Search

သတင်းကောင်းဟူသည်မှာ အဘယ်နည်း။

ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းဟူသည်မှာ အဘယ်နည်း။

တမန်တော်ရှင်ပေါလုက “ငါသည်ကိုယ်တိုင်ခံယူသည်အတိုင်း သင်တို့အားရှေ့ဉီးစွာအပ်ပေးသောအကြောင်းအ ရာဟူမူကား၊ခရစ်တော်သည် ကျမ်းစာလာသည်အတိုင်းငါတို့အပြစ်ကြောင့်အသေခံတော်မူ၏။ သင်္ဂြိုဟ်ပြီးမှာ ကျမ်းစာလာသည်အတိုင်းသုံးရာက်မြောက်သောနေ့၌ ထမြောက်တော်မူ၏” (၁ကော ၁၅း၃-၄) ဟုပြောခဲ့သည်။ “ကျမ်းစာလာသည်အတိုင်းငါတို့အပြစ်ကြောင့်ခရစ်တော်အသေခံတော်မူ၏”စကားစုတွင် “ကျမ်းစာ”စကား လုံးသည် မည်သည့်အရာကို ဆိုလိုသနည်း။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ဓမ္မ ဟောင်းကျမ်း၏ပဋိညာဥ်နှင့်ဗျာဒိတ်နှင့်အညီ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက် အသေခံတော်မူသည်ဟု တမန်တော် ရှင် ပေါလုက ပြောကြားခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အားလုံးကို မည်သို့ပေးဆပ်ပေးတော်မူခဲ့သ နည်း။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံတော်မူခြင်းနှင့်ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံတော်မူခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ် ခြင်းတရားကိုပြည့်စုံစေခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။

ကနဦးအသင်းတော်တွင် ရာစု ၂ခုနှစ်အထိ ခရစ္စမတ်ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းမရှိကြောင်း သိရသည်။ ကနဦးယုံကြည် သူများနှင့်တမန်တော်များက ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက်နေ့သည် “သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူသည့်နေ့”အဖြစ် တ ရားဝင်သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ ဤနေ့သည် ကနဦးအသင်းတော်ကျင်းပသောအထိမ်းအမှတ်နေ့ဖြစ်ပါသည်။

တမန်တော်များက အဘယ်ကြောင့် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကိုအဓိက ဖော်ပြပါသနည်း။ ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော် စစ် မှန်သောသတင်းကောင်းဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုသတင်းကောင်းမှာ သခင်ယေရှုထံမှရရှိကြကာ လူ သားများထံသို့ဟောပြောခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုက “ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်မမွေးသောသူမည်သည် ကား၊ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့မဝင်ရ”ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည် (ယောဟန် ၃း၅)။ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အ ပြစ်များအားလုံးမှကယ်တင်ရန် ရေနှင့်အသွေးဖြင့်ကြွလာတော်မူခဲ့သည်ဟု ကျမ်းစာကဖော်ပြထားသည် (၁ ယော ၅း၆)။ အသွေးဟူသည်မှာ ကားတိုင်ဖြစ်သည်။ ရေဟူသည်မှာ မည်သည့်အရာဖြစ်သနည်း။

(သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ယုံကြည်သူများ၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းတို့ကို စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုမရှိဟု ကျွန်တော်မြော် လင့်မိသည်။ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံအနက်အဓိပ္ပါယ်ကို အာရုံစူးစိုက်ပါ။ ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်သူများ ၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း သို့မဟုတ် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းခံယူချက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့အဓိကထားပြောပြခြင်းမဟုတ်ပေ)

သခင်ယေရှုသည် အဘယ်ကြောင့် ဗတ္တိဇံယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့သနည်း။ သခင်ယေရှုသည် “အလုံးစုံ သောတရားတို့ကိုအကုန်အစင်ကျင့်သင့်သည်” (မဿဲ ၃း၁၅) ဟု အဘယ်ကြောင့် ကြွေးကြော်သနည်း။

ဟေဗြဲ ၁၀း၁ တွင် “ပညတ်တရားသည် နောင်ဖြစ်လတံ့သောမင်္ဂလာအကျိုးတို့၏သေချာသောပုံသဏ္ဌာန်ကိုမပြ” ဟုဖော်ပြထားသည်။ ဓမ္မဟောင်းခေတ်တွင် ဘုရားသခင်သည် မိမိလူများအားကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်ရန် မည်သို့ သောယဇ်ပူဇော်ခြင်းတောင်းဆိုသည်ကိုကြည့်ကြပါစို့။ အကယ်၍လူတစ်ယောက်သည် အပြစ်ပြု၍ဒုစရိုက်ကျူး လွန်မိလျှင် ထိုအပြစ်သားသည် မိမိအပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအတွက် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းပြုရမည် ဖြစ်သည်။ ဝတ် ၁း၃-၅ ကိုကြည့်ကြပါစို့။ “နွားကိုမီးရှို့ရာယဇ်ပြုလိုလျှင်၊ အပြစ်မပါသောအထီးကို ဆောင်ခဲ့၍ ထာဝရဘုရားစိတ် တော်နှင့်တွေ့ခြင်းငှါ၊ ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်တံခါးအနားမှာဆက်ရမည်။ ပူဇော်သောနွား၏ခေါင်းပေါ်မှာ မိမိလက်ကို တင်ရသဖြင့်၊ သူ၏အပြစ်ကိုဖြေမည်အကြောင်း လက်ခံတော်မူမည်။ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ထို နွားကိုသတ်ပြီးလျှင်၊ အာရုန်၏သားယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည် အသွေးကိုယူ၍ ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်တံ ခါးအနားယဇ်ပလ္လင်အပေါ်၌ ပတ်လည်ဖြန်းရမည်”ဟုဖော်ပြထားသည်။ ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်၌ တရားသ ဖြင့်အပြစ်ဆိုင်ရာယဇ်ပူဇော်ခြင်းပြုနိုင်ရန်အတွက် အဆင့်သုံးဆင့်ရှိပါသည်။

သူတို့သည်
  • (၁) အပြစ်အနာအဆာကင်းမဲ့သောယဇ်ကောင်ပြင်ဆင်ရန် (အငယ် ၃)
  • (၂) မီးရှို့ရာယဇ်ကောင်၏ခေါင်းပေါ်သို့လက်များတင်ရန် (အငယ် ၄)
  • (၃) အပြစ်အတွက်ယဇ်ကောင်သတ် (အသွေးသွန်း) ရန် (အငယ် ၅)
ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးအာရုန်သည် မိမိလက်များကိုဆိတ်ပေါ်သို့တင်သောအခါ ဣသရေလလူမျိုးများ၏အပြစ် များအားလုံးကို ထိုဆိတ်၏ခေါင်းပေါ်သို့လွှဲပြောင်းပေးလိုက်သည်။

အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောကျမ်းချက်များတွင် ယဇ်ပူဇော်ရန်ယဇ်ကောင်ကိုမသတ်မီ ၎င်းပေါ်တွင်လက်တင် ခြင်းအားဖြင့် ထိုယဇ်ကောင်း၏ခေါင်းပေါ်တွင် အပြစ်လွှဲပြောင်းပေးခြင်းဟူသောဘုရားသခင်၏ပညတ်တော် ကို ကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုရမည်ကို ထင်ရှားစေသည်။ အလွန်အရေးကြီးသောသမ္မာတရားဖြစ်သည်။ ဝတ်ပြု ရာကျမ်းတွင် အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းခံရရန်အတွက်“အပြစ် အတွက်ယဇ်ကောင်၏ခေါင်းပေါ်တွင်လက်များတင် ခြင်း”ကဲ့သို့ဖော်ပြချက်များစွာကို သင်တွေ့နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဝတ်ပြု ၁၆း၂၁ တွင် “အာရုန်သည် အသက်ရှင်သော ဆိတ်ခေါင်းပေါ်မှာ လက်နှစ်ဘက်ကိုတင်လျက်၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏ ဒုစရိုက်မှစ၍ပြစ်မှားသောအပြစ် အမျိုးမျိုးရှိသမျှတို့ကို ဘော်ပြ၍ ဆိတ်ခေါင်းပေါ်မှာ တင်ထားပြီးလျှင် တော်လျော်သောလူတွင်တောသို့စေ လွှတ်ရမည်”ဟုဖော်ပြထားသည်။

ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးအာရုန်သည် မိမိလက်များကိုဆိတ်ပေါ်သို့တင်သောအခါ ဣသရေလလူမျိုးများ၏အပြစ် များအားလုံးကို ထိုဆိတ်၏ခေါင်းပေါ်သို့လွှဲပြောင်းပေးလိုက်သည်။ အပြစ်သားတစ်ဦးသည် ယဇ်ကောင်၏ ခေါင်းပေါ်တွင်မိမိလက်များကိုတင်သောအခါ မိမိအပြစ်များအား ၎င်း၏ခေါင်းပေါ်သို့လွှဲပြောင်းပေးလိုက်သည်။ ထိုနည်းတူ၊ လူတစ်ယောက်သည် ယဇ်ပရောဟိတ်ဖြစ်လာရန် ဘိသိက်ခြင်းခံရသောအခါ ယဇ်ပရောဟိတ်ရာ ထူးအပ်နှံရန်အတွက် ထိုပုဂ္ဂိုလ်၏ခေါင်းပေါ်တွင် အမှုတော်ဆောင်သူသည် မိမိလက်ကိုတင်ရမည် ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့်၊ “လက်တင်ခြင်း”သည် ယဇ်ကောင်ပေါ်သို့အပြစ်များလွှဲပြောင်းခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။ “လက်ဆင့်ကမ်းခြင်း”အဓိပ္ပါယ်ရသည်။

ထိုနောက် “ကိုယ်ခန္ဓာအသက်သည်အသွေး၌တည်၏။...လူအပြစ်ကိုဖြေသောအရာကား၊အသွေးဖြစ်သတည်း” (ဝတ်ပြု ၁၇း၁၁) တွင် ဖော်ပြထားပြီဖြစ်သောကြောင့် ထိုတိရစ္ဆာန်ကိုသတ်၍အသွေးသွန်းလောင်းခဲ့သည်။

သို့သော်၊ ဣသရေလလူမျိုးများသည် မိမိအပြစ်များအားလုံးပေးလျှော်နိုင်အောင် နားနည်းနေကြသည်။ အ ကြောင်းမှာ သူတို့သည် သေသည်အထိအပြစ်ပြုတိုင်းအပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းယဇ်ပူဇော်ကြသော်လည်း အပြစ်ပြု နေကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ထိုကြောင့် သူတို့သည် နှစ်စဥ်ပြုသောအပြစ်များတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်လွှတ်ငြိမ်းချမ်း သာခွင့်ရရှိနိုင်ရန်အတွက် ဘုရားသခင်၏နောက်အခွင့်အရေးပေးအပ်တော်မူခဲ့သည်။ ထိုနေ့သည် အပြစ်ဖြေရာ နေ့ဖြစ်သည်။ အပြစ်ဖြေရာနေ့တွင် ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးအာရုန်သည် ဣသရေလလူမျိုးများ၏နှစ်စဥ်ပြုမိသော အပြစ်များအား တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် ဆိတ်ခေါင်းပေါ်သို့လက်တင်လျက် အပြစ်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည် (ဝတ်ပြု ၁၆း၂၁)။

ထိုအချိန်တွင် အာရုန်သည် ဣသရေလလူမျိုးများအားလုံးကိုယ်စားဆိတ်၏ခေါင်းပေါ်တွင်လက်တင်သဖြင့် ဣ သရေလလူမျိုးအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုသည်။ သူသည် မိမိကိုယ်တိုင် ဆိတ်၏ခေါင်းပေါ်သို့လက်တင်သောအခါ ဣသရေလလူမျိုးများ၏နှစ်စဥ်အပြစ်များအားလုံး (ထိုအချိန်တွင် လူသန်းပေါင်း၂-၃) ကို ဆိတ်၏ခေါင်းပေါ်သို့ တရားဝင်လွှဲပြောင်းပေးလိုက်သည်။ ၎င်းသည် လူသားများအတွက် အစဥ်အမြဲစောင့်ထိန်းရမည့်ပညတ်ဖြစ် သည် (ဝတ်ပြု ၁၆း၂၉)။

၎င်းသည် “ကြွလာမည့်ကောင်းသောအရာများ၏အရိပ်”ဖြစ်သည် (ဟေဗြဲ ၁၀း၁) ။ ယခုတွင် ဘုရားသခင်သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် “လာမည့်ကောင်းသောအရာများ”ကိုပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုခ ရစ်တော်သည် မိမိပဋိညာဥ်ကိုမည်သို့ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့ကြောင်း ကြည့်ကြပါစို့။

ပထမအနေဖြင့်၊ ခမည်းတော်ဘုရားသည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို လူသားအသွင်ဖြင့် အပြစ်အနာအဆာ ကင်းမဲ့သောဘုရားသခင်၏သိုးသငယ်ကတိတော်အဖြစ် စေလွှတ်တော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် ဘုရားသ ခင်၏တစ်ပါးတည်းသောသားတော်ြဖစ်သည်။ သန့်ရှင်းသောဘုရားလည်းဖြစ်တော်မူသည်။ ထိုကြောင့်ကိုယ် တော်သည် လူသားအားလုံးအတွက် အပြစ်အနာအဆာကင်းမဲ့သောယဇ်ကောင်ဖြစ်တော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

ဒုတိယအနေဖြင့်၊ ကိုယ်တော်သည် ယောဒန်မြစ်တွင် ဗတ္တိဇံယောဟန်အားဖြင့် နှစ်ခြင်းခံယူတော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုကို ဗတ္တိဇံပေးအပ်သောဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည် မည်သူဖြစ်သည်ကို သိရန်လိုအပ်သည်။ ဗတ္တိဇံ ယောဟန်သည် ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးအာရုန်၏အမျိုးအနွယ်ဖြစ်သည်။ ယဇ်ပရောဟိတ် ဇာခရိသည် အာရုန် မြေးအာဘိယအမျိုးအနွယ်ဖြစ်၍ ယောဟန်၏ဖခင်ဖြစ်သည် (လုကာ ၁း၅, ၅ရာ ၂၄း၁၀)။ ထိုကြောင့်ဗတ္တိဇံ ယောဟန်သည် ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးအာရုန်၏အမျိုးအနွယ်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သူသည် ယဇ်ပရောဟိတ် ဖြစ်လာရန် အခွင့်အရေးရှိသည်။ ထို့ပြင်၊ သခင်ယေရှုက ယောဟန်သည် လူသားအားလုံးထက်ကြီးမြတ်သည်ဟု ထောက်ခံခဲ့သည်။“ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ မိန်းမမွေးသောသူတို့တွင်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ထက်ကြီးမြတ် သောသူတယောက်မျှမပေါ်မထွန်းသေး။ သို့သော်လည်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင် အငယ်ဆုံးသောသူသည် ထိုသူထက်သာ၍ကြီးမြတ်၏။ သင်တို့သည် ငါ့စကားကိုနားခံနိုင်လျှင်၊ ဤသူကားလာလတံ့သောဧလိယဖြစ် သ တည်း” (မဿဲ ၁၁း၁၁၊၁၄)။ ဆိုလိုရင်းမှာ ယောဟန်သည် လောကမှာနောက်ဆုံးယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးဖြစ်၍ ဘုရားသခင်ကတိတော်နှင့်ပြင်ဆင်တော်မူသောလူသားအားလုံး၏တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သည်။

ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ကိုယ်တော့်အကြောင်းကို ပရောဖက်ပြုထားသည်။ “ကြည့်ရှုလော့။ ငါသွားရာလမ်းကိုပြင် ရသောငါ၏တမန်ကိုငါစေလွှတ်မည်” (မာလခိ ၃း၁)။ “ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့အဘို့ဟောရပ်အရပ်၌ ငါမှာထားသော၊ ငါ့ကျွန်မောရှေ၏တရားတည်းဟူသောစီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်တို့ကိုအောက်မေ့ကြလော့။ ကြည့်ရှုလော့။ ထာဝရဘုရား၏ကြောက်မက်ဘွယ်သောနေ့ရက်ကြီးမရောက်မှီ၊ ပရေဖက်ဧလိယကိုသင်တို့ရှိရာ သို့ငါစေလွှတ်မည်။ ငါသည်လာ၍သင်တို့၏ပြည်ကိုကျိန်ခြင်းဘေးနှင့်ဒဏ်မခတ်မည်အကြောင်း၊ ထိုပရောဖက် သည် သားတို့နှင့်အဘတို့ကို၎င်း၊ အဘတို့နှင့်သားတို့ကို၎င်းအသင့်အတင့်ဖြစ်စေမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏” (မာလခိ ၄း၄-၆)။ သခင်ယေရှုက “သင်တို့သည်ငါ့စကားကိုနားခံနိုင်လျှင်၊ ဤသူကားလာလတံ့သောဧလိယဖြစ်သတည်း” (မဿဲ ၁၁း၁၄)။

ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် ကြွလာမည့်ဧလိယဖြစ်၍ လူအားလုံးအားသခင်ယေရှုခရစ်တော်ထံတော်သို့ပြန်လာရန် လမ်းခရီးပြင်ဆင်ပေးသောသူလည်း ဖြစ်သည်။ သူသည် ခရစ်တော်မမွေးမီ ခြောက်လခန့်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူသည် ဘုရားသခင်၏လမ်းခရီးကိုပြင်ဆင်ရန်အတွက် တော၌လူများအားနောင်တနှင့်စပ်ဆိုင်သောဗတ္တိဇံကို ပေးအပ်ခဲ့သည်။ သူသည် ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်မြင်နိုင်ရာလမ်းပြင်ဆင်ရန်အတွက် လူများအား ပညတ်တော်နှင့်ဓမ္မဟောင်း၏ယဇ်ပူဇော်ခြင်းစနစ်ကို သိစေရန် လမ်းညွှန်ပေးခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် သူသည် လူ များကိုဗတ္တိဇံပေးခဲ့၍ မကြာခင်ကယ်တင်ရှင်ကြွလာတော်မူမည့်အကြောင်းကိုသိစေခဲ့သည်။ လက်များတင်ခြင်း အသွင်သဏ္ဌာန်ဖြင့် လောကအပြစ်များအားလုံးကိုယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်။ ယောဟန်၏ဗတ္တိဇံပေးခြင်း က အပြစ်သားများအားဘုရားသခင်ထံပြန်လာကြရန် ခေါ်ဖိတ်ခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ယောဟန်အားဖြင့် လူများ စွာတို့သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားခဲ့ကြသည်။ မိမိရုပ်တုဆင်းတုများကိုစွန့်ပစ်၍ ဘုရားသ ခင်ထံတော်သို့ပြန်လှည့်၍ မိမိအပြစ်များကိုဝန်ချတောင်းပန်ခဲ့ကြသည်။

ဓမ္မသစ်ခေတ်တွင် ဤလောက၏အပြစ်အားလုံး ယူဆောင်သွားဖို့ ရန် ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည် ယေရှုအား ဗတ္တိဇံပေးခဲ့သည်။

ထိုနောက် သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်အားဖြင့်နှစ်ခြင်းခံယူရန်ယောဒန်မြစ်သို့ဂလိလဲပြည်မှကြွလာ တော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုက “အလုံးစုံသောတရားတို့ကို အကုန်အစင်ကျင့်သင့်သည်ဖြစ်၍ ယခုအခွင့်ပေးပါ (မဿဲ ၃း၁၅) ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ဤတွင် အလုံးစုံသောတရားသည် ဂရိဘာသာစကားအားဖြင့် “dikaiosune” ဖြစ်သည်။ အဓိပ္ပါယ်မှာ “တရားမျှတမှု၊ တရားဝင်”ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သခင်သည်ယေရှုသည် အပြစ်သား အားလုံးကို သူတို့အပြစ်များမှ တရားမျှတမှုနှင့်ဖြောင့်မတ်မှုအားဖြင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်း ဖြစ်သည်။ အပြစ် သားအားလံဒးအား သူတို့အပြစ်များမှ တရားဖြောင့်မတ်စွာကယ်တင်နိုင်ရန်အတွက် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ဘု ရားသခင်ချမှတ်တော်မူသော ပဋိညာဥ်အရ “လက်တင်ခြင်း”ခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် သူတို့အပြစ်များအားလုံး ကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် ယောဟန်ထံမှဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် လူသားများ၏အ ပြစ်များအားလုံးကိုယူဆောင်သွားတော်မူရန်အတွက် ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။ သ ခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် လောကသားများ၏အပြစ်များအားလုံးကိုယူဆောင်တော်မူပြီဖြစ်သော ကြောင့် နောက်တစ်နေ့တွင် ဗတ္တိဇံယောဟန်က “ဤလောက၏အပြစ်ကိုဆောင်သွားသောဘုရားသခင်၏သိုး သငယ်ကိုကြည့်လော့” (ယောဟန် ၁း၂၉)ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်။ လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် သခင်ယေရှုအားဗတ္တိဇံ ပေးရန် ယောဟန်ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ယောဟန်သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ခေါင်းပေါ်သို့လက်တင် သည်နှင့်တပြိုင်တည်း ဘုရားသခင်ပညတ်တော်အရ လောကအပြစ်အားလုံးကို ကိုယ်တော့်ထံတော်သို့လွှဲ ပြောင်းပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။

တတိယအနေဖြင့်၊ ကိုယ်တော်သည် အပြစ်ဖြေလွှတ်ရန်အတွက် အသေခံတော်မူခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအသက် ချုပ်ခါနီးမှာ “အမှုပြီးပြီ” (ယောဟန် ၁၉း၂၀) ဟု ကြွေးကြော်တော်မူခဲ့သည်။ အပြစ်အခပေးအပ်ရန်အတွက် ကိုယ်တော်သည် မိမိအသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူခဲ့သည်။ သုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင် သေခြင်းမှရှင်ပြန် ထမြောက်တော်မူ၍ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ တက်ကြွတော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသွေးတော်သွန်း‌လောင်းတော်မူခြင်းအားဖြင့် လောကအပြစ်များအားလုံးကို ဖယ်ရှားပေး တော်မူခဲ့သည်။

တမန်တော်ရှင်ပေါလုက “နှုတ်ကပတ်တော်လာသည့်အတိုင်း ခရစ်တော်သည် ငါတို့အပြစ်များအတွက် အသေ ခံတော်မူခဲသည်” (၁ကော ၁၅း၃) ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ယခုတွင် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင်အပြစ်ဖြေလွှတ်ရန်အ တွက် ယဇ်ကောင်အသုံးပြခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ ရောက်ရှိလာမည့်ကောင်းသောအရာများ၏အရိပ်အဘယ် ကြောင့်ဖြစ်သည်ကိုလည်းကောင်း သင်သိသလော။

ယဇ်ကောင်မသတ်မီ “လက်တင်ခြင်း”ရှိရမည်။ အကယ်၍လူတစ်ယောက်သည် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအမှုပြုသောအ ခါ “ယဇ်ကောင်အပေါ်လက်တင်ခြင်း”မရှိခဲ့လျှင် ပညတ်တော်နှင့်မညီညွတ်သောကြောင့် ထိုသူ၏အပြစ်သည် ခွင့်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဘုရားသခင်သည် မတရားသောယဇ်ပူဇော်ခြင်းကို လက်ခံတော်မမူ ပေ။ လက်တင်ခြင်းမပြုဘဲလျှက်ယဇ်ပူဇော်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်ကို ဆန့်ကျင်ခြင်းဖြစ်သည်။

သခင်ယေရှုသည် ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို ဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့သည် (ရောမ ၅း၁၈)။ ကိုယ်တော်သည် လောကအပြစ်ကိုယူဆောင်တော်မူရန်အတွက်ဗတ္တိဇံယောဟန်အားဖြင့်နှစ် ခြင်းခံယူ၍မိမိဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုပြသတော်မူ၍ အပြစ်၏အခများကိုပေးဆပ်တော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော် သည် ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးအားဖြင့်ကြွလာတော်မူသည်။ သို့သော် များစွာသောခရစ်ယာန်များသည် ကိုယ်တော်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းလှုပ်ရှားမှု တစ်ဝက်တောင်မသိကြပေ။ ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကို အကုန်အစင်သိ ရှိရန် လိုအပ်သည်။ သတင်းကောင်းအစိတ်အပိုင်းကိုသာကောက်ယူ၍ဘုရားကိုယုံကြည်ခြင်းသည် မတရား သောအမှုဖြစ်၍ရှောင်ရှားရမည် ဖြစ်သည်။

တမန်တော်ယောဟန်က သူရေးထားသောသြဝါဒစာတွင် ဘုရားသခင်၏သတင်းကောင်းကို အကုန်အစင်ဖော် ပြထားသည်။ “ထိုသခငါကား၊ ရေအားဖြင့်၎င်း, အသွေးအားဖြင့်၎င်းကြွလာသောသူတည်းဟူသောယေရှုခရစ် ပေတည်း” (၁ယော ၅း၆) ဟုဖော်ပြထားသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်သဘောတရားဖြင့်မွေးဖွားခဲ့ကြသည်။ သေသည့်အထိအပြစ်ပြုကြမည်ဖြစ်သည်။ အပြစ် ပြုနေကြသဖြင့် ဘုရားသခင်၏တရားစီရင်ခြင်းခံရကြမည် ဖြစ်သည်။ လူသားအားလုံးသည် အပြစ်သားဖြစ်၍ အပ္ပါယ်ငရဲသို့သွားရမည် ဖြ်သည်။ အကြောင်းမှာ “အပြစ်၏အခကားသေခြင်းပေတည်း” (ရောမ ၆း၂၃) ဟု ဖော် ပြထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သို့သော် အပြစ်တရားချည်နှောင့်သည့်နေရာတွင် ကျေးဇူးတော်သည်ပို၍ကြွယ် ဝလာသည်။ “ထိုမှတပါး၊ပညတ်တရားသည်တဖန်ဝင်သဖြင့်၊ ပြစ်မှားသောအပြစ်ပွါးများ၏။သို့သော် အပြစ်ပွား များသည်အရာမှာ ကျေးဇူးတော်သာ၍ကြွယ်ဝ၏” (ရောမ ၅း၂၀၊ ယောဟန် ၃း၁၆)။

ဘုရားသခင်၏သားတော်၊ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏သိုးသငယ်အဖြစ် ဤလောကသို့ကြွလာ တော်မူခဲ့သည်။ ယောဒန်မြစ်၌ဗတ္တိဇံယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံယူနေစဥ် သခင်ယေရှုသည် လောက၏အပြစ် များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်။ ယောဟန်သည် လူသားအားလုံး၏ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်သခင် ယေရှု၏ခေါင်းပေါ်တွင် လက်တင်၍ ယေရှုအပေါ်သို့ လောကသားများ၏အပြစ်များကို လွှဲပြောင်းပေးတော်မူခဲ့ သည်။ ထိုကြောင့် သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်ပေါ်သို့ ၎င်းတို့ကိုယူ‌ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်အပြစ် များအားလုံးကိုယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်ကြွေးအဖြစ် မိမိမြင့်မြတ်သောအသွေးတော်အား လုံးစီးဆင်းခဲ့၍ လောကသားများ၏အပြစ်များအားလုံးပြစ်ကြွေးပေးဆပ်ပေးတော်မူခဲ့သည်။

ထိုကြောင့် သခင်ယေရှုသည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် နောက်ဆုံးအသက်မချုပ်မီ “အမှုပြီးပြီ”ဟု ကြွေးကြော်တော်မူခဲ့ သည်။ သခင်ယေရှုသည် မည်သည့်အရာကို ပြီးစေတော်မူခဲ့သနည်း။ တစ်နည်းအားဖြင့် သခင်ယေရှုသည် ‌ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားလုပ်ဆောင်မှုဖြင့် အပြစ်အားလုံးနှင့်၎င်း၏တရားစီရင်ခြင်းအားလုံးကိုပြီးဆုံးစေတော်မူခဲ့ သည်။ကိုယ်တော်၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံတော်မူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအား လုံး လွှတ်ငြိမ်းခြင်းခံရသည်။ သခင်ယေရှုသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂,၀၀၀ခန့်က လောကအပြစ်များအားလုံး ကို ဖယ်ရှားပေးတော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် လူသစ်နှင့်ဘဝသစ်ဖြစ်စေတော်မူသည် (ဟေဗြဲ ၁၀း၂၀)။ ယခု ချိန်သည် ကျေးဇူးတော်ကာလဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်နှစ်ခြင်းခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံတော်မူခြင်း ကိုယုံကြည်သူအားလုံးသည်အပြစ်လွှတ်ခြင်းအခွင့်ခံရ၍ သန့်ရှင်းသောဝိညာဥ်တော်သည်လည်း ကိန်းဝပ်လျက် ရှိသည် (တမန် ၂း၃၈)။ ဟာလေလုယ။

ကျွန်ုပ်တို့အခြားမည်သည့်အရာကိုပြောရဦးမည်နည်း။ ကယ်တင်ခြင်းအတွက် သခင်ယေရှုပြု‌တော်မူခဲ့သော လုပ်ငန်းများမှာ ဗတ္တိဇံကို မဖြစ်မနေထည့်သွင်းဖော်ပြရမည့်ကျမ်းချက်များစွာရှိသည် (မဿဲ ၃း၁၃-၁၇၊ ၁ပေ ၃း၂၁၊ ယောဟန် ၆း၅၃-၅၅၊ ဧဖက် ၄း၅၊ ဂလာတိ ၃း၂၇၊ တမန် ၁၀း၃၇ စသည်ဖြင့်)။

ဤသမ္မာတရားကိုယုံကြည်သလား။ သင့်နှလုံးသားထဲမှာ အပြစ်ရှိသေးသလား။ သခင်ယေရှုသည် သင်ဖွားသည့် အချိန်ကစ၍ သေသည့်ချိန်အထိအပြစ်များအားလုံးယူဆောင်သွားခဲ့ပါသလား။ သခင်ယေရှုသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း၂,၀၀၀ကဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် ယခုမှစ၍သင်နောက်ဆုံးအသက်ကုန်ဆုံးသည့်ချိန်အထိ သင့်အပြစ် များအားလုံးယူဆောင်သွားတော်မူသလော။ ထိုသို့ဖြစ်လျှင် သင်သည် ကိုယ်တော်၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်အသွေး တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လုံးလုံးလျားလျားစင်ကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။

ယနေ့ခရစ်ယာန်ဘာသည် ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသင့်သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော် သတင်းကောင်းကိုပို၍အသေးစိတ်သလိုပါက စိတ်တွေဝေခြင်းမပြုဘဲ The New Life Mission သို့ အမြန်ဆုံး ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ သိက္ခာတော်ရဆရာ ပေါလ်စီ၊ဂျောင်းရေးထားသော စာအုပ်များ/အီးစာအုပ်များအခမဲ့ရယူ နိုင်ပါသည်။