως Μεσσίας τους, πρέπει να μετανοήσουν και να πιστέψουν σε Αυτόν με τις καρδιές τους. Ο Ιησούς, που είναι η ίδια η ουσία της θυσιαστικής προσφοράς του συστήματος θυσιών της Σκηνής του Μαρτυρίου, έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες τους με το βάπτισμά Του που έλαβε από τον Ιωάννη και το αίμα Του στον Σταυρό. Για αυτό ο λαός Ισραήλ πρέπει σαφώς να δεχτεί την αλήθεια ότι ο Θεός τους έχει κάνει λαό Του, βγάζοντας από την Αίγυπτο τους απόγονούς του Αβραάμ και πλένοντας όλες τις αμαρτίες τους μέσω των προσφορών της Σκηνής του Μαρτυρίου. Εκείνη την περίοδο, επειδή οι Ισραηλίτες δεν μπορούσαν να τηρήσουν τον Νόμο του Θεού, έπρεπε να συγχωρούνται από τις αμαρτίες τους προσφέροντας στον Θεό θυσιαστικές προσφορές σύμφωνα με το σύστημα θυσιών που ορίστηκε από Αυτόν. Αυτές οι θυσιαστικές προσφορές ήταν προτυπώσεις του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα που έχει σώσει τώρα την ανθρωπότητα από τις αμαρτίες της. 
Ακόμα και τώρα, οι Ισραηλίτες δέχονται τον Μωυσή ως τον μέγιστο όλων των προφητών. Έχουν δίκιο σε αυτό. Εντούτοις, επειδή δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό ως Μεσσία που τους έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες τους, δεν αναγνωρίζουν την Καινή Διαθήκη ως Λόγο του Θεού και αντίθετα αναγνωρίζουν μόνο την Παλαιά Διαθήκη. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Ιησούς δεν είναι μόνο μεγαλύτερος προφήτης από τον Μωυσή αλλά είναι ο Αρχιερέας της Βασιλείας των Ουρανών, ο Μεσσίας που οι Ισραηλίτες περίμεναν και έλπιζαν. Οι Ισραηλίτες πρέπει τώρα να αναγνωρίσουν με πίστη, ότι η ίδια η ουσία των θυσιαστικών προσφορών της Σκηνής του Μαρτυρίου δεν ήταν άλλη από τον ίδιο τον Μεσσία. 
 

Ο Θεός έκανε τους Ισραηλίτες να σέβονται τον Μωυσή, αλλά...

Γιατί ο Θεός ύψωσε τον Μωυσή τόσο ψηλά μπροστά στους Ισραηλίτες; Για να τους κάνει να δεχτούν και να πιστέψουν σε όλο τον λόγο του Θεού που λαλήθηκε μέσω του Μωυσή. Ήθελε, με άλλα λόγια, να κάνει τους Ισραηλίτες να πιστέψουν ότι αυτό που τους είπε ο Μωυσής ήταν όλος ο Λόγος του Θεού. Ο Θεός κάλεσε τον Μωυσή στο όρος Σινά έτσι ώστε να εξυψωθεί ενώπιον του λαού Ισραήλ. Αυτό έκανε τους Ισραηλίτες να φοβούνται τον Μωυσή και τον Θεό, και βλέποντας οι Ισραηλίτες ότι ο Μωυσής μιλούσε με τον Θεό, πίστεψαν σε αυτόν, επειδή ο Θεός μιλούσε με τον Μωυσή σαν να ήταν φίλος Του. 
Με αυτόν τον τρόπο, ο Λόγος του Θεού που ο Μωυσής παρέδωσε στον λαό Ισραήλ, ήταν σταθερά πιστευτός από τους Ισραηλίτες ως πραγματικός Λόγος που ο Θεός μίλησε σε αυτούς. Εντούτοις, με το να εκτιμούν τόσο πολύ τον Μωυσή, ο λαός Ισραήλ έκανε ένα τεράστιο λάθος και δεν δέχτηκαν τον Μεσσία Ιησού Χριστό στις καρδιές τους ως Σωτήρα τους. Τελικά, οι Ισραηλίτες δεν μπόρεσαν να αναγνωρίσουν σωστά τον Μεσσία τους και κατέληξαν έτσι να απορρίψουν την αγάπη της σωτηρίας Του. Έχουν τώρα μπροστά τους έναν μεγάλο καθήκον — δηλαδή να δεχτούν στις καρδιές τους τον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα τους, Εκείνον που ήταν προφήτης μεγαλύτερος ακόμα και από τον Μωυσή. 
 


Ο Θεός διέταξε τον λαό Ισραήλ να κάνουν τη Σκηνή του Μαρτυρίου Του και να Του δίνουν τις θυσιαστικές προσφορές


Μέσω του Μωυσή, ο Θεός έδωσε τον Νόμο και τις εντολές Του στον λαό Ισραήλ, και τους είπε επίσης να χτίσουν την Σκηνή του Μαρτυρίου. Μέσα στην σκηνή του Μαρτυρίου η αγάπη του ελέους του Θεού που αληθινά καθάρισε όλες τις αμαρτίες των Ισραηλιτών, αποκαλυπτόταν μέσω του θυσιαστικού συστήματος. Μέσω αυτού του συστήματος θυσιών της Σκηνής του Μαρτυρίου, ο Θεός έχει δώσει επίσης την άφεση της αμαρτίας στους πνευματικούς απόγονους του Αβραάμ και έχει πλύνει όλες τις αμαρτίες τους ώστε να μην τους λείπει τίποτα για να γίνουν λαός του Θεού. 
Ο Θεός έδωσε στον λαό Ισραήλ δύο λίθινες πλάκες με τις Δέκα Εντολές Του χαραγμένες επάνω σε αυτές. Οι Δέκα Εντολές αποτελούνταν από τις τέσσερις ανώτερες εντολές, που έπρεπε να τηρηθούν μεταξύ του Θεού και της ανθρωπότητας, και τις έξι κατώτερες εντολές, που έπρεπε να τηρηθούν στις ανθρώπινες σχέσεις. Εκτός από αυτές τις Δέκα Εντολές, ο Θεός έδωσε επίσης στον λαό Ισραήλ εκατοντάδες εντολών που έπρεπε να τηρούν στην καθημερινή τους ζωή. 
Ο λόγος για τον οποίο ο Θεός έδωσε στους Ισραηλίτες τόσους πολλούς νόμους και εντολές, ήταν για να δείξει στις καρδιές τους ότι μόνο ο Θεός είναι η απόλυτη και τέλεια θεία ύπαρξη. Στον πνευματικό λαό του Ισραήλ — δηλαδή σε όσους πιστεύουν στον Ιησού ως Σωτήρα τους — δεν μπορεί να υπάρχει καμία άλλη θεία ύπαρξη εκτός από τον Θεό. Για να διδάξει καθαρά στον λαό Ισραήλ την αλήθεια ότι Αυτός είναι ο Γιαχβέ, πριν μπουν στην γη Χαναάν ο Θεός μίλησε στον Μωυσή στο όρος Σινά για να τους δώσει τον Νόμο Του. Και τους έκανε, όποτε αμάρταναν με την παράβαση των εντολών του Θεού, να συγχωρούνται από όλες τις αμαρτίες τους δίνοντας τις θυσιαστικές τους προσφορές στην Σκηνή του Μαρτυρίου σύμφωνα με το σύστημα θυσιών που Εκείνος είχε καθιερώσει. 
 


Ο λαός Ισραήλ έλαβε τον Νόμο και τις Εντολές από τον Θεό


Ας ρίξουμε μια ματιά στην Έξοδο 24:3-8: «Και ήλθεν ο Μωϋσής και διηγήθη προς τον λαόν πάντας τους λόγους του Κυρίου και πάντα τα δικαιώματα αυτού· απεκρίθη δε πας ο λαός ομοφώνως και είπε, Πάντας τους λόγους, τους οποίους ελάλησεν ο Κύριος, θέλομεν κάμει. Και έγραψεν ο Μωϋσής πάντας τους λόγους του Κυρίου· και σηκωθείς ενωρίς το πρωΐ, ωκοδόμησε θυσιαστήριον υπό το όρος, και έστησε δώδεκα στήλας κατά τας δώδεκα φυλάς του Ισραήλ. Και απέστειλε τους νεανίσκους των υιών Ισραήλ, και προσέφεραν ολοκαυτώματα και εθυσίασαν θυσίας ειρηνικάς εις τον Κύριον, μοσχάρια. Λαβών δε ο Μωϋσής το ήμισυ του αίματος, έβαλεν εις λεκάνας· και το ήμισυ του αίματος ερράντισεν επί το θυσιαστήριον. Έπειτα λαβών το βιβλίον της διαθήκης, ανέγνωσεν εις τα ώτα του λαού· οι δε είπον, Πάντα όσα ελάλησεν ο Κύριος, θέλομεν κάμνει και θέλομεν υπακούει. Και λαβών ο Μωϋσής το αίμα, ερράντισεν επί τον λαόν, και είπεν, Ιδού, το αίμα της διαθήκης, την οποίαν ο Κύριος έκαμε προς εσάς κατά πάντας τούτους τους λόγους». 
Όταν ο Θεός έδωσε τον Νόμο στον λαό Ισραήλ μέσω του Μωυσή, σφράγισε την διαθήκη με αίμα. Αυτό σήμαινε, εν ολίγοις, ότι ο Νόμος του Θεού ήταν ο Νόμος της ζωής. Ο Θεός λάλησε στους Ισραηλίτες τον Νόμο της ζωής Του και ο λαός Ισραήλ έπρεπε να πιστέψει στον Λόγο Του. 
Έτσι, ο Μωυσής είπε στους Ισραηλίτες να φέρνουν το αίμα της θυσίας του ολοκαυτώματος και την ειρηνική προσφορά. Ο Θεός έκανε τον Μωυσή να συγκεντρώσει τον λαό Του, και να τους διαβάσει τον Νόμο και τις εντολές· την διαθήκη του Θεού. Και έπειτα ο Μωυσής τους ρώτησε, «Θα υπακούτε όσα σας έχει διατάξει ο Θεός;» Οι Ισραηλίτες απάντησαν τότε στον Θεό με μια φωνή, ότι όλοι θα Τον υπάκουγαν πράγματι. 
«Θα σας προστατεύσω και θα σας κάνω ένα βασίλειο ιερέων», υποσχέθηκε τότε ο Θεός στους Ισραηλίτες μέσω του Μωυσή. Ο Μωυσής τότε ράντισε επάνω τους το αίμα του ολοκαυτώματος και της ειρηνικής προσφοράς. Αυτό έδειξε ότι όταν ένας άνθρωπος αμαρτάνει, πρέπει να συγχωρεθεί μέσω της θυσιαστικής προσφοράς. Πρέπει να δεχτούμε αυτό που ο Θεός είπε ως Λόγο ζωής. Ο Μωυσής πήρε το αίμα της προσφοράς, το ράντισε στον λαό του και τους είπε, «Ιδού, το αίμα της διαθήκης, την οποίαν ο Κύριος έκαμε προς εσάς κατά πάντας τούτους τους λόγους». Αυτό μάς λέει ότι επειδή ο Λόγος του Θεού είναι ο Λόγος της ζωής, αν δεν τον έχουμε τηρήσει, εμείς τότε πρέπει να μεταβιβάσουμε τις αμαρτίες μας επάνω στο θύμα της θυσίας με την τοποθέτηση των χεριών μας στο κεφάλι του, να το σκοτώσουμε και να προσφέρουμε στον Θεό το θυσιαστικό αίμα του για τις αμαρτίες μας. 
Αυτό που πρέπει να αναγνωρίσουμε είναι ότι σε αυτόν τον Νόμο του Θεού, υπάρχει η τιμωρία για τις αμαρτίες μας, αλλά συγχρόνως, υπάρχει επίσης το σύστημα θυσιών που πλένει τις αμαρτίες μας. Επομένως, όταν εξετάζουμε τον Νόμο και τις εντολές του Θεού, πρέπει να τα δεχτούμε στις καρδιές μας αναγνωρίζοντας ότι σε αυτόν τον Νόμο και τις εντολές βρίσκεται η προσφορά που μας φέρνει την άφεση των αμαρτιών μας. Αυτή η πίστη είναι απολύτως απαραίτητη. Επειδή ευλογούμαστε όταν τηρούμε τον Νόμο του Θεού και είμαστε καταραμένοι όταν δεν τον τηρούμε, πρέπει να πιστέψουμε ότι πρέπει πάντα να πλένουμε τις αμαρτίες μας με την θυσιαστική μας προσφορά. Με αυτόν τον τρόπο, εκείνοι που αμάρταναν έπρεπε να λάβουν την άφεση των αμαρτιών τους με την μεταβίβαση των αμαρτιών τους επάνω στο θύμα της θυσίας με την τοποθέτηση των χεριών τους στο κεφάλι του, και παίρνοντας το αίμα της θυσίας του και προσφέροντάς το στον Θεό. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε και να πιστέψουμε ότι ο Νόμος και το σύστημα θυσιών είναι ο Νόμος της ζωής, μέσω του οποίου μπορούμε να λάβουμε νέα ζωή από τον Θεό. 
Επομένως, ενώ ο Νόμος του Θεού μάς διδάσκει για τις αμαρτίες μας, αντίθετα το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος μας παρουσιάζει ότι όλες οι αμαρτίες μας έχουν εξιλεωθεί μέσω του βαπτίσματος που ο Ιησούς Χριστός έλαβε από τον Ιωάννη και το αίμα Του στον Σταυρό — ως εκ τούτου, αυτή είναι η αλήθεια που μάς έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες του κόσμου. 
Στους αρχαίους χρόνους, όταν οι φυλές έδιναν υποσχέσεις η μια στην άλλη, έφερναν συχνά κάποιες θυσιαστικές προσφορές. Έφερναν πρόβατα, κατσίκες ή ταύρους, έκοβαν τους λαιμούς τους και σφράγιζαν τις συμφωνίες τους με το αίμα που χυνόταν από τις προσφορές τους. Αυτό αποτελούσε έναν από τους ουσιαστικούς όρους των συμφωνιών, επειδή σήμαινε ότι, «Αν δεν τηρήσετε την διαθήκη που κάνατε μαζί μου, τότε σίγουρα θα πεθάνετε ακριβώς με αυτόν τον τρόπο». Εν ολίγοις, σύναπταν τις συμφωνίες τους με αίμα. 
Παρόμοια, ο Θεός επίσης έχει καθιερώσει τον Νόμο Του με αίμα. Μας είπε, με άλλα λόγια, ότι αν δεν τηρήσουμε όλους τους 613 νόμους και εντολές Του, θα θανατωθούμε εξαιτίας αυτής της αμαρτίας. Αλλά συγχρόνως μας έχει πει επίσης να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας δίνοντάς Του τις προσφορές περί αμαρτίας με την πίστη μας, μέσω του θυσιαστικού συστήματος της Σκηνής του Μαρτυρίου. 
Αν δεν αντιμετωπίζουμε τον Λόγο του Νόμου του Θεού σοβαρά, δεν θα γλιτώσουμε ποτέ από την οργή που προέρχεται από τον Θεό λόγω των αμαρτιών μας. Αλλά αν του δώσουμε τις θυσιαστικές προσφορές που έχει ορίσει σε μας, ο Θεός θα δεχτεί τότε αυτές τις θυσιαστικές προσφορές και θα μας συγχωρέσει από όλες τις αμαρτίες μας. Πρέπει όλοι να πιστέψουμε σε αυτόν τον Νόμο της ζωής, αυτόν τον νόμο της σωτηρίας που μάς λέει ότι ο Θεός θα συγχωρούσε τις αμαρτίες όλου του λαού Ισραήλ μέσω του θυσιαστικού συστήματος της Σκηνής του Μαρτυρίου, και με αυτόν τον τρόπο να λάβουμε στις καρδιές μας την άφεση των αμαρτιών μας. Όποιος αγνοεί τον Νόμο του Θεού αποκλείεται από το έλεος της αγάπης του Θεού και για αυτό πρέπει όλοι να πιστεύουμε στον Νόμο και το σύστημα θυσιών ως αλήθεια της σωτηρίας, ως την ίδια μας την ζωή. 
Για αυτό ο Μωυσής διάβασε την διαθήκη που έγινε με αίμα και με αυτό το αίμα ράντισε τον λαό Ισραήλ, και έτσι έδωσαν την υπόσχεσή τους στον Θεό με αίμα. Επομένως, αναγνωρίζοντας ότι όλοι είμαστε προορισμένοι για να πεθάνουμε αν δεν τηρούμε αυτόν τον καθιερωμένο με αίμα Νόμο, πρέπει όλοι να λάβουμε την άφεση όλων των αμαρτιών μας με πίστη, μαζί με τον Νόμο, στον Ιησού Χριστό, ο Οποίος είναι η ίδια η θυσία του ολοκαυτώματος και της ειρηνικής μας προσφοράς στον Θεό. 
Όλοι μας πρέπει να αναγνωρίσουμε και να πιστέψουμε στην αλήθεια ότι μπορούμε να συγχωρεθούμε από όλες τις αμαρτίες μας, προσφέροντας στον Θεό την θυσιαστική μας προσφορά σύμφωνα με το σύστημα θυσιών της Σκηνής του Μαρτυρίου. Μέσω του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, και του λεπτοϋφασμένου λευκού λινού, ο Θεός μάς έχει διδάξει σαφώς την άφεση των αμαρτιών όλης της ανθρωπότητας. Για να συγχωρεθούν από τις αμαρτίες τους, όλες οι αμαρτίες τους έπρεπε να μεταφερθούν στην θυσιαστική τους προσφορά, βάζοντας τα χέρια τους στο κεφάλι της, και έπειτα αυτό το θύμα έπρεπε να χύσει το αίμα του που έμπαινε στα κέρατα του Θυσιαστηρίου του Ολοκαυτώματος και το υπόλοιπο του αίματός του να χυθεί στο έδαφος. 
Αυτό ήταν η προσφορά της θυσίας, απολύτως απαραίτητη από τον Νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Επομένως, με την πίστη μας, πρέπει όλοι να δεχτούμε από το θύμα της θυσίας που καθαρίζει τις αμαρτίες μας την άφεση της αμαρτίας που μας έχει υποσχεθεί. Δίνοντάς μας το θυσιαστικό σύστημα της Σκηνής του Μαρτυρίου, ο Θεός μάς έχει δώσει τον νόμο της σωτηρίας, έτσι ώστε να μπορούμε να πιστεύουμε στον Λόγο του Θεού και να συγχωρούμαστε από όλες τις αμαρτίες μας. Πρέπει όλοι να λάβουμε την ευλογία της άφεσης της αμαρτίας που δόθηκε από τον Θεό, αποδεχόμενοι στις καρδιές μας τους δύο νόμους που ο Θεός έχει δώσει στην ανθρωπότητα: τον ίδιο τον Νόμο και το σύστημα θυσιών της Σκηνής του Μαρτυρίου. 
 


Πώς μπορούμε να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας;


Μέσω του θυσιαστικού συστήματος που ο Θεός έδωσε στον Μωυσή, έδειξε στον λαό Ισραήλ ότι η σωτηρία τους από όλες τις αμαρτίες τους είναι δυνατή μόνο με την πίστη τους στην άφεση των αμαρτιών τους μέσω της θυσιαστικής τους προσφοράς. 
Όταν δίνουμε στον Θεό την πίστη μας, που πιστεύει στην θυσιαστική προσφορά που ορίστηκε από Αυτόν, Εκείνος θα δεχτεί την πίστη μας και θα μας σώσει από όλες τις αμαρτίες μας. Γιατί; Επειδή ο Θεός έχει σώσει ήδη ολόκληρη την ανθρωπότητα από τις αμαρτίες τους, και δίνει την ευλογία σε όσους πιστεύουν, να τους αγιάσει από όλες τις αμαρτίες τους. Μέσω του θυσιαστικού συστήματος που ορίστηκε από Αυτόν που είναι Απόλυτος, ο Θεός μάς έχει κάνει να ξέρουμε τον νόμο της σωτηρίας. Αν κάποιος δεν ξέρει ούτε πιστεύει στην αλήθεια ότι ο Ιησούς Χριστός έχει πλύνει τις αμαρτίες του για πάντα, μέσω του βαπτίσματός Του και του αίματός Του στον Σταυρό, θα καταδικαστεί σίγουρα. Πρέπει όλοι να πιστέψουμε στην αγάπη του ελέους του Θεού. 
Ο Θεός μάς έχει σώσει μέσω του θυσιαστικού συστήματος της Σκηνής του Μαρτυρίου, η μέθοδος σωτηρίας του οποίου ήταν να μεταβιβάζονται οι αμαρτίες μας στο θύμα με την τοποθέτηση των χεριών μας στο κεφάλι του. Έτσι, πρέπει όλοι να πιστέψουμε στο ευαγγέλιο του ελέους που έχει επιτρέψει να πλυθούν από τις αμαρτίες τους όλοι όσοι πιστεύουν σε αυτή την αλήθεια. Όσοι δεν αναγνωρίζουν τον Νόμο και το σύστημα θυσιών ενώπιον του Θεού, δεν μπορούν ποτέ να λάβουν την άφεση της αμαρτίας για πάντα, αλλά όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ελέους του Θεού, όλοι μπορούν να λάβουν την αιώνια άφεση της αμαρτίας τους. 
Ο Θεός όχι μόνο μας είπε να μην αμαρτάνουμε, αλλά μας δίδαξε ότι ήμαστε τα αμαρτωλά όντα που δεν μπορούν παρά να διαπράττουν αμαρτίες καθημερινά. Έτσι, μας είπε να του προσφέρουμε την θυσιαστική μας προσφορά για να λάβουμε την άφεση αυτών των αμαρτιών. Για αυτό ο Θεός είπε, προκειμένου ένας αμαρτωλός να δώσει την προσφορά της θυσίας, «θυσιαστήριον εκ γης κάμε εις εμέ· και θυσίαζε επ’ αυτού τα ολοκαυτώματά σου και τας ειρηνικάς προσφοράς σου, τα πρόβατά σου και τους βόας σου· εν παντί τόπω όπου αναμνήσω το όνομά μου, θέλω έρχεσθαι προς σε και θέλω σε ευλογεί» (Έξοδ. 20:24). 
Η προσφορά περί αμαρτίας που οι Ισραηλίτες πρόσφεραν στον Θεό, πήρε την μορφή της τοποθέτησης των χεριών τους στο κεφάλι του θύματος, μέσω της οποίας οι αμαρτίες τους μεταβιβάζονταν σε αυτό, χύνοντας το αίμα του και βάφοντάς το στα κέρατα του Θυσιαστηρίου του Ολοκαυτώματος, και βάζοντας το κρέας του στο Θυσιαστήριο και καίγοντας το με φωτιά. Το να πιστεύουν ολόψυχα στον νόμο της σωτηρίας που δόθηκε από τον Θεό ήταν απαραίτητο ουσιαστικά όποτε έπρεπε να προσφέρουν τέτοια προσφορά. Η προσφορά που επιθυμούσε ο Θεός δεν ήταν τελετουργική αλλά ήταν μια σοβαρή υπόθεση που μεταβίβαζε όλες τις αμαρτίες τους επάνω στο θύμα της θυσίας με πίστη, πιστεύοντας ότι χωρίς την χάρη του Θεού εκείνοι ήταν πράγματι προορισμένοι για τον άδη. 
Ο Κύριός μας βαπτίστηκε από τον Ιωάννη και έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό για να εξαφανίσει τις αμαρτίες μας. Αποφάσισε να καθαρίσει τις αμαρτίες μας με την ίδια μέθοδο της προσφοράς περί αμαρτίας. Αυτή η προσφορά της πίστης προανήγγειλε την προσφορά της Καινής Διαθήκης για σωτηρία, που εκπληρώθηκε από τον Ιησού Χριστό — δηλαδή ο Χριστός ήρθε σε αυτή την γη, ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του που έλαβε από τον Ιωάννη, πέθανε στον Σταυρό και με αυτόν τον τρόπο έχει σώσει ολόκληρη την ανθρωπότητα από τις αμαρτίες της. Είναι μέσω της πίστης με όλη την καρδιά μας σε αυτή την αλήθεια, που γινόμαστε παιδιά του Θεού. 
 

Πρέπει να απορρίψουμε την δογματική πίστη

Στην Έξοδο 20:25-26 λέει, «Εάν δε εκ λίθων κάμης θυσιαστήριον εις εμέ, δεν θέλεις οικοδομήσει αυτό εκ πέτρας πελεκητής· διότι εάν περάσης επάνω αυτού το εργαλείόν σου, θέλεις μολύνει αυτό· και μη αναβής δι’ αναβαθμίδων επί το θυσιαστήριόν μου, διά να μη αποκαλυφθή επ’ αυτού η γυμνωσίς σου». Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά που ο Θεός λέει σε αυτόν τον στίχο. Ο Θεός είπε στους Ισραηλίτες ότι όταν κατασκεύαζαν θυσιαστήριο, αν επρόκειτο να το χτίσουν από πέτρα, δεν έπρεπε να το χτίσουν με λαξευμένες πέτρες, αλλά με πέτρες με το αρχικό σχήμα και μορφή τους. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι ο Θεός ευχαριστείται να δέχεται την πίστη μας στην σωτηρία Του, η οποία δεν μπορεί ποτέ να αλλάξει ή να βελτιωθεί από ανθρώπινες σκέψεις. 
Και με την φράση «Και μη αναβής δι’ αναβαθμίδων επί το θυσιαστήριόν μου, διά να μη αποκαλυφθή επ’ αυτού η γυμνωσίς σου», ο Θεός μας προειδοποιεί να μην Τον λατρεύουμε με ανθρώπινη, θρησκόληπτη πίστη. Κάθε θρησκεία του κόσμου δεν είναι παρά ένα σύστημα πίστης που κατασκευάζεται από ανθρώπινα όντα. Θεσπίζουν μια κοινή και βασική αρχή στις θρησκείες τους, λέγοντας στον λαό τους να προσπαθήσουν να γίνουν άγιοι βαθμιαία, ενόσω ζουν με πίστη τις θρησκευτικές ζωές τους. Ακόμα και οι θρησκόληπτοι χριστιανοί υποστηρίζουν ότι μπορούν να αγιαστούν σταδιακά καθώς ζουν ενάρετες ζωές σύμφωνα με τον Νόμο του Θεού. 
Αλλά, είναι αυτό πραγματικά αληθινό; Απολύτως όχι! Οι άνθρωποι που γεννιούνται απόγονοι του Αδάμ, δεν μπορούν να ακολουθήσουν τον Νόμο του Θεού λόγω των αμαρτιών τους και δεν μπορούν παρά να αντιμετωπίσουν τον ορισμένο θάνατό τους λόγω αυτών των αμαρτιών. Επομένως, για να σώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους από τις αμαρτίες του κόσμου, ο Θεός καθιέρωσε το σύστημα θυσιών της Σκηνής του Μαρτυρίου και τους έχει σώσει πράγματι όλους. 
Για αυτό, πρέπει όλοι να δεχτούμε το ευαγγέλιο του ελέους, της άφεσης των αμαρτιών, της σωτηρίας που ο Θεός έχει ορίσει για μας με το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, που φανερώνονται στην πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου. Πρέπει να πιστέψουμε όπως είναι πραγματικά γραμμένο στον Λόγο της Βίβλου, στο γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτή την γη ως Λόγος του Θεού, εκτέλεσε τα έργα Του ακριβώς όπως προβλεπόταν από το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό που φανερώθηκε στην Σκηνή του Μαρτυρίου, και μας έχει ελευθερώσει πράγματι κατάλληλα από όλες τις αμαρτίες μας. 
Αλλά τι γίνεται με τους ανθρώπους που έχουν μόνο την θρησκευτική και δογματική πίστη; Τι πρέπει να κάνουν για να συγχωρεθούν από τις καθημερινές τους αμαρτίες; Τέτοιοι άνθρωποι προσπαθούν να λάβουν την άφεση της αμαρτίας τους προσφέροντας προσευχές μετάνοιας, στο τέλος προσπαθώντας να γίνουν δίκαιοι μέσω του δόγματος της προοδευτικής αγιοποίησης. Αυτό είναι απατηλή, δογματική πίστη του ανθρώπου, δικής του έμπνευσης. Το να προσπαθείς να συναντήσεις τον Θεό με τις δικές σου προσπάθειες είναι μόνο υπεροψία και δεν είναι παρά η πραγματικότητα της θρησκευτικής κακίας κάποιου, δικής του έμπνευσης.
Οι άνθρωποι πρέπει πρώτα να αναγνωρίσουν ότι δεν υπάρχει τίποτα που θα μπορούσαν να κάνουν οι ίδιοι για να εξαφανίσουν όλες τις αμαρτίες τους ενώπιον του Θεού. Όταν γεννηθήκαμε σε αυτόν τον κόσμο, γεννηθήκαμε όλοι ως όντα που δεν μπορούν παρά να διαπράττουν δικές τους αμαρτίες και για αυτό εμείς διαπράττουμε πάντα τόσες πολλές αμαρτίες. Αδιάφορο πόσο έντονα ο Θεός μάς λέει μέσω του Νόμου Του να μην αμαρτάνουμε, είμαστε τέτοιοι που δεν μπορούμε παρά να παραβιάζουμε ολόκληρη την κλίμακα του Νόμου Του και να διαπράττουμε πολλές αμαρτίες ενώπιον του Θεού. Έτσι, πρέπει να ομολογήσουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί ενώπιον του Νόμου του Θεού. Και πρέπει να πιστέψουμε με τις καρδιές μας στην αλήθεια της σωτηρίας, ότι ο Θεός μάς έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες μας μέσω των έργων του Κυρίου μας Ιησού όπως φανερώνονται στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. 
Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος παρά μόνο να πιστέψουμε στον λόγο του Θεού, ότι για να μας ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες του κόσμου, ο ίδιος ο Κύριος έγινε η θυσιαστική μας προσφορά μέσω του βαπτίσματός Του και με αυτόν τον τρόπο μάς έχει σώσει πράγματι από τις αμαρτίες του κόσμου. Η Βίβλος μάς λέει ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος Θεός εκτός από τον Γιαχβέ και ότι κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα εκτός μέσω του Χριστού (Ιωάν. 14:6). Με την αναγνώριση και την πίστη στον Λόγο του Νόμου του Θεού, γινόμαστε αμαρτωλοί και με την πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος σωζόμαστε από τις αμαρτίες μας. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματική πίστη μας στον Θεό. 
Με αυτόν τον τρόπο πρέπει όλοι να πιστέψουμε στην σωτηρία Του, επειδή είναι σύμφωνος με τον Νόμο της άφεσης της αμαρτίας που ο Κύριός μας έχει ορίσει προκειμένου να μας σώσει από όλες τις αμαρτίες μας. Ο χριστιανισμός δεν είναι απλά μια από τις πολλές θρησκείες του κόσμου, αλλά είναι η αλήθεια της σωτηρίας που στηρίζεται στο θεμέλιο της πίστης μας, που πιστεύει στον Ιησού Χριστό που εμφανίστηκε στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. 
 

Μέσω της παραπάνω κύριας περικοπής, πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε γιατί μάς έχει καλέσει ο Θεός

Πρέπει όλοι να καταλάβουμε το γεγονός ότι ο Θεός έχει καλέσει εμένα και σας για να μας κάνει τον ειδικό θησαυρό Του. Εσείς και εγώ δεν μπορούμε ποτέ να γίνουμε άνθρωποι του Θεού με τις πράξεις και τις προσπάθειές μας. Αντίθετα, εσείς και εγώ έχουμε γίνει παιδιά του Θεού επειδή έχουμε πιστέψει στην αλήθεια ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτή την γη για να μας ελευθερώσει από την κατάρα του Νόμου, και την τιμωρία και την καταστροφή του άδη. Με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη και το χύσιμο του αίματός Του στον Σταυρό, πράγματι έχει σώσει εντελώς όσους από μας πιστεύουν. Ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, ήρθε σε αυτή την γη με ανθρώπινη σάρκα, ανέλαβε με μιας όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με το βάπτισμά Του, έφερε αυτές τις αμαρτίες του κόσμου στον Σταυρό, θυσιάστηκε για χάρη μας για να πληρώσει την ποινή των αμαρτιών μας με το να σταυρωθεί, αναστήθηκε από τους νεκρούς και με αυτόν τον τρόπο έχει γίνει ο Σωτήρας σε όσους πιστεύουν αληθινά σε Αυτόν με όλη την καρδιά τους. 
Ο Θεός μάς λέει ότι έχει δώσει στην ανθρωπότητα την τέλεια άφεση της αμαρτίας μέσω του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, και του λεπτοϋφασμένου λευκού λινού. Ο Κύριός μας μάς ρωτά, «Πιστεύετε στα έργα μου, σε αυτά που έχω κάνει για την άφεση των αμαρτιών σας, ότι ήρθα σε αυτή την γη και βαπτίστηκα από τον Ιωάννη και έχυσα το αίμα μου στον Σταυρό;» Ενώπιον του Θεού, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι «Ναι». Για να σωθούμε εμείς, δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος από το να πιστέψουμε στην άφεση της αμαρτίας που μας έχει δώσει ο Θεός. Όχι μόνο οι Ισραηλίτες των ημερών της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και εσείς και εγώ σήμερα — πράγματι, όλοι οι άνθρωποι του κόσμου — πρέπει να γνωρίζουμε γιατί έπρεπε ο Θεός να καλέσει τον Μωυσή στο όρος Σινά και να του πει τον Λόγο της κύριας περικοπής. 
Ο Θεός είχε δώσει στους Ισραηλίτες τις Δέκα Εντολές και έπειτα τους είπε να χτίσουν ένα χωμάτινο θυσιαστήριο με πίστη για να λάβουν την άφεση των αμαρτιών τους (Έξοδ. 20:24). Παρόμοια, μέσω της πίστης μας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που φανερώνεται στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό που ο Θεός μάς έχει δώσει, πρέπει και εμείς επίσης να λυτρωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας. 
Ποιο είναι το όνομα του Θεού; Το όνομά Του είναι «Γιαχβέ». Αυτό σημαίνει, «ΕΙΜΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ», δηλαδή ο Θεός είναι αυθύπαρκτος. Πώς, λοιπόν, ήρθε σε μας; Ήρθε σε μας μέσω του ύδατος και του Πνεύματος (Ιωάν. 3:5). Ο Κύριός μας ήρθε σε αυτή την γη με ανθρώπινη σάρκα, ανέλαβε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη και θυσιάστηκε στην θέση μας με το να σταυρωθεί. Επειδή αυτό είναι όλο αληθινό και εμείς επίσης πρέπει να πιστέψουμε με αυτόν τον τρόπο, που ο Θεός μάς είπε, να έχουμε την πίστη που φανερώθηκε στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό που χρησιμοποιήθηκαν για την πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου. Η αληθινή πίστη έρχεται μόνο όταν αρνούμαστε τις σκέψεις μας και αναγνωρίζουμε την άφεση της αμαρτίας που δόθηκε από τον Θεό. Δεν μπορούμε να Τον ευχαριστήσουμε αρκετά για την προσφορά σε μας μιας τέτοιας απεριόριστης αγάπης, γιατί δεν έχουμε τίποτα για το οποίο μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι ενώπιον του Θεού. 
Πρέπει να θέσουμε τα θεμέλια της πίστης μας στην βιβλικά σωστή γνώση του Θεού. Ο Θεός μίλησε για αυτό το θεμέλιο της πίστης στον λαό Ισραήλ, και μίλησε σε μας επίσης. Ακόμα και τώρα, πρέπει όλοι να καταλάβετε και να πιστέψετε στην αλήθεια που φανερώνεται στα χρώματα της πύλης της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου, τα χρώματα που αποτελούν αυτό το ίδιο το θεμέλιο της πίστης. Πρέπει να πιστεύουμε στον αληθινό Θεό. Για να σώσει εσάς και εμένα από τις αμαρτίες μας, ο ίδιος ο Θεός ανέλαβε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του και έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό. 
Εσείς που θέλετε επίσης να γίνετε ο πνευματικός λαός του Ισραήλ, πρέπει να πιστέψετε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος για να σωθείτε από όλες τις αμαρτίες σας με την εγκαθίδρυση ξανά του θυσιαστικού συστήματος που καταστράφηκε από τον θρησκευτικό Χριστιανισμό. Εσείς και εγώ πρέπει να ξέρουμε αυτό το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που φανερώνεται στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και να βάλουμε άλλη μια φορά το θεμέλιο της πίστης μας της άφεσης της αμαρτίας, έτσι ώστε να μπορεί να σταθεί υγιές και σταθερό. 
Πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Ιησού με την πίστη μας. Για να σώσει όσους από μας δεν μπορούσαν παρά να βρεθούν στον άδη, ο Πατέρας Θεός μάς έστειλε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος ήρθε ως το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, μέσω του Λόγου της αλήθειας Του. Πιστεύοντας ολόψυχα σε αυτή την αλήθεια, ότι ο Κύριος μάς έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες μας με τα τέσσερα έργα Του που φανερώνονται στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, και με πίστη στην αγάπη του ελέους Του, δίνουμε όλες τις ευχαριστίες μας στον Θεό. Μόνο όταν ξέρουμε σωστά και πιστεύουμε στον λόγο για τον οποίο ο Θεός κάλεσε τον Μωυσή στο όρος Σινά, μπορούμε να ονομαστούμε ως αυτοί που έχουν θέσει σωστά το θεμέλιο της πίστης στην αληθινή άφεση της αμαρτίας. Εσείς και εγώ πρέπει να κατανοήσουμε τον λόγο για τον οποίο ο Θεός μας κάλεσε από το όρος Σινά και να πιστέψουμε σε αυτόν: το έκανε για να μας συγχωρέσει από όλες τις αμαρτίες μας μέσω της θυσιαστικής προσφοράς και να μας κάνει παιδιά Του. 
Από την αλήθεια που φανερώνεται στην πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου, θα μπορείτε να συναντήσετε ακόμα περισσότερη αγάπη του ελέους του Θεού. Είναι ειλικρινής ελπίδα και προσευχή μου να πιστέψετε όλοι σε αυτή την αγάπη του ελέους του Θεού και να την δεχθείτε στις καρδιές σας.