Search

တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၄ - နေ့စဉ်အပြစ်များဖြေရှင်းခြင်း

[4-1] စုံလင်သော ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်း သတင်းကောင်း (ယော ၁၃း၁-၁၇)

ကြွဝသောအပြစ်ဖြေခြင်း၏ သတင်းကောင်း
(ယောဟန် ၁၃း၁-၁၇)
“ပသခါပွဲတော်မတိုင်မီ၌ ယေရှုသည် ဤလောကမှထွက်ခွာပြီး ခမည်းတော်ထံသို့သွားရမည့် မိမိအချိန်ရောက်လာသည်ကို သိတော် မူ၍ ဤလောက၌ရှိသော မိမိလူတို့ကိုချစ်တော်မူလျက် အဆုံးတိုင် အောင်ချစ်တော်မူ၏။ ညစာကိုစားကြစဉ် မာရ်နတ်သည် ရှိမုန်၏သား ယုဒဣရှကာရုတ်၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ ကိုယ်တော်ကိုအပ်နှံရန် အကြံသွင်းပေးနှင့်ပြီဖြစ်၏။ ယေရှုသည် အရာခပ်သိမ်းတို့ကို မိမိလက်သို့ ခမည်းတော်ပေးအပ်တော်မူသည်ကိုလည်းကောင်း၊ မိမိသည် ဘုရားသခင်ထံမှကြွလာပြီး ဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်သွားတော့ မည်ကိုလည်းကောင်း သိတော်မူသဖြင့် ညစာစားပွဲမှထ၍ ဝတ်ရုံတော်ကိုချွတ်ပြီးလျှင် ပဝါကိုယူလျက် မိမိခါး၌စည်းတော်မူ၏။ ထို့ နောက် ဇလုံ၌ရေထည့်၍ တပည့်တော်တို့၏ခြေကိုဆေးပြီးမှ ခါး၌စည်းထားသောပဝါဖြင့် သုတ်တော်မူ၏။ ဤသို့ဖြင့် ရှိမုန်ပေတရုထံရောက်တော်မူသောအခါ ပေတရုက “သခင်ဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်၏ခြေကို ဆေးတော်မူမည်လော”ဟု လျှောက်လေ၏။ ယေရှုကလည်း“သင်သည် ငါပြုနေသောအရာကို ယခုနားမလည်သော်လည်း နောင်အခါသဘောပေါက်လိမ့်မည်”ဟု ပြန်၍မိန့်တော်မူလျှင် ပေတရုက “အကျွန်ုပ်၏ခြေကို လုံးဝဆေးတော်မမူပါနှင့်”ဟု လျှောက်လေ၏။ ယေရှုကလည်း“သင့်ကိုငါမဆေးရလျှင် သင်သည် ငါနှင့်မသက်ဆိုင်”ဟု ပြန်၍မိန့်တော်မူ၏။ ထိုအခါ ရှိမုန်ပေတရုက “သခင်ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်၏ခြေကိုသာမဟုတ်ဘဲ လက်နှင့်ဦးခေါင်းတို့ကိုပါ ဆေးတော်မူပါ”ဟု လျှောက်လေ၏။ ယေရှုကလည်း“ရေချိုးပြီးသောသူသည် တစ်ကိုယ်လုံးစင်ကြယ်သည်ဖြစ်၍ ခြေမှလွဲ၍ ဆေးရန်မလို။ သင်တို့သည် စင်ကြယ်ကြ၏။ သို့သော် သင်တို့အားလုံးမဟုတ်”ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ကိုယ်တော်သည် မိမိကို မည်သူအပ်နှံမည်ကိုသိတော်မူသောကြောင့်“သင်တို့အားလုံး စင်ကြယ်သည်မဟုတ်” ဟု မိန့်တော်မူခြင်းဖြစ်၏။ ထိုသို့ သူတို့၏ခြေကိုဆေးပြီးသောအခါ ကိုယ်တော်သည် ဝတ်ရုံတော်ကိုပြန်ဝတ်၍ တစ်ဖန်ထိုင်တော်မူပြီးလျှင် တပည့်တော်တို့အားမြွက်ဆိုတော်မူသည်မှာ“သင်တို့၌ ငါပြုခဲ့သောအရာကို နားလည်ကြသလော။ သင်တို့သည် ငါ့ကို ဆရာဟူ၍လည်းကောင်း၊ သခင်ဘုရားဟူ၍လည်းကောင်း ခေါ်ကြ၏။ ငါသည် ထိုအတိုင်းဖြစ်သောကြောင့် သင်တို့ ထိုသို့ခေါ်ကြသည်မှာ လျောက် ပတ်ပေ၏။ ထို့ကြောင့် သခင်ဘုရားလည်းဖြစ်၍ ဆရာလည်းဖြစ်သောငါသည် သင်တို့၏ခြေကိုဆေးလျှင် သင်တို့သည်လည်း အချင်း ချင်းတို့၏ခြေကိုဆေးကြရမည်။ သင်တို့၌ ငါပြုသကဲ့သို့ သင်တို့သည်လည်းပြုကြရန် စံနမူနာကို ငါပြခဲ့၏။ သင်တို့အား ငါအမှန်အကန်ဆိုမည်။ ကျွန်သည် သူ့သခင်ထက် ကြီးမြတ်သည်မဟုတ်။ စေတမန်သည်လည်း သူ့ကိုစေလွှတ်သောသူထက် ကြီးမြတ်သည်မဟုတ်။ ဤအရာများကို သင်တို့သိမှတ်၍ ထိုအတိုင်းကျင့်သုံးလျှင် သင်တို့သည် မင်္ဂလာရှိကြ၏။”
 

သခင်ယေရှုသည် ပသခါပွဲမတိုင်မီတစ်နေ့တွင် ဘာကြောင့် ပေ တရု၏ခြေများကို ဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့သနည်း။ သခင်ယေရှု သည် သူ၏ခြေများကို မဆေးကြောမီ ကိုယ်တော်က “သင်သည် ငါပြုနေသောအရာကို ယခုနားမလည်သော်လည်း နောင်အခါသ ဘော ပေါက်လိမ့်မည်”ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ပေတရုသည် သခင်ယေရှု ၏အကောင်းဆုံးသော တပည့်တော်တစ်ပါး ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု သည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ဟု သူယုံကြည်ခဲ့၍ သခင်ယေရှုသည် ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသည်ဟု သက် သေခံခဲ့ သည်။ သခင်ယေရှုသည် သူ၏ခြေထောက်များကို ဆေးကြောသည့် အတိုင်း ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် ကောင်းသောယူဆချက်တစ်ခုရှိရ မည် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသည်ဟု ပေတရုသည် မိမိယုံကြည်မှုကို ဝန်ခံခဲ့သောအခါ သခင်ယေရှုသည် အပြစ်များအားလုံးမှ သူ့ကို ကယ်တင်တော်မူမည့် ကယ်တင်ရှင်ဖြစ် တော်မူသည်ဟု သူယုံကြည်ခဲ့သည်ကို ဆိုလိုသည်။ 

သခင်ယေရှုသည်အသေခံ တော်မမူမီ ဘာကြောင့် တပည့် တော်များ၏ခြေများကို ဆေးကြော ပေးတော်မူခဲ့သနည်း
ကိုယ်တော်သည် သူတို့အား ပြည့်စုံသော ကယ်တင်ခြင်းကို နားလည်သ‌ဘောပေါက် စေတော်မူသောကြောင့် ဖြစ်သည်

ကိုယ်တော်သည် ဘာကြောင့် ပေတရု၏ခြေများကို ဆေးကြော ပေးတော်မူခဲ့သနည်း။  ပေတရုသည် သူ့ကို မကြမီ သုံးကြိမ်ငြင်းဆို လိမ့်မည်ကိုလည်းကောင်း၊ သူသည် နောင်တွင် အပြစ်ဆက်လက် ကျူးလွန်လိမ့်မည်ကိုလည်းကောင်း သခင်ယေရှုသိတော်မူသည်။ 
သခင်ယေရှုသည် ကောင်းကင်ဘုံသို့ချီဆောင် ခြင်းခံတော်မူခဲ့ ပြီးနောက် ပေတရုသည် သူ၏နှလုံးသား၌ အပြစ်တစ်စုံတစ်ခု ကျန်ရစ်လျှင် သူသည် သခင်ယေရှုနှင့် စည်းလုံးနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ သို့သော် သခင်ယေရှုသည် မိမိတပည့်တော်များ၏အား နည်းချက် များအားလုံးကို သိတော်မူခဲ့၍ ကိုယ်တော်နှင့်မိမိတပည့်တော်များ အကြား သူတို့၏အပြစ်များဝင်ရောက်ရန် အလိုတော်မရှိခဲ့ပေ။ ထိုကြောင့် သူတို့ ဒုစရိုက်အပြစ်များအားလုံးသည် ဆေးကြောခဲ့ပြီးပြီ ဟု ကိုယ်တော်သည် သူတို့ကို သွန်သင်ရန် လိုအပ်သည်။ ထိုကြောင့် ကိုယ်တော်သည် မိမိ တပည့်တော်များ၏ခြေများကို ဆေးကြောပေး တော်မူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် သေ၍သူတို့ကို မစွန့်ပစ်မီ သူတို့သည် ကိုယ်တော်၏ဗတ္တိဇံသတင်းကောင်း၌ မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ကြ၍ သူတို့၏တစ်သက်လုံးအပြစ်များအားလုံး အကုန်အ စင် ဖြေလွှတ်ခြင်းခံရသည်ကို သေချာစွာသိရန် သခင်ယေရှုသည် အလို တော်ရှိခဲ့သည်။ ယောဟန် ၁၃ တွင် သခင်ယေရှုသည် တပည့်တော်များအတွက် ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သော ပြည့်စုံသော ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကို ပြောထားသည်။ သူတို့ခြေများဆေး ကြောနေစဉ် လူသားအားလုံးသည် သူတို့၏အပြစ်များအားလုံးဆေး ကြောပေးနိုင်သော ကိုယ်တော်၏ဗတ္တိဇံသတင်းကောင်းပညာအ ကြောင်းကို သခင်ယေရှုသည် သူတို့ကို ပြောကြားတော်မူခဲ့သည်။ 
အနာဂတ်တွင် မာရ်နတ်၏လှည့်စားခြင်းကို မခံနှင့်။  ငါသည် ယောဒန်မြစ်၌ဗတ္တိဇံအားဖြင့် သင်၏အပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင် သွား တော်မူခဲ့၍ ကားတိုင်ပေါ်တွင် သူတို့အတွက် တရားစီရင်ခြင်း ခံခဲ့ပြီ။  ထိုနောက် ငါသည် သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်၍ သင်တို့ အားလုံးအတွက် ဒုတိယမွေး ဖွားခြင်းကယ်တင်ခြင်းကို ပြည့်စုံစေ လိမ့်မည်။  ငါက သင်၏အနာဂတ်အပြစ်များပင်လျှင် ဆေးကြောပေး ခဲ့သည်ကို သွန်သင်ရန်၊ အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းမူလသတင်း ကောင်းကို သင်တို့အား သွန်သင်ရန်၊ ငါသည် အသေမခံမှီ သင်၏ခြေ များကို ဆေးကြောပေးနေသည်။ ဤအရာသည် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်း ခံရခြင်း၏သတင်းကောင်းလျှို့ဝှက်ချက် ဖြစ်သည်။  သင်တို့သည် ဤအရာများ အားလုံးကို ယုံကြည်သင့်ကြသည်။” 
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးက သခင်ယေရှုသည် ဘာကြောင့် တ ပည့် တော်များ၏ခြေများကို ဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့ခြင်းအကြောင်းကို နားလည်သဘောပေါက်၍ ကိုယ်တော်က ဘာကြောင့် “ယခုငါ ပြုသောအရာကို သင်တို့မသိကြသော်လည်း ဤအရာပြီးနောက် သိ ကြလိမ့်မည်”ဟု မိန့်တော်မူခဲ့ခြင်းကို သိသင့်ကြသည်။ ထိုနောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်၍ မိမိကိုယ်ကိုကိုယ် ဒုတိယမွေးဖွါး ခြင်းခံရမည် ဖြစ်သည်။ 
 

ယောဟန် ၁၃း၁၂ တွင် ကိုယ်တော်မိန့်တော်မူခဲ့သည် 

အပြစ်များမှာ အဘယ်နည်း
ကျွန်ုပ်တို့အားနည်းချက်ကြောင့် နေ့တိုင်း ကျွန်ုပ်တို့ကျူးလွန်သော အပြစ်များ ဖြစ်ကြသည်

သခင်ယေရှုသည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံတော်မမူမီ ကိုယ် တော်သည် မိမိတပည့်တော်များနှင့်အတူ ညနေစာစားခဲ့ကြ၍ မိမိ လက်များဖြင့်သူတို့၏ခြေများကို ဆေးကြောပေးခြင်းအားဖြင့် အပြစ် များ ဖြေလွှတ်ခြင်းသတင်းကောင်းကို ပြောကြားတော်မူခဲ့သည်။ 
“ယေရှုသည် အရာခပ်သိမ်းတို့ကို မိမိလက်သို့ ခမည်းတော်ပေးအပ်တော်မူသည်ကိုလည်းကောင်း၊ မိမိသည် ဘုရားသခင်ထံမှကြွလာပြီး ဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်သွားတော့မည်ကိုလည်းကောင်း သိတော်မူသဖြင့် ညစာစားပွဲမှထ၍ ဝတ်ရုံတော်ကိုချွတ်ပြီးလျှင် ပဝါကိုယူလျက် မိမိခါး၌စည်းတော်မူ၏။ ထို့နောက် ဇလုံ၌ရေထည့်၍ တပည့်တော်တို့၏ခြေကိုဆေးပြီးမှ ခါး၌စည်းထားသောပဝါဖြင့် သုတ်တော်မူ၏။ ဤသို့ဖြင့် ရှိမုန်ပေတရုထံရောက်တော်မူသောအခါ ပေတရုက “သခင်ဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်၏ခြေကို ဆေးတော်မူမည်လော”ဟု လျှောက်လေ၏။ ယေရှုကလည်း“သင်သည် ငါပြုနေသောအရာကို ယခုနားမလည်သော်လည်း နောင်အခါသဘော ပေါက်လိမ့်မည်”ဟု ပြန်၍မိန့်တော်မူသည်”(ယောဟန် ၁၃း၃-၇)။ 
ကိုယ်တော်သည် မိမိတပည့်တော်များအား ဗတ္တိဇံသတင်း ကောင်းနှင့်ကိုယ်တော်၏ဗတ္တိဇံရေအားဖြင့်အပြစ်များအတွက် အပြစ် ဖြေခြင်းကိုသွန်သင်တော်မူခဲ့သည်။ထိုအချိန်တွင်ပေတရုသည် သခင် ယေရှုအပေါ် သစ္စာရှိ၍ သခင်ယေရှုသည် သူ၏ခြေများကို ဘာ ကြောင့်ဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့သည့်အကြောင်းကို နားလည်သ ဘောမ ပေါက်နိုင်ခဲ့ပေ။ သခင်ယေရှုသည် သူ့အတွက် ပြုတော်မူခဲ့ သောအရာကို ပေတရုသည်  အမှန်အကန် နားလည်သဘောပေါက် ခဲ့ပြီးနောက် သခင်ယေရှုသည် သူ၏ယုံကြည်မှုကို ပြောင်းလဲပေး တော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် သူ့အား အပြစ်များ ဖြေလွှတ် ခြင်းအကြောင်း၊ ကိုယ်တော်၏ဗတ္တိဇံရေသတင်းကောင်း အကြောင်း ကို သွန်သင်ပေးတော်မူသည်။ 
တစ်နည်းအားဖြင့်၊ ပေတရုသည် အနာဂတ်အပြစ်များအားလုံး၊ အနာဂတ်တွင် ကာယကံဖြင့်ကျူးလွန် မည့်အပြစ်ကြောင့် ကိုယ် တော့်ထံ မလာရောက်မည်ကို ကိုယ်တော် သည်စိုးရိမ်ပူပန်တော်မူခဲ့ သည်။ သခင်ယေရှုသည် သူတို့၏ခြေများကို ဆေးကြောပေး‌တော်မူ ခဲ့သောကြောင့် စာတန်သည် တပည့်တော်များ၏ယုံကြည်မှုများကို ယူဆောင်နိုင်မည် မဟုတ်ပေ။  နောက်နောင်တွင် ပေတရုသည် ဘာကြောင့်ဖြစ်သည်ကို နားလည်သဘော ‌ပေါက်ခဲ့ရသည်။ 
သခင်ယေရှုသည် လမ်းပြင်ဆင်ပေးတော်မူခဲ့သောကြောင့် ကိုယ်တော်၏ဗတ္တိဇံရေနှင့်အသွေးတော်ကို ယုံကြည် သူများအား လုံးသည် အပြစ်များမှ ထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းခံရနိုင်ကြသည်။  ယော ဟန် ၁၃ တွင် ကိုယ်တော်သည် တပည့်တော်များ၏ခြေများကို ဆေး ကြောနေစဉ် မိန့်တော်မူခဲ့သောစကားများကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် အလွန်အရေးကြီးသောစကားများဖြစ် ကြသောကြောင့် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံရသောသူများသာလျှင် အမှန်အကန် နားလည် သဘောပေါက်နိုင်ကြသည်။ 
သခင်ယေရှုသည် ပသခါပွဲတော်မတိုင်မီ မိမိတပည့်တော်များ ၏ခြေများကို ဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့ခြင်းအကြောင်းမှာ ကိုယ်တော် သည် သူတို့၏တစ်သက် တာအပြစ်များအားလုံးကို ဆေးကြောပေး တော်မူခဲ့သည်ဟု သူတို့ကို နားလည်သဘောပေါက်စေရန်အတွက် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုက “ငါက ဘာကြောင့် မင်းတို့ခြေများကို ဆေးပေးသလဲဆိုတာကို ယခုနားမလည်ရင်လည်း နောက်နောင်တွင် နားလည်ကြလိမ့်မည်”ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ပေတရုထံ ပြောသော ဤစကားလုံးများတွင် ကိုယ်တော်၌ ထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းသမ္မာတ ရားပါဝင်သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များနှင့်ဒုစရိုက်များကို ဆေးကြောပေးခဲ့သော သခင် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကို ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် သိ၍ ယုံကြည်ရကြ မည် ဖြစ်သည်။ ယောဒန်မြစ်၌ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံမှာ လက်များ တင်ခြင်းအားဖြင့်အပြစ်များလွှဲပြောင်းခြင်းသတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် သခင်ယေရှု၏စကားများကို ယုံကြည်သင့် ကြသည်။ ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံအားဖြင့် လောကအပြစ်များအား လုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့၍ တရားစီရင်ခြင်းနှင့်အသေခံတော်မူ ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းကို ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သည်။  လူသားများ၏အပြစ်များအားလုံးကို ဖယ်ရှားပေးတော်မူရန် သခင် ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံ ခံယူတော်မူခဲ့သည်။ 
 


တစ်သက်တာအပြစ်များအားလုံးဖြေလွှတ်ခြင်းမှာ သခင် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်ဖြင့် ပြည့်စုံခဲ့သည် 


ဖြောင့်မတ်သူများကို ဆန့်ကျင်သော စာတန်၏ ‘ကျော့ကွင်းမှာ’ အဘယ် အရာနည်း
သူတို့အား အပြစ်သားများတဖန်ဖြစ်အောင် ဖြောင့်မတ်သူများကိုလှည့်စားရန် မာရ်နတ်သည် ကြိုးစားသည်

သခင်ယေရှုသည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံ၍ ရှင်ပြန်ထ မြောက်ကာ ကောင်းကင်ဘုံသို့ ချီဆောင်ခြင်းခံခဲ့ပြီး နောက် စာတန် နှင့် မတရားသောယုံကြည်မှုကို ဟောပြောသူများသည် လာ၍ တပည့်တော်များကို လှည့်စားရန် ကြိုးစားလိမ့်မည်ဟု သခင်ယေရှု သည် ကောင်းမွန်စွာ သိတော်မူခဲ့သည်။ သူသည် သခင်ယေရှုကို “ကိုယ်တော်သည် ခရစ်တော်၊ အသက်ရှင်သောဘုရားသခင်၏သား တော်ဖြစ်သည်”ဟု ပေတရု၏သက်သေခံချက်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့နိုင်ကြသည်။ သို့သော် သခင်ယေရှုသည် ပေတရုအား စိတ်ထဲ၌ အပြစ်များ ဖြေလွှတ်ခြင်းသတင်းကောင်းကို စောင့်ရှောက်ရန် အသိ ပေးလိုခဲ့သည်။ ထိုသတင်းကောင်းမှာ သခင်ယေရှုသည် လောကအ ပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်ဟူသော သခင်ယေ ရှု၏ဗတ္တိဇံ ဖြစ်သည်။ သူက ပေတရု၊ တပည့်တော်များနှင့် နောက် နောင်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ထိုအကြောင်းကို ပို၍ သွန်သင်လိုခဲ့သည်။ “ “သင်သည် ငါပြုနေသောအရာကို ယခုနားမလည်သော်လည်း နောင်အခါသဘောပေါက်လိမ့်မည်”ဟု ပြန်၍မိန့်တော်မူခဲ့သည်။
သခင်ယေရှု ၏တပည့်တော်များသည် အပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့ကြ သည့်အချိန်တိုင်းတွင် စာတန်က “ကြည့်ပါ။ မင်းကအပြစ်ကျူးလွန် လျှင် မင်းကအပြစ်မရှိဟု မည်သို့ ပြောနိုင်မလဲ။ မင်းက ကယ်တင် ခြင်းမခံရသေးပါ။ မင်းကအပြစ်သားတစ်ဉီးသာဖြစ်တယ်”ဟု ပြော၍ စုံစမ်းသွေးဆောင်ကာ တရားစီရင်လိမ့်မည်။  ထိုသို့ကူးစက်မှုကို ကာ ကွယ်ရန်သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ၌သူတို့၏ယုံကြည်မှုများသည် သူတို့၏ တစ်သက်စာအပြစ် များအားလုံး- အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အနာဂတ် အပြစ်များကိုဆေးကြောပေး‌တော်မူခဲ့သည်ဟု သူတို့ထံ ပြောခဲ့သည်။ 
ငါက ဗတ္တိဇံခံခဲ့တယ် ဆိုတာ သင်တို့အားလုံးသိကြတယ်။ ငါက ယောဒန်မြစ်၌ ဗတ္တိဇံခံခဲ့သည့်အကြောင်းမှာ လူသားများ၏ဗီဇအပြစ် များအပါအဝင် သင်တို့၏တစ်သက်စာအပြစ်များအားလုံးဆေးကြော ရန် ဖြစ်တယ်။  ငါက ဘာကြောင့် ဗတ္တိဇံခံခဲ့သည်ကို ယခု သင်နား လည်သဘောပေါက်နိုင်သလော။ ငါက ဘာကြောင့် ကားစင်တင်ခံ၍ ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံခဲ့သည်ကို သင်သိနိုင်သလော။” 
သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် သူတို့၏ နေ့စဉ်အပြစ်များအားလုံး ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်ကိုလည်း ကောင်း၊ ကိုယ်တော်သည် ကားတိုင်ပေါ်ဝွင် သူတို့အတွက် တရားစီ ရင်ခြင်းခံတော်မူလိမ့်မည်ကိုလည်းကောင်း သူတို့ထံ ထင်ရှားစေ တော်မူရန် ကိုယ်တော်သည် တပည့်တော်များ၏ခြေများကို ဆေး ကြောပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ 
ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးဖယ်ရှားခြင်းခံရရန် စွမ်း ဆောင်‌ပေးသော သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်သတင်း ကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သင်နှင့်ကျွန်တော်တို့သည် အပြစ် များအားလုံးမှ ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရကြသည်။ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ် တို့အတွက် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခဲ့၍ ကားစင်တင်ခံတော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ် များအားလုံးကို ဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့သည်။  အပြစ်များဖြေခြင်း သတင်းကောင်းကို သိ၍ ယုံကြည်သူများအားလုံးနှင့် သမ္မာတရားကို ယုံကြည်သူများသည် သူတို့၏အပြစ်များအားလုံးမှ ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရ သောသူများ ဖြစ်ကြသည်။ 
ကယ်တင်ခြင်းခံရပြီးနောက် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံရသောသူ များသည် မည်သည့်အရာကို လုပ်သင့်ကြသနည်း။ သူတို့သည် နေ့စဉ်အပြစ်များကို ဝန်ခံကြ၍သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေး တော် ကယ်တင်ခြင်း၊ အပြစ်များအားလုံးဖြေလွှတ်ခြင်းသတင်း ကောင်းကို ယုံကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။ အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်း သတင်းကောင်း မှာ ကျွန်ုပ်တို့ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံရသောသူများသည် မိမိစိတ်များ၌ နက်နက်နဲနဲစွဲလမ်းသင့်သောအရာ ဖြစ်သည်။ သင်သည် နောက် တစ်ကြိမ်အပြစ်ပြုသောကြောင့် သင်သည် တဖန်အပြစ်သားဖြစ် သည်ကို ဆိုလိုသလော။ မဟုတ်ပေ။ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အ ပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်ဟု သိပြီးနောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ဖန်အပြစ်သားများ မည်သို့ ဖြစ်လာနိုင်ကြမည် နည်း။ သခင်ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်မှာ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ အားလုံးအတွက် အပြစ်ဖြေရာသတင်းကောင်း ဖြစ်သည်။ အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းဤမူလသတင်းကောင်းကို ယုံ ကြည်သူအားလုံးသည် ‘ဖြောင့်မတ်သူတစ်ဉီး’အဖြစ် ခြွင်းချက်မရှိ ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံရနိုင်ကြသည်။ 
 


ဖြောင့်မတ်သူများသည် နောက်တဖန် အပြစ်သားများ ဘယ်တော့မှ ဖြစ်မလာနိုင်ပေ 


ဖြောင့်မတ်သူများသည် ဘာကြောင့် အပြစ်သားများတဖန်မဖြစ်နိုင်ကြသနည်း
သခင်ယေရှုသည် သူတို့၏တစ်သက်လုံးအပြစ် များအားလုံးအတွက် အပြစ်ဖြေပေးတော်မူခဲ့ ပြီ ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်

အကယ်၍သင်သည် အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းသတင်း ကောင်း၊ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သော်လည်း သင်၏ နေ့စဉ်ကျူးလွန်သောအပြစ်များကြောင့် သင်သည် အပြစ်သားဖြစ် သည်ဟု ခံစားသေးလျှင် သင်၏အပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင် သွားတော်ရန် သခင်ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခဲ့သော ယောဒန်မြစ်သို့ သွားရမည် ဖြစ်သည်။  သင်သည် အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းခံ ရပြီး နောက်တစ်ဖန်အပြစ်သားဖြစ်လာလျှင်သခင်ယေရှုသည်နောက်တစ် ကြိမ် ဗတ္တိဇံခံယူရလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ သင်သည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိ ဇံသတင်းကောင်းအားဖြင့် သင်၏အပြစ်များအားလုံးဖြေလွှတ်ခြင်း ကို ယုံကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူ ခြင်းအားဖြင့် သင်၏အပြစ်များအားလုံးကို ယူ ဆောင်သွား‌တော်မူခဲ့ သည်ဟု စိတ်ထဲမှ မြဲမြံစွာ သိမ်းဆည်းရမည် ဖြစ်သည်။  သခင် ယေရှုခရစ်တော်သည် သင်၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် မယိမ်းယိုင်သော ယုံကြည်ခြင်း သင်ရှိရမည် ဖြစ်သည်။
သခင်ယေရှုကို သင်၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်ခြင်းမှာ သင်သည် တစ်သက်လုံးအပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင် သွားတော် မူခဲ့သော သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကို ယုံကြည်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သင်သည် ကိုယ်တော်၏ဗတ္တ္တိဇံ၊ ကားတိုင်၊ အသေခံတော်မူခြင်းနှင့် သခင်ယေရှု ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းကို အမှန်အကန် ယုံကြည်လျှင် သင်သည် မည်သို့သောအပြစ်မျိုးကို ကျူးလွန်နေပါစေ၊ သင်သည် ဘယ်တော့မှ အပြစ်သားမဖြစ်တော့ပေ။ သင်သည် ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့်တစ်ဘဝလုံး၌ အပြစ်များအားလုံးမှ ရွေးနှုတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ 
သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အားနည်းချက်မှ ကျူးလွန်သောအ ပြစ်များ၊အနာဂတ်အပြစ်များကိုဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့သည်။သခင် ယေရှုသည် ကိုယ်တော်၏ဗတ္တိဇံအရေးပါမှုကို အထူးပြုတော်မူခဲ့ သည့်အတိုင်း ကိုယ်တော်၏ဗတ္တိဇံဖြစ်သော အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်း သတင်းကောင်းကို ပုံဆောင်ရန် ကိုယ်တော်သည် တပည့်တော်များ ၏ခြေများကို ရေဖြင့် ဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့သည်။  လောက အ ပြစ်များအားလုံးအတွက် ကြွယ်ဝသောအပြစ်ဖြေခြင်းဆိုင်ရာ ဘုရား သခင်၏ကတိတော်ကို ပြည့်စုံစေတော်မူရန်နှင့် လူသားများအား လုံးကို ကယ်တင်တော်မူရန်အတွက် သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဗတ္တိဇံခံ၍ ကားစင်တင်ခံကာ ရှင်ပြန်ထမြောက်လျက် ကောင်းကင် ဘုံသို့ ချီဆောင်ခြင်းခံတော်မူခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် တပည့်တော်များ သည် အပြစ်များအတွက် အပြစ်ဖြေခြင်းသတင်းကောင်း၊ သခင်ယေ ရှု၏ ဗတ္တိဇံ၊ ကားတိုင်၊ နှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသတင်းကောင်းကို သူ တို့၏အသက်ဆုံးသည့်တိုင်အောင် ဟောပြောနိုင်ခဲ့ကြသည်။ 
 

ပေတရု၏ကိုယ်ခန္ဓာအားနည်းချက်

ပေတရုက ဘာကြောင့် သခင်ယေရှုကို ငြင်းပယ်ခဲ့သနည်း
သူသည် အားနည်းသောကြောင့် ဖြစ်သည်

ကယာဖ၏တပည့်များသည် ပေတရုကို ထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံးခဲ့ ကြ၍ သူသည် သခင်ယေရှု၏ နောက်လိုက်တပည့်တော်တစ်ပါးဖြစ် သည်ဟု စွပ်စွဲကြသောအခါ သူက “မဟုတ်ပါ၊ ငါ ထိုသူကို မသိ ပါ”ဟု ပြောကာ နှစ်ကြိမ်ငြင်းပယ်ခဲ့သည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာက ပြော သည်။ ထိုနောက် သူသည် သုံးကြိမ်မြောက် တွင် ကျိန်ဆဲ၍ ကျိန်ဆို ခဲ့သည်။ 
မဿဲ ၂၆း၆၉ ကျမ်းချက်ကို ဖတ်ကြပါစို့။ “ပေတရုမူကား အိမ်အပြင် ခြံဝင်းအတွင်း၌ ထိုင်နေ၏။ ထိုအခါ အစေခံမိန်းမတစ်ယောက်သည် သူ့ထံသို့ချဉ်းကပ်လာ၍ “သင်သည်လည်း ဂါလိလဲနယ်သားယေရှုနှင့်အတူရှိခဲ့သည်”ဟု ဆို၏။သို့သော် ပေတရုက “သင်ပြောနေသည့်အရာကို ငါမသိ”ဟု အား လုံးရှေ့တွင် ငြင်းဆိုလေ၏။ ထို့နောက် ဝင်းတံခါးဘက်သို့ထွက်သွားရာ အခြားအစေခံမိန်းမတစ်ယောက်သည် သူ့ကိုတွေ့သဖြင့် ထိုနေရာ၌ရှိသောသူတို့အား “ဤသူသည် နာဇရက်မြို့သားယေရှုနှင့်အတူရှိခဲ့သည်”ဟု ဆို၏။ ပေတရုကလည်း “ထိုလူကိုငါမသိ”ဟု တစ်ဖန်ကျိန်တွယ်လျက် ငြင်းဆိုလေ၏။ ထို့နောက် ခဏကြာလျှင် အနီးတွင်ရပ်နေသောသူတို့သည် ပေတရုထံသို့ ချဉ်းကပ်လာ၍ “အမှန် စင်စစ် သင်သည်လည်း ထိုသူတို့အထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမူကား သင်၏ပြောဆိုပုံသည် သင့်ကို သိသာထင်ရှားစေသည်”ဟု ဆိုကြ၏။ ပေတရုကလည်း “ထိုသူကိုငါမသိ”ဟု တိုင် တည်၍ ကျိန်ဆိုသည်နှင့် ချက်ချင်းပင် ကြက်တွန်လေ၏။ ထိုအခါ ပေတရုသည်“ကြက်မတွန်မီ သင်သည် ငါ့ကို သုံးကြိမ်တိုင်တိုင်ငြင်း ပယ်လိမ့်မည်”ဟု ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့သည့်စကားကို သတိရသဖြင့် အပြင်သို့ထွက်၍ သည်းထန်စွာငိုကြွေးလေ၏” (မဿဲ ၂၆း၆၉-၇၅)။
ပေတရုသည် သခင်ယေရှုကို အမှန်အကန်ယုံကြည်ခဲ့၍ ကိုယ် တော်ကို သစ္စာရှိစွာဖြင့် လိုက်လျှောက်ခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် သူ၏ကယ်တင်ရှင်နှင့် ကြွလာမည့် ‘ပရော ဖက်’ဖြစ်တော်မူသည်ဟု သူယုံကြည်ခဲ့သည်။ သို့သော် သခင်ယေရှုသည် ကယာဖ၏ခုံရုံးသို့ ယူဆောင်ခြင်းခံတော်မူခဲ့သောအခါ အာဏာရှင်များထံ သခင်ယေရှု နှင့်သူ၏ဆက်နွယ်မှုကို ဖွင့်ပြရန် သူ့အတွက် အန္တရာယ်ရှိခဲ့သော ကြောင့် သူသည် သူတို့ရှေ့မှာ ငြင်းဆို၍ ကျိန်ဆိုခဲ့သည်။ 
ပေတရုသည် သခင်ယေရှုကို ငြင်းပယ်လိမ့်မည်ဟု သူမသိခဲ့ သော်လည်း သခင်ယေရှုက သူငြင်းပယ်လိမ့်မည်ဟု သိတော်မူခဲ့ သည်။ သခင်ယေရှုသည် ပေတရု၏အားနည်းချက်ကို သိတော်မူခဲ့ သည်။ထိုကြောင့်သခင်ယေရှုသည် ပေတရု၏ခြေများကို ဆေးကြော ပေးတော်မူခဲ့၍ ယောဟန် ၁၃ တွင် “သင်သည် အနာဂတ်၌ အပြစ် ကျူးလွန်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း ငါသည် သင်၏အနာဂတ်အပြစ် များအားလုံးကိုပင် ဆေးကြောပေးခဲ့သည်” ဟု ဖော်ပြထားသည့်အ တိုင်းသူ၏စိတ်ထဲတွင်ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်းကို ကဗ္ဗည်းရေး ထိုးခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ 
‌ပေတရုသည် သူ့အသက်အန္တရာယ်ရှိသောအခါ သူသည် သခင် ယေရှုကို အမှန်အကန်ငြင်းပယ်ခဲ့သော်လည်း ဤသို့ ငြင်းဆိုခြင်းမှာ သူ၏ကိုယ်ကာယအားနည်းချက်ကြောင့် ဖြစ်သည်။  ထိုကြောင့် သ ခင်ယေရှုသည် မိမိတပည့်တော်များကို အနာဂတ်အပြစ်များအားလုံး မှ ကယ်တင်တော်မူရန် သူတို့၏ခြေများကို ကြိုတင်ဆေးကြောပေး ခဲ့သည်။ 
ငါက သင်တို့၏ အနာဂတ်အပြစ်များအားလုံးကို ပေးဆပ်သင့် တယ်။  ငါသည်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့၍ သင်၏အပြစ်များအားလုံးယူ ဆောင်ခဲ့ သောကြောင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံ၍သင်တို့အားလုံး ၏ကယ် တင်ရှင်ဖြစ်လာရန်ပြစ်ကြွေးများအားလုံးပေးဆပ်သင့်တယ်။ ငါသည် သင်၏ဘုရား၊ ကယ်တင်ရှင် ဖြစ်တယ်။  ငါသည် သင်၏အပြစ်များ အားလုံးအတွက် အပြည့်အဝ ပေးဆပ်သင့်၍ ငါသည် ဗတ္တိဇံနှင့်အ သွေးတော်အားဖြင့် သင်၏သိုးထိန်း ဖြစ်လာသင့်တယ်။ ငါသည် သင်၏ကယ်တင်ခြင်း၏ သိုးထိန်းဖြစ်တယ်။” 
သခင်ယေရှုသည် သင်၏နှလုံးသားများ၌ ဤသမ္မာတရားကို ခိုင်ခံ့စွာ စိုက်ပျိုးနိုင်ရန်အတွက် ပသခါပွဲတော်မတိုင်မီ သင်တို့၏ခြေ များကို ဆေးကြောတော်မူခဲ့သည်။ ဤအရာသည် စစ်မှန် သောသ တင်းကောင်း သမ္မာတရားဖြစ်သည်။ 
ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံရပြီးနောက် ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်ကာယသည် အားနည်းသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် တဖန်အ ပြစ်ကျူးလွန်နိုင်ကြ သည်။ ဟုတ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်မကျူးလွန်သင့်ကြသော် လည်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ပေတရုကဲ့သို့ ပြင်းထန်သောအကျပ်အတည်း ဖြင့်ရင်ဆိုင်ကြသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် အမှန်အကန် ရည်ရွယ်ချက် မရှိဘဲ အပြစ်ကျူးလွန်နိုင်ကြသည်။  ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်ကာယ ဖြင့်အသက်ရှင်ကြသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားဖြင့် ပျက်စီး ခြင်းသို့ တစ်ခါတစ်ရံ ဉီးတည်နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤ လောကတွင် အသက်ရှင်နေသရွေ့ ကိုယ်ကာယဖြင့် အပြစ်ကျူး လွန်ကြမည်ဖြစ်သော်လည်း သခင်ဘေရှုသည် ဗတ္တိဇံနှင့်ကားတိုင် ပေါ်တွင် အသွေးတော်အားဖြင့် ထိုအပြစ်များအားလုံးကို ဖယ်ရှားပေး တော်မူခဲ့သည်။ 
သခင်ယေရှုသည် ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ငြင်းဆိုကြသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်ခန္ဓာဖြင့်အသက်ရှင်ကြ သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကို ဆန့်ကျင် သောအပြစ်ကို ဆက်လက်ကျူးလွန်နေကြသည်။ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်း မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသွေးအသားဖြင့်မွေးဖွားကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် အသွေးအသားဖြင့် အသက်ရှင်နေကြစဉ် အပြစ် များကျူးလွန်လိမ့်မည်ကို သခင်ယေရှုသည် ကောင်းမွန်စွာ သိတော် မူခဲ့သောကြောင့် ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ပေးဆပ်ပေးတော်မူခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်တော် သည် ကျွန်ုပ်တို့ ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည်။ ကိုယ်တော်သည် ကိုယ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို ယုံကြည် သူအားလုံး၏ အပြစ်များကို ဖျက်ဆီးပေးတော်မူခဲ့သည်။ 
ထိုအကြောင်း‌ကြောင့် ခရစ်ဝင်ကျမ်းလေးကျမ်းအားလုံးသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်အားဖြင့် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံဖြင့် စတင်လာသည်။ ကိုယ်တော်၏လူသားများအတွက် ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကယ်တင်ခြင်း သတင်းကောင်း၊ ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းသတင်းကောင်းကို ပြည့်စုံစေ ခြင်း ဖြစ်သည်။ 

ကျွန်ုပ်တို့သည် အသွေးအသားဖြင့် အပြစ်မည်မျှပြုကြသနည်း
ကျွန်ုပ်တို့သည် သေသည့်အထိ တစ်ဘဝလုံးအပြစ်ပြုကြသည်

ပေတရုသည် ကြက်ဖမတွန်မီ တစ်ကြိမ်မဟုတ်၊ နှစ်ကြိမ် မဟုတ်၊ သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် ကိုယ်တော်ကို ငြင်းပယ်ခဲ့သောအခါ သူ၏ နှလုံးသားသည် ချိုးဖဲ့ခြင်းခံရမည် ဖြစ်သည်။ သူသည် မည်သို့ အရှက်ကွဲခြင်း ခံခဲ့ရသနည်း။ သူက သခင်ယေရှုရှေ့မှာ ကိုယ်တော် ကို သစ္စာဘယ်တော့မှ မဖောက်ပါဟု ကျိန်ဆိုခဲ့သည်။  သူသည် မိမိကိုယ်ကာယအားနည်းချက်ကြောင့် အပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့သော်လည်း သူသည် မိမိအားနည်းချက်ကို အရှုံးပေး၍ သခင်ယေရှုကို နှစ်ကြိမ် သာမက သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် ငြင်းပယ်ခဲ့သောအခါ သူသည် စိတ်ပျက် နုံချာမှုကို မည်သို့ ခံစားနိုင်မည်နည်း။  သခင်ယေရှုသည် သူ့ကို တစ်ကြိမ် ဂရုဏာမျက်လုံးဖြင့်ကြည့်တော်မူခဲ့သောအခါ သူသည် မည်မျှ အရှက်ကွဲလိမ့်မည်နည်း။ 
သို့သော် သခင်ယေရှုသည် ဤအရာများအားလုံးနှင့်အခြား သောအရာများ အားလုံးကို သိတော်မူခဲ့သည်။  ထိုကြောင့် ကိုယ် တော်က “သင်သည် အပြစ်တစ်ကြိမ်ပြုလိမ့်မည်ကို ငါသိတယ်။ သို့ သော် ငါသည် ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ထိုအပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင် သွားတော်မမူခဲ့လျှင် သင်၏အပြစ်များသည် သင့်ကို ခလုတ်တိုက်လဲ ကျစေ၍ သင်သည် အပြစ်သားအဖြစ်သို့ နောက်ပြန်လှည့်ကာ ငါ့ထံ ပြန်လည်ရန် ဖြစ်နိုင်မည် မဟုတ်တော့ပါ။  ငါသည် ဗတ္တိဇံခံခြင်းအား ဖြင့် သင့်အတွက် ပြည့်စုံသောကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လာခဲ့၍ အပြစ်များ အားလုံးအတွက် တရားစီရင်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ ငါသည် သင်၏ဘုရား၊ သိုးထိန်းဖြစ်လာခဲ့တယ်။ သင်၏အပြစ်များဖြေလွှတ် ခြင်းသတင်း ကောင်းကို ယုံကြည်ပါ။ သင်သည် ကိုယ်ကာယဖြင့် အပြစ်များ ဆက်တိုက်ကျူးလွန်ခဲ့လျှင်လည်း ငါသည် သင့်ကို ချစ်နေမှာပါ။  ငါ သည် သင်၏အပြစ်များအားလုံးကို ဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့တယ်။ အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းသတင်းကောင်းမှာ ထာဝရအကျိုးပြုသည်။ သင့်အတွက် ငါ့မေတ္တာမှာ ထာဝရ ဖြစ်တယ်”ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။  
သခင်ယေရှုသည် ပေတရုနှင့်တပည့်တော်များထံ“ငါသည် သင် တို့ခြေများကို မဆေးကြောလျှင် သင်တို့သည် ငါနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ” ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ယောဟန် ၁၃ ၌ ကိုယ်တော်သည် ဤသ တင်းကောင်းဟောကြားတော်မူခဲ့ခြင်းအကြောင်းမှာလူများသည် ရေ နှင့်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံရခြင်းမှာအလွန်အရေး ကြီးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သင်သည် ဤအရာကို ယုံကြည်သ လော။  
အပိုဒ်ပယ် ၉ တွင် “ထိုအခါ ရှိမုန်ပေတရုက “သခင်ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်၏ခြေကိုသာမဟုတ်ဘဲ လက်နှင့်ဦးခေါင်းတို့ကိုပါ ဆေးတော်မူပါ”ဟု လျှောက်လေ၏”ဟု ဖော်ပြထားသည်။ 
မိတ်ဆွေများခင်ဗျား၊ အနာဂတ်တွင် သင်သည် ‘ကိုယ်ကာယ’ ဖြင့် အပြစ်ကျူးလွန်မည်လော သို့မဟုတ် မကျူးလွန်မည်လော။ သင်သည် အမှန်အကန်ပြုလိမ့်မည်။ သို့သော် သခင်ယေရှုသည် အနာဂတ်အပြစ်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်ကာယဖြင့်ကျူးလွန်‌သောအ ပြစ်များအားလုံးကို ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ဆေးကြောပေး‌တော်မူခဲ့သည်ဟု မိန့်တော်မူ၍ကိုယ်တော်သည် တပည့်တော်များထံ သမ္မာတရားနှုတ် ကပတ်တော်၊အပြစ်ဖြေရာ သတင်းကောင်းကို ကိုယ်တော်အသေမခံ တော်မူမီ ရှင်းလင်းစွာ ပြောကြားတော်မူခဲ့သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့အားနည်းချက်များအားလုံးဖြင့် ကိုယ်ကာယဖြင့်အ သက်ရှင်ကြသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ကျူးလွန်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။  သခင်ယေရှုသည် လောကအပြစ် များအားလုံးကို ဗတ္တိဇံ ဖြင့် ဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ဉီး ခေါင်းများနှင့်ကိုယ်ခန္ဂာများကိုသာ ဆေးကြောတော်မူခြင်းမဟုတ်ဘဲ အနာဂတ်အပြစ်များအားလုံးကိုဖြစ်သော ခြေများကိုလည်း ဆေး ကြောပေးတော်မူခဲ့သည်။ ဤအရာသည် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်း၊ သခင် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံသတင်းကောင်း ဖြစ်သည်။ 
သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခဲ့ပြီး နောက် ဗတ္တိဇံယော ဟန်က “နောက်တစ်နေ့၌ ယောဟန်သည် မိမိထံသို့ ယေရှုကြွလာတော်မူသည်ကိုမြင်လျှင် “ကြည့်လော့။ ဤလောက၏အပြစ်ကိုယူ ဆောင်သွားသောဘုရားသခင်၏သိုးသငယ်တော်ပေတည်း”ဟု သက် သေခံခဲ့သည်။ လောကအပြစ်များအားလုံးကို ကိုယ်တော်ဗတ္တိဇံခံယူ တော်မူစဉ် သခင်ယေရှုအပေါ်သို့လွှဲပြောင်းခြင်းအားဖြင့် လောကအ ပြစ်များအားလုံးကို ဆေးကြောပေးခဲ့သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည် သင့်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤဆိုးညစ်သောလောက၌ အသက် ရှင်နေကြစဉ် အပြစ်မကျူးလွန်ဘဲမနေနိုင်ကြပေ။ ထိုအရာမှာ ရှင်း လင်းသောအချက် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်ကာယအားနည်း ချက်ထင်ရှားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် သခင်ယေရှုသည် အပြစ်ဖြေ လွှတ်ခြင်းသတင်းကောင်းနှင့် အသွေးတော်အားဖြင့် အပြစ်များအ တွက် ပြစ်ကြွေးပေးဆပ်ကျေအေးစေတော်မူခြင်းအားဖြင့်  ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်များနှင့် လောကအပြစ်များအားလုံးကို ဆေးကြောပေးတော်မူ ခဲ့သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိကိုယ်ကိုကိုယ် သိစေရမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တိ့သည် အတွင်းနှလုံးသားမှ ကိုယ်တော်ကို ကျေးဇူးတင်သင့် ကြသည်။ သခင်ယေရှုသည် ကယ်တင် ရှင်နှင့်ဘုရားဖြစ်တော်မူ သည်ဟု ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဝန်ခံကြပါစို့။  ဘုရားသခင် ဘုန်းကြီးတော်မူပါစေ။ 
ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသောလူသားအားလုံးသည် ကိုယ်ကာယအား ဖြင့် အပြစ်ကျူးလွန်ကြသည်။ လူသားများသည် သူတို့၏ကိုယ်ကာ ယဖြင့်အပြစ်ဆက်လက်ကျူးလွန်ခဲ့၍တစ်ဘဝလုံးအပြစ်များဖြင့်သေ ဆုံးကြသည်။  
 

လူသားများ၏နှလုံးသားများ၌ ကောင်းသောအတွေးများ

မည်သည့်အရာသည် လူတစ်ဉီးကို ညစ်ညမ်းစေသနည်း
အပြစ်များနှင့်ဆိုးသောအတွေး မျိုးစုံ

မဿဲ ၁၅း၁၉-၂၀ တွင် သခင်ယေရှုက “အကြောင်းမူကား မကောင်းသောတွေးတောကြံစည်မှုများ၊ လူသတ်ခြင်း၊ အိမ်ထောင် ရေးဖောက်ပြန်မှုကိုကျူးလွန်ခြင်း၊ တရားနှင့်မညီမေထုန်ပြုခြင်း၊ ခိုး ယူခြင်း၊ မမှန်သောသက်သေထွက်ဆိုခြင်းနှင့် စော်ကားပြောဆိုခြင်းတို့သည် စိတ်နှလုံးထဲမှထွက်လာကြ၏။ ဤအရာများသည် လူကိုညစ်ညူးစေကြ၏။ သို့သော် မဆေးထားသောလက်ဖြင့် အစာစားခြင်းသည် လူကိုညစ်ညူးစေသည်မဟုတ်”ဟု မိန့်တော်မူသည်။ လူတစ်ဉီး၏နှလုံးသား၌ရှိသောအပြစ်မျိုးသည် သူ့ကို ညစ်ညမ်းစေ သောကြောင့် သူသည် မစင်ကြယ်ပေ။ 
 

လူတစ်ဉီးသည် မိမိဆိုးသောသဘာဝကို အသိအမှတ် ပြုရမည်

လူသားအားလုံး၏နှလုံးသား၌ အဘယ်အရာရှိသနည်း
အပြစ်ဆယ့်နှစ်မျိုးရှိသည် (မာကု ၇း၂၁-၂၃)

ကျွန်ုပ်တို့သည် “အပြစ်များဆယ့်နှစ်မျိုးရှိ သောသူများသည် လူသားများ၏နှလုံးသားများ၌ ရှိသည်။ ကျွန်တော့် နှလုံးသား၌တွင် ထိုအရာများအားလုံးရှိသည်။ သမ္မာကျမ်းစာတွင် ဖော်ပြထားသော အပြစ်ဆယ့်နှစ်မျိုးတို့သည် ကျွန်တော့်အတွင်း၌ ရှိသည်”ဟု ပြော နိုင်ကြသည်။ 
 ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းအားဖြင့် ဒုတိယ မွေးဖွားခြင်းမခံရမီ အပြစ်များသည် ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများ ၌ သဘာဝကျသည်ဟု ဝန်ခံရကြမည် ဖြစ်သည်။  ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားရှေ့တော်၌ အပြစ်သားများ ဖြစ်ကြသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သည် အများအားဖြင့် မသိတတ်ကြပါ ဟု အသိအမှတ်ပြုရမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုတို့သည် “ငါ့နှလုံးသား၌ ထိုအတွေးများမရှိခဲ့ပါ။ ငါက မတော်တဆ လမ်းလွှဲခြင်းသာ ဖြစ်တယ်”ဟု ပြောကာ မိမိအ ပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်တတ်ကြသည်။ သို့သော် သခင်ယေရှုသည် လူသားများအကြောင်းကိုမည်သို့ပြောကြားတော်မူခဲ့သနည်း။လူတစ် ဉီး၏နှလုံးသားမှ လာသောအရာသည် သူ့ကို ‘ညစ်ညမ်း’စေသည်ဟု ကိုယ်တော်သည် ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြတော်မူခဲ့သည်။ လူသားများ သည်သူတို့အတွင်း၌ ဆိုးသောအတွေးအခေါ်များရှိသည်ဟု မိန့်တော် မူခဲ့သည်။ သင်သည် ဘာတွေးသနည်း။ သင်ကောင်းသလော သို့မ ဟုတ် ဆိုးသလော။ လူတိုင်းမှာ ဆိုသောအတွေးအခေါ် များရှိသည် ဟု သင်သိသလော။ သိသည်။ လူတိုင်း၏အတွေးများသည် ဆိုးသွမ်း ကြသည်။ 
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က ဆိုးလ်မြို့၌ရှိသော ကုန်တိုက် ကြီးတစ်ခုသည် ပြိုလဲခဲ့သည်။ မိမိချစ်သူများဆုံးရှုံး ခဲ့သောမိသားစု များသည် အလွန်ငိုကြွေးခဲ့ကြသော်လည်း ထိုဝမ်း နည်းဖွယ်ကောင်း သောမြင်ကွင်းကို ကြည့်ရှုရန် လူများစွာ သွားခဲ့ကြသည်။ 
အချို့က “လူ ဘယ်လောက်သေဆုံးသလဲ။ ၂၀၀ လား။ မဟုတ် ပါ။ အရမ်းနည်းသေးတယ်။ ၃၀၀ လား။ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကောင်းပြီ။ အနည်းဆုံးလူတစ် ထောင်သေလျှင် ပို၍စိတ်ဝင်စားစရာ၊ အံ့မခန်း ဖြစ်လိမ့်မည်”ဟု တွေးခဲ့ကြသည်။ လူများ၏နှလုံးသားများသည် ထိုသို့ ဆိုးညစ်နိုင်သည်။  ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုအရာကို လက်ခံရမည် ဖြစ်သည်။  သေသောသူများအတွက် မည်မျှ ရင်ကျိုးစရာကောင်း သနည်း။ မိသားစုများအတွက် မည်မျှ ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်သနည်း။ အချို့တို့ သည် ငွေကြေးပျက်စီးခဲ့ကြသည်။ 
မြင်ကွင်းကြည့်ရှုသူအချို့တို့သည် သနားကြင်နာမှုမရှိကြပေ။ “ပို၍ များစွာသောသူများသည် သေဆုံးခဲ့လျှင် ပို၍ စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်လိမ့်မည်။ ပို၍မြင်တွေ့စရာဖြစ်လိမ့်မည်။ လူများဖြင့်ပြည့်နေ သောဘောလုံးကွင်း၌ ထိုသို့ဖြစ်လျှင် အဘယ်သို့ ဖြစ်လိမ့်မည်နည်း။ လူထောင်ပေါင်းများစွာတို့သည် အမှိုက်ကျင်း၌ မြေမြှုပ်ကြလိမ့်မည် မဟုတ်လော။ အို၊ဟုတ်ပါသည်။ ဤအရာထက်ပို၍စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းလိမ့်မည်။” 
လူအချို့တို့သည်ဤသို့သောအတွေးများ ရှိခဲ့ကြသည်။ မော် တော် ကားမတော်တဆတိုက်ခိုက်မှုအကြောင်းကို ရှုမြင်စရာ အဖြစ် အပျက် ဖြစ်သည်။ စူးစမ်းမှုပြုလိုသူများသည် အသေးစားပျက်ကျမှု များတွင် စိတ်ပျက်တတ်ကြသည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးသည် တစ်ခါတစ်ရံ မည်သို့ ဆိုးကြသည်ကို သိကြသည်။ ဟုတ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤသို့ဆိုးသောအတွေး များကို ကျယ်လောင်စွာ ပြောနိုင်ကြမည် မဟုတ်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မတော်တဆ ဖြစ်ပျက်မှုများမြင်တွေ့သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့လျှာများကို နှိပ်၍ သနားခြင်းဂရုဏာကို ပြသနိုင်ကြသော်လည်း နှလုံးသားများ တွင် တိတ်ဆိတ်စွာ ထိုအရာကို ပို၍မြင်တွေ့ရန် တောင့်တကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဝင်စားမှုများကို မဆန့်ကျင်သော်လည်း လူထောင် ပေါင်းများစွာ သတ်ဖြတ်မှုများရှိသောနေရာ အလွန်ထိတ်လန့်ဝမ်း နည်း ကြေကွဲဖွယ်ကောင်းသောအဖြစ်များကို ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့လို ကြသည်။  ဤအရာမှာ လူသားများ၏နှလုံးသားလုပ်ဆောင်မှု နည်း လမ်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုတို့သည် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းမခံရ မီ ဤသို့နှင့် တူကြသည်။ 
 

လူတိုင်း၏နှလုံးသား၌ သူ့အသက်သတ်ခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘာကြောင့် အပြစ်ပြုကြသနည်း
ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများ၌ ဆိုးသော အတွေးများရှိကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်

လူသားအားလုံး၏နှလုံးသားများ၌ လူ့အသက်သတ် ခြင်းရှိ သည်ဟု ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ သို့သော် လူများစွာတို့ သည် ဘုရားရှေ့တော်၌ “ကိုယ်တော် အဘယ်သို့ ထိုသို့ပြောနိုင်သလဲ။ ငါက နှလုံးသားထဲမှာ လူ့အသက်သတ်လိုစိတ်မရှိပါ။ ကိုယ် တော် သည် အဘယ်သို့ဖြင့် ကျွန်ုပ်ကို လူ့အသက်သတ်သူအဖြစ် ထင် မှတ် တော်မူခဲ့သလဲ”ဟု ပြောတတ်ကြသည်။ သူတို့သည် မိမိနှ လုံးသား များ၌ လူအသက်သတ်ချင်သည်ဟု သူတို့မဝန်ခံကြပေ။  လူအသက် သတ်သူများသည် သူတို့နှင့်မတူကြသည်ဟု သူတို့ထင်ကြသည်။ 
 “အခြားနေ့က သတင်းထဲမှာ ပေါ်လာသော လူများစွာကို သတ်၍မြေအောက်အခန်းထဲမှမီးရှို့သူလူသတ်သမားများသည် သူတို့ ၏နှလုံးသား၌ လူ့အသက်သတ်သူများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့သည် မျိုးရိုးကွဲပြားကြသည်။ ငါသည် သူတို့နှင့်မတူနိုင်ပေ။ သူတို့သည် လူဆိုးများဖြစ်ကြသည်။ လူ့အသက်သတ်သူများ ဖြစ်ကြသည်။” သူတို့က ရာဇဝတ်ကောင်များကို “ဆိုးသောမျိုးစေ့မှဖွားမြင်သူများကို ဤကမ္ဘာမျက်နှာပြင်မှ ဖယ်ရှားသင့်တယ်။ သူတို့အားလုံးကို သေ ဒဏ်ပေးသင့်တယ်”ဟု ဒေါသနှင့် ဟစ်အော်နေကြသည်။ 
သို့သော် ဆိုးကျိုးမှာ လူ့အသက်သတ်ခြင်းအတွေးမှာ ဒေါသ ကြီးသူများ၏နှလုံးသားများနှင့် လူများစွာတို့ကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်သူများ၏နှလုံးသားများ၌ ရှိကြသည်။ လူသားအားလုံး ၏နှလုံးသားများ၌ လူ့အသက်သတ်ခြင်း ရှိသည်ဟု ဘုရားသခင် မိန့်တော်မူခဲ့သည်။  ကျွန်ုပ်တို့စိတ်များ၌ ဖုံးကွယ်ထားသောအရာများ ကိုပင် မြင်တွေ့တော်မူသော ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို ကျွန်ုပ်တို့ လက်ခံရကြမည် ဖြစ်သည်။ 
ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့က “ကျွန်တော်သည် နှလုံးသား၌ လူ့အ သက်သတ်ခြင်းဖြင့် အပြစ်သားတစ်ဉီးဖြစ်တယ်”ဟု ဝန်ခံရကြမည် ဖြစ်သည်။ 
ဟုတ်ပါသည်။ လူသားအားလုံး၏နှလုံးသားများ၌ ဆိုးသောအ တွေးများအပါအဝင် လူ့အသက်သတ်ခြင်းများရှိကြသည်ဟု ဘုရား သခင်မိန့်တော်မူသည်။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို လက်ခံ ကြပါစို့။ မျိုးဆက်သစ်များသည် ပို၍ ဆိုးသွမ်းလာကြသောကြောင့် လူတစ်ဉီး၏အကာအကွယ်တပ်ဆင်မှု အမျိုးအစား အားလုံးမှာ လူ့အ သက်သတ်ခြင်းအတွက် တန်ဆာပလာများဖြစ်လာခဲ့သည်။  ဤ အရာကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့နှလံဒးသားများ၌ လူ့အသက်သတ်ခြင်းဖြစ် သည်။  သင်သည် စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ကြောက်ခြင်း အားဖြင့် လူ့အသက်သတ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် သူတ ပါးကို အမှန်အကန်သတ်လိမ့်မည်ကို ကျွန်တော်ပြောလိုခြင်းမဟုတ် ဘဲ ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများ၌ ထိုအကြောင်းကို စဉ်းစားခြင်းကို ပြော လိုခြင်း ဖြစ်သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် နှလုံးသားများ၌ ဆိုးသောအတွေးများ ဖြင့်မွေးဖွားလာခဲ့ကြသည်။လူအချို့တို့သည်အထူးသဖြင့် လူ့အသက် သတ်သူများအဖြစ် မွေးဖွားလာခဲ့သောကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးသည် လူ့အသက်သတ်သူများဖြစ်လာနိုင်ကြသောကြောင့် လူအချို့တို့သည် အမှန်အကန် လူ့အသက်သတ်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ် တို့သည် ဆိုးသောအတွေးများရှိကြ၍ နှလုံးသားများ၌ လူ့အသက် သတ်ခြင်းရှိကြသည်ဟု ဘုရားသခင် မိန့်တော်မူသည်။  ထိုအရာ သည် သမ္မာတရားဖြစ်သည်။  မည်သူမည်ဝါကမျှ ဤသမ္မာတရား နှင့် မလွှဲနိုင်ကြပေ။ 
ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့လိုက်လျှောက် ရမည့်မှန်ကန်သောလမ်း မှာဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံ၍ နာခံခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နှလုံးသားများ၌ ဆိုးသောအတွေးများရှိကြသော ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤလောက၌ အပြစ်ကျူးလွန်ကြသည်။ 
 

နှလုံးသား၌ လိင်ဆက်ဆံရေးကျူးလွန်ခြင်း

လူသားအားလုံး၏နှလုံးသားများ၌ လိင်ဆက်ဆံရေးကျူး လွန်ခြင်းရှိသည်ဟု ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသည်။ သင်သည် သဘော တူသလော။  သင်သည် နှလုံးသား၌ လိင်ဆက်ဆံရေး ကျူးလွန်ခဲ့ သည်ဟု ဝန်ခံသလော။ လူသားအားလုံး၏နှလုံးသား၌ လိင်ဆက် ဆံရေးကျူးလွန်ခြင်းရှိကြသည်။ 
ပြည့်ဆန်ဆာပြုခြင်းနှင့် အခြားလိင်ဆက် ဆံရေးကျူးလွန်ခြင်း များသည်ကျွန်ုပ်တို့လူ့မှုအဖွဲ့အစည်း၌ ကြီးထွားလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။  လူ့သမိုင်းတွင် ခေတ်အဆက်ဆက်၌ ထိုအရာသည် ငွေကြေးများစွာ ရရှိနိုင်သောနည်းလမ်းများမှ တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။  အခြားစီးပွါးရေးများသည် စီးပွါးရေးဖိနှိပ်မှုကို ခံစားရသော်လည်း  ဤဆိုးသောစီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်များအားလုံး၏နှလုံးသားများ၌လိင် ဆက်ဆံရေး ကျူးလွန်ခြင်းရှိကြသောကြောင့် သူတို့သည် များစွာ ဆင်းရဲဒုက္ခမခံရကြပေ။ 
 

အပြစ်သားများ၏အသီးမှာ အပြစ်ဖြစ်သည်

လူတစ်ဉီးကို အဘယ်အရာဖြင့် နှိုင်းယှဉ်သနည်း
အပြစ်၏အသီးများကိုသာ သီးသော သစ်ပင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်

ပန်းသီးပင်သည် ပန်းသီးများကိုလည်း ကောင်း၊ သစ်တော်သီး ပင်သည် သစ်တော်သီးများကိုလည်းကောင်း၊ သရက်ပင်သည်သရက် သီးကိုလည်းကောင်း၊ လိမ္မော်ပင်သည် လိမ္မော်သီးကိုလည်းကောင်း သီးသည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများ၌ အပြစ် ၁၂ မျိုးဖြင့် မွေး ဖွားလာသော ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်၏အသီးများကိုသာ သီးနိုင်ကြ သည်။  
လူတစ်ဉီး၏နှလုံးသားမှလာသောအရာများသည် သူ့ကို ညစ် ညမ်းစေသည်ဟု သခင်ယေရှုက မိန့်တော်မူသည်။ သင်သဘောတူ သလော။  ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှု၏စကားများကိုသာ သဘော တူနိုင်ကြ၍ “ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်သားများ၊ လူဆိုး များ၏အမျိုးများဖြစ်တယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကိုယ်တော်ဟာ မှန်ကန် တော်မူတယ်”ဟု ပြောနိုင် ကြသည်။  ဟုတ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိဆိုးသွမ်းမှုများကို ဝန်ခံရကြမည် ဖြစ်သည်။  ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားရှေ့တော်၌ မိမိကိုယ်ကိုကိုယ် သမ္မာတရားကို ဝန်ခံရ ကြမည် ဖြစ်သည်။ 
သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကို နာခံ တော်မူခဲ့သည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ် တော်ကို လက်ခံ၍ ကိုယ်တော်ကို နာခံသင့်ကြသည်။ ထိုအရာသည် ရေနှင့်ဝိညာည်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးမှ ကယ် တင်ခြင်းခံရနိုင်သော တစ်ခုတည်းသောလမ်း ဖြစ်သည်။  ဤအရာ များသည် ဘုရားသခင်ထံတော်မှ ဆုကျေးဇူးများ ဖြစ်ကြသည်။ 
ကျွန်တော်နေထိုင်သောနိုင်ငံသည် လှပသောဉတုလေးမျိုးဖြင့် ကောင်း ကြီးမင်္ဂလာခံစားရကြသည်။ ဉတုများပြောင်းလဲလာကြ သောအခါ သစ်ပင်များမျိုးစုံတို့သည် သူတို့၏အသီးများကို သီးကြ သည်။  ထိုနည်းတူ ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများ၌ အပြစ်ဆယ့်နှစ်မျိုးတို့ သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆွဲကိုင်၍ ကျွန်ုပ်တို့အား အပြစ်သို့ အဆက်မပြတ် ပို့ဆောင်သည်။  ယနေ့၊ ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများချုပ်ကိုင်ထား သော လူ့အသက်သတ်ခြင်းနှင့် မနက်ဖြန်လိင်ဆက်ဆံရေးကျူးလွန်ခြင်း များ ဖြစ်နိုင်သည်။ 
ထိုနောက် နောက်တစ်နေ့၊ ဆိုးသောအတွေးများ၊ ထိုနောက် မကောင်းရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်း၊ ခိုးခြင်း၊ မမှန်သောသက်သေခံခြင်း စသည်ဖြင့် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နှစ်တိုင်း၊ လတိုင်း၊ နေ့တိုင်း၊ အချိန်တိုင်း အပြစ်များ ကျူးလွန်နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်အချို့ကို မကျူးလွန်ဘဲ တစ်နေ့တာ မဖြတ်သန်းကြပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်မကျူးလွန်ပါဟု မိမိကိုယ်ကိုကိုယ် ကျိန်ဆိုကြ သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤအတိုင်းမွေးဖွားလာကြသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ သည် အပြစ်ကျူးလွန်ကြသည်။ 
ပန်းသီးပင်သည် မလိုချင်သောကြောင့် ပန်းသီးများမသီးရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်ကို သင်မြင်တွေ့ခဲ့ဖူးသလော။ “ငါက ပန်းသီးများမသီး ချင်ပါ။” ၎င်းသည် အသီးမသီးအောင် ငြင်း ဆိုရန် စိတ်ရှိခဲ့လျှင်လည်း ၎င်းသည် ပန်းသီးများမသီးဘဲ မည်သို့နေနိုင်မည်နည်း။ ပန်းများ သည် နွေဉီးအချိန်တွင် ပွင်းကြ၍ ပန်းသီးများသည် ကြီးထွား၍ နွေရာသီတွင် မှည့်ကာ သစ်သီးသည် မိုးရာသီတွင် ခူး၍ စား ရန် အဆင်သင့် ဖြစ်နေသည်။ ထိုအရာသည် သဘာဝတရား၏ ပြင် ဆင်မှုဖြစ်၍ အပြစ်သားများ၏ဘဝသည်လည်း သဘာဝတရား၏တူ ညီဥပဒေကို လိုက်လျှောက်ရမည် ဖြစ်သည်။ အပြစ်သားများသည် အပြစ်၏အသီးများကိုသာ သီးနိုင်ကြသည်။ 
 


‘သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်ကားတိုင်’သည် ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်များအတွက် အပြစ်ဖြေရာ ဖြစ်သည်
 

ယေရှု၏အပြစ်ဖြေခြင်းမှာ အဘယ်အရာကို ဆိုလိုသနည်း
ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ (လက်များတင်ခြင်း)နှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းအားဖြင့် အပြစ်၏အခကို ပေးဆပ်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်

အပြစ်သားများ၊ လူဆိုး၏အမျိုးများသည် ဘုရားရှေ့တော်၌ သူတို့အပြစ်များအတွက် မည်သို့ဖြင့် အပြစ်ဖြေ၍ မည်သို့ဖြင့် ဝမ်းမြောက်စွာ အသက် ရှင်နိုင်ကြသည်ကို သိရန် သမ္မာကျမ်းစာမှ ကျမ်းချက်တစ်ချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ကြပါစို့။  ဤအရာသည် အပြစ် များအတွက် ပြစ်ကြွေးပေးဆပ်သောသ တင်းကောင်း ဖြစ်သည်။ 
ဝတ်ပြုရာကျမ်း အခန်းကြီ ၄ တွင် “သာမန်လူထဲမှတစ်စုံတစ် ယောက်သည် ‘မလုပ်ရ’ဟု ထာဝရဘုရားပညတ်ထားတော်မူသော ပညတ်ချက်တစ်ခုခုကို မရည်ရွယ်ဘဲလုပ်၍ အပြစ်ပြုမိသဖြင့် သူ့အပေါ် အပြစ်သက်ရောက်၍ သူကျူးလွန်မိသောအပြစ်ကို တစ်စုံ တစ်ယောက်က သူ့အား ဖော်ပြလျှင် သူကျူးလွန်မိသောအပြစ်အတွက် အပြစ်အနာအဆာကင်းသည့် ဆိတ်သငယ်အမတစ်ကောင်ကို ပူဇော်သက္ကာအဖြစ် ယူဆောင်လာရမည်။ သူသည် မိမိလက်ကို အပြစ်ဖြေရာယဇ်ကောင်၏ခေါင်းပေါ်၌ တင်ရမည်။ မီးရှို့ ရာယဇ် ကောင်သတ်သောနေရာ၌ အပြစ်ဖြေရာယဇ်ကောင်ကို သတ်ရမည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ဆိတ်သငယ်အမ၏သွေးအချို့ကို မိမိလက် ချောင်းဖြင့်ယူ၍ မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်၏ချိုများကို သုတ်လိမ်းရမည်။ ကျန်သွေးအားလုံးကို ယဇ်ပလ္လင်၏အောက်ခြေ၌ သွန်းရမည်။ အဆီရှိသမျှကိုလည်း မိတ်သဟာယယဇ်ကောင်မှအဆီကိုခွာယူသ ကဲ့သို့ ခွာယူရမည်။ ထိုအဆီတို့ကို ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ထာဝရ ဘုရားအဖို့ မွှေးကြိုင်သောရနံ့အဖြစ် ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်၌ ရှို့ရမည်။ ထို သို့ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည်သူ့အတွက်အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းကိုပြုပေးသ ဖြင့် သူသည် အပြစ်လွှတ်ခြင်းခံရမည်”(ဝတ်ပြု ၄း၂၇-၃၁)။
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းခေတ်တွင် လူများသည် အပြစ်များအတွက် မည်သို့ဖြင့် အပြစ်ဖြေခဲ့ကြသနည်း။ သူတို့သည် အပြစ်ဖြေရာယဇ် ကောင်၏ဉီးခေါင်းပေါ်တွင် ရှေ့ဉီးစွာ လက်တင်ခဲ့ကြ၍ သူတို့အပြစ် များကို လွှဲပြောင်းခဲ့ကြသည်။ 
ဝတ်ပြုရာကျမ်း၌ ဖော်ပြထားသည်။  “သင်သည် အစ္စရေးအမျိုးသားတို့အား ‘သင်တို့တွင် တစ်စုံတစ်ယောက်သည် ထာဝရဘု ရားထံ ပူဇော်သက္ကာကို တိရစ္ဆာန်ထဲမှပူဇော်လိုလျှင် နွားကိုဖြစ်စေ၊ သိုးဆိတ်ကိုဖြစ်စေ ပူဇော်သက္ကာအဖြစ် ပူဇော်ရမည်။ သူသည် နွားကို မီးရှို့ရာယဇ်အဖြစ်ပူဇော်လိုလျှင် အပြစ်အနာအဆာ ကင်းသောနွားထီးကို ပူဇော်ရမည်။ ထာဝရဘုရား လက်ခံတော်မူမည့်အ ကြောင်း ထိုနွားကို တွေ့ဆုံစည်းဝေးရာတဲတော်အဝင်ဝ၌ ပူဇော်ရမည်။ သူ့လက်ကို မီးရှို့ရာယဇ်ကောင်၏ခေါင်းပေါ်၌ တင်သောအခါ ထိုယဇ်ကို သူ့အတွက် အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းယဇ်အဖြစ် လက်ခံတော် မူလိမ့်မည်”(ဝတ်ပြု ၁း၂-၄)။ 
ထိုခေတ်တွင် လူတစ်ဉီးသည် မိမိနှလုံးသား၌ အပြစ်ကို အသိ အမှတ်ပြုခဲ့သောအခါ သူသည် အပြစ်အတွက် အပြစ်ဖြေရန်အ သုံးပြုမည် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းများကို အပြစ်အတွက် ပြင်ဆင်ရမည် ဖြစ် သည်။ အပြစ်ဖြေရာ ယဇ်ကောင်၏ဉီးခေါင်းပေါ်တွင် ‘လက်တင်ခြင်း’ မှာ သူကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်များကို လွှဲပြောင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသောတဲတော်၏ပလ္လင်အတွင်းတွင် မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်ရှိခဲ့ သည်။  ၎င်းသည် သေတ္တာပုံစံဖြစ်၍ ပလ္လင်တော်စားပွဲထက်ပို၍ကြီး ကာ ထောင့်အားလုံးတွင် ဉီးချိုများရှိ ကြသည်။ ဣသရေလလူ မျိုးများသည် အပြစ်ဖြေရာယဇ်ကောင်၏ဉီးခေါင်းပေါ်သို့ အပြစ်များ လွှဲပြောင်းခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များအတွက် အပြစ်ဖြေခဲ့ကြ၍ မီးရှို့ရာ ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်တွင် အသားကို မီးရှို့ရသည်။ 
ဝတ်ပြုရာကျမ်းတွင် ဘုရားသခင်သည် “ကိုယ်တော်ရှေ့ တော် ဝတ်ပြုခြင်းတဲတော်၏တံခါး၌ မိမိကိုယ်ကိုကိုယ် လွှတ်လပ်စွာ ယဇ်ပူဇော်”ရန် သူတို့ကို မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ သူတို့သည် ၎င်း၏ခေါင်း ပေါ်သို့ လက်များကို တင်ခဲ့ကြသောအခါ အပြစ်ဖြေရာယဇ်ကောင် ပေါ်သို့ သူတို့၏အပြစ်များကို လွှဲပြောင်းခဲ့ကြ၍ အပြစ်သားများသည် ယဇ်ကောင်၏လည်ပင်းကို ဖြတ်၍ သတ်ခဲ့ကြသည်။ ယဇ်ပရော ဟိတ်များသည် မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်၏ဉီးချိုများပေါ်တွင် အသွေးကို ထားခဲ့ကြသည်။ 
ထိုနောက် ယဇ်ကောင် ၏ကိုယ်ခန္ဓာကို အတွင်းကလီစာများမှ သန့်ရှင်းစေ၍ ၎င်း၏အသားကို အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ကာ မီးရှို့ရာယဇ် ပလ္လင်ပေါ်တွင် ပြာဖြစ်ရန် မီးရှို့ခဲ့ရကြသည်။ ထိုနောက် မွှေးကြိုင် သောအသားကို အပြစ်ဖြေရန်အတွက် ဘုရားသခင်ထံ ယဇ်ပူဇော် ခဲ့ရသည်။ ဤအရာသည် နေ့စဉ်အပြစ်များအတွက် အပြစ်ဖြေရာ နည်းလမ်း ဖြစ်သည်။ 
ဘုရားသခင်သည် သူတို့၏နှစ်စဉ်အပြစ်များအတွက် အ ခြား အပြစ်ဖြေရာယဇ်ကို ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့သည်။ ၎င်းသည် နေ့စဉ်အ ပြစ်များအတွက် ဤကိစ္စနှင့်ပတ် သက်၍ ဣသရေလလူမျိုးများအား လုံး၏ကိုယ်စား အပြစ်ဖြေရာယဇ်ပေါ်တွင် ယဇ်ပရောဟိတ်တစ်ဉီး တည်းသည် လက်တင်၍ ကျေးဇူးပလ္လင်တော်၏အရှေ့ဘက်၌ အ သွေးကို ခုနစ်ကြိမ်ဖြန်းရသည်။  အသက်ရှင် သောဆိတ်၏ဉီးခေါင်း ပေါ်တွင် လက်များတင်ခြင်းမှာ နှစ်တိုင်းခုနစ် လဆယ်ရက်တွင် ဣသရေလလူမျိုးများ၏ရှေ့၌ ပြုရသည် (ဝတ်ပြု ၁၆း၅-၂၇)။ 

မည်သူသည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏ အပြစ်ဖြေရာယဇ်ကို ပုံဆောင်သနည်း
သခင်ယေရှုခရစ်တော်

ယခုတွင်၊ ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းစနစ်သည် မည်သို့ ပြောင်းလဲသည်ကိုလည်း ကောင်း ဘုရားသခင်၏ထာဝရအမိန့်တော် သည် နှစ်ပေါင်းများစွာ မည်သို့တည်တံ့သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိကြပါစို့။ 
သခင်ယေရှုသည် ဘာကြောင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံ တော်မူခဲ့ရသနည်း။ ဘုရားသခင်သည် သားတော်ကို ကားတိုင် ပေါ် တွင် အသေခံစေတော်မူခဲ့ရန် ကိုယ်တော်သည် ဤကမ္ဘာပေါ်မှာ မည် သည့်အမှားကို ပြုတော်မူခဲ့သနည်း။ မည်သူသည် ကိုယ်တော်ကို ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံစေခဲ့သနည်း။ ကမ္ဘာ့အပြစ်သားများအား လုံး၊ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် အပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့သောအခါ သခင်ယေ ရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်တော်မူရန် ဤလောကသို့ ကြွဆင်း တော်မူခဲ့သည်။ 
ကိုယ်တော်သည် ယောဒန်မြစ်၌ ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံ ယူတော်မူခဲ့၍ လူသားများအားလုံးကိုယ်စား အပြစ်များအားလုံးအ တွက် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အပြစ်ဒဏ်ခံယူတော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှု ၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနည်းလမ်းနှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော် သွန်းလောင်းတော်မူခြင်းနည်းလမ်းမှာ ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၌ အပြစ်ဖြေ ရာယဇ်၊ အပြစ်ပူဇော်ခြင်းယဇ်ကောင်ပေါ်တွင် လက်များတင်ခြင်းနှင့် အသွေးသွန်း လောင်းခြင်းတို့နှင့် ဆင်တူသည်။ 
ဤအရာမှာ ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၌ ပြုခဲ့သောနည်းလမ်း ဖြစ်သည်။ အပြစ်သားတစ်ဉီးသည် အပြစ်ယဇ်ကောင်ပေါ်တွင် လက်များတင်၍ “ကိုယ်တော်၊ ကျွန်ုပ်အပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်သည် လူ့အ သက်သတ်ခြင်းနှင့် လိင်ဆက်ဆံရေးကျူးလွန်ခြင်းများ ကျူးလွန်ခဲ့ တယ်”ဟု သူ၏အပြစ်များကို ဝန်ချတောင်းပန်းခဲ့သည်။ ထိုနောက် သူ၏အပြစ်များသည် အပြစ်ဖြေရာ ယဇ်ကောင်ပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းခဲ့ သည်။ 
အပြစ်သားသည်အပြစ်ပူဇော်ယဇ်ကောင်၏လည်ပင်းကိုဖြတ်၍ ဘုရားရှေ့တော်၌ ပူဇော်သက္ကာပြုသည့်အတိုင်း သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးအတွက် အပြစ်ဖြေရန် ထိုနည်းတူ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းခံယူတော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်တော်မူရန်အတွက် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူ၍ ကားတိုင်ပေါ် တွင် အသွေးတော်သွန်းလောင်းကာ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ် တို့အပြစ်များအားလုံးအတွက် အပြစ်ဖြေပေးတော်မူခဲ့သည်။ တ ကယ်တန်းကျတော့၊ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အသေခံ တော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုအကြောင်းကို တွေးကြသောအခါ အပြစ်အနာအ ဆာကင်းမဲ့သောထိုယဇ်ကောင်းများကို လူသား၏အ ပြစ်များအားလုံးအတွက် ယဇ်ပူဇော်သက္ကာပြုခြင်း၏အဓိပ္ပါယ်မှာ အ ဘယ်အရာ ဖြစ်သနည်း။ ထိုတိရစ္ဆာန်များအားလုံးသည် အပြစ်မှာ အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကို သိခဲ့ ကြသလော။ တိရစ္ဆာန်များသည် အ ပြစ်ကို မသိကြပေ။  သူတို့သည် အပြစ်အနာအဆာကင်းမဲ့ရကြမည်။ 
ထိုတိရစ္ဆာန်များ သည် အပြစ်လုံးဝအနာအဆာကင်းမဲ့ကြသည့် အတိုင်း သခင်ယေရှုသည်လည်း အပြစ်ကင်းစင်တော်မူသည်။  ကိုယ် တော်သည် သန့်ရှင်းသောဘုရား၊ ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော် မူ၍ ကိုယ်တော်သည် အပြစ်ပြုတော်မမူခဲ့ပေ။  ထိုကြောင့် ကိုယ် တော်သည် အသက် ၃၀ နှစ်ရှိသောအခါ ကိုယ်တော်သည် ယောဒန်မြစ်၌ ဗတ္တိဇံခံယူတော်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ အားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်။ 
သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ယူဆောင် သွား တော်မူခဲ့သောကြောင့် ကိုယ်တော်သည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အ သေခံ တော်မူခဲ့သည်။  ထိုအရာသည် လူသားများ၏အပြစ်များအားလုံးကို ဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့သော ကယ်တင်ခြင်းအတွက် ကိုယ်တော်၏ အမှုတော် ဖြစ်သည်။ 
 

အပြစ်များအတွက် အပြစ်ဖြေခြင်းသတင်းကောင်း၏ အစ

သခင်ယေရှုသည် ဘာကြောင့် ယောဒန်မြစ်၌ ဗတ္တိဇံယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံယူ တော်မူခဲ့သနည်း
ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားလုံးပြည့်စုံရန်

ယောဟန် ၃ တွင် “ထိုကာလတွင် ယေရှုသည် ယောဟန်ထံ၌ဗတ္တိဇံခံရန် ဂါလိလဲနယ်မှ ဂျော်ဒန်မြစ်နားရှိ ယောဟန်ထံသို့ ကြွလာတော်မူ၏။ သို့ရာတွင် ယောဟန်သည် ကိုယ်တော်ကိုတားဆီးလျက် “အကျွန်ုပ်ကသာကိုယ်တော်ထံ၌ ဗတ္တိဇံခံရမည်ဖြစ်ပါလျက်နှင့် ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ထံသို့ ကြွလာတော်မူပါသလော”ဟု ဆို၏။ ယေရှုကလည်း“ယခုအခါတွင် အခွင့်ပေးလော့။ အကြောင်းမူ ကား ငါတို့သည် ဖြောင့်မတ်ခြင်းအလုံးစုံကို ဤသို့ပြည့်စုံစေသင့်၏”ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ထိုအခါ ယောဟန်သည် ကိုယ်တော်ကိုအခွင့်ပေးလေ၏”(မဿဲ ၃း၁၃-၁၅)ဟု ဖော်ပြထားသည်။ 
သခင်ယေရှုသည် အသက် ၃၀ နှစ်ရှိ သောအခါ ဘာကြောင့် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခဲ့သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့သိ၍ နားလည်သဘောပေါက် ရကြမည် ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် လူသားအားလုံး၏အပြစ် များအတွက် ပြစ်ကြွေးဖြေရန်နှင့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းများ အားလံဒးကို ပြည့်စုံစေတော်မူရန် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခဲ့သည်။ အပြစ် အနာအဆာကင်းမဲ့သူ၊ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် သူတို့အပြစ်များ မှ လူသားများအားလုံးကို ကယ်တင်တော်မူရန် ဗတ္တိဇံယောဟန်အား ဖြင့် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခဲ့သည်။ 
ထိုကြောင့် ကိုယ်တော်သည် လောကအပြစ်များကို ယူဆောင် သွားတော်မူခဲ့၍ လူသားများအားလုံး၏အပြစ်များအတွက် အပြစ်ဖြေ ရန် မိမိကိုယ်ကိုကိုယ် ယဇ်ပူဇော်တော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်မှ ကယ်တင်ခြင်းခံရရန်အတွက် သမ္မာတရား တစ်ခုလုံးကို သိ၍ ယုံကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်၏ကယ်တင် ခြင်းကို ယုံကြည်၍ကယ်တင်ခြင်းခံရခြင်းမှာကျွန်ုပ်တို့ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ 
သခင်ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံအဓိပ္ပါယ်မှာ အဘယ်နည်း။ ထိုအရာသည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်း တွင် လက်များတင်ခြင်းကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။ ဓမ္မ ဟောင်းကျမ်းတွင် လူသားများအားလုံး၏အပြစ်များကို ယဇ်ပရော ဟိတ်၏လက်များကို တင်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်ဖြေရာယဇ်ကောင်၏ ဉီးခေါင်းပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းခဲ့သည်။ ထိုနည်းတူ၊ ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် သခင်ယေရှုသည်ယဇ်ကောင်အဖြစ် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူ တော်မူခြင်းအားဖြင့် မိမိကိုယ်ကိုကိုယ် ပေးဆပ်ကာ လောကအပြစ် များကို ယူဆောင်သွား‌တော်မူခဲ့သည်။ 
ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် ဘုရားသခင်ဘိသိက်ပေးတော်မူခြင်း အားဖြင့် လူသားများ၏ကိုယ်စားပြုသူ၊ လူသားအားလုံးအကြားအ ကြီးမြတ်ဆုံးသောယောက်ျား ဖြစ်ခဲ့သည်။ လူ သားများ၏ယဇ်ပရော ဟိတ်၊ လူသားများကိုယ်စားပြုသူအဖြစ်၊ သူသည် မိမိလက်များကို သခင်ယေရှုပေါ်တွင်တင်ခဲ့၍ကိုယ်တော့်အပေါ်တွင် လောကအပြစ် များ အားလုံးကို လွှဲပြောင်းခဲ့သည်။ 
‘ဗတ္တိဇံ’မှာ‘လွှဲပြောင်းခြင်း၊သင်္ဂြုဟ်ခြင်း၊နှင့် ဆေးကြောခြင်း’တို့ ကို ပြဌာန်းသည်။ 
သခင်ယေရှုသည် ဤလောကသို့ ကြွဆင်း‌တော်မူ၍ ဗတ္တိဇံ ယောဟန်အားဖြင့် ဘာကြောင့် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခဲ့သည်ကို သင်သိ သလော။ သင်သည် ကိုယ်တော်၏ ဗတ္တိဇံ၏အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို သိ၍ သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်သလော။ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံမှာ လူဆိုး များ၏အမျိုး ဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့ကျူးလွန်သောအပြစ်များ၊ ဘဝတစ် လျှောက် ကိုယ်ကာယဖြင့် ကျူးလွန်သောအပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူခြင်း ဖြစ်သည်။  ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် ကျွန်ုပ် တို့အပြစ်များအားလုံးအတွက် အပြစ်ဖြေရာမူလသတင်းကောင်း ပြည့်စုံခြင်းအတွက် သခင် ယေရှုကို ဗတ္တိဇံပေးခဲ့သည်။ 
မဿဲ ၃း၁၃-၁၇ တွင် ‘ထိနောက်’ဖြင့် အစပြုခဲ့၍ သခင်ယေရှု ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူသောအချိန်မှစ၍ လောကအပြစ်များအားလုံးကို ကိုယ်တော့်အပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းသည့် အချိန်ကို ရည်ညွှန်းသည်။ 
‘ထိုနောက်’ သခင်ယေရှုသည် လူသားများ၏အပြစ် များအား လုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့၍ သုံးနှစ်ပြီးနောက် ကားတိုင်ပေါ် တွင် အသေခံကာ သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ သေခြင်းမှ ရှင် ပြန်ထ မြောက်တော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် လောကအပြစ်များအား လုံးကို ဆေးကြောတော်မူခဲ့၍ တစ်ကြိမ်တည်းဗတ္တိဇံခံယူတော်မူ လျက် ကားတိုင်‌ပေါ်တွင် တစ်ကြိမ်တည်းအသေခံပြီး ထာဝရအ တွက် တစ်ကြိမ် တည်းသေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခဲ့သည်။ ဘုရား သခင်ရှေ့တော်၌ အပြစ်များရွေးနှုတ်ခြင်းခံလိုသောသူများ အတွက် ကိုယ်တော်သည် လောကအပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင် သွားတော်မူခဲ့၍ ထာဝရအတွက် တစ်ကြိမ်တည်း သူတို့ကို ကယ် တင် တော်မူခဲ့သည်။  
သခင်ယေရှုသည် ဘာကြောင့် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခဲ့သနည်း။ ကိုယ်တော်သည် ဘာကြောင့် ဆူးသရဖူးကို ဆောင်း၍ သာမန်ရာဇ ဝတ်တစ်ဉီးကဲ့သို့ ပိလတ်တရားရုံး၌ တ ရားစီရင်ခြင်းခံယူတော်မူခဲ့ သနည်း။ ကိုယ်တော်သည် ဘာကြောင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံ တော်မူ၍ အသွေးတော်သွန်းလောင်းအသေခံတော်မူခဲ့သနည်း။  ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် သင်နှင့်ကျွန်တော် တို့အပြစ်များ၊ လောကအပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူ ခဲ့သောကြောင့် အထက်၌ အရာအားလုံးဖြစ်ရခြင်း ဖြစ်သည်။  ကိုယ် တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအတွက် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံ တော်မူခဲ့သည်။ 
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်ဟူ သော ကယ်တင်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကို ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည် ၍ ကိုယ်တော့်ကို ကျေးဇူးတင်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံ၊ ကားတိုင်နှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမပါဘဲ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ကယ်တင်ခြင်းမရှိပေ။
သခင်ယေရှုသည် လောကအပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင် သွား‌တော်မူရန် ယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခဲ့သောအခါ ကိုယ် တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့၍ကိုယ် တော်၏ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သူများသည် ကယ်တင်ခြင်းခံရကြသည်။  သခင်ယေရှုသည် ဗီဇအပြစ်များကိုသာ ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်”ဟု ယူဆသူများရှိကြသည်။ သို့သော် သူတို့သည် မှားယွင်းနေကြသည်။ 
သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခဲ့သောအခါ ကိုယ် တော် သည် လောကအပြစ်များအားလုံးကို တစ်ကြိမ်တည်းယူဆောင် သွားတော်မူခဲ့သည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာတွင် ရှင်းလင်းစွာ မှတ်တမ်း တင်ထားသည်။ ဗီဇအပြစ်အပါအဝင် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအား လုံးသည် ဆေးကြောခြင်းခံရသည်။  မဿဲ ၃း၁၅ တွင် သခင်ယေရှု က “ဖြောင့်မတ်ခြင်းအလုံးစုံကို ဤသို့ပြည့်စုံစေသင့်၏”ဟု မိန့်တော် မူခဲ့သည်။ ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားလုံးပြည့်စုံခြင်းမှာ အပြစ်များ အားလုံး ခြွင်းချက်မရှိ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ ဖယ်ရှားခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ 
သခင် ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဘဝလုံးအပြစ်များအားလုံးကို လည်း ဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့သလော။  ကိုယ်တော်သည် ဆေး ကြောပေးတော်မူခဲ့သည်။ ပထမဉီးဆုံး ဝတ်ပြုရာကျမ်း၌ သက်သေ အထောက်အထားကို ကြည့်ကြပါစို့။ ၎င်းသည် အပြစ် ဖြေရာနေ့တွင် ယဇ်ပရောဟိတ်နှင့်ယဇ်ပူဇော်သက္ကာအကြောင်းကို ဖော်ပြထား သည်။ 
 

ဣသရေလလူမျိုးများအားလုံး၏နှစ်စဉ်အပြစ်များအတွက် အပြစ်ဖြေရာယဇ်ပူဇော်သက္ကာ

ဤလောက၏အပြစ်ဖြေရာယဇ် ပူဇော်သက္ကာအားဖြင့် ဣသရေလလူမျိုး များကို စင်ကြယ်စေနိုင်သလော
မစင်ကြယ်စေနိုင်ပေ

 “အာရုန်သည် မိမိအတွက် အပြစ်ဖြေရာယဇ်အဖြစ် နွားထီးကို ပူဇော်ရမည်။ မိမိနှင့်မိမိအိမ်သူအိမ်သားအတွက် အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းကို ပြုရမည်။ ဆိတ်သငယ်နှစ်ကောင်ကိုလည်းယူ၍ တွေ့ဆုံ စည်းဝေးရာတဲတော်အဝင်ဝ၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ထားရမည်။ အာရုန်သည် ထိုဆိတ်သငယ်နှစ်ကောင်ကို မဲချရမည်။ မဲတစ်ခုသည် ထာဝရဘုရားအဖို့ဖြစ်၍ ကျန်မဲတစ်ခုသည် အဇာဇယ်အဖို့ဖြစ်၏။ အာရုန်သည် ထာဝရ ဘုရားအဖို့ မဲကျသောဆိတ်သငယ်ကို ယူ ဆောင်လာ၍ အပြစ်ဖြေရာ ယဇ်အဖြစ် ပူဇော်ရမည်။ အဇာဇယ်အဖို့ မဲကျသောဆိတ်သငယ်ကိုကား အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအတွက်အသုံး ပြု၍ အဇာဇယ်အဖို့ တော ကန္တာရထဲသို့ လွှတ်ရန် ထာဝရဘုရားထံ အသက်ရှင်လျက် ဆက်သရမည်”(ဝတ်ပြု ၁၆း၆-၁၀)။ ဤတွင် အာရုန်သည် ဣသရေလလူမျိုးများ၏ နှစ်စဉ်အပြစ်များအတွက် အပြစ်ဖြေရန် စည်းဝေးခြင်းတဲတော်၏တံခါး၌ သိုးနှစ်ကောင်ကို ယူဆောင်လာခဲ့သည်။ “အာရုန်သည် ထိုဆိတ်သငယ်နှစ်ကောင်ကို မဲချရမည်။ မဲတစ်ခုသည် ထာဝရဘုရားအဖို့ဖြစ်၍ ကျန်မဲတစ်ခုသည် အဇာဇယ်အဖို့ဖြစ်၏။ ”
ယဇ်ပူဇော်သောတိရစ္ဆာန်သည် ယဇ်ကောင်၏ဉီးခေါင်းပေါ် တွင် လက်များတင်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်သားတစ်ဉီး၏အပြစ်ကို ၎င်းပေါ် သို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ရန် သူတို့၏နေ့စဉ်အပြစ်များအတွက် ပညတ်တော် နှင့်အညီ အပြစ်ဖြေရန် လိုအပ်သည်။  သို့သော် ဣသရေလလူမျိုး များ၏နှစ်စဉ်အပြစ်များအတွက် လူသားများအားလုံးကိုယ်စား ယဇ်ပ ရောဟိတ်သည် နှစ်စဉ် ခုနစ်လဆယ်ရက်နေ့တွင် အပြစ်ဖြေ ရာယဇ် ကောင်ပေါ်သို့ နှစ်စဉ်အပြစ်များကို လွှဲပြောင်းခဲ့သည်။ 
ဝတ်ပြု ၁၆း၂၉-၃၁ တွင် “သင်တို့ အစဉ်အမြဲလိုက်နာရမည့်ပြဋ္ဌာန်း ချက်ကား ဤသို့ဖြစ်၏။ သင်တို့၏အမျိုးသားချင်းဖြစ်စေ၊ သင်တို့ထဲတွင် တည်းခိုနေထိုင်သောတိုင်းတစ်ပါးသားဖြစ်စေ သတ္တမလ၊ ဆယ်ရက်နေ့၌ မိမိတို့၏စိတ်ဆန္ဒကိုငြင်းပယ်ရမည်။ မည်သည့်အလုပ်ကိုမျှ မလုပ်ရ။ အကြောင်းမူကား သင်တို့သည် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ မိမိတို့၏အပြစ်ရှိသမျှမှ စင်ကြယ်ကြမည့်အကြောင်း ထိုနေ့၌ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည်သင်တို့စင်ကြယ်စေရန် သင်တို့အတွက် အပြစ် ဖြေလွှတ်ခြင်းကိုပြုပေးမည်။ ထိုနေ့သည် သင်တို့အဖို့ ငြိမ်ဝပ်စွာနေရသောဥပုသ်နေ့ဖြစ်၍ သင်တို့သည် မိမိတို့၏စိတ်ဆန္ဒကိုငြင်း ပယ်ရမည်။ ဤသည်ကား အစဉ်အမြဲလိုက်နာရမည့်ပြဋ္ဌာန်းချက်ဖြစ်၏” (ဝတ်ပြု ၁၆း၂၉-၃၁)ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။ 
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ဣသရေလလူမျိုးများသည် နေ့စဉ်အပြစ် များအတွက် အပြစ်ဖြေရန် အပြစ်ဖြေရာယဇ်ကို ယူဆောင်ခဲ့ကြ၍ ၎င်း၏ခေါင်းပေါ်တွင် အပြစ်များကို လွှဲပြောင်းခဲ့ကြ၍ “ကိုယ်‌တော်၊ ကျွန်တော်သည် အပြစ်မျိုးစုံတို့ကို ကျူးလွန်ခဲ့တယ်။ ခွင့်လွှတ်တော် မူပါ”ဟု ဝန်ခံခဲ့ကြသည်။ ထိုနောက် သူသည် အပြစ်ဖြေရာယဇ် ကောင်၏လည်ပင်းကိုဖြတ်၍ အသွေးကို ယဇ်ပရောဟိတ်ထံပေးကာ အိမ်သို့ပြန်သွားပြီး သူ၏အပြစ်များမှ ယခုဖြေလွှတ်ခြင်းခံရသည်ဟု နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ရသည်။ ထိုနောက် အပြစ်ဖြေရာယဇ် ကောင်းသည် အပြစ်သားအတွက် မိမိခေါင်းပေါ်၌ အပြစ်များဖြင့် အသေခံခဲ့ရသည်။ ယဇ်ပူဇော်သက္ကာယဇ်ကောင်ကို အပြစ်သား၏ ကိုယ်စား အသတ်ခံခဲ့ရသည်။  ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် အပြစ်ဖြေရာ ယဇ်မှာ ဆိတ်တစ်ကောင်၊ သိုးတစ်ကောင်၊ နွားတစ်ကောင်ဖြစ်၍ ဘု ရားသခင်သီးသန့်ထားရှိသော အပြစ်အနာအဆာကင်းမဲ့သောတိ ရစ္ဆာန် တစ်ကောင်ဖြစ်ရပေသည်။ ဘုရားသခင်သည် မိမိအန္တဂရုဏာ တော်အားဖြင့် အပြစ်သားတစ်ဉီး၏ကိုယ်စား တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်၏ အသက်ကို ယဇ်ပူဇော်သက္ကာပြုရန် ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့၍ သူ၏အပြစ်အ တွက် အသေခံစေတော်မူခဲ့သည်။ 
ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၌ ဤနည်းလမ်းအားဖြင့် အပြစ်သားများသည် အပြစ်ဖြေရာယဇ်ပူဇော်သက္ကာအားဖြင့် အပြစ်များအတွက် အပြစ် ဖြေရာယဇ်ပြုနိုင်ခဲ့ကြသည်။ အပြစ်သားတစ်ဉီး၏အပြစ်များကို လက်များတင်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်ပူ ဇော်သက္ကာပြုသောယဇ်ကောင် ပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းခဲ့၍ ၎င်း၏အသွေးကို အပြစ်သား၏အပြစ်များဖြေ လွှတ်ရန်အတွက် ယဇ်ပရောဟိတ်ထံ ပေးအပ်ခဲ့သည်။ သို့သော် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အပြစ်များအတွက် အပြစ်ဖြေရာ ယဇ်ပူရန် မဖြစ်နိုင် ပေ။ ထိုကြောင့် ဘုရားသခ်သည် ဣသရေလလူမျိုးများအားလုံး ၏ကိုယ်စား နှစ်စဉ် ခုနစ်လဆယ်ရက်နေ့တိုင်းတွင် တစ်နှစ်လုံး၏ အပြစ်များကို ဖြေလွှတ်ရန် ယဇ်ပရောဟိတ်များကို ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့ သည်။ 
ထိုနောက် အပြစ်ဖြေရာနေ့တွင် ယဇ်ပရောဟိတ်၏အခန်း ကဏ္ဌမှာ အဘယ်အရာ ဖြစ်သနည်း။ ပထမအနေဖြင့်၊ ယဇ်ပရော ဟိတ်အာရုန်သည် အပြစ်ဖြေရာယဇ်ကောင်ပေါ်တွင် လက်များတင် ခဲ့၍ “ကိုယ်တော်၊ ဣသရေလလူမျိုးများသည် အပြစ်များစွာ၊ လူ့အ သက်သတ်ခြင်း၊ လိင်ဆက်ဆံမှုကျူးလွန်ခြင်း၊ မတရား သောမေ ထုံ၌မှီဝဲခြင်း၊ ခိုးခြင်း၊ အမှန်သောသက်သေကို ခံခြင်း၊ နာမတော်ကို ရှုတ်ချခြင်းစသည်တို့ကို ကျူးလွန်ခဲ့ကြသည်...”ဟု လူများ ၏အ ပြစ်များကို ဝန်ချတောင်းပန်ခဲ့သည်။ ထိုနောက် သူသည် အပြစ် ဖြေရာယဇ်ကောင်၏လည်ပင်းကို ဖြတ်၍အသွေးကို ယူကာ သန့်ရှင်း ရာဌာနအတွင် ဂရုဏာပလ္လင်ပေါ်တွင် ခုနစ်ကြိမ် ပက်ဖြန်းခဲ့သည်။ (သမ္မာကျမ်းစာတွင် ၇ နံပါတ်မှာ ပြည့်စုံသောနံပါတ်အဖြစ် ယူဆရ သည်။)
သူတို့၏ကိုယ်စား အပြစ် ဖြေရာယဇ်ကောင်၏ဉီးခေါင်းပေါ်တွင် လူများ၏နှစ်စဉ်အပြစ်များကို လွှဲပြောင်းခြင်းသည် ယဇ်ပ‌ရောဟိတ် ၏တာဝန်ဖြစ်၍ အပြစ်ဖြေရာယဇ်ကောင်းကို ရက်စက်စွာ ပူဇော်ခဲ့ရ သည်။ 
ဘုရားသခင်သည် ဖြောင့်မတ်တော်မူသောကြောင့် လူသားများ အားလုံးကို အပြစ်များမှ ကယ်တင်တော်မူရန် ကိုယ်တော်သည် လူ များ၏နေရာတွင် အသေခံရန် အပြစ်ဖြေရာယဇ်ကောင်ကို ခွင့်ပြု တော်မူခဲ့သည်။  ဘုရားသခင်သည် ဂရုဏာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသော ကြောင့် ကိုယ်တော်သည် သူတို့၏ကိုယ်စား အပြစ်ပူဇော်သောတိ ရစ္ဆာန်၏အသက်ကို ပူဇော်ရန်လူများကို ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့သည်။  ထို နောက် ယဇ်ပရောဟိတ်သည် ဂရုဏာပလ္လင်တော်၏အ ရှေ့ဘက် ခြမ်း၌ အသွေးကို ပက်ဖြန်းကာ အပြစ်ဖြေရာနေ့၊ ခုနစ်လ ဆယ်ရက် နေ့တွင် အတိတ်နှစ်အတွက် လူများ၏အပြစ်များအားလုံးအတွက် အပြစ်ဖြေပေးခဲ့သည်။ 

ဓမ္မဟောင်းကျမ်းအရ မည်သူသည် အပြစ်ဖြေရာ သိုးသငယ်ဖြစ်တော်မူသနည်း
အပြစ်ကင်းစင်သူသခင်ယေရှု

ယဇ်ပရောဟိတ်သည် ဣသရေလလူမျိုးများအတွက် အပြစ်ဖြေ ရာနေ့တွင် ဆိတ်နှစ်ကောင်ကို ပူဇော်ခဲ့ရပါသည်။  တစ်ကောင်မှာ လွှတ်မည့်ဆိတ်ဖြစ်၍ အဓိပ္ပါယ်မှာ ‘တောသို့စေလွှတ်ခြင်း’ ဖြစ် သည်။ ထိုနည်းတူ၊ ဓမ္မသစ်ကျမ်း၏ဆိတ်မှာ သခင်ယေရှုခရစ်တော် ဖြစ်တော်မူ သည်။ “ဘုရားသခင်သည် မိမိ၏တစ်ပါးတည်းသောသားတော်ကို စွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင် လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ ဤသည်ကား သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူတိုင်း မပျက်စီးဘဲ ထာဝရအသက်ကိုရရှိစေရန်ဖြစ်၏”(ယောဟန် ၃း၁၆)။ 
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား တစ်ပါးတည်းသောသားတော် ကို ယဇ်ကောင်သိုးသငယ်အဖြစ် ပေးတော်မူခဲ့သည်။ လူသား အား လုံးအတွက် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းခံသောသိုးသငယ်အဖြစ် ကိုယ် တော် သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခဲ့၍  လောက၏ မေရှိယ၊ ကယ်တင်ရှင် ဖြစ်လာတော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှု၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ‘ကယ်တင်ရှင်’ဖြစ်၍ ခရစ်တော်၏အဓိပ္ပါယ်မှာ ‘ဘိသိက် ခြင်းခံရသောဘုရင်’ ဖြစ်သောကြောင့် သခင်ယေ ရှုခရစ်တော်၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ ‘ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကို ကယ်တင်ရန်ကြွလာတော်မူခဲ့ သော ဘုရားသခင်၏သားတော်’ ဖြစ်သည်။ 
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင်လူများ၏နှစ်စဉ်အပြစ်များကို အပြစ်ဖြေ ရာနေ့တွင် ဖြေလွှတ်သည့်အတိုင်း လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ခန့်က သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးအ တွက် အပြစ်ဖြေခြင်း၏သတင်းကေင်းပြည့်စုံစေပါမည့်အကြောင်း ဗတ္တိဇံခံယူရန်နှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံတော်မူရန်အတွက် ဤလောကသို့ ကြွဆင်း တော်မူခဲ့သည်။ ဤအချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ဝတ်ပြုရာကျန်း၌ ကျမ်းချက်တစ်ချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ရှုကြပါစို့။ “အာရုန်သည် မိမိလက်နှစ်ဖက်ကို အသက်ရှင်သောဆိတ်သ ငယ်၏ခေါင်းပေါ်၌ တင်၍ အစ္စရေးအမျိုးသားတို့၏ဒုစရိုက်ရှိသမျှ၊ သူတို့ကျူးလွန်သောအပြစ်ရှိသမျှတို့ကို ဖော်ပြဝန်ခံရမည်။ ထိုအပြစ်တို့ကို ဆိတ်သငယ်၏ခေါင်းပေါ်၌တင်ထားပြီး ထိုဆိတ်သငယ်ကို တာဝန်ရှိသူမှတစ်ဆင့် တောကန္တာရထဲသို့ လွှတ်လိုက်ရမည်။ ဆိတ်သငယ်သည် သူတို့၏အပြစ်ရှိသမျှကို လူသူကင်းဝေးရာအရပ်သို့ ယူဆောင်သွားမည်။ တာဝန်ရှိသူသည် ဆိတ်သငယ်ကို တောကန္တာရထဲသို့ လွှတ်လိုက်ရမည်” (ဝတ်ပြု ၁၆း၂၁-၂၂)။ 
ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁၆ တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဆိတ်၏ ခေါင်းပေါ်တွင် ဣသရေလလူမျိုးများအားလံဒဂ၏အပြစ်များကို လွှဲ ပြောင်းခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ‘သူတို့ကျူးလွန်သောအပြစ်များ အားလုံး’မှာ သူတို့၏မနောကံ နှင့်ကာယကံတို့ဖြင့် ကျူးလွန်သောအ ပြစ်များအားလုံးကို ရည်ညွှန်းသည်။ ယဇ်ပရောဟိတ်၏လက်များ တင်ခြင်းအားဖြင့်‘သူတို့ကျူးလွန် သောအပြစ်များအားလုံး’ကို အပြစ် ဖြေရာယဇ်ကောင်၏ခေါင်းပေါ် တွင် တင်ထားခဲ့သည်။
 

ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်အားဖြင့် အပြစ်များအားလုံးကို စစ်မှန်သောပညာရှိရကြမည်

ဘုရားသခင်သည် ဘာကြောင့် ပညတ် တော်ကို ပေးအပ်တော်မူခဲ့သနည်း
အပြစ်ကို သိသောပညာပေးအပ်ရန်

ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်တွင် ပညတ်တော် အပုဒ်ပေါင်း ၆၁၃ ပါဝင်သည်။  ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုအကြောင်းကို စဉ်းစားကြသော အခါ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရမည့်အ ရာများနှင့်မလုပ်ရမည့်အရာများနှင့်ပတ် သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အား ကိုယ်တော်ပြောကြားတော်မူသောအရာများ ကို ကျွန်ုပ်တို့သိကြသည်။ 
ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်သားများဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ် တို့သည် မိမိအပြစ်များကို သိကြမည့်အကြောင်း ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားထိုပညတ်တော်များကိုပေးအပ်တော်မူခဲ့သည်ဟု သမ္မာ ကျမ်းစာတွင် ‌ဖော်ပြထားသည် (ရောမ ၃း၂၀)။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်သားများဖြစ်ကြသည်ဟု သွန်သင်တော်မူရန် ဘုရားသခင် သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ပညတ်တော်များ၏အထုံးအဖွဲ့များကို ပေး အပ် တော်မူခဲ့သည်ကို ဆိုလိုသည်။  ကျွန်ုပ်တို့သည် ပညတ်တော်အားဖြင့် အသက်ရှင်နိုင်ရန် ကိုယ်တော်သည် ၎င်းတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးအပ်တော်မူခြင်းမဟုတ်ဘဲ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို နားလည်သ‌ ဘောပေါက်ရန် ပေးအပ်တော်မူခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ 
ကိုယ်တော်သည် မိမိပညတ်တော်များကို စောင့်ရှောက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ အားပေးအပ်တော်မူခြင်းမဟုတ်ပေ။  ခွေးတစ်ကောင် သည် လူသားတစ်ဉီးကဲ့ သို့အသက်ရှင်ရန် သင်မမြော်လင့်နိုင်ပေ။ ထို နည်းတူ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်နှင့်အညီအ သက်မရှင်နိုင်ကြဘဲကိုယ်တော်၏ပညတ်တော်များအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်များကိုသာ သိနိုင်ကြသည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်အစုလိုက် အပြုံလိုက်ရှိကြသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုအပြစ်ကို မသိကြ သောကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ၎င်းတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးအပ်တော်မူခြင်း ဖြစ်သည်။ “သင်သည် လူ့အသက်သတ်သူ၊မတရားမေထုံပြုသောသူ၊ဆိုးသောသူ ဖြစ်တယ်” ဟု ဘုရားသခင်သည် ပညတ်တော်များအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ရှင်းလင်းစွာ ပြောကြားတော်မူသည်။ ကိုယ်တော်သည် လူ့ အသက် မသတ်ရန် မိန့်တော်မူသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သည် နှလုံးသားဖြင့် သတ်ကြ၍ တစ်ခါတစ်ရံ ကိုယ်ထိလက်ရောက်သတ်ကြသည်။ 
သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် လူ့အသက်မသတ်သင့်ပေဟု ပညတ် တော်၌ ရေးထားခဲ့သောကြောင့် “အောင်မလေး၊ ကျွန်ုပ် မှားခဲ့တယ်၊ ကျွန်ုပ်သည်မလုပ်သင့်သောအရာကို လုပ်ခဲ့သောကြောင့် အပြစ်သား ဖြစ်တယ်။ ကျွန်ုပ်အပြစ်ကျူး လွန်ခဲ့တယ်”ဟု ပြောကြကာ ကျွန်ုပ် တို့သည် လူ့အသက်သတ်သူများ ဖြစ်ကြသည်ဟု သိကြသည်။
ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများအားအပြစ်မှ ကယ်တင် တော်မူရန်အတွက် ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၌ အပြစ်ဖြေရာ ယဇ်ပူဇော် သက္ကာကို ပူဇော်ရန်အာရုန်ကို ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့၍အာရုန်သည်တစ် နှစ် လျှင် တစ်ကြိမ်လူများအတွက် အပြစ်ဖြေပေးသောသူ ဖြစ်ခဲ့သည်။ 
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် အပြစ်ဖြေရာနေ့၌ ဘုရားသခင်ထံ အပြစ် ဖြေရာယဇ်ကောင်နှစ်ကောင်ဖြင့် ယဇ်ပူဇော်သက္ကာပြုရမည် ဖြစ် သည်။ တစ်ကောင်မှာ ဘုရားရှေ့တော်၌ ယဇ်ပူဇော် သက္ကာပြုရန် ဖြစ်၍ အခြားတစ်ကောင်မှာ လူများ၏နှစ်စဉ်အပြစ်များ အားလုံးကို ၎င်းပေါ်သို့ လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် လွှဲပြောင်းခဲ့ပြီး နောက် တောထဲ သို့ စေလွှတ်ရန် ဖြစ်သည်။  သင့်တော်သောလူတစ်ဉီး အားဖြင့် ဆိတ် ကို တောထဲသို့ မစေလွှတ်မီ ယဇ်ပရောဟိတ်သည် အသက်ရှင် သောဆိတ်၏ဉီးခေါင်းပေါ်သို့ လက်များတင်ခဲ့၍ ဣသရေလလူမျိုး များ၏အပြစ်များ ဝန်ချခဲ့ကြသည်။ “ကိုယ်တော်၊ လူများသည် လူ့အ သက်သတ် ခဲ့ကြတယ်၊ မတရားသောမေထုံမှီဝဲခဲ့တယ်၊ ခိုးခဲ့ကြတယ်၊ ရုပ်တုကို ကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်... ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်ရှေ့ တော်၌ အပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်။” 
ပလက်စတိုင်းပြည်သည် သဲကန္တာရတော ဖြစ်သည်။ ဆိတ်ကို သဲကန္တာရတောသို့ စေလွှတ်၍ ၎င်းသည် အမှန်အကန်သေ ခဲ့ရသည်။  ထိုဆိတ်ကို တောထဲသို့ စေလွှတ်ခဲ့သောအခါ ဣသရေလလူမျိုးများ သည် အဝေးမှ ပျောက်ကွယ်သည့်အထိ လှမ်းကြည့်ကြ၍ သူတို့အ ပြစ်များသည် ဆိတ်နှင့်အတူ ထွက်သွားခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ကြ သည်။ ထိုကြောင့် လူများသည် စိတ်ထဲမှာ ငြိမ်သက်ခြင်းရရှိခဲ့ ကြ၍ ဆိတ်သည် လူများအားလုံး၏နှစ်စဉ်အပြစ်များအတွက် တော ထဲ၌ သေခဲ့သည်။ ဤအရာအားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ဘုရားသခင်၏သိုး သငယ်တော်၊ သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ အားလုံးအတွက် အပြစ်ဖြေပေးတော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ် များအားလုံး အကုန်အစင် ဆေးကြောခြင်းခံရသည်။ 
သခင်ယေရှုသည် ဘုရားနှင့်ကယ်တင်ရှင် ဖြစ်တော်မူသည်။ ကိုယ်တော်သည် လူသားများအားလုံးအား အပြစ်မှ ကယ်တင်တော် မူရန် ကြွလာတော်မူခဲ့သော ဘုရားသခင်၏သားတော် ဖြစ်တော်မူ သည်။  ကိုယ်တော်သည် မိမိပုံသဏ္ဌာန်တော်နှင့်အညီ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့သောဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တော်မူ၍ကျွန်ုပ်တို့အားအပြစ် မှကယ်တင်တော်မူရန် ဤလောကသို့ ကြွဆင်းတော်မူခဲ့သည်။ 
ကျွန်ုပ်၏အသွေးအသားဖြင့် ကျူးလွန်ကြသော နေ့စဉ်အပြစ် များသာမက အနာဂတ်အပြစ်များအားလုံးနှင့်မ နောကံနှင့်ကာယကံ တို့ဖြင့်ကျူးလွန်သောအပြစ်များကိုပါသခင်ယေရှုအပေါ်သို့လွှဲပြောင်း ခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ကိုယ်တော်သည် လောကအပြစ်များအားလုံးအ တွက် ပြည့် စုံသောအပြစ်ဖြေခြင်း၊ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း အားလုံးပြည့်စုံစေတော်မူရန်အတွက်ဗတ္တိဇံယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံ ခံယူတော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေမခံ တော်မမူမီ သုံးနှစ်တွင် ကိုယ်တော်သည် လူအများရှေ့မှာ အမှုတော် ကို စတင်တော်မူခဲ့၍ ယောဒန်မြစ်၌ ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူ တော်မူခြင်းအားဖြင့် လောကအပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွား တော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ အားလုံးအတွက် အပြစ်ဖြေခြင်း အားဖြင့် လူသားများ၏ကယ်တင် ခြင်းသည် ကိုယ်တော်၏ဗတ္တိဇံ အားဖြင့် စတင်ခဲ့သည်။ 
ယောဒန်မြစ်၌ ခါးခန့်နက်သောမြစ်ရေထဲမှာ ဗတ္တိဇံယောဟန် သည် သခင်ယေရှု၏ခေါင်းပေါ်သို့ လက်များတင်ခဲ့၍ ရေထဲ၌ ကိုယ် တော်ကိုဗတ္တိဇံပေးခဲ့သည်။ဤဗတ္တိဇံမှာဓမ္မဟောင်းကျမ်း၌ လက်များ တင်ခြင်းနှင့်တူ၍ အပြစ်များအားလုံးအပေါ် လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် တူသည်။ 
ရေထဲ၌ ဗတ္တိဇံပေးခြင်းမှာ သေခြင်းကို ဆိုလို၍ ရေမှ ပြန်ထ ခြင်းမှာလည်း ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ထိုကြောင့် သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန် ၏ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်တော်သည် အမှုတော်သုံးများအားလုံးဖြစ်သော- အပြစ်များ အားလုံးယူဆောင်သွားတော်မူခြင်း၊ ကားစင်တင်ခံယူတော်မူခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်း တို့ကို ထင်ရှားစေတော်မူခဲ့သည်။ 
သခင်‌ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အပြစ်မှ ကယ်တင်တော်မူခဲ့ သည်ဟူသောစကားများကို ကျွန်ုပ်တို့နာခံမှသာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းခံရနိုင်ကြသ်ည။ 
ဘုရားသခင်သည်သခင်ယေရှုအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ အားကယ်တင် တော်မူရန် ဆုံးဖြတ်တော်မူခဲ့၍ ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၌ ကိုယ်တော်ပြု တော်မူခဲ့သော ပဋိညာဉ်သည် ပြည့်စုံခဲ့သည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက် အားဖြင့် သခင်ယေရှုသည် မိမိခေါင်းပေါ်တွင် အပြစ်များအားလုံးဖြင့် ကားတိုင်သို့ ကြွတော်မူခဲ့သည်။ 

ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ အတွက် မည်သည့်လုပ်ကို လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သေးသနည်း
ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရမည့်အရာများအားလုံးမှာ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကို ယုံကြည် ခြင်း ဖြစ်သည်

ယောဟန် ၁း၂၉ တွင် “နောက်တစ်နေ့၌ ယောဟန်သည် မိမိထံသို့ ယေရှုကြွလာတော်မူသည်ကိုမြင်လျှင် “ကြည့်လော့။ ဤလောက၏အပြစ်ကိုယူ ဆောင်သွားသော ဘုရားသခင်၏သိုးသငယ်တော်ပေတည်း”ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ဗတ္တိဇံ ယောဟန်က “ကြည့်လော့။ ဤလောက၏အပြစ်ကိုယူ ဆောင်သွားသော ဘုရားသခင်၏သိုးသငယ်တော်ပေတည်း”ဟု သက်သေခံခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် ယောဒန်မြစ်၌ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခဲ့သောအခါ လူသားများ၏အပြစ် များအားလုံးကို ကိုယ်တော့်အပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းခဲ့သည်။ ၎င်းကို ယုံ ကြည်ပါ။ ထိုနောက် သင်သည် သင်၏အပြစ်များအားလုံးအတွက် ပြစ်ကြွေးဖြေလွှတ်ခြင်း ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို ခံစားရလိမ့်မည်။  
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်ရ ကြမည်ဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိအတွေးအခေါ်များနှင့် လည်ပင်း ခိုင်မာမှုများကို ဘေးချိတ်ထား၍ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို နာခံရကြမည် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် လောကအပြစ်များ အား လုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်ဟူသော သမ္မာတရားကို ကျွန်ုပ် တို့သည် ရိုးရိုးလေး ယုံကြည်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ 
သခင်ယေရှုသည် လောကအပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင် သွားတော်မူခဲ့သည်ဟု ပြောရန်နှင့် ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ် များအတွက် အပြစ်ဖြေပေးခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ် ခြင်းကို ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သည်ပြောခြင်းမှာ အတူတူ ဖြစ်သည်။ ‘လက်များ တင်ခြင်း’ နှင့် ‘ဗတ္တိဇံ’မှာ အဓိပ္ပါယ်အတူတူ ဖြစ်သည်။  
ကျွန်ုပ်တို့သည် ‘အားလုံး’ပြောသည်ဖြစ်စေ၊ ‘အရာခပ်သိမ်း’ ပြောသည်ဖြစ်စေ၊ ‘တစ်ခုလုံး’ ပြောသည်ဖြစ်စေ အဓိပ္ပါယ်အတူတူ ဖြစ်သည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၌ ‘လက်များတင်ခြင်း’ စကားလုံး၏အ ဓိပ္ပါယ်သည်ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်အတူတူကျန်ရစ်ပြီး ‘ဗတ္တိဇံ’ စကားလုံး ကို အသုံးပြုထားသည်။ 
သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးအတွက် အပြစ် ဖြေရန် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူ၍ ကားတိုင်ပေါ်တွင် တရားစီရင်ခြင်းခံ တော်မူခဲ့သည်သူသော သမ္မာတရားကို ၎င်းမှလာသည်။  ကျွန်ုပ် တို့သည်ဤမူရင်းသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ကြသောအခါကျွန်ုပ်တို့ သည် ကယ် တင်ခြင်းခံရကြသည်။ 
သခင်ယေရှုသည် ‘လောကအပြစ်’(ယောဟန် ၁း၂၉)များ အားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာပြော ကြားသောအခါ လောကအပြစ်မှာ အဘယ်အရာကို ဆိုလိုသနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် မိမိစိတ်များ၌ကိန်းဝပ်သော ဆိုးသောအ တွေးများ၊ ခိုးခြင်းများ၊ မတရား မေထုံပြုခြင်းများ၊ လောဘစိတ်၊ ဆိုး သွမ်းမှု၊ ဘုရားနာမတော်ရှုပ်ချမှု၊ မာန်မာနနှင့် မိုက်မဲမှုများဖြင့် မွေး ဖွားလာခဲ့ကြသည်ကို ဆိုလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကာယကံနှင့်မ နောကံတို့ဖြင့် ကျူးလွန်ကြသော ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်အမှားအားလုံး သည် ၎င်းတွင် ပါဝင်သည်။ 
 “အကြောင်းမှာ အပြစ်၏အခသည် သေခြင်းဖြစ်၏။ ဘုရားသ ခင်ပေးတော်မူသောဆုကျေးဇူးမူကား ငါတို့၏သခင်ခရစ်တော်ယေရှုအား ဖြင့် ထာဝရအသက်ဖြစ်၏”(ရောမ ၆း၂၃)။ “ပညတ်တရားအရ အရာအားလုံးနီးပါးသည် သွေးအားဖြင့်စင်ကြယ်စေရ၏။ သွေးသွန်း လောင်းခြင်းမရှိလျှင် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကျေးဇူးဟူ၍မရှိ”(ဟေဗြဲ ၉း၂၂)။ 
ဤကျမ်းချက်များ၌ ဖော်ပြထားခဲ့သည့်အတိုင်း အပြစ်များအား လုံးကို ပေးဆပ်ရမည် ဖြစ်သည်။  လူသားများအားလုံးကို အပြစ်မှ ကယ်တင်တော်မူရန် သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် မိမိအသက်ကို စတေးတော်မူခဲ့၍ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ပြစ်ကြွေးများအားလုံးကို တစ် ကြိမ်တည်းပေးဆပ်ပေးတော်မူခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်များအားလုံးမှ လွှတ်မြောက်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင် ရမည့်အရာအားလုံးမှာ မူလသတင်းကောင်း- သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ နှင့်အသွေးတော်၊ ကိုယ်၏ဘုရားဖြစ်တော်မူခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်း ဖြစ်သည်။ 
 

အနာဂတ်အပြစ်များအတွက် အပြစ်ဖြေခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်များအတွက် ပူဇော်သက္ကာလိုအပ်သေးသလော
လုံးဝမလိုအပ်ပေ

ယနေ့၊ မနေ့၊နှင့် တနေ့ကအပြစ်များသည် ‘လောက ၏အပြစ်’၌ ပါဝင်သည့်အတိုင်း မနက်ဖြန်၊ တဖက်ခါနှင့် သေသည့်ထိ တိုင် အောင်ကျူးလွန်သောအပြစ်များသည်လည်း ‘လောကအပြစ်’ ၌ ပါဝင်ကြသည်။လူသားများသည် မွေးဖွားသည့်အချိန်မှစ၍ သေသည့် ချိန်အတွက် အပြစ်များသည် ‘လောကအပြစ်’၏အစိတ်အပိုင်းများ ဖြစ်ကြ၍ လောကအပြစ်များကို ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် သခင်ယေရှု အပေါ်သို့ အကုန်အစင် လွှဲပြောင်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သေသည့် ထိတိုင်အောင် ကျူးလွန်မည့်အပြစ်များအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ ယူဆောင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤမူရင်းသတင်းကောင်း၊ ဘုရားသခင်၏နှုတ် ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်၍ ကယ်တင်ပေးသောသမ္မာတရားကို နာခံ ရကြမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်များအားလုံးမှ ကယ်တင် ခြင်းခံရရန်အတွက် မိမိအတွေးအခေါ်များကို ဘေးချိတ် ထားရ ကြမည် ဖြစ်သည်။ သင်သည် “ငါမကျူး လွန်ရသေးသောအပြစ် များကို ကိုယ်‌တော်သည် မည်သို့ ယူဆောင်တော်မူနိုင်မည်နည်း”ဟု မေးနိုင်သည်။  ထိုနောက် ကျွန်တော်သည် “ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ပြု သည့်အချိန်တိုင်းတွင် သခင်ယေရှုသည် ဤလောကသို့ ပြန်လည်ကြွ လာတော်မူ၍ ကြိမ်ဖန်များစွာ အသွေးတော်သွန်းလောင်းရန် လိုအပ် မည်လော”ဟု ပြန်၍ မေးခဲ့သည်။ 
ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းသတင်းကောင်းမပါဘဲ အပြစ်များအတွက် အပြစ်ဖြေခြင်းပညတ်တစ်ခုရှိသည်။“ပညတ်တရားအရအရာအားလုံး နီးပါးသည် သွေးအားဖြင့်စင်ကြယ်စေရ၏။ သွေးသွန်းလောင်းခြင်းမရှိလျှင် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကျေးဇူးဟူ၍မရှိ”(ဟေဗြဲ ၉း၂၂)။ ဓမ္မ ဟောင်းကျမ်းတွင် လူတစ်ချို့တို့သည် အပြစ်များမှ ရွေးနှုတ်ခြင်း ခံလိုခဲ့လျှင် သူသည် ယဇ်ကောင်ပေါ်သို့ လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် အ ပြစ်များကို လွှဲပြောင်း၍ ယဇ်ကောင်သည် သူ၏အပြစ်များအတွက် အသေခံရမည် ဖြစ်သည်။ 
ထိုနည်းတူစွာ ဘုရားသခင်၏သားတော်သည် လူသားများအား လုံးကို ကယ်တင်တော်မူရန်အတွက် ဤလောကသို့ ကြွဆင်းတော်မူ ခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် အပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွား တော်မူရန် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခဲ့၍ အပြစ်များ၏ပြစ်ကြွေးများပေးဆပ် ပေးတော်မူရန် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်းလောင်းကာ “အမှုပြီးပြီ” ဟု ပြော၍ ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံတော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထ မြောက်တော်မူခဲ့၍ ယခုတွင် ဘုရားသခင်၏လက်ျာတော်ဘက်၌ စိုးစံတော်မူသည်။ ထိုကြောင့် ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထာဝရ ကယ်တင်ရှင် ဖြစ်လာတော်မူခဲ့သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်များမှ လုံးဝဖြေလွှတ်ခြင်းခံရရန်အတွက် မိမိအတွေးအခေါ်များနှင့် နေ့တိုင်းနောင်တနှင့်စပ်ဆိုင်သောဆု တောင်းခြင်းများအားဖြင့် နေ့စဉ်အပြစ်များမှ မိမိကိုယ်ကိုကိုယ်ရွေး နှုတ်ရန် ပြောကြားသော ဘာသာရေးဓမ္မခံယူချက်များကို စွန့်ပစ်ရ ကြမည် ဖြစ်သည်။ လူသားများ၏ အပြစ်များအတွက် ဖြေလွှတ်ရန် ပညတ်တော်နှင့်ညီညွတ်သော ယဇ်ပူဇော်သက္ကာကို တစ်ကြိမ်တည်း ပြုရမည် ဖြစ်သည်။ ကောင်းကင်ဘုံတွင်ရှိတော်မူသောဘုရားသည် ဗတ္တိဇံအားဖြင့် မိမိသားတော်အပေါ်သို့ လောကအပြစ်များအား လုံးကို လွှဲပြောင်းပေးတော်မူခဲ့၍ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ကိုယ်တော့်ကို အသေခံစေတော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်၏သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထ မြောက်တော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ခြင်းမှပြည့်စုံခဲ့သည်။  
 “အကယ်စင်စစ်သူသည် ငါတို့၏အနာရောဂါများကို ယူဆောင်သွား၏။ ငါတို့၏ဒုက္ခဝေဒနာများကို ထမ်းသွား၏။ ငါတို့မူကား သူ့အား ဘုရားသခင်၏ဒဏ်ခတ်ခြင်းကိုခံရသောသူ၊ ရိုက်နှက်ခြင်းကိုခံရသောသူ၊ နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရသောသူဟု ထင်မှတ်ကြ၏။ သူသည် ငါတို့ကျူးလွန်သောအပြစ်များအတွက် ထိုးဖောက်ခြင်းခံရ၏။ ငါတို့၏ဒုစရိုက်များအတွက် ချိုးဖဲ့ခြေမွှခြင်းခံရ၏။ ငါတို့အတွက် ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုဖြစ်စေသော ဆုံးမခြင်းသည် သူ့အပေါ်ကျရောက်၍ သူခံရသောဒဏ်ရာဒဏ်ချက်အားဖြင့် ငါတို့သည် အနာပျောက်ကင်းလျက်ရှိကြ၏။” ဟေရှာယ ၅၃ တွင် လောက၊ လူသားများအားလုံး၏ အပြစ်များနှင့်အမှားများအားလုံးကို သခင်ယေရှုခရစ်တော်အပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။   
ဓမ္မသစ်ကျမ်း၊ ဧဖက် ၁း၄ တွင် “ဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာမတည်မရှိမီကပင် ငါတို့ကို ခရစ်တော်၌ရွေးကောက်တော်မူပြီး”ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ကိုယ်တောသ်ည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကိုယ်တော်၌ ကမ္ဘာမတည်မရှိမီအချိန်ကတည်းက ရွေးကောက်တော်မူခဲ့ သည်ဟု ဤအရာက ပြောကြားသည်။ ကမ္ဘာကို မဖန်ဆင်းမီ ဘု ရားသခင် သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အပြစ်ကင်းစင်သူ ဖြောင့်မတ်သူ၊ မိမိ လူများ ဖြစ်လာကြရန်အတွက် ခရစ်တော်၌ ဆုံးဖြတ်တော်မူခဲ့သည်။  ကျွန်ုပ် တို့သည် ယခင်က စဉ်းစားခဲ့ကြ သည်ဖြစ်စေ၊ မစဉ်းစားခဲ့သည် ဖြစ် စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခုတွင် ဘု ရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်၊ ရေ၊ အသွေး၊နှင့်ဝိညာဉ်တော်တို့၏စကားများကို ယုံကြည်၍ နာခံသင့်ကြ သည်။ 
ကိုယ်တော်၏သိုးသငယ်တော်၊ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် လောကအပြစ်များကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့၍ လူသားများအား လုံးအတွက် အပြစ်ဖြေပေး‌တော်မူခဲ့သည်ဟု ဘုရားသခင် မိန့်တော်မူ သည်။ ဟေဗြဲဩဝါဒစာ အခန်းကြီး ၁၀ တွင် “ပညတ်တရားသည် နောင်လာမည့်ကောင်းသောအရာများ၏အရိပ်မျှသာဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ပုံသဏ္ဌာန်အစစ်အမှန်မဟုတ်သောကြောင့် နှစ်စဉ် အမြဲမပြတ်ပူဇော်နေသည့် တူညီသောယဇ်များအားဖြင့် အထံတော်သို့ချဉ်းကပ်သောသူတို့ကို မစုံလင်စေနိုင်ပေ”(ဟေဗြဲ ၁၀း၁)ဟု ဖော်ပြထား သည်။ 
သူတို့သည် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဆက်တိုက် ပြုသောပူဇော်သက္ကာ ဖြစ်သည့် တူညီသောပူဇော်သက္ကာများက သူတို့ကို မပြည့်စုံစေနိုင် သည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ ပညတ်တော်မှာ ရောက်လာမည့် ကောင်း သောအရာများ၏အရိပ်ဖြစ်၍ စစ် မှန်သောအရာများ၏ပုံသဏ္ဌာန်မ ဟုတ်ပေ။ ကြွလာတော်မူမည့် မေရှိယ၊ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်များအားလုံးအတွက် အပြစ်ဖြေရန် ဗတ္တိဇံခံယူတော် မူ၍ ကားစင်တင်ခံတော်မူခြင်းအားဖြင့် (ဣသရေလလူမျိုးများ၏နှစ် စဉ်အပြစ်များ တစ်ကြိမ်တည် ဖြေလွှတ်သည့်အတိုင်း) ကျွန်ုပ်တို့ကို ထာဝရ အ တွက် တစ်ကြိမ်တည်း ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သည်။ 
ထိုကြောင့် သခင်ယေရှုက ဟေဗြဲ ၁၀ တွင် “ထို့နောက် “ကိုယ်တော်၏အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်ရန် အကျွန်ုပ်လာပါ၏”ဟု ဆို၏။ ဤသို့ဖြင့် ကိုယ်တော်သည် ဒုတိယပူဇော်ခြင်းကိုတည်စေရန် ပထမပူဇော်ခြင်းကို ပယ်ဖျက်တော်မူ၏။ ထိုအလိုတော်နှင့်အညီ ယေရှုခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာကို တစ်ကြိမ် တည်းနှင့်အပြီး ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့် ငါတို့သည် သန့်ရှင်းစေခြင်းခံရကြ၏။ ယဇ်ပုရောဟိတ်အားလုံးသည် နေ့စဉ်ရပ်လျက် ဝတ်ပြုကာ အပြစ်များကိုမဖယ်ရှားနိုင်သည့် တူညီသောယဇ်ကို အကြိမ်ကြိမ်ပူဇော်နေကြ၏။ သို့သော် ခရစ်တော်သည် တစ်ခုတည်းသောယဇ်ကို အပြစ်များအတွက် ထာဝစဉ်ပူဇော်ပြီးလျှင် ထိုအချိန်မှစ၍ ဘုရား သခင်၏လက်ယာတော်ဘက်၌ထိုင်လျက် မိမိ၏ရန်သူတို့သည် မိမိခြေတင်ခုံအဖြစ်ချထားခြင်းခံရသည့်တိုင်အောင် စောင့်ဆိုင်းနေတော်မူ၏။ အကြောင်း မူကား ကိုယ်တော်သည် တစ်ခုတည်းသောပူဇော် သက္ကာအားဖြင့် သန့်ရှင်းစေခြင်းခံရသောသူတို့အား ထာဝစဉ်စုံလင်စေတော်မူ၏။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်လည်း ငါတို့အားသက်သေခံ၍ “ထာ ဝရဘုရားက ‘ထိုနေ့ရက်များနောက်တွင် သူတို့နှင့် ငါပြုမည့်ပဋိ ညာဉ်ကား ဤသို့တည်း။ ငါသည် ငါ၏ပညတ်တရားတို့ကို သူတို့၏စိတ်နှလုံးထဲတွင် ထည့်သွင်း၍ သူတို့၏အသိဉာဏ်ပေါ်မှာ ရေးထားမည်’ဟု မိန့်တော်မူ၏”ဟူ၍ မြွက်ဆိုပြီးနောက် တစ်ဖန် “ငါသည် သူတို့၏အပြစ်များနှင့်တရားမဲ့ခြင်းများကို လုံးဝသတိရတော့မည်မဟုတ်”ဟု မြွက်ဆိုတော်မူ၏။ ထိုသို့ အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကျေးဇူးရှိသည့်နေရာတွင် အပြစ်အတွက်ပူဇော်သက္ကာမလိုအပ်တော့ပေ”(ဟေ ဗြဲ ၁၀း၉-၁၈)ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ 
သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်အားဖြင့်  လောကအပြစ်များအားလုံးမှ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည် ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ 
 

ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများနှင့်စိတ်များ၌ ကဗ္ဗည်းထိုးထား သော ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းဖြင့် ဒုတိယမွေး ဖွားခြင်း၏ကယ်တင်ခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်မပြုကြ သောကြောင့် ဖြောင့်မတ်သူများဖြစ် လာကြသလော
မဟုတ်ပေ။ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ အားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့၍ ကျွန်ုပ်တို့ သည်ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်ကြသောကြောင့်  ဖြောင့်မတ်သူများဖြစ်လာခဲ့ကြသည်

သင်တို့အားလုံးသည် ပြည့်စုံသောကယ်တင်ခြင်းကို ယုံကြည် ကြသလော။—အာမင်။—သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်တော်မူရန်အတွက် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခဲ့၍ ကားတိုင်ပေါ် တွင် အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူခဲ့သည်ဟူသော ဘုရားသခင် ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့်သင်နာခံသလော။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းဖြစ်စေသော ကိုယ်တော်၏နှုတ်ကပတ် တော်ကို ယုံကြည်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေ ရှုခရစ်တော်သည် အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းသတင်းကောင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များ အားလုံးနှင့်အတူ လောကအပြစ်များကို ဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့ သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ကြသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင် ခြင်းခံရကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်ကို လိုက်လျှောက်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်ကင်းစင်သူများမဖြစ်နိုင်ကြသော် လည်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်၏လုပ်ငန်းများကို ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် ပြည့်စုံသူများဖြစ်လာနိုင်ကြသည်။ 
သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ယောဒန်မြစ်၌ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူ ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူ ခဲ့၍ ကားတိုင်ပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးအတွက် တရားစီ ရင်ခြင်းခံတော်မူ၍ ပြစ် ဒဏ်ခံတော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤသတင်းကောင်းကို နှလုံးသားအကြွင်းမဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အ ပြစ်များအားလုံးမှ ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရ၍ ဖြောင့်မတ်သူများဖြစ်လာနိုင် ကြသည်။ သင်သည် ဤအရာကို ယုံကြည်သလော။ 
သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ၊ အသေခံတော်မူခြင်းနှင့် ရှင်ပြန် ထ မြောက်တော်မူခြင်းတို့သည် လူသားများ၏အပြစ်များအားလုံးဖြေ လွှတ်ရန်အတွက်ဖြစ်၍ ကယ်တင်ခြင်းပညတ်မှာ ဘုရားသခင်၏ထာ ဝရနှင့်အခြေအနေမဲ့သောမေတ္တာတော်ပေါ်တွင် အခြေပြုခဲ့သည်။  ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့သောလူသားများကို ချစ်တော်မူ၍ ကိုယ်တော်ဖြောင့်မတ်တော်မူသောကြောင့် ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ် တို့အား ရှေးဉီးစွာ ဖြောင့်မတ်သူများ ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံအား ဖြင့် သခင်ယေရှုအပေါ်သို့ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံး လွှဲပြောင်း ပေးတော်မူခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်သူများ ဖြစ်စေတော်မူသည်။
ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံး ဆေးကြောပေး တော်မူရန်အတွက် တစ်ပါးတည်းသောသားတော်၊ သခင်ယေရှုကို ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဤလောကသို့စေလွှတ်တော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော် သည် ဗတ္တိဇံအားဖြင့် လောကအပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွား တော်မူရန် သခင်ယေရှုကို ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့၍ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ အားလုံးအတွက် သားတော်အပေါ် တရားစီရင်ခြင်းကို လွှဲပြောင်း ပေးတော်မူခဲ့သည်။  ကိုယ်တော်သည် ရေနှင့်အသွေးတော်ကယ်တင် ခြင်းနှင့် ဘုရားသခင်၏အဂ္ဂပါယ်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ကိုယ်တော် ၏ဖြောင့်မတ်သောသားသမီးများ ဖြစ်စေတော်မူခဲ့သည်။ 
ဟေဗြဲ ၁၀း ၁၆ တွင် “ ငါသည် ငါ၏ပညတ်တရားတို့ကို သူတို့၏စိတ်နှလုံးထဲတွင် ထည့်သွင်း၍ သူတို့၏အသိဉာဏ်ပေါ်မှာ ရေးထားမည်’ဟု မိန့်တော်မူ၏”ဟု ဖော်ပြထားသည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သ်ည ဘုရားရှေ့တော်၌ နှလုံးသား များနှင့်စိတ်များ ဖြင့် အပြစ်သားများဖြစ်ကြသလော၊ သို့မဟုတ် ဖြောင့်မတ်သူများ ဖြစ်ကြသလော။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် ကို ယုံကြည်ကြလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖြောင့်မတ်သူ များဖြစ်လာကြ သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို ယူ‌ဆောင်သွားတော်မူခဲ့၍ သူတို့အတွက် တရား စီရင်ခြင်းခံယူတော် မူခဲ့သည်။  သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ကယ်တင်ရှင် ဖြစ်တော်မူ သည်။ သင်သည် “ကျွန်ုပ်တို့က နေ့တိုင်းအပြစ်ပြုကြသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သို့ ဖြောင့် မတ်သူများ ဖြစ်နိုင်နိုင်မည်နည်း”ဟု တွေးနိုင်သည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရား သခင်၏နှုတ်ကပတ် တော်ကို ယုံကြည်ကြသောအခါ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ခမည်း တော်ကို နာခံခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖြောင့်မတ်သူများဖြစ် လာနိုင်ကြသည်။ 
ကျွန်တော်ယခင်က ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒုတိ ယမွေးဖွားခြင်းမခံရမီ နှလုံးသားများ၌ အပြစ်ရှိခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းသတင်းကောင်းကို နှလုံးသား၌ ယူ ဆောင်ခဲ့ကြပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်များအားလုံးမှ ကယ်တင် ခြင်းခံရကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သတင်းကောင်းမသိခဲ့ ကြသောအ ခါ အပြစ်သားများ ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေ ရှု၏ကယ်တင်ခြင်းကို စတင်ယုံကြည်ခဲ့ကြသောအခါဖြောင့်မတ်သူ များ ဖြစ်လာနိုင်ကြ၍ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သောသားသမီးများ ဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။
 ဤအရာသည် တမန်တော်ရှင်ပေါလု ပြောကြားခဲ့သော ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်လာခြင်း၏ယုံကြည်မှု ဖြစ်သည်။ အပြစ်ဖြေလွှတ် ခြင်းသတင်းကို ယုံကြည်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ‘ဖြောင့်မတ်သူ များ’ ဖြစ်စေခဲ့သည်။ 
တမန်တော်ရှင်ပေါလု၊ အာဗြဟံ၊ ယုံကြည်ခြင်းဖခင်းကြားများ သည် သူတို့၏လုပ်ငန်းများအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်သူများမဖြစ်လာကြ ဘဲ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်၊ ကိုယ်တော်သည် အပြစ်များ ဖြေလွှတ်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာစကားများကို ယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့်သာလျှင် ဖြောင့်မတ်သူ များဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။ 
ဟေဗြဲ ၁၀း၁၈ တွင် “ထိုသို့ အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကျေးဇူးရှိသည့်နေရာတွင်အပြစ်အတွက်ပူဇော်သက္ကာမလိုအပ်တော့ပေ”ဟု ဖော်ပြ ထားသည်။ နှုတ်ကပတ်တော်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဘုရား သခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကယ်တင်တော်မူခဲ့သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ သည် အပြစ်များအတွက် အသေခံစရာမလိုတော့ပေ။ သင်သည် ဤအရာကို ယုံကြည်သ လော။ —အာမင်—
ဖိလိပ္ပိ အခန်းကြီး ၂ တွင် “ခရစ် တော်ယေရှု၌ရှိသော ထိုစိတ်သဘောမျိုးကို သင်တို့၌လည်းရှိစေကြလော့။ ခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏အသွင်သဏ္ဌာန်ရှိသော်လည်း ဘုရားသခင်နှင့်တန်းတူဖြစ်ခြင်းကို ဆုပ်ကိုင်ထားရမည့်အရာဟု မမှတ်ယူဘဲ မိမိအသရေကိုစွန့်၍ အစေအပါး၏အသွင်သဏ္ဌာန်ကိုဆောင်ကာ လူတို့နှင့်တူညီသောသဏ္ဌာန်၌ ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူ၏။ ကိုယ်တော်သည် လူကဲ့သို့သောပုံပန်းသဏ္ဌာန်၌ ပေါ်ထွန်းတော်မူ၍ မိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချကာ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်၌ အသေခံခြင်းဟူသည့်အသေခံခြင်းတိုင် အောင် နာခံတော်မူ၏။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ကိုယ်တော်ကို အလွန်ချီးမြှောက်တော်မူ၍ ဘွဲ့နာမတကာတို့ထက် ကြီးမြတ်သောဘွဲ့နာမကို ပေးအပ်တော်မူ၏။ ဤသည်ကား အထက်ကောင်းကင်အရပ်၌လည်းကောင်း၊ မြေကြီးပေါ်၌လည်းကောင်း၊ မြေကြီးအောက် ၌လည်းကောင်း ရှိရှိသမျှတို့သည် ယေရှု၏နာမတော်၌ ဒူးထောက်၍ နှုတ်ရှိသမျှတို့သည်လည်း ယေရှုခရစ်တော်သည်အရှင်သခင်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံသဖြင့် ခမည်းတော်ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုထင် ရှားစေမည့်အကြောင်းတည်း” (ဖိလိပ္ပိ ၂း၅-၁၁)။ 
ကိုယ်တော်၏ဘုန်း တော်ရောင်ခြည်နှင့်ကိုယ်‌တော်ဖြစ်တည် မှုကို တိကျစွာထင်ရှားစေတော်မူသော သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် မိမိအတွက် ဂုဏ်အသရေကျော်စောခြင်းကို ရှာဖွေတော်မမူပေ (ဟေဗြဲ ၁း၃)။ 
ကိုယ်တော်သည် အစေခံတေစ်ဉီးပုံစံကို ယူဆောင်သွား‌တော်မူ ၍ လူသားတစ်ဉီးအဖြစ်ကြွဆင်းတော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် မိ မိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချတော်မူ၍ ကျွန်ုပ်တို့အားကယ်တင်တော်မူရန် သေ သည့်အထိ နာခံတော်မူခဲ့သည်။ 
ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် “ကိုယ်တော်သည်ဘုရား၊ ကယ် တင်ရှင်နှင့်ဘုရင်ဖြစ်တော်မူသည်”ဟု ချီးမွမ်းကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် ဘုရားကို ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်း၍ သခင်ယေရှုကို ချီးမြှောက်နိုင် သည့်အကြောင်းမှာ သခင်ယေရှုသည် အဆုံးထိတိုင်အောင် ခမည်း တော်၏ အလိုတော်ကို နာခံတော်မူသောကြောင့် ဖြစ်သည်။  ကိုယ် တော်သည် နာခံခြင်းရှိတော်မမူခဲ့လျှင် ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ဂုဏ်ပြုနိုင်ကြမည် မဟုတ်ပေ။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏သားတော်သည် ခမည်းတော်၏အလိုတော်ကိုသေ သည့်ထိတိုင်အောင် နာခံတော်မူခဲ့သောကြောင့် ဖန်ဆင်းခြင်းအား လုံးနှင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှိသောလူသားအားလုံးတို့သည် ကိုယ်တော်ကို ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်း၍ ထာဝရချီးမွမ်းနိုင်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ 
သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် လောကအပြစ်များကို ယူဆောင် သွားတော်မူခဲ့သော ဘုရားသခင်၏သိုးသ ငယ်တော်ဖြစ်တော်မူခဲ့၍ ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ထိုအပြစ်များကို ယူဆောင်သွား တော်မူခဲ့သည်ဟု ရေးသားထားခဲ့သည်။ ယခုတွင် ကိုယ်တော်သည် လောကအပြစ်များကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့ခြင်းမှ နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ခန့်ရှိခဲ့သည်။  သင်နှင့်ကျွန် တော်တို့သည် မွေးဖွားသည့်အ ချိန်မှစ၍ ဤလောကတွင် အသက်ရှင်နေကြ၍ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ အားလုံးသည် လောကအပြစ်များ၌ ပါဝင်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် မနက်ဖြန်အပြစ် ပြုကြလျှင် အပြစ်သားများဖြစ် ကြလိမ့်မည်လော
သခင်ယေရှုသည် အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်နှင့် အနာဂတ်၏ အပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့ သောကြောင့် အပြစ်သားများမဟုတ်ကြပေ

ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတစ်လျှောက်အပြစ်များမှ ဗီဇအပြစ်များကို ဖယ်ထုတ်ခြင်းမရှိလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် မွေးဖွားသည့်အချိန်မှစ၍ အပြစ်ကျူးလွန်ကြလိမ့်မည်လော။ —ကျူးလွန်ကြမည် မဟုတ်ကြ ပေ။ —
ကျွန်ုပ်တို့သည် မွေးဖွားသည့်အချိန်မှစ၍ သေသည့်အထိ အပြစ်ကျူးလွန်ကြလိမ့်မည်ဟု သခင်ယေရှုသည် သိတော်မူခဲ့‌သော ကြောင့် ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို ကြိုတင် ယူဆောင်သွား‌တော်မူခဲ့သည်။ သင်သည် ယခုထိုအရာကို သိနိုင်သ လော။  ကျွန်ုပ်တို့သည် နှစ်ပေါင်း ၇၀ အထိ အသက်ရှင်ကြလျှင် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များသည် ကုန်တင်ကားကြီး ဝန်တစ်ရာအပြည့်ထက် ပို၍ များပြားနိုင်သည်။ သို့သော် သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို ဗတ္တိဇံအားဖြင့် တစ်ကြိမ်တည်းယူ ဆောင်သွားတော်မူခဲ့၍ ၎င်းတို့ကို ကိုယ်တော်နှင့်အတွက် ကားတိုင် သို့ ထမ်းတော်မူခဲ့သည်။ 
သခင်ယေရှုသည် ဗီဇအပြစ်ကိုသာ ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့ လျှင် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် သေ၍ အပ္ပါယ်ငရဲသို့ သွားရကြမည် ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံး ယူဆောင် သွားတော်မမူခဲ့ပေဟု ကျွန်ုပ်တို့သည် ခံစားချက်ရှိကြလျှင် သခင် ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို ဖယ်ရှားပေးတော်မူခဲ့ သည်ဟူသောအချက်ကို ပြောင်းလဲနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ ကျွန်ုပ် တို့သည် ဤလောက၌ အပြစ်မည်မျှ ကျူးလွန်ခဲ့ကြသနည်း။ ကျွန်ုပ် တို့ကျူးလွန်သောအပြစ်များအားလုံးကို လောကအပြစ်မျး၌ ပါဝင် သည်။ 
သခင်ယေရှုသည် ယောဟန်ထံ ဗတ္တိဇံပေးရန် ပြောခဲ့သောအခါ မည်သည့်အရာကို ဆိုလိုသနည်း။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ် များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်ကို သခင်ယေရှုသည် သက်သေခံတော်မူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် သခင်ယေရှုရှေ့တွင် မိမိအစေခံကို စေလွှတ်တော်မူခဲ့၍ သူကသခင်ယေရှုကို ဗတ္တိဇံပေးခဲ့ သည်။ သငခ်ယေရှုသည် လူသားများကိုယ်စားပြုသူ၊ ယောဟန်အား ဖြင့် ဗတ္တိဇံခံတော်မူ၍ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူရန် သူ၏ရှေ့မှာ မိမိခေါင်း ကို နှိမ့်ချတော်မူခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်တော်သည် လူသားများအား လုံး၏အပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်။ အသက် ၂၀မှ ၃၀ အထိ၊ ၃၀ မှ ၄၀ အထိ စသည်ဖြင့် အပြစ်များအားလုံး၊ ကျွန်ုပ်တို့သားသမီးများ၏အပြစ်များပင်လျှင် လောကအပြစ်များ၌ ပါဝင်၍ သခင်ယေရှုသည် ထိုအပြစ်များအားလုံးကို ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်။ ဤလောက၌ အပြစ်ကျန်ရစ်သည်ကို မည်သူပြောနိုင်သနည်း။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် လောကအပြစ် များကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့၍ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူခြင်း၊ ကျွန်ုပ် တို့အပြစ်အတွက် ပြုတော်မူခဲ့သော အပြစ်ဖြေခြင်းကို သံသယကင်း စွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နှလုံးသားဖြင့် ယုံကြည်ကြသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့ သည် ကယ်တင်ခြင်းခံရကြသည်။ ရှုပ်ထွေး ပွေလီသောဘဝများဖြင့် အသက်ရှင်သူအများစုတို့သည် မိမိအတွေးများ၌ ချည်နှောင်ခြင်းခံရ ကြပြီးသူတို့ဘဝများသည် အလွန်အရေး ကြီးသောအရာအဖြစ် သူတို့ ဘဝများသာ ပြောနေကြသည်။ သို့သော် ပို၍ ခက်ထန်သောဘ ဝများဖြင့်အသက်ရှင်ခဲ့သူများစွာ ရှိကြသည်။ လူများစွာတို့သည် ဆင်းရဲနုံ ချာသောဘဝဖြင့်သာ အသက်ရှင်ခဲ့ကြသည်။  ကျွန်တော် သည်လည်း ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းမခံရမီ ဤသို့သောဘဝဖြင့်သာ အသက်ရှင်ခဲ့သည်။ သင်သည် အပြစ်ဖြေ လွှတ်ခြင်းသတင်းကောင်း၊ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်ကို မည်သို့ဖြင့် နားမလည် သို့မ ဟုတ် မလက်ခံဘဲ နေနိုင်မည်နည်း။ 
 

အပြစ်သားများ၏ကယ်တင်ခြင်းသည် ပြည့်စုံခဲ့သည်

သခင်ယေရှုသည် ဘာကြောင့် ပေတရု၏ ခြေကို ဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့သနည်း
ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံအားဖြင့် သူ၏အနာဂတ်အပြစ်များကို ဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့သည်ဟု ပေတရုသည်ခိုင်ခံ့သော ယုံကြည်ခြင်းရှိစေလိုတော်မူသောကြောင့် ဖြစ်သည်

ယောဟန် ၁၉ ကို ဖတ်ကြပါစို့။  “ကိုယ်တော်သည် လက်ဝါး ကပ်တိုင်ကို ကိုယ်တိုင်ထမ်းလျက် ဦးခေါင်းခွံအရပ်ဟုခေါ်သောနေ ရာသို့ ထွက်သွားတော်မူ၏။ (ထိုအရပ်ကို ဟေဗြဲဘာသာစကားအားဖြင့်ဂေါလဂေါသဟုခေါ်သည်။)သူတို့သည်ထိုအရပ်၌ကိုယ်တော် ကို အခြားသောသူနှစ်ဦးတို့နှင့်အတူ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်၌တင်ကြ၏။ ယေရှုကိုအလယ်၌ထား၍ ထိုသူနှစ်ဦးတို့ကို ကိုယ်တော်၏တစ်ဖက်တစ်ချက်စီ၌ထားကြ၏။ပိလတ်မင်းသည် ကမ္ပည်းကိုလည်း ရေးထိုး၍ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှာတပ်ထား၏။ ထိုကမ္ပည်းတွင် “ဂျူးလူမျိုးတို့၏ဘုရင်၊ နာဇရက်မြို့သားယေရှု”ဟု ရေးထား၏။ ယေရှုကို လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်၌တင်ကြသောအရပ်သည် မြို့နှင့်နီးသည့်အပြင် ထိုကမ္ပည်းကို ဟေဗြဲဘာသာ၊ လက်တင်ဘာသာနှင့် ဂရိဘာသာတို့ဖြင့် ရေးထားသည်ဖြစ်၍ များစွာသောဂျူးလူမျိုးတို့သည် ၎င်းကိုဖတ်ကြ၏” (ယောဟန် ၁၉း၁၇-၂၀)။  
မိတ်ဆွေများ၊ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် လောကအပြစ် များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့၍ ပလတ်မင်း၏တရားရုံး၌ အသေခံသတ်ရန် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံတော်မူခဲ့သည်။  ယခုတွင် ဤအဖြစ်အပျက်ကို အတူတကွ စဉ်းစားကြပါစို့။ 
အပိုဒ်ငယ် ၂၈ မှ “ထို့နောက် ယေရှုသည် အမှုအလုံးစုံပြီးစီးပြီဖြစ်ကြောင်း သိတော်မူ၍ ကျမ်းစာကိုပြည့်စုံစေရန်“ငါရေငတ်သည်”ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ထိုအရပ်၌ ဝိုင်ချဉ်အပြည့်ရှိသော အိုးတစ်လုံးကိုထားရှိသည်ဖြစ်၍ လူတို့သည် ဝိုင်ချဉ်ဝနေသောရေမြှုပ်ကို ဟုဿုပ်ရိုးတံအဖျား၌တပ်လျက် နှုတ်ခမ်းတော်နားသို့ကပ်ပေးကြ၏။ ထိုသို့ ဝိုင်ချဉ်ကိုခံယူပြီးသောအခါ ယေရှုသည်“အမှုပြီးပြီ”ဟု မိန့်တော်မူလျက် ဦးခေါင်းတော်ငိုက်စိုက်ကျကာ အသက်ကိုစွန့်တော်မူ၏” (ယောဟန် ၁၉း ၂၈-၃၀)။ 
သခင်ယေရှုက “အမှုပြီးပြီ”ဟု မိန့်တ်ောမူခဲ့ပြီးနောက် ကားတိုင် ပေါ်တွင်အသေခံတော်မူခဲ့သည်။ သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ကိုယ် တော်သည် သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက် တော်မူခဲ့သည် ကောင်းကင် ဘုံသို့ ချီဆောင်ခြင်းခံတော်မူခဲ့သည်။ 
ယောဟန်ထံမှ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံခြင်းတို့သည် တစ်ခုနှစ်တစ်ခု ခွဲခြား၍မရပေ- တစ်ခုမပါ လျှင် အခြားတစ်ခုမှ အဓိပ္ပါယ်မရှိတော့ပေ။  ထိုကြောင့် ကိုယ်တော် သည်အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းသတင်းကောင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ် တင်တော်မူခြင်းအတွက် သခင်ယေရှုကို ကျွန်ုပ်တို့ချီးမွမ်းကြပါစို့။ 
လူသား များ၏ကိုယ်ကာယသည် ကိုယ်ကာယ၏လိုအပ်မှုများ ကိုသာ အမြဲတမ်းလိုက်လျှောက်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ် ကာယဖြင့် အပြစ်ကျူးလွန်ကြသည်။ သခင်ယေရှုခရစ် တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကိုယ်ကာယအပြစ်များမှ ကယ်တင်တော် မူရန်အ တွက် ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်ကို ပေးအပ်တော်မူခဲ့သည်။  ကိုယ် တော်သည် သတင်းကောင်းဖြင့် ကိုယ်ကာယ၏အပြစ်များမှ ကျွန်ုပ် တို့ကို ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။ 
အပြစ်များအကုန်အစင် ဖြေလွှတ်ခြင်းခံရသောသူများသည်  ဗက်လင်မြို့၌ မွေးဖွား၍ ယောဒန်မြစ်၌ ဗတ္တိဇံခံကာ၊ ကားတိုင်ပေါ် တွင် အသေခံတော်မူ၍ သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ သေခြင်းမှရှင်ပြန် ထမြောက်တော်မူခဲ့သော သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် မည့် သည့်အချိန်မဆို ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ် တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်း၍နာမတော်ကိုအစဉ်ဂုဏ်ပြုကြသည်။
ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း နောက်ဆုံးတွင် သခင်ယေရှုသည် သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက် တော်မူခဲ့ပြီးနောက် ဂါလိလဲသို့ ကြွ တော်မူခဲ့သည်။  ကိုယ်တော်သည် ပေတရုထံသွား၍ သူ့ထံ “ယောန ၏သား၊ ရှိမုန်၊ သင်သည် ဤအရာများထက် ငါ့ကိုပို၍ ချစ်သ လော”ဟု မေးခဲ့ကာ ပေတရုက ကိုယ်တော့်အား “ဟုတ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကို ကိုယ်တော့်ကို ချစ်သည်ကို ကိုယ်တော်သိ တော်မူသည်”ဟု လျှောက်ခဲ့သည်။ ထိုနောက် သခင်ယေရှုက သူထံ “ငါ့သိုးများကို စောင့် ရှောက်လော့”ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ 
ပေတရုသည် အရာခပ်သိမ်း၊ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေး တော်သတင်းကောင်း၊ နှင့်အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းကို နားလည်သ ဘောပေါက်ခဲ့သည်။ယခုတွင် သူ့အား အပြစ်များအားလုံးမှ ဖြေလွှတ် ခြင်းပေးခဲ့သောရေနှင့်အသွေးတော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်း နှင့် သခင်ယေရှုသည် ဘာကြောင့် သူ၏ခြေများဆေးကြောပေးခဲ့ သည်ကို နားလည်သဘောပေါက်ခြင်း၊ သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် သူသည် ပို၍အားသန်လာခဲ့သည်။ 
ယောဟန် ၂၁း၁၅ကို ကျွန်ုပ် တို့ ပြန်ဖတ်ကြပါစို့။ “ထိုသို့ နံနက် စာကို သူတို့စားကြပြီးသောအခါ ယေရှုက ရှိမုန်ပေတရုအား“ယော ဟန်၏သားရှိမုန်၊ ဤသူတို့ငါ့ကိုချစ်သည်ထက် သင်သည် ငါ့ကိုပို၍ချစ်သလော”ဟု မေးတော်မူ၏။ ပေတရုက “ဟုတ်ပါ၏ သခင်ဘုရား၊ ကိုယ်တော်ကို အကျွန်ုပ်ချစ်ခင်ကြောင်း ကိုယ်တော်သိပါ၏”ဟု လျှောက်လေ၏။ကိုယ်တော်ကလည်း“ငါ၏သိုးသငယ်တို့ကို ကျွေး မွေးလော့”ဟု မိန့်တော်မူ၏။” ပေတရုသည် လုံးဝ ကယ်တင်ခြင်းခံ ရသော ကိုယ်တော်၏တစ်ပည့်တော်ဖြစ်သောကြောင့်နှင့် ပေတရု သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်၍ ပြည့်စုံသော အစေခံတစ်ဉီး ဖြစ် သောကြောင့် ကိုယ်‌တော်သည် ပေတရုအား မိမိသိုးများကို အပ်နှံနိုင် တော်မူခြင်း ဖြစ်သည်။ ပေတရုအပါအတွင် အခြားတ ပည့်တော်များ သည် ကိုယ်ကာယဖြင့် နေ့တိုင်းအပြစ်ကျူးလွန်နိုင်ခဲ့ ကြသော ကြောင့်ပေတရုသည်နေ့စဉ်အပြစ်များအားဖြင့်တဖန်အ ပြစ်သားတစ် ဉီးဖြစ်ခဲ့လျှင် သခင်ယေရှုသည် အပြစ်များဖြေလွှတ် ခြင်းသတင်း ကောင်းကို သူ့ထံ ဟောပြောတော်မူလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ သို့သော် သူတို့သည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေး တော်၊အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခဲ့ကြသော ကြောင့် သူတို့၏အပြစ်များအားလုံးကို ဖယ်ရှားပေးခဲ့သော သတင်း ကောင်းကို သခင်ယေရှုသည်သူ တို့ထံ ဟောပြောတော်မူခဲ့သည်။ 
 

“ကိုယ်တော့်ကို ကျွန်တော်ချစ်ကြောင့် ကိုယ်တော်သိ တော်မူသည်”

သင်သည်အပြစ်ပြုလျှင် တဖန် ‘အပြစ် သားတစ်ဉီး’ ပြန်ဖြစ်မည်လော
မဖြစ်တော့ပေ။ သခင်ယေရှုသည် ယောဒန်မြစ်၌ အနာဂတ်အပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင် သွားတော်မူခဲ့သည်

ပေတရုထံ သခင်ယေရှုပြောခဲ့သော စကားများအကြောင်းကို စဉ်းစားကြည့်ကြပါစို့။ “ယောန၏သားရှိမုန်၊ ဤသူတို့ငါ့ကိုချစ်သည်ထက် သင်သည် ငါ့ကိုပို၍ချစ်သလော”ဟု မေးတော်မူ၏။ ပေတရုက “ဟုတ်ပါ၏ သခင်ဘုရား၊ ကိုယ်တော်ကို အကျွန်ုပ်ချစ်ခင်ကြောင်း ကိုယ်တော်သိပါ၏”ဟုလျှောက်လေ၏။ သူ၏မေတ္တာဆိုင်ရာဝန်ခံ ချက်မှာမှန်ကန်၍အပြစ်များအားလုံးအတွက် အပြစ်ကြွေးပေးဆပ် ကျေစေသောသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းမှပေါ်ပေါက်သည်။ 
သခင်ယေရှုသည် သူတို့၏ခြေများကို ဆေးကြောခြင်းအားဖြင့် အ ပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းသတင်းကောင်းကို ပေတရုနှင့်အခြားတ ပည့်တော်များထံ သွန်သင်တော်မမူခဲ့လျှင် သူတို့သည် ထိုနည်းအား ဖြင့် သူတို့၏ချစ်ခြင်းကို ဝန်ခံနိုင်ကြမည် မဟုတ်ပေ။ 
သခင်ယေရှုက သူတို့ထံ ကြွလာတော်မူခဲ့၍ “ဤအရာများ ထက် ငါ့ကို ပို၍ ချစ်သလော”ဟု မေးတော်မူခဲ့သောအခါ ပေတရုက “ကိုယ်တော်ကျွန်ုပ်သည် မပြည့်စုံသောလူသားတစ်ဉီးသာ ဖြစ်တယ်။ ကျွန်ုပ်သည် ဤအရာအများထက် ကိုယ်တော်ပို၍ မချစ်နိုင်သော အ ပြစ်သားတစ်ဉီး ဖြစ်တယ်။ ကျွန်ုပ်တစ်ဉီးတည်း ထားတော်မူပါ”ဟု ပြောနိုင်ခဲ့လိမ့်မည်။ ထိုနောက် ပေတရုသည် ထွက်ပြေး၍ သခင် ယေရှုထံမှ မိမိကိုယ်ကိုကိုယ် ပုန်းရှောင်နိုင်လိမ့်မည်။  
သို့သော် ပေတရု ၏အဖြေများကို ကျွန်ုပ်တို့ စဉ်းစားကြပါစို့။  သူသည် အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းသတင်းကောင်း၊ လူသားများအား လုံးကို ကယ်တင်ပေးခဲ့သော သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော် ဖြင့် ကောင်းကြီး မင်္ဂလာခံစားခဲ့ရသည်။  
ထိုကြောင့် ပေတရုက “ဟုတ်ပါတယ်။ ကိုယ်တော်၊ ကျွန်ုပ် သည် ကိုယ်တော့်ကို ချစ်ကြောင်း ကိုယ်တော်သိတော်မူတယ်”ဟု ပြောနိုင်ခဲ့သည်။ ဤမေတ္တာဖြင့်ဝန်ခံခြင်းသည် သခင်ယေရှု၏အပြစ် ဖြေလွှတ်ခြင်း သတင်းကောင်းယုံကြည်ခြင်းမှ လာခဲ့သည်။ ပေတရု က သခင်ယေရှုသည် လောကအပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်ခဲ့ပေး သော အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းစစ်မှန်သောသတင်းကောင်းကို ယုံ ကြည်ခဲ့သည်။  ဤအရာတွင် သူတို့၏မပြည့်စုံခြင်းများနှင့် ကိုယ်ကာ ယ၏အားနည်းချက်များကြောင့် ကျူးလွန်သောလူသားများ၏အနာ ဂတ်အပြစ်များအားလုံးပါဝင်ခဲ့သည်။ 
ပေတရုသည် အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းသတင်းကောင်းကို မား မားမတ်မတ် ယုံကြည်ခဲ့၍ သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏ သိုးသ ငယ်တော်ဖြစ်တော်မူခဲ့သည်ဟု သူသည် ယုံကြည်ခဲ့သောကြောင့် သူသည် ကိုယ်တော်ကို ချီတုံချတုံမပြုဘဲ ဖြေကြားနိုင်ခဲ့သည်။ သခင် ယေရှု၏ကယ်တင်ခြင်းသည် အပြစ် များဖြေလွှတ်ခြင်းသတင်း ကောင်းမှ လာခဲ့သောကြောင့် ပေတရုသည် နေ့စဉ်အပြစ်များအား လုံးမှ ကယ်လွှတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ပေတရုသည် လောကအပြစ်များ အားလုံးဖြေလွှတ်ခြင်းသတင်းကောင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းကို ယုံကြည်ခဲ့ရသည်။ 
သင်သည် ပေတရုနှင့်တူသလော။ ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးအားဖြင့် ဖြေလွှတ်ခြင်းကိုယ်တော်၏သတင်းကောင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ် များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သော သခင်ယေရှုကို သင် ချစ်၍ ကိုးစားနိုင်သလော။  သင်သည် ကိုယ်တော်ကို မည်ကဲ့သို့ ယုံကြည် သို့မဟုတ် ချစ်နိုင်မည်နည်း။   အခြားသောနည်းလမ်းတစ် လမ်းမျှ မရှိပေ။ 
သခင်ယေရှုသည် အတိတ် သို့မဟုန် ပစ္စုပ္ပန်၏အပြစ်များကို သာ ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့၍ အနာဂတ်အပြစ်များကို ချန်ထား တော်မူခဲ့လျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခုကဲ့သို့ ကိုယ်တော်ကို ချီးမွမ်းနိုင် ကြမည် မဟုတ်ပေ။  ထိုပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် အပ္ပါယ်ငရဲသို့ အမှန်အကန် သွားရကြလိမ့်မည်။ ထိုကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ် များဖြေလွှတ်ခြင်းသတင်းကောင်းယုံကြည်ခြင်းကကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ် တင်တော်မူခဲ့သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ဝန်ခံရကြမည်ဖြစ်သည်။ 
ကိုယ်ကာယသည် အပြစ်ပြုရန် အမြဲတမ်းတိုက်တွန်သော ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အဆက်မပြတ် အပြစ်ကျူးလွန်ကြသည်။  ထိုကြောင့် သခင်ယေရှုပေးအပ်တော်မူခဲ့သော အပြစ်များကြွယ်ဝစွာ ဖြေလွှတ်ခြင်းသတင်းကောင်ယုံကြည်ခြင်း၊ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် အသွေးတော်ကသတင်းကောင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်ခဲ့သည် ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ဝန်ခံရကြမည် ဖြစ်သည်။ 
အပြစ်များဖြေလွှတ် ခြင်းသတင်းကောင်းကို မယုံကြည်ကြလျှင် အပြစ်သားတစ်ဉီးမျှ သူတို့၏ဘဝအပြစ်များမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရကြ မည် မဟုတ်ပေ။ ထိုပြင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ဝန်ခတောင်းပန်ခြင်း နှင့် အချိန်တိုင်းနောင်တရခြင်းအားဖြင့် တစ်ဘဝလုံးအပြစ်များအား လုံးရွေးနှုတ်ခြင်းခံရကြလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖြောင့်မတ်သူအဖြစ် နေ ထိုင်ရန် အလွန်ပျင်းရိကြ၍ နှလုံးသားများ၌ အပြစ်အမြဲတမ်းရှိနေ လိမ့်မည်။ 
ထိုသို့ဖြစ်လျှင် ကျွန်ုပ် တို့သည် အပြစ်သားပြန်ဖြစ်လာကြာကာ သခင်ယေရှုကို မချစ်နိုင် သို့မဟုတ် ကိုယ်တော်ကို နီးကပ်စွာ ချဉ်းကပ်နိုင်ကြမည် မဟုတ်ပေ။ ထိုနာက် ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေ ရှု၏ကယ်တင်ခြင်းကို ယုံကြည်၍ ဘဝအဆုံးထိတိုင်‌အောင် ကိုယ် တော့်ကို လိုက်လျှောက်နိုင်ကြမည် မဟုတ်ပေ။ သခင်ယေရှုသည် အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းသတင်းကောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးအပ် တော်မူခဲ့၍ ယုံကြည်သူများကို ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ် တော်သည် ပြည့်စုံသောကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူခဲ့၍ ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့ စဉ်အပြစ်များအားလုံးကို ဆေးကြောပေး‌တော်မူခဲ့သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်တော်ကိုအမှန်အကန် ချစ်နိုင်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သူများသည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေး တော်၊ အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းသတင်းကောင်းကို ချစ်နိုင်ကြသည်။ ယုံကြည်သူအားလုံးသည် သခင်ယေရှုကို ထာဝရချစ်နိုင်ကြ၍ သခင်ယေရှုပေးအပ်တော်မူခဲ့သော အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းသတင်း ကောင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းမေတ္တာ၏အစေခံများ ဖြစ်လာနိုင် ကြသည်။ 
ချစ်သူများ၊ သခင်ယေရှုသည် အပြစ်အနည်း ငယ်တစ်ခုပင်လျှင် ချန်ထားတော်မူခဲ့လျှင် သင်သည် သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်နိုင်မည်မ ဟုတ်ပေ။ သို့မဟုတ် အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းသ တင်းကောင်းအ တွက် သက်သေဖြစ်လာနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ သင်သည် ဘုရား သခင် ၏အစေခံအဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ 
သို့သော် သင်သည် အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်လျှင် သင်သည် အပြစ်များအားလုံးမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရနိုင် သည်။ သင်သည် သခင်ယေရှု၏နှုတ်ကပတ်တော်၌ မှတ်တမ်းတင် ထားသော အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းစစ်မှန်သောသတင်းကောင်းကို နားလည်သဘောပေါက်သောအခါ သင်၏အပြစ်များအားလုံးမှ ကယ် တင်ခြင်း ခံရရန် ကိုယ်တော်ခွင့်ပြုတော်မူသည်။ 
 

“သင်သည် ဤအရာများထက် ငါ့ကို ပို၍ချစ်သလော”

မည်သည့်အရာက အခြားသောအရာ များထက် သခင်ယေရှုကို ပို၍ ချစ် စေသနည်း
ကျွန်ုပ်တို့အနာဂတ်အပြစ်များအားလုံးအပါအဝင်၊ အပြစ်များအားလုံးကို ဆေးကြောပေးသော ကိုယ်တော်၏ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ကိုယ်တော်မေတ္တာတော်

ဘုရားသခင်သည် အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းသတင်းကောင်းကို လုံးဝ ယုံကြည်သူ ကိုယ်တော်၏အစေခံများအပေါ် မိမိသိုးများကို အပ်နှံ တော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုက “ယောန၏သား၊ ရှိမုန် သင် သည် ဤအရာများထက် ငါ့ကို ပို၍ချစ်သလော”ဟု သုံးကြိမ်မေးခဲ့၍ ပေတရုက “ဟုတ်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်ကို ချစ်ကြောင်း ကို ကိုယ်တော်သိ တော်မူသည်”ဟု မေးသည့်အချိန်တွင် ပြန်ဖြေခဲ့ သည်။ ယခု ကျွန်ုပ်တို့သည် ပေတရု၏အဖြေများအကြောင်းကို စဉ်း စားကြပါစို့။ ဤအရာသည် သူ၏ဆန္ဒဖော်ပြချက်မဟုတ်ဘဲ အပြစ် များဖြေလွှတ်ခြင်းသတင်းကောင်းယုံကြည်ခြင်း ဖော်ထုတ် ခြင်းဖြစ် သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့နိုင်ကြသည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် လူတစ်ဉီးကို ချစ်သောအခါ ထိုအချစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့ဆန္ဒများပေါ်တွင် အခြေပြုလျှင် အားနည်းသောအခါ တုန် လှုပ်နိုင်သည်။ သို့သော် ထိုမေတ္တာသည် ဘုရားသခင်မေတ္တာတော်၏ ခွန်အားပေါ်တွင်မှီခိုလျှင်၎င်းသည် ထာဝရတည်တံ့လိမ့်မည်။  ဘုရား သခင်၏မေတ္တာတော်၊ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးအတွက် ကြွယ်ဝ သောပြစ်ကြွေးပေးဆပ်ခြင်း၊ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်ကယ်တင်ခြင်းတို့သည် ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။ အပြစ်များဖြေ လွှတ်ခြင်းသတင်းကောင်းယုံကြည်ခြင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်ခြင်းနှင့် ကိုယ်တော်၏လုပ်ငန်းများအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိဆန္ဒများဖြင့်သာ ကိုယ်တော်ကို ချစ်ခဲ့ကြလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် မနက်ဖြန် ခလုတ်တိုက်ချော်လဲ၍ မိမိအပြစ်များ အတွက် မိမိကိုယ်ကိုကိုယ် အမုန်းပွားနိုင်ကြသည်။ သို့သော် သခင် ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံး- ဗီဇအပြစ်၊ အတိတ်က နေ့စဉ်အပြစ်များ၊ ယနေ့နှင့်မနက်ဖြန်အပြစ်များနှင့် တစ်ဘဝလုံးအ ပြစ်များအားလုံးကို ဆေးကြောတော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် မိမိကယ်တင်ခြင်းမှ တစ်စုံတစ်ဉီးကိုမျှ ချန်ထားတော်မမူခဲ့ပေ။ 
ဤအရာအားလုံးသည် မှန်ကန်သည်။  ကျွန်ုပ်တို့ချစ်ခြင်းနှင့်ယုံ ကြည်ခြင်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့ဆန္ဒများနှင့်ဖြေရှင်းချက်များအပေါ် မှီခိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိယုံကြည်မှုများကို ကျဆင်းလိမ့်မည်။  သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့ချစ်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်မှုများသည် သခင် ယေရှု ပေးအပ်တော်မူခဲ့သောအပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းသတင်းကောင်း ပေါ်တွင် မှီခိုးထားသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏သား သမီးများ၊ ဖြောင့်မတ်သူများ ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ‌ရေနှင့်ဝိညာည် တော်ကယ်တင်ခြင်းကို ယုံကြည်ကြသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်များရှိကြပေ။ 
ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ခြင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့ကောင်းမှကုသိုလ်ပုံစံမှ မလာဘဲ အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းအားဖြင့် စစ်မှန်သောကယ်တင် ခြင်း ဘုရားသခင်မေတ္တာတော်နှင့်ပညတ်တော်မှလာသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သို့ပင် မစုံလင်ဘဝ၌အားနည်းနေကြပါစေ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖြောင့်မတ်သူများဖြစ်ကြသည်။  ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရောက်၍ ဘုရားသခင်ကို ထာဝရကာ လချီးမွမ်းကြလိမ့်မည်။  သင်သည် ဤအရာကို ယုံကြည်သလော။ 
၁ ယော ၄း၁၀ တွင် “ငါတို့သည် ဘုရားသခင်ကိုချစ်ခဲ့သည်မဟုတ်။ဘုရားသခင်ကသာ ငါတို့ကိုချစ်တော်မူ၍ ငါတို့၏အပြစ်များအတွက် အသနားခံခြင်းပူဇော်သက္ကာအဖြစ် မိမိ၏သားတော်ကို စေလွှတ်တော်မူ၏။ ဤအမှုအရာ၌ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိ၏”ဟု ဖော်ပြ ထားသည်။ သခင်ယေရှုသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကို ကယ်တင်တော်မူခဲ့သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ဖြေ လွှတ်ခြင်းသတင်းကေင်း၊ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်တို့ ကို ယုံကြည်သင့်ကြသည်။ 
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားအပြစ် များဖြေလွှတ်ခြင်းသ တင်းကောင်းဖြင့် ကယ်တင်တော်မမူခဲ့လျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သို့ ပင် စိတ်အားထက်သန်စွာယုံကြည်ခဲ့ကြသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းခံရနိုင်ကြမည် မဟုတ်ပေ။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့မနော ကံနှင့်ကာယကံများဖြင့် ကျူးလွန်ကြသောအပြစ်များအားလုံးကို ဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြောင့်မတ်သူများဖြစ်လာကြရန်အတွက် ရေနှင့် ဝိညာဉ်‌တော်နှုတ်ကပတ်တော်များ၊ အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းသတင်း ကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းများကို သေချာစေရကြမည်ဖြစ်သည်။လောကအပြစ်များအားလုံးမှ ရွေးနှုတ် ခြင်းသတင်းကောင်းမှာ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် အသွေးတော်၏ ပေါင်းစည်းခြင်း ဖြစ်သည်။ အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းသတင်းကောင်းစစ် မှန်သောယုံကြည်ခြင်းအဓကအချက်၊ စစ်မှန်သောကယ်တင်ခြင်း အုတ်မြစ်နှင့် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်ရန် သော့ချက် ဖြစ်သည်။ 
 

ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိဆန္ဒများ၏ယုံကြည်မှုကို ပယ်ဖျက်ရကြမည် ဖြစ်သည်

စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းမှာ ဘယ်နေရာမှ လာသနည်း
ကျွန်ုပ်တို့အနာဂတ်အပြစ်များအားလုံးကို ဆေးကြော ပေးတော်မူခဲ့သူ ကိုယ်တော်၏မေတ္တာတော်မှ လာသည်

လူတစ်ဉီး၏ဆန္ဒမှာမွေးဖွားလာသော ယုံကြည် ခြင်း သို့မဟုတ် မေတ္တာမှာ စစ်မှန်သောမေတ္တာ သို့မဟုတ် စစ်မှန် သောယုံကြည် ခြင်းမဟုတ်ပေ။ ကောင်းသောဆန္ဒများဖြင့် သခင်ယေရှုကို ပထမယုံ ကြည်သူ ဤကမ္ဘာပေါ်တွင် များစွာရှိပြီးနောက် သူတို့၏နှလုံးသား၌ အပြစ် နာကျည်းမှုကြောင့် မိမိယုံကြည်မှုကို သူတို့သည် စွန့်ပစ်ခဲ့ ကြသည်။ သို့သော် သခင်ယေရှုသည် လောကအပြစ်များအားလုံး၊ မသိသောအပြစ်များ၊လျစ်လျူရှုခြင်းအားဖြင့်ကျူးလွန်သောကြီးလေး သောအပြစ်များကို ဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့နား လည်သဘောပေါက်ကြရမည် ဖြစ်သည်။ 
ယောဟန် ၁၃ တွင် သခင်ယေရှုသည် မိမိကယ်တင်ခြင်းကို မည်မျှ တည်တံ့၍ အကျိုးရှိသည်ကို တပည့်တော်များအားသွန် သင်တော်မူရန်အတွက် ကိုယ်တော်သည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံ တော်မမူမီ တပည့်တော်များကို စုဝေးစေတော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော် သည် တပည့်တော်များနှင့်အတူ ညနေ့စာ သုံးဆောင်နေကြစဉ် ကိုယ်တော်ထ၍ သူတို့၏နှလုံးသားထဲသို့ ကြွယ်ဝသောကယ်တင် ခြင်းသမ္မာတရားကို ကဗ္ဗည်းထိုးရန် သူတို့၏ခြေများကို ဆေးကြော ပေးတော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် သူတို့၏ခြေများကို ဆေး ကြောပေးခြင်းအားဖြင့် တပည့်တော်များထံ သခင်ယေရှုသွန်သင် တော်မူခဲ့သော အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းသတင်းကောင်းကို သိ၍ ယုံ ကြည်သင့်ကြသည်။ 
သို့သော် ပေတရုက သခင်ယေရှုအား သူ၏ခြေကို ပထမဉီးဆုံး ဆေးကြောပေးသောအခါ ငြင်းဆိုခဲ့သည်။  “သင်သည် ကျွန်ုပ်ခြေကို မဆေးကြောသင့်ပါ။” ဤအရာမှာ သူ၏ဆန္ဒမှ မွေးဖွားလာခဲ့သော ယုံကြည်ခြင်း ဖော်ပြချက် ဖြစ်သည်။  သို့သော် သခင် ယေရှုက သူ့အား “ယခုတွင် သင်တို့သည် ငါပြောသောအရာများကို နားမလည် ကြသော်လည်း နောက်နောင်တွင် နားလည်ကြလိမ့်မည်” ဟု မိန့် တော်မူခဲ့သည်။ 
ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်း အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့နားလည်မှုကျော်လွန်၍သမ္မာ ကျမ်းစာ၏နှုတ်က ပတ်တော်များကို နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ကြသည်။ ထိုအ ရာသည် သမ္မာတရားနှုတ်ကပတ်တော်- နှလုံးသားဖြင့်အကြွင်းမဲ့ယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်သားတစ်ဉီးသည် ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်စေ သော အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်း၊ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း၊ ဖြစ်သည်။ ပေတရုသည် သခင်ယေရှုကို မတွေ့မီကဲ့သို့ အခြားတ ပည့်တော်များနှင့်အတူ ငါးဖမ်းရန် သွားခဲ့သည်။  ထိုနောက် သခင် ယေရှုသည် သူတို့ရှေ့မှ ထင်ရှားခဲ့၍ သူတို့ကို ခေါ်ခဲ့သည်။ သခင် ယေရှုသည်သူတို့အတွက်မနက်စာပြင်ဆင်ပေးတော်မူခဲ့၍ မနက်စာ သုံးဆောင်နေကြစဉ် ပေတရုသည် သခင်ယေရှုယခင်ပြောကြားခဲ့ သောစကားများ ၏အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ သည်။ “သင်သည် ငါပြုနေသောအရာကို ယခုနားမလည်သော်လည်း နောင်အခါသဘောပေါက်လိမ့်မည်။” ယခင်က သခင်ယေရှုသည် သူ တို့၏ခြေများဆေးကြောပေးခြင်းမှန်ကန်သောအဓိပ္ပါယ်ကို သူသည် နောက်ဆုံးတွင် နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့သည်။ 
 “ကိုယ်တော်သည်ကျွန်တော့်အပြစ်များအားလုံးကို ဆေးကြော ပေးတော်မူခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်အားနည်းချက်များကြောင့် ကျူးလွန် သောအပြစ်များ၊ နောက်နောင်တွင် ကျူးလွန်မည့်အပြစ်များအားလုံး လည်းပါဝင်တယ်။”ပေတရုသည် မိမိဆန္ဒနှင့်ဖြေရှင်းချက်မှ မွေးဖွားခဲ့ သောယုံကြည်ခြင်းကို စွန့်လွှတ်၍ အပြစ်များ ဖြေလွှတ်ခြင်းသတင်း ကောင်း၊ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်ပေါ်တွင် မားမားမတ် မတ် ရပ်တည်ရန် စတင်ခဲ့သည်။ 
မနက်စာစားခဲ့ကြပြီးနောက်သခင်ယေရှုသည် ပေတရုထံ “သင် သည်ဤအရာများထက် ငါ့ကို ပို၍ချစ်သလော”ဟု မေးခဲ့သည်။ ယခု တွင် ပေတရုက သခင်ယေရှု၏မေတ္တာကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ခိုင်ခံ့စေခဲ့သည်။ “ဟုတ်ပါတယ်။ ကိုယ်တော်၊ ကိုယ်တော့်ကို ကျွန် တော် ချစ်ကြောင်း ကိုယ်တော်သိတော်မူခဲ့တယ်။” “နောက်နောင် တွင် သင်တို့သိကြလိမ့်မည်”ဟု သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူခြင်း၏ အဓိပ္ပါယ်ကို သူသည် နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့သောကြောင့် ပေတ ရုသည် ပြန်ဖြေနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် မိမိစစ်မှန်သော ယုံကြည်မှု၊သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်ယုံကြည်မှုနှင့်အပြစ် များဖြေ လွှတ်ခြင်းသတင်းကောင်းကို ဝန်ခံနိုင်ခဲ့သည်။  
 

ထိုနောက် သူသည် ဘုရားသခင်၏စစ်မှန်သောအစေခံ တစ်ဉီးဖြစ်လာခဲ့သည်

သင်သည် ဘုရားသခင်၏စစ်မှန်သော အစေခံ မည်သို့ ဖြစ်လာနိုင်မည်နည်း
အပြစ်များအားလုံးအတွက် ထာဝရအပြစ်ဖြေ ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်

ထိုအတွေ့အကြုံပြီးနောက် ပေတရုနှင့်အခြားတပည့်တော်များ သည် သေသည့်ထိ သတင်းကောင်းကို ဟောပြောခဲ့သည်။ ခရစ် ယာန်များကို ညှာတာမှုမရှိညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သူ ပေါလုပင်လျှင် ရောမ အင်ပါယာ၏ ခက်ခဲသောနေ့များတွင် သတင်းကောင်းကို သက်သေ ခံခဲ့သည်။
သခင်ယေရှု၏တပည့်တော်ဆယ့်နှစ်ပါးအကြား၊ ယုဒသည် သခင်ယေရှုကို ရောင်းချခဲ့၍ မိမိကိုယ်ကိုကိုယ် သစ်တိုင်ပေါ်တွင် ဆွဲချိတ်ထားသည်။  ၎င်းမှာ မိမိနေရာတွင်ရှိခဲ့သော တမန်တော် ရှင် ပေါလု ဖြစ်သည်။ တပည့်တော်များသည် သူတို့အကြားမှ မဿဲကို ရွေးခဲ့ကြသော်လည်း ဘုရားသခင် ရွေးကောက်တော်မူခဲ့သောသူမှာ ပေါလုဖြစ်သောကြောင့် ပေါလုသည် သခင်ယေရှု၏တမန်တော်ဖြစ် လာခဲ့၍ အခြားတပည့်တော်များနှင့်အတူ အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းသ တင်းကောင်းကို ဟောပြောခဲ့သည်။ သခင်ယေရှု၏တပည့်တော် အများစုတို့သည် မာတုရများအဖြစ် အသေခံခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် သေသည့်ထိ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းခံရသောအချိန်၌ပင် သူတို့သည် မိမိ ယုံကြည်မှုများကို မငြင်းဆိုခဲ့ကြ၍ မူလသတင်းကောင်းကို ဆက် လက်‌ဟောပြောခဲ့ကြသည်။ 
သူတို့သည် ဤသို့ဖြင့် ဟောပြောနိုင်ခဲ့ကြသည်။ “သခင် ယေရှုခရစ်တော်သည် အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းဖြစ်သောကိုယ်တော် ၏သတင်းကောင်း၊ ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်အားဖြင့် သူတို့ကိုယ်ခန္ဓာ အပြစ်များအားလုံးကို ဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့တယ်။ သခင်ယေရှု သည် ယောဒန်မြစ်၌ ကိုယ်တော်၏ဗတ္တိဇံအားဖြင့် သင်၏အပြစ်များ ကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့၍ ကားတိုင်ပေါ်တွင် သင့်အတွက် တ ရားစီရင်ခြင်းခံတော်မူခဲ့တယ်။ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင် ပေါ်တွင် အသွေးတော်သတင်းကောငး်ကို ယုံကြည်၍ ကယ်တင် ခြင်းခံရပါ။” မူလသတင်းကောင်းကို ကြား၍ ယုံကြည်ခြင်းသည် များစွာကို အမှန်အကန် ကယ်တင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် သခင်ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံ၊ကိုယ်တော်၏အသွေးတော်နှင့်ဝိညာဉ်တော်၏သတင်းကောင်း ယုံကြည် ခြင်း၏တန်ခိုး ဖြစ်သည်။ 
တပည့်တော်များသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ပြောခဲ့ကြ၍ “သခင်ယေရှုသည် ဘုရားနှင့်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူ သည်”ဟု ပြောကြသည်။ သူတို့သည်ရေနှင့်ဝိညာည်တော်သတင်း ကောင်းကို သက်သေခံခဲ့ကြသောကြောင့်သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တော်တို့ သည်ယခုတွင်သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်သတင်း ကောင်း တို့အား ကယ်တင်ခြင်းအဖြစ် ကြားနာခဲ့ကြ၍ အပြစ်မှ ကယ်တင် ခြင်းခံရကြသည်။ ဘုရားသခင်၏ထာဝရမေတ္တာတော်နှင့် သခင်ယေ ရှု၏ပြည့်စုံသောကယ်တင်ခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် သ ခင်ယေရှု၏တပည့် တော်များ ဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။ 
သင်တို့အားလုံးသည် ယုံကြည်ကြသလော။ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုအလွန်ချစ်တော်မူသောကြောင့် ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ် တို့အား ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း၊ အပြစ်များဖြေလွှတ် ခြင်း ပေးအပ်တော်မူခဲ့၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှု၏ဖြောင့်မတ် သော တပည့်တော်များ ဖြစ်ကြသည်။ သခင်ယေရှုသည် အပြစ်ဖြေ လွှတ်ခြင်းစစ်မှန်သောသတင်းကောင်းကို သွန်သင်ရန် ကိုယ်တော် သည် မိမိတပည့်တော်များ၏ခြေများကို ဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့ သည်။ 
သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူ၍ ကားတိုင်ပေါ်တွင် အ သွေးတော် သွန်းလောင်းတော်မူခဲ့သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့ဘဝတစ် လျှောက် ကျူးလွန်သောအပြစ်များအားလုံးအပါအဝင်၊ လောကအ ပြစ်များအားလုံးကို ဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့သည်ဟု တပည့်တော် များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလောကအပြစ်များအားလုံး သွန်သင်ရန် သူတို့၏ ခြေများကို ဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့သည်။  ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင် ယေရှုကို ကိုယ်တော်၏မေတ္တာနှင့် အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းသတင်း ကောင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ကြသည်။ 
သခင်ယေရှုသည် တပည့်တော်များ၏ခြေများကို ဆေး ကြော ပေးခြင်းအားဖြင့် အချက်နှစ်ချက်ကို သွန်သင်တော်မူခဲ့သည်။ ပထမ အနေဖြင့်၊ ကိုယ်တော်သည် “ယခုတွင် သင်တို့သည် ငါပြုတော် အမှုအရာများကိုနားမလည်ကြသော်လည်း နောက်နောင်တွင် သိကြ လိမ့်မည်”ဟု ပြောသည့်အတိုင်း အပြစ်ဖြေရာသတင်းကောင်း၊ သခင် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံး ကို ဆေးကြောပေးခဲ့သည်ဟု သူတို့ကို သွန်သင်တော်မူခဲ့သည်။ 
ဒုတိယသွန်သင်ချက်မှာ သခင်ယေရှုသည် အပြစ်သားများကို ကယ်တင်တော်မူရန်နှင့်သူတို့ကို ဖြောင့်မတ်သူ များဖြစ်စေတော်မူ ရန် မိမိကိုယ်ကိုကိုယ်နှိမ့်ချတော်မူ၍ ကျွန်ုပ်တို့ ဒုတိယမွေးဖွားခြင်း ဖြောင့်မတ်သူများများသည် အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းသ တင်းကောင်း ဟောပြောခြင်းအားဖြင့် သူတစ်ပါးကို အစေခံသင့်ကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အရင်ဉီးဆုံးလာသောကျွန်ုပ်တို့သည် နောက်လာသောသူ များကို အစေခံခြင်းမှာ အခွင့်အရေးတစ်ရပ် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု သည်ပသခါပွဲတော် မတိုင်မီ တပည့်တော်များ၏ခြေများကို ဆေးပေး ရခြင်း၏ အကြောင်းနှစ်ရပ်မှာ ရှင်းလင်း၍ သူတို့သည် ကိုယ်တော်၏ အသင်းတော်နှင့်အတူ တည်ရှိသည်။ 
တပည့်တော်တစ်ပါးသည် သူ့သခင်ထက်ပို၍ မမြှင့်မားနိုင်ပေ။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် လောကသားများထံ သတင်းကောင်း ဟောပြောကြ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုကို အစေခံခြင်းအဖြစ် ၎င်းကို အစေခံကြသည်။ အရင်ကယ်တင်ခြင်းခံရသော ကျွန်ုပ်တို့ သည် ကျွန်ုပ်တို့နောက်သို့ လိုက်လာသောသူများကို အစေခံသင့်ကြ သည်။ သခင်ယေရှုသည် ဤအကြောင်းကို သွန်သင်တော်မူရန် တ ပည့်တော်များ၏ခြေများကို ဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့သည်။ ထိုပြင်၊ ကိုယ်တော်သည် ပေတရု၏ခြေများကို ဆေးကြောပေးတော်မူခြင်း အားဖြင့် ကိုယ်တော်သည် ပြည့်စုံသောကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူခဲ့ သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မာရ်နတ်၏လှည့်စားခြင်းကို အခံရနိုင် သောကြောင့် ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ပြသတော်မူခဲ့သည်။ သင်တို့အားလုံးသည်လည်း အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်း၊ ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းခံရ နိုင်ကြသည်။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံ၊ ကားစင်တင်ခြင်းနှင့် ရှင် ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို ဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်၏သတင်းကောင်းကို ယုံ ကြည်သူများသာလျှင် လောကအပြစ်များမှ ထာဝရကယ်တင်ခြင်းခံ ရနိုင်ကြသည်။ 
 

ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်အပြစ်များအားလုံးဆေးကြောပေးသော သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ပါ

ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်များ၊ အ ပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် မာရ်နတ် ၏လှည့်ဖြားမှုများကို ဖြတ်တော်နိုင်ကြသည်။ မာရ်နတ်သည် လူများ ကို လွယ်ကူစွာ လှည့်ဖြား၍ သူသည် သူတို့၏နားများတွင် တိုးတိုး တိတ်တိတ် ဆက်လက်စကား ပြောနေသည်။  ကိုယ်ကာယသည် လောက၌ အပြစ်များစွာ သတိမမူဘဲ ကျူးလွန်သည်ကို သိလျှင် သူ တို့သည် အပြစ်မရှိဘဲ မည်သို့ နေနိုင်ကြမည်နည်း။ လူသားအား လုံးသည် အပြစ်သားများ ဖြစ်ကြသည်။ 
သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် အဖြေကို သိကြသည်။  သခင်ယေရှု သည်ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ကိုယ်ကာယ၏အပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင် သွားတော်မူခဲ့သည်ဟု သိလျှင် ယုံကြည်သူတစ်ဉီးသည် အပြစ်မည် သို့ရှိနိုင်မည်နည်း။ သခင်ယေရှုသည် အပြစ်ကြွေးများအားလုံးကို ပေးဆပ်ပေးတော်မူခဲ့လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ပေးဆပ်ရမည့်ဘာအပြစ်ကြွေးရှိ သနည်း။” 
ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်အသွေးသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်း မရှိကြလျှင် မာရ်နတ်၏စကားများသည် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိဘက်၌ သတင်းကောင်းရှိကြလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ် တော်သမ္မာတရားကို မယိမ်းယိုင်သော ယုံကြည်ခြင်းများ ရှိနိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံစေသော ရေနှင့်အသွေး တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ စစ်မှန် သောယုံကြည်ခြင်းမှာသခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ၊ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသွေး တော်၊ ကိုယ်တော်၏အသေခံတော်မူခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်တော် မူခြင်းသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်း ဖြစ်သည်။ 
သင်သည် သန့်ရှင်းသောတဲတော်၏စံပြရုပ်ပုံကို မြင် တွေ့ခဲ့ဖူး သလော။ ၎င်းမှာ သေးငယ် သောတဲအိမ်လေးဖြစ်သည်။ အိမ်မှာ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲခြား၍အပြင်ဘက်မှာသန့်ရှင်းသောနေရာနှင့် အတွင်း ဘက်မှာ ကျေးဇူးတော်ပလ္လင်တော်တည်ရှိရာ အသန့်ရှင်းဆုံးသောဌာ နဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းရာတဲတော်၏အပြင်ဘက်တံတိုင်းတွင် တိုင်  ၆၀ စိုက်ထူထား၍ သန့်ရှင်းသောနေရာတွင် ပျဉ်ပြား ၄၈ ပြားရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်အ နက်အဓိပ္ပါယ်ကို နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ရန်အတွက် မိမိစိတ် များ၌ သန့်ရှင်းသောတဲတော်ကို ပုံဖော်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ 
 

တဲတော်တံတိုင်း၏ဂိတ်ကို မည်သည့်အရာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသနည်း
 
တဲတော်တံတိုင်း၏တံခါးကို မည်သည့်အရာ ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသနည်း
အပြာ၊ ခရမ်း၊အနီရောင်နှင့်ပိတ်ချောတို့ဖြင့် ရက်လုပ်ထားသောအထည်

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၂၇း၁၆ တွင် တဲတော်တံတိုင်း၏တံခါး ကို ဖော်ပြထားသည်။ “ဝင်းအဝင်ဝကိုကာရန် အပြာရောင်ချည်၊ ခရမ်းရောင်ချည်၊ အနီရောင်ချည်တို့ဖြင့်ရက်လုပ်ထားသောပိတ်ချော ထည်ပေါ်တွင်ပန်းထိုးထားသော အတောင်နှစ်ဆယ်ရှိသည့်လိုက်ကာ နှင့်တကွ လိုက်ကာအတွက် တိုင်လေးတိုင်၊ တိုင်အောက်ခံအစွပ်လေးခုလုပ်ရမည်။”
တဲတော်တံတိုင်း၏တံခါးအတွက် အသုံးပြုခဲ့သော ပစ္စည်းများ မှာ အပြာ၊ ခရမ်းနှင့် အနီနှင့် ပိတ်ချောတို့ဖြင့် ရက်လုပ် ထားသော ချည်ထည် ဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာ သပ်ရပ်စွာရက်လုပ်ထား၍ အရောင် မျိုးစုံရှိသည်။ 
ဘုရားသခင်သည် မောရှေအား တံခါးကို အပြာ၊ ခရမ်းနှင့်အနီ ရောင်များဖြင့် ရက်လုပ်ရန် မိန့်မှာတော်မူခဲ့သဖြင့် လူတိုင်းသည် တံခါးပေါက်ကို လွယ်ကူစွာ တွေ့ရှိနိုင်ကြသည်။ အပြာ၊ ခရမ်း၊ အနီ နှင့် ပိတ်ချောတို့ဖြင့် ရက်လုပ်ထားသောချည်ထည်ကို တိုင်လေး တိုင်ပေါ်တွင် ဆွဲချိတ်ထားသည်။ ဤပစ္စည်းလေးခုတို့သည် သား တော်ကို ယုံကြည်သူအားလုံးကို ကိုယ်တော်ကယ်တင်တော်မူခြင်း၊ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော် အားဖြင့်နှင့် ဘုရားသခင်၏ပုံ သဏ္ဌာန်တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ခြင်းအသေးစိတ်ကို ပုံဖော်ထားခဲ့သည်။သန့်ရှင်းသောတဲတော်တည်ဆောက်ရန် အသုံးပြု သောပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာ တိကျသောအဓိပ္ပါယ်ရှိ၍ ဘုရားသ ခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်၊ သခင်ယေရှုအားဖြင့် လူသားများကို ကယ် တင်ရန် ကိုယ်တော်၏အ ကြံအစည်များကို ကိုယ်စားပြုသည်။ 
ယခုတွင်သန့်ရှင်းသောတဲတော်၏တံတိုင်းတံခါးအတွက် အသုံး ပြုခဲ့သော မတူညီ သောပစ္စည်း မည်မျှရှိသနည်း။ အပြာ၊ ခရမ်း၊ အနီနှင့်ပိတ်ချော စသောပစ္စည်းလေးမျိုး ဖြစ်သည်။  ဤလေးမျိုး တို့သည် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းသတင်းကောင်းယုံကြည်မှုများကိုခွန် အားပေးရန် ကူညီသော တိကသောအရာများ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုအရာ သည် အရေးမကြီးလျှင် ဤ အကြောင်းကြားချက်ကို သမ္မာကျမ်းစာ တွင် လုံးစေ့ပတ်စေ့၊ တိကျ စွာ မှတ်တမ်းတင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ 
သန့်ရှင်းသောတဲတော်၏တံတိုင်းတံခါးအတွက် အသုံးပြုသော ပစ္စည်းအားလုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ခြင်းအတွက် တိကျသော အဓိပ္ပါယ်ကို ဖော်ထုတ်သည်။  ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်သည် မော ရှေအား ဤအရာများကို ဖွင့်ပြတော်မူ၍ သူကြားသည့်အတိုင်း တိကျစွာလုပ်ရန် မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ 
 

အပြာ၊ ခရမ်း၊ အနီရောင်တို့သည် ဘုရားသခင်၏သတင်း ကောင်းဖြင့် မည်သည့်အရာကို ဆိုလိုသနည်း

တဲတော်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော ပစ္စည်း များအားလုံးသည် မည်သည့်အရာကို ပုံဆောင်သနည်း
ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်အားဖြင့် သခင်ယေရှု၏ ကယ်တင်ခြင်း

သန့်ရှင်းသောတဲတော်အတွင်း၌ သန့်ရှင်းရာဌာနနှင့် အသန့်ရှင်း ဆုံး နေရာအကြား ဆွဲချိတ်ထားသော ကုလားကာအတွက်အပြာ၊ ခရမ်း၊ နှင့်အနီနှင့် ပိတ်ချောတို့ဖြင့် ရက်လုပ်ထားသောချည်ထည်ကို ပြု လုပ်ထားသည်။  တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် အသန့်ရှင်းဆုံးနေရာသို့ ဝင် ရောက်သော ယဇ်ပရောဟိတ်၏ဝတ်လုံးများအတွက် ဤပစ္စည်းများ ကိုလည်း အသုံးပြုခဲ့သည်။ 
အပြာရောင်ချည်မှာ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကို ပုံဆောင်ထား သည်။ ၁ ပေ ၃း၂၁ တွင် “ဤအရာသည် ယခု သင်တို့ကိုကယ်တင်သော ဗတ္တိဇံကိုပုံဆောင်၏”ဟု ပြောခဲ့သည်။ ဤကျမ်းချက်တွင် သခင်ယေရှုသည် လောကအပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွား‌ တော်မူခဲ့သော သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကို အပြစ်ဖြေရာကယ်တင်ခြင်း ၏ပုံဆောင်ချက်အဖြစ် အတည်ပြုခဲ့သည်။ ဗတ္တိဇံအားဖြင့် သခင် ယေရှုအပေါ်သို့ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ သည်။ ထိုကြောင့် သခင်ယေရှု၏အပြာရောင်၊ ဗတ္တိဇံမှာ ကယ်တင် ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်၏အရေးပါဆုံးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ် သည်။ 
အနီရောင်မှာ သခင်ယေရှု၏အသွေးတော်ကို ပုံဆောင်၍ ခရမ်းရောင်မှာ ကိုယ်တော်၏ဘုရားဖြစ်ခြင်း- သခင်ယေရှုသည် ရှင် ဘုရင်နှင့်ဘုရားဖြစ်တော်မူခြင်းကို ပုံဆောင်သည်။ အရောင်သုံးမျိုး မှာ သခင်ယေရှုနှင့် ကိုယ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်း၌ ကျွန်ုပ်တို့ယုံ ကြည်ခြင်းများအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သည်။ 
ယဇ်ပရောဟိတ်ဝတ်ထားသောလှပသောအပြင်ဝတ်ကို သင် တိုင်းဟုခေါ်၍ သင်တိုင်း၏ဝတ်ရုံမှာ အားလုံးအပြာရောင် ဖြစ်သည်။ ယဇ်ပရောဟိတ်သည် သန့်ရှင်းသောရွှေပြားပေါ်တွင် ‘ဘုရားသခင် အတွက် သန့်ရှင်းခြင်း’ဟု စာသားထိုးထားသော ခေါင်းပေါင်းကို ဝတ်ထားသည်။ ထိုရွှေပြားကို အပြာရောင်ကြိုးဖြင့် ခေါင်းဗေါင်းပေါ် တွင် ခိုင်ခံ့စွာ ချည်ထားခဲ့သည်။
 

အပြာရောင်ချည်ဖြင့်ကိုယ်စားပြုသောသမ္မာတရား

အပြာရောင်ချည်သည်မည်သည့် အရာကို ပုံဆောင်သနည်း
သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ

ကျွန်တော်သည် သမ္မာကျမ်းစာ၌ အပြာရောင်၏အဓိပ္ပါယ်ကို ကျွန် တော်ကြည့်ခဲ့သည်။ သမ္မာကျမ်းစာက အပြာရောင်နှင့်ပတ် သက်၍ မည်သည့်အရာပြောသနည်း။ အပြာ၊ ခရမ်း၊နှင့်အနီရောင်အ ကြားအပြာရောင်ကို ကျွန်ုပ်တို့နားလည်သဘောပေါက်ရကြမည်။
အပြာရောင်မှာ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ၊‘ရေ’ကို ကိုယ်စားပြု သည်။ သခင်ယေရှုခရစ် တော်သည် လောကအပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူရန် ဗတ္တိဇံယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံယူတော် မူခဲ့သည် (မဿဲ ၃း၁၅)။ 
သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံအားဖြင့် လောကအပြစ်များ အားလုံး ကို ယူဆောင်သွားတော်မမူခဲ့လျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားရှေ့ တော်၌ စင်ကြယ်ခြင်းခံရကြမည် မဟုတ်ပေ။ ထိုကြောင့်၊ သခင်ယေရှုခ ရစ်တော်သည်ဤလောကသို့ကြွဆင်းတော်မူခဲ့၍ လောကအပြစ်များ အားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူရန် ယောဒန်မြစ်၌ ဗတ္တိဇံယော ဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေ ရှု၏ဗတ္တိဇံမပါဘဲ မစင်ကြယ်နိုင်ကြသောကြောင့် သန့်ရှင်းသော တဲတော်၏တံတိုင်းတံခါး၌ အပြာရောင်ထားရှိခြင်း ဖြစ်သည်။ အနီ ရောင်မှာ သခင်ယေရှု၏အသေခံတော်မူခြင်း၊ ကိုယ် တော်၏အသွေး တော်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ခရမ်းရောင်မှာ သခင်ယေရှု၏ဘုရားဖြစ် တော်မူခြင်းကို ရည်ညွှန်းထားသဖြင့် သခင်ယေရှု၏ဖြစ်တည်တော်မူ ခြင်းမှာ “တစ်ပါးတည်းအုပ်စိုးတော်မူသောအရှင်၊ ဘုရင်တကာတို့၏ဘုရင်၊ အရှင်တကာတို့၏အ ရှင်ဖြစ်တော်မူ၏”(၁ တိ ၆း၁၅) အဖြစ် ဖော်ပြထားခဲ့သည်။ 
သမ္မာတရားမှာ အနီရောင်သည် လူသားများ၏အပြစ် များအား လုံးအတွက် အပြစ်၏အခများပေးဆပ်တော်မူရန် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်းလောင်းသူ ခရစ်တော်၏အသွေးကို ပုံဆောင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဗတ္တိဇံအားဖြင့် မိမိအပေါ်သို့ လူသားများ၏အပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူရန် ဤ ကမ္ဘာပေါ်၌ လူ့ဇာတိကို ခံယူတော်မူရန် ကြွဆင်းတော်မူခဲ့၍ ကား တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံတော်မူခြင်းအားဖြင့် အပြစ်၏အခများအားလုံး ကို ပေးဆပ်ကျေအေးစေတော်မူခဲ့သည်။  သခင် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် အသွေးတော်မှာ ဓမ္မ‌ဟောင်းကျမ်း၌ သန့်ရှင်းသော တဲတော်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သောအရောင်မျိုးစုံအားဖြင့်ပရောဖက်ပြုခဲ့သောအပြစ်ဖြေ လွှတ်ခြင်းစစ်မှန်သောသတင်းကောင်း ဖြစ်သည်။ တဲတော်၏တိုင် များကို အကာရှသစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်၍ ကြေးဝါခြေစွပ်များထားကာ ကြေးဝါ စွပ်များကို ငွေကြိုးများဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားခဲ့သည်။ 
အပြစ်၏အခမှာ သေခြင်းဖြစ်သောကြောင့် အပြစ်သားများ အားလုံးသည် မိမိအပြစ်များအတွက် တရားစီရင်ခြင်း ခံရကြမည် ဖြစ်သည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းခေတ်ကာလတွင် လူတစ်ဉီးသည် ဘဝ သစ်ရရှိရန် ဘုရားသခင်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို မခံစားရမီ သူသည် မိမိအပြစ်အတွက် ယဇ် ပူဇော်သက္ကာပြုရမည် ဖြစ်သည်။ 
သို့သော် ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် သန့်ရှင်းသောတဲတော်၏အပြာ ရောင်ကိုယ်စားပြုသော သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ် များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့၍ အသွေးတော်သွန်းလောင်းကာ ၎င်းတို့အတွက် တရားစီရင်ခြင်းခံရ တော်မူခဲ့သောကြောင့် ကိုယ်တော်သည် အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းသ တင်းကောင်းယုံကြည်သူကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကို ကယ်တင်တော်မူခဲ့ သည်။ ကိုယ်တော်သည် ဘုရင့်တကာတို့၏ဘုရင်နှင့် သန့်ရှင်းသော ဘုရား ဖြစ်တော်မူသည်။ 
ချစ်သောခရစ်ယာန်များ၊ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံမှာ ကျွန်ုပ်တို့အ ပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ အားကယ်တင်တော်မူခဲ့သောသခင်ယေရှု၏ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။  ဘုရားဖြစ်တော်မူထသော သခင်ယေရှုသည် လူ့ဇာတိကိုခံယူရန် လောကသို့ ကြွဆင်းတော်မူခဲ့သည်(ခရမ်းရောင်ချည်)၊ ကိုယ်တော် သည် လောကအပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူရန် ဗတ္တိ ဇံခံယူတော်မူခဲ့သည် (အပြာရောင်ချည်)၊ ကိုယ်‌တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်စား တရားစီရင်ခြင်းလက်ခံရန် ကားစင်တင်ခံ၍ အသွေးတော် သွန်းလောင်းတော်မူခဲ့သည်(အနီရောင်ချည်)။ ကိုယ်တော်သည် လူ သားများအားလုံးအတွက် စစ်မှန်သောကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူခဲ့ သည်ဟု သခင်ယေရှု ၏ဗတ္တိဇံက သံသယကင်းစွာ သွန်သင်သည်။ 
သန့်ရှင်းသောတဲတော်၏တံခါးအတွက် အသုံးပြုခဲ့သော အ ရောင်များကို ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုနေရာတွင် တွေ့နိုင်ကြသည်။ 
အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့် အနီ ရောင်များကို ပိတ်ချောချည် ထည်ဖြင့် ရက်လုပ်၍ တံခါး၏အထည်ကို အလှဆင်ထားခြင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့အား ဘုရားသခင်၏ကယ်တင် ခြင်းသမ္မာတရားကို ပြော ထားသည်။ ဤတွင် ပိတ်ချောချည်ထည်မှာ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ် တို့အပြစ်များမှ ခြွင်းချက်မရှိ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကို ကယ်တင်တော် မူခဲ့သည်ကို ဆိုလိုသည်။ ထိုအရာမှာ အပြစ်ဖြေရာကယ်တင်ခြင်း အတွက် လုံးဝမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။  
သခင်ယေရှု ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်သားများကို မ တော်တဆမဟုတ်၊ စီမံကိန်းဖြင့် ကယ်တင်တော်မမူခဲ့သည်ဟု သန့် ရှင်းသောတဲတော်၏ တံခါးအတွက် အသုံးပြုခဲ့သောပစ္စည်းများမှ ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့နိုင်ကြသည်။ ဘုရားသခင်၏ စေ့စပ်သောအကြံ အစည်တော်ကို သေချာစွာနာခံခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်တော်သည် လူ သားများ၏ကယ်တင်ခြင်းကို လုံးဝပြည့်စုံစေတော်မူရန်အတွက် ဗတ္တိ ဇံ၍ ကားစင်တင်ခံကာ သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထ‌ မြောက်တော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် အပြစ်ဖြေရာသတင်းကောင်း၏ပစ္စည်းများ၊ အပြာ ရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ဖြင့်  ကိုယ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်း ကို ယုံကြည်သူအားလုံးကို ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။ 
 

ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏ကြေးနီအင်တုံမှာ ဓမ္မသစ်ကျမ်း၏ ဗတ္တိဇံ၏အရိပ် ဖြစ်သည်

ယဇ်ပရောဟိတ်များသည် သန့်ရှင်းသော နေရာသို့မဝင်မီ ဘာကြောင့် သူတို့လက်များနှင့် ခြေများကို ဆေးကြောခဲ့ကြသနည်း
သူတို့သည် ဘုရားရှေ့တော်၌ အပြစ်မရှိဘဲ  ရပ်တည်ရကြမည် ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်

အင်တုံမှာ ကြေးနီဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ကြေးနီသည် ကျွန်ုပ် တို့အတွက် သခင်ယေရှုခံစားတော်မူခဲ့သောတရားစီရင်ခြင်းကို ကိုယ် စားပြုသည်။ ရေအင်တုံသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို ဆေး ကြောပေးခဲ့သည်ဟု ပြောသောသတင်းကောင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကို ပုံဆောင်ခဲ့သည်။ 
နေ့စဉ်အပြစ်များကို မည်သို့ ဆေးကြောခဲ့သည်ကို ထို အရာက ကျွန်ုပ်တို့အား ပြသသည်။ လူသားများအားလုံး၏နေ့စဉ်အပြစ်များ ကို သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံစကားများကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဆေး ကြောပေးနိုင်သည်။ မီးရှို့ရာပလ္လင်တော်မှာ တရားစီရင်ခြင်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။ အပြာရောင်၊ သခင်ယေရှု၏ရေသည် အပြစ်များ အတွက် အပြစ်ဖြေရာသတင်းကောင်း၊ တနည်းအားဖြင့် ဗတ္တိဇံယော ဟန်ထံမှ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ ဖြစ်သည်။ ထိုအရာသည် အပြစ် လွှတ်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်းအတွက် သက်သေ နှုတ်ကပတ်တော် ဖြစ်သည်။ 
၁ ယော ၅ တွင် “လောကကိုအောင် နိုင်သောအောင်ပွဲမှာငါတို့၏ယုံကြည်ခြင်းပင် ဖြစ်၏ဝိညာဉ်တော်၊ ရေ၊ သွေးတည်းဟူသော သက်သေသုံးပါးရှိ၍ ထိုသုံးပါးတို့သည် တ ညီတညွတ်တည်းဖြစ်ကြ၏”ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ဘုရားသခင်၏ သားတော်ကို ယုံကြည်သူ သည် ရေ၊ အသွေးနှင့်ဝိညာဉ်တော်၏ သက်သေခံချက်ကို သူ၌ရှိခဲ့ သည်ဟု သူက ပြောထားသည်။ 
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အဖြေလွှတ်ခြင်းသတင်း ကောင်းနှင့် သန့်ရှင်းသောတဲတော်သို့ ဝင်ရောက်ရန် ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် စင်ကြယ်စေတော်မူခဲ့သည်။ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခု တွင် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်နိုင်ကြ၍ ဘုရားသခင်၏နှုတ် ကပတ်တော်ကိုစားကာကိုယ်တော်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို ခံစား၍ ဖြောင့်မတ်ခြင်းဘဝဖြင့် အသက်ရှင်နိုင်ကြသည်။ ဘုရားသခင်၏ လူများဖြစ်လာခြင်းဟူသည်မှာ အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်း သတင်းကောင်း ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းခံရခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းသော တဲတော်အတွင်း၌အသက်ရှင်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ 
သန့်ရှင်းသောတဲတော်၏တံခါး၌ချိတ်ထားသော အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့် အနီရောင်၏အဓိပ္ပါယ်အကြောင်းကို မစဉ်းစားဘဲ ယုံ ကြည်ခြင်းသာလျှင် လုံလောက်သည်ဟု လူများစွာတို့က ဆိုတတ်ကြ သည်။  လူတစ်ဉီးသည် ဤအရာများအကြောင်းကို မသိဘဲ သခင် ယေရှုကိုယုံကြည်လျှင် သူ၏နှလုံးသား၌ အပြစ်ရှိသေးသော ကြောင့် သူ၏ယုံကြည်ခြင်းသည်မှန်ကန်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သူသည် အပြစ် ဖြေလွှတ်ခြင်းသတင်းကောင်း၊ ရေ၊အသွေးနှင့် ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းဖြစ်စေသာ သမ္မာတရားကို မယုံကြည်ကြသော ကြောင့် ဤသို့သောပုဂ္ဂိုလ်သည် သူ၏နှလုံးသား၌ အပြစ်ရှိနေ သေးသည်။  
မသိဘူးသောလူတစ်ဉီးကို အကဲဖြတ်ရန် လူတစ်ဉီးကို မေးလျှင် သူသည် နားထောင်သူအား ဝမ်းမြောက်စေရန် “ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီလူကို ငါယုံကြည်တယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ငါသည် သူ့ကို မတွေ့ဖူး ခဲ့သော်လည်း သူ့ကို ငါယုံကြည်တယ်”ဟု ပြောလျှင် နား ထောင် သူသည် ထိုအရာကို ကြားရန် ဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်ဟု သင်ယူဆသ လော။ သင်တို့အချို့သည် လူသားများကိစ္စမျိုး၌ ဤသို့ကျင့်နိုင် သော် လည်းဤအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ ဘုရားသခင်အလိုရှိတော် မူသော ကိုးစားခြင်းမျိုးမဟုတ်ပေ။ 
ဘုရားသခင်သည် အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်း၊ အပြာရောင် (သ ခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ)၊ ခရမ်းရောင် (သခင်ယေရှု၏ဘုရားဖြစ်တော်မူ ခြင်း)၊ နှင့် အနီရောင် (သခင်ယေရှု၏အသွေးတော်)ချည်ထည်အား ဖြင့် သခင်ယေရှု၏ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ရန် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အလိုရှိတော်မူသည်။  ကျွန်ုပ်တို့ သည် သခင်ယေရှုကို မယုံကြည်မီ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အပြစ်များအားလုံးမှ မည်သို့ ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ သိသင့်ကြသည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ကြသောအခါ ရေ (သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ)၊အသွေး(ကိုယ်တော်၏အသေခံတော်မူခြင်း)၊ နှင့် ဝိညာဉ်တော် (သခင်ယေရှု၏ဘုရားဖြစ်တော်မူခြင်း)အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား အပြစ်များအားလုံးမှ မည်သို့ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည် ကို ကျွန်ုပ်တို့ သိသင့်ကြသည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် အမှန်အကန် နားလည်သဘော ပေါက်ကြသော အခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် စစ်မှန်၍ ပြည့်စုံသောယုံကြည်ခြင်းများကို တွေ့ ကြုံခံစားနိုင်ကြသည်။  ဤသမ္မာတရားကို မသိဘဲ ကျွန်ုပ်တို့ယုံ ကြည်မှုများသည် ပြည့်စုံနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။  စစ်မှန်သောယုံကြည် ခြင်းမှာ သခင်ယေရှု၏ကယ်တင်ခြင်းသက်သေ၊ အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်း သတင်းကောင်းနှင့် သခင်ယေရှုသည် လူသားများ၏စစ်မှန်သော ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူခြင်းအကြောင်းကို နားလည်သဘောပေါက် ခြင်းအားဖြင့်သာ ရောက်လာသည်။ ထိုနောက် သခင်ယေရှုကို သ ရော်၊ ပြက်ရယ်ပြုသောယုံကြည်မှုမှာ အဘယ်အရာ ဖြစ်သနည်း။ ကျွန်ုပ် တို့ ကြည့်ကြပါစို့။ 
 

သခင်ယေရှုကို လှောင်ပြောင်စေသောယုံကြည်မှု

ယုံကြည်ခြင်းအတွက် မည်သည့်အရာသည် အလိုအပ်ဆုံးဖြစ်သနည်း
သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကို မှန်ကန်စွာ သိရှိခြင်း ဖြစ်သည်

သခင်ယေရှုကို နိုင်ထက်စီးနင်း ယုံကြည်ခြင်းမှာ ကိုယ်တော်ကို လှောင်ပြောင်ခြင်းဖြစ်သည်ကို သင်နားလည်သဘောပေါက်ရမည် ဖြစ်သည်။ သင်သည် “ငါက ထိုအရာကို ယုံကြည်ရန်ခက် ခဲသော် လည်း ကိုယ်တော်သည် ဘုရားနှင့်ဘုရားသခင်၏သားတော် အဖြစ် ငါသည် တစ်နည်းတစ်လမ်းဖြင့် ယုံကြည်ရမည်”ဟု ထင်လျှင် သင်သည် သခင်ယေရှုကို လှောင်ပြောင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သင်သည် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်း အမှန်အကန် ခံရလိုလျှင် သင်သည် သခင် ယေ ရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်၊ အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။ အပြစ်ဖြေရာသတင်းကောင်းကို မသိဘဲ လျက် သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းမှာ သခင်ယေရှုကို လုံးဝမယုံ ကြည်ခြင်းထက်ပို၍ ဆိုးသွမ်းသည်။ သခင်ယေရှု၏အသွေးတော်သ တင်းကောင်းကိုသာ ဟောပြောခြင်းမှာ သမ္မာတရားကိုမသိဘဲ အ ချည်းနှီးလုပ်ဆောင်ခြင်း သက်သက် ဖြစ်သည်။ 
သခင်ယေရှုသည် လူတိုင်းအားကိုယ်တော်ကို နိုင် ထက်စီးနင်း ယုံကြည်ခြင်းဟောပြောရန် သို့မဟုတ် ကိုယ်တော်ကို အကြောင်းမဲ့ ယုံကြည်ရန် အလိုတော်မရှိခဲ့ပေ။  ကိုယ်တော်သည် အပြစ်ဖြေလွှတ် ခြင်းသတင်းကောင်းကို သိရှိခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်တော့်ကို ယုံကြည် ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို အလိုရှိတော်မူသည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ကြသောအခါ အပြစ် ဖြေ လွှတ်ခြင်းသတင်းကောင်းမှာ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေး တော်ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ဝန်ခံရကြမည် ဖြစ်သည်။  ကျွန်ုပ်တို့ သည် သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ကြသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် နှုတ်က ပတ်တော်အားဖြင့်အပြစ်ဖြေရာသတင်းကောင်းကို နားလည်သဘော ပေါက်၍ကိုယ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကိုမည်သို့ဆေး ကြောပေးတော်မူ ခဲ့သည်ကို တိကျစွာ သိရကြမည် ဖြစ်သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောတဲတော်တံခါးပေါ်တွင် ချိတ်ဆွဲ ထားသောအပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်ထည်သည် အ ဘယ်အရာကို ပြဌာန်းထားသည်ကို သိရကြမည် ဖြစ်သည်။ ထို နောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထာဝရတည်တံ့သော စစ်မှန်သောယုံကြည် ခြင်းကို ပိုင်ဆိုင်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ 
 

ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်း၊ အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်ကို နားလည်သဘောပေါက် ခြင်းမရှိဘဲ ဒုတိယမွေးဖွားခြင်း မခံရနိုင်ကြပေ

ယဇ်ပရောဟိတ်များသည် သန့်ရှင်းသော နေရာသို့မဝင်ရောက်မီ မည်သည့်အရာကို ပြုခဲ့ကြသနည်း
သူတို့သည် မိမိလက်များနှင့်ခြေများကို ကြေးနီအင်တုံ မှရေများဖြင့် ဆေးကြောခဲ့ကြသည်

သခင်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ် တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ပြည့်စုံစွာ မည်သို့ကယ်တင်တော်မူခဲ့ သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ကြသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်ကို ချီးမွမ်းနိုင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောတဲတော်ကို ကြည့် သင့်ကြသည်။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား သန့်ရှင်းသောတဲ တော်၏ အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့် အနီရောင်ချည်ထည်အားဖြင့် အပြစ်ဖြေလွှတ် ခြင်းသတင်းကောင်းကို ပေးအပ်တော်မူခဲ့၍ ၎င်း တို့ဖြင့်  ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်ကို ကျေးဇူးတင်၍ ချီးမွမ်းကြသည်။ အပြစ်သားများသည် ကြောက်မက်ဖွယ် ကောင်းသောတရားစီရင်ခြင်းကို မဖြတ်သန်းဘဲ သန့်ရှင်း‌သောနေရာသို့ မဝင်ရောက်နိုင်ကြပေ။ 
လူတစ်ဉီးသည် အပြစ်များအတွက် တရားစီရင်ခြင်းမခံရဘဲ သန့်ရှင်းသောနေရာသို့ မည်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်မည်နည်း။ ဤအ ရာသည် လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ပေ။ ဤသို့သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဉီးသည် တားမြစ် ထားသောနေရာသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့လျှင် သူသည် ထိုအချိန်နှင့်ထိုနေ ရာတွင် အသတ်ခံရလိမ့်မည်။  ထိုအရာသည် အလွန်ပြင်းထန်သော တရား စီရင်ခြင်း ဖြစ်သည်။  အပြစ်သားတစ်ဉီးသည် သန့်ရှင်းသော နေရာသို့ မဝင်ရောက်နိုင်ဘဲ အသက်ရှင်ရန် မြော်လင့်ချက်မရှိပေ။  ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား သန့်ရှင်းသောတဲတော် တံခါး၌ ဝှက် ထားသောအရာအားဖြင့် ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အပြာရောင်၊ ခရမ်း ရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်ထည်နှင့် ပိတ်ချောအထည်တို့ဖြင့် ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဤအရာများအားဖြင့် ကိုယ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းအ ကြောင်းကို ပြောကြားတော်မူခဲ့သည်။  
သင်နှင့်ကျွန်တော်တို့သည် ထိုနည်းလမ်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းခံရ ကြသလော။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့် အနီ ရောင် ချည်ထည်စကားလုံးများကို မယုံကြည်ကြလျှင် အပြစ်ဖြေရာ သတင်းကောင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းမရှိနိုင်ပေ။ အပြာရောင်မှာ ဘုရားသခင်ကို ကိုယ်စားမပြုနိုင်ပေ။ ၎င်းသည် အခြားသောအရာမ ဟုတ်ဘဲ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကို ပုံဆောင်ထားသည်။  ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သော သခင် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ ဖြစ်သည်။ 
အပြာရောင်ချည်ကို ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲ မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်သို့ မည်သူမည်ဝါမျှ ဝင်ရောက် ခွင့်မရှိပေ။ သို့သော် သူသည် ဘုရားသ ခင်ကိန်းဝပ်သောနေရာ သန့်ရှင်းသောနေရာသို့ မဝင်ရောက်နိုင်ပေ။  
ထိုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောတဲတော်တံခါးသို့ မဝင် ရောက်မီ အပြာရောင်ချည်(သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ)၊ အနီရောင်ချည် (ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်)၊ နှင့် ခရမ်းရောင်ချည် (သခင် ယေရှု၏ ဘုရားနှင့်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူခြင်း)တို့ကို ယုံကြည်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်လက်ခံ တော်မူခဲ့သော ယုံကြည်ခြင်းရှိမှသာလျှင် အသန့်ရှင်းဆုံးနေရာကု လားကာဖြင့် ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိခဲ့ကြသည်။ လူအချို့တို့သည် တဲ တော်တံတိုင်းအပြင်သို့ ဝင်ရောက်၍ သူတို့သည် အတွင်း၌နေကြ သည်ဟု ထင်တတ်ကြသည်။ သို့သော် ဤအရာသည် ကယ်တင်ခြင်း မဟုတ်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းခံရရန် မည်သည့်အ ကွာ အဝေးသို့ သွားရကြသနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသန့်ရှင်းဆုံးဌာတသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ရကြမည်  ဖြစ်သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနသို့ ဝင် ရောက်နိုင်ရန်အ တွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြေးနီအင်တုံကို ဖြတ်သန်းရကြမည် ဖြစ် သည်။ ကြေးနီအင်တုံမှာ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကို ကိုယ်စားပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံအားဖြင့် နေ့စဉ်အပြစ်များအား လုံးကိုဆေးကြော၍ သန့်ရှင်းသောနေရာသို့ ဝင်ရောက်ရန် စင် ကြယ် ရကြမည် ဖြစ်သည်။ 
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ယဇ်ပုရောဟိတ်များသည် မဝင်ရောက်မီ မိမိကိုယ်ကိုကိုယ် ဆေးကြော၍ ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် သခင်ယေရှုသည် တပည့်တော်များ၏တစ်သက် လုံးအပြစ်များကို ဆေးကြောခြင်းပုံ ဆောင်ရန် သူတို့၏ခြေများကို ဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့သည်။ 
ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်က “အကြောင်းမှာ အ ပြစ်၏အခသည်သေခြင်းဖြစ်၏။ ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောဆုကျေးဇူးမူကား ငါတို့၏သခင်ခရစ်တော်ယေရှုအားဖြင့် ထာဝရအသက်ဖြစ်၏” (ရောမ ၆း၂၃)ဟု မိန့်တော်မူသည်။ ဘုရားသခင်သည် ခြွင်းချက်မ ရှိ လူသား၏အပြစ်များကို တရားစီရင်တော်မူမည်ဖြစ်သော်လည်း ကိုယ်တော်သည် ၎င်းတို့ကို မိမိသားတော်ပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းတော်မူခဲ့ ၍ ကိုယ်တော်ကို တရားစီရင်တော်မူခဲ့သည်။ ဤအရာသည် ဘုရား သခင်၏မေတ္တာတော်၊ ကယ်တင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ၊ အသွေးတော်၊ အသေခံခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထ မြောက်ခြင်းတို့ပါဝင်သော အပြစ်ဖြေရာသတင်းကောင်းကို ယုံကြည် ကြသောအခါမှသာလျှင် စစ်မှန်သောကယ်တင်ခြင်းရရှိကြသည်။ 
 

လူတစ်ဉီးသည် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံရရန် သမ္မာကျမ်းစာ နှင့်အညီသမ္မာတရား၊ အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းသတင်း ကောင်းကို မလှောင်ပြောင်နိုင်ပေ

ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ရန် ကျန်သေး သောအရာတစ်ခုမှ အဘယ်အရာနည်း
ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်၊ သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်း ဖြစ်သည်

ကျွန်တော်သည် အခြားသူများကို မလှောင်ပြောင်နိုင်ပေ။ ကျွန် တော်မရင်းနှီးသောအရာတစ်စုံတစ်ခုအကြောင်းကို လူတစ်ဉီးသည် ပြောသောအခါ ထိုအကြောင်းကို ရှင်းပြရန် ကျွန်တော်သည် သူ့အား ယဉ်ကျေးစွာပေးသည်။ သို့သော် ကျွန်တော်သည် သန့်ရှင်းသော တဲတော်၏ပုံကားချဲ့မှုများအကြောင်းကို မေးခဲ့သေအခါ မည်သူမည် ဝါကမှ မဖြေရှင်းနိုင်ကြပေ။ ထိုနောက် ကျွန်တော်သည် အဘယ်အ ရာကို ပြုနိုင်သနည်း။ ကျွန်တော်သည် သမ္မာကျမ်းစာသို့ ပြန်လှည့်ခံ ရသည်။ သမ္မာကျမ်းစာတွင် သန့်ရှင်းသောတဲတော်အကြောင်းကို မည်သည့် နေရာတွင် ပြောထားသနည်း။ ထိုအကြောင်း ထွက် မြောက်ရာကျမ်းတွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ လူတစ်ဉီးသည် ဤစာအုပ်ကိုဂရုတစိုက်ဖတ်လျှင်လူတစ်ဉီးသည်ဘုရားသခင်၏နှုတ် ကပတ်တော်အားဖြင့် ၎င်း၏အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို နားလည် သဘော ပေါက်နိုင်သည်။ 
မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့၊ သင်သည် သခင်ယေရှုကို မထီမဲ့မြင်ယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းမခံရနိုင်ပေ။ သင်သည် ဘုရား ကျောင်းသို့ ပုံမှန်တက်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်သာဒုတိ ယမွေးဖွားခြင်းမ ခံရနိုင်ပေ။သခင်ယေရှုသည်နိကောဒင်ထံမိန့်တော်မူခဲ့သောအ ရာ များကို ကျွန်ုပ်တို့သိကြသည်။ “သင့်အား ငါအမှန်အကန်ဆိုမည်။ လူသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် မွေးဖွားခြင်းကိုမခံလျှင် ဘုရားသ ခင်၏နိုင်ငံတော်သို့မဝင်နိုင်။ သင်သည် အစ္စရေးလူမျိုးတို့၏ဆရာဖြစ်လျက်နှင့် ဤအရာများကို နားမလည်သလော”(ယောဟန် ၃း၅၊၁၀)။ 
သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်သူများအားလုံးသည် အ ပြာရောင်ချည်(သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူသောအခါ ကိုယ် တော့်အပေါ်သို့ လောကအပြစ်များအားလုံးကို လွှဲပြောင်းခဲ့ခြင်း)၊ အ နီရောင်ချည်(ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးအတွက် သခင်ယေရှု၏ အ သေခံတော်မူခြင်း)၊ နှင့် ခရမ်းရောင်ချည် (သခင်ယေရှုသည် ကယ် တင်ရှင်၊ ဘုရားနှင့် ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူခြင်း)ကို ယုံ ကြည်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ 
သခင်ယေရှုသည် လောကအပြစ်သားများ အားလံဒး၏ကယ် တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရကြမည် ဖြစ်သည်။  လူတစ်ဉီးသည် ဤယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲ ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းမခံနိုင်၊ လူတစ်ဉီးသည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်၏သန့်ရှင်းသောနေ ရာသို့ လည်း မဝင်ရောက်နိုင်ပေ။ လူတစ်ဉီးသည် ထိုအရာကိုမပါဘဲ ဤ လောက၌ သစ္စာရှိစွာ အသက်မရှင်နိုင်ပေ။ 
လူတစ်ဉီးသည် သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဒုတိယ မွေးဖွားခြင်းခံရလျှင် ထိုအရာသည် လွယ်ကူလိမ့်မည်လော။ —လွယ် ကူပါသည်။— “♫သင်ကယ်တင်ခြင်းခံရပြီ။ ငါကယ်တင်ခြင်းခံရပြီ။ အားလုံးကယ်တင် ခြင်းခံရကြပြီ။♫” မည်မျှကောင်းသနည်း။ သို့သော် ‘ဒုတိမွေးဖွားခြင်း’အမှန်အကန် မခံရဘဲ သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်သူများစွာ ရှိနေကြသည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် သမ္မာကျမ်းစာ၌ သမ္မာတရားကို သိ၍ သခင် ယေရှုကို ယုံကြည်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သမ္မာကျမ်း စာ၌ အပြစ်ဖြေလွှတ် ခြင်းသတင်းကောင်း၊ သန့်ရှင်းသောတဲတော်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်ရန် အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်များ၏ အဓိပ္ပါယ်ကို နားလည်သဘောပေါက်၍ ယုံကြည်ခြင်း နယ်ပယ်၌ ဘုရားသခင်နှင့်အတူနေထိုင်ရကြမည် ဖြစ်သည်။  ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်း၏တဲ တော်အတွင်း၌ သခင်ယေရှုသည် ကောင်းကင် နိုင်ငံတော်သို့ ကျွန်ုပ်တို့အား ခေါ်ဆောင်တော်မူရန် ပြန်လည်ကြွလာ တော်မူသည့်အထိ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝမ်းမြောက်စွာ အသက်ရှင်နိုင်ကြ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုကို မှန်ကန်‌သောနည်းလမ်းဖြင့် ယုံကြည်ခြင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သည်။ 
 

မူရင်းသတင်းကောင်းသည် အပြာရောင်ချည်ဖြင့် သန့်ရှင်းစေသည်

သခင်ယေရှု၏ကားတိုင်ကလွှဲ၍ ကယ်တင်ခြင်းအတွက် လုံးဝခွဲခြား၍မရသော အခြေအနေမှာ အဘယ်အရာနည်း
သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ ဖြစ်သည်

လူများသည် အမှားကင်းမဲ့စွာဖြင့် ပြည့်စုံစွာ အသက်ရှင် နိုင်ကြသည်ဟု ထင်တတ်ကြသည်။ သို့သော် သူတို့သည် ကောင်းမှု ကုသိုလ်ပြုရန် ကြိုးစားလေလေ သူတို့၏အပြစ်များ မကြာမီ ထင် ရှားလေလေ ဖြစ်သည်။  လူသားများသည် မပြည့်စုံကြသောကြောင့် သူတို့အပြစ်အပြစ်မကျူးလွန်ရန် လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပေ။ သို့သော် သခင် ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ နှင့် အနီရောင် ချည်၊ အပြစ်ဖြေရာသတင်းကောင်းဖြင့် ကယ်တင်တော်မူခဲ့သော ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် စင်ကြယ်ခြင်းခံရ၍ ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်း သောနေရာသို့ ဝင်ရောက်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ 
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်ချည်ဖြင့် ကယ်တင်တော်မမူခဲ့လျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိ ကိုယ်ကိုကိုယ် သန့်ရှင်းသောနေရာသို့ လုံးဝမဝင် ရောက်နိုင်ကြပေ။ ဤအရာအတွက် အကြောင်းရင်းမှာ အဘယ်နည်း။  ကိုယ်ကာယဖြင့် ပြည့်စုံစွာ အသက်ရှင်သောသူများသာ သန့်ရှင်းသောနေရာသို့ ဝင် ရောက်နိုင်လျှင် အရည်အချင်းပြည့်မီသောသူတစ်စုံတစ်ဉီးမျှ ရှိလိမ့် မည် မဟုတ်ပေ။  လူတစ်ဉီးသည် စစ်မှန်သောသတင်းကောင်းကို မသိဘဲ သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်သောအခါ လူတစ်ဉီးသည် သူ၏နှ လုံးသားသို့ ပို၍များပြားသောအပြစ်များကို ပေါင်းထည့်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ 
သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အား သတိချပ်စွာပြင် ဆင်သော ကယ်တင်ခြင်း- အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊နှင့်အနီရောင် ချည်နှင့် ပိတ်ချောအထည်ကယ်တင်ခြင်းဖြင့် ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။  ကိုယ်တော်သည် သင်၏အပြစ်များအားလုံးကို ဆေးကြောပေးတော် မူခဲ့သည်။ သင်သည် ဤအရာကို ယုံကြည်သလော။ —ယုံကြည်ပါ သည်။—သင်သည် နှလုံးသား၌ အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းသတင်းကောင်း သမ္မာတရားကို ယုံကြည်၍ သက်သေခံသလော။—သက်သေခံ သည်။— 
သင်သည် သတင်းကောင်းသက်သေခံမှသာလျှင် ‘ဘုရားအ တွက် သန့်ရှင်းခြင်း’ဟု ပြောသော ရွှေပြားကို သင်၏နဖူးပေါ်တွင် ထား၍ ‘ယဇ် ပရောဟိတ်အမျိုး’( ၁ ပေ ၂း၉)ကို ခံရလိမ့်မည်။  သို့မှသာ သင်သည် လူများရှေ့ မှာရပ်တည်၍ သူတို့ထံ သင်သည် ဘုရားသခင်အစေခံဖြစ်သည်ဟု ပြော၍ မင်းမျိုးမင်းနွယ်တစ်ပါး အဖြစ် အလုပ်လုပ်သည်။ 
ယဇ်ပုရောဟိတ်၏ခေါင်း ဗောင်းပေါ်တွင် ရွှေပြားရှိ၍ ၎င်းကို အပြာရောင်ကြိုးဖြင့် ခိုင်ခံ့စွာ ချည်ထားသည်။ ဘာကြောင့် အပြာ ရောင်ကို အသုံးပြု ထားသနည်း။ သခင်ယေရှုသည် အပြစ်ဖြေလွှတ် ခြင်းသတင်းကောင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်တော်မူ၍ အပြစ် များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူလျက် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်း အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား အပြစ်ကင်းစင်သူများ ဖြစ်စေတော်မူခဲ့သည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်း၌ ဗတ္တိဇံမှာ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် လက်များတင်ခြင်း နှင့်အတူတူ ဖြစ်သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည်သခင်ယေရှုကိုအားရစွာနှင့်သစ္စာရှိစွာ မည်သို့ပင် ယုံကြည်နေပါစေ အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်ချည်စကား လုံးများ၏မြင့်မြတ်မှုကို အသိအမှတ်မပြုဘဲ ‘သခင့်အတွက် သန့်ရှင်း ခြင်း’ဟု ကဗ္ဗည်းထိုးထားသော ရွှေပြားကို ရရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သို့ ဖြင့် ဖြောင့်မတ်သူများဖြစ်လာခဲ့ကြသ နည်း။ မဿဲ ၃း၁၅ တွင် “ငါတို့သည် ဖြောင့်မတ်ခြင်းအလုံးစုံကို ဤသို့ပြည့်စုံစေသင့်၏”ဟု ဖော်ပြထားသည်။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခဲ့၍ ကျွန်ုပ်တို့အား လောကအ ပြစ်များအားလုံးမှ ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်များ အားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့၍ ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည် သူများ သည် ဖြောင့်မတ်သူများဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။ 
သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံမရှိခဲ့လျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ကင်း စင်သူများဖြစ်ကြသည်ဟု မည်သို့ ပြောနိုင်ကြမည်နည်း။  ကျွန်ုပ်တို့ သည် သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်၍ ငိုကြွေးကြကာ ကားတိုင်ပေါ်တွင် ကိုယ်တော်၏အသေခံတော်မူခြင်းကိုသာတွေးလျှင်တောင် ဤလော က၌ ကျွန်ုပ်တို့မျက်ရည်များအားလုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအား လုံးကို ဆေးကြောပေးနိုင်မည်လော။  ဆေးကြောပေးနိုင်မည်မဟုတ် ပေ။  ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်မျှပင် ငိုကြွေး၍ နောင်တရစေကာမူ ကျွန်ုပ် တို့သည် အပြစ်များသည် ကျွန်ုပ် တို့နှင့်အတူ ရှိနေလိမ့်မည်။ 
 ‘သခင့်အတွက် သန့်ရှင်းခြင်း။” ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံနှင့်အ သွေးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွား တော်မူခဲ့၍ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ၏အ ပြစ်များအား လုံးကို ကိုယ်တော့်ပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းပေးတော်မူခဲ့သော ကြောင့် လည်းကောင်း၊ သမ္မာကျမ်းစာတွင် ကယ်တင်ခြင်းနှုတ်က ပတ်တော် ကို မှတ်တမ်းတင်ထားသောကြောင့် လည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်များအားလုံးနှင့် အားနည်းချက်များရှိကြသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ ၏ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်သူများဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။ ထို ကြောင့် ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားရှေ့တော်၌ ရပ်တည်နိုင်ကြ သည်။  ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖြောင့်မတ်သူများ အဖြစ် အသက် ရှင်နိုင်ကြ၍ လူသားများထံ သတင်းကောင်းကို ဟော ပြောနိုင်ခဲ့ ကြသည်။ “♪ကျွန်ုပ်ကယ်တင်ခြင်းခံရ ပြီ။သင်ကယ်တင်ခြင်းခံရပြီ။ အားလုံးကယ်တင်ခြင်းခံရပြီ။♪”  ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ဂရု ဏာအကြံအစည်တော်နှင့်အညီ ကယ်တင်ခြင်းခံရကြသည်။  
သင်၏နှလုံးသား၌ အပြစ်ဖြေခြင်းသတင်းကောင်းနှုတ်ကပတ် တော် မရှိလျှင် သင်သည် မည်မျှ ကြိုးစားစေကာမူ ကယ်တင်ခြင်း မရှိပေ။  ထိုအရာသည်မမျှတသောအချစ်နှင့်ပတ်သက်၍ ကိုးရီးယား လူသိများ သီချင်းတစ်ပိုဒ်နှင့်တူသည်။ “♫‌ဪ၊ ငါသူ့ကို မြင် တိုင်း အကြောင်းမဲ့ နှလုံးခုန်နှုန်းလျှင်မြန်၊ သူ့အနားကပ်သည့်အချိန် တိုင်း။ ငါက မမျှတတဲ့အချစ်မှာရှိတယ်။♫” ကျွန်တော်၏နှလုံးသားခုန်နှုတ် လျှင်မြန်သော်လည်း သူမ၏နှလုံးမခုန်ပေ။ ကျွန်တော်၏အ ချစ်ပြန် မလာခဲ့ပေ။  မမြော်လင့်ဘဲ များစွာ သောခရစ်ယာန်များသည် ဘုရား သခင်အပေါ် ပြန်လည်တုံ့ပြန်မှုမရှိ သောအချစ်ရှိကြသည်။ 
ကယ်တင်ခြင်းသည် မတူညီသောလူများစွာအတွက် မတူညီ သောည်းလမ်းများဖြင့် လာသည်ဟု လူများသည် ထင်တတ်ကြ သည်။ သူတို့က “ဘာကြောင့် ဗတ္တိဇံသတင်းကောင်းအားဖြင့်သာ လာသင့်သလဲ”ဟု မေးကြသည်။ သို့သော် သခင် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံသ တင်းကောင်းမပါလျှင် ပြည့်စံဒသောကယ်တင်ခြင်း မရှိနိုင်ပေ။  ထိုအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးအကုန်အစင် ဆေးကြော ပေးနိုင်သောတစ်ခုတည်း သောနည်းလမ်းဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားရှေ့တော်၌ ဖြောင့်မတ်သူများဖြစ်လာနိုင်သော တစ်ခုတည်းသော နည်း လမ်း ဖြစ်သည်။  
 

သခင်ယေရှုပေးအပ်တော်မူခဲ့သော အပြာရောင်ချည်၏ ကယ်ငတ်ခြင်းမှာ အဘယ်အရာနည်း

မည်သည့်အရာသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဖြောင့်မတ်သူများဖြစ်စေခဲ့သနည်း
အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊နှင့်အနီရောင် ချည်၏သတင်းကောင်းဖြစ်သည်

အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်သတင်းကောင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းမှာ လူသားများအားလုံးအပေါ် ဘုရားသခင်၏ဆုကျေး ဇူးဖြစ်သည်။ ဤဆုကျေးဇူးက ကျွန်ုပ်တို့အား သန့်ရှင်းသောတဲတော် သို့ ဝင်ခွင့်နှင့် ငြိမ်ချမ်းစွာ အသက်ရှင်ရသောအခွင့်ကို ပေးခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဖြောင့်မတ်သူများဖြစ်စေခဲ့၍ အသင်းတော် နှင့်အတူ အသက်ရှင်စေကာ အသင်းတော်အားဖြင့် သန့်ရှင်းသော နှုတ်ကပတ်တော်၏သွန်သင်မှုကို ခံယူစေခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားရှေ့တော်၌ ဆုတောင်းရန်သွားကြသည့် အချိန်တိုင်းတွင် ကိုယ်တော်၏မေတ္တာတော်အားဖြင့် သတင်းကောင်း သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကောင်းကြီးချပေးသည်။ ထိုကြောင့် ကယ်တင် ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အလွန်တန်ဖိုးကြီးသည်။ သခင် ယေရှု သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ‘ကျောက်ပေါ်’တွင် ယုံကြည်ခြင်းအိမ် တည် ဆောက်ရန် ပြောကြားတော်မူခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျောက်ဆောင်မှာ ကိုယ်တော်၏ ဗတ္တိဇံ၏သတင်းကောင်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးသည် ကယ်တင်ခြင်းခံရ၍ ကယ်တင်ခြင်းဖြင့်အသက်ရှင် ကြကာ ကောင်းကင်သို့သွားပြီး ထာဝရအသက်ရရှိလျက် ဘုရားသ ခင်၏သားသမီးများဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။ 
မိတ်‌ဆွေအပေါင်းတို့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းသ တင်းကောင်းကြောင့် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောတဲတော် သို့ ဝင်ရောက်နိုင်ကြသည်။  ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးဆေးကြော ပေးခြင်း (သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ)နှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် တရားစီရင် ခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံသတင်းကောင်းကို ယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းခံရကြသည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးအတွက် ကြွယ်ဝသောပြစ် ကြွေး ပေးဆပ်ခြင်း၊သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ် များအားလုံးကို ဆေးကြောပေးသောသတင်းကောင်း ဖြစ်သည်။ သင်သည် ဤအရာကို ယုံကြည်သလော။ စစ်မှန် သောသတင်း ကောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံး အကုန်အစင် ဆေးကြောပေး တော်မူခဲ့သော ကောင်းကင်နှင့်စပ်ဆိုင်သောအပြစ် ဖြေရာသတင်း ကောင်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ် ဖြေရာသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်း ခံရကြသည်။ သခင် ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အား  နေ့စဉ်အပြစ်များအားလုံးနှင့် အနာဂတ် အပြစ်များအားလုံးကိုပါဆေးကြောပေးခဲ့သော၊အပြစ်ဖြေရာသတင်း ကောင်းကို ပေးအပ်တော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်ကို ချီးမွမ်းသည်။ ဟာလေလုယာ။
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်း (ရေနှင့်အသွေးတော်သ တင်းကောင်း)သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြည့်စုံစေ၍ ဟောပြော တော်မူခဲ့သော စစ်မှန်သောသတင်းကောင်း ဖြစ်သည်။ ဤစာအုပ် သည် သခင်ယေရှု၏မြင့်မြတ်သောသတင်းကောင်း၊ ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်းကို ထင်ရှားစေရန် ရေးထားသောစာအုပ် ဖြစ်သည်။ 
လူများစွာတို့သည် ပြည့်စုံသောသမ္မာတရားကို မသိဘဲ သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ခဲ့ကြသောကြောင့် ယခုတွင် သူတို့သည် အ ခြေခံကျသောယုံကြည်သူများ သို့မဟုတ် ကမ္ဘာ့ခရစ်ယာန်သီအို လော်ဂျီ(ဒဿဗေဒဆိုင်ရာသီအိုလော်ဂျီခေါ်)၌ ဘာသာတရားအများ ဆုံးကိုးကွယ်သူများအဖြစ် မိမိကိုယ်ကိုကိုယ် ဝါကြွားကြသည်- အ နှစ်ချုပ်အားဖြင့် သူတို့သည် အယူဝါဒလွှဲမှားမှုနှင့်ရှုပ်ထွေးပွေလီမှုဖြင့် အသက်ရှင်ကြသည်။ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် စစ်မှန်သောသတင်း ကောင်းသို့ ပြန်လှည့်၍ ယုံကြည်သင့်ကြသည်။ 
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းအားဖြင့် ဒုတိယမွေးဖွား ခြင်းခံရသောသတင်းကောင်းအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများ မေးမြန်းသူများအတွက် ဒုတိယစာအုပ်တွင် ပို၍ တိကျစွာ ကျွန်တော် တင်ပြပါလိမ့်မည်။