Search

សំណួរញឹកញាប់អំពីសេចក្តីជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទ

ប្រធានបទទី១៖ ការបានកើតជាថ្មី ដោយទឹក និងព្រះវិញ្ញាណ

1-18. តើយើងទទួលបានអ្វីខ្លះ នៅពេលយើងជឿលើព្រះយេស៊ូវ?

(១) យើងទទួលបានការអត់ទោសអំពើបាបទាំងអស់របស់យើង ហើយបានរាប់ជាសុចរិត (រ៉ូម ៨:១-២)។
(២) យើងទទួលបានព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ និងជីវិតអស់កល្បជានិច្ច (កិច្ចការ ២:៣៨; ១យ៉ូហាន ៥:១១-១២)។
(៣) យើងទទួលបានសិទ្ទិជាកូនរបស់ព្រះ (យ៉ូហាន ១:១២)។
(៤) យើងទទួលបានឯកសិទ្ធិចូលទៅក្នុងនគរព្រះ និងនគរស្ថានសួគ៌ (វិវររណៈ ២១-២២)។
(៥) យើងទទួលបានព្រះពរទាំងអស់ (អេភេសូរ ១:៣-២៣)។