Search

Κηρύγματα

Θέμα 8: Το Άγιο Πνεύμα

[8-17] Πρέπει να έχουμε πεποίθηση και ελπίδα στο Άγιο Πνεύμα (Ρωμαίους 8:16-25)

Πρέπει να έχουμε πεποίθηση και ελπίδα στο Άγιο Πνεύμα
(Ρωμαίους 8:16-25)
«Αυτό το Πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού. Αν δε τέκνα και κληρονόμοι, κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού, εάν συμπάσχωμεν, διά να γείνωμεν και συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσι με την δόξαν την μέλλουσαν να αποκαλυφθή εις ημάς. Διότι η μεγάλη προσδοκία της κτίσεως προσμένει την φανέρωσιν των υιών του Θεού. Επειδή η κτίσις υπετάχθη εις την ματαιότητα, ουχί εκουσίως, αλλά διά τον υποτάξαντα αυτήν, επ’ ελπίδι ότι και αυτή η κτίσις θέλει ελευθερωθή από της δουλείας της φθοράς και μεταβή εις την ελευθερίαν της δόξης των τέκνων του Θεού. Επειδή εξεύρομεν ότι πάσα η κτίσις συστενάζει και συναγωνιά έως του νυν· και ουχί μόνον αυτή, αλλά και αυτοί οίτινες έχομεν την απαρχήν του Πνεύματος, και ημείς αυτοί στενάζομεν εν εαυτοίς περιμένοντες την υιοθεσίαν, την απολύτρωσιν του σώματος ημών. Διότι με την ελπίδα εσώθημεν· ελπίς δε ήτις βλέπεται δεν είναι ελπίς· διότι εκείνο, το οποίον βλέπει τις, διά τι και ελπίζει; Εάν δε ελπίζωμεν εκείνο, το οποίον δεν βλέπομεν, διά της υπομονής περιμένομεν αυτό.»
 
 
Γιατί οι δίκαιοι έχουν ελπίδα στο Άγιο Πνεύμα;
Επειδή εμείς οι αναγεννημένοι Χριστιανοί θα κατέχουμε τους νέους ουρανούς και τη νέα γη, ενώ εκείνοι που δεν είναι αναγεννημένοι θα χαθούν με την πτώση αυτού του κόσμου.
 


Τώρα είναι καιρός χωρίς ελπίδα 

 
Υπάρχει πραγματική ελπίδα τώρα στον κόσμο; Όχι, δεν υπάρχει. Ελπίδα υπάρχει μόνο με τον Ιησού. Τώρα είναι καιρός αβεβαιότητας και απελπισίας. Όλα αλλάζουν καθημερινά και γρήγορα, και οι άνθρωποι προσπαθούν πολύ σκληρά να συμβαδίσουν με αυτές τις γρήγορες αλλαγές. Ούτε ζητούν πνευματική αλήθεια ούτε έχουν οποιαδήποτε ανησυχία για την πνευματική ευτυχία. Αντ’ αυτού, αγωνίζονται να αποφύγουν την αποτυχία και να ζήσουν ως δούλοι αυτού του κόσμου. 
Νέες θέσεις εργασίας προκύπτουν και παλιές θέσεις εργασίας χάνονται. Επιπλέον, οι άνθρωποι υποβάλλονται επίσης σε δραματική αλλαγή. Γι’ αυτό, ζουν πολυάσχολες και ανήσυχες ζωές. Και βαθμιαία, η ελπίδα τους γι’ αυτό τον κόσμο εξαφανίζεται. Ένας από τους λόγους γι’ αυτό, είναι επειδή ζουν τις ζωές χωρίς οποιαδήποτε βέβαιη εγγύηση για το μέλλον. Ζούμε σε έναν τόσο ασταθή κόσμο. 
 
 

Πρέπει να ελπίσουμε στο Άγιο Πνεύμα για αιώνια ζωή 

 
Πώς μπορούμε να λάβουμε πραγματική ελπίδα; Μπορούμε να τη λάβουμε με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Η ελπίδα όσων έλαβαν το Άγιο Πνεύμα δεν είναι στη γη αλλά στον Ουρανό. Ο απόστολος Παύλος μίλησε για την αληθινή ελπίδα του Ουρανού. Εμείς που έχουμε λάβει ήδη την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος, ελπίζουμε για ουράνια πράγματα. Το κάνουμε αυτό επειδή πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε να αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας, και έσωσε εμάς τους αμαρτωλούς με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη και το αίμα Του στον Σταυρό. Ο Κύριος χορήγησε ουράνια ελπίδα σε όσους πιστεύουν στο ευαγγέλιο της συγχώρεσης της αμαρτίας. 
Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 8:19-21 λέει, «Διότι η μεγάλη προσδοκία της κτίσεως προσμένει την φανέρωσιν των υιών του Θεού. Επειδή η κτίσις υπετάχθη εις την ματαιότητα, ουχί εκουσίως, αλλά διά τον υποτάξαντα αυτήν, επ’ ελπίδι ότι και αυτή η κτίσις θέλει ελευθερωθή από της δουλείας της φθοράς και μεταβή εις την ελευθερίαν της δόξης των τέκνων του Θεού». Όλη η δημιουργία ελπίζει να ελευθερωθεί από τη δουλεία της φθοράς και του θανάτου. 
Όλα τα πράγματα σ’ αυτό τον κόσμο είναι ατελή, γι’ αυτό στενάζουν και περιμένουν τη φανέρωση των υιών του Θεού. Επιπλέον, επιθυμούν να ελευθερωθούν από τη δουλεία της φθοράς και να ζήσουν αιώνια. Όλη η δημιουργία περιμένει την ημέρα, όταν δε θα πεθαίνουν ποτέ ούτε θα αρρωσταίνουν αλλά θα ζουν για πάντα. 
Κάποια μέρα όλα τα δημιουργήματα που έκανε ο Θεός θα ανανεωθούν. Αν και ένα λουλούδι μαραίνεται και αποσυντίθεται σ’ αυτόν τον κόσμο, θα ανθίζει πάντα και θα ζει για πάντα σε έναν νέο κόσμο. Εμείς που έχουμε την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος θα δούμε επίσης αυτόν τον νέο κόσμο. 
Ο Ιησούς Χριστός υποσχέθηκε ότι θα έρθει πάλι, για να αναστήσει όσους έχουν την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος, να δώσει ένα νέο σώμα άφθαρτο και αθάνατο σε κάθε έναν απ’ αυτούς, και να τους δώσει αιώνια ζωή. Τους υποσχέθηκε επίσης ότι θα ζούσαν για πάντα στον ουρανό μαζί με τον Θεό. Όλα τα δημιουργήματα στον κόσμο περιμένουν εκείνη την ημέρα. Όταν έρθει εκείνη η ημέρα, θα ζήσουν κι αυτά επίσης για πάντα μαζί με μας, τους υιούς του Θεού. 
 
 
Βλέπουμε αυτό τον κόσμο με ελπίδα
 
Πότε θα πραγματοποιηθεί αυτό το όνειρο για τους δίκαιους; Θα πραγματοποιηθεί όταν θα επιστρέψει ο Κύριός μας. Πρέπει να έχουμε ελπίδα όταν κοιτάζουμε αυτόν τον κόσμο. Ο Ιησούς λέει ότι θα υπάρξουν πείνες, λοιμοί, σεισμοί και πόλεμοι σε διάφορους τόπους (Ματθ. 24:7). Αλλά το τέλος δεν έχει φθάσει ακόμα. Την τελευταία ημέρα αυτού του κόσμου, ο Κύριός μας θα έρθει πάλι, θα ανανεώσει όλα τα γήινα πράγματα και θα μας χαρίσει αθάνατο πνευματικό σώμα. Αυτό σημαίνει ότι τα φυτά και τα ζώα θα λάβουν επίσης αθανασία. Με αυτή την πίστη πρέπει να βλέπουμε τον κόσμο με ανανεωμένη ελπίδα. 
Σε αυτόν τον κόσμο, ακόμα και όσοι έχουν την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος στενάζουν μέσα τους μαζί με όλη τη δημιουργία, περιμένοντας ανυπόμονα τη δόξα της λύτρωσης των σωμάτων μας ως τέκνα Του. Βλέπουμε τον κόσμο με ελπίδα, επειδή ο Κύριος θα μας κάνει παιδιά Του, που δε θα φθείρονται ούτε θα πεθαίνουν ποτέ όταν Εκείνος επιστρέψει. 
Αν και ο κόσμος θα καταστραφεί κάποια μέρα, όλα τα πράγματα θα ανανεωθούν όταν έρθει πάλι ο Κύριος. Πρέπει να ζούμε με ελπίδα πιστεύοντας σ’ αυτό. Ο ανανεωμένος κόσμος θα είναι τόσο χαρούμενος και θαυμάσιος, όσο κάθε φανταστικός κόσμος που έχετε διαβάσει σε παραμύθια με νεράιδες. Σκεφτείτε να ζείτε σε έναν τέτοιο κόσμο για χίλια χρόνια. Και επίσης θα έχουμε αιώνια ζωή ως παιδιά Του όταν μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Πρέπει να ζούμε με τέτοια ελπίδα. 
Βλέπετε καμιά ελπίδα σ’ αυτόν τον κόσμο; Όχι. Οι άνθρωποι ζουν με έναν τρόπο «όσα έρθουν κι όσα πάνε», επειδή δεν έχουν καμία ελπίδα γι’ αυτό τον κόσμο. Αλλά ο Κύριός μας έχει δώσει την ελπίδα του Ουρανού σε όσους έχουν συγχωρεθεί και έγιναν δίκαιοι. «Διότι με την ελπίδα εσώθημεν· ελπίς δε ήτις βλέπεται δεν είναι ελπίς· διότι εκείνο, το οποίον βλέπει τις, διά τι και ελπίζει;». Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε αρκετά υπομονετικοί για να περιμένουμε την επιστροφή του Ιησού, επειδή σωθήκαμε με την πίστη μας στους λόγους του Θεού.
Έχουμε στην ψυχή μας την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος, επειδή σωθήκαμε από τις αμαρτίες μας. Δηλαδή εκείνοι που είναι συγχωρεμένοι από τον Ιησού έχουν στις καρδιές τους το Άγιο Πνεύμα αντί της αμαρτίας. Τι θα γίνει έπειτα με τα σώματά μας; Τα αδύναμα σώματά μας θα αναστηθούν επίσης, θα λάβουν νέα ζωή και αθανασία. Όταν επιστρέψει ο Ιησούς, θα ζήσουμε για πάντα μαζί με τον Θεό. Μόνο οι αναγεννημένοι έχουν το προνόμιο να το κάνουν αυτό με ελπίδα και γι’ αυτό, το πνεύμα και η σάρκα μας θα γίνουν τέλεια. Η σάρκα μας θα γίνει αιώνια και δε θα αρρωσταίνουμε ποτέ. Τα γήινα σώματά μας είναι αδύναμα, γι’ αυτό είναι αδύνατο σε μας να ζήσουμε μια τέλεια ζωή. Αλλά τότε θα ζούμε τέλεια ζωή. Ας κοιτάζουμε εμπρός προς τη Δεύτερη Έλευση του Κυρίου. Μόνο όσοι έχουν την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος μπορούν να έχουν αυτό το είδος ελπίδας και ζωής. 
Η ελπίδα του δίκαιου δεν είναι μόνο για τον ουρανό αλλά επαληθεύεται και σ’ αυτόν τον κόσμο. Η Βίβλος λέει ότι ο Κύριός μας θα έρθει πάλι όταν αυτός ο κόσμος πέσει μετά από τη Μεγάλη Θλίψη. Θα έρθει σίγουρα. Όταν ήρθε για πρώτη φορά, βαφτίστηκε χάρη των αμαρτωλών, πέθανε στον Σταυρό για να τους καταστήσει δίκαιους και τελικά αναλήφθηκε στον Ουρανό. Τώρα είναι ο καιρός που ο Κύριος θα έρθει ξανά. 
Εκείνο τον καιρό θα αναστήσει από τον ύπνο του θανάτου όλους τους αγίους, που πίστεψαν στον Ιησού και έλαβαν την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος, και θα τους ελευθερώσει από τη δουλεία της φθοράς. Θα τους δώσει νέα ουράνια σώματα που δε θα πεθαίνουν ούτε θα αρρωσταίνουν. Επιπλέον, θα τους αρπάξει στα σύννεφα για να Τον συναντήσουν στον αέρα και θα κάνει νέα όλα τα πράγματα. 
Ύστερα από αυτό, μαζί με τον Κύριό μας Ιησού, θα ζήσουμε και θα βασιλέψουμε μαζί Του στο νέο κόσμο για μια Χιλιετηρίδα ως αμοιβή για την υπηρεσία του ευαγγελίου. Αυτό είναι μια πρόβα για όσους πρόκειται να πάνε στον Ουρανό. Αυτή είναι η ελπίδα του Ουρανού και η πραγματικότητα. Εκείνη την εποχή όλα τα ατελή πράγματα θα γίνουν τέλεια και τα πράγματα που τώρα προορίζονται να πεθάνουν, δε θα πεθάνουν ποτέ. Η φράση «Σπείρεται εν φθορά, ανίσταται εν αφθαρσία» (Α΄ Κορ. 15:42), θα εκπληρωθεί εκείνη την εποχή μέσω του Ιησού Χριστού. 
Εμείς που έχουμε την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος, ας έχουμε ελπίδα! Πρέπει να θυμάστε πως κι αν όλα τα πράγματα αποδυναμώνονται και πεθαίνουν, αυτό δεν είναι το τέλος. Πρέπει να έχουμε την πεποίθηση της ελπίδας ότι ο Κύριός μας θα καταστήσει ολόκληρο τον κόσμο νέο ξανά. Πρέπει να ζούμε με την ελπίδα του νέου ουρανού και της νέας γης. Έχοντας αυτή την ελπίδα, μπορούμε να κηρύξουμε το ευαγγέλιο. 
Έχουμε την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος, επειδή σωθήκαμε από τις αμαρτίες του κόσμου. Επιπλέον, το Άγιο Πνεύμα μέσα μας αναμένει με ενδιαφέρον την επιστροφή του Κυρίου. Μεσιτεύει για μας στον Πατέρα Θεό, για να ζήσουμε με ελπίδα και πίστη χωρίς απογοήτευση στις καρδιές μας. 
 
 
Πρέπει να ζούμε με ελπίδα στο Άγιο Πνεύμα 
 
Πού είναι η θέση των δικαίων; Θα είναι στη [5]Χιλιετηρίδα που ο Κύριος θα ανοικοδομήσει με την ανανέωση αυτής της γης όταν έρθει ξανά και επίσης με τη Βασιλεία των Ουρανών. Επομένως, πρέπει να είμαστε αρκετά υπομονετικοί για να περιμένουμε να έρθει εκείνη η Ημέρα. Πρέπει να πιστεύουμε πως όταν πέσει αυτός ο κόσμος, ο Κύριός μας θα κάνει τα σώματά μας τέλεια. Πρέπει να έχουμε ελπίδα για ένα λαμπρό αύριο. 
Έχοντας την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος, ο Παύλος είχε την ίδια ελπίδα που έχουμε εμείς. Ζούμε με την ίδια ελπίδα στο νου μας, περιμένοντας τη Χιλιετηρίδα και τη Βασιλεία των Ουρανών. Όσοι δεν είναι αναγεννημένοι θα χαθούν με την πτώση αυτού του κόσμου, αλλά οι αναγεννημένοι Χριστιανοί θα κατέχουμε τον νέο ουρανό και τη νέα γη. Αυτή η ελπίδα θα πραγματοποιηθεί αληθινά. Τα σώματά μας θα γίνουν τέλεια, και θα ζήσουμε και θα βασιλέψουμε με τον Ιησού στο νέο κόσμο για χίλια χρόνια. Αναμένοντας με ενδιαφέρον εκείνη την ημέρα, μπορούμε να έχουμε ελπίδα και να ζούμε στον κόσμο χωρίς φόβο. 
 
[5] Βλέπε επόμενη σελίδα. Όταν ο Κύριος Ιησούς έρθει κάτω σε αυτόν τον κόσμο για δεύτερη φορά, σύμφωνα με την υπόσχεσή Του, θα κατεβεί από τον ουρανό και θα αναστήσει πρώτα τους νεκρούς που πέθαναν εν Χριστώ. Μετά από αυτό, θα μεταμορφώσει όλους τους αγίους, τους ζωντανούς και τους αναστημένους, σε αιώνια σώματα αδιάφθορα και αθάνατα, και θα αρπάξει όλους τους αγίους στα νέφη για να συναντήσουν τον Κύριο στον αέρα (Α΄ Θεσ. 4:16-17, Α΄Κορ. 15:51-53).
Ύστερα, μετά την έκχυση των επτά φιαλών της οργής Του πάνω στους υπόλοιπους αμαρτωλούς, θα κάνει όλα τα πράγματα νέα. Θα ιδρύσει τη βασιλεία Του στην ανανεωμένη γη, και θα βασιλέψει χίλια χρόνια με όσους θα έχουν μέρος στην πρώτη ανάσταση (Αποκ. 20:4-5). Μετά τη Χιλιετία, θα κρίνει όλους τους νεκρούς, και θα τους ρίξει στη λίμνη του πυρός (Αποκ. 20:11-15). Κατόπιν θα οδηγήσει όλους τους ανθρώπους Του στη θεία Πόλη, τη Νέα Ιερουσαλήμ, και θα κατοικήσει μαζί τους για πάντα (Αποκ. 21:1-4).
 
Ας είμαστε υπομονετικοί και ας περιμένουμε. Αν και η ζωή μας εξαντλείται, η ελπίδα μας θα επαληθευθεί επειδή πιστεύουμε στον Θεό. Όσοι είναι χωρίς ελπίδα δεν είναι τίποτα περισσότερο από τους ήδη νεκρούς ανθρώπους. Παρακαλώ έχετε ελπίδα και διατηρήστε τα όνειρά σας με πίστη στους λόγους του Θεού. 
Ακριβώς όπως η συγχώρεσή μας είναι πραγματική, και οι αλλαγές στα σώματά μας θα είναι πραγματικές, και είναι αλήθεια για όλα τα πλάσματα να κερδίσουν την αιώνια ζωή. Η ελπίδα μας είναι επίσης πραγματική. Έχετε πεποίθηση σ’ αυτό που πιστεύετε. Όσοι έχουν ελπίδα μπορούν να είναι όμορφοι και ευτυχείς. Οι άνθρωποι γίνονται δυστυχισμένοι όταν δεν έχουν ελπίδα. Όσοι δεν έχουν όνειρα δεν έχουν ευτυχία. Μπορούμε να ζούμε ευτυχισμένες ζωές, επειδή έχουμε ελπίδα για τη Χιλιετηρίδα και τη Βασιλεία των Ουρανών, τους νέους ουρανούς και τη νέα γη. 
Ο δίκαιος πρέπει να έχει ελπίδα και να κηρύξει αυτή την ελπίδα στο Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ελπίσουμε ότι το Ευαγγέλιό μας απλώνεται σε όλο τον κόσμο. Αν έχετε σταθερή πίστη, θα συνειδητοποιήσετε ότι ο κόσμος δεν είναι τόσο μεγάλος. Αν και η αρχή μας ήταν ασήμαντη, αν έχουμε ελπίδα και επιμονή θα μπορέσουμε να κηρύξουμε το ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να πιστεύουμε ακριβώς όπως έκανε ο Παύλος. 
Όσοι έχουν ελπίδα, είναι πιστοί στο έργο του κηρύγματος αυτού του όμορφου ευαγγελίου. Πρέπει να ελπίσουμε για τη διάδοση του ευαγγελίου σ’ αυτό τον αιώνα της απελπισίας. Πρέπει να κηρύξουμε το όμορφο ευαγγέλιο στους κουρασμένους, χαμένους, φτωχούς και ταπεινούς. Πρέπει να τους ελευθερώσουμε από το σκοτάδι, με το κήρυγμα της ελπίδας για τη Βασιλεία των Ουρανών, όπου μπορούν να μπουν μόνο όσοι έχουν συγχωρεθεί για τις αμαρτίες τους με την πίστη του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. Πρέπει να τους εμπνεύσουμε, για να έχουν ελπίδα ότι ο κόσμος του Θεού θα έρθει ξαφνικά σαν κλέφτης μετά από αυτή την περίοδο δυσκολίας. 
Υπηρέτες και άγιοι που είστε αναγεννημένοι, παρακαλώ κηρύξτε αυτό το ευαγγέλιο ως τις άκρες αυτού του κόσμου, διατηρώντας σταθερά την ελπίδα σας για τον Ουρανό. Ανεξάρτητα από το πόσο γρήγορα θα πέσει αυτός ο κόσμος, όσοι έχουν ελπίδα δεν χάνονται ποτέ, επειδή έχουν κάτι αιώνιο πέρα από αυτή την γήινη ζωή. Σίγουρα έχουν μια δεύτερη ζωή δοσμένη σ’ αυτούς από τον Κύριο.