Search

Κηρύγματα

Θέμα 10: Η Αποκάλυψη (Σχόλια στην Αποκάλυψη)

[Κεφάλαιο 3-6] Αληθινή Πίστη για τη Ζωή της Μαθητείας (Αποκάλυψη 3:14-22)

Αληθινή Πίστη για τη Ζωή της Μαθητείας
(Αποκάλυψη 3:14-22)
 
Η πίστη της Εκκλησίας της Λαοδικείας ήταν τέτοια που άξιζε να γίνει εμετός από τον Κύριο. Ο Κύριος επομένως τη συμβούλεψε να αγοράσει από Αυτόν χρυσάφι καθαρισμένο στη φωτιά για να μπορούν να γίνουν πλούσιοι στην πίστη τους. Αυτή η χλιαρή πίστη μπορεί επίσης να εμφανιστεί ανάμεσα στους δίκαιους αυτής της εποχής. Επειδή έλαβαν την πίστη τους δωρεάν, δεν συνειδητοποιούν πόσο πολύτιμη είναι η πίστη τους. Ο Θεός μίλησε έτσι τον Λόγο της επίπληξης και συμβουλής Του προς τους δίκαιους, για να τους δώσει την πίστη που είναι καθαρή όπως χρυσάφι καθαρισμένο στη φωτιά. Μπορούμε κι εμείς επίσης ν` ανακαλύψουμε από την περικοπή ότι ο Κύριος θέλησε και από τις επτά εκκλησίες στην Ασία να έχουν την ίδια μια πίστη. Ο Κύριος διέταξε όλους όσοι έχουν αυτί ν` ακούσουν τι το Άγιο Πνεύμα λέει στις εκκλησίες Του.
Από το χωρίο 3:17, βλέπουμε ότι η Εκκλησία της Λαοδικείας παγιδεύτηκε μέσα στην αυτοεξαπάτησή της, νομίζοντας ότι η υλική αφθονία της ήταν ίδια με τις πνευματικές ευλογίες του Θεού και ότι αυτό ήταν χάρη στην πίστη τους. Σ` αυτή την εξαπατημένη κοινότητα, ο Θεός επισήμανε αυστηρά την πνευματική φτώχεια και δυστυχία τους.
Η Εκκλησία της Λαοδικείας ίσως είχε εμφανιστεί ως πλούσια σε πίστη αλλά στην πραγματικότητα ήταν μια άπιστη, φτωχή εκκλησία. Η πίστη της ήταν χλιαρή, ήταν γεμάτη από πνευματική υπεροψία και αγαπούσε τον κόσμο περισσότερο από τον Ιησού.
Στην Αποκάλυψη 3:14-22 μιλάει για τη ζωή ενός μαθητή. Οι αληθινοί μαθητές του Ιησού είναι όσοι υπακούνε και ακολουθούν τον Λόγο του Χριστού. Όλοι όσοι αναγεννιούνται με πίστη στον Ιησού Χριστό είναι κατάλληλοι για να γίνουν μαθητές Του. Ο Κύριος θέλει όλοι μας να ζήσουμε τη ζωή ενός μαθητή. Πρέπει ν` αναγνωρίσουμε ότι αυτή η ζωή του μαθητή μας έχει δοθεί πραγματικά.
Στην περικοπή, ο Κύριος είπε ότι θα κάνει εμετό τους αγίους που δεν ζουν τη ζωή ενός μαθητή. Όπως γράφει στους στίχους 15-16, «Εξεύρω τα έργα σου, ότι ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός· είθε να ήσο ψυχρός ή ζεστός· ούτως, επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, μέλλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου». Αν οι σωσμένοι δεν είναι ούτε κρύοι ούτε καυτοί ενώπιον του Κυρίου, αυτό μπορεί να δείξει μόνο την πνευματική τους φτώχεια. Επίσης, τέτοιοι άνθρωποι δεν ξέρουν για τη ζωή ενός μαθητή. Αλλά όποιος είναι αναγεννημένος πρέπει να ζήσει τη ζωή ενός μαθητή. Έχουμε εξαγοραστεί από τις αμαρτίες μας πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Αυτή είναι η σωτηρία μας.
Τι μας δόθηκε, λοιπόν, μετά από τη σωτηρία μας και αναγεννηθήκαμε; Μας δόθηκε μια ζωή που προσπαθεί να μοιάσει στον Κύριο, ακολουθεί και υπακούει τις εντολές Του, και αναζητά τον Λόγο Του. Αυτή είναι η ζωή ενός μαθητή. Απαιτώντας αυτή την μαθητεία από τους αγίους Του, ο Θεός επέπληξε την εκκλησία της Λαοδικείας λέγοντας ότι δεν ήταν «ούτε κρύα ούτε ζεστή».
Η πίστη που δεν είναι ούτε κρύα ούτε ζεστή, είναι χλιαρή πίστη. Ποιο είδος πίστης, λοιπόν, είναι αυτή η χλιαρή πίστη που προσφέρει τόση πολλή άνεση στην ανθρωπότητα αφού δεν είναι ούτε κρύα ούτε ζεστή; Είναι η πίστη που προσπαθεί να έχει και τα δύο, και την πίτα αφάγωτη και τον σκύλο χορτάτο. Είναι η πίστη που δεν ζει τη ζωή ενός μαθητή. Όσων η πίστη είναι χλιαρή, είναι αυτοί που αν και έχουν σωθεί, δεν ακολουθούν το θέλημα του Ιησού. Μπορεί να εμφανίζονται ως ακόλουθοι του Ιησού αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι—η πίστη τους γέρνει και στις δύο πλευρές του φράκτη, με άλλα λόγια, ονομάζεται χλιαρή πίστη.
Ο κόσμος χαρακτηρίζει αυτή την πίστη σοφή. Αυτή η πίστη μπορεί να είναι σοφή με κοσμικούς όρους αλλά είναι το είδος της πίστης που αναγκάζει τον Κύριο να κάνει εμετό. Αυτό που είναι χλιαρό κάνει τον Κύριο να κάνει εμετό. Πρέπει να έχετε μια αρκετά καλή ιδέα σαν τι είναι αυτή η πίστη που δεν είναι ούτε κρύα ούτε ζεστή. Αυτοί που η πίστη τους είναι χλιαρή, ούτε ενώνονται ούτε χωρίζονται από τα έργα των εκκλησιών του Θεού· κάνουν και δεν κάνουν τα πάντα ταυτόχρονα. Η ζωή της πίστης τους είναι τέτοια που αν το όριο είναι, ας πούμε, το 60, τότε ρυθμίζονται να είναι ακριβώς στο 60, ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο.
Εκείνοι των οποίων η ζωή της πίστης είναι όπως αυτή, είναι πνευματικά φτωχοί. Όπως λένε οι στίχοι 17-18, «Διότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι και επλούτησα και δεν έχω χρείαν ουδενός, και δεν εξεύρεις ότι συ είσαι ο ταλαίπωρος και ελεεινός και πτωχός και τυφλός και γυμνός· συμβουλεύω σε να αγοράσης παρ` εμού χρυσίον δεδοκιμασμένον εκ πυρός διά να πλουτήσης, και ιμάτια λευκά διά να ενδυθής και να μη φανερωθή η αισχύνη της γυμνότητός σου, και χρίσον τους οφθαλμούς σου με κολλούριον διά να βλέπης».
Εκείνοι που η πίστη τους είναι χλιαρή, θεωρούν την κοσμική ευημερία τους ως πνευματική αφθονία. Αν και αισθάνονται ότι είναι πραγματικά δυστυχείς, κουρασμένοι και φτωχοί, δεν το αναγνωρίζουν πλήρως. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον εαυτό τους. Σκέφτονται, «Είμαι εντάξει. Είμαι ειλικρινής, έξυπνος και έχω εκτίμηση από τους άλλους, και γι’ αυτό είναι εντάξει να ζήσω έτσι, αν και είμαι σωσμένος», και ζουν τη ζωή τους με τα δικά τους πρότυπα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πιστοί στον κόσμο αλλά δεν είναι πιστοί στην εκκλησία του Θεού. Η πίστη τους είναι χλιαρή. Ο Θεός γι’ αυτό λέει ότι θα τους κάνει εμετό.
Έρχονται στην εκκλησία χωρίς κανένα υψηλότερο στόχο από το ν` αποφύγουν να απορριφθούν. Παρευρίσκονται στην εκκλησία μόνο στη διάρκεια της λειτουργίας και φεύγουν μόλις αυτή τελειώνει. Δεν συμμετέχουν ποτέ εθελοντικά στα έργα της εκκλησίας και αν το κάνουν κάποτε, σιγουρεύονται ότι η δική τους συμμετοχή θα είναι η μικρότερη. Κάνουν τα πάντα για ν` αποφύγουν να εμπλακούν. Αυτοί είναι πνευματικά φτωχοί άνθρωποι.
Ο Κύριος είχε την ακόλουθη συμβουλή για τέτοιους ανθρώπους: «Συμβουλεύω σε να αγοράσης παρ` εμού χρυσίον δεδοκιμασμένον εκ πυρός διά να πλουτήσης, και ιμάτια λευκά διά να ενδυθής και να μη φανερωθή η αισχύνη της γυμνότητός σου, και χρίσον τους οφθαλμούς σου με κολλούριον διά να βλέπης». Τους είπε να αγοράσουν χρυσάφι καθαρισμένο στη φωτιά για να γίνουν πλούσιοι.
Αν θέλετε πραγματικά να ακολουθήσετε τον Κύριο, και αν θέλετε πραγματικά να Τον δοξάζετε με την πίστη σας, πρέπει να μάθετε την πίστη σας. Πώς, λοιπόν, μπορείτε να μάθετε την πίστη; Πρέπει να την μάθετε πληρώνοντας την τιμή της θυσίας και με πίστη στο Λόγο. Η περικοπή μας λέει να αγοράσουμε χρυσάφι καθαρισμένο στη φωτιά. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές θλίψεις και δοκιμασίες για μας όταν ακολουθούμε τον Λόγο του Θεού. Αλλά όλες αυτές οι δοκιμασίες και θλίψεις μπορούν να νικηθούν με πίστη ακολουθώντας τον Λόγο του Θεού. Μ` αυτό τον τρόπο, οι καρδιές μας καθαρίζονται, δίνοντας μας την πίστη που αναγνωρίζει τον Λόγο του Θεού ως αλήθεια και πιστεύει σ` αυτόν ολόψυχα. Αυτή είναι η πίστη που είναι σαν το καθαρό χρυσάφι.
Για να κερδίσουμε αληθινή πίστη, πρέπει να πληρώσουμε την τιμή της θυσίας, επειδή χωρίς να πληρώσουμε την τιμή της θυσίας δε μπορούμε να μάθουμε την πίστη. Με άλλα λόγια, δε μπορούμε ποτέ να μάθουμε την πίστη χωρίς να περάσουμε από δυσκολίες. Αν θέλουμε πραγματικά να γίνουμε άνθρωποι πίστης, να ζούμε τη ζωή του μαθητή του Κυρίου και να ευλογούμαστε για την πίστη μας, τότε πρέπει να πληρώσουμε την τιμή της θυσίας. Χωρίς θυσία, αυτό δε μπορεί ποτέ να επιτευχθεί.
Ποιος έχει ισχυρή πίστη από την αρχή; Κανένας. Αυτό συμβαίνει επειδή οι άνθρωποι αγνοούν την πίστη που η εκκλησία διδάσκει για τον Λόγο και τους καθοδηγεί με αυτήν. Πρέπει να υπακούσουμε σ’ αυτό που μας οδηγεί η εκκλησία και να το ακολουθούμε με πίστη. Αλλά όταν το κάνεις αυτό, συνεπάγεται δυσκολία· μερικές φορές απαιτείται υπομονή. Γι` αυτό το να γίνουμε άνθρωποι πίστης λαβαίνοντας την οδηγία του Λόγου, την κοινωνία και τη διδασκαλία, αυτό συνοδεύεται από θυσία. Επειδή όμως οι άνθρωποι δε θέλουν να θυσιάσουν, αν και θέλουν να μάθουν την πίστη, δε μπορούν να έχουν την αληθινή πίστη του καθαρισμού. Γι` αυτό ο Κύριος μας λέει να αγοράσουμε από Αυτόν χρυσάφι που έχει καθαριστεί με φωτιά, για να μπορούμε να είμαστε πλούσιοι σε πίστη.
Μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει αυτός ο Λόγος μόνο αν μάθετε την πίστη των προηγούμενων αγίων και ακολουθείτε τη ζωή τους. Αν ακούτε τον Λόγο μόνο θεωρητικά και δεν ακολουθείτε πραγματικά αυτό που σας διατάζει, και αν συμμετέχετε σε μαρτυρία, προσευχές ή συναθροίσεις αλλά δεν τα ζείτε αληθινά στην πράξη, δεν μπορείτε να μάθετε την πίστη. Επειδή έχετε λίγη πίστη, μετράτε την πίστη σας ώστε να μην είστε τόσο κακοί με τα δικά σας πρότυπα για τον κόσμο. Σκέφτεστε, «Έχω σωθεί, έχω χρήματα και με κοσμικούς όρους είμαι εντάξει, γι’ αυτό θα πρέπει να είμαι καλύτερος από τους άλλους. Ναι, σίγουρα είμαι καλύτερος από αυτούς τους ανθρώπους».
Αν θέλετε πραγματικά να μάθετε την αληθινή πίστη που είναι όπως το χρυσάφι, πρέπει να πληρώσετε την τιμή της θυσίας. Είναι εύκολο να υπακούσετε και να ακολουθήσετε; Χρειάζεται θυσία για να υπακούσετε. Είναι εύκολο να θυσιάσετε; Φυσικά όχι. Αλλά αν θέλετε να αποφύγετε να γίνετε εμετός, πρέπει να υπακούσετε θυσιαστικά.
Αλλά εκείνοι που, χωρίς να έχουν μάθει την αληθινή πίστη, είναι πνευματικά φτωχοί, ποτέ δε θέλουν να θυσιάσουν. Για να υπακούσει κάποιος πρέπει πρώτα να πάψει να στηρίζεται στη σύνεσή του. Αν δεν μπορούν να το κάνουν, οι καρδιές τους συνεχίζουν να είναι σε πνευματική κακομοιριά, ακόμα και όσο ο χρόνος περνάει. Μη αναγνωρίζοντας την έλλειψη πίστης τους, καταλήγουν απλά στο να κατηγορούν τους αγίους που προηγήθηκαν στην πίστη από αυτούς, πίσω από την πλάτη τους. Πρέπει να μάθετε την αληθινή πίστη. Όταν μπαίνετε σε πνευματικές μάχες και παλεύετε στο πλευρό του Θεού, η πίστη σας θα καθαριστεί επειδή κερδίζετε πνευματικά λάφυρα και συνειδητοποιείτε ότι χρειάζεται να ζήσετε τη ζωή της πνευματικής νίκης. Μπορείτε να γνωρίσετε αυτή την πίστη μόνο όταν τη δοκιμάσετε πραγματικά.
Ο Θεός επέπληξε τον υπηρέτη της εκκλησίας της Λαοδικείας γράφοντας, «Δεν ξέρεις ούτε τη γύμνια σου ούτε τη φτώχεια σου. Έχεις σωθεί αλλά η πίστη σου είναι χλιαρή – ούτε το ένα ούτε το άλλο. Το μόνο πράγμα που έχεις είναι η σωτηρία σου, που την έχεις παραμερίσει. Εκτός από αυτό δεν έχεις τίποτα άλλο».

Οι υπηρέτες του Θεού ή οι πνευματικοί πρόδρομοί μας έγιναν οι προκάτοχοι της πίστης μας απλά με το πέρασμα του χρόνου, χωρίς να ζήσουν τη ζωή της μαθητείας; Φυσικά όχι! Πέρασαν από όλα τα είδη προβλημάτων για τον Κύριο, και στη χαρά και στη θλίψη. Ο Θεός σας καθοδηγεί έχοντας μπροστά σας εκείνους που πέρασαν όλα αυτά που κι εσείς επίσης θα περάσετε τελικά. Πρέπει επομένως να πιστέψετε στο γεγονός ότι ο Θεός σας διδάσκει και καθοδηγεί μέσω εκείνων που ακολούθησαν το δρόμο της πίστης πριν από σας.