Search

Κηρύγματα

Θέμα 9: Ρωμαίους (Σχόλια στο Βιβλίο των Ρωμαίων)

[Κεφάλαιο 7-2] Η ουσία της πίστης του  Παύλου: Ενωθείτε με τον  Χριστό αφού πεθάνετε ως  προς την αμαρτία (Επιστολή προς Ρωμαίους 7:1-4)

(Επιστολή προς Ρωμαίους 7:1-4)
«Ή αγνοείτε, αδελφοί, (διότι λαλώ προς γινώσκοντας τον νόμον), ότι ο νόμος έχει κυριότητα επί του ανθρώπου εφόσον χρόνον ζη; Διότι η ύπανδρος γυνή είναι δεδεμένη διά του Νόμου με τον άνδρα ζώντα· εάν δε αποθάνη ο ανήρ, απαλλάττεται από του Νόμου του ανδρός. Άρα λοιπόν, εάν, ζώντος του ανδρός, συζευχθή με άλλον άνδρα, θέλει είσθαι μοιχαλίς· εάν όμως αποθάνη ο ανήρ, είναι ελευθέρα από του Νόμου, ώστε να μη ήναι μοιχαλίς, εάν συζευχθή με άλλον άνδρα. Λοιπόν, αδελφοί μου, και σεις εθανατώθητε ως προς τον νόμον διά του σώματος του Χριστού, διά να συζευχθήτε με άλλον, τον αναστάντα εκ νεκρών, διά να καρποφορήσωμεν εις τον Θεόν».

Έχετε δει ποτέ ένα μπλεγμένο κουβάρι κλωστής; Αν προσπαθήσετε να καταλάβετε αυτό το κεφάλαιο χωρίς γνώση της αλήθειας του βαπτίσματος του Ιησού, στην οποία πίστευε ο απόστολος Παύλος, η πίστη σας θα καταλήξει σε μεγαλύτερη κατάσταση σύγχυσης από πριν. 
Ο Παύλος σε αυτό το κεφάλαιο λέει ότι, επειδή ο καθένας είναι απόλυτα αμαρτωλός απέναντι στον Νόμο του Θεού, κάποιος μπορεί να πάει στον Ιησού Χριστό και να αναγεννηθεί μόνο αφού πεθάνει πνευματικά. 
 


Η αλήθεια που αναγνώρισε ο Παύλος 


Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 7:7 λέει, «Τι λοιπόν θέλομεν ειπεί; ο νόμος είναι αμαρτία; Μη γένοιτο· αλλά την αμαρτίαν δεν εγνώρισα, ειμή διά του Νόμου». Ο Παύλος συνεχίζει, «Διότι και την επιθυμίαν δεν ήθελον γνωρίσει, εάν ο νόμος δεν έλεγε, `Μη επιθυμήσης`». Επιπλέον, προσθέτει, «Αφορμήν δε λαβούσα η αμαρτία διά της εντολής, εγέννησεν εν εμοί πάσαν επιθυμίαν». Ο Παύλος συνειδητοποίησε ότι παραβίαζε όλες τις 613 εντολές του Θεού. Με άλλα λόγια δεν ήταν τίποτε περισσότερο παρά μία μάζα αμαρτίας, που δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτε άλλο παρά να διαπράττει αμαρτίες, επειδή ήταν απόγονος του πρώτου ανθρώπου Αδάμ, γεννήθηκε μέσα σε ανομίες και η μητέρα του τον συνέλαβε μέσα σε αμαρτία. 
Καθένας που γεννιέται σε αυτόν τον κόσμο αμαρτάνει, αρχίζοντας από την ίδια την στιγμή της γέννησής του. Είναι για αυτό ανίκανος να τηρήσει τις εντολές του Θεού. Πώς θα μπορούσαν αυτές οι μάζες αμαρτίας να τηρήσουν όλες τις 613 εντολές και τον Νόμο του Θεού; Μόνο όταν αναγνωρίζουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί ενώπιον του Νόμου του Θεού μπορούμε να πάμε στον Ιησού Χριστό, που είναι η δικαιοσύνη του Θεού, και να αναγνωρίσουμε ότι μπορούμε τελικά να ελευθερωθούμε από την αμαρτία μέσω του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός έγινε η δικαιοσύνη του Θεού. Μας έφερε αυτήν την δικαιοσύνη του Θεού, μέσω του βαπτίσματός Του από τον Ιωάννη και του αίματός Του στον Σταυρό. Επομένως πρέπει όλοι να μάθουμε και να πιστέψουμε στην δικαιοσύνη του Θεού. Ο λόγος που πρέπει να πιστέψουμε στον Ιησού είναι επειδή αυτή η δικαιοσύνη του Θεού βρίσκεται σε Αυτόν. 
Γνωρίζετε και πιστεύετε στην δικαιοσύνη του Θεού; Η δικαιοσύνη του Θεού είναι το μυστικό που είναι κρυμμένο στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Αυτό το μυστικό περιλαμβάνεται στο βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε από τον Ιωάννη στον ποταμό Ιορδάνη. Θέλετε να ξέρετε αυτό το μυστικό; Αν θέλετε να πιστέψετε σε αυτήν την αλήθεια, θα λάβετε την δικαιοσύνη του Θεού μέσω της πίστης σας. 
Προτού μάθουμε για τον Νόμο και τις εντολές του Θεού, νομίζαμε ότι δεν ήμασταν αμαρτωλοί, ακόμα και αν είχαμε διαπράξει αμαρτίες σε καθημερινή βάση. Αλλά, αφότου αρχίσαμε να παρακολουθούμε την εκκλησία, αναγνωρίσαμε ότι ήμασταν πράγματι πολύ αμαρτωλοί και ότι θα καταλήγαμε στον πνευματικό θάνατο λόγω των αμαρτιών που αποκαλύφτηκαν σε μας. Κατά συνέπεια, για να οδηγηθούν οι ψυχές στον Ιησού Χριστό, ο απόστολος Παύλος θυμήθηκε τις προηγούμενες μέρες του, όταν πίστευε λανθασμένα έχοντας παρανοήσει τον Νόμο και τις εντολές του Θεού. 
Εδώ είναι ένα παράδειγμα που θα σας βοηθήσει να καταλάβετε τον ρόλο του Νόμου του Θεού. Κρατώ την Βίβλο εδώ τώρα. Αν κρύψω κάτι μεγάλης αξίας ανάμεσα στα φύλλα αυτής της Βίβλου, λέγοντας, «Μην προσπαθήσετε να κοιτάξετε μέσα σε αυτό το βιβλίο για να ανακαλύψετε τι κρύβεται εκεί» και ύστερα το αφήσω εδώ στο τραπέζι για λίγο, πώς θα αντιδράσετε εσείς; Από την στιγμή που ακούσατε τα λόγια μου, θα αισθανθείτε την επιθυμία να ανακαλύψετε τι κρύβεται σε εκείνη την Βίβλο, και ως αποτέλεσμα αυτής της περιέργειας, θα παραβιάζατε την οδηγία μου. Την ίδια στιγμή που αναρωτιέστε μέσα σας για το τι υπάρχει κρυμμένο σε εκείνη την Βίβλο, δεν θα έχετε άλλη επιλογή παρά να το ανακαλύψετε. Αλλά εάν δεν σας είχα διατάξει να μην ψάξετε ποτέ σε αυτήν την Βίβλο, δεν θα είχατε αισθανθεί τον πειρασμό. Παρόμοια, όταν ο Θεός μάς διατάζει, οι αμαρτίες που ήταν κρυμμένες μέσα μας θα φανερωθούν ανάλογα με τις περιστάσεις.
Ο Νόμος που έχει δώσει ο Θεός στην ανθρωπότητα, έχει τον ρόλο να φανερώσει την αμαρτία στις καρδιές των ανθρώπων. Δεν μας τον έδωσε για να μπορούμε να τον τηρήσουμε και να τον ακολουθήσουμε, αλλά μάλλον ο Νόμος μας δόθηκε για να αποκαλυφθούν οι αμαρτίες μας. Όλοι θα χαθούμε αν δεν πάμε στον Ιησού Χριστό και αν δεν πιστέψουμε στην δικαιοσύνη του Θεού που βρίσκεται στο βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε από τον Ιωάννη και το αίμα που έχυσε στον Σταυρό. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ο ρόλος του Νόμου είναι να μας φέρει στον Χριστό και να μας βοηθήσει να πιστέψουμε στην δικαιοσύνη του Θεού μέσω Αυτού. 
Για αυτό ο απόστολος Παύλος βεβαίωσε, «Αφορμήν δε λαβούσα η αμαρτία διά της εντολής, εγέννησεν εν εμοί πάσαν επιθυμίαν» (Ρωμ. 7:8). Μέσω του Νόμου του Θεού, ο απόστολος Παύλος μάς παρουσίασε ποιες είναι οι βασικές αρχές της αμαρτίας. Ομολόγησε ότι από την φύση του ήταν αμαρτωλός, αλλά απέκτησε αιώνια ζωή πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού που δόθηκε από τον Ιησού Χριστό. 
 

Ο θρήνος και η πίστη του Παύλου

Ο Παύλος είπε τα εξής, «Ταλαίπωρος άνθρωπος εγώ· τις θέλει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου; Ευχαριστώ εις τον Θεόν διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών» (Ρωμ. 7:24).
Ο Παύλος αναγνώρισε το γεγονός ότι ακόμα και αυτός, που κατείχε την δικαιοσύνη του Θεού, εξακολουθούσε να αμαρτάνει, και ότι έτσι η δικαιοσύνη του Θεού απαιτείτο ακόμα περισσότερο, όχι μόνο για τον ίδιο αλλά και για την υπόλοιπη ανθρωπότητα. 
Πρέπει να λάβουμε την δικαιοσύνη του Θεού γνωρίζοντας σωστά τα μυστικά που κρύβονται στο βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς και πιστεύοντας σε αυτήν. Εσείς και εγώ πρέπει να μάθουμε και να πιστεύουμε στην δικαιοσύνη του Θεού που βρίσκεται στο βάπτισμα του Χριστού και στο αίμα Του στον Σταυρό. Μόνο τότε η ψυχή και η σάρκα μας, που δεν έχουν καμία άλλη επιλογή παρά να αμαρτάνουν, μπορούν να λυτρωθούν από τις αμαρτίες τους. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε το γεγονός ότι το βάπτισμα του Χριστού και το αίμα Του στον Σταυρό εκπλήρωσαν την δικαιοσύνη του Θεού.
Εκείνοι που δεν ξέρουν την δικαιοσύνη του Θεού, μπορούν μόνο να παραμείνουν ως το τέλος αμαρτωλοί, όσο σκληρά και αν προσπαθήσουν να τηρήσουν τον Νόμο Του. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο Νόμος του Θεού δεν δόθηκε σε μας για να τον τηρήσουμε. Αλλά οι νομικιστές δεν συνειδητοποιούν ότι το μυστικό της λύτρωσης βρίσκεται στο «βάπτισμα» που έλαβε ο Ιησούς και στο αίμα Του στον Σταυρό. Ως αποτέλεσμα παρανοούν τον Νόμο του Θεού, νομίζοντας ότι δόθηκε σε αυτούς για να τον υπακούν, και συνεχίζουν να ζουν σε σύγχυση. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε τις αμαρτίες μας μέσω του Νόμου και να ζήσουμε με πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού. Δεν πρέπει να στραφούμε ενάντια σε αυτήν την δικαιοσύνη του Θεού για να προβάλλουμε την δική μας δικαιοσύνη. Μάλλον, πρέπει να πιστέψουμε στην δικαιοσύνη του Θεού, που εκπληρώθηκε με το βάπτισμα του Χριστού και το αίμα Του στον Σταυρό. Με άλλα λόγια, χρειάζεται να μάθουμε να ευχαριστούμε τον Κύριό μας, ο Οποίος έχει εκπληρώσει την δικαιοσύνη του Θεού. 
Για αυτό ο Παύλος, κοιτάζοντας την σάρκα του, φώναξε αρχικά «Ταλαίπωρος άνθρωπος εγώ», αλλά εξακολουθούσε να δίνει ευχαριστίες στον Θεό, μέσω του Ιησού Χριστού. Ο λόγος που ο Παύλος έκανε αυτήν την ομολογία ήταν επειδή όσο περισσότερο είχε αμαρτήσει, τόσο περισσότερο το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό εκπληρώνει την δικαιοσύνη του Θεού. Και εμείς επίσης, μπορούμε να φωνάξουμε με χαρά και νίκη, επειδή έχουμε σωθεί με την πίστη μας στον Ιησού Χριστό, παρόλο που και εμείς ζούμε δύσκολη ζωή ανάμεσα στον Νόμο της σάρκας και αυτόν της δικαιοσύνης του Θεού. Η πίστη που είχε ο Παύλος ήταν ότι πίστευε στο βάπτισμα του Ιησού Χριστού και στο αίμα Του στον Σταυρό. Έτσι ο Παύλος έφτασε να στηρίζει την πίστη του στην δικαιοσύνη του Θεού, και πιστεύοντας σε αυτήν την δικαιοσύνη του Θεού, θα μπορούσε να γίνει αυτός που Του πρόσφερε δοξολογίες. 
Στο κεφάλαιο 7 της Επιστολής προς Ρωμαίους, ο Παύλος μιλάει για την ταλαίπωρη κατάστασή του τα παλαιότερα χρόνια, σε αντίθεση με την πρόσφατη νικηφόρα πίστη του στην δικαιοσύνη του Θεού. Η νίκη της πίστης του Παύλου οφειλόταν στην πίστη του σε αυτήν την δικαιοσύνη του Θεού. 
«Ή αγνοείτε, αδελφοί, (διότι λαλώ προς γινώσκοντας τον νόμον), ότι ο νόμος έχει κυριότητα επί του ανθρώπου εφόσον χρόνον ζη;» (Ρωμ. 7:1). 
Το αποκορύφωμα του κεφαλαίου 7 βρίσκεται στα χωρία 24 και 25, όπου ο Παύλος έγραψε, «Ταλαίπωρος άνθρωπος εγώ· τις θέλει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου; Ευχαριστώ εις τον Θεόν διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Άρα λοιπόν αυτός εγώ με τον νουν μεν δουλεύω εις τον νόμον του Θεού· με την σάρκα δε εις τον νόμον της αμαρτίας».
Στο κεφάλαιο 6 της Επιστολής προς Ρωμαίους, ο Παύλος μίλησε για την πίστη που μας οδηγεί να θαφτούμε και να αναστηθούμε ενωμένοι με τον Χριστό. Ταυτισμένοι με το βάπτισμά Του και τον θάνατό Του στον Σταυρό, μπορούμε να επιτύχουμε αυτήν την πίστη. 
Ο Παύλος συνειδητοποίησε πως ήταν ένας δυστυχισμένος άνθρωπος, η σάρκα του ήταν τόσο ανεπαρκής, ώστε παραβίαζε τον Νόμο του Θεού όχι μόνο πριν να συναντήσει τον Ιησού αλλά συνέχιζε ακόμα και μετά την συνάντησή του με τον Ιησού. Για αυτό θρήνησε, «Τις θέλει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου;» Έπειτα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα μπορούσε να ελευθερωθεί από το σώμα του θανάτου πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού, λέγοντας, «Ευχαριστώ εις τον Θεόν διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών». Ο Παύλος ελευθερώθηκε από τις αμαρτίες της σάρκας και του νου, πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού μέσω του Χριστού και την ταύτισή του με Εκείνον. 
Η τελική ομολογία του Παύλου ήταν, «Άρα λοιπόν αυτός εγώ με τον νουν μεν δουλεύω εις τον νόμον του Θεού· με την σάρκα δε εις τον νόμον της αμαρτίας» (Ρωμ. 7:25). Και στην αρχή του κεφαλαίου 8, ομολόγησε, «Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισις εις τους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το Πνεύμα. Διότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ηλευθέρωσεν από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου» (Ρωμ. 8:1-2). 
Υπήρξαν αρχικά δύο νόμοι που δόθηκαν από τον Θεό: ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου, και αυτός του Πνεύματος της ζωής. Ο νόμος του Πνεύματος της ζωής έσωσε τον Παύλο από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Αυτό σήμαινε ότι πιστεύοντας στο βάπτισμα του Ιησού και τον θάνατό Του στον Σταυρό, που αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες του, ταυτίστηκε με τον Ιησού και σώθηκε από όλες τις αμαρτίες του. Πρέπει όλοι να έχουμε την πίστη που μας ταυτίζει με το βάπτισμα του Κυρίου και τον θάνατό Του στον Σταυρό. 
Ο Παύλος ομολόγησε στο κεφάλαιο 7 της Επιστολής προς Ρωμαίους ότι προηγουμένως ήταν καταδικασμένος βάσει του Νόμου, αλλά μέσω του Ιησού Χριστού ελευθερώθηκε από αυτήν την καταδίκη. Έτσι, θα μπορούσε να υπηρετήσει τον Θεό μέσω του Αγίου Πνεύματος, το οποίο κατοίκησε μέσα του. 
 


Η αλήθεια που αναγνώρισε ο Παύλος


Ο Παύλος ομολόγησε, «Ο νόμος είναι αμαρτία; Μη γένοιτο· αλλά την αμαρτίαν δεν εγνώρισα, ειμή διά του Νόμου» (Ρωμ. 7:7). Δεν θα μπορούσε να ήξερε την επιθυμία αν ο Νόμος δεν έλεγε, «Μη επιθυμήσεις». Ο Παύλος εξήγησε την σχέση ανάμεσα στον Νόμο και την αμαρτία, λέγοντας, «Αφορμήν δε λαβούσα η αμαρτία διά της εντολής, εγέννησεν εν εμοί πάσαν επιθυμίαν». Αυτό σημαίνει ότι οι ανθρώπινες καρδιές είναι τελείως γεμάτες από αμαρτία. Από την στιγμή που οι άνθρωποι συλλαμβάνονται στην μήτρα της μητέρας τους, συλλαμβάνονται μέσα στην αμαρτία και θα γεννηθούν με τα δώδεκα είδη αμαρτιών. 
Αυτά τα δώδεκα είδη αμαρτιών είναι μοιχεία, πορνεία, δολοφονία, κλοπή, έντονη επιθυμία, διαφθορά, εξαπάτηση, ασέλγεια, πονηρό μάτι, βλασφημία, περηφάνια, ανοησία. Ο καθένας διαπράττει αυτές τις αμαρτίες έως ότου πεθάνει. Πώς μπορεί κάποιος στον κόσμο να υπακούσει τον Νόμο και τις εντολές του Θεού, όταν γεννήθηκε σε αυτόν τον κόσμο με αυτές τις δώδεκα αμαρτίες; Την ίδια στιγμή που ακούμε τους λόγους του Νόμου και των εντολών, που μας λένε τι «Πρέπει» ή τι «Δεν πρέπει» να κάνουμε, η αμαρτία αρχίζει να ενεργεί μέσα μας
Όταν δεν ξέραμε τον Νόμο και τις εντολές του Θεού, οι αμαρτίες μέσα μας κοιμόντουσαν ήσυχα. Αλλά όταν ακούσαμε τις εντολές, που μας είπαν τι να κάνουμε και τι να μην κάνουμε, αυτές οι αμαρτίες βγήκαν και μας έκαναν να αμαρτάνουμε ακόμα περισσότερο. 
Όποιος δεν είναι αναγεννημένος ή δεν πιστεύει και δεν καταλαβαίνει την αλήθεια του ύδατος και του Πνεύματος, έχει αμαρτία μέσα του. Αυτή η αμαρτία, που έχει ενεργοποιηθεί από τους λόγους των εντολών, παράγει έπειτα ακόμα περισσότερες αμαρτίες. Ο Νόμος, ο οποίος λέει στους ανθρώπους τι να κάνουν και τι να μην κάνουν, είναι σαν ένας εκπαιδευτής που προσπαθεί να δαμάσει την αμαρτία. Εντούτοις, η αμαρτία αντιτίθεται στις εντολές του Θεού και δεν υπακούει. Όταν ένας αμαρτωλός ακούει τις εντολές, οι αμαρτίες μέσα στην καρδιά του ενεργοποιούνται, οδηγώντας τον να διαπράττει ακόμα περισσότερες αμαρτίες. 
Μέσω των Δέκα Εντολών μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε αμαρτία μέσα μας. Ο ρόλος του Νόμου είναι να αποκαλύψει τις αμαρτίες μέσα στις καρδιές μας, να μας κάνει να αναγνωρίσουμε ότι οι εντολές του Θεού είναι άγιες και να μας ξυπνήσει απέναντι στην αμαρτία μας. Από την φύση μας γεννηθήκαμε με την επιθυμία να έχουμε απληστία για όλα όσα έχει δημιουργήσει ο Θεός, συμπεριλαμβανομένης της ιδιοκτησίας ή των συντρόφων που δεν είναι δικοί μας. Έτσι, η εντολή που λέει «Μην επιθυμήσεις», μας φανερώνει ότι ήμασταν γεννημένοι αμαρτωλοί και από την ημέρα της γέννησής μας προορισμένοι να πάμε στον άδη. Μας παρουσιάζει επίσης την ανάγκη για τον Σωτήρα, που εκπλήρωσε την δικαιοσύνη του Θεού. 
Για αυτό ο Παύλος ομολόγησε ότι η αμαρτία εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία από την εντολή, για να παράγει μέσα του όλους τους τρόπους της κακής επιθυμίας. Ο Παύλος συνειδητοποίησε ότι ήταν ένας μεγάλος αμαρτωλός, που παραβίασε τις καλές εντολές του Θεού, επειδή ήταν εξαρχής γεννημένος αμαρτωλός και είχε αμαρτία πριν πιστέψει στην δικαιοσύνη του Θεού. 
Εξετάζοντας το κεφάλαιο 7, ανακαλύπτουμε ότι ο απόστολος Παύλος ήταν πολύ πνευματικός, είχε εκτενή γνώση της Βίβλου και είχε μεγάλη πνευματική κατανόηση και εμπειρία. Ήξερε σαφώς μέσα από τον Νόμο, ότι μέσα του υπήρχε αμαρτία που με τις εντολές παρήγαγε όλους τους τρόπους της κακής επιθυμίας. Γνώρισε ότι ο Νόμος του Θεού είχε τον ρόλο της φανέρωσης των αμαρτιών που υπήρχαν μέσα του. Καθώς αυτές οι αμαρτίες αναβίωσαν, ομολόγησε επίσης ότι η εντολή που δόθηκε για να παράγει ζωή, του έφερε τον θάνατο.
Πώς είναι η πίστη σας; Είναι όπως του Παύλου; Δεν υπάρχει αμαρτία στην καρδιά σας, είτε πιστεύετε στον Ιησού είτε όχι; Σε αυτήν την περίπτωση, αυτό σημαίνει ότι ακόμα δεν ξέρετε την δικαιοσύνη του Θεού, δεν έχετε λάβει το Άγιο Πνεύμα και είστε αμαρτωλοί που προορίζεστε να πάτε στον άδη για να κριθείτε για τις αμαρτίες σας. Παραδέχεστε αυτά τα γεγονότα; Αν ναι, τότε πιστέψτε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, στο οποίο αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού. Θα σωθείτε από όλες τις αμαρτίες σας, θα κερδίσετε την δικαιοσύνη του Θεού και το Άγιο Πνεύμα θα έρθει σε σας. Πρέπει να πιστέψουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
 


Η αμαρτία εξαπάτησε τον Παύλο, παίρνοντας αφορμή από την εντολή


Ο απόστολος Παύλος είπε, «Η εντολή ήτις εδόθη προς ζωήν, αυτή ευρέθη εν εμοί προς θάνατον. Διότι η αμαρτία λαβούσα αφορμήν διά της εντολής, με εξηπάτησε, και δι’ αυτής με εθανάτωσεν» (Ρωμ. 7:10-11). Με άλλα λόγια, η αμαρτία, εξαπάτησε τον Παύλο εκμεταλλευόμενη την εντολή. Ο Παύλος πίστεψε στην εντολή, ότι ήταν πράγματι καλή και δίκαιη, και όμως τα δώδεκα είδη αμαρτίας ήταν ζωντανά και υπέβοσκαν στην καρδιά του. Αυτό σήμαινε ότι εξαπατήθηκε από την αμαρτία, επειδή δεν μπόρεσε να καταλάβει τον σκοπό των εντολών του Θεού. 
Αρχικά ο Παύλος σκεφτόταν ότι ο Θεός έδωσε τον Νόμο για να τον υπακούει. Αργότερα όμως συνειδητοποίησε ότι ο Νόμος δεν δόθηκε για να τηρηθεί, αλλά για να φανερώσει τις αμαρτίες που υπάρχουν μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, παράλληλα με την αγιότητα του Θεού, και για να κάνει τους άπιστους να κριθούν από τον Θεό. Έτσι, ο Παύλος σκέφτηκε ότι εξαπατήθηκε από την αμαρτία, δεδομένου ότι δεν κατάλαβε σωστά τις εντολές και τον Νόμο του Θεού. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα εξαπατώνται επίσης με τον ίδιο τρόπο. 
Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο λόγος που μάς έδωσε ο Θεός την εντολή και τον Νόμο δεν είναι για να τα τηρήσουμε αλλά για να αναγνωρίσουμε τις αμαρτίες μας και να φτάσουμε στην δικαιοσύνη του Θεού πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Αλλά, επειδή προσπαθούμε να ζήσουμε σύμφωνα με τον Νόμο με τις αμαρτίες μας, καταλήγουμε να ανακαλύπτουμε την αμαρτωλή μας φύση. 
Έτσι, ένας αμαρτωλός αναγνωρίζει μέσω του Νόμου ότι ακόμα και αν ο Νόμος είναι άγιος, δεν έχει οποιαδήποτε δύναμη ή ικανότητα να ζήσει μια άγια ζωή. Εκείνη την στιγμή γίνεται αμαρτωλός που δεν έχει καμία άλλη επιλογή παρά να σταλεί στον άδη από τον Νόμο. Αλλά οι αμαρτωλοί που δεν πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, εξακολουθούν να νομίζουν ότι ο Θεός τούς έδωσε τον Νόμο για να τον τηρούν. Προσπαθούν να υπακούσουν τον Νόμο αλλά θα εξαπατήσουν τους εαυτούς τους και στο τέλος θα πέσουν στην καταστροφή. 
Όσοι δεν είναι αναγεννημένοι, με το να αγνοούν την δικαιοσύνη του Θεού αμαρτάνουν και έπειτα προσπαθούν να συγχωρεθούν προσφέροντας προσευχές μετάνοιας. Στο τέλος, ωστόσο, διαπιστώνουν ότι παρανόησαν τον σκοπό του Νόμου του Θεού και έχουν εξαπατήσει τους εαυτούς τους. Τους έχει εξαπατήσει η αμαρτία, που εκμεταλλεύεται την εντολή. Ο Νόμος του Θεού είναι άγιος αλλά οι αμαρτίες μέσα τους αντ’ αυτού τους οδηγούν στον θάνατο. 
Ο Παύλος είπε, «Ώστε ο μεν νόμος είναι άγιος, και η εντολή αγία και δικαία και αγαθή. Το αγαθόν λοιπόν έγεινεν εις εμέ θάνατος; Μη γένοιτο· αλλ` η αμαρτία, διά να φανή αμαρτία, προξενούσα εις εμέ θάνατον διά του αγαθού, ώστε να γείνη καθ` υπερβολήν αμαρτωλός η αμαρτία διά της εντολής» (Ρωμ. 7:12-13). Όσοι καταλαβαίνουν αυτήν την αλήθεια, αναγνωρίζουν την ανάγκη τους για την δικαιοσύνη του Θεού και ως εκ τούτου πιστεύουν ότι το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι η πραγματική αλήθεια. Ένας που πιστεύει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, πιστεύει επίσης στην δικαιοσύνη του Θεού. Ας ελευθερωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας και ας φθάσουμε στην αγιότητα του Θεού πιστεύοντας στην δική Του δικαιοσύνη. Εύχομαι σε όλους σας να ευλογηθείτε από αυτό το ευαγγέλιο. 
 

Πώς ήταν η σάρκα και ο νους του Παύλου; 

Ο Παύλος ήταν γεμάτος από το Πνεύμα και είχε βαθιά κατανόηση του Λόγου του Θεού. Εντούτοις, μίλησε για την σάρκα του με τα ακόλουθα λόγια: «Διότι εξεύρομεν ότι ο νόμος είναι πνευματικός· εγώ δε είμαι σαρκικός, πεπωλημένος υπό την αμαρτίαν. Διότι εκείνο το οποίον πράττω, δεν γνωρίζω· επειδή εκείνο το οποίον θέλω, τούτο δεν πράττω, αλλ` εκείνο το οποίον μισώ, τούτο πράττω. Αν δε εκείνο το οποίον δεν θέλω, τούτο πράττω, συμφωνώ με τον νόμον, ότι είναι καλός. Τώρα δε δεν πράττω πλέον τούτο εγώ, αλλ` η αμαρτία η κατοικούσα εν εμοί» (Ρωμ. 7:14-17). Είπε ότι αμάρτανε επειδή ήταν σαρκικός εκ φύσεως. Δεδομένου ότι ήταν σαρκικός, έβλεπε τον εαυτό του να επιζητεί τις επιθυμίες της σάρκας, ακόμα και αν ήθελε να κάνει το αγαθό. 
Ο Παύλος λοιπόν διαπίστωσε, «ηδύνομαι μεν εις τον νόμον του Θεού κατά τον εσωτερικόν άνθρωπον· βλέπω όμως εν τοις μέλεσί μου άλλον νόμον αντιμαχόμενον εις τον νόμον του νοός μου, και αιχμαλωτίζοντά με εις τον νόμον της αμαρτίας τον όντα εν τοις μέλεσί μου» (Ρωμ. 7:22-23). Για αυτό θρήνησε την κατάσταση της σάρκας του, κράζοντας, «Ταλαίπωρος άνθρωπος εγώ» (Ρωμ. 7:24). Ακόμα και αφού ο Παύλος αναγεννήθηκε, ήταν ακόμα στενοχωρημένος επειδή το κακό ήταν παρόν μέσα του, παρόλο που ήθελε να κάνει το αγαθό. Όταν ο Παύλος είπε ότι το κακό ήταν παρόν μέσα του, αναφερόταν στην σάρκα του. Είδε έναν άλλο νόμο στα μέλη του, που πολεμούσε ενάντια στον Νόμο του Πνεύματος, που τον έκανε να νικιέται από την σάρκα του και τον οδηγούσε να διαπράττει αμαρτίες. Μπορούσε μόνο να αναγνωρίσει ότι δεν είχε καμία άλλη επιλογή παρά να υποβληθεί στην κρίση, καθώς είδε την σάρκα του να παίρνει τον έλεγχο και να τον οδηγεί στην αμαρτία. Επειδή ο Παύλος είχε επίσης σάρκα, θρηνούσε για τις αμαρτίες που προέκυπταν από την σάρκα του. 
Ο Παύλος ήξερε πως όταν ο Ιωάννης βάπτισε τον Ιησού, όλες οι αμαρτίες του, καθώς επίσης και οι αμαρτίες του κόσμου, μεταβιβάστηκαν στον Ιησού μια για πάντα. Επίσης ήξερε πως όταν ο Ιησούς πέθανε στον Σταυρό, όλοι εμείς επίσης πεθάναμε για την αμαρτία. Επομένως, πρέπει να έχουμε πίστη ενωμένη με την αλήθεια του ύδατος και του Πνεύματος. Είναι η καρδιά σας ενωμένη με το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού Χριστού; Με άλλα λόγια, έχετε την καρδιά σας ενωμένη με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, τα οποία εκπλήρωσαν την δικαιοσύνη του Θεού; Πρέπει να ενώσουμε την πίστη μας στο βάπτισμα που ο Κύριός μας έλαβε από τον Ιωάννη και το αίμα που έχυσε στον Σταυρό. Είναι πολύ σημαντικό για μας να έχουμε ενώσει την πίστη μας, επειδή η ένωση με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος μας ενώνει με την δικαιοσύνη του Κυρίου. 
Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 6:3 λέει, «Όσοι εβαπτίσθημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού εβαπτίσθημεν». Αυτό σημαίνει ότι πιστεύοντας στο βάπτισμα του Ιησού, έχουμε βαπτιστεί επίσης μαζί με Αυτόν, που σημαίνει ότι έχουμε ενωθεί με τον θάνατο του Κυρίου μας. Δηλαδή όταν βαπτιστήκαμε σε ενότητα μέσω της πίστης, βαπτιστήκαμε πνευματικά στον θάνατό Του. Το να ενωθείς με τον Κύριο σημαίνει να ενωθείς με το βάπτισμά Του και να πεθάνεις ενωμένος με τον θάνατό Του. 
Επομένως, πρέπει να πιστέψουμε και να ενωθούμε με το βάπτισμα του Ιησού και τον θάνατό Του στον Σταυρό, που έχουν εκπληρώσει την δικαιοσύνη του Θεού. Αν δεν πιστεύετε ακόμα στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, το οποίο κρατά την δικαιοσύνη του Θεού, δεν είστε ενωμένοι με το βάπτισμα του Ιησού και τον θάνατό Του. Και είναι σε αυτό το ευαγγέλιο που έχει αποκαλυφθεί η δικαιοσύνη του Θεού. 
Αν οι καρδιές μας δεν ενωθούν με το βάπτισμα του Ιησού και τον θάνατό Του στον Σταυρό, η πίστη μας είναι μόνο θεωρητική και άχρηστη. Ενωθείτε με το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό, και πιστέψτε σε αυτά. Έτσι πρέπει να πιστέψουμε. Μια θεωρητική πίστη είναι άχρηστη. Σε τι είναι χρήσιμο ένα ωραίο σπίτι, παραδείγματος χάριν, αν δεν είναι δικό σας; Για να κάνουμε την δικαιοσύνη του Θεού δική μας, πρέπει να ξέρουμε ότι ο σκοπός του βαπτίσματος του Ιησού ήταν να πλυθούν οι αμαρτίες μας και ότι ο θάνατός Του στον Σταυρό έγινε για τον θάνατο της σάρκας μας. Μέσω της πίστης μας στην δικαιοσύνη του Θεού, που εκπληρώθηκε από τον Κύριό μας, πρέπει να λυτρωθούμε μια για πάντα και να περπατήσουμε σε μια νέα ζωή. 
Μέσω της πίστης σας, που ενώνεται έτσι με το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό, η δικαιοσύνη του Θεού θα γίνει πραγματικά δική σας. Πρέπει να ενωθούμε με το βάπτισμα και τον θάνατο του Ιησού, διότι, σε διαφορετική περίπτωση, η πίστη μας δεν θα σήμαινε τίποτε. 
«Ταλαίπωρος άνθρωπος εγώ· τις θέλει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου;» (Ρωμ. 7:24). Αυτός δεν είναι μόνο ο θρήνος του Παύλου αλλά και ο δικός σας και ο δικός μου, καθώς επίσης και όλων όσων είναι ακόμα χωρισμένοι από τον Χριστό. Εκείνος που θα μας ελευθερώσει από αυτόν τον κίνδυνο είναι ο Ιησούς και αυτό μπορεί να επιλυθεί μόνο πιστεύοντας στον Κύριο, ο οποίος βαπτίστηκε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε για μας.
Ο Παύλος είπε, «Ευχαριστώ εις τον Θεόν διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών». Αυτό δείχνει ότι ο Παύλος ενώθηκε με τον Κύριο. Πρέπει να πιστέψουμε ότι αν ενωθούμε και έχουμε πίστη ότι ο Κύριος μάς έσωσε από τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματος και του αίματός Του, θα συγχωρεθούμε και θα λάβουμε την αιώνια ζωή. Όλες οι αμαρτίες σας θα μεταβιβαστούν στον Ιησού Χριστό όταν πιστέψετε στο βάπτισμα του Ιησού με ενωμένη καρδιά. Θα έχετε πεθάνει και θα αναστηθείτε μαζί Του αφού αποκτήσετε πίστη ενωμένη με τον θάνατό Του στον Σταυρό. 
Ο Ιησούς άρχισε την διακονία Του στην γη σε ηλικία τριάντα ετών. Το πρώτο πράγμα που έκανε στην αποστολή Του, ήταν να πλύνει τις αμαρτίες μας με την βάπτισή Του από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Γιατί βαπτίστηκε; Αυτό έγινε για να σηκώσει όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας. Επομένως, όταν ενώσαμε την καρδιά μας με την δικαιοσύνη του Θεού, που πραγματοποιήθηκε από τον Ιησού, όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν πραγματικά στον Ιησού μέσω του βαπτίσματός Του. Όλες οι αμαρτίες μας μεταφέρθηκαν στον Ιησού και πλύθηκαν μια για πάντα. 
Ο Κύριός μας ήρθε πραγματικά στον κόσμο και βαπτίστηκε για να σηκώσει όλες τις αμαρτίες μας, και πέθανε για να πληρώσει την ποινή τους. Ο Ιησούς είπε στον Ιωάννη αμέσως πριν βαπτιστεί, «Διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην» (Ματθ. 3:15). Η φράση «πάσαν δικαιοσύνη» αναφέρεται στην λήψη του βαπτίσματος από τον Ιησού, που έπλυνε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας η οποία προοριζόταν για τον άδη, και επίσης στον θάνατο και την ανάστασή Του. Ποια είναι η δικαιοσύνη του Θεού; Σύμφωνα με τις υποσχέσεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, το βάπτισμα και ο θάνατος του Ιησού στον Σταυρό, που έσωσε όλους τους αμαρτωλούς, είναι η δικαιοσύνη Του. Ο λόγος που ο Ιησούς ήρθε στην γη με μορφή ανθρώπου και έλαβε το βάπτισμα, ήταν για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας επάνω Του και να τις πλύνει. 
Γιατί βάπτισε ο Ιωάννης τον Ιησού; Αυτό έγινε για να εκπληρώσει την δικαιοσύνη του Θεού, αναλαμβάνοντας όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας. Εμείς που βαπτιστήκαμε στον Χριστό Ιησού, βαπτιστήκαμε επίσης στον θάνατό Του και τώρα περπατάμε στην νέα ζωή, επειδή Εκείνος αναστήθηκε από τους νεκρούς. Να έχεις πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού σημαίνει να πιστέψεις και να ενώσεις την καρδιά σου με το βάπτισμα του Ιησού, τον θάνατό Του στον Σταυρό και την ανάστασή Του. Είναι πολύ σημαντικό για μας, να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς πήρε επάνω Του όλες τις αμαρτίες μας όταν βαπτίστηκε. Θαφτήκαμε μαζί Του όταν πέθανε στον Σταυρό, επειδή ενωθήκαμε μαζί Του μέσω του βαπτίσματός Του. Είναι κρίσιμο για μας να ενώσουμε την καρδιά μας μαζί με τον Κύριο, πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού, ακόμα και μετά από την απελευθέρωση από όλες τις αμαρτίες μας. Μπορούμε να ευχαριστούμε τον Θεό επειδή όλοι έχουμε πεθάνει μαζί με τον Χριστό όταν πέθανε στον Σταυρό, επειδή είχε ήδη πάρει όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός Του. 
Η ένωση με τον Ιησού με πίστη, είναι απαραίτητη ακόμα και μετά από την λήψη της δικαιοσύνης του Θεού μέσω της λύτρωσής μας. Αφού λάβαμε το δώρο της λύτρωσης, η πίστη μας μπορεί να εκφυλιστεί σε απλή σύμβαση. Αν όμως ενώσουμε την καρδιά μας με την δικαιοσύνη του Κυρίου, οι καρδιές μας θα ζήσουν μαζί με τον Θεό. Αν ενωθούμε με την δικαιοσύνη του Θεού, θα ζήσουμε με Αυτόν, αλλά αν όχι, τότε δεν μπορούμε παρά να γίνουμε ξένοι μαζί Του. Αν δεν ενωθούμε με τον Θεό και παραμένουμε απλά θεατές Του, σαν να θαυμάζουμε τον κήπο του γείτονά μας, θα γίνουμε ξένοι με τον Θεό, χωρισμένοι από Αυτόν. Επομένως, πρέπει να ενωθούμε με τον λόγο του Κυρίου και την δικαιοσύνη του Θεού με πίστη. 
 

Αν έχουμε πίστη ενωμένη με το βάπτισμα του Ιησού και τον θάνατό Του στον Σταυρό, είμαστε οι Χριστιανοί που είναι ενωμένοι με τον Κύριο

Το να πιστέψεις στην δικαιοσύνη του Θεού σημαίνει να ενωθείς με τον Κύριο και να έχεις την πίστη για να αναγνωρίσεις την δική Του δικαιοσύνη. Κάθε πτυχή της ζωής μας πρέπει να ενωθεί με την δικαιοσύνη του Θεού. Έτσι πρέπει να ζήσουμε. Αν δεν ενωθούμε με την δική Του δικαιοσύνη, θα γίνουμε δούλοι στην σάρκα και θα πεθάνουμε, αλλά την ίδια στιγμή που ενώνουμε τους εαυτούς μας με την δικαιοσύνη του Θεού, όλες οι αμαρτίες μας θα συγχωρεθούν. Γινόμαστε δούλοι του Θεού μόνο όταν ενώσουμε την καρδιά μας με την δικαιοσύνη του Κυρίου. Όλα τα έργα του Θεού θα γίνουν τότε σχετικά με μας, και με αυτόν τον τρόπο, όλα τα έργα και η δύναμή Του θα γίνουν δικά μας. Αντίθετα, αν δεν ενωθούμε με Αυτόν, θα παραμείνουμε ξένοι με την δική Του δικαιοσύνη. 
Είμαστε ασθενείς και αδύναμοι στην σάρκα ακριβώς όπως ήταν ο Παύλος, για αυτό πρέπει να ενώσουμε την καρδιά μας με την δικαιοσύνη του Θεού. Πρέπει να ενωθούμε και να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη και σταυρώθηκε για να μας σώσει από όλες τις αμαρτίες μας. Αυτό είναι το είδος της πίστης που ευχαριστεί τον Θεό, και φέρνει ευλογίες στα σώματα και τις ψυχές μας. Αν πιστεύουμε στο έργο του Κυρίου με την καρδιά μας ενωμένη με πίστη, όλες οι υποσχεμένες ευλογίες του Ουρανού θα είναι επίσης δικές μας. Για αυτό πρέπει να ενωθούμε μαζί Του. 
Αφετέρου, αν δεν ενώσουμε την καρδιά μας με την δικαιοσύνη του Θεού, δεν θα Τον υπηρετούμε. Οι Χριστιανοί που δεν ενώνουν τις καρδιές τους με την δικαιοσύνη του Θεού, αγαπούν τις κοσμικές τιμές περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι σε τίποτε διαφορετικοί από τους άπιστους του κόσμου. Αναγνωρίζουν την αξία της δικαιοσύνης του Θεού μόνο όταν στερούνται τις περιουσίες τους, που αγαπούν τόσο όσο και τις ζωές τους. Τα υλικά δεν έχουν αξία ή δύναμη για να έχουν τον έλεγχο πάνω στην ζωή των ανθρώπων. Μόνο η δικαιοσύνη του Κυρίου μπορεί να μας δώσει την συγχώρεση των αμαρτιών, αιώνια ζωή και ευλογίες. Τα υλικά δεν αξίζουν στην ζωή μας. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αν ενωθούμε με την δικαιοσύνη του Κυρίου, εμείς, καθώς επίσης και οι πλησίον μας, θα ζήσουμε. 
Οι καρδιές μας πρέπει να είναι ενωμένες με την δικαιοσύνη του Κυρίου. Πρέπει να ζήσουμε με πίστη και να ενώσουμε την καρδιά μας με τον Χριστό. Η πίστη που είναι ενωμένη με την δικαιοσύνη του Χριστού είναι όμορφη. Τελικά, εκείνο που λέει ο Παύλος στο κεφάλαιο 7, είναι ότι πρέπει να ζήσουμε πνευματική ζωή ενωμένοι με τον Κύριο. 
Έχετε δει ποτέ κανέναν που έχει γίνει δούλος του Θεού χωρίς η καρδιά του να είναι ενωμένη με την δική Του δικαιοσύνη; Δεν υπάρχει κανένας! Έχετε δει κανέναν που αναγνωρίζει το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος ως τον απαραίτητο όρο για την συγχώρεση των αμαρτιών, που να μην είναι ενωμένος με την δικαιοσύνη του Θεού; Δεν υπάρχει κανένας. Άσχετα από το πόσο ξέρουμε την Βίβλο, η πίστη μας θα είναι άχρηστη αν δεν είναι ενωμένη με την δικαιοσύνη του Θεού και πιστεύουμε ότι με πίστη στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό, μπορούμε να ελευθερωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας. 
Ακόμα και αν έχουμε λάβει κάποτε την συγχώρεση των αμαρτιών και παρακολουθούμε την εκκλησία, αν δεν είμαστε ενωμένοι με την δική Του δικαιοσύνη, είμαστε αμαρτωλοί που δεν έχουν κανένα μέρος στο σχέδιο του Κυρίου. Αν και λέμε ότι πιστεύουμε στον Θεό, θα είμαστε χωρισμένοι από τον Κύριο αν δεν ενωθήκαμε με την δική Του δικαιοσύνη. Πρέπει να ενωθούμε με την δικαιοσύνη του Θεού αν θέλουμε να παρηγορηθούμε, να ενισχυθούμε και να οδηγηθούμε από τον Χριστό. 
Έχετε λάβει την δικαιοσύνη του Θεού και την συγχώρεση όλων των αμαρτιών σας πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος; Υπηρετείτε, ακριβώς όπως ο Παύλος, τον Νόμο του Θεού με το νου σας, ενώ η σάρκα σας υπηρετεί καθημερινά τον νόμο της αμαρτίας; Πρέπει να είμαστε πάντα ενωμένοι με την δικαιοσύνη του Θεού. Τι θα συμβεί αν δεν είμαστε ενωμένοι με την δικαιοσύνη του Θεού; Θα καταστραφούμε. Αλλά εκείνοι που είναι ενωμένοι με την δικαιοσύνη του Θεού, θα ζήσουν ενωμένοι με την εκκλησία του Θεού. 
Πιστεύω στην δικαιοσύνη του Θεού σημαίνει να είμαι ενωμένος με την εκκλησία και τους δούλους του Θεού. Μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε με πίστη μόνο όταν είμαστε ενωμένοι με την δικαιοσύνη του Θεού καθημερινά. Εκείνοι που έχουν συγχωρεθεί για τις αμαρτίες τους, πιστεύοντας στην δική Του δικαιοσύνη, πρέπει να είναι ενωμένοι με την εκκλησία του Θεού καθημερινά. Δεδομένου ότι η σάρκα θέλει πάντα να υπηρετεί τον νόμο της αμαρτίας, πρέπει πάντα να μελετούμε τον Νόμο του Θεού και να ζούμε με πίστη. Μπορούμε να είμαστε ενωμένοι με τον Κύριο αν συνεχίζουμε να μελετούμε και εστιάζουμε την προσοχή μας στην δικαιοσύνη του Θεού. 
Εμείς που πιστεύουμε στην δικαιοσύνη του Θεού, πρέπει να ενωθούμε με την εκκλησία και τους δούλους του Θεού σε καθημερινή βάση. Για να γίνει αυτό πρέπει πάντα να θυμόμαστε την δικαιοσύνη του Θεού. Πρέπει να σκεφτόμαστε για αυτήν και να είμαστε ενωμένοι με την εκκλησία του Θεού καθημερινά. Πρέπει να μελετούμε το γεγονός ότι ο Κύριος βαπτίστηκε στην θέση μας για να σηκώσει όλες τις αμαρτίες μας. Όταν είμαστε ενωμένοι με αυτήν την πίστη και την δικαιοσύνη του Θεού, θα έχετε ειρήνη από τον Θεό και θα ανανεωθείτε, θα ευλογηθείτε και θα ενδυναμωθείτε από Αυτόν. 
Ενωθείτε με την δικαιοσύνη του Θεού. Θα βρείτε τότε νέα δύναμη. Ενωθείτε με το βάπτισμα του Ιησού μέσα στην δικαιοσύνη του Θεού τώρα. Όλες οι αμαρτίες σας θα αφαιρεθούν. Ενώστε την καρδιά σας με τον θάνατο του Χριστού στον Σταυρό. Θα πεθάνετε και εσείς μαζί Του. Ενωθείτε με την ανάστασή Του. Θα ζήσετε και εσείς ξανά. Με λίγα λόγια, όταν ενώνετε την καρδιά σας με τον Χριστό, θα πεθάνετε και θα αναστηθείτε με τον Χριστό, και έτσι θα ελευθερωθείτε από όλες τις αμαρτίες σας. 
Τι συμβαίνει αν δεν ενωθούμε με τον Χριστό; Μπορεί να μπερδευτούμε και να ρωτήσουμε, «Γιατί βαπτίστηκε ο Ιησούς; Η μόνη διαφορά μεταξύ της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης είναι ότι η πρώτη μιλάει για την τοποθέτηση των χεριών και η τελευταία μιλάει για το βάπτισμα. Και λοιπόν; Ποιο είναι το σπουδαίο πράγμα;» Μια γνωσιολογική ή θεωρητική πίστη δεν είναι πραγματική πίστη, και τελικά οδηγεί τους πιστούς της να περιπλανηθούν μακριά από τον Θεό. 
Όσοι πιστεύουν με τέτοιο τρόπο, είναι όπως ένας σπουδαστής που δέχεται από τους δασκάλους του μόνο γνώση. Αν ο σπουδαστής σεβόταν πραγματικά τους δασκάλους του, θα μάθαινε επίσης από τους ευγενικούς χαρακτήρες τους, την ηγεσία ή τις σπουδαίες τους προσωπικότητες. Δεν πρέπει να δεχτούμε τον λόγο του Θεού σαν ένα άλλο κομμάτι γνώσης, αλλά πρέπει να μάθουμε την προσωπικότητα, την αγάπη, το έλεος και την δικαιοσύνη του Θεού με την καρδιά μας. Πρέπει να εγκαταλείψουμε την ιδέα της προσπάθειας να μάθουμε τον λόγο Του μόνο ως γνώση, αλλά να ενωθούμε με την δική Του δικαιοσύνη. Η ένωση με την δικαιοσύνη του Θεού, οδηγεί τους πιστούς να κερδίσουν την αληθινή ζωή. Ενωθείτε με τον Κύριο! Μια πίστη ενωμένη είναι η αληθινή πίστη. Μια θεωρητική και γνωσιολογική πίστη δεν είναι πίστη ενωμένη αλλά ρηχή. 
«Το έλεος του Θεού», όπως ψάλλουμε σε έναν ύμνο, «είναι ένας ωκεανός θειότητας, μια απεριόριστη και απύθμενη πλημμύρα». Όταν οι καρδιές μας ενώνονται με την δικαιοσύνη του Θεού, θα υπάρξει μια ειρήνη τόσο απεριόριστη και απύθμενη, όσο το έλεος του Θεού που μας έχει δώσει την δική Του δικαιοσύνη. Αλλά μια θεωρητική και γνωσιολογική πίστη, που δεν είναι ενωμένη με τον Θεό, είναι όπως το ρηχό νερό. Αν η θάλασσα είναι ρηχή, αναταράζεται, αφρίζει εύκολα, αλλά η θαυμάσια ροή των γαλανών κυμάτων στον ωκεανό, όπου τα βάθη είναι πολύ μεγάλα, είναι απερίγραπτη. Αλλά το νερό στα ρηχά, όταν χτυπούν τα κύματα στην ακτή, σπάζει, αφρίζει και σηκώνεται επάνω βρόμικο. Η πίστη των ανθρώπων που δεν είναι ενωμένοι με την δικαιοσύνη του Θεού, είναι όπως αυτά τα κύματα στα ρηχά νερά. 
Οι καρδιές εκείνων που είναι ενωμένοι με τον λόγο του Θεού, είναι βαθιά επικεντρωμένες στον Κύριο, ακλόνητες και ασάλευτες σε όλες τις περιστάσεις. Οι καρδιές τους κινούνται προς το θέλημα του Ύψιστου. Αλλά εκείνοι που οι καρδιές τους δεν ενώνονται στην δική Του δικαιοσύνη, κλονίζονται εύκολα με το μικρότερο πρόβλημα. 
Πρέπει να έχουμε πίστη ενωμένη με τον Κύριο. Πρέπει να ενωθούμε στον λόγο του Θεού. Δεν πρέπει να ταραζόμαστε με ασήμαντα θέματα. Όσοι είναι ενωμένοι με τον Κύριο έχουν βαπτιστεί με τον Χριστό, πέθαναν με τον Χριστό και αναστήθηκαν πάλι με τον Χριστό από τον θάνατο. Καθώς δεν ανήκουμε πλέον στον κόσμο, πρέπει να ενωθούμε με την δικαιοσύνη του Θεού για να είμαστε ευάρεστοι σε Εκείνον που μας έχει δεχτεί ως δούλους της δικαιοσύνης. 
Αν ενωθούμε με την δικαιοσύνη του Θεού, θα έχουμε πάντα ειρήνη, θα είμαστε ευτυχείς, γεμάτοι δύναμη, επειδή η δύναμη του Κυρίου θα γίνει δική μας. Με την δύναμη και τις ευλογίες Του δικές μας, θα ζήσουμε με μεγάλες ευλογίες. Αν ενωθούμε με πίστη με το βάπτισμα του Ιησού και τον θάνατό Του στον Σταυρό, όλη η δύναμή Του θα γίνει δική μας. 
Ενώστε την καρδιά σας με τον Κύριο. Αν ενωθείτε με τον Κύριο, θα ενωθείτε επίσης με την εκκλησία του Θεού. Και εκείνοι που είναι ενωμένοι με τον Θεό, θα ενωθούν ο ένας με τον άλλον, κάνοντας τα έργα Του στην κοινωνία τους και αναπτυσσόμενοι μαζί στην πίστη τους στον λόγο Του. 
Εντούτοις, αν δεν ενώσουμε την καρδιά μας μαζί με τον Χριστό, θα τα χάσουμε όλα. Ακόμα και αν η πίστη μας είναι τόσο μικρή όσο οι σπόροι του σιναπιού, ο Κύριος έχει συγχωρέσει ήδη τις αμαρτίες μας μια για πάντα. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι με αυτήν την αλήθεια καθημερινά, παρά τις αδυναμίες μας. Μόνο μια πίστη ενωμένη θα σας επιτρέψει να ζήσετε και να δώσετε ευχαριστίες στον Θεό μέσω του Ιησού Χριστού. 
Όταν είμαστε ενωμένοι με την δικαιοσύνη του Κυρίου, βρίσκουμε νέα δύναμη και οι καρδιές μας γίνονται ακλόνητες. Οι καρδιές μας δικαιώνονται όταν είμαστε ενωμένοι με τον λόγο του Θεού. Είναι αδύνατο να αποκτήσουμε την αποφασιστικότητα να υπηρετήσουμε τον Κύριο ακολουθώντας τις σκέψεις μας. Όταν είμαστε ενωμένοι με το βάπτισμα του Ιησού, τον Σταυρό και την ανάστασή Του, η πίστη μας θα αυξηθεί και θα μένει σταθερά στην Γραφή. 
Πρέπει να ενώσουμε την καρδιά μας μαζί με τον Κύριο. Μόνο η πίστη που είναι ενωμένη με Αυτόν είναι αληθινή πίστη· εκείνη που δεν είναι ενωμένη με Αυτόν είναι ψεύτικη πίστη. 
Ευχαριστούμε τον Θεό που μας επίτρεψε να ενώσουμε την πίστη μας με τον Κύριο, δίνοντάς μας το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό. Πρέπει να ενώσουμε την καρδιά μας μαζί Του από σήμερα και πέρα, ως την τελευταία ημέρα, όταν θα συναντήσουμε τον Κύριο πάλι. Ας ενωθούμε με Αυτόν. 
Πρέπει να ενώσουμε την καρδιά μας με τον Θεό επειδή είμαστε αδύναμοι ενώπιόν Του. Ο Παύλος ενώθηκε επίσης με τον Θεό και ελευθερώθηκε από τις αμαρτίες του. Έγινε πολύτιμος δούλος του Θεού, που κήρυξε το ευαγγέλιο σε όλον τον κόσμο, με την γνώση και την πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, που δόθηκε από τον Ιησού Χριστό, που είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Επειδή είμαστε αδύναμοι, υπηρετώντας τον Νόμο του Θεού με το νου μας αλλά ταυτόχρονα τον νόμο της αμαρτίας με την σάρκα μας, μπορούμε να ζήσουμε μόνο αν μένουμε ενωμένοι με τον Κύριο. 
Έχετε μάθει τώρα για την πίστη που ενώνει με την δικαιοσύνη του Ιησού; Είναι η πίστη σας ενωμένη με το βάπτισμα του Ιησού; Τώρα είναι για σας ο καιρός να έχετε μια πίστη ενωμένη, που πιστεύει στο βάπτισμα και το αίμα του Ιησού. Όσοι από εσάς που η πίστη σας δεν είναι ενωμένη με την δικαιοσύνη του Θεού, έχετε αποτύχει στην πίστη σας, στην σωτηρία σας και στην ζωή σας. 
Συνεπώς, η δικαιοσύνη του Κυρίου είναι η αναπόφευκτη προϋπόθεση για την απελευθέρωσή σας. Το να είμαστε ενωμένοι με τον Κύριο, είναι η ευλογία που οδηγεί όλους μας να λάβουμε την συγχώρεση των αμαρτιών και να γίνουμε παιδιά του Θεού. Λάβετε την δικαιοσύνη του Θεού με την ένωση και την πίστη στην δική Του δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη του Θεού θα γίνει τότε δική σας και η ευλογία του Θεού θα είναι πάντα με σας. 
 

Ευχαριστείτε τον Θεό για τον Ιησού Χριστό!     

Ο απόστολος Παύλος είπε ότι ευχαριστούσε τον Θεό μέσω του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Ευχαριστούσε για την δικαιοσύνη του Θεού που παραλήφθηκε από την πίστη μέσω του Ιησού Χριστού. Ακόμα και αφού ο Παύλος πίστεψε στην δικαιοσύνη του Θεού, δεν μπορούσε παρά να υπηρετεί τον Νόμο του Θεού με το νου του, και τον νόμο της αμαρτίας με την σάρκα του. Αλλά, δεδομένου ότι πίστεψε στην δικαιοσύνη του Θεού με όλη την καρδιά του, η καρδιά του δεν είχε καμία αμαρτία. 
Ο Παύλος ομολόγησε ότι ήταν ήδη καταδικασμένος από τον Νόμο εν Χριστώ Ιησού, και σώθηκε από την αμαρτία μέσω της πίστης, λόγω της δικαιοσύνης του Θεού. Επίσης είπε ότι εκείνοι που αντιμετώπιζαν την οργή του Θεού και την τιμωρία του Νόμου Του, θα μπορούσαν ακόμα να παράγουν τους καρπούς της σωτηρίας πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού στις καρδιές τους. Στις καρδιές των αναγεννημένων υπάρχουν οι επιθυμίες του Αγίου Πνεύματος, αλλά επίσης και οι επιθυμίες της σάρκας. Όμως ένας άνθρωπος που δεν αναγεννήθηκε, έχει μόνο τις ισχυρές επιθυμίες της σάρκας. Για αυτό, οι αμαρτωλοί επιθυμούν μόνο να αμαρτάνουν, και το πολύ-πολύ, μέσω των φυσικών τους ενστίκτων, προσπαθούν να ωραιοποιήσουν τις αμαρτίες τους μπροστά στα μάτια των άλλων. 
Οι διάκονοι και οι πρεσβύτεροι που δεν είναι αναγεννημένοι, συνήθως λένε, «Θέλω να ζήσω ενάρετα αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο δύσκολο». Πρέπει να εξετάσουμε γιατί δεν μπορούν παρά να ζουν με αυτόν τον τρόπο. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι αμαρτωλοί που δεν έχουν λάβει σωτηρία με πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού. Στις καρδιές τους υπάρχει αμαρτία, επειδή η δικαιοσύνη του Θεού δεν βρίσκεται μέσα σε αυτές. Αλλά στις καρδιές των αναγεννημένων υπάρχουν η δικαιοσύνη του Θεού και το Άγιο Πνεύμα, όμως καμία αμαρτία. 
Όταν ο Παύλος είχε αμαρτία στην καρδιά του, θρηνούσε, «Διότι δεν πράττω το αγαθόν, το οποίον θέλω· αλλά το κακόν το οποίον δεν θέλω, τούτο πράττω. Ταλαίπωρος άνθρωπος εγώ· τις θέλει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου;» Ωστόσο, ο Παύλος πρόσθεσε ευθύς αμέσως: «Ευχαριστώ εις τον Θεόν διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών» (Ρωμ. 7:25) Αυτό σημαίνει ότι έλαβε σωτηρία από όλες τις αμαρτίες του, πιστεύοντας στον Ιησού Χριστό ο Οποίος έχει εκπληρώσει την δικαιοσύνη του Θεού. 
Εκείνο που προσπαθούσε να πει ο Παύλος στο κεφάλαιο 7 είναι ότι πριν, όταν ήταν θρησκευόμενος χωρίς αναγέννηση, δεν ήξερε ποιος ήταν ο ρόλος του Νόμου. Αλλά είπε ότι Εκείνος που τον ελευθέρωσε από την δύστυχη κατάσταση που προκλήθηκε από την αμαρτία, ήταν ο Ιησούς Χριστός, που είχε εκπληρώσει την δικαιοσύνη του Θεού. Όποιος πιστεύει ότι ο Ιησούς Χριστός εκπλήρωσε την δικαιοσύνη του Θεού για να μας ελευθερώσει από την αμαρτία, αυτός θα σωθεί. 
Όσοι πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού, υπηρετούν τον Νόμο του Θεού με το νου αλλά με την σάρκα υπηρετούν τον νόμο της αμαρτίας. Η σάρκα τους εξακολουθεί να ρέπει προς την αμαρτία επειδή δεν έχουν αλλάξει ακόμα, παρόλο που έχουν αναγεννηθεί. Η σάρκα επιθυμεί την αμαρτία αλλά ο νους, που πιστεύει στην δικαιοσύνη του Θεού, θέλει να ακολουθήσει την δικαιοσύνη του Θεού. Αφετέρου, όσοι δεν έχουν λάβει την συγχώρεση των αμαρτιών, θα οδηγηθούν και από το νου τους και από την σάρκα τους να διαπράττουν μόνο την αμαρτία, επειδή στα βάθη της καρδιάς τους υπάρχει αμαρτία. Αλλά όσοι ξέρουν και πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού, τηρούν την δική Του δικαιοσύνη. 
Ευχαριστούμε τον Θεό μέσω του Ιησού Χριστού, επειδή ο Χριστός εκπλήρωσε όλη την δικαιοσύνη του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έδωσε την δική Του δικαιοσύνη και μας οδήγησε να πιστέψουμε σε αυτήν.