Search

တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၁၁ - တဲတော်အကြောင်း

[အခန် 11-9] မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်အားဖြင့်ထင်ရှားခဲ့ သည့်ယုံကြည်ခြင်း (ထွက် ၂၇း၁-၈)

မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်အားဖြင့်ထင်ရှားခဲ့ သည့်ယုံကြည်ခြင်း
(ထွက် ၂၇း၁-၈)
“တနည်းကား၊ အလျားငါးတောင်၊ အနံငါးတောင်ရှိ၍ စတုရန်း လေးထောင့်ဖြစ်သောယဇ်ပလ္လင်ကို၊အကာရှသားနှင့်လုပ်ရမည်။ အမြင့် လည်း သုံးတောင်ရှိရမည်။ယဇ်ပလ္လင် လေးထောင့်အပေါ်မှာ၊ ဦးချိုလေး ချောင်းကို အကာရှသားနှင့်လုပ်၍ကြေးဝါနှင့်မွမ်းမံရမည်။ ပြာခံစရာအိုးနှင့် တကွတူးရွင်းပြား၊အင်တုံ၊အမဲသားချိတ်၊လင်ပန်းအစရှိသော ယဇ်ပလ္လင်နှင့် ဆိုင်သော တန်ဆာရှိသမျှတို့ကို ကြေးဝါနှင့်လုပ်ရမည်။ကြေးဝါ ဆန်ခါကို ၎င်း၊ ဆန်ခါလေးထောင့်အပေါ်မှာ ကြေးဝါလေးကွင်းကို၎င်း လုပ်ပြီးလျှင်၊
ယဇ်ပလ္လင်ခါးပန်းအောက်၊ အလယ်၌ ထားရမည်။ယဇ်ပလ္လင်ထမ်းစရာ အ ကာရှသားထမ်းဘိုးတို့ကို လုပ်၍ ကြေးဝါနှင့် မွမ်းမံပြီးမှ၊ယဇ်ပလ္လင်ကို ထမ်းစရာဘို့ တဘက်တချက် ကွင်းများ၌ လျှိုထားရမည်။ တောင်ပေါ်မှာ သင့်အားပြသည်အတိုင်း၊ ထိုယဇ်ပလ္လင်ကို အပေါ်အောက် ဟင်းလင်းဖြစ် စေခြင်းငှာ၊ ပျဉ်ပြားနှင့် လုပ်ရမည်။”
 
 
မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်
မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်အားဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သည့် ယုံကြည်ခြင်းအ ကြောင်းကိုကျွန်ုပ်ဆွေးနွေးလိုပါသည်။ နေ့စဉ်အသက်တာတွင် ဣသရေလ လူမျိုးများ လိုက်နာစရာအဖို့ ဘုရားသခင်ပေးထားသည့် ပညတ်နေတာ် (၆၁၃)ချက်နှင့် စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်များကို တစ်စုံတစ်ယောက်အနေဖြင့် ချိုး ဖောက်ခဲ့သော်သူ၏အပြစ်ကို အသိအမှတ်ပြုပြီးမှ ချမှတ်ခဲ့သည့်ယဇ်ပူဇော် ခြင်းဆိုင်ရာနည်းစနစ်အရအပြစ်အနာအဆာနှင့် လွတ်သောယဇ်ကောင်ကို
ပူဇော်ရမည်။ ဤယဇ်ကိုပူဇော်သည့်နေရာမှာ မီးရှို့ရာယဇ်ကို ပူဇော်သည့် နေရာဖြစ်သည်။ဣသရေလလူမျိုးများသည် အပြစ်အနာအဆာနှင့်ကင်း သော ယဇ်ကောင်အပေါ်သို့ လက်တင်၍ ယဇ်ကောင်၏လည်ပင်းကိုဖြတ် ကာ အသွေးကို မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်မှ သိုးချိုဖြင့်ခံပြီး၊ကျန်သည့်အသွေးကို မြေကြီးပေါ်သို့သွန်းလောင်းကာအသားကိုယဇ်ပလ္လင်ပေါ်ဝယ်မီးရှို့ခြင်းအား ဖြင့် အပြစ်ဆေးကြောခြင်းကို ခံယူခဲ့ကြရသည်။
 
 

မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်၏ဝိညာဉ်ရေးရာအနက် အဓိပ္ပါယ်ကားအဘယ်နည်း

 
မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်၏အတိုင်းအရှည်မှာ အလျား၊ အနံ၊ (၂.၂၅) မီတာ (၇.၅)ပေနှင့် အမြင့် (၁.၃၅) မီတာ (၄.၅) ပေရှိလျက် အကာရှသစ် သားဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီးမှကြေးဝါဖြင့် ကွပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဣသရေလ လူမျိုးများ အနေဖြင့် မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်ကိုမျှော်ကြည့်သည့်အခါတိုင်း သူတို့ သည်အပြစ်၏ချဉ်နှောင်မှုကို ခံရလျက် ရှောင်လွဲ၍မရနိုင်သည့်အကြောင်း သဘောပေါက် ခဲ့ကြပါသည်။ ယဇ်ကောင်၏ အသေသတ်ခံရခြင်းကိုတွေ့ရ သောအခါ သူတို့သည်လည်း အပြစ်အတွက် ထိုယဇ်ကောင်ကဲ့သို့ အသေ ခံရမည့်အကြောင်း သဘောပေါက်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက်သူတို့အနေဖြင့် မေရှိယသည် လောကသို့ကြွလာလျက် သူတို့၏အပြစ်အတွက် ယဇ်ပူ ဇော်ခြင်းကဲ့သို့ မေရှိယသည် အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းကို ခံရပြီးမှ ဣသရေလ လူမျိုးများ၏အပြစ်ကိုဆေးကြောပေးခြင်း ယုံကြည်ချက်များလည်း ရှိခဲ့ပြန် ပါသည်။
မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင် ယေရှုခရစ်ကို ပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အပြစ်အနာအဆာ မရှိသောသတ္တဝါယဇ်ကောင်၏ ဦးခေါင်းအပေါ်သို့ လက်ကိုတင်လျက် အသွေးသွန်းပေးရသကဲ့သို့ ယေရှု ခရစ်သည် ဘုရားသခင်၏သားတော်အဖြစ်လောကသို့ကြွလာလျက် ကျွန်ုပ် တို့၏အပြစ်အတွက် ဒဏ်စီရင်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါသည်။ဓမ္မဟောင်းကာလ၏ ယဇ်ကို ပူဇော်သည့်အခါ လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်အားလုံးကိုလွှဲ ပြောင်းရယူလျက်အသွေးကိုသွန်းသကဲ့သို့ သူသည်ယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိ ဇံကိုခံယူသည့်အခါ လောကအပြစ်အားလုံးကို ခံယူရရှိပြီး လက်ဝါးကပ် တိုင်ပေါ်ဝယ်အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းကို ခံယူလျက်အသွေးတော် သွန်းလောင်း ခဲ့ပါသည်။
ထိုနည်းတူစွာ မီးရှို့ရာယဇ်ပူဇော်ခြင်းမှ ယေရှုခရစ်တော်သည် ဗတ္တိဇံကိုခံယူလျက်အပြစ်အားလုံးကို ယူတင်ဆောင်ရွက်ပြီးမှ လက်ဝါးကပ် တိုင်ပေါ်ဝယ် အသေခံလျက်သေခြင်းမှ ပြန်လည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်ခဲ့ပါသည်။
 
 
အပြစ်ဖြေလွှတ်ခွင့်ရရှိဖို့ရန် ဣသရေလလူမျိုးများအနေဖြင့် မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်တွင်ယဇ်ကိုပူဇော်ရမည်။
 
ဝတ်ပြုရာကျမ်းအခန်းကြီး(၄)ကို ကြည့်မည်ဆိုလျှင် ဘိသိတ် ခံရသော ယဇ်ပုရောဟိတ်၊ ဣသရေလ လူထုပရိသတ်၊ အုပ်ချုပ်သောသူ၊ သာမန်လူတစ်ဦးစသော ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဘုရားသခင်ထံသို့ ယဇ်ပူဇော် ခြင်းတည်းဟူသော ယဇ်ကောင်အပေါ်သို့ လက်တင်ခြင်း၊အသေသတ်ခြင်း၊ အသွေးသွန်ခြင်း၊အသားကိုမီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်တွင်မီးရှို့ခြင်းစသည့်အမှုအား ဖြင့် အပြစ်ဖြေလွှတ်ခွင့်ကို ရရှိကြောင်း တွေ့ရလိမ့်မည်။
နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဆိုသလို မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်သည် ဣသရေလလူမျိုး များအတွက်အလုပ်အများဆုံးသောနေရာဖြစ်သည်။အပြစ်ဆေးကြောခြင်းကို ခံယူလိုသော ဣသရေလလူမျိုးများအနေဖြင့် အပြစ်အနာအဆာမရှိ သော ယဇ်ကောင်ကို ပြင်ဆင်လျက် ဘုရားသခင်အား အပြစ်ဖြေရာယဇ် အဖြစ် မီးရှို့၍ ပူဇော်ရမည်။ ယဇ်ကောင်အပေါ်သို့ အပြစ်သားအနေဖြင့် လက်ကိုတင်သောအခါ အပြစ်များကို လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီး၊ အပြစ်ဒဏ်စီရင်
သည့်သဘောဖြင့် ယဇ်ကောင်၏လည်ပင်းကို ဖြတ်၍အသွေးသွန်းရမည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ယဇ်ကောင်၏အသွေးကို ယဇ်ပလ္လင်၏ ဦးချိုတွင် ထည့်ပြီး အဆီနှင့်အသားကိုပလ္လင်ပေါ်တင်လျက် မီးရှို့ရမည်။ ဤလုပ်ထုံး လုပ်နည်းသည် ဣသရေလလူမျိုးတို့အားအပြစ်ဖြေလွှတ်ခွင့်ကို ရရှိစေ သောတရားဖြစ်သည်။
ဣသရေလလူမျိုးများ၏ခေါင်းဆောင်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကြီး၊ သာမာန်ယဇ်ပုရောဟိတ်၊ပရိသတ်၊အရပ်သားစသည်တို့အနက် မည်သူမဆို အပြစ်ပြုမိမည်ဆိုလျှင် အပြစ်ဖြေလွှတ်ခွင့်ရရှိရန်နွား၊ ဆိတ်၊ သိုး စသည့် သတ္တဝါများကို ယူဆောင်လာပြီမှ ယဇ်ပလ္လင်တွင်မီးရှို့ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင် အား ကိုးကွယ်ရမည်။
အပြစ်သား (သို့) ကိုယ်စားလှယ်သည် ယဇ်ကောင်အပေါ်သို့ လက် ကိုတင်ခြင်း၊ယဇ်ကောင်ကိုသတ်ပြီးမှ မီးရှို့ရာ ယဇ်ပလ္လင်၏ သိုးချိုတွင် အသွေးကို ဖြည့်ကာကျန်သည့်အသွေးကို မြေပြင်ပေါ်သို့ သွန်းလောင်းခြင်း၊ အဆီကိုမီးရှို့ရာ ယဇ်ပလ္လပေါ်ဝယ် မီးရှို့ခြင်းစသည့်အမှုများကို ပြုခြင်းအား ဖြင့် အပြစ်ဖြေလွှတ်ခွင့်ရရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ယဇ်ကောင်၏ဦးခေါင်း ပေါ်သို့လက်ကိုတင်လျက် အသွေးသွန်းဖို့ရန် ဣသရေလလူမျိုးတို့သည် ယဇ်ကောင်များစွာကို ယူဆောင်လာပြီးမှ ယဇ်ပုရောဟိတ်ထံ အပ်နှံကြ သည်ကို တွေ့ရလိမ့်မည်။
မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်တွင် မီးရှို့ပူဇော်ရမည့် ယဇ်ကောင်သည် အပြစ် အနာအဆာနှင့်ကင်းသောအကောင်ဖြစ်ရမည်။ယဇ်ပူဇော်ခြင်းခံရမည့် ယဇ် ကောင်သည်အပြစ်အနာအဆာကင်းသောသတ္တဝါဖြစ်ရမည်ဟုဆိုသည် အ တိုင်းဘုရားသခင်၏ရှေ့မှောက်တွင်ထိုယဇ်ကောင်အပေါ် လက်တင်မျှသာ အပြစ်များလွှဲပြောင်းပေးအပ်နိုင်လိမ့်မည်။ ယဇ်ကောင်အားအပြစ်ကို လွှဲ ပြောင်းပေးသည့်အခါကျန်ရစ်ခဲ့သော အပြစ်မရှိပါ။
ပုံမှန်အတိုင်းဆိုလျှင်အပြစ်သားတစ်ဦးသည်မိမိလက်ကိုယဇ်ာကောင်အပေါ်သို့တင်လျက်အပြစ်ကိုလွှဲပြောင်း ပေးရမည်ဖြစ်သော်လည်း ဣသရေလလူမျိုးအားလုံးအတွက်ဆိုလျှင် လူမျိုးနွယ်စုအသီးသီးမှခေါင်း ဆောင်ကိုယ်စားလှယ်များ၏လက်ကိုတင်ရမည်။အကြောင်းမူကားခေါင်းပေါ်သို့လက်တင်ခြင်းခံရသော ယဇ်ကောင်၏ဦးခေါင်းကိုဖြတ်ခြင်းအားဖြင့် အသေသတ်ရမည့်အပြင် (ဝတ်၄း၁၅) အသွေးကိုလည်း ယူရမည်ဖြစ်သဖြင့်
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်ပေါ်ဝယ် အသားကို မီးရှို့ရမည်။
ဆီဥကို ရှို့သော မီးခိုး၊ သိုးချိုကိုဖြည့်သော အသွေးတို့သည်မီးရှို့ရာ ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်ဝယ်အစဉ်သဖြင့်ပြည့်လျှက်ရှိ သည့်အပြင် ထိုနေရာ၏ကြမ်း ခင်း မြေပြင်သည်လည်းအသွေးဖြင့်အစဉ်ပြည့်လျက်ရှိသည်။ မီးရှို့ရာယဇ် ပလ္လင်သည် အပြစ်ဖြေလွှတ်ခွင့်ရရိဖို့ရန်ဘုရားသခင်အား ယဇ်ပူဇော်သည့် နေရာဖြစ်၍ ဣသရေလလူမျိုးများအတွက် အပြစ်ဆေးကြောသည့်နေရာ ဖြစ်သည်။
အလျားအနံစတုရန်း (၂.၂၅) မီတာ (၇.၅) ပေ၊ အမြင့် (၁.၃၅) မီတာ (၄.၅)ပေရှိသော မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်တွင် မီးခိုးအစဉ်တက်လျက်ရှိ သည်။ ယဇ်ပလ္လင်စားပွဲပေးတွင်ကြေးဝါပြားကိုခင်းလျက် ထိုအပြားပေါ် တွင် အသားကို မီးရှို့ရမည်။ ထိုသို့မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်ပေါ်ဝယ် ယဇ်ကောင် ကို မီးရှို့၍ ဘုရားသခင်အား ကိုးကွယ်ရမည်။
 
 
မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်နှင့်ဆိုင်သောအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းအားလုံးကို ကြေးဝါသတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်
 
မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်၏အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများသည်အလွယ်တကူ ရွှေ့ပြောင်း၍ရသောအရာများဖြစ်သည့်အပြင် ပြာမှုန့်ခံစရာခွက်များကို လည်းကြေးဝါဖြင့်ပြုလုပ်ထားပါသည်။ 
မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်စားပွဲကို အကာရှ သစ်သားဖြင့် ပြုလုပ်၍ကြေး ဝါပြားအုပ်ထားလျက် အခြားပစ္စည်းအားလုံးကိုလည်း ကြေးဝါဖြင့်ပြုလုပ် ထားသည်။မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်မှ ကြေးဝါသတ္တုသည် တိကျသော ဝိညာဉ် ရေးရာအနက်အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။ ကြေးဝါဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်ရှေ့တွင် အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခံရခြင်းဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်မီးရှို့ရာယဇ်ပူဇော်သော နေရာ သည်အပြစ်သားများအပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံရသည့်နေရာဖြစ်ကြောင်းရှင်း လင်းစွာသဘောပေါက်စေလိမ့်မည်။ အပြစ်ရှိသော သူများကိုဘုရားသခင် သည် မပျက်မကွက်ဒဏ်ခတ်၍စီရင်လိမ့်မည်။ မီးရှို့ရာယဇ်ပူဇော်သည့် နေရာသည် အပြစ်သားများအတွက် ကိုယ်စားအပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံရသည့် နေရာဖြစ်၍ မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်ဆိုင်ရာ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းမှန်သမျှသည် ကြေးဝါ သတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် အပြစ်မှန်သမျှ တရားစီရင် ခြင်းခံရမည်ဟု ဆိုလိုသည်။
အကြောင်းမူကား လူတို့သည် အပြစ်ရှိသောကြောင့် အပြစ်ဒဏ်စီ ရင်ခြင်းခံရသည့်အနေဖြင့် သေဒဏ်ပေးခြင်း ခံရမည်ဖြစ်သော်လည်း မီးရှို့ ရာယဇ်ပလ္လတွင် ဘုရားသခင်အားယဇ်ကောင်ကိုယူဆောင်လာပြီးမှ ပူဇော် သောအခါ အပြစ်ဆေးကြောခြင်းခံရသဖြင့် ပြန်လည်အသက်ရှင်ခွင့်ရလိမ့် မည်။ မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်တွင် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းမှ ယေရှုခရစ်၏ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာ ခံယူခြင်း၊ အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းအားဖြင့် ယုံကြည်သူများ၏အပြစ် အားလုံး ခွင့်လွှတ်ခံရသည့်အကြောင်း ပြည့်စုံစွာဖော်ပြလျက်ရှိသည်။ ထို့ ကြောင့်မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်ပေါ်ဝယ် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းဆိုင်ရာ ယုံကြည်ချက် သည် ဓမ္မသစ်ကာလတွင်ယေရှုခရစ်၏ ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံယူခြင်းနှင့် အသွေး တော်သွန်းလောင်းသည့်ယုံကြည်ချက်အဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။
ယေရှုခရစ်ကို မိမိကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်ခံယုံကြည်သောအခါ အပြစ်ဖြေလွှတ်ခွင့်တည်းဟူသော ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် အသွေးတော်ယုံ ကြည်ချက်ကိုဘုရားသခင်တံဆက်သရမည်။ဓမ္မဟောင်းကာလတွင်ဆိုလျှင် ဤယုံကြည်ချက်အားဖြင့်အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊အနီရောင်၊ အဖြူရောင် ချည်ထည်အားဖြင့်ယက်လုပ်ထားသော တဲတော်ရှိ တန်တိုင်းတော်၏တံခါး ဖြင့် အထဲသို့ဝင်ခွင့်ကိုရရှိစေသည်။
 
 

မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်ပေါ်ဝယ် မီးရှို့သောအရာအားလုံးအနေဖြင့် ယေရှုခရစ်ကိုပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်

ယေရှု၏လက်ဝါးကပ်တိုင်ယေရှုခရစ်လောကသို့ကြွလာခဲ့စဉ်ကမည်သည့်အမှုကိုပြုခဲ့သ နည်း။ ပညတ်တော်နှင့်စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်များကို ချိုးဖေါက်ခြင်းကြောင့် ဘု ရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်သဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်သားများဖြစ်သည်။ ဤ အပြစ်အားလုံးကို ဆေးကြောသုတ်သင်ဖို့ရန် ယေရှုခရစ်သည် ဗတ္တိဇံဆရာ ယောဟန်၏ လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် ဗတ္တိဇံကို ခံယူသောအခါ လောကအ ပြစ်အားလုံးကိုလွှဲပြောင်းရယူကာ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ် အသွေးတော် သွန်းလောင်းခဲ့သည်။ဣသရေလလူမျိုးများသည်၏သူတို့၏အပြစ်ကိုလက်တင် ခြင်းဖြင့် ယဇ်ကောင်အပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းလျက် အသေသတ်ပြီး မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင် ပေါ်တွင် မီးရှို့သကဲ့သို့ ယေရှုခရစ်သည် လောကသို့ကြွ လာလျက် အပြစ်နှင့်ကင်းစင်သော ယဇ်ကောင်အဖြစ် မိမိကိုယ်ကိုပူဇော်ဖို့ ရန်ဗတ္တိဇံကိုခံယူပြီးမှ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ်အသွေးတော်သွန်းလောင်း ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စားအသေခံခဲ့ပါ သည်။ ယေရှုခရစ်သည် လက်နှစ်ဖက်၊ ခြေထောက်နှစ်ဖက်တွင် သံနှင့်ရိုက်ထားခြင်းအားဖြင့် အသွေးသွန်းလျက် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုယ်စားအပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် သူသည်ကျွန်ုပ်တို့အား အပြစ်နှင့်အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းအားလုံးထဲမှ ကယ် တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယေရှုခရစ်သည် လောကသို့ကြွလာလျက်ကိုယ်စားပြု ယဇ်ပူဇော် ခြင်းကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် မည်သည့်အရာများကို စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သနည်း။ ယေရှုခရစ်သည်ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုခံယူခြင်းအားဖြင့် အပြစ်ရှိသမျှကို ယူတင် ဆောင်ရွက်လျက် လက်ဝါးကပတ်တိုင်ပေါ်ဝယ်အသေခံပြီးမှ ပြန်လည်ရှင် ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်ခဲ့ပါသည်။သခင်ဘု ရားသည် ကယ်တင်ခြင်းကို ပြည်စုံစွာဆောင်ရွက်ပြီးမှကောင်းကင်နိုင်ငံ တော်သို့တက်ကြွတော်မူ၏။
 
 
ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သို့မျှမတတ်နိုင်ဘဲနေ့စဉ်အပြစ်ကျူးလွန်သူ များဖြစ်ကြသည်
 
မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်မှအပေါ်သို့ တက်သောမီးခိုးသည် အခြား အနက်အဓိပ္ပါယ်ရှိသေးကြောင်း တွေ့ရသည်။ သင်နှင့် ကျွန်ုပ်သည် နေ့စဉ် နှင့်အမျှ အပြစ်ကျူးလွန်သူများဖြစ်သည်။ ထိုသို့အပြစ်ကိုနေ့စဉ်ကျူးလွန် သဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ဖြေရာ ယဇ်ပူဇော်သည့်မီးခိုးသည် ဘုရားသခင်၏ ရှေ့တော်သို့ အစဉ်သဖြင့် တက်ရမည်။ အပြစ်တစ်စုံတစ်ရာမကျူးလွန်ဘဲ ပြည့်စုံစွာ အသက်ရှင်နေနိုင်သည့် ရက်ရှိပါသလား။ ဣသရေလလူမျိုးများ
ကျူးလွန်သည့်အပြစ်သည် အပြစ်သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်များမှ အမောဆို့ လောက်အောင်မီးရှို့ရာယဇ်ကို ပူဇော်သည့်အဆင့်သို့တိုင်အောင် များပြား လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။အကြောင်းမူကား ဣသရေလလူမျိုးများ သည် ပညတ်တရားကို ချိုးဖေါက်လျက် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်သဖြင့် နေ့စဉ်မီးရှို့ရာယဇ်ကို ပူဇော်ဖို့လိုအပ်လျက်ရှိသည်။
ဣသရေလလူမျိုးများ၏ ကိုယ်စားလှယ်မောရှေသည် ဘုရားသခင် ၏ပညတ်တော်(၆၁၃)ပါးအပါအဝင်စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်နှင့်ပတ်သက်၍အောက် ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ “ထို့ကြောင့် ယခုတွင် သင်တို့သည် ငါ့စကားကိုအမှန်နားထောင်၍ ငါ့ပဋိညာဉ်ကိုစောင့်ရှောက်လဆင် အခြား သောလူမျိုးတကာတို့ထက် သင်တို့သည် ငါပိုင်ထိုက်သောဘဏ္ဍာတော်ဖြစ် ရကြလိမ့်မည်။ မြေကြီးရှိသမျှသည် ငါ၏ဥစ္စာဖြစ်၏။ သင်တို့သည်လည်း
မင်းစည်းစိမ်ရှိသောယဇ်ပုရောဟိတ်မျိုးသန့်ရှင်းသောလူမျိုးဖြစ်ရကြလိမ့် မည် ဟူသောအမိန့်တော်ကို ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား ဆင့်ဆိုလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏” (ထွ ၁၉း၅-၆)။
“လူအပေါင်းတို့ (ဣသရေလလူမျိုးများ)ကလည်း ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသမျှတို့ကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်ပြုပါမည်ဟု တညီတညွတ်တည်း ပြန်ပြောကြ၏” (ထွက် ၁၉း၈)။ ထို့ကြောင့်ဣသရေလ လူမျိုးများအနေဖြင့် မောရှေအားထင်ရှားပြသခဲ့ပြီးသူ့အားဖြင့်သူတို့ကိုစကားပြောခဲ့သည့်ဘုရား သည်စစ်မှန်သောဘုရားဖြစ်သော်၎င်း၊ သူတို့ကို ကွယ်ကာစောင့်ထိန်းသော ဘုရားအဖြစ်သော်၎င်း၊ အသိအမှတ်ပြုဖို့ ဆန္ဒရှိခဲ့ကြပါသည်။ ဘုရားသခင် ပြောသည့် စကားကိုနာခံလိုက်လျှောက်ခြင်းဖြင့် ပိုက်ထိုက်သော ဘဏ္ဍာ တော်အမျိုးဖြစ်သည်သာမက ဘုရားသခင်နှင့် သက်ဆိုင်ပြီး မင်းစည်းစိမ် ရှိသောသန့်ရှင်းသူယဇ်ပုရောဟိတ်အမျိုးအနွယ်ဖြစ်ဖို့ ဆန္ဒရှိခဲ့ကြသည်။ ထို့ ကြောင့် ဘုရားသခင်ပေးသည့်ပညတ်တော်တို့ကို ဣသရေလလူမျိုးများအ နေဖြင့် ကြိုးစား၍ ကျင့်ကြံအား ထုတ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ဣသရေလလူမျိုးများအပြစ်ကျူးလွန်မည့် အနေအထားကို ဘုရား သခင်အနေဖြင့်ကြိုတင်သိမြင်ခဲ့ပါသလား။ သူသည် အမှန်ပင်သိမြင်တော် မူ၏။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည်မောရှေအား သိနာတောင်ပေါ်သို့ ဆင့် ခေါ်လျက် ရူပါရုံအားဖြင့် တဲတော်ကို ပြသငလျက်ပုံသဏ္ဍာန်အသေးစိတ် ကို ရှင်းပြပြီးမှထိုအတိုင်းတိကျစွာ ဆောက်လုပ်ဖို့ အမိန့်ပေးခဲ့ပါသည်။ယဇ် ပူဇော်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းစနစ်များကိုလည်း ပေး၍စနစ်အတိုင်းတဲတော်တွင် ယဇ်ပူဇော်ဖို့မိန့်တော်မူ၏။
ဣသရေလလူမျိုးများအနေဖြင့် ဘုရားသခင်ထံသို့ လာ၍အပြစ် ဖြေရာယဇ်ကိုပူဇော်မည်ဟု ပြင်ဆင်သောအခါ နွား၊ သိုး၊ ဆိတ်၊ ချိုးငှက် စသည်တို့အနက် တစ်ကောင်ကောင်ကို ယူဆောင်လာပြီးမှ ထိုယဇ်ကောင် အပေါ်သို့လက်တင်ခြင်းဖြင့်သူတို့၏အပြစ်များကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါသည်။ (ဝတ် ၁း၁-၄) ထို့နောက်ယဇ်ကောင်၏ လည်ပင်းကိုဖြတ်ကာအသွေးကို ထုတ်၍ယဇ်ပုရောဟိတ်ကိုပေးရမည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်များအနေဖြင့်အ သွေးကိုမြေကြီးပေါ်သို့ သွန်ပြီးအသားကိုလည်း အပိုင်းပိုင်းခုတ်ထစ်လျက် ဘုရားသခင်၏ရှေ့မှောက်တွင် မီးရှို့ပူ ဇော်ရမည်။
ဤနည်းလမ်းသည်ဣသရေလလူမျိုးအတွက် အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်း အခွင့်ကိုရနိုင်သည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ယစ်ကောင်ကို မီးရှို့သော အခါ တွင် အသားတစ်မျိုးတည်းကိုသာ ရှို့ဖို့မဟုတ်ဘဲအသဲ၊ ဆီဥစသည့် အရာ များကိုလည်း တစ်ခုမကျန် မီးရှို့ရမည်။ဤနည်းလမ်းအားဖြင့် ဘုရားသခင် သည် ဣသရေလလူမျိုးများ၏အပြစ်ကို ဖြေလွှတ်ပေးခဲ့သည်။
 
 

အပြစ်အားလုံးဆေးကြောခြင်းခံရမည့် တစ်ခုတည်းသောလမ်း

 
မိမိကိုယ်ကိုပြန်လည် ဆန်းစစ်ကြည့်မည်ဆိုလျှင် မည်သို့မျှမတတ် နိုင်ဘဲ အချိန်ပြည့်အပြစ်ကျူးလွန်သူများဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရလိမ့်မည်။ အ ပြစ်ကျူးလွန်သော အသက်တာတွင်အသက်ရှင်လျက် ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ကြ ခြင်းဖြစ်သည်။ အလွန်အကျွံအားနည်းချက်ရှိခြင်း၊ လောဘလွန်ကျူးခြင်း၊ တန် ခိုးအာဏာအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းစသည့် အပြစ်နှင့်ဆိုင်သောအစွန်းအ ကွက်များတည်းဟူသော အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးကြောင့် မရေတွက်နိုင် လောက်အောင်များသောအပြစ်များကို ကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယေရှုခ ရစ်ကိုမိမိကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံယုံကြည်သူများအထဲ၌ပင်လျှင် အပြစ် မကျူးလွန်ဘဲ နေနိုင်သောသူမရှိပါ။
ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သော်လည်း နေ့စဉ်အပြစ်ကို ကျူးလွန် သော သူတစ်ဦးအတွက် အပြစ်ဆေးကြောခြင်း မင်္ဂလာကိုခံယူလျက် ကယ် တင်ခြင်းရရှိနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောလမ်းမှာ ယေရှုခရစ်၏ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာ ခံယူခြင်းကို ယုံကြည်လက်ခံဖို့ဖြစ်သည်။သူသည် ရေနှင့်အသွေးအားဖြင့် ကြွလာသောဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ (၁ယော ၅း၆)သူသည်ရေနှင့် အသွေး အားဖြင့်ကြွလာသော ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ သူသည်အပြာရောင်၊ခရမ်း ရောင်၊ အနီရောင်၊ ဖြူရောင်ချည်ထည်အားဖြင့် မီးရှို့ရာယဇ်ကိုပူဇော်ဖို့ လောကသို့ကြွဆင်းလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံကိုခံယူခြင်း အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးကို ယူတင်ဆောင်ရွက်လျက် လက်ဝါး ကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ် အသွေးတော်သွန်းလောင်းကာအပြစ်အားလုံး၏ အဖိုးအ ခအတွက် အသေခံခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးကို ဆေးကြော ခဲ့ပြီဟု ယုံကြည်မည်ဆိုလျှင် အဘယ်သို့အပြစ်အားလုံးကို ဆေးကြော
ခဲ့ပြီဟု ယုံကြည်မည်ဆိုလျှင် အဘယ်သို့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခွင့်ကို မရဘဲနေ နိုင်မည်နည်း။ အကြောင်းမူကားမေရှိယယေရှုခရစ်၏ကယ်တင်ခြင်းကို ယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် သင်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်တစ်ကြိမ်တည်း အပြစ်ဖြေလွှတ်ခွင့် ကို ရရှိလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် နေ့စဉ်အပြစ်ကျူးလွန်သော သူများဖြစ်သော် လည်း ယေရှုခရစ်တော်လောကသို့ကြွလာပြီး ဗတ္တိဇံကို ခံယူလျက် အသွေး တော်သွန်းလောင်းခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခဲ့သဖြင့် အပြစ်များအားလုံးထဲမှ လွတ်မြောက်ခွင့်ရရှိသူများ ဖြစ်သည်။ သခင်ဘုရားသည်ဗတ္တိဇံကိုခံယူပြီး လောကအပြစ်အားလုံးကို ယူတင်ဝတ်ဆောင်သည်သာမက လက်ဝါးကပ် တိုင်ပေါ်တွင်အသေသတ်ခံရခြင်းဖြင့်အပြစ်ချည်နှောင်မှုအလုံးစုံထဲမှကျွန်ုပ် တို့အား လွတ်မြောက်ခွင့်ပေးခဲ့ပါသည်။ သခင်ဘုရားသည် ဗတ္တိဇံကိုခံယူ ခြင်းအားဖြင့် လောကအပြစ်အားလုံးကို ယူတင်ဆောင်ရွက်လျက် အပြစ်၏ အဖိုးအခအတွက် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ်အသေခံလျက်သေခြင်းမှ ပြန် လည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သည်ဆိုသော ဤသမ္မာတရားကိုယုံကြည်သူတိုင်း ကယ်တင်ခြင်းခံရလိမ့်မည်။ အပြစ်ကို ကျူးလွန်သော သူသည်ရှောင်လွှဲ၍ မရဘဲ အသေခံရမည်ဖြစ်သော်လည်း အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီ ရောင်ချည်ထည်အားဖြင့်ပေးခဲ့သည့်ယေရှု၏ကယ်တင်ခြင်းဆိုင်ရာမေတ္တာနှင့် ကရုဏာကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းခံရလိမ့်မည်။ တစ် နည်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် အပြစ်များထဲမှကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်ခဲ့ ပြီဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ သူ့ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်အလုံးစုံထဲမှကျွန်ုပ် တို့ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤအကြောင်းအရာသည်မီးရှို့ရာယဇ် ပလ္လင်မှ ညွှန်ပြပေးသောအချက်ဖြစ်သည်။
တဲတော်၏အတွင်းပိုင်းကိုမူကား လှပစွာဆင်ယင်ထားသော်လည်း တန်တိုင်းတော်၏အတွင်းပိုင်းကို ကြည့်မည်ဆိုလျှင် မနှစ်မြို့ဖွယ်ရာမြင် ကွင်းများကို တွေ့ရလိမ့်မည်။ မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်ကို ကြေးဝါဖြင့် စတုရန်း လေးထောင့်ပြုလုပ်ထားပြီး အဆက်မပြတ်တောက်လောင်သော မီးခိုးဖြင့် ပြည့်လျက်ရှိသည်။ကြေးဝါယဇ်ပလ္လင်မှအပြစ်သားများကိုစောင့်ဆိုင်းလျက် ရှိပြီး မြေပြင်သည်လည်း အသွေးနှင့်ပြည့်လျက်ရှိသောကြောင့် ထိုနေရာ သည်အပြစ်သားများအပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံရသည့်နေရာဖြစ်ကြောင်းသိနိုင်ပါသည်။ ထိုနေရာသည် အပြစ်သားများ နေ့စဉ်အပြစ်အတွက် မီးရှို့ရာယဇ် ကိုပူဇော်ရမည့်နေရာဖြစ်သဖြင့်ယဇ်ကောင်၏အသားကိုထင်းဖြင့်မီးရှို့သည် အနံ့၊ မီးခိုးများပြည့်နှက်လျက်ရှိကြောင်းသင်သည် တွေ့ရလိမ့်မည်။
မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်အောက်တွင် အသွေးများသည် စမ်းချောင်းကဲ့သို့ စီးဆင်းလျက်ရှိသည်။ ဣသရေလလူမျိုးများအနေဖြင့် အပြစ်ကို ကျူးလွန် သောအခါ ယဇ်ကောင်ကိုတဲတော်သို့ ယူဆောင်လာလျက် ခေါင်းပေါ် လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များကို လွှဲပြောင်းကာလည်ပင်းကိုဖြတ်ပြီး အသွေးကိုယဇ်ပုရောဟိတ်ထံ ဆက်သပေးရမည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် အသွေးကိုမီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်ရှိ သိုးချိုတွင်ထည့်လျက် ကျန်သည့်အသွေးကို မြေပြင်ပေါ်သို့ သွန်းလောင်းရမည်။
ထို့နောက်သူတို့သည်ယဇ်ကောင်၏အသားများကို အပိုင်းပိုင်း စဉ်း ၍ နှလုံး၊ ဆီဥများနှင့်အတူ မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်ပေါ်ဝယ် မီးရှို့ရမည်။ အသွေး ကိုလှီးထုတ်သည့်အခါ ပြစ်ချဲနေသော အရည်အပြစ်နီရဲလျက် စီးထွက်ခဲ့ပါ သည်။ တစ်ခါ တစ်ရံ ယဇ်ကောင်၏အသွေးသည်အလွန်အမင်းရင့်သည် သွေးရောင်ဖြင့် ထွက်လာလေ့ရှိသည်။ အကယ်၍ တဲတော်သို့ သင့်အနေ ဖြင့် ဝင်ကြည့်မည်ဆိုလျှင် အထိတ်တလန့်ဖြစ်စေနိုင်သည့် မြင်ကွင်းများကို တွေ့ရလိမ့်မည်။
ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်တို့ကို ချိုးဖေါက်သောအခါ မီးရှို့ရာ ယဇ်အားဖြင့်ယဇ်ကောင်သည် ပူဇော်ခြင်းခံရသကဲ့သို့ အသေခံရမည့်အ ကြောင်း ဝန်ခံအသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ အ ကြောင်းမူကားဘုရားသခင်သည်အသွေးအားဖြင့်သူတို့နှင့်ပဋိညာဉ်ပြုခဲ့ကြ သောကြောင့်ဖြစ်သည်။“အကယ်၍သင်တို့သည်ငါ၏ပညတ်တော်ကို လိုက် လျှောက်မည်ဆိုလျှင် မင်းစည်းစိမ်းကို ပိုင်ထိုက်သော ငါ၏ယဇ်ပုရောဟိတ် အမျိုးဖြစ်စေမည်။ သို့သော်လည်း ပညတ်တရားကို ချိုးဖေါက်မည်ဆိုလျှင်
ထိုယဇ်ကောင်များ အသေခံသကဲ့သို့ သင်တို့လည်း အသေခံရမည်။” ဤအ ရာသည်ဘုရားသခင်နှင့်လူစပ်ကြားပြုသော အသွေး၌တည်သည့် ပဋိညာဉ် တရားဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးများအနေဖြင့် ပညတ် တရားကို ချိုးဖေါက်၍အပြစ်ပြုမည်ဆိုလျှင် သူတို့၏အသွေးကို သွန်းဖို့လို အပ်ကြောင်း သိလျက်ခံယူကြပါသည်။
ထို့ကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးများသာမကဘုရားသခင်ကို ယုံကြည် သူတိုင်း အပြစ်အတွက် ယဇ်ကောင်၏အသွေးဖြင့် ပူဇော်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍တစ်စုံတစ်ယောက်အနေဖြင့်ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်တွင် အပြစ် ပြုခြင်း(သို့) စိတ်ထဲမှပြစ်မှားခြင်း ရှိခဲ့သော်အပြစ်၏သေးငယ်ခြင်း (သို့) ကြီးခြင်းသည် ပဓါနမဟုတ်ဘဲ အပြစ်၏ဒဏ်ကို စီရင်ခြင်းခံရဖို့ရှိသည်။ အပြစ်၏အစကားသေခြင်းပေတည်းဟူသော အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းရှိသဖြင့်
ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့နေရသော်လည်း ယဇ်ပူဇော်ခြင်းနည်းစနစ်ဖြင့် ပေါ်လွင်ထင်ရှားခဲ့သည့်ဘုရားသခင်၏ကယ်တင်ခြင်းတရားကြောင့်စိုးရိမ်စ ရာမရှိတော့ပါ။
အပြစ်၏အခကား သေခြင်းပေတည်းဟု ဆိုသည်အတိုင်း မီးရှို့ရာ ယဇ်ပလ္လင်အားဖြင့် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်၊ အဖြူရောင် ချည်ထည်ဖြစ်သော တန်တိုင်းတော်၏တံခါးကုလားကာ ယက်လုပ်ထားသ ဖြင့် ယေရှုခရစ်သည် ထိုချည်ထည်အရောင် (၄)မျိုးကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အားအပြစ်နှင့်အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမှ လွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပေးထား ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်ကို အချိန်နှင့်အမျှ ကျူးလွန်ကြသောကြောင့်
အပြစ်နှင့်အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံယူဖို့ ယေရှုသည် လူ့ဇာတိကိုခံယူလျက် ယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာဖို့ခံရသောအခါ လောကသားအားလုံး၏အ ပြစ်ကို ယူတင်ဆောင်ရွက်လျက်ထိုအပြစ်အားလုံးကို လက်ဝါးကပ်တိုင်အ ပေါ်တင်ပြီး လျက်ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခြင်းမျိုးစုံကိုအလူးအလဲခံရပြီး မိမိ ကိုယ်ကိုယဇ်ကောင်အနေဖြင့် ပူဇော်သဖြင့် သင်နှင့်ကျွန်ုပ်အားအလုံစုံ သောအပြစ်ထဲမှ ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။
အကြောင်းမူကား ခရစ်တော်သည် သူ၏ခန္ဓာကိုယ်ကို ယဇ်ကောင် အဖြစ် ပူဇော်ခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခဲ့ကြောင်း ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် သင်နှင့် ကျွန်ုပ်သည် အပြစ်ထဲမှ လွတ်မြောက်ခွင့်ရရှိလိမ့်မည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် အပြစ်ကြောင့် လွှဲရှောင်၍ မရတော့ဘဲ အသေခံရမည့်အပြစ်သားများ၏ အ ပြစ်ကိုယေရှုခရစ်သည် သူ၏ဗတ္တိဇံခံယူလျက် အားလုံးယူတင်ဆောင်ရွက် ခြင်း၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ်အသေခံခြင်း၊ သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက် ခြင်းစသည့်အမှုများအားဖြင့် အပြစ်နှင့်အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းအထဲမှ သူတို့ ကို ကယ်တင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်ကိုကြည့်သောအခါ ဤယုံကြည်ချက်ကို ကျွန်ုပ် တို့ရရှိလိမ့်မည်။မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်တွင် ယဇ်ကောင်ကို စဉ်ဆက်မပြတ်ပူ ဇော်သည်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် နေ့စဉ်အသက်တာမှ ကျူး လွန်သောအပြစ်ကြောင့် အသေခံရမည့်သူများဖြစ်ကြောင်း သဘောပေါက် လျက်ယုံကြည်ရမည်ဖြစ်သော်လည်း သခင်ဘုရား ကိုယ်တော်တိုင်လောက သို့ ကြွလာလျက် ကယ်တင်ခြင်းကို ပြည့်စုံစေခဲ့သောကြောင့် ထိုသို့သော ယဇ်ပူဇော်ခြင်းကို ဘုရားသခင်မှ တောင်းခံခြင်းမပြုတော့ပါ။ သူ၏ဗတ္တိ ဇံခံယူခြင်း၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှ အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်း၊ သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ခဲ့ပါသည်။
ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည် ခမည်းတော်ဘုရားသခင်သည် ဣသ ရေလလူမျိုးများအား ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချရမည့်အစား သူတို့၏ယဇ်ပူဇော်ခြင်းကို ခံ ယူလျက် အပြစ်အားလုံးကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဣသရေလလူမျိုးများ အနေဖြင့် ယဇ်ကောင်အပေါ်သို့ လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များကို လွှဲ ပြောင်းပေးခြင်း၊ ယဇ်ကောင်ကိုအသေသတ်ခြင်း၊ အသွေးအသားနှင့် ဆီ ဥကိုသူ့အားဆက်သခြင်းစသည့်အမှုအားဖြင့်ဣသရေလလူမျိုးများ၏အပြစ် ကိုဘုရားသခင်မှဖြေလွှတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ဤယဇ်ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ် တို့၏ အပြစ်အားလုံးကို သူသည်ဆေးကြောခဲ့ပါသည်။ ဤအရာသည် ဘု ရားသခင်၏ မေတ္တာနှင့်ကရုဏာမှလွဲ၍အခြားဘယ်အရာမှ မဖြစ်နိုင်ပါ။
 
 
ဘုရားသခင်သည် ပညတ်တရားတစ်မျိုးတည်းအားဖြင့် ဆက် ဆံခြင်းမဟုတ်ပါ။
 
ဣသရေလလူမျိုးများ၊ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်အပါအဝင် လူသား အားလုံး ကို သူ၏ပညတ်တရားအတိုင်း ဘုရားသခင်သည် တရားစီရင်ခဲ့သော် ကမ္ဘာ ပေါ်ဝယ်အသက်ရှင်လူမည်မျှကျန်ကြွင်းလိမ့်မည်နည်း။ သူ၏ပညတ်တရား ပေတံဖြင့် တိုင်းတွာ၍ ဘုရားသခင်တရားစီရင်မည်ဆိုလျှင် တစ်ရက်တာမှ အသက်ရှင်ဖို့ထိုက်တန်သောသူရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ၂၄နာရီပြည့်အောင် အ သက်ရှင်ဖို့မဆိုထားဘဲ မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း အသေခံရမည့်သူလည်းရှိ နိုင်သည်။ အချို့တို့သည် နာရီအနည်းငယ်ခဲနိုင်ရာရှိ၍ အခြားသူများသည် (၁၀)နာရီခန့်မျှအသက်ရှိနေဦးမည်ဖြစ်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးအ သေခံရမည့် လမ်းမှာထူးမခြားနားဘဲ တူညီလိမ့်မည်။ လူတို့အနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ အသက် ၆၀၊ ၇၀၊ ၈၀ ရောက်သည်အထိလည်း အသက် ရှင်နေနိုင်မည်မဟုတ်ဟု ထင်ရသည့်ကြားမှ လူတိုင်းအပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံ ရလိမ့်မည်။
ယခုမနက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အရာများကို ဆင်ခြင်ကြည့်ပါ။ သင်၏သားသည်ယမန်နေ့ညက ညလုံးပေါက် ပါတီပွဲတွင် ပျော်ပါးခဲ့သဖြင့် မနက်ပိုင်းအိပ်ရာမှထဖို့ နပမ်းလုံးခဲ့ရသည့်အနေအထားမဟုတ်ပါလား။ သူ ၏ဇနီးသည်မှ ကြိုးစားလျက်သူ့ကို နှိုးလိမ့်မည်။သင်၏ဇနီးသည်မှ အော် ၍သူ့ကိုနှိုးသောအခါ သူသည်လည်းပြန်၍ အိပ်ရာမှအော်လျက်အပြန်အ လှန်အော်ဟစ် ကြိမ်းမောင်းခြင်းဖြင့် မနက်ပိုင်းစစ်တိုက်ပွဲသည် စတင် လိမ့်မည်။ထို့ကြောင့်သားအမိနှစ်ဦးစလုံးသည်အပြစ်ကျူးလွန်ကြသဖြင့် အ ပြစ်အတွက်ဒဏ်စီရင်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။
သို့သော် ဘုရားသခင်သည် သူ၏ဖြောင့်မတ်သော ပညတ်တရား တစ်ခုတည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အား ဆက်ဆံခြင်းမဟုတ်ပါ။ “ငါတို့ပြစ်မှားခြင်း နှင့် အလျှောက်ငါတို့၌ ပြုတော်မမူတတ်။ ငါတို့၌ ဒုစရိုက်ရှိသည်အတိုင်း အပြစ်ကိုပေးတော် မမူတတ်။” (ဆာ ၁၀၃း၁၀)
ဖြောင့်မတ်သောပညတ်တရားဖြင့်တရားစီရင်မည့်အစား ဘုရားသ ခင်သည်ထိုတရားကို ပြည့်စုံစေဖို့ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စား ယဇ်ပူဇော်ခြင်း နည်းစနစ်ကို ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသေခံရမည့်အစား ယဇ် ကောင်အပေါ်သို့ လက်တင်ပြီး အသေသတ်ကာပူဇော်သောအခါ ဘုရားသ ခင်သည်လက်ခံ၍ဣသရေလလူမျိုးများအပါအဝင်လူသားမျိုးနွယ်တစ် ရပ် လုံး၏အပြစ်ကို ခွင့်လွှတ်လျက် ပြန်လည်အသက်ရှင်ခွင့်ကို ပေးခဲ့ပါသည်။
ယုံကြည်သူတို့အား သူတို့၏အပြစ်များထဲမှ ကယ်လွှတ်ပြီး ဘုရားသခင် သည် သူတို့ကိုသူ၏လူအဖြစ် ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဤသို့ဖြင့် ဘုရားသခင် သည် ဣသရေလလူမျိုးများကို မင်းစည်းစိမ်ရှိသော ယဇ်ပုရောဟိတ်အမျိုး အနွယ်ဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။
ယဇ်ပူဇော်ခြင်းဆိုသည်မှာ ယေရှုခရစ်မှလွဲ၍ အခြားအရာမဖြစ်နိုင် ပါ။ အပြစ်ကြောင့် ယေရှုခရစ်သည် ယဇ်ကောင်ဖြစ်လာကာ အပြစ်ဒဏ် စီရင်ခြင်းခံရမည့် ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်ဖို့ရန် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့် အပြစ် ရှိသမျှကို ယူတင်ဝတ်ဆောင်လျက် အသွေးတော်သွန်းလောင်းပြီး လက်ဝါး ကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ်အသေခံတော်မူ၏။ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်မှကယ်တင်ဖို့ အလို ငှာ ဘုရားသခင်၏တပါးတည်းသော သားတော်သည် လူ့ဇာတိကိုခံယူကာ
လောကသြွို့ကလာလျက် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် ယဇ်ကောင်ဖြစ်လာသ ဖြင့် ခမည်းတော်၏အလိုတော်ကို အပြည့်အဝနာခံနိုင်ခဲ့သောသူဖြစ်သည်။ ယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူလျက်လူသားမျိုးနွယ်တစ်ရပ်လုံး၏အပြစ်ကို ယူ တင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ်ထိုအပြစ် အားလုံးကို တင် လျက်သယ်ဆောင်ခြင်း၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ် အတင်ခံရခြင်း၊အသွေး တော်သွန်းလောင်းခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကို ယဇ်ကောင်အဖြစ်ပူဇော်ခြင်း၊ အသေ ခံလျက်သေခြင်းမှပြန်လည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းစသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့် ယေရှုသည်သင်နှင့်ကျွန်ုပ်အား ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
ကယ်တင်ခြင်းတရားတည်းဟူသော ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ် စားဗတ္တိဇံခံယူခြင်း၊လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ်အသေခံခြင်း၊သုံးရက်မြောက် နေ့တွင် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းစသည့်အကြောင်းအရာများကို ကြားရသော အခါ ကြီးမားသော ဖွင့်ပြချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ရရှိလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား အပြစ်မရှိသော သူသည်ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အား လုံးကို လွှဲပြောင်းရယူလျက် ထိုအပြစ်များအတွက် အဖိုးအခအနေဖြင့် ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ ဖိနှိပ်ခြင်း၊ နာကျင်မှု၊ ဒုက္ခဝေဒနာနှင့် နောက်ဆုံး တွင် အသက်အသေခံသည့်တိုင်အောင် ရောက်ရှိခဲ့သဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သွားရ မည့်နေရာကိုသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်သည် အပြစ်အားလုံးအထဲမှ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့် ထိုအကြောင်းအရာကို မယုံ ကြည်ဘဲ နေဖို့မည်သည့်သမ္မာတရားမှ တက်စွမ်းနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
 
 
အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်၊အနီရောင်ချည်ထည်အားဖြင့် ပြည့်စုံခဲ့သော ကယ်တင်ခြင်းအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရမည်။
အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်၊အနီရောင်ချည်ထည်အားဖြင့် ပြည့်စုံခဲ့သော ကယ်တင်ခြင်းအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရမည်။ယေရှုခရစ်သည် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့် အပြစ်အားလုံးကို ယူတင် ဆောင်ရွက်လျက်ကျွန်ုပ်တို့၏နေရာတွင် သူကိုယ်သူယဇ်ကောင်အဖြစ် ပူ ဇော်ကာအပြစ်ဒဏ်ကို ခံယူခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ကယ်တင်ခြင်း ရရှိသဖြင့် “ကျေးဇူးတင်ပါ၏ကိုယ်တော်” ဆိုသောယုံကြည်ချက်ရှိရမည်။ လူအမြောက်အများတို့အနေဖြင့်အချစ်ဝတ္ထု၊ ကိုယ်တွေ့အဖြစ်အပျက်၊စိတ် ထိခိုက်ဖွယ်ရာ အကြောင်းအရာစသည်တို့ကို ကြားရမည်ဆိုလျှင် စိတ်ထဲ တွင် အလွယ်တကူခံစားမှုကို ဖြစ်စေနိုင်သော်လည်း ဘုရားသခင်၏အခြေ အနေပေါ်တွင်မူတည်ခြင်းမရှိသည့် မေတ္တာအကြောင်းကြားရသောအခါ အေးတိအေးစက်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရလေ့ရှိသည်။သူသည် ဗတ္တိဇံကို ခံယူ ကာလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ် ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ အသက်ကိုစွန့်ခဲ့သောသခင် ဘုရား၏မေတ္တာသည် အလွန်ကြီးမားသော်လည်း ရက်စက်ကြမ်းကြုတ် သောသူများသည်ထိုမေတ္တာကိုသဘောမပေါက်ဘဲရှိနေသောကြောင့် ကျေး ဇူးတင်ရမှန်းလည်း မသိကြပါ။
ဘုရားသခင်၏သားတော် ယေရှုခရစ်သည် လောကသို့ကြွလာ လျက်ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ယဇ်ကောင်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ သူသည် ခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံကိုခံလျက်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးကိုယူတင်ဆောင်ရွက်ပြီး လက် ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ် သူ၏ခန္ဓာကိုယ်ကို ယဇ်ကောင်အဖြစ် ပူဇော်ခဲ့ပါ သည်။သူသည်လက်ဝါးနှင့်ရိုက်ခြင်း၊လက်သီးနှင့်ထိုးခြင်း၊ကိုယ်တုံးလုံးဖြစ် ဖို့အဝတ်အစားကိုချွတ်ခြင်း၊ ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခြင်းစသည့် အမူအရာအား လုံးကိုကျွန်ုပ်တို့အတွက် ခံယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းအရာသည် သူ၏ကယ်တင်ခဲ့ခြင်းအကြောင်း ဖြစ်သည်။ ဤသမ္မာတရားကို ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်လာနိုင်သည်။ ဤအကြောင်းအရာသည်အကြီးမြတ်ဆုံးဖွင့်ပြချက်ဖြစ်၍နှုတ်အားဖြင့်ပြည့် စုံစွာ ဖော်ပြ၍မရနိုင်သော ဘုရားသခင်၏ကြီးမားသော ကျေးဇူးတော်ဖြစ် သည်။ဤအရာသည် ယေရှုခရစ်အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား မည်သို့ကယ်တင် ခဲ့သည်ဆိုသည့် အကြောင်းအရာဖြစ်သော်လည်း အချို့သောသူများ အနေ ဖြင့် ဤသမ္မာတရားကိုကြားပြီးမှ ငြင်းဆန်နေကြလျက်ရှိကြောင်း ဝမ်း နည်းဖွယ်ရာတွေ့မြင်နေရလျက်ရှိသည်။
ယေရှု၏လူ့ဇာတိဖြင့်လောကသို့ကြွလာခြင်း၊ ဗတ္တိဇံကိုခံယူခြင်း၊ သူ့ကိုယ်သူယဇ်ကောင်အဖြစ် ပူဇော်ခဲ့ခြင်းစသည် အမှုအားဖြင့် အပြစ်အား လုံးထဲမှ ကျွန်ုပ်တို့အားကယ်တင်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ “ထိုသူသည် ငါတို့လွန်ကျူး ခြင်းအပြစ်များကြောင့်၊ နာကျင်စွာထိုးခြင်း၊နှိပ်စက်ခြင်းကို ခံရလေ၏။ ငါ တို့၏ငြိမ်သက်ခြင်း ချမ်းသာကိုဖြစ်စေသော ဆုံးမခြင်းသည်သူ့အပေါ်သို့ ရောက်၍သူခံရသောဒဏ်ချက်အားဖြင့် ငါတို့သည်အနာပျောက်လျက်ရှိကြ
၏”(ဟေရှာ ၅၃း၅)။
အသက်တာတလျှောက်လုံးကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ကိုကျူးလွန် သောသူများဖြစ်သည်။ ထိုသို့အပြစ်ကို ကျူးလွန်သောကြောင့် မလွဲမသွေ ပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း၊အမင်္ဂလာများခံရမည့်နေရာတွင် သခင်ဘု ရားသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံမှ ပလ္လင်တော်ကိုစွန့်၍ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ် တင်ဖို့ရန် လောကသို့ကြွလာခဲ့ပါသည်။ သူသည် ယောဟန်၏ရှေ့တွင် ဦး ညွတ်လျက်ဗတ္တိဇံကိုခံယူပြီး ထိုအပြစ်များအားလုံးကို လက်ဝါးကပ်တိုင်အ ပေါ်သို့တင်လျက် ထမ်းယူစဉ်ကြီးမားသော ဒုက္ခဝေဒနာကို ခံစားရခြင်း၊ နှလု့းတော်ထဲမှ အသွေးရှိသမျှကို ထုတ်၍မြေပြင်ပေါ်သို့ သွန်းလောင်းခြင်း၊ သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ အဖို့ယဇ်ကောင်ဖြစ်လာ သောကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းဆိုင်ရာစစ်မှန်သောဘုရားသခင်လည်းဖြစ် သည်။
ဤအကြောင်းအရာကို စိတ်နှလု့းတွင် အလေးအနက်ထားကာ ဆင်ခြင်ပြီးမှတ်ယူထားမည်လား။ ယေရှုခရစ်တော်သည် လူ့ဇာတိကို ခံ ယူကာ လောကသို့ကြွလာခြင်း၊ဗတ္တိဇံကိုခံယူခြင်း၊ လက်ဝါးကပ်တိုင် ပေါ်ဝယ် အသေသတ်ခံရခြင်း၊ သူ၏လူများကို အပြစ်ထဲမှကယ်တင်ဖို့ရန် သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို သင်သည်လက်ခံယုံကြည်သောအခါ
ကြီးမားလှစွာသောဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြုချက်ကိုသင်သည် ရရှိလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးငရဲကျရမည့်အကြောင်းကောင်း မွန်စွာသဘောပေါက်မည်ဆိုလျှင် ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကြီးမား သည့်ဖွင့်ပြချက်နှင့် ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းခြင်းကို တွေ့ရလိမ့်မည်။ သူ၏လူ ဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ဖို့ဆန္ဒရှိသူအတွက် အခြားနည်းလမ်းမရှိဘဲ ဤသမ္မာတရားကို လက်ခံရမည်။ အပြစ်ဆေးကြောခြင်းကို အမှန်တကယ်
ရှာဖွေသောသူများအဖို့ ယေရှုခရစ်သည် လောကသို့ကြွလာလျက် ဗတ္တိဇံခံ ယူခြင်းမှ ရှင်ပြထမြောက်ခြင်း သမ္မာတရားဖြင့် ကိုယ်တော်သည် အတွေ့ ခံတော်မူလိမ့်မည်။
ယေရှုခရစ်သည် အကယ်၍သူ့ကိုယ်သူယဇ်ပူဇော်ခြင်းမရှိခဲ့သော် ကျွန်ုပ်တို့အဘယ်သို့ ကယ်တင်ခြင်းရနိုင်မည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဘယ်သောအခါမှ ရနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း၊ လက် ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ် အသွေးသွန်းခြင်း၊ တဲတော်ရှိအပြာရောင်၊ ခရမ်း ရောင်၊ အနီရောင်၊အဖြူရောင်ချည်ထည်အားဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သည့်ကယ်တင် ခြင်းမရှိခဲ့သော် ကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းဆိုသည်မှာ နေ့ခင်းနေ့လည်တွင် မက်သောအိပ်မက်ကဲ့သို့သာ ဖြစ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သူ၏ယဇ်ပူဇော်ခြင်း မရှိခဲ့သော် အပြစ်တရားထဲမှလွတ်မြောက်၍အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းကို လွှဲ ရှောင်နိုင် မည်မဟုတ်ဘဲ ထာဝရငရဲမီးသို့ကျ၍ထာဝရကာလဒုက္ခဝေဒနာ ခံရလိမ့်မည်။ ဓမ္မဟောင်းကာလတွင် ယဇ်ပူဇော်သကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ် စားယဇ်ကောင်အဖြစ် ပူဇော်ခြင်းဖြင့် ယေရှုခရစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားကယ် တင်ခဲ့သည်။
 
 

ဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲတွင် ပြည့်စုံလာသော အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်ကယ်တင်ခြင်း

 
ချစ်လှစွာသော စာဖတ်သူများခင်ဗျား တဲတော်အတွက် အသုံး ပြုသော အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်၊ အဖြူရောင် သမ္မာတရားကို မေ့ပျောက်ထား၍ လုံးဝမရကြောင်းသတိပေးပါရစေ။ အဖြူရောင်ချည် ထည်ဆိုသည်မှာ ဓမ္မဟောင်းနှင့် ဓမ္မသစ်တွင်ပါသည့်ဘုရားသခင်၏ နှုတ် ကပတ်တော်တည်းဟူသော လွန်လေပြီးသော ကာလတွင် ပေးခဲ့သည့်ဘု ရားသခင်၏ဇာတိတော်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယေရှု သည်လောကသို့ကြွလာလျက် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် လောကအပြစ်အား လုံးကိုယူတင်ဆောင်ရွက်လိမ့်မည်ဟူ၍ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ကတိ တော်လာသည် အတိုင်းသူသည် ဗတ္တိဇံကိုခံယူခြင်းအားဖြင့် အပြစ်နှင့်အ ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းအားလုံးထဲမှ ကယ်တင်လိမ့်မည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသော လူတိုင်း၏အပြစအားလုံးကိုသူကိုယ်တိုင်ယူတင် ဆောင်ရွက်ဖို့ရန် ယောဟန်ထံ၌ ဗတ္တိဇံကိုခံလျက် အပြစ်ဒဏ်အားလုံးကို ခံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် လောကအပြစ် အားလုံးကို ယူတင်ဆောင်ရွက်ကာ မိမိကိုယ်ကိုယဇ်ကောင်အဖြစ် ပူဇော် ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်ကို ဆေးကြောသုတ်သင်ခဲ့ပြီဆိုသည့် သမ္မာတရားကို မေ့လျော့မည်ဆိုလျှင် ကယ်တင်ခြင်းရနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
လူသည် မိမိကိုယ်ကို သာ၍အမွှန်းတင်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်လေ့ရှိ သည်။ ထို့ကြောင့်လူသည် ဝါးြွကားတတ်သည့် အလေ့အထရှိ၍ သူတစ် ပါး၏ဝါကြွားမှုကိုမခံမရပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်အပြာ ရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်၊ အဖြူရောင် ချည်ထည်အားဖြင့် ကယ်တင် ခဲ့သောယေရှုအကြောင်းစတင်ဝါကြွားသည့်နေ့မှစ၍မိမိကိုယ်ကိုအမွှန်းတင် ခြင်းမရှိတော့ပါ။ တစ်နည်းအားဖြင့် ယေရှုအကြောင်းကိုသာ ဝါကြွားခြင်းရှိ လာပြီဟု ဆိုနိုင်သည်။ ယခုအခါ ယေရှုအကြောင်းတည်းဟူသော သူ၏ လောကသို့ကြွလာခြင်း၊ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးကိုဆေးကြောသုတ်သင်ခြင်း၊ သူ၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့် လောကအပြစ်အားလုံးကို ယူတင်ဆောင် ရွက်ခြင်း၊ထိုသို့ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့ခြင်းအတွက် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ် အသေ သတ်ခံရခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား မည်သို့မည်ပုံကယ်တင်ခဲ့ခြင်း လုပ်ဆောင်
ချက်များကိုသာမကြာခဏဆိုသလို ဝါကြွားမှုရှိလာသည်။ ဤသမ္မာတရား အပေါ်ဝါကြွားခြင်း၊ဟောပြောခြင်းရှိသည့်အပြင်ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော် ကိုလည်း ချီးမြှောက်ပါသည်။
ယေရှုကိုယုံကြည်ပါသည်ဟု ဝန်ခံလျက် သူ၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းကို ချန်လှပ်ထားကာနှုတ်ကပတ်တော်ကို ယောပြောခြင်း (သို့) နာမတော်ကို ခေတ္တငှားရမ်းအသုံးပြုလျက်ဝါကြွားခြင်းကို ပြုသောလူများကို မကြာခ ဏတွေ့ရှိရပါသည်။မှားယွင်းသောအမှုတော်ဆောင်တစ်ဦးအနေဖြင့်တစ်လ လျှင် ဒေါ်လာသုံးရာကိုသာ အသကှ်င်ရန် အသုံးပြုကြောင်းမကြာခဏ ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ သူသည် ခရီးထွက်ခွာရသည့်ကာလတွင် ဒေါ်လာသုံးရာ ကိုမသုံးဘဲ သူ၏နောက်လိုက်များမှ စရိတ်ကိုကျခံပေးသောအခါ အလွန် ပင်ဝါကြွားဂုဏ်ယူလေ့ရှိသည်။သူ၏နောက်လိုက်များ ကျခံပေးသောငွေကို မရေမတွက်ဘဲ နေနိုင်မည်လား။သူတို့၏ကုန်ကျငွေကို မတွက်ဘဲသူကိုယ် တိုင်ကုန်ကျသော ငွေကိုသာလျှင် တွက်ရမည်လား။ဤခရစ်ယာန်ခေါင်း ဆောင်၏အဆိုအရ လိုအပ်သော အရာပေါ်လာသည့်အခါတိုင်းဆုတောင်း ရမည်။ “ဘုရားသခင် ကျွန်တော်လိုအပ်နေတဲ့ ခရီးစရိတ်ကို ပြင်ဆင်ပေး ပါ။ကိုယ်တော်အားကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏။”ထိုဆုတောင်းသံကြောင့် သန့်ရှင်း သူအချို့တို့သည်အလှူငွေများပေးအပ်ခဲ့ကြကြောင်း၊သူသည်သက်သေခံခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့သော အတွေ့အကြုံများကို ဝါကြွားလျက်ရှိနေသူ တစ်ဦးကို သင်တွေ့မည်ဆိုလျှင် သင်၏စိတ်ထဲတွင် မည်သို့ခံစားရမည်နည်း။
“ထိုအခါယေရှုသည်ဗတ္တိဇံကိုခံအံ့သောငှာလိလဲပြည်မှ ယောဒန် မြစ်နား ယောဟန်ထံသို့ကြွတော်မူ၏။ ယောဟန်ကလည်း အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်ထံ၌ဗတ္တိဇံကို ခံရမည်အကြောင်းရှိပါသည်ဖြစ်၍ ကိုယ်တော် သည် အကျွန်ုပ်ထံသို့ကြွလာတော်မူသလောဟုယေရှုကို ဆီးတားလေ၏။ ယေရှုကလည်း အလုံးစုံသော တရားတို့ကို အကုန်အစင်ကျင့်သင့်သည်ဖြစ် ၍ ယခုအခွင့်ပေးပါဟု ပြန်ပြောတော်မူ၏။ ထိုအခါယောဟန်သည် ဝန်ခံ လေ၏။ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံကိုခံတော်မူပြီးလျှင် ရေမှပေါ်ထစဉ်တွင် ကောင်း ကင်ဖွင့်လှစ်သဖြင့်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည် ချိုးငှက်ကဲ့သို့ ဆင်း သက်၍ ကိုယ်တော်အပေါ်၌နားတော်မူသည် ကိုမြင်ရ၍ ဤသူကား ငါနှစ် သက်မြတ်နိုးရား ငါ၏ချစ်သားပေတည်းဟုကောင်းကင်က အသံတော်ဖြစ် လေ၏” (မ ၃း၁၃-၁၇) ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူသည့် အဖြစ်အပျက်ကို ဤကျမ်း ပိုဒ်မှ မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။ ယေရှုသည် ယောဒန်မြစ်တွင် ယောဟန်
အားဖြင့် ဗတ္တိဇံကိုခံယူ လျက် ရေမှပေါ်ထစဉ်တွင် ကောင်းကင်တံခါးပွင့်သ ဖြင့် ခမည်းတော်ဘုရား၏အသံကို ဤသို့ကြားခဲ့ကြရသည်။ “ဤသူကား ငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာ ငါ၏ချစ်သားပေတည်း။” ထိုစဉ်က ဗတ္တိဇံဆရာ ယောဟန်သည် ကြက်သေသေလျက်ရှိနေ၏။
ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည် ရပ်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာ အတွေ့အကြုံ ကို ယောဒန်မြစ်တွင် နှစ်ကြိမ်တိတိခံစားခဲ့ရပါသည်။ ပထမအတွေ့အ ကြုံ မှာဗတ္တိဇံခံယူလိုကြောင်းယေရှုအနေဖြင့် ခွင့်ပြုချက်တောင်းခဲ့သည့်အချိန် ဖြစ်၍ ဒုတိယအတွေ့အကြုံမှာ ယေရှုသည်ဗတ္တိဇံခံယူလျက် ရေမှပေါ် ထစဉ်တွင် ကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်သဖြင့် “ဤသူကား ငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာ ငါ၏ချစ်သားပေတည်း”ဆိုသောခမည်းတော်ဘုရား၏ အသံကိုကြားရသည့် အချိန်ဖြစ်သည်။
ယေရှုသည်ယောဟန်ထံသို့ လာ၍ ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့ရသည့် အကြောင်း ရင်းကားအဘယ်နည်း။ ဤမေးခွန်း၏အဖြေကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ထိုကျမ်း ပိုဒ်ကို ထပ်မံ၍ဖတ်ရှုကြပါစို့။ယေရှုကလည်း အလုံးစုံသော တရားတို့ကို အကုန်အစင်ကျင့် သင့်သည်ဖြစ်၍ ယခုအခွင့်ပေးပါဟု ပြန်ပြောတော်မူ၏။ ထိုအခါ ယောဟန်သည် ဝန်ခံလေ၏။ ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံကိုခံတော်မူပြီး လျှင်ရေမှပေါ်ထစဉ်တွင်ကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်သဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်
တော်သည်ချိုးငှက်ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍ကိုယ်တော်အပေါ်၌ နားတော်မူသည် ကို မြင်သည်။”
မဿဲ ၃း၁၅ မှ ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံဆရာ ယောဟန်ထံ၌ ဗတ္တိဇံခံယူ ခဲ့ရသည့်အကြောင်းရင်းကို ဖော်ပြထားပါသည်။ ယေရှုသည် ကောင်းကင် နိုင်ငံ၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကြီး၊ ဘုရားသခင်၏တစ်ပါးတည်းသော သား တော်ဖြစ်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့အားအပြစ်များထဲမှလွတ်မြောက်ကာ သူ၏ လူဖြစ်စေဖို့ ကယ်တင်ရန်လောကသို့ ကြွလာသောသူဖြစ်သည်။ တစ်နည်း အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်အတွက် အဖိုးအခကို ပေးဆပ်ရန်ယေရှုသည် ယဇ်ကောင်အဖြစ် လောကသို့ကြွလာလျက်အပြစ်အားလုံးကို သူ့အ ပေါ်သို့
တင်၍ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စားယဇ်ပူဇော်ခြင်းကိုပြုတော်မူ၏။ဤအကြောင်း အ ရာသည်ယေရှု၏ယောဟန်ထံ၌ဗတ္တိဇံခံယူရသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။
အခြားသူအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲယောဟန်အားဖြင့်ယေရှုသည်အဘယ် ကြောင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့ရပါသနည်း။ အကြောင်းမူကား ယောဟန်သည် မိန်း မမွေးသော သူများအနက်အကြီးဆုံးသောလူသား၊ လူသားမျိုးနွယ်တစ်ရပ် လုံး၏ ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်သည်။ “ငါအမှန်ဆိုသည်ကား မိန်းမမွေးသောသူ တို့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ထက်ကြီးမြတ်သောသူမပေါ်မထွန်းသေး။သို့သော် လည်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင် အငယ်ဆုံးသောသူသည် ထိုသူထက်သာ ၍ကြီးမြတ်၏” (မ ၁၁း၁၁) ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှ မာလခိအနဂတ်တ္တိကျမ်းတွင် ပရောဖက်ပြု၍ ဖော်ပြထားသော ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်သည်။ “ကြည့်ရှုလော့ထာဝရဘုရား၏ကြောက်မက်ဖွယ်သောနေ့ရက် ကြီး မရောက်မီပရောက်ဖက်ဧလိယကိုသင်တို့ရှိရာသို့ငါစေလွှတ်မည်” (မာ ၄း၅) ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည် ဘုရားသခင်စေလွှတ်ဖို့ ကတိထားတော် မူသော ဧလိယဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည် ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကို အဘယ်ကြောင့် ဧလိ ယဟုခေါ်သနည်း။ဧလိယသည် ဣသရေလလူမျိုးများကို ဘုရားသခင်ထံ သို့ ပြန်လှည့်စေခဲ့သော ပရောဖက်ဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က ဣသရေလလူမျိုး များသည် ဗာလကို ဘုရားသခင်ကို ရှင်းလင်းစွာ ပြသပြီးမှဗာလနှင့် ယေ ဟောဝါဘုရားတွင်ကိုးကွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွေးချယ်စေခဲ့ပါသည်။ သူသည်
ယုံကြည်ခြင်းရှိသော ပရောဖက်ဖြစ်သည်အားလျော်စွာ ယဇ်ပူဇော်ခြင်း အားဖြင့်ဣသရေလူမျိုးများတို့အားအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားကို သက် သေပြ၍ရုပ်ထုကိုးကွယ်သောသူများကို ဘုရားသခင်ထံသို့ ပြန်လှည့်စေခဲ့ သူဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏နောက်ဆုံး ပိုင်းတွင် “ပရောဖက်ဧလိယကို သင်တို့ရှိရာသို့ ငါစေလွှတ်မည်”ဟု ဘု ရားသခင်ကတိပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လူသည်ဘုရားသခင်၏ ပုံသဏ္ဍာန် တော်နှင့်အညီ ဖန်ဆင်းထားသည်မှာ မှန်သော်လည်း ရုပ်ထုနှင့် နတ်ဘု ရားများကို ကိုးကွယ်ကြသဖြင့်ဘုရားသခင်ထံသို့ ပြန်လှည့်လာစေဖို့ ရန်သူ ၏အစေခံကို စေလွှတ်ဖို့ကတိပေးခဲ့ပါသည်။ထို့ကြောင့် ယခုပေါ်ထွက်လာ သော ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည် ထိုသူပင်ဖြစ်သည်။
“ယောဟန်မရောက်မီတိုင်အောင် ပညတ္တိကျမ်း၊ အနာဂတ္တိကျမ်းရှိ သမျှတို့သည်ဆုံးမသြဝါဒပေးကြ၏။သင်တို့သည်ငါ့စကားကို နားခံနိုင်လျှင် ဤသူကားလာလတ္တံသောဧလိယဖြစ်သတည်း။” (မ၁၁း၁၃-၁၄) ထိုဧလိယ ဆိုသည်မှာ ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်မှ လွဲ၍အခြားသူမဖြစ်နိုင်ပါ။ အပိုဒ်ငယ် ၁၁-၁၂တွင်လည်း ဤသို့ဖော်ပြထားပြန်သည်။“ငါအမှန်ဆိုသည်ကား မိန်းမ မွေး သော သူတို့တွင် ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ထက်ကြီးမြတ်သောသူတစ် ယောက်မျှ မပေါ်မထွန်းသေး။ သို့သော်လည်း ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင် အငယ်ဆုံးသောသူသည် ထိုသူထက်သာ၍ ကြီးမြတ်၏။ ဗတ္တိဇံဆရာ ယောဟန်လက်ထက်မှစ၍ယခုတိုင်အောင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုအနိုင် အထက်ပြုကြ၏။ အနိုင်အထက်ပြုသောသူတို့သည်လည်း လုယူဝင် စားရ ကြ၏။”
ထိုကျမ်းပိုဒ်မှ “မိန်းမမွေးသော သူဗတ္တိဇံဆရာ ယောဟန်ထက် ကြီးမြတ်သောသူတစ်ယောက်မျှ မပေါ်မထွန်းသေး” ဆိုသည့်ဖော်ပြချက် မှာ ဘုရားသခင်သည် လောကလူအားအားလုံး၏ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကို စေလွှတ်ခဲ့သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဘုရားသခင် သည်ယေရှုမမွေးဖွားမီ ခြောက်လစော၍ ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကိုလောက တွင် မွေးဖွားစေခဲ့ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် သူ့အားဓမ္မဟောင်းခေတ်မှ
နောက်ဆုံးပရောဖက်နှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်အဖြစ် ဖန်ဆင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လောကနှင့်ဆိုင်သော ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကြီးအဖြစ် ဗတ္တိဇံဆ ရာယောဟန်သည် ယေရှုကို ဗတ္တိဇံပေး၍လူသားအားလုံး၏ အပြစ်ကိုလွှဲ ပြောင်းပေးခဲ့ပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်အနေဖြင့် ယေရှုကိုဗတ္တိဇံပေးရသည့်အဓိပ္ပါယ်မှာလောကအပြစ်အားလုံးကို လွှဲပြောင်း
ပေးဖို့ဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်အနေဖြင့် ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်၏လက်မှတ် ဗတ္တိဇံခံယူရသည့်အကြောင်းရင်းမှာ လောကအပြစ်အားလုံးကို သူ၏ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်သို့ တင်ဖို့ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ယေရှုက မဿဲ ၃း၁၅ တွင် “ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား အလုံးစံတို့ကို အကုန်အစင်ကျင့်သင့်သည်ဖြစ်၍ ယခုအခွင့်ပေးတော်မူပါ” ဟု ပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။အကြောင်းမူကား ယေရှုသည် ယောဟန်၏ လက် မှတ်ဗတ္တိဇံကိုခံယူသောအခါ အပြစ်ရှိ သမျှအားလုံးလွှဲပြောင်းရယူခြင်း ဖြစ် သဖြင့် ထိုသို့ခံယူခြင်းသည် လျော်ကန်သင့်မြတ်မှုအရှိဆုံးသောလုပ်ရပ် တစ်ခုဖြစ်၍ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားအလုံးစုံတို့ကိုအကုန်အစင်ကျင့်ကြံအား ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
 
 
သခင်ဘုရားသည် အပြစ်သားများကို ထိုသို့သောနည်းလမ်းဖြင့် ကယ်တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
 
ယေရှု၏ဗတ္တိဇံဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်၏ လက်မှယေရှုခံယူခဲ့သော ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာ သည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင်ပါရှိသည့် လက်တင်ခြင်းအမှုနှင့်တူညီမှုရှိ သည်။တစ်နည်းအားဖြင့် လက်တင်ခြင်းအမှုကို ဓမ္မဟောင်းကျမ်းရှိ မီးရှို့ရာ ယဇ်ပလ္လင်ရှေ့တွင်အပြစ်သား၏အပြစ်များကို ယဇ်ကောင်အပေါ်သို့လွှဲ ပြောင်းပေးခြင်းနှင့်တူညီမှုရှိသည်။ ယေရှုခရစ်သည် လောကသို့ ကြွလာ လျက် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့် နေ့စဉ်အပြစ်ဖြေရာယဇ်ကိုပကူဇော်သည့်အခါ ယဇ်ကောင်၏ဦးခေါင်းပေါ်သို့ လက်တင်ခြင်းဖြင့် အပြစ်ကိုလွှဲပြောင်း ပေး ခြင်း။ (၇) လပိုင်း (၁၀) ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်မြဲဖြစ်သည့် တစ်နှစ်စာဣသ ရေလလူမျိုးများ၏အပြစ်ဖြေရာယဇ်ကို ပူဇော်သည့်နေ့ကြီးတွင် ယဇ်ပုရော ဟိတ်မင်းသည် ယဇ်ကောင်၏ဦးခေါင်းပေါ်သို့ တင်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင် ချက်ပါကတိတော်ကို ပြည့်စုံစေနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲတွင် လက်တင်သကဲ့သို့ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံမင်္ဂ လာကိုခံယူသောအခါ လောကသားအားလုံး၏အပြစ်ကို ခံယူလျက်ယူ တင် ဆောင်ရွက်ပြီးမှ ထိုအပြစ်များ၏အဖိုးအခကို ပေးဆပ်ဖို့ရန် မိမိကိုယ်ကို ယဇ်ကောင်အဖြစ်ပူဇော်ခဲ့ခြင်းအားဖြင့် ထိုအပြစ်များကို ဆေးကြောခဲ့ပါ သည်။ ဤအကြောင်းအရာမှာ ယေရှုခရစ်သည် ကယ်တင်ရှင်ဘုရားစစ် မည်သို့ဖြစ်လာခဲ့သည်ဆိုသောအကြောင်းအရာဖြစ်သည်။
ထိုသို့ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မလွဲသာမ ရှောင်သာဘဲသေခြင်းနှင့်အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်း ခံရမည့်သူများဖြစ်သည်။ဤ အကြောင်းအရာကို သိ၍ကျွန်ုပ်တို့ခံစားနိုင်ရမည်။ ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ် သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်ဖို့ အလိုငှာလောကသို့ကြွလာလျက် ကိုယ် စားယဇ်ကောင်အဖြစ် ပူဇော်ခြင်းတည်းဟူသော ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း၊ လပ်ဝါး ကပ်တိုင်တွင်အသေခံခြင်း၊သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖြင့် အပြစ်များ
ထဲမှ ကယ်တင်ကာ ထိုအပြစ်များ အားလုံးကို ဆေးကြောပေးခဲ့ကြောင်း သဘောပေါက်ရမည်။ယေရှုခရစ်အနေဖြင့်သူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံစေခဲ့သော ကယ်တင်ခြင်းကို ဆုကျေးဇူးအနေဖြင့်ပေးထားခဲ့ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ယုံ ကြည်ရမည်။သခင်ယေရှုပြီးပြည့်စုံစေခဲ့သော ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားအ လုံး စုံတည်းဟူသောကယ်တင်ခြင်းကို တစ်စုံတစ်ယောက်အနေဖြင့်ယုံ ကြည် လက်ခံခြင်းတစ်ခုတည်းဖြင့်ပင်လျှင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နိုင်သည်။
တဲတော်ရှိ တန်တိုင်းတော်၏ တံခါးကုလားကာကို အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊အနီရောင်၊ အဖြူရောင်ချညထည်ဖြင့် ယက်လုပ်ထားသည့် အကြောင်းအရာမှ ဤအကြောင်းအရာကို ကျွန်ုပ်တို့အား သဘောပေါက် စေသည်။ ထို့ကြောင့် တန်တိုင်းတော်ကိုဖွင့်ကြည့်မည်ဆိုလျှင် မီးရှို့ရာယဇ် ပလ္လင်ကို ရှေးဦးစွာတွေ့ရှိရခြင်းဖြစ်သည်။ မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်တွင် ယဇ်ပူ ဇော်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်ဖို့ရန် ယေရှုခရစ်၏ ကယ်တင်ခြင်း နည်းစနစ်အတွက် ပုံရိပ်ဖြစ်သည်။ ယဇ်ကောင်သည် လက်တင်ခြင်းအား ဖြင့် အပြစ်ကိုလွှဲပြောင်းရယူပြီးမှ မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်ပေါ်ဝယ် အပြစ်သား များကိုယ်စား ပူဇော်ခံရခြင်းဖြစ်သည်။ ယဇ်ကောင်၏အသွေးကို သိုးချို ထဲသို့ ထည့်ပြီးမှ ကျန်နေသည့်သွေးကို မြေပြင်ပေါ်သို့သွန်းလောင်ရမည်။ ထိုနောက်ယ်ကောင်၏ အသား၊ နှလုံး၊ ဆီဥတို့ကို မီးရှို့ရမည်။ဤလုပ်ထုံး လုပ်နည်းသည် ဘုရားသခင်အား မီးရှို့ရာယဇ်ပူဇော်သည့် နည်းစနစ်ဖြစ် သည်။ဤယဇ်ပူဇော်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးသည် ယေရှု ခရစ်တော် ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လာခဲ့သည့် လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် တစ်ထပ်တည်းဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်မီးရှို့ရာ ယဇ်ပူဇော်ခြင်း အား ဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ယေရှုခရစ်သည် လောကသို့ကြွလာလျက်ဤနည်း လမ်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်မည့်အကြောင်း ပြသခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အပြစ်သား၏လက်ကို မပျက်မကွက်ယဇ်ကောင်၏ ဦးခေါင်းအ ပေါ်သို့ တင်ပြီးမှထိုယဇ်ကောင်ကို ပူဇော်ရမည်။ ထိုကြောင့် တဲတော်မှ ကျွန်ုပ်တို့အား ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိတရားကို ဖွင့်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်သည် လောကသို့ ကြွလာပြီးမှအပြစ်တရားအားလုံးကို လွှဲ ပြောင်းရယူဖို့ရန် ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကို ခံယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ဗတ္တိဇံသည် ကယ် တင်ခြင်း၏ပုံဆောင်ချက်ဖြစ်၍ ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်တွင်လောကအ ပြစ်သားအားလုံး၏ အပြစ်ကိုခံယူကာ ယဇ်ကောင်ဖြစ် လာသည်။
တဲတော်၏နည်းစနစ်အရ ဣသရလလူမျိုးများအားလုံး ကိုယ် စားအပြစ်ဖြေရာယဇ်ပူဇော်သည့် နေ့ကြီးတွင် ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကြီး သည် ယဇ်ကောင်၏ဦးခေါင်းအပေါ်သို့လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်အား လုံးကိုလွှဲပြောင်းပေးလျက် သူတို့ကိုယ်စား ပူဇော်ပေးခြင်း၊ယုံကြည်ချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့သည် ရှင်းလင်းစွာရရှိသည်အတိုင်း (ဝတ် ၁၆) ယေရှုခရစ်သည်
လောကသို့ကြွလာလျက်အပြစ်များကို လွှဲပြောင်းရယူပြီးမှ ယဇ်ကောင်ဖြစ် ပြီး ပူဇော်ခြင်းခံရသောအခါ အပြစ်နှင့်အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်း အားလုံးမှ ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်နိုင်ခဲ့သည်။ယခုအခါ ဤကယ်တင်ခြင်းမေတ္တာ တော်ကို အပြည့်အဝကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်လက်ခံခြင်းအားဖြင့် ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းလျက် ကျွန်ုပ်တိုပ၏အြွေကးကို ပြန်လည်ဆပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
တစ်စုံတစ်ယောက်သော သူအနေဖြင့် တြတော်အကြောင်းကိုများ စွာ သဘောပေါက်နားလည်ထားသော်လည်း ယုံကြည်ချက်မရှိလျှင် အ ချည်းနှီးသာဖြစ်လိမ့်မည်။ ထိုသို့သဘောပေါက်လျက် ယုံကြည်ထားမည် ဆိုလျှင် ယေရှုခရစ်၏ ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံယူခြင်းသည် မည်မျှအရေးပါကြောင်း သိလိမ့်မည်။တဲတော်တွင် တံခါးပေါက်သုံးပေါက်ရှိ၍ ထိုတံခါးများ အတွက်
တံခါးပိတ်ကုလားကာကို အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်၊ အဖြူ ရောင် ချည်ထည်များဖြင့်ယက်လုပ်ထားပါသည်။ လူတို့အနေဖြင့် တဲတော် ၏ တံခါးများကို အနက်အဓိပ္ပါယ်မသိသောကြောင့် အမျိုးမျိုးဖွင့်ဆိုကြလိမ့် မည်။
ချည်ထည်များကိုအစီအစဉ်တကျယက်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ရာအပြာ ရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်၊ အဖြူရောင် ဟုချထားခြင်းသည် မှန်ကန် သော အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။တဲတော်တံခါးကုလားကာ၏ အရောင်များကို ထိုကဲ့သို့ စီစဉ်ထားခြင်းသည် မှန်ကန်သောအစီအစဉ်ဖြစ်၍ ဓမ္မဟောင်းကာ လတွင် တဲတော်ကို ဆောက်ဖို့ ဣသရေလလူမျိုးများတို့အားဘုရားသခင် အမိန့်ပေးထားသည့်အတိုင်း ဖြစ်သည်။
တဲတော်၏ကုလားကာကို ဤသို့သော အစီအစဉ်အားဖြင့် ပြုလုပ် ရသည့်အကြောင်းရင်းရှိပါသည်။ ယေရှုခရစ်သည် လူ့ဇာတိကိုခံယူကာ အ ပျိုကညာမာရိအားမျှ မည်မျှပင်မွေးဖွားစေကာမူ ရှေးဦးစွာဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံ ယူခြင်းမရှိခဲ့သော်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်စစ်မှန်သောကယ်တင်ရှင်မည်သို့ ဖြစ် မည်နည်း။ အကယ်၍သူသည် ဗတ္တိဇံကိုခံယူခြင်းမရှိခဲ့သော်လက်ဝါးကပ် တိုင်တွင်အတင်ခံလျက် အသေခံခြင်းလည်းရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်
အပြာရောင်ချည်ထည်ကိုယက်လုပ်ရမည်ဖြစ်သဖြင့်၎င်း၏ဆက်စပ်မှုသည် အလွန်ပင်အရေးကြီးလျက်ရှိသည်။
 
 
အဘယ်သူကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရမည်နည်း
 
ထို့ကြောင့် အပြစ်များထဲမှ ကယ်တင်ခဲ့သော ယေရှုခရစ်ကို ကျွန်ုပ် တို့ယုံကြည်ရမည်။ဘုရားသခင်၏ သားတော်၊ ယေရှုခရစ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကယ်တင်ရှင်ပေးခဲ့သည့် ကယ်တင်ခြင်းကိုယုံကြည်မှသာလျှင် စစ်မှန်သော ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ခံရလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ကယ်တင်ရှင်ဘုရား၊ လောကသို့ကြွလာလျက် တစ်ကြိမ်တစ်ခါ ဗတ္တိဇံခံယူ
ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးကို သူ့အပေါ်သို့ တင်လျက်လက် ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ်အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းကိုခံခဲ့သူဖြစ်ကြောင်း၊သမ္မာတရား ကိုယုံကြည်သောအခါစစ်မှန်သောကယ်တင်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ရရှိလိမ့်မည်။
အကြောင်းမူကားယေရှုခရစ်သည် ဗတ္တိဇံကို ခံယူလျက်လောက သားအားလုံး၏အပြစ်ကိုလွှဲပြောင်းရယူပြီးမှအပြစ်များ၏ အဖိုးအခအတွက် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ်ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်မှုကို လမ်းမှလွဲ၍ အခြားနည်း လမ်းသည် ကယ်တင်ခြင်းအတွက် မရှိပါ။သူသည် ဘုရားသခင်၏သား တော်ဖြစ်၍ မည်မျှပင် လူဇာတိကိုခံယူကာ ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင် အဖြစ်ကြွလာစေကာမူ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံး ကိုယူတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိခဲ့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းကို ရှာ၍တွေ့နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ထို့ကြောင့် သင်၏အပြစ်အားလုံးဆေးကြော သုတ်သင်ခြင်းခံရပြီ ဆိုသည့် အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ သမ္မာကျမ်းစာနှင့်ဆိုင်သော အ ထောက်အထားများကို အသေးစိတ်သိရှိ၍ အတည်ပြုခြင်းသည် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သောအရာဖြစ်သည်။
သင်သည် မဆပ်နိုင်လောက်အောင် များပြားစွာ အကြွေးတင်ထား သူတစ်ဦးဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြပါစို့။ ထိုစဉ်အခါ တစ်စုံတစ်ယောက်က “မစိုး ရိမ်ပါနှင့်။ ခင်ဗျားရဲကအကြွေးတွေအားလုံးကို ငါဆပ်ပေးလိုက်မည်။ မပူနဲ့။ ဒီပြဿနာကို ငါရှင်းပေးမည်”ဟုပြောလိမ့်မည်။ နောက်တနေ့တွင် တွေ့ သောအခါလည်း “စိတ်မပူနှင့်လို့ ငါပြောထားတယ်မဟုတ်လား။ ခင်ဗျားရဲ့ အ‌ကြွေးကိုငါဆပ်ဖြစ်အောင်ဆပ်ပေးမည်”ဟု ထပ်မံပြောလိမ့်မည်။နောက် ပိုင်းသူကို မယုံကြည်သည့်အတွက် သူသည်ဒေါသပင် ထွက်လာနိုင်သည်။ “ခင်ဗျားအကြွေးအားလုံး၊ ဆပ်ပေးမည်၊ ငါ့ကိုသာယုံကြည်လိုက်စမ်းပါ”ဟု နေ့တိုင်း ပြောသော်လည်းသင်၏အြွေကးကို မဆပ်ပေးခဲ့သော် သူ့ကိုယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် သင်သည် အ‌ကြွေးတင်သည့်ဘဝမှ လွတ်နိုင်မည်လား။ လုံးဝလွတ်မြောက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
“ငါ့ကိုသာ ယုံကြည်စမ်းပါ။ ခင်ဗျားအကြွေးအားလုံးကို ငါဆပ်ပေး မည်”ဟုမည်မျှပင် အခိုင်အမာပြောနေစေကာမူ အကြွေးကို မဆပ်ဘဲထား မည်ဆိုလျှင် သင်၏အကြွေးသည် ရှိနေဦးမည်ဖြစ်သဖြင့် ထိုသူသည် သင့် အားလှည့်ဖြား သောသူသာလျှင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ထို့နောက် “ဒါနဲ့ငါရဲ့ အကြွေး တွေဆပ်ပေးပြီးပြီလား”ဟု သင်သည်ထပ်၍ မေးလိမ့်မည်။ထိုအခါ ထပ်၍ သူက “ဘာလို့ငါပြောတာကို မယုံရတာလဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်စမ်းပါ။
ခင်ဗျား အကြွေးအားလုံးငါဆပ်ပေးမယ်။ ခင်ဗျားလုပ်ရမည့် အလုပ်က တော့ ယုံကြည်ဖို့ဘဲ။ခင်ဗျား သံသယစိတ်ရှိတဲ့ လူဘဲဒီလိုမလုပ်ပါနှင့်}}ဟု ပြောလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည်စိတ်နှလုံးအကြွေးမဲ့ထပ်မံ၍ ယုံကြည် လိုက်ပြန်ပြီဟု ဆိုလိပါစို့၊ သင်သည် သူ့အပေါ်မည်မျှပင်ယုံကြည်စေကာမူ သင်၏အကြွေးကို မဆပ်ပေးခဲ့သော် သူသည်လူလိမ်တစ်ဦးသာလျှင်ဖြစ် လိမ့်မည်။
 
 
ယုံကြည်မှုသည် ယနေ့ခရစ်ယာန်လောက၏ ယုံကြည်ချက်ဖြစ်သည်
 
ယနေ့ခရစ်ယာန်များက “ယေရှုဟာလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှာ အဖိုး တန်တဲ့သူ့ရဲ့အသွေးတော်ကို သွန်းလောင်းခြင်းအားဖြင့် သင့်ကိုကယ်တင် ခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာ အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းရှိသမျှ ကို သူခံခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ ဒီအ ကြောင်းအရာကတော့ သူကသင့်ကို ဘယ်လိုကယ်တင်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့ အ ကြောင်းအရာဖြစ်တယ်”ဟု ဆိုကြလေ့ရှိသည်။ သင်းအုပ်ဆရာမြောက်များ စွာတို့အနေဖြင့် ထိုသို့အသင်းသူ/သားတို့အား ဟောပြောကြလေ့ရှိသည်။
ထိုသို့သော ဟောပြောနေစဉ်အသင်းတော်ထဲမှ အသင်းသားတစ်ဦးကထ၍ “ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ကတော့အပြစ်ထဲမှာဘဲရှိနေသေးတယ်”ဆိုပြောခဲ့ပါသည်။ ထိုအခါ သူတို့က“အဲဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ယုံကြည်ခြင်းအား နည်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဘဲ။ ယုံကြည်ပါ။ခင်ဗျားရဲ့ မယုံကြည် မှုက အပြစ်ဖြစ်နေတယ်”ဟု အဖြေပေးလိမ့်မည်။ “ကျွန်တော်လည်းယုံကြည် ချင်နေတာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဘာလို့ မယုံကြည်နိုင်တာလဲဆိုတာ နားမ လည်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ယုံကြည်ရဲ့သားနဲ့ ဘာလို့အပြစ်သားဖြစ်နေရသေး တာလဲ။ ကျွန်တော်တကယ်ယုံကြည်နေတာပါ”ဟု သူကဆက်လက်ရှင်းပြ ခဲ့သည်။ ထိုအခါသင်းအုပ်ဆရာက “ခင်ဗျးယုံကြည်ခြင်းက မလုံမလောက် ဖြစ်နေတယ်။ထပ်ပြီးယုံကြည်ပါအုံး။တောင်ပေါ်ကိုတက်ပါ။ အစာရှောင်ပြီး ကြိုးစားပါ။ ယုံကြည်ပါ”ဟု ပြောလိုက်ရာ ဆရာ-အစာမရှောင်ဘဲနှင့်ယုံ ကြည်လိုမရဘူးလား”ဟု စောဒကတက်လာသဖြင့် “ခင်ဗျားအစာ မရှောင် ရင် ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးလာမှာမဟုတ်ဘူး”ဟု ဆရာကပြောဆိုခဲ့ ရပါသည်။
ယနေ့သင်းအုပ်ဆရာအများစုက သင်၏အပြစ်ပြဿနာများကို မ ဖြေရှင်းဘဲယုံကြည်ဖို့ပြော၍ မယုံကြည်သည့် အပိုင်းကို အပြစ်တင် ကြလိမ့်မည်။ သင်သည် ယုံကြည်ဖို့ကြိုးစားလေလေ ခက်ခဲလာလေ လေဖြစ်၍ သင်၏အပြစ်များသည် လည်း ဆက်လက်တည်ရှိနေလိမ့်ဦး မည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ ဤပြဿနာရပ်ကိုသင့်အနေဖြင့် မည်သို့ဖြေ ရှင်းနိုင်မည်နည်း။ လူတို့အနေဖြင့် စစ်မှန်၍ခိုင်မာသော ယုံကြည်ချက်မ ထားနိုင်ရသည့်အကြောင်းရင်းမှာ ယေရှုခရစ်တော်မှ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအား ဖြင့်သူတို့၏အပြစ်အားလုံးသယ်ဆောင်သွားပြီဆိုသည့်အချက်ကိုမသိသော ကြောင့် ဖြစ်သည်။သူတို့သည် လှည့်ဖြားမှုခံရ၍ အပြစ်ပြဿနာကို မဖြေ ရှင်းနိုင်သောကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းအား မည်မျှပင်ကြီးမားစေကာမူ အချည်း နှီးပင် ဖြစ်လိမ့်မည်။
ခိုင်လုံသောအထောက်အထားမရှိဘဲ ယုံကြည်ခြင်းရှိနိုင်မည်လား။ မရှိနိုင်ပါ။အပြစ်ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်သည့် အထောက်အထားရှိမှသာ သင်သည် ကောင်းစွာယုံကြည်နိုင်မည် မဟုတ်ပါလား။ ခင်ဗျားအပေါ် ကျွန် တော်သံသယရှိနေပေမယ့် ကျွန်တော့်အပြစ်အားလုံး သန့်ရှင်းသွားအောင် ဖြေရှင်းပေးခဲ့တယ်။ကျွန်တော်လက်မခံဘဲဘယ်လောက်ဘဲနေနေ ခင်ဗျား ပြောတဲ့ ကယ်တင်ခြင်းက သေချာနေတဲ့အတွက် ကျွန်တော်ယုံကြည်လိုက် ပြီ။အပြစ်ပြဿနာဖြေရှင်းပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်”ဟု သင် သည် ပြောဆိုလိမ့်မည်။တစ်နည်းအားဖြင့် အစပိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သံ သယရှိကောင်းရှိနိုင်သော်လည်း ကယ်တင်ခြင်း၏ အထောက်အထားသည် အလွန်ခိုင်မာသောကြောင့်ကြာရှည်စွာ သံသယစိတ်ထားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ကယ်တင်ခြင်းအမှတ်အသားနှင့် အထောက်အထား ဖြတ်ပိုင်းအဖြစ်ယေရှု သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိတရားကို ပြသခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ “ငါ ကသင့်ရဲ့အကြွေးကို ဒီလိုပုံစံနှင့် ဆပ်ပေးခဲ့ပြီးပြီ။” ဤဖြတ်ပိုင်းကို ကြည့်မှ သာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ကြွေးအားလုံးဆပ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ပြသ လျက်ရှိသဖြင့်သမ္မာတရားယုံကြည်ချက်လည်း ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ရောက်ရှိ လာလိမ့်မည်။
ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကြောင်းနှုတ်မှဝန်ခံခြင်း၊ ယေရှုခရစ်သည် ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်း နှုတ်မှဝန်ခံ၍ ယုံကြည်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်အားလုံးကို မည်သို့သူသည်ဆေးကြောသုတ်သင်ဖယ်ရှားကယ်တင် ခဲ့ကြောင်း အထောက်အထားမရှိဘဲ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ယုံကြည်၍မရ နိုင်ပါ။ တစ်နည်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးကို ပေးဆပ်ခဲ့ပြီးဖြစ် ကြောင်း လက်ခံဖြတ်ပိုင်းမပြနိုင်ဘဲ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ယုံကြည်၍မရနိုင် ပါ။ ဤလက်ခံဖြတ်ပိုင်းမပါဘဲ ယုံကြည်သောသူတို့သည် အစပိုင်းတွင် ပြင်းထန်သော ယုံကြည်ချက်ရှိနိုင်သော်လည်း သူတို့၏ယုံကြည်ချက်သည် မျက်ကန်းတဆေမကြောက်သည့် ယုံကြည်ချက်သာဖြစ်လိမ့်မည်။ ထိုယုံ ကြည်ချက်သည် တယူသန်ယုံကြည်ချက်တစ်ခုသာဖြစ်လိမ့်မည်။
 
 
တယူသန်ယုံကြည်ချက်သည် ကောင်းသောယုံကြည်ချက်ဖြစ်မည်ဟု သင်သည်ယူဆပါသလား။
 
တယူသန်ယုံကြည်ချက်ရှိသောသင်းအုပ်ဆရာမှာ တယူသန်ယုံ ကြည်ချက်မျိုးကိုအခြားသူအား ရှိစေလိုသောအနေအထားကို အဘယ်သို့ ယူဆမည်နည်း။ “ယုံကြည်ပါ။မီးကိုလက်ခံပါ။ မီး၊ မီး၊ မီး သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဆိုတာ မီးနှင့်တူတယ်။ မီးနှင့်ကျွန်တော်တို့ကို ပြည့်စေပါ။ သင်တို့အားလုံးကို ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးမည်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ သင်တို့အားလုံးကို ဘုရားသခင် ချမ်းသာစေလိမ့်မည်လို့ ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ တယ်။ သူသည်သင်တို့အား ကောင်းကြီးပေးမည် လို့ ကျွန်တော်ယုံကြည် ပါတယ်။ သူသည်သင်တို့ကို ကျန်းမာစေလိမ့်မည်လို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါ တယ်”ဟု သူတို့သည် ဆိုလိမ့်မည်။ထိုသို့သင်းအုပ်ဆရာမှ အားပေးစကား ပြောကြားရာတွင်ပရိသတ်၏နားထဲတွင် အလွန်ချိုမြိန်လျက် သူတို့၏ စိတ် နှလုံးသည် စတင်ခုန်လာသည်ကို တွေ့ရလိမ့်မည်။ သင်းအုပ်ဆရာသည် အသံချဲ့စက်မှ အသံကိုအကျယ်ဆုံးဖြစ်အောင်မြှင့်လျက် “မီး၊ မီး၊ မီး”ဟု စတင်အော်ဟစ်သောအခါ ပရိသတ်၏စိတ်နှလု့းသည် ထိုအသံကြောင့် စတင်လှုပ်ရှားလာသည်ကို တွေ့နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့၏စိတ် နှလုံးသည် လှုပ်ရှားမှုရှိလာ၍ ယုံကြည်ချက်များမြှင့်တက်လာပြီး “သခင် ယေရှုကြွလာတော်မူပါ။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် ဆင်းသက်တော်မူပါ” ဟု ပြိုင်တူကြွေးကြော်လာနိုင်ခဲ့ကြပါသည်။
ထိုအခါပရိသတ်၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုအရှိန်အဟုန်သည်မြှင့်တက် လာ ပြီး သင်းအုပ်ဆရာက“ဆုတောင်းကြရအောင်၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် ကျွန်တော်တို့အပေါ်သို့ဆင်းသက်လာမည်လို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်” ဟု ပြောလိမ့်မည်။ တီးဝိုင်းအဖွဲ့မှလည်းတက်သံဖြင့် ကျယ်လောင်စွာသံ ပြိုင်သီဆို၍ရသောချီးမွမ်းသီချင်းများကိုတီးမှုတ်ကာပရိသတ်မှလည်းလက် များကိုဝှေ့ရမ်းလျက် အားရပါးရသီဆိုကြသဖြင့် စိတ်လှုပ်ရှားမှုသည်အ မြင့်မားဆုံးအဆင့်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုစဉ်သင်းအုပ်ဆရာက “အခု အချိန်မှာအလှူငွေကောက်ခံကြပါစို့။ ဒီကနေ့ညနေမှာ ဘုရားသခင်ဟာ မိတ်ဆွေရဲ့ အထူးလှူဒါန်းငွေကို လက်ခံလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအထူး အလှူတော်ငွေကို ဘုရားသခင်ထံ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းကြပါစို့” ဟု နှိုးဆော် ခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ပရိသတ်သည် စိတ်လှုပ်ရှားမှုအရှိန်ကြောင့် သူတို့၏အိတ် များသည် အခွန်သာကျန်ရစ်ခဲ့ကြသည်။ ဤမှားယွင်းသော သင်းအုပ် ဆရာသည် ကောက်ခံရရှိသော အလှူငွေအားလုံးနှင့် အလှူခံခွက်များကို ထည့်၍ဆန့်မည့်နေရာကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခဲ့ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ ထိုစဉ်တီးဝိုင်းအဖွဲ့မှစတင်တီးမှုတ်လျက် သီးချင်းသီဆိုနေကြသည်။ အလှူ ငွေကောက်ခံသည့်ခွက်များသည်ပရိသတ်များကြားတွင်လျှင်မြန်စွာရောက် ရှိပါသဖြင့်အလှူငွေများစွာထည့်ဝင်တတ်ကြသည်။
သာ၍များပြားစွာ လှူဒါန်းခြင်းသည်သာ၍ ကောင်းကြီးခံစားဖို့ဖြစ် သည်ဟုလှည့်ဖြားလျက် ပရိသတ်၏စိတ်နှလုံးကို နှိုးဆွပေးထားသဖြင့် မှားယွင်းသော သင်းအုပ်ဆရာသည် လူတို့အား ချော့မြူသောအခါ သူတို့ သည် မျက်ရည်ကျလျက်ပိုက်ဆံအိပ်များကိုဖွင့်လာကြသည်ကို တွေ့ရလိမ့် မည်။ သူတို့သည် စိတ်လှုပ်ရှားမှုများလွန်းသဖြင့် အကောင်းအဆိုးကို မ ဝေဖန်နိုင်တော့ဘဲပါလာသမျှ ငွေကြေးကို ထည့်ဝင်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါသည်။
ဤသို့သောလုပ်ဆောင်ချက်သည်သမ္မာတရား (သို့) တရားဟောချက် တစ် စုံတစ်ခုအပေါ်တွင်အခြေခံရမည့်အစား တယူသန်ခံယူချက်နှင့် မဆင်မခြင် ဘဲ လုပ်ဆောင်ချက်အပေါ်တွင် အခြေခံရမည့်အစား တယူသန်ခံယူချက် နှင့် မဆင်မခြင်ဘဲလုပ်ဆောင်ချက်အပေါ်တွင် အခြေခံထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် တယူသန်ခံယူချက်၊ ယုံကြည်ချက်ရှိသောသင်းအုပ်ဆရာများ သည် သူတစ်ပါးကို စိတ်လှုပ်ရှားစေရန် လှုံ့ဆော်၍သူတို့လိုအပ်ချက်ပန်း တိုင်သို့ပို့ဆောင်လေ့ရှိသည်။
အကယ်၍သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်ကိုယူဆောင်သွားပြီဟု သိ၍ယုံကြည်မည်ဆိုလျှင် တုန်လှုပ်ချောက် ခြားမှုရှိစရာမလိုဘဲကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးသည် ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့် ပြည့်ဝ လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့အား ငြိမ်သက်စေသောအရာမှာ ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံ ယူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးကို သယ်ဆောင်ကာ လက်ဝါး ကပ်တိုင်တွင် အသေခံခဲ့ပြီဆိုသည့် ယုံကြည်ချက်ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု ဘုရား ကိုယ်တိုင်ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များအားလုံးကို ယူတင်ဆောင်ရွက်လျက် ထိုအပြစ်များ၏အဖိုးအခအတွက် အသေခံခဲ့ သည်ဆိုသည့်အကြောင်းအရာကိုသင်သည်တွေးကြည့်မည်ဆိုလျှင်ကျေးဇူး တင်သည့်စိတ်ဖြင့်ကြီးမားသည့်ဝမ်းမြောက်မှုကိုသင်သည်ခံစားရလိမ့်မည်။
ဤသို့သော ဝမ်းမြောက်မှုသည် လောကပိုင်းဆိုင်ရာ အချိုမြိန်ဆုံး မေတ္တာ (သို့)တန်ဖိုးအကြီးဆုံး ပတ္တမြားတုံးကြီးကို လက်ခံရရှိခြင်းထက် သာ၍ကြီးမားသော ဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင် သည် မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်ကို ကျွန်ုပ်တို့အားပြသပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ယဇ်ပူ ဇော်ခြင်းနည်းစနစ်အရ ယဇ်ပူဇော်ဖို့ စေခိုင်းချက်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ယေရှုခ ရစ်မှလွဲ၍ အခြားရည်ညွှန်းလိုသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။
ထို့အားဖြင့် မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်မှ ယေရှုသည် လောကသို့ ကြွလာ လျက် အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်၊ အဖြူရောင် ချည်ထည်အား ဖြင့်ထင်ရှားခဲ့သောလုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားကယ်တင်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ဤမီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်ကို မြင်တွေ့ စေလျက် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်ခြင်းရရှိစေလိုပါ သည်။
 
 
ယခုကာလတွင် ကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်အမှုကို ပြုရမည်နည်း
 
ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံရပြီးသူများအတွက် လုပ်ဆောင်ရမည့်အမှု များစွာရှိပါသည်။ရှေးဦးစွာ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိတရားကို မြေကြီး စွန်းတိုင်အောင် ဟောပြောရမည်။အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်၊ အ ဖြူရောင် သမ္မာတရားကို မသိသေးသောသူများထံသို့ဤသမ္မာတရားကို ဖြန့်ဝေကာငရဲတွင်ထာဝရအပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံရမည့်အနေအထားမှလွတ် မြောက်စေရန် အကူအညီပေးရမည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ အကြောင်းမူ ကားတဲတော်အားဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သော ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိတရား ကို ယုံကြည်ခြင်း၊သဘောပေါက်ခြင်းမရှိဘဲ ယေရှုနောက်သို့ လိုက်နေ သူများ စွာရှိနေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဤသမ္မာတရားကို ဖြန့်ဝေဖို့ရန် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဆောင်ရွက်စ ရာများစွာရှိလျက်နေပါသည်။ စာအုပ်များစွာကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ၍ ကမ္ဘာအ နှံသို့ ဖြန့ဝေဖို့ရန်ဘာသာပြန်ခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်း၊ စာလုံးပေါင်းအမှားကို စိစစ်ခြင်း၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဖို့လိုအပ်ချက်ငွေကြေး၊ ဖြန့်ဝေပို့ပေးခြင်းစသည့် လုပ်ငန်းများစွာကိုဆောင်ရွက်နိုင်ရန်လိုအပ်ချက်များစွာရှိလျက်နေပါသည်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အမှုတော်ဆောင်များကို ကြည့်မည်ဆိုလျှင်အလွန်ပင်အလုပ်ရှုပ်နေကြ သည်ကို တွေကရပါသည်။ အကြောင်းမူကား သန့်ရှင်းသူများနှင့်ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်ရှိ အမှု တော်ဆောင်များသည် ဤသို့သော် နည်းလမ်းအားဖြင့်အလုပ်ရှုပ်၍နေကြ သဖြင့် အချို့တို့သည် အချိန်ပြည့်နီးပါး မအားမလပ်ဖြစ်နေကြောင်းတွေ့ရ သည်။ မာရသွန်အပြေးပြိုင်ပွဲတွင် ပြေးရမည့် အကွာအဝေးသည် ၄၂.၁၉၅
ကီလိုမီတာဖြစ်၍၏ပြိုင်ပွဲဝင်သော သူသည် အလွန်မောပန်းမည်ဖြစ်သော် လည်း ပန်းတိုင်ကိုအခါက ဦးတည်၍ကြိုးစားကာ အပြေးပြိုင်သကဲ့သို့ အမှုတော်ဆောင်များ အနေဖြင့်လည်းကြိုးစားပမ်းစား လုပ်ဆောင်နေကြ လျက် ရှိသည်။ အတိုချုပ်အားဖြင့် အဆမတန်မောပန်းခြင်းသည် စိတ်ဓါတ် ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုကိုဖြစ်စေလိမ့်မည်။ဧဝံဂေလိအတွက် အပြေးပြိုင်ပွဲဝင် သည့်အခါ ထိုသို့သောအဆင့်သို့ ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိလျက် နေကြပါသည်။ ဧဝံဂေလိအတွက် အသက်ရှင်တာဝေးအပြေးပြိုင်ပွဲတွင် ပန်းတိုင်ကို ရှေ့ရှု ကာ မရပ်မနားပြေးလွှာသကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်။ အကြောင်းမူကား သခင်ဘုရား ဒုတိယအကြိမ်မကြွလာမီ တိုင်အောင် ဧဝံဂေလိအားဖြင့် အ ပြေးပြိုင်ပွဲကို အဆက်မပြတ်ပြေးရမည်ဖြစ်သဖြင့် အခက်အခဲကို ကြုံတွေ့ ရလိမ့်မည်။
အကြောင်းမူကားသခင်ဘုရားကျွန်ုပ်တို့အထဲတွင် တည်ရှိခြင်း၊ ရေ နှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိတရားကို လက်ခံ ရရှိခြင်း၊ သခင်ဘုရားသည် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်၊အဖြူရောင်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်ခြင်း၊ အလွန်တိကျသေချာသည့် သမ္မာတရားထွက်ပေါ်လာသည့် ခေတ်တွင် နေထိုင်ခွင့်ရရှိခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ခွန်အားအသစ်ကိုရရှိ လိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား သင်နှင့်ကျွန်ုပ်လက်ခံရရှိသော ကယ်တင်ခြင်း သည်ယေရှုခရစ်တော်မှ မေတ္တာလက်ဆောင်အဖြစ် ပေးထားခြင်းဖြစ် သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်ရသည့် အခက်အခဲများကြောင့် ထိုအရာ သည် အနှောက်အယှက်မဖြစ်နိုင်ပါ။ဒုက္ခအခက်အခဲတွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ရလေ လေ၊ ဖြောင့်မြတ်သော သူအတွက် ခွနအားရလေလေဖြစ်လိမ့်မည်။ သခင် ဘုရားအပေါ် ကျွန်ုပ်အမှန်ပင်ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းပါသည်။
ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖြစ်သည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်နှလုံးနှင့် တွေးခေါ်မှုနယ်ပယ်တွင်
ဖြစ်စေ၊ပတ်ဝန်းကျင်ဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်တွင်ဖြစ်စေ ဘုရားသခင်၏ မျက် မှောက်တော်နှင့်ခွန်အားအသစ်ကို ခံစားရလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား ဘုရားသခင်၏သာ၍ အတူပါရှိခြင်း၊ကူညီမှု၊ စွဲကိုင်မှုတို့ရရှိသောကြောင့် ပိုမိုကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းလာနိုင်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ရှင်ပေါလုမှ ဖိ-၄း၁၃ တွင် ဤသို့ရေးသားဖော်ပြထားလျက်ရှိသည်။ “ငါကိုခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံစေ သော ခရစ်တော်အားဖြင့် ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုငါတတ်စွမ်းနိုင်၏။” ထို့ ကြောင့်သခင်ဘုရားအတူ မပါရှိခဲ့သော်ကျွန်ုပ်တို့ တတ်စွမ်းနိုင်သောအရာမ ရှိဟု နေ့စဉ်ဝန်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်သည် ဗတ္တိဇံခံယူပြီးမှသာ လက် ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေသတ်ခံရခြင်းဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ပူဇော်ခြင်း၊ သေခြင်း မှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းရှိ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်မှန်သော ကယ်တင်ရှင်ဖြစ် လာသည်။ မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်ကို တွေ့ရသောအခါတိုင်းကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဤသမ္မာတရားကို သတိရလိမ့်မည်။
မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်ကို အကာရှသစ်သားဖြင့် ပြုလုပ်၍အတွင်း အပြင်ကိုထူထပ်သောကြေးဝါသားဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါ သည်။ ၎င်း၏အမြင့်မှာ(၁.၃၅) မီတာအမြင့်ရှိ၍ ၎င်းအထက် (၆၈) စင်တီ မီတာရှိသည့် မီးခံဘောင်ကိုလည်းကြေးဝါဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ဤ ကြေးဝါဘောင်ထဲတွင် ယဇ်ကောင်၏အသားကိုတင်၍မီးရှို့ရမည်။
မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်ကို ကြည့်သောအခါ မိမိကိုယ်ကို မှန်တွင် ကြည့် သကဲ့သို့မြင်ရလိမ့်မည်။ ယေရှုခရစ်သည် ဗတ္တိဇံကိုခံယူခြင်းအားဖြင့် သူ၏ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ရှိသမျှကို တင်ယူလျက်ရှိကြောင်း မြင်တွေ့ရမည့်အပြင် ထိုအပြစ်များကြောင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ် အ သွေးတော် သွန်းလောင်းသည်အထိ အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံခဲ့ရကြောင်းကို လည်း မြင်တွေ့နိုင်ရမည်။ ဘုရားသခင်၏ရှေ့မှောက်တွင်မလွဲသာမရှောင် သာဘဲအပြစ်နှင့်အပြစ်ဒဏ် စီရင်ခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသေခံရမည့် သူများဖြစ်သည်။ သို့သော် ယေရှုခရစ်သည် လောကသို့ ြွကလာလျက် ထာဝရယဇ်ကောင်အဖြစ် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်အတိုင်း ဗတ္တိဇံကိုခံယူလျက်အသေခံခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်ခဲ့သည်။
ယဇ်ကောင်သည်အသက်ရှင်စဉ်ကာလအပြစ်အနာအဆာနှင့်ကင်း သောသတ္တဝါဖြစ်သော်လည်း လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်ကို ခံယူပြီး အ သွေးကိုခံယူဖို့လည်ပင်းဖြတ်သော မြင်ကွင်းသည် အဘယ်မျှလောက်စက် ဆုပ်ရွံ့ရှာ ဖွယ်ကောင်းမည်နည်း။ထိုကဲ့သို့စက်ဆုပ်ရွံ့ရှာဖွယ် ကောင်းသည့် နည်းလမ်းဖြင့် အသေခ့ရမည်ဖြစ်သော်လည်းမသေဘဲ အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်း ထဲမှ လွတ်မြောက်လာသော သူသည်အဘယ်မျှလောက်ကြီးမားသည့် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရရှိသောသူဖြစ်မည်နည်း။ သခင်ဘုရားသည် ကယ် တင်ခြင်းလက်ဆောင်ကို ကျွန်ုပ်တို့အားပေးခဲ့သောကြောင့် ထိုသို့သော ကောင်းကြီး မင်္ဂလာကိုရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီ ရောင်၊ အဖြူရောင်ချည်ထည်အားဖြင့်ထင်ရှားခဲ့သည်အတိုင်း ယေရှုခရစ် သည် လူ့ဇာတိကိုခံယူလျက်လောကသို့ ကြွလာပြီးမှဗတ္တိဇံခံယူခြင်း၊ လက် ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှ အသွေးတော်အားဖြင့် သင်နှင့်ကျွန်ုပ်အားကယ်တင်ပြီး စစ်မှန်သောကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးကိုသင်နှင့်ကျွန်ုပ်အားပေးထားပြီးဖြစ် ရာ၊စိတ်နှလုံးထဲမှသင်သည်ယုံကြည်လက်ခံနိုင်မည်လား။ ယေရှု၏မေတ္တာ ဖြစ်သည့်ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးကို သင်သည် လက်ခံနိုင်မည်လား။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ဤယုံကြည်ချက်ရှိရမည်။
မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်ကို တွေ့ရသောအခါ ဤနည်းလမ်းအားဖြင့် ယေရှုခရစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကယ်တင်ခဲ့သည့် အကြောင်းသဘောပေါက် ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးကို ပေးဖို့ရန် သူသည်ထိုသို့ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။ယဇ်ကောင်အပေါ်သို့ လက်ကိုတင် လျက် အသွေးသွန်းကာ အသေသတ်ရသကဲ့သို့ ယေရှုသည်နာကျင်မှု ဝေ ဒနာခံစားပြီးမှကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်ခဲ့ပါသည်။ ဤအရာသည် အပြစ် များထဲမှ ကျွန်ုပ်တို့အား သူ့အနေဖြင့် မည်သို့ ကယ်တင်ခဲ့သည်ဆိုသော အ ကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းအရာကို သဘောပေါက်လျက် ဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက်တော်တွင်စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်လျက် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရမည်။
သူပေးထားသည့်ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးနှင့်မေတ္တာကို ယုံကြည် ခြင်းဖြင့်လက်ခံဖို့ကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိသည်။ ရေနှင့်ဝိ ညာဉ်တော်ဖြင့်ကြွလာလျက် သူပြည့်စုံစေခဲ့သောဗတ္တိဇံနှင့် လက်ဝါးကပ် တိုင်မှ အသွေးတော်ဆိုင်ရာ ကယ်တင်ခြင်းကိုစိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ယုံကြည် ဖို့သူသည် အလိုတော်ရှိ၏။ သခင်ဘုရား၏ မေတ္တာကို အယောက်စီတိုင်းမှ စိတ်နှလု့းအကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်လက်ခံကြလိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်မျှော်လင့် မိပါသည်။စိတ်နှလုံးအြွကင်းမဲ့ သင်သည် ယုံကြည်လက်ခံနိုင်မည်လား။----
 
 
ဤနည်းလမ်းအားဖြင့် အဘယ်သူသည် သင့်အဖို့ယဇ်ပူဇော်ခဲ့သနည်း
 
“သင့်အတွက် အဘယ်သူအသေခံခဲ့သနည်း။ သင့်အား လာ၍အ ဘယ်သူနှစ်သိမ့်မေပးမည်နည်း” ဆိုသည့် လက်ကမ်းစာစောင်ကို ကျွန်ုပ် တစ်ကြိမ်တစ်ခါက တွေ့မြင်ခဲ့ဖူးပါသည်။ ယေရှုခရစ်သည် ယဇ်ကောင် အဖြစ် သင့်အတွက် ပူဇော်ခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။ဤအရာအားဖြင့် သင်၏စိတ် နှလုံးသက်သာခွင့်ရရှိပါသလား။ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့်အပြစ်ဝန်ထုပ်ကိုအမှန်တကယ် ထမ်း၍သင့်ကိုယ်စား လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံခြင်းအားဖြင့်
သင်၏အပြစ်အားလုံးကို ဆေးကြောသုတ်သင်ခဲ့ပါသလား။ သူ၏မေတ္တာကို ပြသဖို့ရန်အသွေးရှိသမျှကို သင့်အဖို့သွန်းလောင်းခဲ့သော သူကားအ ဘယ် သူနည်း။ ဤသို့ယဇ်ပူဇော်ခြင်းကို သင့်အဖို့ အဘယ်သူရင်ဆိုင်ပေးလိမ့် မည်နည်း။ သင်၏ဆွေမျိုးသားချင်းလား။သင်၏သားသမိးလား။ သင်၏မိ ဘများလား။
သူတို့မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထိုသူသည် သင့်ကို ဖန်ဆင်းခဲ့သော ဘုရားသ ခင်ဖြစ်တော်မူ၏။အပြစ်အားလုံးမှ သင့်ကိုကယ်တင်ဖို့ရန် ဤဘုရားသခင် သည် လူ့ဇာတိကို ခံယူကာလောကသို့ ြွကလာလျက် ဗတ္တိဇံကိုခံယူပြီး သင့်အပြစ်အားလုံးကို သူ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်သို့တင်လျက် လက်ဝါးကပ်တိုင် ပေါ်ဝယ်အတင်ခံရပြီးမှ သင်၏အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းကိုခံယူဖို့ အသွေးတော် သွန်းလောင်းကာ သင်၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ပြီးသေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက် ခြင်းဖြင့်ယခုအခါအသက်ရှင်နေသောကြောင့် သင့်အားသူ၏မေတ္တာနှင့် ကယ်တင်ခြင်းကို လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးထားပါသည်။ ဤကယ်တင် ခြင်းမေတ္တာကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ သင်သည်လက်ခံနိုင်မည်လား။
ယုံကြည်သူတိုင်း သခင်ဘုရားကို လက်ခံနိုင်ပြီး၊ ထိုသို့လက်ခံ သော သူတိုင်းကယ်တင်ခြင်းခံရလိမ့်မည်။ သူကို လက်ခံခြင်းဆိုသည်မှာ ခရစ်တော်ပေးသည့်မေတ္တာနှင့်ကယ်တင်ခြင်းအားရယူခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ဤမေတ္တာ၊ အပြစ်ဆေးကြောခြင်း၊အပြစ်ကြောင့် ဒဏ်ခံရခြင်းနှင့် အပြစ် ကြောင့်ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချခြင်းတို့ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင် ခြင်းရရှိလိမ့်မည်။ ဤယုံကြည်ချက်သည် ကယ်တင်ခြင်း လက်ဆောင်ကို ရရှိစေနိုင်သည့် အရာဖြစ်သည်။
တဲတော်တွင်ရှိသောအရာခပ်သိမ်းအားဖြင့် ယေရှုခရစ်ကို ပေါ်လွင် ထင်ရှားစေခဲ့သည်။ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားမည်သည့်ယဇ်ပူဇော် ခြင်းကိုမဆို တောင်းခံထားခြင်းမရှိပါ။ သူ၏တစ်ခုတည်းသော တောင်း ဆိုချက်မှာ သူပေးထားသည့် ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးကို စိတ်နှလုံးထဲမှ ယုံကြည်ဖို့ဖြစ်သည်။ “ခင်ဗျားကို ကယ်တင်ဖို့ငါလောကကိုကြွလာခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။ ဓမ္မဟောင်းခေတ်က ယဇ်ပူဇော်သလိုဘဲ လက်တင်ခြင်းအားဖြင့်
ခင်ဗျားရဲ့ အပြစ်အားလုံးဟာ ငါ့အပေါ်ရောက်ရှိလာပြီး ယဇ်ပူဇော်ခဲ့တယ်။ ခင်ဗျားရဲ့အပြစ်ကြောင့်စက်ဆုပ်ရွံ့ရှာဖွယ်ကောင်းတဲ့သေခြင်းကို ငါရင်ဆိုင် ခဲ့ရတယ်။ ဒီအရာတွေဟာ ခင်ဗျားကို ငါဘယ်လိုကယ်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့ အ ကြောင်းအရာဖြစ်တယ်။ဤအကြောင်းအရာသည် တဲတော်အားဖြင့် ဘုရား သခင် ကျွန်ုပ်တို့အား စကားပြောသည့်အချက် ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်၏ကယ်တင်ခြင်း၊မေတ္တာ၊ ပြည့်စုံသော ကယ်တင်ခြင်း ကို မည်မျှပင်ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးထားစေကာမူ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် လက်မ ခံခဲ့သော် အချဉ်းနှီးဖြစ်လိမ့်မည်။ကျွန်ုပ်တို့လက်ထဲတွင်ရှိသော ဆားကိုအရ သာသိနိုင်ဖို့ ကိုယ်တိုင်းစားရမည့် စွပ်ပြုပ်ထဲသို့အရင်ထည့်ရသကဲ့သို့ စိတ် နှလုံးထဲမှ ဤပြည့်စုံသော ကယ်တင်ခြင်းကို ယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိ ခဲ့သော် အချည်းနှီးဖြစ်လိမ့်မည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိတရားကို စိတ်နှလုံးထဲမှယုံကြည်လက်ခံပြီးကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းခြင်းမရှိခဲ့သော် ယေ ရှု၏ယဇ်ပူဇော်ခြင်းသည် တန်ဖိုးမဲ့သောအရာဖြစ်လိမ့်မည်။
ကယ်တင်ရှင် ဘုရားပေးခဲ့သည့် မေတ္တာနှင့် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းကို လက်ခံမှသာလျှင်သင်သည် ကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိလျက် စိတ်နှလုံးထဲမှ ထို အရာများအတွက် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနိုင်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည် ခရစ်တော်၏ ပြည့်စုံသော ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးကို ဦးနှောက်အားဖြင့် အစအဆုံးသဘောပေါက်ထားသော်လည်း စိတ်နှလုံးထဲမှယုံကြည်လက်ခံ ခြင်းမရှိလျှင် အချည်းနှီးဖြစ်လာမည်။
 
 
ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သင့်သော အရာတစ်ခုမှာ သမ္မာတရားကို ဆွဲကိုင်ဖို့ဖြစ်သည်။
 
အကယ်၍သင်သည်စွပ်ပြုပ်ကိုမည်မျှပင် ကောင်းအောင်ပြုပ် ထား စေကာမူဆားမထည့်ဘဲထားမည်ဆိုလျှင် ချိုသောအရသာထွက်ပေါ်လာ မည် မဟုတ်ပါ။မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်ပေးဝယ် ယဇ်ကောင်ကို ပူဇော်သကဲ့သို့ သခင်ဘုရားသည် ဗတ္တိဇံကိုခံယူပြီးမှယဇ်ကောင်အဖြစ် မိမိကိုယ်ကို ပူ ဇော်ခဲ့သည်ဟုစိတ်နှလုံးထဲမှလက်ခံယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုတည်းအားဖြင့် သာ သင်သည် ကယ်တင်ခြင်းရလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်သည် သင့်အားကယ်တင် ခြင်းဆုကျေးဇူးကို ပေးသောအခါ ကျေးဇူးတင်စိတ်တစ်ခုတည်းဖြင့်သာ လက်ခံဖို့လိုပါသည်။ သခင်ဘုရားအနေဖြင့် အပြည့်အဝကယ်တင်ခဲ့ပြီဟု ပြောလာသည့် အခါမှန်ကန်စွာ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သင့်သော အရာမှာ ရိုး သားစွာ ယုံကြည်ဖို့ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည် သူ၏မေတ္တာကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးသောအခါ စိတ်နှလုံးတဝက်အားဖြင့်သာ ပေးမည်လော။ မပေးပါ။ ဘုရားသခင်၏ မေတ္တာသည် ပြည့်ဝစုံလင်သောမေတ္တာဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် သခင် ဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်သောအခါပြည့်ဝစုံလင်စွာ ကယ် တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူသည် ဗတ္တိဇံကို ခံယူသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ် ရှိသမျှကို သူ့အပေါ်သို့တင်လျက် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ် အသေခံခဲ့ သဖြင့်သူ၏မေတ္တာအပေါ်သံသယစိတ်အနည်းငယ်မျှ ဝင်ဖို့မလိုပါ။သူသည် ကျွန်ုပ်တို့အားပြည့်စုံစွာကယ်တင်ပြီးမှ ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးကို ပေးခဲ့ ပါပြီ။ ဘုရားသခင်ပေးသည်ဤကယ်တင်ခြင်း ဆုကျေးဇူးကို ကျွန်ုပ်တို့ ယုံ ကြည်လက်ခံရမည်။
ခေတ္တအချိန်ယူလျက် အလွန်အဖိုးတန်သည့် ကျောက်မြတ်ရတနာ ပစ္စည်းတစ်ခု၏ကျွန်ုပ်၏လက်ထဲတွင် ကိုင်ဆောင်ထားသည်ဟု ဆိုကြပါစို့။ ထိုအဖိုးတန်ပစ္စည်းကို သင့်အားကျွန်ုပ်ပေးလိုက်မည်ဆိုလျှင် မဆိုင်းမတွ ဆိုသလို သင်သည် လက်ခံမည်မဟုတ်ပါလား။ခက်ခဲမှုရှိပါသလား။ သင်၏ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်လာဖို့ လုပ်ဆောင်ရန်မည်မျှ လွယ်ကူမည်နည်း။ ထို အဖိုးတန်ကျောက်သည် သင်၏လက်ထဲသို့ရောက်ရှိလာ ဖို့ဆွဲကိုင်ခြင်းတစ် ခုတည်းသာ လိုအပ်မည်မဟုတ်ပါလား။ ထိုသို့ သာလုပ်ရလိမ့်မည်။
သင့်အနေဖြင့် စိတ်နှလုံးထံခါးကို ဖွင့်လျက် သူသည် ဗတ္တိဇံခံယူ သောအခါ သင်၏အပြစ်အားလုံကို လွှဲပြောင်းပေးမည်ဆိုလျှင် အပြစ်ဖြေ လွှတ်ခွင့်ကို အလွယ်တကူရရှိလျက်စိတ်နှလုံးထဲတွင် သမ္မာတရားနှင့် ပြည့် သျှံလာလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် သခင်ဘုရားအနေဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေး ဇူးကိုအခမဲ့ပေးမည်ဟုပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ကယ်တင်ခြင်းသည်လက်လှမ်း ယူကာ ဆွဲကိုင်ရုံမျှဖြင့် သင်၏ဥစ္စာဖြစ်လိမ့်မည်။
အဖိုးအခတစ်ပြားမှပေးစရာမလိုဘဲ ကယ်တင်ခြင်းလက်ဆောင် ကို သင်သည်ရရှိခဲ့ပါပြီ။အကြောင်းမူကား ဘုရားသခင်သည် ကယ်တင်ခြင်း လက်ဆောင်ကို ခံယူဖို့ ဆန္ဒရှိသူတိုင်းအားပေး၍ ကျေးဇူးတင်သော နှလုံး သားဖြင့်လက်ခံသူတိုင်းကောင်းကြီးခံစားရလိမ့်မည်။ဘုရားသခင်၏မေတ္တာ ကို ပျော်ရွှင်စွာလက်ခံသော သူသည် ဝမ်းမြောက်ခြင်းဝတ်လုံကို ဝတ်ဆင် ခွင့်ရလျက် ဘုရားသခင်ကိုချစသောသူ၊ စိတ်တော်နှင့်တွေ့သောသူဖြစ်လိမ့် မည်။ဤလက်ဆောင်ကို လက်ခံခြင်းသည် ကောင်းသောအမှုကိုပြုခြင်း ဖြစ်သည်။ပြည့်ဝသော ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးကို ဘုရားသခင်ပေးလျက် ရှိနေစဉ် သင်သည်လက်ခံရယူမည်ဆိုလျှင် သင်ပိုင်ဆိုင်သည့် ဥစ္စာဖြစ်လာ လိမ့်မည်။ သင်သည် အဘယ်မျှလောက် ကြိုးစားလုပ်ကိုင်သောသူဖြစ်စေ ကာမူ ထိုကယ်တင်ခြင်းလက်ဆောင်ကို သင့်စိတ်နှလုံးထဲမှ လက်ခံရယူ ခြင်း မရှိခဲ့သော် သင်ပိုင်ဆိုင်သည့် အရာဖြစ်မလာနိုင်ပါ။
ဤကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးကို ကျွန်ုပ်လည်း လက်ခံရယူထားပြီး ပါပြီ။ “အို-သခင်ဘုရားဟာ ဒီလိုဘဲ ကျွန်တော့်အတွက် ဗတ္တိဇံခံယူ ခဲ့တာ ပဲလား။ ဒီဗတ္တိဇံကိုခံယူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော့်ရဲ့အပြစ်အားလုံးအတွင် သူ ဟာကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချခြင်း ကို ခံခဲ့ရတယ်။ သူဟာနောက်ဆုံးမှကျွန်တော့အတွက် ဗတ္တိဇံကိုခံယူခဲ့တယ်။ကျေးဇူးတင်ပါ၏ ကိုယ်တော်။” ဤအရာသည်ကျွန်ုပ် ၏ယုံကြည်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယခုကျွန်ုပ်သည် အပြစ်နှင့် ကင်း စင်သောသူဖြစ်သည်။ အပြစ်အားလုံး ဆေးကြောခြင်းနှင့် ကယ်တင်ခြင်းကို အလိုရှိလျှင် ယခုပင်လက်ခံရယူပါ။
ထိုအချိန်မှစ၍ကယ်တင်ခြင်းလက်ဆောင်ကိုကျွန်ုပ်အနေဖြင့် အ ချိန်တိုင်းလိုလိုဆင်ခြင်အောက်မေ့လျက်ရှိသည်။ယခုလည်း ၎င်းကို ပြန် လည်စဉ်းစားမိလျှင်ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့အတွက်ကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အရာအနည်းငယ်မျှမရှိဘဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းသာရှိကြောင်း ဝန်ခံရ မည်။ အကြောင်းမူကား ကျွန်ုပ်၏ စိတ်နှလုံးထဲတွင်ရှိသောကယ်တင်ခြင်း မေတ္တာတော်ကို မေ့လျော့၍မရနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အပြာရောင်၊ခ ရမ်းရောင်၊ အနီရောင်၊ အဖြူရောင် ချည်ထည်အားဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သော သမ္မာတရားတည်းဟူသော ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိတရားကို လက် ခံသောကြောင့် အပြစ်ဆေးကြောခြင်းကို ခံယူသည့်အစပိုင်းကာလတွင် ဘုရားသခင်အပေါ်အတိုင်းအဆမရှိကျေးဇူးတင်စိတ်ရှိခဲ့သည်။ ယခုဆိုလျှင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်ခဲ့သော်လည်း တူညီသောကျေးဇူးတင်သည့် နှလုံး သားသည် ဆက်လက်ရှင်သန်ပြီး နေ့စဉ်အားသစ်လောင်းနေရဆဲဖြစ်သည်။
ယေရှုသည်အမှန်တကယ် ကျွန်ုပ်အား ကယ်တင်ဖို့လောကသို့ ကြွ လာလျက်ဗတ္တိဇံကိုခံခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်၏အပြစ်အားလုံးကို လွှဲပြောင်းရ ယူပြီးမှ ထိုအပြစ်အတွက်ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချခြင်းကိုခံပြီးမှ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ် ဝယ် အသေခံခဲ့ပါသည်။ ဤအရာများအားလုံးသော သဘောပေါက်သည့် နောက်ချန်ခြင်းဆိုသလိုလက်ခံ၍ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်ချက်ခြင်းကျွန်ုပ်အနေ ဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ပြုမူဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းသည် အသက်တာတ လျှောက်လုံးတွင် အကောင်းဆုံးပြုလုပ် နိုင်ခဲ့သောအရာ၊ ကျွမ်းကျင်လိမ္မာ ပါးနပ်မှုမအရှိဆုံးပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သောအရာ၊ ကျွမ်းကျင်လိမ်မာပါးနပ်မှုအရှိဆုံး နည်းလမ်းဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့သောအရာဖြစ်ကြောင်း အစဉ်သဖြင့် သဘော ပေါက်လျက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်အဖို့ သခင်ဘုရားပြုမူဆောင်ရွက်ခဲ့သော အရာ များကိုဆန်းစစ်ကြည့်သောအခါသူသည် ကျွန်ုပ်အပေါ် အထူးဂရုစိုက်လျက် ရှိကြောင်း သဘောပေါက်ကာ ယုံကြည်လျက်နေ့စဉ် ဝန်ခံလျက်ရှိသည်။ သခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း အလုံးစုံအားဖြင့် ကိုယ်တော်ကို ကျေးဇူး တင်ပါ၏။ ကိုယ်တော်သည်ကျွန်ုပ်အားချစ်သကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်လည်းကိုယ် တော်အား ပြန်၍ချစ်ပါ၏။”ထိုကဲ့သို့ဝန်ခံခြင်းသည်ဒုတိယ မွေးဖွားခြင်းခံ ရသော သူတို့အဖို့ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ အကောင်းဆုံး ဝန်ခံချက်ဖြစ်သည်။
သခင်ဘုရား၏မေတ္တာသည် ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အ ပေါ်သူ၏မေတ္တာသည် မပြောင်းမလဲတည်ရှိသကဲ့သို့ သူ့အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ မေတ္တာသည်လည်း ပြောင်းလဲနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် အသက်တာတွင် ဒုက္ခအခက်အခဲ၊ဆင်းရဲခြင်းများတွေ့ကြုံရသည့်အခါသစ္စာဖေါက်၍ မေတ္တာ ကိုမေ့လျော့သည်အချိန်များစွာရှိခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့နာကျင်မှု ဝေဒနာခံစား ရသည့်အခါ ထိုဝေဒနာအပေါ်သို့သာလျှင် စိတ်ရောက်လျက်အကောင်း အဆိုး ဝေဖန်ခြင်းမပြုနိုင်သော အနေအထားတွင်ပင် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးကိုစွဲမြဲစွာ ဆုပ်ကိုင်ထားသောကြောင့် သူ၏မေတ္တာ ကိုဘယ် သောအခါမျှမေ့ပျောက်၍ရနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အစဉ်ချစ်တော်မူ၏။ သခင် ဘုရားသည်ကျွန်ုပ်တို့အား ချစ်သည်ဟုဆိုရာတွင် လောကသို့ သို့ကြွလာ လျက် အသက်အသေခံသည့်တိုင်အောင် ချစ်တော်မူ၏။ ဤသို့သော ဘု ရားသခင်၏မေတ္တာကို သင်ကိုယ်တိုင် ခံစားဖို့ရန်ယုံကြည်ပါဟု ထပ်မံတိုက် တွန်းပါရစေ။ စိတ်နှလုံးထဲမှ လက်ခံပါ။ ယခုသင်ယုံကြည်ပါသလား။
အပြစ်ထဲမှပြည့်စုံစွာကယ်တင်ခဲ့သော သခင်ဘုရား၏ ကယ်တင် ခြင်းနှင့် ဤမေတ္တာအတွက် ကျွန်ုပ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါသည်။