Search

Κηρύγματα

Θέμα 9: Ρωμαίους (Σχόλια στο Βιβλίο των Ρωμαίων)

[Κεφάλαιο 8-7] Ο δεύτερος ερχομός του Κυρίου και η Χιλιετής Βασιλεία (Επιστολή προς Ρωμαίους 8:18-25)

(Επιστολή προς Ρωμαίους 8:18-25)
«Επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσι με την δόξαν την μέλλουσαν να αποκαλυφθή εις ημάς. Διότι η μεγάλη προσδοκία της κτίσεως προσμένει την φανέρωσιν των υιών του Θεού. Επειδή η κτίσις υπετάχθη εις την ματαιότητα, ουχί εκουσίως, αλλά διά τον υποτάξαντα αυτήν, επ’ ελπίδι ότι και αυτή η κτίσις θέλει ελευθερωθή από της δουλείας της φθοράς, και μεταβή εις την ελευθερίαν της δόξης των τέκνων του Θεού. Επειδή εξεύρομεν ότι πάσα η κτίσις συστενάζει και συναγωνιά έως του νυν. Και ουχί μόνον αυτή, αλλά και αυτοί οίτινες έχομεν την απαρχήν του Πνεύματος, και ημείς αυτοί στενάζομεν εν εαυτοίς, περιμένοντες την υιοθεσίαν, την απολύτρωσιν του σώματος ημών. Διότι με την ελπίδα εσώθημεν· ελπίς δε ήτις βλέπεται, δεν είναι ελπίς· διότι εκείνο το οποίον βλέπει τις, διά τι και ελπίζει; Αν δε ελπίζωμεν εκείνο το οποίον δεν βλέπομεν, διά της υπομονής περιμένομεν αυτό». 
 

Όσοι είναι δίκαιοι επειδή πίστεψαν στην δικαιοσύνη του Θεού, έχουν λάβει την δόξα του Ουρανού. Για αυτό υποφέρουν με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος του Ιησού, για να καλύψουν όλους τους ανθρώπους με την δόξα του Ουρανού. Οι πιστοί αφιερώνονται στο ευαγγέλιο της δικαιοσύνης του Θεού και υποφέρουν στην γη επειδή η συμμετοχή στα πάθη του Χριστού είναι ένδοξη και δίκαια. 
Δεν αξίζει για μας, να υποφέρουμε για τον Θεό, τον Οποίο τιμάμε και σεβόμαστε βαθιά; Βεβαίως και αξίζει· είναι μια ένδοξη ταλαιπωρία. Για αυτό όσοι πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού υποφέρουν για την δική Του δικαιοσύνη. Για ποιον υποφέρετε τώρα; Υποφέρετε για τον κόσμο και την σάρκα σας; Ποιο αγαθό θα προκύψει για την ψυχή σας αν υποφέρετε τα βάσανα του κόσμου; Να υποφέρετε για την δικαιοσύνη του Θεού και να πιστέψετε σε αυτήν. Τότε η δόξα του Θεού θα είναι επάνω σας. 
 


Κληρονομιά με την οποία θα ευλογηθούμε στο μέλλον


Σκεφτείτε την κληρονομιά που θα λάβουμε. Η κληρονομιά που θα λάβουμε στον ουρανό είναι η ανταμοιβή να βασιλέψουμε με τον Ιησού στους νέους ουρανούς και γη. Η δόξα που θα λάβουμε στην Χιλιετή Βασιλεία και την αιώνια Βασιλεία του Θεού, είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορεί να μετρηθεί. Μόνο οι αναγεννημένοι πιστοί μπορούν να γνωρίζουν και θα κατέχουν αυτήν την δόξα που τους περιμένει. 
 

Η ασύγκριτη δόξα 

«Επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσι με την δόξαν την μέλλουσαν να αποκαλυφθή εις ημάς» (Ρωμ. 8:18). 
Συγκρίνοντας την δόξα που πρόκειται να παραλάβουν οι πιστοί με τα βάσανά τους στο παρόν, ο Παύλος είπε ότι η δόξα τους θα υπερέβαινε κατά πολύ τα παρόντα βάσανά τους. Αυτό είναι απολύτως αληθινό· η δόξα που μας περιμένει είναι σίγουρα πολύ μεγαλύτερη από τα βάσανα που υποφέρουμε τώρα. 
 

Η μεγάλη προσδοκία της κτίσης 

«Διότι η μεγάλη προσδοκία της κτίσεως προσμένει την φανέρωσιν των υιών του Θεού. Επειδή η κτίσις υπετάχθη εις την ματαιότητα, ουχί εκουσίως, αλλά διά τον υποτάξαντα αυτήν, επ’ ελπίδι ότι και αυτή η κτίσις θέλει ελευθερωθή από της δουλείας της φθοράς, και μεταβή εις την ελευθερίαν της δόξης των τέκνων του Θεού» (Ρωμ. 8:19-21). 
Όλη η δημιουργία του Θεού προσδοκά να απελευθερωθεί από την φθορά της αμαρτίας. Για να γίνει αυτό πρέπει να ιδρυθεί σε αυτήν την γη η Βασιλεία του Θεού. Τα δημιουργήματα αυτά περιμένουν επίσης τα παιδιά του Θεού να γίνουν οι κύριοι της Χιλιετούς Βασιλείας. Όλα τα δημιουργήματα περιμένουν λοιπόν να έρθει η Βασιλεία του Θεού, η ημέρα που θα βασιλεύουν οι γιοι του Θεού μαζί Του, ντυμένοι στην δόξα του Θεού. 
 

Περιμένοντας την απολύτρωση του σώματος 

«Επειδή εξεύρομεν ότι πάσα η κτίσις συστενάζει και συναγωνιά έως του νυν. Και ουχί μόνον αυτή, αλλά και αυτοί οίτινες έχομεν την απαρχήν του Πνεύματος, και ημείς αυτοί στενάζομεν εν εαυτοίς, περιμένοντες την υιοθεσίαν, την απολύτρωσιν του σώματος ημών. Διότι με την ελπίδα εσώθημεν· ελπίς δε ήτις βλέπεται, δεν είναι ελπίς· διότι εκείνο το οποίον βλέπει τις, διά τι και ελπίζει; Αν δε ελπίζωμεν εκείνο το οποίον δεν βλέπομεν, διά της υπομονής περιμένομεν αυτό» (Ρωμ. 8:22-25). 
Όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο της δικαιοσύνης του Θεού, είναι σωσμένοι από όλες τις αμαρτίες τους. Περιμένουν την Βασιλεία του Θεού, την ημέρα που έρχεται, υπομένοντας όλα τους τα βάσανα. Υποφέρουν διαρκώς για το ευαγγέλιο και, μέσω των βασάνων, η ελπίδα τους για την Βασιλεία του Θεού γίνεται ακόμα σοβαρότερη. Αυτό είναι εντελώς φυσικό για αυτούς. Δεν περιμένουν μια ελπίδα που φαίνεται με τα μάτια της σάρκας, αλλά αντίθετα, την Βασιλεία του Θεού που δεν φαίνεται και για την δική τους μεταμόρφωση. 
Οι άνθρωποι και όλα τα άλλα πράγματα στο σημερινό κόσμο, ζουν μια απερίγραπτα εξαντλητική ζωή. Καθώς συνεχίζεται ο χρόνος, αλλάζει ο κόσμος καθώς και η τεχνολογία και ο πολιτισμός αυξάνονται, η ελπίδα των ανθρώπων για το μέλλον αυξάνει στις καρδιές τους. Περιμένουν να δουν στο μέλλον έναν παράδεισο στην γη και όμως γίνονται ανήσυχοι, νευρικοί, και λυπημένοι, απορώντας γιατί η διαδικασία παίρνει τόσο πολύ, παρ’ όλη την πρόοδο. Οι υπολογιστές, τα αυτοκίνητα και οι άλλες τεχνολογικές και επιστημονικές πρόοδοι συνεχίζονται, όμως έχει γίνει δυσκολότερο και σπανιότερο να ακουστεί το γέλιο των ανθρώπων. 
Υπάρχει ελπίδα για το μέλλον της ανθρωπότητας; Η απάντηση είναι ένα ατυχές Όχι. Σύμφωνα με τον λόγο της Αποκάλυψης, καθώς επίσης και σύμφωνα με την γνώμη των επιστημόνων, μας περιμένουν καταστροφές με την έλλειψη του νερού, την καταστροφή του στρώματος του όζοντος, ξηρασία και αποψίλωση των δασών, που θα οδηγήσουν πολλούς ανθρώπους να πεθάνουν από δίψα και θερμότητα. Μπορείτε να αισθανθείτε στην καρδιά σας όλες αυτές τις καταστροφές που μας περιμένουν; 
Ζούμε σε ευχάριστο κόσμο; Μπορεί να φαίνεται ευχάριστος με κάποιους τρόπους. Τι υπάρχει που δεν μπορεί να αγοραστεί με χρήματα; Αλλά χρειαζόμαστε καθαρό νερό και ένα υγιές περιβάλλον. Αλλά το στρώμα του όζοντος καταστρέφεται, επιτρέποντας στις θανάσιμες ακτίνες να διαπερνούν μέσα από την ατμόσφαιρα, ενώ οι υπεριώδεις ακτίνες αναγκάζουν τα φυτά να αλλοιώνονται και τις καρδιές των ανθρώπων να σκληραίνουν. Οι άνθρωποι ανησυχούν όλο και περισσότερο, «Τι θα συμβεί σε αυτόν τον κόσμο;» Όμως, αντίθετα από τους ανθρώπους του κόσμου, οι αναγεννημένοι πιστοί έχουμε την πίστη ότι θα συμμετέχουμε στην πρώτη ανάσταση και θα βασιλεύσουμε μαζί με τον Ιησού για χίλια έτη. 
Η Βίβλος μάς λέει ότι ο ίδιος ο Κύριος θα κατεβεί πάλι από τον ουρανό με μια κραυγή, με φωνή αρχαγγέλου και την σάλπιγγα του Θεού (1Θεσ. 4:16). Η ερώτηση είναι «πότε» έρχεται. Ο Κύριός μας υποσχέθηκε ότι θα έρθει κάτω για να πάρει όσους πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος, του αίματος και του Πνεύματος, και για αυτό περιμένουμε εκείνη την ημέρα. 
Όσοι είναι αναγεννημένοι, πιστεύουν σε αυτό το ευαγγέλιο. «Οι αμαρτίες μου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν βαφτίστηκε και πιστεύω στον Κύριο ως τον Σωτήρα που κρίθηκε στην θέση μου για τις αμαρτίες μου». Ο Θεός μάς έχει χορηγήσει την σωτηρία μέσω του μονογενούς Υιού Του, Ιησού Χριστού. Αυτός έρχεται πάλι να αναστήσει τους ανθρώπους Του και να τους κάνει να βασιλέψουν για χίλια χρόνια σε αυτήν την γη. Η Βίβλος είναι όπως ένα παζλ εικόνων, που πρέπει να συναρμολογηθεί από τους αναγνώστες της. 
Όταν ο Ιησούς ήρθε την πρώτη φορά, ήρθε για να καλέσει τους αμαρτωλούς να μετανοήσουν. Σήκωσε τις αμαρτίες τους στο σώμα Του μέσω του βαπτίσματός Του και κρίθηκε για αυτές μέσω του αίματος που έχυσε στον Σταυρό. Όταν έρθει πάλι ο Κύριος, που κατοικεί τώρα στους ουρανούς, θα αναστήσει όλους όσοι πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού για να βασιλέψουν μαζί Του χίλια έτη. 
 
 

ποντάς τους να βασιλέψουν για χίλια έτη. 


Η Χιλιετής Βασιλεία είναι για μας τους αναγεννημένους πιστούς. Καθώς ο παρών κόσμος ερημώνεται, όταν έρθει πάλι ο Κύριός μας, θα ζήσουμε σε έναν νέο κόσμο. Εκεί ο Κύριος θα επιτρέψει σε μας να βασιλέψουμε μαζί Του και να ζήσουμε ευτυχισμένες και χαρούμενες ζωές όσο θέλουμε. 
Ο Παύλος είπε στην Επιστολή προς Ρωμαίους 8:23, «Και ουχί μόνον αυτή, αλλά και αυτοί οίτινες έχομεν την απαρχήν του Πνεύματος, και ημείς αυτοί στενάζομεν εν εαυτοίς, περιμένοντες την υιοθεσίαν, την απολύτρωσιν του σώματος ημών». Περιμένετε εκείνη την ημέρα; Ακόμα και εμείς που έχουμε τα πρωτοκάρπια του Πνεύματος, στενάζουμε μέσα μας περιμένοντας ανυπόμονα την λύτρωση των σωμάτων μας. Ο Θεός είπε ότι θα μας αναστήσει, θα αλλάξει τα σώματά μας και θα μας κάνει να ζήσουμε μαζί Του. Εμείς που έχουμε αναγεννηθεί ως δίκαιοι, ελπίζουμε και περιμένουμε την δεύτερη έλευσή Του μέσω του Αγίου Πνεύματος. 
Στενάζουμε μέσα μας. Οι αναγεννημένοι πιστοί ξέρουν πώς πρόκειται να είναι αυτός ο κόσμος. Αυτά που λένε οι μάντεις για το μέλλον δεν έχουν κανένα νόημα. Οι αναγεννημένοι πιστοί ξέρουν τι ακριβώς θα συμβεί στο μέλλον. Ακόμα και αν ο κόσμος επρόκειτο να αλλάξει ακριβώς σε αυτό που είχαμε προβλέψει, κανένας δεν θα μας πίστευε τώρα. Όσοι όμως πιστεύουν στον γραπτό Λόγο του Θεού, περιμένουν απλά, χωρίς καυχησιολογία. Ακόμα και αν οι άλλοι άνθρωποι, που δεν αναγνωρίζουν τον λόγο του Θεού, τους βλέπουν με περιφρόνηση, εκείνοι ζουν με ελπίδα. 
Επομένως, όσοι δεν πιστεύουν πρέπει να λάβουν την σωτηρία πριν η ζωή τους φτάσει στο τέλος. Πρέπει να πιστέψουν ότι ο Ιησούς πήρε επάνω Του τις αμαρτίες τους με το βάπτισμά Του και κρίθηκε στην θέση μας στον Σταυρό. Μόνο τότε θα μπορούν να μπουν στην Βασιλεία του Θεού όταν έρθει η τελική ημέρα. Θα ανταμειφθούμε τότε και θα μπούμε στην Βασιλεία Του για να έχουμε αιώνια ζωή. 
Είστε λυπημένοι; Είστε κουρασμένοι; Ή, είστε ικανοποιημένοι με την ζωή σας; Πριν να πεθάνουμε πρέπει να γνωρίσουμε σαφώς και να πιστέψουμε πώς έγινε Σωτήρας μας ο Ιησούς. Πρέπει επίσης να προετοιμαστούμε για να ζήσουμε στον Ουρανό. Αυτός ο κόσμος δεν είναι το παν· γνωρίζοντας αυτήν την αλήθεια, πρέπει να προετοιμαστούμε για να ζήσουμε στον Ουρανό. Αυτό κάνει ο σοφός. Ζείτε καθημερινά με ευχαρίστηση; Αν αυτό συμβαίνει, είστε ανόητος. Αντίθετα εκείνοι που επιθυμούν το καλύτερο, δηλαδή μια ουράνια χώρα, και προετοιμάζονται να δουν τα όνειρά τους να επαληθεύονται μπαίνοντας σε αυτή, είναι οι σοφοί που στήριξαν αληθινά το σπίτι τους στον βράχο. 
 


Στην Χιλιετή Βασιλεία 


Ο Θεός μάς έπλασε κατά την εικόνα Του και ήθελε να ζούμε μαζί Του για πάντα. Για αυτό ο Κύριος ήρθε σε αυτήν την γη, έλαβε το βάπτισμά Του, και έχυσε το αίμα Του για να μας ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες μας. Όσοι πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού, ζουν με τον Κύριο και ο Κύριος θα τους ανταμείψει για αυτό. Ο Κύριός μας θα σκουπίσει τα δάκρυα από τα μάτια μας και θα μας ανταμείψει για όλες τις δυσκολίες και την μοναξιά που έχουμε υποστεί. 
Ο Θεός κάνει νέα όλα τα πράγματα. Θα κάνει να έρθει ένας νέος κόσμος, όπου ένα απογαλακτισμένο παιδί θα μπορεί να βάλει το χέρι του στην τρύπα μιας οχιάς χωρίς να δαγκωθεί (Ησαΐας 11:8). Πρέπει να πιστέψουμε και να περιμένουμε ανυπόμονα αυτό που δεν φαίνεται, ελπίζοντας για εκείνη την ημέρα με εγκαρτέρηση. Αν λέμε ότι περιμένουμε αυτό που φαίνεται, είμαστε ανόητοι. Αν, αντίθετα, περιμένουμε αυτό που δεν φαίνεται και πιστεύουμε στον λόγο του Θεού, είμαστε σοφοί. Μετά από την σωτηρία μας, περιμένουμε την δόξα που, αν και προς το παρόν δεν φαίνεται στα μάτια μας, σίγουρα θα έρθει. 
Ο ίδιος ο Θεός στενάζει περισσότερο απ’ ότι εμείς, αλλά εξακολουθεί να μας κάνει να περιμένουμε. Περιμένουμε ανυπόμονα να αλλάξει η σάρκα μας σε πνευματικό σώμα και να βασιλέψουμε όταν έρθει ο καιρός μας. Τι λέει το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα μας; Γιατί μας κάνει να περιμένουμε; Μας κάνει να περιμένουμε την Χιλιετή Βασιλεία. Ο Κύριος περιμένει να κάνει νέα τα σώματά μας και να ζήσει μαζί μας. Και εμείς περιμένουμε να βασιλέψουμε για χίλια έτη μαζί με τον Θεό. 
Αλληλούια! Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. 
Οι Χριστιανοί ζουν με την ελπίδα τους για τον ουρανό και με εμπιστοσύνη στην ελπίδα τους. Αυτή η εμπιστοσύνη δεν βασίζεται στα συναισθήματά μας αλλά στον λόγο του Θεού, ο οποίος δεν ψεύδεται.