Search

Κηρύγματα

Θέμα 10: Η Αποκάλυψη (Σχόλια στην Αποκάλυψη)

[Κεφάλαιο 12-2] Δεχθείτε το Μαρτύριό σας με Τολμηρή Πίστη (Αποκάλυψη 12:1-17)

Δεχθείτε το Μαρτύριό σας με Τολμηρή Πίστη
(Αποκάλυψη 12:1-17)

Το κεφάλαιο 12 μας δείχνει πώς η Εκκλησία του Θεού θα αντιμετωπίσει τις θλίψεις της των έσχατων καιρών. Ο στίχος 1 λέει, «Και σημείον μέγα εφάνη εν τω ουρανώ, γυνή ενδεδυμένη τον ήλιον, και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής, και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων δώδεκα». Η «γυνή ενδεδυμένη τον ήλιον» εδώ αναφέρεται στην Εκκλησία του Θεού στην γη και η φράση «και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής» σημαίνει ότι η Εκκλησία του Θεού είναι ακόμα κάτω από την εξουσία του κόσμου. Αυτό μας λέει ότι η Εκκλησία του Θεού σε αυτό τον κόσμο και οι άγιοι που ανήκουν σε αυτήν, θα δοξάσουν τον Θεό με το μαρτύριό τους. 
Η φράση, «και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων δώδεκα», δείχνει ότι η Εκκλησία θα πολεμήσει ενάντια στον Σατανά στους έσχατους καιρούς και θα υποστεί μαρτύριο με πίστη. Όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, η Εκκλησία του Θεού θα θριαμβεύσει πράγματι. Αν και ο Σατανάς θέλει να καταστρέψει την πίστη μας, απειλώντας μας με όλους τους τρόπους, κάνοντάς μας να υποφέρουμε, βλάπτοντας μας και, τελικά, ακόμα και απαιτώντας τις ζωές μας, εμείς θα υπερασπιστούμε την πίστη μας και θα είμαστε δίκαιοι. Αυτή είναι η νίκη με πίστη. 
Στην περίοδο της Πρώτης Εκκλησίας, πολλοί άγιοι που προηγήθηκαν από εμάς υπέστησαν επίσης μαρτύριο. Αυτό το μαρτύριο δεν έρχεται από την δική μας δύναμη αλλά από το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί στις καρδιές μας. 
Στη φράση, «γυνή ενδεδυμένη τον ήλιον», η «γυναίκα» εδώ αναφέρεται στην Εκκλησία του Θεού, και το ότι είναι «ντυμένη με τον ήλιο» σημαίνει ότι η Εκκλησία θα διωχθεί σκληρά. Ακόμα και στην μέση των φοβερών δοκιμασιών και των πληγών των έσχατων καιρών, οι άγιοι θα υπερασπιστούν την πίστη τους αποφασιστικά και δεν θα παραδοθούν ποτέ στον Σατανά. Γιατί; Επειδή το Άγιο Πνεύμα στις καρδιές τους θα τους κάνει να σταθούν και να πολεμήσουν ενάντια στον Σατανά, και θα τους δώσει τέτοια πίστη που δεν παραδίνεται ποτέ σε οποιαδήποτε απειλή ή διωγμό ακόμα και με κίνδυνο της ζωής τους. 
Επίσης, επειδή όσοι έχουν στηρίξει την ελπίδα τους στην Βασιλεία των Ουρανών πιστεύουν στον Λόγο του Θεού, που τους λέει ότι οι πληγές των επτά σαλπίγγων θα τελειώσουν σύντομα και θα ακολουθηθούν από τις πληγές των επτά φιαλών που θα σαρώσουν την γη, δεν θα συνθηκολογήσουν ποτέ απέναντι στον Σατανά. 
Όσοι ξέρουν και πιστεύουν ότι δεν τους περιμένει καλύτερος κόσμος αν παραδοθούν στον Σατανά, δεν μπορούν ποτέ να υποκύψουν ενώπιον του. Οι πληγές των επτά φιαλών που θα χυθούν στον Αντίχριστο και τους οπαδούς του, θα τους καταβροχθίσουν αναπότρεπτα και ανελέητα. Οι άγιοι που ξέρουν τα πάντα για αυτές τις πληγές, τα πάντα γύρω από αυτές, δεν θα απορρίψουν ποτέ την πίστη εξαιτίας των απειλών, επειδή το Άγιο Πνεύμα θα εργαστεί στις καρδιές τους. Το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα μας θα μας δώσει την δύναμη να αντισταθούμε στον Σατανά, να τον νικήσουμε και να υποστούμε μαρτύριο. 
Όταν περάσει η πληγή της τέταρτης σάλπιγγας και έρθουν οι πληγές της πέμπτης και της έκτης σάλπιγγας, «το μαρτύριο» θα έρθει σε μας. Αυτοί που υπερασπίζονται την πίστη τους και θα υποστούν μαρτύριο, είναι μόνο όσοι είναι αναγεννημένοι εξ ύδατος και Πνεύματος. Όταν πέσουν οι πληγές των επτά σαλπίγγων, ο Αντίχριστος θα έχει εξουσία πάνω στον κόσμο που του έχει παραχωρηθεί προσωρινά από τον Θεό. 
Γνωρίζοντας ότι η εξουσία του θα διαρκέσει μόνο για λίγο, ο Αντίχριστος, ο υπηρέτης του Σατανά, θα διώξει όσους υπηρετούν τον Ιησού Χριστό ως Κύριό τους, προκειμένου να μπορεί να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους μαζί του στον άδη. Αλλά όσοι έχουν μεταβιβάσει όλες τις αμαρτίες τους στον Ιησού μέσω του βαπτίσματός Του, δεν θα παραδοθούν στον διωγμό του Αντιχρίστου αλλά θα υπερασπιστούν αποφασιστικά το ευαγγέλιο που δόθηκε από τον Ιησού Χριστό και θα υποστούν μαρτύριο. 
Έτσι, το μαρτύριο είναι η απόδειξη της πίστης. Όσοι έχουν αυτή την απόδειξη θα έχουν την Χιλιετή Βασιλεία και τους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη που προετοιμάζονται από τον Κύριο. Αυτό ισχύει για όλους όσους πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που είναι διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο. Η Βίβλος μάς λέει ότι σχεδόν όλοι οι αναγεννημένοι άγιοι θα υποστούν μαρτύριο κατά την διάρκεια των έσχατων καιρών. 
Αλλά εκείνοι που θα εγκαταλείψουν την πίστη του ύδατος και του Πνεύματος για να αποφύγουν το μαρτύριο, θα σταθούν με το μέρος του Αντιχρίστου και θα υπηρετήσουν και θα λατρέψουν αυτόν ως θεό, θα σκοτωθούν από τις πληγές των επτά φιαλών και στα χέρια του ίδιου του Αντιχρίστου. Ο θάνατός τους δεν θα είναι το μαρτύριό τους αλλά μόνο ένας μάταιος θάνατος. Όταν ο Σατανάς και ο Αντίχριστος ριχτούν στον άδη, αυτοί οι άνθρωποι θα πέσουν επίσης μαζί τους. 
Θα είναι ανόητο να προδώσουν τον Ιησού Χριστό για να αποφύγουν το μαρτύριο και να ελαττώσουν τις δυσκολίες των δοκιμασιών έστω και για λίγο. Όταν οι πληγές των επτά σαλπίγγων τελειώσουν και όσοι έχουν υπερασπιστεί την πίστη τους υποστούν μαρτύριο, οι πληγές των επτά φιαλών θα ερημώσουν σύντομα όλη αυτή την γη, αφήνοντας λίγους επιζώντες. Είναι σαφές ότι όσοι έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας θα υποστούν βεβαιότατα μαρτύριο και για να μην προδώσουμε τον Κύριό μας σε αυτή την στιγμή του μαρτυρίου, πρέπει να προετοιμάσουμε την πίστη μας τώρα με πίστη στην κατάλληλη γνώση των έσχατων καιρών και την σωστή κατανόηση του Λόγου. 
Έχουμε λάβει την άφεση των αμαρτιών μας και όταν υποστούμε μαρτύριο θα δοκιμάσουμε χαρά ανείπωτη μέχρι τότε σε μας, καθώς ο Θεός θα μας ενισχύσει. Είθε η πίστη μας ότι εσείς και εγώ είμαστε προορισμένοι να υποστούμε μαρτύριο για τον Κύριο, να μείνει ασάλευτη στις καρδιές μας. Όταν αυτή η στιγμή του μαρτυρίου περάσει, ο Θεός βεβαιότατα θα μας δώσει την ανάσταση και την αρπαγή μας, επιτρέποντας σε μας να δοξαστούμε στην Χιλιετή Βασιλεία, θα μας δώσει τους αιώνιους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη Του, και θα μας κάνει να βασιλέψουμε και θα μας ικανώσει να ζήσουμε για πάντα μέσα σε πλούτο — αν πιστέψουμε ακλόνητα σε όλα αυτά, ο ίδιος ο πόνος μας θα μετασχηματιστεί σε χαρά μας. 
Ο απόστολος Παύλος είπε, «Επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσι με την δόξαν την μέλλουσαν να αποκαλυφθή εις ημάς» (Ρωμ. 8:18). Υπηρετώντας το ευαγγέλιο, ο Παύλος είχε υποφέρει πολύ, κτυπήθηκε σχεδόν μέχρι θανάτου σε περισσότερες από μία περιπτώσεις. Αλλά με την πίστη ότι αυτός ο πόνος ήταν για την δόξα του Θεού, ο πόνος του Παύλου έγινε η μεγάλη χαρά του. Και σύμφωνα με τα ιστορικά αρχεία και την παράδοση, σχεδόν όλοι οι απόστολοι υπέστησαν μαρτύριο, συμπεριλαμβανομένου του Παύλου. Λέγεται ότι ο Πέτρος σταυρώθηκε ανάποδα στον Λόφο του Βατικανού. Και οι ηγέτες της Πρώτης Εκκλησίας, συμπεριλαμβανομένου του Πολύκαρπου, αλλά και πολλοί άλλοι άγιοι έψελναν ύμνους δοξολογίας στον Θεό ακόμα και την ώρα που καίγονταν για να πεθάνουν επάνω στον πάσσαλο. Αυτά δεν θα ήταν δυνατά χωρίς ενίσχυση από τον Θεό στους αγίους Του.
Όμως, όπως υπήρξαν τέτοιοι πιστοί άγιοι σε αυτή την περίοδο, επίσης υπήρξαν εκείνοι που πρόδωσαν την πίστη τους. Ο Ωριγένης, ένας θεολόγος που εκτιμάται ιδιαίτερα από τους θεολόγους σήμερα, άκουσε το ευαγγέλιο άμεσα από τους αποστόλους. Ωστόσο, όταν ήρθε ο καιρός για το μαρτύριό του, δραπέτευσε και η ζωή του σώθηκε ενώ οι σύντροφοί του άγιοι υπέφεραν μαρτύριο. Αυτό δεν θα ήταν δυνατό αν δεν είχε αρνηθεί όλα όσα είχε κάνει ο Ιησούς για αυτόν. Ο Ωριγένης είναι έτσι τύπος αντιπροσωπευτικός όσων αρνήθηκαν την θεότητα του Ιησού. Αλλά, παρά την προδοσία του, σήμερα οι θεολόγοι τον τοποθετούν πολύ υψηλά μεταξύ των πιο διάσημων θεολόγων. 
Γιατί δραπέτευσε ο Ωριγένης από το μαρτύριο, ενώ οι άλλοι άγιοι το δέχτηκαν; Δεν ήταν επειδή η δύναμη της θέλησης του Ωριγένη ήταν μικρή ενώ εκείνη των άλλων αγίων ήταν ισχυρή. Οι άγιοι που μαρτύρησαν δοξάζοντας τον Θεό, το έκαναν επειδή πίστεψαν σε αυτό που ο Παύλος είχε πει — δηλαδή «ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσι με την δόξαν την μέλλουσαν να αποκαλυφθή εις ημάς». Με άλλα λόγια μπορούσαν να αντέξουν τα παρόντα βάσανα που υπέφεραν, επειδή πίστεψαν στον Λόγο της υπόσχεσης του Θεού, ότι θα τους αναστήσει και θα τους αρπάξει και θα τους δώσει την Χιλιετή Βασιλεία Του. 
Πρέπει να καταλάβουμε καθαρά ότι το μαρτύριο θα έρθει σε όλους εμάς. Όσοι ζουν τις ζωές της πίστης τους με σαφή γνώση αυτού του γεγονότος, είναι διαφορετικοί από τους υπόλοιπους. Εκείνοι που πιστεύουν ότι η εικόνα του μαρτυρίου των αγίων της περιόδου της Πρώτης Εκκλησίας είναι η εικόνα τους, μπορούν να έχουν μια ζωή πίστης που είναι ισχυρή, αξιοπρεπής και τολμηρή, επειδή όλος ο Λόγος της Βίβλου θα είναι τότε δική τους ιστορία. Ζουν πάντα με την πίστη που μπορεί να υποστεί το μαρτύριο — δηλαδή ζουν πάντα πιστεύοντας ότι μετά από το μαρτύριό τους, ο Θεός θα τους δώσει την ανάσταση και την αρπαγή τους, και τους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη που προγραμμάτισε και προετοίμασε για αυτούς προκαταβολικά. 
Όσοι το πιστεύουν αυτό μπορούν πάντα να ζουν μια τολμηρή ζωή πίστης, επειδή ξέρουν ότι η πίστη τους, τους προετοιμάζει για το τέλος τους, όταν θα μπορούν να πεθάνουν δοξάζοντας τον Θεό. Και επειδή αυτό δεν είναι μόνο απλό θέμα δόγματος αλλά πραγματικής πίστης, όσοι δεν πιστεύουν πλήρως σε αυτό τον Λόγο και το ευαγγέλιο, θα είναι οι πρώτοι που θα μας ξεπουλήσουν στον Αντίχριστο. Για αυτό, μόλις εσείς και εγώ καταλάβουμε ότι πρόκειται να υποστούμε μαρτύριο, οι αδελφοί μας και οι αδελφές στην Εκκλησία του Θεού, που έχουν την ίδια πίστη με μας και θα είναι μαζί μας για πάντα, είναι τόσο σημαντικοί. Οι υπηρέτες του Θεού, ο λαός Του και η Εκκλησία Του — όλα αυτά επίσης είναι πολύτιμα σε μας. 
Οι άγιοι της περιόδου της Πρώτης Εκκλησίας είχαν πίστη που ήταν πολύ σοβαρότερη και σαφής από αυτή που ζούμε τώρα στους έσχατους καιρούς. Πίστεψαν στο μαρτύριό τους, στην ανάσταση και την αρπαγή τους, στην Χιλιετή Βασιλεία και τους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη. Για αυτό έζησαν ζωές πίστης σαν να ζούσαν πραγματικά στην εποχή της Μεγάλης Θλίψης και η επιστροφή του Κυρίου να ήταν επικείμενη. Έτσι, όταν εμείς που ζούμε στην εποχή της επικείμενης άφιξης της εποχής της Θλίψης διαβάζουμε για αυτούς, οι ιστορίες τους μας φαίνονται ρεαλιστικές και ζωηρές, επειδή και αυτοί επίσης γνώριζαν και πίστεψαν σε όλο τον Λόγο του Θεού για την Θλίψη και το μαρτύριο, την ανάσταση και την αρπαγή τους. 
Επειδή ζούμε πραγματικά τις ζωές μας με τους έσχατους χρόνους να πλησιάζουν σε μας ακριβώς μπροστά στα μάτια μας, πρέπει να προετοιμάσουμε την πίστη του μαρτυρίου μας βαθιά στις καρδιές μας. Ο Σατανάς θα προκαλέσει καθέναν που πιστεύει στο νερό και το αίμα του Χριστού, και θα προσπαθήσει να καταρρίψει την πίστη τους. Για να μην παραδοθούμε σε αυτή την πρόκληση από τον Σατανά, πρέπει να φυλάξουμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος στις καρδιές μας, επανεξετάζοντας ακόμα μια φορά την σταθερότητά μας, με την ελπίδα μας για τους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη και κάνοντας βέβαιο ότι αυτή η πίστη μας δεν χαλαρώνει μέχρι την ίδια την στιγμή του μαρτυρίου μας. 
Ο λόγος για τον οποίο οι άγιοι της περιόδου της Πρώτης Εκκλησίας υπερασπίστηκαν την πίστη τους θαρραλέα, είναι επειδή και αυτοί επίσης γνώριζαν και είχαν πιστέψει σε όλο τον Λόγο της Γραφής για την Θλίψη και το μαρτύριο, την ανάσταση και την αρπαγή τους. Εσείς και εγώ, επίσης, θα υποστούμε μαρτύριο, ανάσταση και αρπαγή. Θα πεθάνω το ίδιο όπως και εσείς — όλοι εμείς θα πεθάνουμε για να υπερασπιστούμε την πίστη μας. Ίσως εγώ είμαι ο πρώτος που θα συρθεί και θα σκοτωθεί. Αυτό μπορεί να φαίνεται από μόνο του ως τρομακτική προοπτική αλλά στο τέλος δεν υπάρχει τίποτα που πρέπει να φοβόμαστε, επειδή το λογικό συμπέρασμα της αποφυγής του μαρτυρίου θα είναι να αρνηθούμε την πίστη μας, κάτι που δεν μπορούμε απολύτως να κάνουμε. 
Τελικά, ο Θεός πρόκειται να δοξαστεί μέσω του μαρτυρίου μας και αυτό το έχει θέσει ως προορισμό μας. Έτσι, αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε τουλάχιστον μία φορά. Καθώς δεν μπορούμε ούτε να το αποφύγουμε ούτε να γλιτώσουμε από αυτό, ας τρέξουμε αντίθετα προς αυτό με πλήρη δύναμη και ας το ξεπεράσουμε θαρραλέα. Έχουμε εξουσία βασιλιάδων, που κανένας άλλος δεν έχει, και επίσης έχουμε ελπίδα για αιώνιες ευλογίες. Έτσι, μπορούμε πάντα να προσευχόμαστε στον Θεό για να μας ενισχύσει και να Του δώσουμε ακόμα περισσότερη δόξα. Με πίστη, χωρίς φόβο για το μαρτύριό μας, θα λάβουμε μια ακόμα μεγαλύτερη χαρά. Αυτό είναι μια μεγάλη δόξα για τον Θεό και μια μεγάλη ευλογία για μας. 
Ο Θεός έγραψε το Βιβλίο της Αποκάλυψης για να μας μιλήσει για το μαρτύριο των αγίων, την ανάσταση και την αρπαγή, την Χιλιετή Βασιλεία και τους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη. Έτσι, αν έχετε την σωστή γνώση της Αποκάλυψης μπορείτε να ζήσετε με την πίστη σας σε αυτό τον φθειρόμενο κόσμο. Ο δρόμος προς τους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη, που αναφέρονται στην Αποκάλυψη, δεν μπορεί να κατορθωθεί χωρίς το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Και αυτή η πίστη δεν μπορεί να αποδειχθεί χωρίς να περάσει από το μαρτύριο. Ελπίζω και προσεύχομαι, συνεπώς, ότι θα φυλάξετε την πίστη σφιχτά στην καρδιά σας, πιστεύοντας πως όταν έρθει ο καιρός δεν θα προδώσετε το ευαγγέλιο αλλά θα υποστείτε το μαρτύριο και θα προσβλέπετε στο μέλλον με την πίστη σας. Η ζωή της πίστης σας θα αλλάξει τότε δραστικά από αυτή την ίδια στιγμή. 
Δεν θα πεθάνουμε μάταια, πιασμένοι στις παγίδες του Σατανά. Ακολουθώντας το έργο του Αγίου Πνεύματος στις καρδιές μας, θα πεθάνουμε για να υπερασπιστούμε την πίστη μας. Αυτό ακριβώς είναι το μαρτύριο. Η ημέρα του μαρτυρίου μας θα έρθει σίγουρα. Αλλά δεν το φοβόμαστε, επειδή ξέρουμε ότι, αν και τα σώματά μας θα σκοτωθούν από τον Σατανά, ο Θεός θα μας κάνει σύντομα να ζήσουμε πάλι στα νέα, λαμπρά σώματά μας. Επίσης ξέρουμε ότι το μαρτύριό μας θα ακολουθήσει σύντομα η ανάσταση και η αρπαγή μας και ότι όλα όσα μας αναμένουν έπειτα είναι η ευλογία να βασιλέψουμε στην Χιλιετή Βασιλεία και την αιώνια βασιλεία μας στον Ουρανό. 
Πολλά χρόνια πριν, ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Νέρων έβαλε φωτιά στην Ρώμη με σκοπό να την ξαναχτίσει. Όταν οι Ρωμαίοι πολίτες εξαγριώθηκαν για αυτό, κατηγόρησε για την πυρκαγιά τους Χριστιανούς και τους κατέσφαξε χωρίς διάκριση. Παρόμοια, όταν χτυπήσουν φυσικές καταστροφές τον κόσμο, στην διάρκεια της Μεγάλης Θλίψης, ο Αντίχριστος θα κατηγορήσει εμάς τους αγίους για όλες τις πληγές, θα μας κατηγορήσει ψευδώς και θα μας σκοτώσει. 
Έτσι, πρέπει να προσευχόμαστε στον Θεό, από τώρα και στο εξής, για να μας δώσει την πίστη του μαρτυρίου, την πίστη με την οποία θα μπορούμε να πεθάνουμε. Αν δεν αρνηθούμε την πίστη μας και υποστούμε το μαρτύριο, θα εμφανιστεί η δόξα του Θεού. Αλλά αν εγκαταλείψουμε την πίστη μας, παραδοθούμε στον Αντίχριστο και τον δεχτούμε ως θεό, θα ριχτούμε στην αιώνια φωτιά. Με άλλα λόγια, αν προσευχόμαστε στον Θεό για πίστη με την οποία μπορούμε να νικήσουμε τον Αντίχριστο, ο Κύριος θα μας δώσει την ισχύ και την δύναμη, αν όμως δεν στηρίξουμε τις καρδιές μας ακλόνητα και προδώσουμε την πίστη μας, θα μας δώσει μόνο τον άδη. 
Επιτρέψτε μου να σας πω μια μικρή ιστορία από τον πόλεμο της Κορέας. Τα βορειοκορεατικά στρατεύματα ήρθαν σε κάποια εκκλησία στην νότια χώρα, που την φρόντιζε ένας διάκονος που ονομαζόταν Chudal Bae. Βλέποντας ότι η αυλή ήταν ακάθαρτη, ένας εισβολέας στρατιώτης είπε στο διάκονο να την καθαρίσει. Αλλά αυτός ο διάκονος αρνήθηκε να το κάνει, λέγοντας ότι έπρεπε να κρατήσει ιερή την ημέρα του Κυρίου (Κυριακή). Οι στρατιώτες, που ήταν ανυπόμονοι, απείλησαν να τον σκοτώσουν εκεί μπροστά σε ολόκληρη την κοινότητα αν δεν καθάριζε την αυλή. Αλλά ο διάκονος συνέχισε να αρνείται, λέγοντας ότι έπρεπε να υπερασπιστεί την πίστη του και τελικά τον σκότωσαν. Αργότερα, μερικοί Χριστιανοί χαρακτήρισαν τον θάνατό του ως μαρτύριο αλλά αυτό δεν είναι μαρτύριο. Γιατί; Επειδή μαρτύριο είναι να πεθάνεις για ένα δίκαιο έργο — δηλαδή για να αποκαλύψεις την δόξα του Θεού. Να πεθάνει κάποιος εξαιτίας της ξεροκεφαλιάς του, με την πρόφαση του Θεού, δεν έχει καμία σύγκριση με το μαρτύριο. 
Θα μπορούσαμε να απορρίψουμε την αγάπη της σωτηρίας που μας έχει δώσει ο Θεός; Λόγω των ατελειών και των αμαρτιών μας, ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του και πέθανε στον Σταυρό. Αν δεν μπορούμε να δώσουμε πλήρη αφοσίωση σε αυτή την αγάπη του Κυρίου μας μέχρι θανάτου, πολύ λιγότερο μπορούμε να απορρίψουμε το ευαγγέλιο που μας δίνει τους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη, για χάρη της σάρκας που απλά θα εξαφανιστεί με τον θάνατό μας. Γεννηθήκαμε σε αυτό τον κόσμο για να σωθούμε, να κηρύξουμε το ευαγγέλιο της σωτηρίας σε καθέναν σε αυτή την γη, και να πεθάνουμε κηρύττοντας. Μην ξεχνάτε ότι ο προορισμός των αγίων που έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας, δηλαδή ο προορισμός μας, είναι να ζήσουμε με πίστη και να υποστούμε μαρτύριο για να νικήσουμε την πρόκληση του Σατανά στην πίστη για χάρη της δόξας που θα παραχωρήσει σε μας ο Θεός.
Έχουμε τόσες πολλές ανεπάρκειες και είμαστε γεμάτοι με τόσες ατέλειες που δεν μπορούμε να δώσουμε δόξα στον Θεό με τίποτα. Σε ανθρώπους όπως εμείς, ο Θεός έχει δώσει την ευκαιρία να δώσουμε μεγάλη δόξα στον Κύριο και αυτή δεν είναι άλλη από το μαρτύριο. Μην το αποφύγετε. Ας πιστέψουμε στον Θεό που θα ελαττώσει τον χρόνο της θλίψης αν Του το ζητήσουμε και στηριγμένοι επάνω στην ελπίδα μας για την κληρονομιά του Νέου Ουρανού και της Νέας Γης, ας νικήσουμε την προσωρινή μας ταλαιπωρία, που θα τελειώσει γρήγορα. Ας ζήσουμε με πίστη ότι ο Κύριος δεν θα δώσει πολύ μεγάλο πόνο σε όσους έχουν ζήσει πιστά για Αυτόν, ούτε θα επιτρέψει τίποτα που να τους κάνει να προδώσουν την πίστη τους, αλλά ότι θα τους προστατεύσει και θα τους δώσει ακόμα περισσότερη χάρη. 
Αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται να υποστούμε μαρτύριο, χρειαζόμαστε την εμπειρία της αντιμετώπισης της δυσκολίας, υπομονής μέσα στο βάσανο και κόπο για τον Κύριο. Μέσα σε τέτοια πράγματα θα αυξήσουμε την πίστη μας, με την εμπειρία του βαδίσματος με τον Κύριο και, όταν έρθουν οι έσχατοι καιροί, θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το μαρτύριό μας με δύναμη που δίνεται από τον Κύριο. Αν παραμείνουμε χωρίς να έχουμε οποιαδήποτε εμπειρία παθημάτων για τον Κύριο, αφοσίωσης σε Αυτόν ή κόπου και θυσίας για Αυτόν, όταν έρθει ο καιρός του μαρτυρίου μας με την άφιξη της Μεγάλης Θλίψης, ο φόβος θα μας συντρίψει. Μόνο όσοι έχουν υποφέρει και νικήσει τον πόνο πριν, μπορούν να αντιμετωπίσουν το βασανισμό τους ξανά. 
Προσεύχομαι στον Θεό ώστε η ζωή της πίστης σας να είναι αυτή που μπορεί να υποφέρει για τον Κύριο και της νίκης πάνω στα βάσανα, και όταν φθάσει η στιγμή του μαρτυρίου, να είστε μεταξύ των πιστών που θα μπορούν να υπενθυμίσουν στις καρδιές τους και να ομολογήσουν με τα χείλη τους ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι η δόξα τους, που τους δόθηκε μέσω της ευλογίας και χάρης του Θεού. Αν θέλετε πραγματικά να λάβετε την Βασιλεία των Ουρανών με την πίστη σας, οι Νέοι Ουρανοί και η Νέα Γη θα είναι σίγουρα δικοί σας. Ο Θεός επιθυμεί όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έρθουν σε γνώση της αλήθειας (1Τιμ. 2:4).