Search

တဲတော်အကြောင်းလေ့လာခြင်း

မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်

မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်

 

မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်အတွက် တန်ဆာများ

မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်၏အတိုင်းအတာမှာ အလျား ၂.၂၅မီတာ(၇.၄ပေ)ရှည်၍ အနံမှာ ၁.၃၅မီတာ(၄.၅ပေ)ရှိ၍ အ ကာရှသစ်သားနှင့်ကြေးနီဖြင့်ဘောင်ခတ်ထားသည်။ ဣသရေလလူမျိုးများသည် ဤမီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်ကိုမြင် တွေ့ကြသောအခါ သူတို့သည် တရားစီရင်ခြင်းခံရရန် ပိတ်ဆို့ခြင်းခံရသောသူများနှင့် မလွှဲသာမရှောင်သာ အ ပြစ်ဒဏ်ခံရန်စောင့်ဆိုင်းနေသောသူများဖြစ်ကြသည်ကို အသိအမှတ်ပြုကြသည်။ ယဇ်ကောင်းသောအသတ်ခံ သကဲ့သို့ သူတို့သည် မိမိအပြစ်ကြောင့်အသေခံရမည်ကိုလည်းနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် သူ တို့သည် မေရှိယဤလောကသို့ကြွလာတော်မူ၍ အသေခံခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များကိုဖယ်ရှားပေးတော်မူလျက် အပြစ်များအကြောင့် အပြစ်ပူဇော်ခြင်းယဇ်ကောင်အဖြစ်အသေခံတော်မူခဲ့သည်။ 
မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်သည် ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရဏ်တော်၏ပုံရိပ်ဖြစ်သည်။ အပြစ်အနာအဆာကင်းမဲ့သော တိရစ္ဆာန်ကို ယဇ်ကောင်အဖြစ်အသုံးပြုလျက် ၎င်းပေါ်တွင်လက်တင်ကာ အသွေးကိုသွန်းလောင်းသကဲ့သို့သ ခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်လည်း ဘုရားသခင်၏သားတော်အဖြစ်ကြွလာ‌တော်မူလျက် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအား လုံးအတွက် တရားစီရင်ခြင်းခံတော်မူခဲ့သည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းပြုသောအခါ လက်တင် ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များအားလုံးလက်ခံ၍ အသွေးသွန်းလောင်းခဲ့သည်။ ထိုနည်းတူ၊ သခင်ယေရှုသည်လည်း ယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် လောကအပြစ်များအားလုံးကိုလက်ခံတော်မူ၍ ကားတိုင် ပေါ်တွင်အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူခြင်းအားဖြင့်ဤအပြစ်များအတွက် တရားစီရင်ခြင်းခံတော်မူခဲ့သည်။
ထိုနည်းအားဖြင့်၊ မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်က သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း၊ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံ တော်မူခြင်း၊ သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းအားဖြင့်အပြစ်များအားလုံး ကိုယူဆောင်တော်မူကြောင်း နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားကယ်တင်တော်မူကြောင်းပြသခဲ့သည်။