Search

Κηρύγματα

Θέμα 10: Η Αποκάλυψη (Σχόλια στην Αποκάλυψη)

[Κεφάλαιο 10-1] Ξέρετε Πότε Είναι ο Χρόνος της Αρπαγής; (Αποκάλυψη 10:1-11)

Ξέρετε Πότε Είναι ο Χρόνος της Αρπαγής;
( Αποκάλυψη 10:1-11 )
«Και είδον άλλον άγγελον ισχυρόν καταβαίνοντα εκ του ουρανού, ενδεδυμένον νεφέλην και ήτο ίρις επί της κεφαλής αυτού και το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος και οι πόδες αυτού ως στύλοι πυρός, και είχεν εν τη χειρί αυτού βιβλιάριον ανεωγμένον. Και έθεσε τον πόδα αυτού τον δεξιόν επί την θάλασσαν, τον δε αριστερόν επί την γην, και έκραξε μετά φωνής μεγάλης καθώς βρυχάται ο λέων. Και ότε έκραξεν, ελάλησαν αι επτά βρονταί τας εαυτών φωνάς. Και ότε ελάλησαν αι επτά βρονταί τας φωνάς εαυτών, έμελλον να γράφω· και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού λέγουσαν προς εμέ. Σφράγισον εκείνα, τα οποία ελάλησαν αι επτά βρονταί και μη γράψης ταύτα. Και ο άγγελος, τον οποίον είδον ιστάμενον επί της θαλάσσης και επί της γης, εσήκωσε την χείρα αυτού εις τον ουρανόν και ώμοσεν εις τον ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων, όστις έκτισε τον ουρανόν και τα εν αυτώ και την γην και τα εν αυτή και την θάλασσαν και τα εν αυτή, ότι καιρός δεν θέλει είσθαι έτι, αλλ’ εν ταις ημέραις της φωνής του εβδόμου αγγέλου, όταν μέλλη να σαλπίση, τότε θέλει τελεσθή το μυστήριον του Θεού, καθώς εφανέρωσε προς τους εαυτού δούλους τους προφήτας. Και η φωνή, την οποίαν ήκουσα εκ του ουρανού, πάλιν ελάλει μετ’ εμού και έλεγεν· Ύπαγε, λάβε το βιβλιάριον το ανεωγμένον εν τη χειρί του αγγέλου του ισταμένου επί της θαλάσσης και επί της γης. Και υπήγα προς τον άγγελον, λέγων προς αυτόν, Δος μοι το βιβλιάριον. Και λέγει προς εμέ· Λάβε και κατάφαγε αυτό και θέλει πικράνει την κοιλίαν σου, πλην εν τω στόματί σου θέλει είσθαι γλυκύ ως μέλι. Και έλαβον το βιβλιάριον εκ της χειρός του αγγέλου και κατέφαγον αυτό· και ήτο εν τω στόματί μου ως μέλι γλυκύ· και ότε έφαγον αυτό επικράνθη η κοιλία μου. Και μοι λέγει· Πρέπει πάλιν να προφητεύσης περί λαών και εθνών και γλωσσών και βασιλέων πολλών.»
 


Εξήγηση


Το κυριότερο σημείο αυτού του κεφαλαίου βρίσκεται στον στίχο 7: «Αλλ’ εν ταις ημέραις της φωνής του εβδόμου αγγέλου, όταν μέλλη να σαλπίση, τότε θέλει τελεσθή το μυστήριον του Θεού, καθώς εφανέρωσε προς τους εαυτού δούλους τους προφήτας». Με άλλα λόγια, η αρπαγή θα συμβεί αυτή την στιγμή. 

Στίχος 1: Και είδον άλλον άγγελον ισχυρόν καταβαίνοντα εκ του ουρανού, ενδεδυμένον νεφέλην, και ήτο ίρις επί της κεφαλής αυτού, και το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, και οι πόδες αυτού ως στύλοι πυρός.
Ο ισχυρός άγγελος που εμφανίζεται στο κεφάλαιο 10, είναι εκτελεστής του Θεού που δίνει μαρτυρία στα έργα Του που θα έρθουν. Η εμφάνιση αυτού του αγγέλου γίνεται για να δειχθεί πόση είναι η μεγαλειότητα και η δύναμη του Θεού. Επίσης, για να δείξει ότι ο Θεός θα καταστρέψει τις θάλασσες αυτού του κόσμου και θα αναστήσει και θα αρπάξει τους αγίους στον Ουρανό. 

Στίχος 2-3: Και είχεν εν τη χειρί αυτού βιβλιάριον ανεωγμένον. Και έθεσε τον πόδα αυτού τον δεξιόν επί την θάλασσαν, τον δε αριστερόν επί την γην και έκραξε μετά φωνής μεγάλης καθώς βρυχάται ο λέων. Και ότε έκραξεν, ελάλησαν αι επτά βρονταί τας εαυτών φωνάς.
Ο Θεός κάνει όλα τα πράγματα σύμφωνα με τα σχέδιά του. Θα καταστρέψει και την γη και την θάλασσα όταν έρθει η τελευταία ημέρα. Με άλλα λόγια, ο Κύριός μας θα καταστρέψει την πρώτη θάλασσα και την πρώτη γη. 
Αυτή η περικοπή παρουσιάζει ότι ο Θεός θα εκπληρώσει όλα τα πράγματα άκαμπτος, όπως τα έχει προγραμματίσει, και θα ολοκληρώσει τα έργα Του. Στην Βίβλο, ο αριθμός επτά έχει την έννοια της ολοκλήρωσης. Ο Θεός χρησιμοποίησε αυτό τον αριθμό όταν ολοκλήρωσε όλα τα έργα Του και αναπαύθηκε. Επιπλέον, αυτή η περικοπή μας λέει ότι στους έσχατους καιρούς ο Θεός θα ελευθερώσει πολλούς από την καταστροφή τους αλλά, από την άλλη πλευρά, θα καταστρέψει οπωσδήποτε αυτό τον κόσμο. 

Στίχος 4: Και ότε ελάλησαν αι επτά βρονταί τας φωνάς εαυτών, έμελλον να γράφω· και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού λέγουσαν προς εμέ. Σφράγισον εκείνα, τα οποία ελάλησαν αι επτά βρονταί και μη γράψης ταύτα.
Ο Θεός διέταξε τον Ιωάννη να μην γράψει τι είπαν οι επτά βροντές, για να κρύψει την αρπαγή των αγίων από τους μη σωσμένους. Κατά περιόδους, ο Θεός κρύβει τα έργα Του από τους μη πιστούς, επειδή, ως εχθροί του Θεού, μισούν και διώκουν τους αγίους Του. 
Στα χρόνια του Νώε, επίσης, όταν ο Θεός κατέστρεψε τον κόσμο με νερό, αποκάλυψε τον ερχόμενο κατακλυσμό μόνο στον Νώε. Έτσι και τώρα, ο Θεός κηρύττει το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος σε όλο τον κόσμο και δίνει την Βασιλεία των Ουρανών σε όσους πιστεύουν σε αυτό. Αλλά εκτός από αυτούς που έχουν την αληθινή πίστη, σε κανέναν άλλο δεν έχει αποκαλύψει πότε θα έρθει η αρπαγή. Για τους δίκαιους, ο Θεός έχει δημιουργήσει έναν νέο κόσμο στην Βασιλεία Του και επιθυμεί να ζήσει σε αυτόν μαζί τους. 

Στίχος 5-6: Και ο άγγελος, τον οποίον είδον ιστάμενον επί της θαλάσσης και επί της γης, εσήκωσε την χείρα αυτού εις τον ουρανόν και ώμοσεν εις τον ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων, όστις έκτισε τον ουρανόν και τα εν αυτώ και την γην και τα εν αυτή και την θάλασσαν και τα εν αυτή, ότι καιρός δεν θέλει είσθαι έτι,
Όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να ορκιστούν στο όνομα του Θεού, καθώς ο τελευταίος όρκος σε όλα δίνεται όχι στο όνομα κάποιου αλλά στο όνομα κάποιου μεγαλύτερου. Έτσι, ο Θεός είναι ο τελευταίος εγγυητής και για τους αγίους των τελευταίων χρόνων και για όλους όσους έχουν γίνει ήδη οι άγιοί Του. 
Εδώ, ο ισχυρός άγγελος ορκίζεται στον Παντοδύναμο ότι η αρπαγή θα έρθει χωρίς αμφιβολία. Αυτός ο όρκος μας λέει ότι ο Θεός θα δημιουργήσει τους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη, και θα ζήσει με τους αγίους Του σε αυτό τον νέο κόσμο. Δείχνει ότι ο Θεός δεν καθυστερεί την δημιουργία του νέου κόσμου, αλλά θα την ολοκληρώσει σύντομα για τους αγίους Του. 

Στίχος 7: αλλ’ εν ταις ημέραις της φωνής του εβδόμου αγγέλου, όταν μέλλη να σαλπίση, τότε θέλει τελεσθή το μυστήριον του Θεού, καθώς εφανέρωσε προς τους εαυτού δούλους τους προφήτας.
Αυτός ο στίχος μας λέει πως όταν θα ηχήσει η τελευταία έβδομη σάλπιγγα στις τελικές θλίψεις, όλοι οι άγιοι θα αρπαχθούν. Εκείνο για το οποίο αναρωτιούνται περισσότερο οι άνθρωποι σε αυτή την γη, είναι πότε θα έρθει η αρπαγή των αγίων. 
Στην Αποκάλυψη 10:7 μας λέει, «αλλ’ εν ταις ημέραις της φωνής του εβδόμου αγγέλου, όταν μέλλη να σαλπίση, τότε θέλει τελεσθή το μυστήριον του Θεού, καθώς εφανέρωσε προς τους εαυτού δούλους τους προφήτας». Τι σημαίνει εδώ η φράση «τότε θέλει τελεσθή το μυστήριον του Θεού, καθώς εφανέρωσε προς τους εαυτού δούλους τους προφήτας»; Σημαίνει ότι, όπως ακριβώς το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι το αληθινό ευαγγέλιο και όπως καθένας που πιστεύει σε αυτό λαμβάνει την εξιλέωση και το Άγιο Πνεύμα στην καρδιά του, παρόμοια και η αρπαγή των αγίων θα συμβεί σίγουρα όταν ηχήσει η έβδομη σάλπιγγα. 
Μετά το τέλος της πληγής της έκτης από τις επτά σάλπιγγες, οι άγιοι θα υποστούν μαρτύριο καθώς ο Αντίχριστος, που έχει παρουσιαστεί στον κόσμο και καθιερώσει την εξουσία του πάνω σε αυτόν, θα απαιτήσει από τον καθέναν να λάβει το χάραγμα του Θηρίου. Αμέσως μετά, όταν σαλπίσει ο έβδομος άγγελος, και οι άγιοι που υπέφεραν μαρτύριο και οι επιζώντες άγιοι που υπερασπίστηκαν την πίστη τους, θα αναστηθούν και θα αρπαχθούν ταυτόχρονα. Κατόπιν, θα αρχίσουν οι πληγές των επτά φιαλών, η τελευταία πληγή στην ανθρωπότητα. Στο μεταξύ, οι άγιοι μετά από την αρπαγή τους, δεν θα είναι πλέον στην γη αλλά στον Ουρανό με τον Κύριο. Οι άγιοι πρέπει να ξέρουν ότι η αρπαγή τους θα συμβεί όταν ο έβδομος άγγελος ηχήσει την τελευταία σάλπιγγα. 
Ο απόστολος Παύλος, επίσης, μας λέει στην Πρώτη Επιστολή προς Θεσσαλονικείς κεφ. 4, ότι ο Κύριος θα κατεβεί από τον ουρανό με την σάλπιγγα ενός αρχαγγέλου. Πολλοί Χριστιανοί νομίζουν ότι ο Κύριος θα έρθει κάτω σε αυτή την γη όταν συμβεί η αρπαγή αλλά αυτό δεν θα γίνει έτσι. Όταν συμβεί η αρπαγή, ο Κύριός μας δεν θα έρθει κάτω σε αυτή την γη αλλά στον αέρα. Με άλλα λόγια, ολοκληρώνει την αρπαγή ανυψώνοντας τους αγίους και παίρνοντάς τους στον αέρα. 
Έτσι, αυτοί οι Χριστιανοί που νομίζουν εσφαλμένα πως όταν θα συμβεί η αρπαγή των αληθινών αγίων ο Κύριος θα έρθει κάτω σε αυτή την γη, πρέπει να απορρίψουν την λανθασμένη κατανόησή τους και πρέπει να γνωρίσουν την αλήθεια και να την πιστέψουν σωστά ενθυμούμενοι ότι η αρπαγή των αγίων θα συμβεί όταν σαλπίσει ο έβδομος άγγελος. 
«Τότε θέλει τελεσθή το μυστήριον του Θεού, καθώς εφανέρωσε προς τους εαυτού δούλους τους προφήτας». Πρέπει να καταλάβετε ότι το μυστήριο του Θεού αναφέρεται εδώ στην αρπαγή των αγίων που θα συμβεί με τον ήχο της πληγής της έβδομης σάλπιγγας. Εν ολίγοις, ο Θεός θα καταστρέψει τώρα τον πρώτο κόσμο και θα ιδρύσει τον δεύτερο κόσμο. Αυτό για τον Θεό σημαίνει να κατοικήσει και να ζήσει με όσους έχουν αναγεννηθεί με την πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος ενόσω ήταν σε αυτή την γη, και επίσης να εκπληρώσει πιστά όλες τις υποσχέσεις που ο Παντοδύναμος έχει δώσει στον λαό Του. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, του Δημιουργού ολόκληρου του κόσμου, το οποίο όρισε για τους αγίους. 
Όταν ο έβδομος άγγελος σαλπίσει, οι πληγές των επτά σαλπίγγων θα τελειώσουν και θα αναγγελθούν οι τελικές πληγές των επτά φιαλών. Ο Λόγος μάς λέει, «εν ταις ημέραις της φωνής του εβδόμου αγγέλου, όταν μέλλη να σαλπίση, τότε θέλει τελεσθή το μυστήριον του Θεού, καθώς εφανέρωσε προς τους εαυτού δούλους τους προφήτας». Το μυστήριο του Θεού εδώ είναι ότι οι άγιοι θα αρπαχθούν με τον ήχο της σάλπιγγας του έβδομου αγγέλου. 
Οι άγιοι ζουν τώρα σε αυτή την γη αλλά, για να ζήσουν σε έναν καλύτερο νέο κόσμο, πρέπει να υποστούν μαρτύριο, να αναστηθούν και να αρπαχθούν. Μόνο τότε θα προσκληθούν στο δείπνο του γάμου του Αρνίου με τον Κύριο και θα βασιλέψουν μαζί Του για χίλια χρόνια. Μετά από αυτή την χιλιετία, ο Αντίχριστος, ο Σατανάς και όλοι οι οπαδοί τους, θα λάβουν την αιώνια τιμωρία του Θεού. Από εδώ και στο εξής, οι άγιοι θα ευλογηθούν για να ζήσουν με τον Κύριο στον Ουρανό των αιωνίων ευλογιών Του. Αυτό είναι το μυστήριο του Θεού. Μπορούμε μόνο να δοξάζουμε τον Θεό για την Αποκάλυψη αυτού του μυστηρίου σε όσους από μας έχουμε την αληθινή πίστη. Ο Θεός μας λέει ότι θα εκπληρώσει όλες αυτές τις υποσχέσεις όταν ο έβδομος άγγελος σαλπίσει. 

Στίχος 8: Και η φωνή, την οποίαν ήκουσα εκ του ουρανού, πάλιν ελάλει μετ’ εμού και έλεγεν· Ύπαγε, λάβε το βιβλιάριον το ανεωγμένον εν τη χειρί του αγγέλου του ισταμένου επί της θαλάσσης και επί της γης.
Ο Θεός μας λέει ότι οι άγιοι και οι υπηρέτες του Θεού πρέπει να συνεχίσουν να κηρύττουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος έως ότου έρθει η τελευταία ημέρα. Αυτό το ευαγγέλιο είναι για την αλήθεια της άφεσης των αμαρτιών, το μαρτύριο, την ανάσταση, την αρπαγή και το δείπνο του γάμου του Αρνίου. Για τους αγίους και υπηρέτες του Θεού προκειμένου να κηρύξουν το ευαγγέλιο μέχρι το τέλος, πρέπει πρώτα να τραφούν με τον Λόγο του Θεού με την πίστη τους πριν από την εμφάνιση της Μεγάλης Θλίψης. Ο Θεός απαιτεί δύο είδη πίστης από μας. Το πρώτο είναι η πίστη για να αναγεννηθούμε και το δεύτερο είναι η πίστη για να υποστούμε το μαρτύριο προκειμένου να υπερασπιστούμε την αληθινή πίστη μας. 

Στίχος 9: Και υπήγα προς τον άγγελον, λέγων προς αυτόν, Δος μοι το βιβλιάριον. Και λέγει προς εμέ· Λάβε και κατάφαγε αυτό και θέλει πικράνει την κοιλίαν σου, πλην εν τω στόματί σου θέλει είσθαι γλυκύ ως μέλι.
Οι άγιοι και οι υπηρέτες του Θεού πρέπει πρώτα να τραφούν με τον Λόγο του Θεού και έπειτα να τον διαδώσουν σε πολλούς άλλους. Αυτός ο στίχος μάς διδάσκει ότι αν και οι καρδιές όσων πιστεύουν στον Λόγο του Θεού γλυκαίνονται, το κήρυγμα αυτού του Λόγου της πίστης στις χαμένες ψυχές δεν είναι τόσο εύκολος στόχος αλλά συνοδεύεται από θυσίες. Αυτό μας δείχνει εδώ ο Θεός. 

Στίχος 10: Και έλαβον το βιβλιάριον εκ της χειρός του αγγέλου και κατέφαγον αυτό· και ήτο εν τω στόματί μου ως μέλι γλυκύ· και ότε έφαγον αυτό επικράνθη η κοιλία μου.
Όταν ο Ιωάννης έφαγε τον Λόγο του Θεού με πίστη, η καρδιά του γέμισε με χαρά. Αλλά για να κηρύξει την αλήθεια που μαρτυρείται από τον Λόγο του Θεού σε όσους δεν πιστεύουν στην αλήθεια, ο Ιωάννης αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες. 

Στίχος 11: Και μοι λέγει· Πρέπει πάλιν να προφητεύσης περί λαών και εθνών και γλωσσών και βασιλέων πολλών.
Οι άγιοι πρέπει να προφητεύσουν πάλι στον καθέναν, ότι οι ευλογίες του Θεού έρχονται μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. Πρέπει να προφητεύσουν πάλι ότι ο σκοπός του Κυρίου μας στους έσχατους καιρούς για αυτό τον κόσμο, είναι ο καθένας να έχει μερίδιο στις ευλογίες του Θεού με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Αυτό που διέταξε ο Θεός τον Ιωάννη να προφητεύσει, είναι να κηρύξει τον Λόγο της αλήθειας — ότι έρχεται σύντομα ένας νέος κόσμος, που έρχεται από τον Θεό και ότι όποιος θέλει να μπει σε αυτόν πρέπει να δικαιωθεί με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Για αυτό το έργο, οι άγιοι και οι υπηρέτες του Θεού πρέπει να κηρύξουν τον Λόγο του Θεού ξανά από την αρχή, έτσι ώστε καθένας σε αυτό τον κόσμο να έχει την πίστη που θα του επιτρέψει να μπει και να ζήσει στην Βασιλεία του Κυρίου μας.