Search

Κηρύγματα

Θέμα 10: Η Αποκάλυψη (Σχόλια στην Αποκάλυψη)

[Κεφάλαιο 4-1] Κοιτάξτε στον Ιησού που Κάθεται στο Θρόνο του Θεού (Αποκάλυψη 4:1-11)

Κοιτάξτε στον Ιησού που Κάθεται στο Θρόνο του Θεού
(Αποκάλυψη 4:1-11)
«Μετά ταύτα είδον, και ιδού, θύρα ανεωγμένη εν τω ουρανώ, και η φωνή η πρώτη, την οποίαν ήκουσα ως σάλπιγγος λαλούσης μετ` εμού, έλεγεν· Ανάβα εδώ και θέλω σοι δείξει όσα πρέπει να γείνωσι μετά ταύτα. Και ευθύς ήλθον εις πνευματικήν έκστασιν· και ιδού, θρόνος έκειτο εν τω ουρανώ, και επί του θρόνου ήτο τις καθήμενος. και ο καθήμενος ήτο όμοιος κατά την θέαν με λίθον ίασπιν και σάρδινον· και ήτο ίρις κύκλω του θρόνου ομοία κατά την θέαν με σμάραγδον. Και κύκλω του θρόνου ήσαν θρόνοι εικοσιτέσσαρες· και επί τους θρόνους είδον καθημένους τους εικοσιτέσσαρας πρεσβυτέρους, ενδεδυμένους ιμάτια λευκά, και είχον επί τας κεφαλάς αυτών στεφάνους χρυσούς. Και εκ του θρόνου εξήρχοντο αστραπαί και βρονταί και φωναί· και ήσαν επτά λαμπάδες πυρός καιόμεναι έμπροσθεν του θρόνου, αίτινες είναι τα επτά πνεύματα του Θεού· και έμπροσθεν του θρόνου ήτο θάλασσα υαλίνη, ομοία με κρύσταλλον· και εν τω μέσω του θρόνου και κύκλω του θρόνου τέσσαρα ζώα γέμοντα οφθαλμών έμπροσθεν και όπισθεν. Και το ζώον το πρώτον ήτο όμοιον με λέοντα, και το δεύτερον ζώον όμοιον με μοσχάριον, και το τρίτον ζώον είχε το πρόσωπον ως άνθρωπος, και το τέταρτον ζώον ήτο όμοιον με αετόν πετώμενον. Και τα τέσσαρα ζώα είχον έκαστον χωριστά ανά εξ πτέρυγας κυκλόθεν και έσωθεν ήσαν γέμοντα οφθαλμών, και δεν παύουσιν ημέραν και νύκτα λέγοντα·
Άγιος, άγιος, άγιος
Κύριος ο Θεός ο παντοκράτωρ,
ο ην και ο ων και ο ερχόμενος.
Και όταν προσφέρωσι τα ζώα δόξαν και τιμήν και ευχαριστίαν εις τον καθήμενον επί του θρόνου, εις τον ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων, οι εικοσιτέσσαρες πρεσβύτεροι θέλουσι πέσει ενώπιον του καθημένου επί του θρόνου, και θέλουσι προσκυνήσει τον ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων, και θέλουσι βάλει τους στεφάνους αυτών ενώπιον του θρόνου, λέγοντες·
Άξιος είσαι, Κύριε,
να λάβης την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν,
διότι συ έκτισας τα πάντα,
και διά το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν».
 
 

Εξήγηση

 
Στίχος 1: «Μετά ταύτα είδον, και ιδού, θύρα ανεωγμένη εν τω ουρανώ, και η φωνή η πρώτη, την οποίαν ήκουσα ως σάλπιγγος λαλούσης μετ` εμού, έλεγεν· Ανάβα εδώ και θέλω σοι δείξει όσα πρέπει να γείνωσι μετά ταύτα»
Η πύλη του Ουρανού ήταν κλειστεί από παλιά. Αλλά αυτή η πύλη άνοιξε πλατιά όταν ο Ιησούς ελευθέρωσε τους αμαρτωλούς από τις ανομίες τους με τον ερχομό Του σ` αυτή τη γη, τη βάπτισή Του από τον Ιωάννη, το θάνατό Του στο Σταυρό και την ανάστασή Του από τους νεκρούς. Μέσω των αγγέλων του ο Θεός αποκάλυψε στον Απόστολο Ιωάννη τι περιμένει τον κόσμο στους έσχατους καιρούς.
 
Στίχος 2: «Και ευθύς ήλθον εις πνευματικήν έκστασιν· και ιδού, θρόνος έκειτο εν τω ουρανώ, και επί του θρόνου ήτο τις καθήμενος»
Μέσω της ανοικτής πύλης του Ουρανού, ο Ιωάννης είδε ότι υπήρχε ένας άλλος θρόνος που προετοιμάστηκε στον Ουρανό, και ότι Αυτός που κάθεται σ` αυτόν ήταν ο Ιησούς Χριστός. Γύρω από το θρόνο ήταν τέσσερα ζωντανά πλάσματα, 24 πρεσβύτεροι και τα επτά πνεύματα του Θεού.
Ο Κύριος έλαβε το θρόνο του Θεού από τον Πατέρα επειδή ολοκλήρωσε το έργο της σωτηρίας των αμαρτωλών από τις αμαρτίες του κόσμου. Τότε που ήταν σ` αυτή τη γη, ο Κύριος ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, και ελευθέρωσε όλους τους αμαρτωλούς από τις ανομίες τους με το θάνατό του στο Σταυρό και την ανάστασή Του από τους νεκρούς. Γι` αυτό ο Πατέρας Θεός έδωσε αυτό το θρόνο στον Ουρανό στον Υιό Του.
Υπάρχει μια τάση να βλέπουμε τον Ιησού σε ένα περιορισμένο πεδίο, αναγνωρίζοντάς Τον ως Υιό του Θεού και Σωτήρα αλλά όχι κάτι περισσότερο. Αλλά ο Ιησούς Χριστός κάθεται τώρα στο θρόνο του Θεού ως κυρίαρχος Βασιλιάς που βασιλεύει πάνω σε όλο τον Ουρανό.
Αυτό δεν σημαίνει, φυσικά, ότι ο Ιησούς αγωνίστηκε ενάντια στον Πατέρα για το θρόνο Του. Ο θρόνος του Πατέρα Θεού είναι ακόμα εκεί. Έκανε έναν άλλο θρόνο στον Ουρανό για τον Υιό Του, που Τον έστεψε ως Βασιλιά των Ουρανών και Τον καθιέρωσε ως τον Κριτή όλων όσοι αντιστέκονται στον Θεό. Ο Πατέρας ύψωσε τον Ιησού Χριστό ως Θεό πάνω από κάθε άλλον στον Ουρανό και τη γη. Ο Ιησούς Χριστός είναι τώρα Θεός ισότιμος με τον Πατέρα. Πρέπει επομένως να δοξάζουμε και να λατρεύουμε τον Ιησού, ο οποίος είναι ο Σωτήρας και ο Θεός μας.
 
Στίχος 3: «και ο καθήμενος ήτο όμοιος κατά την θέαν με λίθον ίασπιν και σάρδινον· και ήτο ίρις κύκλω του θρόνου ομοία κατά την θέαν με σμάραγδον»
Αυτός ο στίχος περιγράφει τη δόξα του Θεού που κάθεται στο νέο θρόνο.
 
Στίχος 4: «Και κύκλω του θρόνου ήσαν θρόνοι εικοσιτέσσαρες· και επί τους θρόνους είδον καθημένους τους εικοσιτέσσαρας πρεσβυτέρους, ενδεδυμένους ιμάτια λευκά, και είχον επί τας κεφαλάς αυτών στεφάνους χρυσούς»
Γύρω από το θρόνο του Ιησού Χριστού, ο Θεός μας κάθισε τους λειτουργούς Του. Εδώ λέει ότι ο θρόνος του Θεού περιβάλλεται από άλλους 24 θρόνους και ότι σ` αυτούς τους θρόνους κάθονται 24 πρεσβύτεροι με χρυσά στέμματα στα κεφάλια τους. Ήταν μια μεγάλη ευλογία του Θεού γι’ αυτούς τους πρεσβύτερους να καθίσουν στους 24 θρόνους. Αυτοί οι πρεσβύτεροι είναι εκείνοι που, ενώ ήταν σ` αυτή τη γη, εργάστηκαν και υπέφεραν μαρτύριο για τη Βασιλεία του Κυρίου. Αυτός ο Λόγος μας λέει ότι η Βασιλεία των Ουρανών έχει γίνει τώρα η Βασιλεία του Κυρίου μας Θεού, που υπάρχει αιώνια κάτω από τη δική Του βασιλεία.
 
Στίχος 5: «Και εκ του θρόνου εξήρχοντο αστραπαί και βρονταί και φωναί· και ήσαν επτά λαμπάδες πυρός καιόμεναι έμπροσθεν του θρόνου, αίτινες είναι τα επτά πνεύματα του Θεού»
Ο Θεός είναι Αυτός που δημιουργεί και βασιλεύει πάνω σε όλα τα πνεύματα.
 
Στίχος 6: «Και έμπροσθεν του θρόνου ήτο θάλασσα υαλίνη, ομοία με κρύσταλλον· και εν τω μέσω του θρόνου και κύκλω του θρόνου τέσσαρα ζώα γέμοντα οφθαλμών έμπροσθεν και όπισθεν»
Τα τέσσερα ζωντανά πλάσματα μαζί με τους 24 πρεσβυτέρους, είναι οι θρησκευτικοί λειτουργοί της Βασιλείας του Θεού. Επιδιώκουν πάντα το θέλημα του Θεού και δοξάζουν την αγιότητα και τη δόξα Του. Και είναι αυτοί που εκτελούν το θέλημα του Θεού με υπακοή.
 
Στίχος 7: «Και το ζώον το πρώτον ήτο όμοιον με λέοντα, και το δεύτερον ζώον όμοιον με μοσχάριον, και το τρίτον ζώον είχε το πρόσωπον ως άνθρωπος, και το τέταρτον ζώον ήτο όμοιον με αετόν πετώμενον»
Τα τέσσερα ζωντανά πλάσματα είναι λειτουργοί του Θεού που αφιερώνονται σε διάφορους στόχους που δίνονται στο καθένα, που υπηρετούν πιστά όλους τους σκοπούς Του.
 
Στίχος 8: «Και τα τέσσαρα ζώα είχον έκαστον χωριστά ανά εξ πτέρυγας κυκλόθεν και έσωθεν ήσαν γέμοντα οφθαλμών, και δεν παύουσιν ημέραν και νύκτα λέγοντα· Άγιος, άγιος, άγιος Κύριος ο Θεός ο παντοκράτωρ, ο ην και ο ων και ο ερχόμενος»
Ακριβώς όπως ο Θεός δεν κοιμάται, τα τέσσερα ζωντανά πλάσματα είναι επίσης πάντα άγρυπνα στο πλευρό Του, δοξάζοντάς Τον συνεχώς για τη δόξα και την αγιότητά Του. Δοξάζουν την αγιότητα του Θεού που έγινε ο Αμνός και την πανίσχυρη δύναμή Του. Δοξάζουν τον Θεό επειδή είναι Αυτός που ήταν, είναι και πρόκειται να έρθει. Εκείνος που δοξάζεται έτσι από αυτούς είναι ο Θεός Πατέρας και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι Θεός.
 
Στίχος 9: «Και όταν προσφέρωσι τα ζώα δόξαν και τιμήν και ευχαριστίαν εις τον καθήμενον επί του θρόνου, εις τον ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων»
Έτσι οι υπηρέτες του Θεού δίνουν δόξα, τιμή και ευχαριστίες σ’ Εκείνον που κάθεται στον θρόνο για πάντα.
 
Στίχος 10: «Οι εικοσιτέσσαρες πρεσβύτεροι θέλουσι πέσει ενώπιον του καθημένου επί του θρόνου, και θέλουσι προσκυνήσει τον ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων, και θέλουσι βάλει τους στεφάνους αυτών ενώπιον του θρόνου, λέγοντες»
Όταν τα τέσσερα ζωντανά πλάσματα δόξαζαν τον Θεό, οι πρεσβύτεροι που κάθονταν στους 24 θρόνους έβαλαν τα στέμματά τους ενώπιον του Θεού και Τον δόξασαν λέγοντας, «Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβης την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν».
 
Στίχος 11: «Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβης την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν, διότι συ έκτισας τα πάντα, και διά το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν»

Ο έπαινος που έδωσαν οι 24 πρεσβύτεροι στον Θεό, προήλθε από την πίστη τους ότι ο Θεός ήταν άξιος να λάβει όλη τη δόξα, την τιμή και τη δύναμη, επειδή δημιούργησε όλα τα πράγματα και όλα υπάρχουν χάρις σ’ Αυτόν.