Search

Κηρύγματα

Θέμα 9: Ρωμαίους (Σχόλια στο Βιβλίο των Ρωμαίων)

[Κεφάλαιο 4-1] Εισαγωγή στο Κεφάλαιο 4 της Επιστολής προς Ρωμαίους

Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 4:6-8 ο Παύλος συζητά για τους ανθρώπους που είναι μακάριοι ενώπιον του Θεού. Ένας άνθρωπος που έχει ευλογηθεί αληθινά στα μάτια του Θεού, είναι εκείνος του οποίου συγχωρέθηκαν οι ανομίες και του οποίου σκεπάστηκαν οι αμαρτίες. Έτσι ο Παύλος λέει, «Μακάριος ο άνθρωπος εις τον οποίον ο Κύριος δεν θέλει λογίζεσθαι αμαρτίαν» (Ρωμ. 4:8). 
Ύστερα ο Παύλος προβάλλει τον Αβραάμ ως ένα μακάριο πρόσωπο. Χρησιμοποιώντας τον Αβραάμ ως χαρακτηριστικό παράδειγμα στην Βίβλο, ο Παύλος εξηγεί τι είναι η αληθινή και ευλογημένη πίστη. Ο Αβραάμ θα είχε κάτι για να καυχηθεί εάν τον είχαν δικαιώσει τα έργα του, αλλά στην πραγματικότητα δεν ήταν έτσι. Η δικαιοσύνη του Θεού που έλαβε, έγινε δυνατή μόνο με την πίστη του στους λόγους του Θεού. 
Η Βίβλος δείχνει ότι η πίστη μέσω της οποίας κάποιος μπορεί να γίνει δίκαιος και μακάριος, είναι η απλοϊκή πίστη στους λόγους του Θεού, ακριβώς όπως η πίστη του Αβραάμ. Σε αυτό το κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος λέει πώς μπορεί κάποιος να λάβει την δικαιοσύνη του Θεού στην καρδιά του, πιστεύοντας στους λόγους Του. 
Δεν υπάρχει κανείς που δεν αμάρτησε καθόλου ενόσω ζούσε στη γη. Επιπλέον, εμείς οι άνθρωποι διαπράττουμε τόση πολλή αμαρτία, όσο ένα παχύ σύννεφο που καλύπτει τον ουρανό. Στον Ησαΐα διαβάζουμε ότι οι αμαρτίες και οι παραβάσεις μας είναι όπως τα βαριά σύννεφα (Ησαΐας 44:22). Έτσι, δεν υπάρχει κανένας σε όλη την ανθρωπότητα, που να μπορεί να γλιτώσει από την κρίση του Θεού χωρίς την πίστη στην δικαιοσύνη του Ιησού Χριστού. 
Το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς και το αίμα Του στον Σταυρό, εκπλήρωσαν την δικαιοσύνη του Θεού. Τόσο για εκείνους που έχουν λάβει ήδη την άφεση της αμαρτίας όσο και για εκείνους που δεν έχουν διαπράξει αμαρτίες με την σάρκα τους. Επιπλέον, διαπράττουμε αμαρτίες για τις οποίες δεν έχουμε καν ιδέα και, επομένως, προοριζόμαστε να κριθούμε για αυτές τις αμαρτίες. 
Ο άνθρωπος πρέπει να κρατήσει στον νου του ότι εάν κάποιος έχει έστω και την παραμικρή αμαρτία, πρέπει να πεθάνει μπροστά στην δικαιοσύνη του Θεού. Είναι γραμμένο στην Βίβλο, ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος (Ρωμ. 6:23) και, επομένως, πρέπει να καταλάβουμε και να πιστέψουμε στον νόμο του Θεού. Πρέπει να πληρώσουμε την ποινή των αμαρτιών που έχουμε διαπράξει με το νου και τις πράξεις μας, και το πρόβλημα της αμαρτίας θα τακτοποιηθεί μόνο όταν πληρώσουμε την ποινή για όλες τις αμαρτίες. Αφετέρου, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προσπαθούμε, εάν ακόμα δεν πληρώνουμε την ποινή της αμαρτίας, το ζήτημα της κρίσης της αμαρτίας δεν θα τακτοποιηθεί. Εκείνο που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι, ακόμα και κάποιος που πιστεύει στον Ιησού αλλά έχει ακόμα αμαρτία, θα κριθεί για τις αμαρτίες του. 
Ζούμε σε αυτό τον κόσμο που είναι πλημμυρισμένος με όλα τα είδη αμαρτίες – μεγάλες και μικρές, γνωστές και άγνωστες, εκούσιες και ακούσιες. Δεν μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, πρέπει να καταδικαστούμε σε θάνατο εξαιτίας της αμαρτίας μας. «Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος». 
Εάν κάποιος επιθυμεί να καλύψει όλες τις αμαρτίες του, πρέπει να λάβει την άφεση της αμαρτίας πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού, η οποία έρχεται από το ύδωρ, το αίμα και το Άγιο Πνεύμα. Εκείνος που θα λάβει την άφεση της αμαρτίας πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού, μπορεί και έχει τα κατάλληλα προσόντα να προσφέρει συνεχώς θυσία δοξολογίας στον Θεό, επειδή Εκείνος έχει αναλάβει όλες τις αμαρτίες με το βάπτισμα και το αίμα. Ο Κύριός μας είχε αναλάβει ήδη όλες τις αμαρτίες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των αμαρτιών μου που είναι σαν σύννεφο, με το βάπτισμα, το αίμα και την ανάστασή Του, για αυτό ερχόμαστε μπροστά στον Κύριο, που μας έχει δώσει αιώνια ζωή, για να δώσουμε ευχαριστίες. 
Εάν ο Ιησούς Χριστός δεν είχε αναλάβει όλες τις αμαρτίες στον Ποταμό Ιορδάνη, με το να βαφτιστεί από τον Ιωάννη και να πεθάνει στον Σταυρό, θα πληρώναμε την ποινή του θανάτου πηγαίνοντας στον άδη. Πώς θα μπορούσαμε να Τον δοξάζουμε, εάν δεν είχε καθαρίσει εντελώς όλες τις αμαρτίες μας; Θα ήταν δυνατό για μας να δοξάσουμε το όνομα του Θεού, όποτε ερχόμαστε μπροστά στον Άγιο και Ιερό Θεό μας, εάν οι καρδιές μας ήταν γεμάτες αμαρτία; Θα μπορούσαμε να προσφέρουμε πραγματικά θυσία δοξολογίας στην δικαιοσύνη Του λέγοντας, «Έχεις συγχωρέσει όλες τις αμαρτίες μας!» αν εξακολουθούσαμε να έχουμε ακόμα αμαρτία στην καρδιά μας; Όχι.
Αλλά τώρα, μπορούμε να Τον δοξάζουμε για την δικαιοσύνη Του. Αυτό είναι δυνατό επειδή πιστεύουμε στο δώρο της δικαιοσύνης του Θεού, με το οποίο έχουμε ντυθεί. 
 


Ο Παύλος είπε ότι αποκτήσαμε την δικαιοσύνη του Θεού με την πίστη σε αυτό που έχει κάνει ο Θεός


«Τι λοιπόν θέλομεν ειπεί ότι απήλαυσεν Αβραάμ ο πατήρ ημών κατά σάρκα; Διότι εάν ο Αβραάμ εδικαιώθη εκ των έργων, έχει καύχημα˙ αλλ’ ουχί ενώπιον του Θεού. Επειδή τι λέγει η γραφή; ‘Και επίστευσεν Αβραάμ εις τον Θεόν, και ελογίσθη εις αυτόν εις δικαιοσύνην’. Εις δε τον εργαζόμενον ο μισθός δεν λογίζεται ως χάρις, αλλ’ ως χρέος˙ εις τον μη εργαζόμενον όμως, πιστεύοντα δε εις τον δικαιούντα τον ασεβή, η πίστις αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνην» (Ρωμ. 4:1-5). 
Εδώ ο Παύλος εξηγεί πώς να δικαιωθούμε, παίρνοντας ως παράδειγμα τον Αβραάμ. Είναι λογικό για κάποιον να εισπράξει την κατάλληλη αμοιβή για την εργασία του. Εντούτοις, το ότι γίναμε δίκαιοι με το να αναγεννηθούμε, είναι εξ ολοκλήρου χάρισμα του Θεού και όχι αμοιβή για τα έργα μας, χωρίς να κάνουμε οποιοδήποτε καλό ή να ζήσουμε τέλεια ζωή ενώπιον του Θεού. 
Ο Απόστολος είπε, «Εις δε τον εργαζόμενον ο μισθός δεν λογίζεται ως χάρις, αλλ’ ως χρέος». Αυτό εξηγεί πώς ένας αμαρτωλός έλαβε την σωτηρία από την αμαρτία μέσω του βαπτίσματος του Ιησού Χριστού και του θυσιαστικού αίματός Του. Αυτή η σωτηρία δόθηκε ως ευλογημένο χάρισμα για την άφεση της αμαρτίας, σε όλους όσοι πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού. 
Η σωτηρία ενός αμαρτωλού είναι το χωρίς όρους δώρο που δίνεται από την δικαιοσύνη του Θεού. Ένας γεννημένος αμαρτωλός δεν έχει καμία άλλη επιλογή παρά να αμαρτάνει, και δεν έχει καμία άλλη επιλογή από το να ομολογήσει στον Θεό ότι είναι αναπόφευκτα αμαρτωλός. Οι αμαρτίες ενός τέτοιου αμαρτωλού δεν μπορούν να εξαφανιστούν μόνο επειδή λέει επιμελώς προσευχές μετάνοιας και πιστεύει σε κάποια επικρατούντα Χριστιανικά δόγματα. 
Ένας αμαρτωλός στα μάτια του Θεού, δεν μπορεί να καυχηθεί για την δικαιοσύνη του. «Πάντες τωόντι εγείναμεν ως ακάθαρτον πράγμα, και πάσα η δικαιοσύνη ημών είναι ως ρυπαρόν ιμάτιον» (Ησαΐας 64:6). Έτσι, ο αμαρτωλός δεν έχει καμία άλλη επιλογή, παρά να πιστέψει στην δικαιοσύνη του Θεού, η οποία εκπληρώθηκε με το βάπτισμα του Κυρίου μας στον Ποταμό Ιορδάνη, και στον εξιλεωτικό Του θάνατο στον Σταυρό. Μόνο τότε μπορεί κάποιος να συγχωρεθεί για όλες του τις αμαρτίες, πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού. Δεν υπάρχει τίποτε περισσότερο που μπορεί να κάνει ένας αμαρτωλός, για να αποκτήσει την δικαιοσύνη του Θεού. Η άφεση της αμαρτίας σας μπορεί να αποκτηθεί μόνο πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού. 
Όλοι οι αμαρτωλοί μπορούν να βρουν την δικαιοσύνη Του μέσω του βαπτίσματος του Ιησού Χριστού και του εξιλαστήριου αίματός Του στον Σταυρό. Συνεπώς, είναι η πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού που καθιστά τον αμαρτωλό ικανό να λάβει σωτηρία από την αμαρτία. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό είναι το δώρο της δικαιοσύνης του Θεού. 
 


Ο Απόστολος Παύλος μιλά και εξηγεί πώς οι αμαρτωλοί λαβαίνουν σωτηρία από όλες τις αμαρτίες 


Ο Παύλος το εξηγεί αυτό χρησιμοποιώντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Αβραάμ. «Εις δε τον εργαζόμενον ο μισθός δεν λογίζεται ως χάρις, αλλ’ ως χρέος». Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι κανείς δεν μπορεί να λάβει την δικαιοσύνη του Θεού με το να κάνει ένα ορισμένο είδος νομικής πράξης. Ο μόνος τρόπος που μπορούμε να λάβουμε την δικαιοσύνη του Θεού, είναι πιστεύοντας στους δίκαιους λόγους Του για την πνευματική περιτομή. 
Η δικαιοσύνη του Θεού είναι η αλήθεια που δεν μπορεί να αποκτηθεί με ανθρώπινες προσπάθειες ή πράξεις. Το χάρισμα της δικαιοσύνης του Θεού έγινε ως εξής: Εσείς και εγώ ήμασταν άνθρωποι που προοριζόμασταν να πάμε στην αιώνια απώλεια αλλά ο Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μέσω του βαπτίσματός Του, που έλαβε από τον Ιωάννη στον Ποταμό Ιορδάνη. Σήκωσε έπειτα στους ώμους Του όλες τις αμαρτίες στον Σταυρό, όπου με το αίμα Του πλήρωσε όλη την ποινή των αμαρτιών. Με αυτό τον τρόπο ο Ιησούς εκπλήρωσε όλη την δικαιοσύνη του Θεού. Όλες οι δίκαιες πράξεις Του είχαν εκπληρώσει την δικαιοσύνη του Θεού, που έσωσε τους αμαρτωλούς από τον αιώνιο θάνατο. 
 

Όσοι πιστεύουν στους λόγους του Θεού, μπορούν να λάβουν την δικαιοσύνη του Θεού!

Ο στίχος 5 λέει, «Εις τον μη εργαζόμενον όμως, πιστεύοντα δε εις τον δικαιούντα τον ασεβή, η πίστις αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνην». 
Σε αυτό το σημείο ο Απόστολος Παύλος εξηγεί τον δρόμο προς την δικαιοσύνη του Θεού, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τον ‘ασεβή’. ‘Ασεβείς’ είναι όσοι όχι μόνο δεν φοβούνται τον Θεό αλλά και διαπράττουν ακόλαστες αμαρτίες σε όλη τους την ζωή. Οι λόγοι του Θεού, που λένε πως όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ως ‘μάζες αμαρτίας’, είναι βέβαια σωστοί. Επιπλέον, είναι επίσης σωστό ότι η αληθινή φύση της ανθρωπότητας δεν έχει καμία άλλη επιλογή από το να αμαρτάνει, έως ότου λάβει την φοβερή κρίση του Θεού. Εντούτοις, όταν ο Θεός ονομάζει εμάς τους ασεβείς, ωσάν να είμαστε χωρίς αμαρτία, και υπολογίζει την πίστη μας ως δικαιοσύνη, ποιος άλλος θα μπορούσε να το κάνει αυτό δυνατό εκτός από την δικαιοσύνη του Θεού; 
Ο Κύριός μας μιλά σε μας, τους ασεβείς: Ο Ίδιος ο Κύριος έπρεπε να βαφτιστεί στον Ποταμό Ιορδάνη από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον τελευταίο Αρχιερέα της Παλαιάς Διαθήκης, για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Έπρεπε επίσης να πληρώσει την ποινή των αμαρτιών μας, χύνοντας εξιλαστήρια το αίμα Του στον Σταυρό, για να εκπληρώσει τον λόγο Του ότι «ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος». Πιστεύετε ότι ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε την ποινή όλων των αμαρτιών μας με την δικαιοσύνη του Θεού, με το βάπτισμα που έλαβε και το αίμα Του στον Σταυρό; Ο Θεός λογαριάζει ως δικαιοσύνη την πίστη εκείνων που πιστεύουν στην δικαιοσύνη Του. Αυτό δεν είναι μια έμμονη ιδέα αλλά ένα γεγονός που έγινε από την τίμια δικαιοσύνη του Θεού. 
Επομένως, σε όποιον πιστεύει στην δικαιοσύνη του Θεού, ο Πατέρας Θεός λέει, «Εντάξει, είσαι δικός μου άνθρωπος. Πιστεύεις στην δικαιοσύνη Μου. Τώρα είσαι παιδί Μου. Είσαι χωρίς αμαρτία. Γιατί; Επειδή Εγώ σε έχω καταστήσει χωρίς αμαρτία, αναλαμβάνοντας όλες τις αμαρτίες σου με το βάπτισμα του Υιού Μου και το αίμα Του! Εκείνος πλήρωσε επίσης την ποινή των αμαρτιών σου, χύνοντας το αίμα Του σύμφωνα με τον λόγο, «ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος». Αναστήθηκε από τους νεκρούς για σένα. Είναι επομένως ο Σωτήρας και Θεός σου. Το πιστεύεις αυτό;» 
«Ναι, το πιστεύω». Τότε, θα συνεχίσει, «Για αυτό σου έδωσα την δικαιοσύνη Μου, που ολοκληρώθηκε από τα δίκαια έργα του Υιού Μου. Έχεις γίνει τώρα παιδί Μου. Σε έχω υιοθετήσει με το ύδωρ και το αίμα του Υιού Μου». 
Όλη η ανθρωπότητα είναι ασεβής στα μάτια του Θεού. Εντούτοις, ο Κύριός μας Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες των ασεβών –και τις αμαρτίες που έχουμε ήδη διαπράξει και τις αμαρτίες που θα διαπράξουμε στο μέλλον– όλες με μιας, με το βάπτισμα που έλαβε από τον Ιωάννη. Επιπλέον, ο Θεός έντυσε με την δικαιοσύνη Του όλους όσοι πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού και με αυτό τον τρόπο τους έσωσε από όλες τις αμαρτίες τους. «Διότι πάντες είσθε υιοί Θεού διά της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού˙ επειδή όσοι εβαπτίσθητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε» (Γαλ. 3:26-27). Τώρα, η ερώτηση είναι εάν πιστεύουμε αληθινά με την καρδιά μας στον λόγο του Θεού ή όχι. Εάν πιστεύουμε δικαιωνόμαστε, αλλά εάν όχι, χάνουμε την δικαιοσύνη του Θεού. 
 

Ακόμα και ο ασεβής στα μάτια του Θεού...

Ακόμη και σε όσους είναι ασεβείς ενώπιον του Θεού, Εκείνος τούς υποσχέθηκε ότι η δικαιοσύνη Του θα γινόταν δική τους, εάν μόνο πιστέψουν ότι ο Ιησούς ανέλαβε με μιας τις αμαρτίες του κόσμου, όταν βαφτίστηκε στον Ποταμό Ιορδάνη. Ο Θεός έδωσε πραγματικά την δικαιοσύνη Του σε κάθε πιστό. Καθένας που πιστεύει στην δικαιοσύνη του Θεού, αποκτά σωτηρία από όλες τις αμαρτίες αυτού του κόσμου. Ο Πατέρας μας Θεός είπε σε εκείνους που πιστεύουν στην δικαιοσύνη Του, ότι είναι παιδιά Του. «Ναι, τώρα είστε χωρίς αμαρτία. Ο Υιός μου Ιησούς σάς έσωσε από όλες τις αμαρτίες σας. Είστε δίκαιοι. Έχετε σωθεί από όλες σας τις αμαρτίες».
Ακόμα και αν δεν είμαστε ασεβείς, ο Θεός σφραγίζει την δικαιοσύνη Του σε μας, για να επιβεβαιώσει ότι είμαστε δίκαιοι. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι αιώνια. Ο Κύριος Ιησούς έχει κάνει αληθινά το κατάλληλο έργο για όλη την ανθρωπότητα. Οι άνθρωποι αυτού του κόσμου σώθηκαν από όλες τις αμαρτίες αυτού του κόσμου με την δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός λογαριάζει τις ψυχές των ασεβών χωρίς αμαρτία, κοιτάζοντας στην πίστη τους στην δικαιοσύνη Του. «Μακάριος ο άνθρωπος εις τον οποίον ο Κύριος δεν θέλει λογίζεσθαι αμαρτίαν», επειδή έχει αποκτήσει την ευλογία της δικαιοσύνης του Θεού με την πίστη.
Ο Θεός μάς ρωτά, «Εσείς είστε πιστοί;» Τότε, αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι είμαστε ασεβείς στα μάτια του Θεού. Όταν αναγνωρίζουμε αυτό το γεγονός, γινόμαστε ευγνώμονες επειδή ο Ιησούς βαφτίστηκε για τους αμαρτωλούς, έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό, και επειδή ήταν η δικαιοσύνη του Θεού, που ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου και όχι οι δικές μας προσπάθειες. Εντούτοις, εάν σκεφτόμαστε ότι είμαστε άνθρωποι που μπορούμε να τηρήσουμε πολύ καλά τον νόμο, δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε ευγνώμονες ούτε να έχουμε πίστη στην δικαιοσύνη Του.
Όποιος πιστεύει στην δικαιοσύνη του Θεού, ότι «δικαιώνει τον ασεβή», αποκτά την δικαιοσύνη Του σαν δώρο. Η δικαιοσύνη του Θεού θα δοθεί σαν δώρο σε εκείνους που πιστεύουν στην λύτρωση και την κρίση του Ιησού Χριστού, αλλά σε όσους δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού, όλη η ευλογία και η χάρη του Θεού θα παραμείνουν κλειδωμένες.
Ακόμη και σε έναν αναγεννημένο δίκαιο άνθρωπο, η δικαιοσύνη του Θεού που τακτοποιήθηκε από τον Ιησού, είναι ουσιαστική καθημερινά, δεδομένου ότι ακόμη και εμείς που πιστεύουμε στην δικαιοσύνη του Θεού, είμαστε άνθρωποι που δεν μπορούμε παρά να αμαρτάνουμε καθημερινά όσο είμαστε ζωντανοί σε αυτό τον κόσμο. Επομένως, είναι ανάγκη να θυμόμαστε καθημερινά τα καλά νέα της δικαιοσύνης του Θεού, ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες με το βάπτισμά Του και το αίμα Του στον Σταυρό. Κάθε φορά που ακούμε τις χαρούμενες ειδήσεις, αναζωογονούν τις ψυχές μας και δυναμώνουν τις καρδιές μας με δύναμη που ξεχειλίζει. Καταλαβαίνετε τώρα την περικοπή, «Εις τον μη εργαζόμενον όμως, πιστεύοντα δε εις τον δικαιούντα τον ασεβή, η πίστις αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνην»; Αυτό το χωρίο μιλά σε όλους τους ανθρώπους σε αυτό τον κόσμο.
Η Βίβλος μιλά λεπτομερώς για το πώς κάποιος μπορεί να λάβει την δικαιοσύνη τού Θεού μέσω του παραδείγματος του Αβραάμ. Εντούτοις, ειπώθηκε ότι ένας «εργαζόμενος» μάλλον ανταγωνίζεται με τον Θεό, παρά είναι ευγνώμων για την σωτηρία του Θεού. Ένας «εργαζόμενος» δεν πιστεύει στην δικαιοσύνη του Θεού και για αυτό δεν είναι ευγνώμων. Εκείνο που λέει ο στίχος 4 είναι ότι κάποιος που προσπαθεί να πάει στον Ουρανό κάνοντας καλά έργα για τον εαυτό του, δεν χρειάζεται την δικαιοσύνη του Θεού.
Γιατί; Επειδή δεν υπάρχει καμία δικαιοσύνη Θεού που μπορεί να βρεθεί σε αυτόν, αφού προσπαθεί να πλύνει τις αμαρτίες του με το να κάνει καλά έργα και να λέει καθημερινά προσευχές μετάνοιας για τον εαυτό του. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν θέλει να αποδεχθεί εντελώς την δικαιοσύνη του Θεού, επειδή ο άνθρωπος δεν είναι πρόθυμος να εγκαταλείψει τις φαινομενικά ενάρετες πράξεις του. Αντίθετα, προσπαθεί να κερδίσει την σωτηρία της ψυχής του μέσω των προσευχών μετάνοιας, κλαίγοντας και νηστεύοντας. Επομένως, η δικαιοσύνη του Θεού δίνεται μόνο σε όσους πιστεύουν αληθινά στους δίκαιους λόγους Του.
 

Στον εργαζόμενο, ο μισθός δεν λογίζεται σαν δώρο!

«Εις τον μη εργαζόμενον όμως, πιστεύοντα δε εις τον δικαιούντα τον ασεβή, η πίστις αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνην» (Ρωμ. 4:5). 
Αδελφοί, αυτό το χωρίο αναφέρεται σε εκείνον που αναγνωρίζει τον Θεό και πιστεύει στους λόγους του Θεού ακριβώς όπως ο Αβραάμ. Πιστεύουμε στον Κύριο της σωτηρίας, που έσωσε τον ασεβή. Υπάρχουν δύο είδη Χριστιανών πιστών σε αυτό τον κόσμο. Στον στίχο 4 είναι εκείνος που «εργάζεται», και ένας τέτοιος άνθρωπος δεν θεωρεί την σωτηρία του Θεού σαν δώρο αλλά ως αμοιβή που του ανήκει. Επειδή τέτοιοι άνθρωποι θέλουν να τους αναγνωριστούν τα καλά τους έργα από τον Θεό, παρόλο που πίστεψαν στον Ιησού, είναι έτοιμοι να αρνηθούν την σωτηρία της δικαιοσύνης του Θεού. Ποιο είδος θυσίας σας νομίζετε ότι χρειάζεται, για να δεχτείτε την δικαιοσύνη του Θεού; 
Εάν περπατάς ενώπιον του Θεού πιασμένος από τις καλές σου πράξεις, γίνεσαι αμαρτωλός επειδή δεν δέχεσαι την δικαιοσύνη του Θεού. Ξέρατε ότι το Δόγμα του Αγιασμού, που υποστηρίζουν οι περισσότεροι Χριστιανοί, τους αναγκάζει να κάνουν υπερβολικά αγαθά έργα, μετατρέποντάς τους σε εχθρούς του Θεού επειδή ανταγωνίζονται το δώρο της δικαιοσύνης του Θεού; Η Βίβλος δεν λέει ότι μπορούμε να λάβουμε βαθμιαία την δικαιοσύνη του Θεού. Ούτε λέει ότι μπορούμε να λάβουμε την δικαιοσύνη του Θεού με τα έργα μας. 
Οι υποστηρικτές των ‘ανθρώπινων έργων’ διδάσκουν ότι μπορείτε να αγιαστείτε μέσω προσευχών μετάνοιας. Λένε ότι μπορείτε να είστε περισσότερο δίκαιοι εάν ζείτε καθαρή και ενάρετη ζωή, και ότι μπορείτε να σωθείτε εάν ζείτε με ευλάβεια ώσπου να πεθάνετε, παρόλο που ο Ιησούς Χριστός έχει εξαλείψει τις αμαρτίες σας. 
Εντούτοις, η δικαιοσύνη του Θεού είναι ασυμβίβαστη με τις ανθρώπινες πράξεις. Όσοι ανταγωνίζονται την δικαιοσύνη του Θεού, γίνονται σύμμαχοι με τον δαίμονα. Επειδή τέτοιοι άνθρωποι αρνούνται την δικαιοσύνη του Κυρίου, δεν μπορούν να λάβουν την άφεση της αμαρτίας μπροστά στον Κύριο. 
Αδελφοί, ήμασταν 100% ασεβείς. Εντούτοις, η πραγματικότητα είναι ότι πολλοί άνθρωποι παρανοούν την δικαιοσύνη του Θεού, και συνεπώς βαδίζουν σε λάθος μονοπάτι της πίστης. Δεδομένου ότι πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι είναι κατά κάποιο τρόπο ευσεβείς, αυτοί δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού. Πιστεύουν ότι μπορούν να συγχωρεθούν από μόνοι τους για τις καθημερινές και μελλοντικές αμαρτίες τους, λέγοντας προσευχές μετάνοιας. Αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι υπάρχει τουλάχιστον κάποιο ποσοστό καλοσύνης μέσα τους, έτσι προβάλλουν τις καλές τους πράξεις χωρίς να επιδιώξουν και να πιστέψουν στην δικαιοσύνη του Θεού. 
Ποιοι άνθρωποι μπορούν να γίνουν δίκαιοι; Μπορούν να γίνουν δίκαιοι εκείνοι που δεν είναι καλοί στο να κάνουν προσευχές μετάνοιας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται κάποιος να πει προσευχές εξομολόγησης. Ελπίζω ότι δεν θα με παρανοήσετε σε αυτό που λέω εδώ. Θα εξετάσω αργότερα το θέμα ‘της ζωής του δίκαιου’. Όσοι ανταγωνίζονται την δικαιοσύνη του Θεού, έχουν μεγάλη ιδέα στο να κάνουν κάποιες καλές πράξεις, να προσφέρουν προσευχές με νηστεία ή να ζουν ευσεβή ζωή. 
Εντούτοις, μόνο εκείνοι που ξέρουν ότι οι πράξεις τους είναι ανεπαρκείς, μπορούν να γίνουν δίκαιοι από την κατάσταση του αμαρτωλού, δεχόμενοι το δώρο του Ιησού, που είναι η άφεση της αμαρτίας στις καρδιές τους. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να πιστέψουμε στην δικαιοσύνη του Θεού και να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει τίποτε για να καυχηθούμε μέσα στην δική μας δικαιοσύνη. Εκείνο που πρέπει να αναγνωρίσουμε στα μάτια του Θεού είναι, «Ω, Θεέ! Έχουμε διαπράξει τέτοιες αμαρτίες. Είμαστε αμαρτωλοί που θα συνεχίσουμε στην αμαρτία μέχρι να πεθάνουμε». Αυτό είναι το μόνο πράγμα που πρέπει να ομολογήσουμε ειλικρινά. Και το μόνο άλλο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, είναι να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς Χριστός εκπλήρωσε εντελώς την δικαιοσύνη Του. 
Πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού, κάθε αμαρτωλός μπορεί να λάβει σωτηρία από όλες τις αμαρτίες του εντελώς. Δοξάζουμε με πίστη στην δικαιοσύνη του Ιησού Χριστού, επειδή εμείς που επρόκειτο να χαθούμε μέσα στην αμαρτία, αποκτήσαμε σωτηρία από όλες τις αμαρτίες. 
 

Ποιος είναι αληθινά μακάριος; 

Ποιος είναι μακάριος στα μάτια του Θεού; Η Βίβλος τον περιγράφει ως εξής: «Μακάριοι εκείνοι των οποίων συνεχωρήθησαν αι ανομίαι, και των οποίων εσκεπάσθησαν αι αμαρτίαι». Ακόμα και αν ένας δεν μπορούσε  να κάνει οποιεσδήποτε καλές πράξεις ενώπιον του Θεού, έχει ανεπάρκειες και αδυναμίες ή δεν μπορούσε  να τηρήσει όλα ή ορισμένα μέρη του νόμου του Θεού, ο Θεός έδωσε την ευλογία της άφεσης της αμαρτίας στη ζωή των πιστών που έχουν πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού, που εξάλειψε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό. Αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού και είναι οι πιο μακάριοι ενώπιον του Θεού επειδή, μέσα από ένα αμέτρητο πλήθος ανθρώπων, έχουν λάβει την ειδική ευλογία από Αυτόν. Έχουμε λάβει την σωτηρία από όλες τις αμαρτίες μας, πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού. Πιστεύουμε ότι αυτό το έχει πει ο Θεός. Έχουμε τίποτε περισσότερο να προσθέσουμε στους λόγους Του, εάν αυτό το έχει πει ο Θεός; Όχι, δεν έχουμε. 
Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε αυτό τον κόσμο, που προσπαθούν ακόμα να λάβουν την σωτηρία με τις καλές τους πράξεις, παρόλο που ομολογούν ότι ο Ιησούς είναι Σωτήρας τους. 
Υπάρχει τίποτε περισσότερο, για να συμπληρώσει την αλήθεια της σωτηρίας του Θεού από την αμαρτία, που λέει ότι ο Ιησούς βαφτίστηκε από τον Ιωάννη, έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό και μετά αναστήθηκε από τον θάνατο; Όχι, δεν υπάρχει. 
Εντούτοις, οι σημερινοί Χριστιανοί είναι πάρα πολύ μπερδεμένοι στο σημείο της πίστης στην δικαιοσύνη του Θεού. Οι άνθρωποι ξέρουν ότι μπορούν να λάβουν την σωτηρία πιστεύοντας στον Ιησού. Αλλά ταυτόχρονα σκέφτονται πως είναι ουσιαστικό για την σωτηρία τους το να αγιαστούν βαθμιαία, να ζουν ενάρετα και να τηρούν τον νόμο των λόγων του Θεού, αφού άρχισαν να πιστεύουν στον Ιησού. Με αυτό τον τρόπο, οι άνθρωποι μπερδεύονται πολύ. 
Ακόμα και αν αυτό που λένε φαίνεται να είναι παρόμοιο με αυτό που λέει ο δίκαιος, είναι πολύ μακριά από την πίστη που ξέρει και πιστεύει στην δικαιοσύνη του Θεού. Πώς μπορεί κάποιος να πιστέψει σωστά στον Κύριο; Αυτό είναι δυνατό μόνο όταν έχουμε απλοϊκή πίστη στους λόγους του ύδατος και του Αγίου Πνεύματος, που περιέχουν την δικαιοσύνη του Θεού, και έτσι αποκτάμε την σωτηρία από όλες τις αμαρτίες μας. Η αλήθεια του Θεού μάς ικανώνει να λάβουμε την σωτηρία από όλες τις αμαρτίες, πιστεύοντας στο βάπτισμά Του και το αίμα Του στον Σταυρό, στα οποία φανερώνεται καθαρά η δικαιοσύνη του Θεού. 
Πρέπει να απορρίψουμε τα παράλογα Χριστιανικά δόγματα για σταδιακό αγιασμό, εκλογή χωρίς όρους και θέση δικαίωση, ή τα ψεύτικα πιστεύω που λένε ότι κάποιος μπορεί τελικά να λάβει την σωτηρία από την αμαρτία αν δεν τρώει χοιρινό κρέας ή τηρεί το Σάββατο. Πρέπει να μείνουμε μακριά από όσους λένε αυτού του είδους τις ανοησίες. Δεν βγαίνει αποτέλεσμα ή σωστές απαντήσεις στις συζητήσεις τους. 
Αδελφοί, είναι ή όχι σωστή η πίστη που μας παρέχει την σωτηρία από την αμαρτία, πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού χωρίς εμείς να έχουμε κάνει τίποτε ενάρετο; Ναι, αυτή είναι η αληθινή πίστη. Τι είδους έργα έχουμε κάνει για να λάβουμε την δικαιοσύνη του Θεού; Έχουμε κάνει οποιεσδήποτε καλές πράξεις στα μάτια του Θεού; —Όχι.— Είμαστε τέλειοι από μόνοι μας έστω και στις σκέψεις μας; –Όχι, δεν είμαστε.– Τότε, αυτό σημαίνει ότι εμείς θα έπρεπε να ζούμε όπως μας αρέσει; —Όχι.— Θα έπρεπε να ζήσουμε ενάρετα σύμφωνα με τον νόμο για να είμαστε παιδιά Του; —Όχι.— Σημαίνει ότι πρέπει να γίνουμε αληθινά παιδιά του Θεού μόνο πιστεύοντας στην δικαιοσύνη Του, δεχόμενοι την άφεση της αμαρτίας και λαβαίνοντας σαν δώρο το Άγιο Πνεύμα με σωστή πίστη. 
Είναι απόλυτα αδύνατο στους ανθρώπους να ζήσουν καλή ζωή. Εντούτοις, παρόλο που κάποιος δεν εργάζεται, εάν εξακολουθεί να πιστεύει στην δικαιοσύνη που δίνεται από τον Ιησού, τότε αυτός είναι ένας μακάριος, που έχει σωθεί από όλη την αμαρτία. Ο καθένας είναι αρχικά ανίκανος να ζήσει μια καλή ζωή. Για αυτό ο Θεός μάς λυπήθηκε και έστειλε σε αυτό τον κόσμο τον Ιησού, και Τον έκανε να βαφτιστεί από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ώστε να μπορεί να αναλάβει τις αμαρτίες του κόσμου. Ο Ιησούς έπειτα σήκωσε τις αμαρτίες στον Σταυρό, και τακτοποίησε το πρόβλημα της αμαρτίας. 
Στις παροιμίες της Ανατολής υπάρχει ένα ρητό που λέει, «Ο άνθρωπος πρέπει να θυσιάσει την ζωή του για το καλό των άλλων». Όταν κάποιος πνιγεί αφού έσωσε από πνιγμό κάποιον άλλο, τον δοξάζουν για τη θυσιαστική του συμπεριφορά. Αδελφοί, αυτό που σημαίνει εδώ είναι ότι, παρόλο που είναι αναμενόμενο να σώσεις κάποιον που πνίγεται, εμείς τείνουμε να νομίζουμε ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. 
Να και ένα άλλο παλαιό ρητό, που το λέμε, ‘Ingwa-eungbo’. Αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιος ζήσει μια καλή ζωή, θα ευλογηθεί στο μέλλον, εάν όμως συμπεριφερθεί άσχημα, θα τιμωρηθεί. Αδελφοί, υπάρχει πράγματι κάποιος που θυσιάζει πρόθυμα την ζωή του για έναν άλλο άνθρωπο; Ακόμη και στην περίπτωση της αγάπης ανάμεσα στον άντρα και τη γυναίκα, οι άνδρες και οι γυναίκες αγαπούν και φροντίζουν ο ένας τον άλλον επειδή «τα βρίσκουν». Παρόμοια, όλοι οι άνθρωποι είναι κατά βάθος εγωκεντρικοί. 
Για αυτό ο Θεός λέει ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία αρετή μέσα στους ανθρώπους και πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά, παρόλο που στην πραγματικότητα εμείς δεν έχουμε κάνει ποτέ οποιοδήποτε είδος αρετής, εάν πραγματικά στηριζόμαστε και πιστεύουμε στην δικαιοσύνη Του, η οποία έχει εξαλείψει ακόμα και τις χειρότερες αμαρτίες μας, ή όχι. Πρέπει να λάβουμε την σωτηρία από όλες τις αμαρτίες μας, πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού που Εκείνος μας έχει δώσει. 
 
    
Πρέπει να λάβετε την άφεση για όλες τις αμαρτίες των άνομων πράξεων

Ποιες είναι οι άνομες πράξεις στα μάτια του Θεού; Όλα τα κακά που έχουμε διαπράξει στα μάτια του Θεού είναι ανομίες. 
Πώς μπορούμε εσείς και εγώ, να καλύψουμε τις αμαρτίες μας στα μάτια του Θεού; Μπορεί ένα χοντρό αλεξίσφαιρο γιλέκο να καλύψει τις αμαρτίες μας; Ή μπορεί μια μεταλλική θωράκιση από το ισχυρότερο μέταλλο, παχιά ως ένα μέτρο, να καλύψει τις αμαρτίες μας από τα μάτια του Θεού; Αδελφοί, όποτε κάνουμε καλές πράξεις, καλύπτουν αυτές τις αδικίες και τις βλάβες που έχουμε διαπράξει στα μάτια του Θεού; Όχι. Οι καλές πράξεις της ανθρωπότητας δεν είναι τίποτε περισσότερο από αυτοπαρηγοριές. Κανείς δεν μπορεί να γλιτώσει από την δίκαιη κρίση του Θεού παρηγορώντας τη συνείδησή του, ότι κάνει καλά έργα. 
«Μακάριοι εκείνοι ... των οποίων εσκεπάσθησαν αι αμαρτίαι». Αυτό λέει η Βίβλος. Αδελφοί, εάν θέλουμε να καλύψουμε τις αμαρτίες μας στα μάτια του Θεού, ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να πιστέψουμε στην δικαιοσύνη του Θεού με την οποία μάς έσωσε. Αυτή η δικαιοσύνη του Θεού περιλαμβάνει τον ερχομό του Ιησού Χριστού σε αυτό τον κόσμο, ο Οποίος βαφτίστηκε για να αναλάβει τις αμαρτίες μας και πέθανε ως αντικαταστάτης μας στον Σταυρό. Και αυτό επειδή ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου όταν βαφτίστηκε και επειδή τιμωρήθηκε πεθαίνοντας στον Σταυρό. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Όλες οι αμαρτίες σκεπάζονται όταν κάποιος πιστεύει στην δικαιοσύνη Του. 
Ακόμα και αν κάποιος προσπαθεί να καλύψει τις αμαρτίες του με τις καλές του πράξεις, αυτό είναι άχρηστο στα μάτια του Θεού. Μόνο οι δίκαιες πράξεις του βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού μπορούν να καλύψουν τις δικές σας και τις δικές μου αμαρτίες. Εμείς, εξαιτίας των αμαρτιών μας, έπρεπε να κριθούμε, να καταστραφούμε και να πάμε στον άδη, δεχόμενοι την φοβερή οργή του Θεού, αλλά ο Ιησούς ήρθε σε αυτό τον κόσμο και εκπλήρωσε την δικαιοσύνη του Θεού για μας, όταν βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και πέθανε στον Σταυρό. Πρέπει να το πιστέψετε αυτό. Μπορούμε να καλύψουμε τις αμαρτίες μας πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί; Επειδή η δικαιοσύνη του Θεού έχει κάνει ήδη την δίκαιη πληρωμή για όλες τις αμαρτίες του κόσμου, μέσω του βαπτίσματος και της αιματηρής Του θυσίας. Εσείς και εγώ μπορούμε να καλύψουμε τις αμαρτίες μας πιστεύοντας σε αυτή την αλήθεια.
Ποιος άνθρωπος είναι μακάριος; Ο άνθρωπος με αυτό το είδος πίστης. «Μακάριοι εκείνοι των οποίων συνεχωρήθησαν αι ανομίαι, και των οποίων εσκεπάσθησαν αι αμαρτίαι. Μακάριος ο άνθρωπος εις τον οποίον ο Κύριος δεν θέλει λογίζεσθαι αμαρτίαν». Ένας άνθρωπος με αυτό το είδος πίστης είναι μακάριος και ευλογημένος. Έχουμε εσείς και εγώ αυτό το είδος πίστης; Ένας αληθινά μακάριος άνθρωπος είναι εκείνος που έχει δεχτεί στην καρδιά του τους λόγους του Θεού, ότι δηλαδή ο Ιησούς Χριστός μάς έσωσε με το ύδωρ και το Άγιο Πνεύμα. Όποιος δέχεται στην καρδιά του τον Ιησού Χριστό, μαζί με το ύδωρ και το αίμα Του, και κατοικεί μέσα στον Ιησού Χριστό, αυτός είναι αληθινά μακάριος άνθρωπος.
Εμείς οι πιστοί στην δικαιοσύνη του Θεού, έχουμε λάβει με πίστη αυτή την καταπληκτική σωτηρία, που δεν περιέχει ούτε το παραμικρό στοιχείο ανθρώπινης σοφίας ή αρετής. Μόνο ένας αληθινά μακάριος άνθρωπος πιστεύει σε αυτή την πίστη, την κρατά στην καρδιά του και μπορεί να κηρύξει το αληθινό ευαγγέλιο.
Αδελφοί, μην προσπαθείτε να γίνετε παιδιά του Θεού ή να σωθείτε από την αμαρτία προσθέτοντας στην χάρη Του δικές σας ενάρετες πράξεις! Είστε ενάρετοι; Αν κάποιος προσπαθεί να είναι ενάρετος, παρόλο που δεν είναι πραγματικά, και σκέφτεται ότι μπορεί να γίνει, αυτό είναι υπεροψία. Εάν κάποιος φτωχός λάβει από έναν δισεκατομμυριούχο σαν δώρο ένα τεράστιο διαμάντι, το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να πει «Ευχαριστώ». Το ίδιο ταιριάζει με την δικαιοσύνη του Θεού.
Το κεφάλαιο 4 της Επιστολής προς Ρωμαίους μίλησε για τους ανθρώπους που ευλογήθηκαν από τον Θεό. Τέτοιοι άνθρωποι έχουν σωθεί από όλη την αμαρτία, πιστεύοντας στους λόγους του ευαγγελίου που περιέχει την δικαιοσύνη του Θεού. 
Ελπίζω ότι αυτή η ευλογία γίνεται δική σας.