Search

BEZPŁATNE KSIĄŻKI DRUKOWANE,
eBOOKI I AUDIOBOOKI

Ewangelia Wody i Ducha

[Українська- English] ЧИ ВИ СПРАВДІ НАРОДИЛИСЯ ЗНОВУ ВІД ВОДИ ТА ДУХА? [Нове перероблене видання]-HAVE YOU TRULY BEEN BORN AGAIN OF WATER AND THE SPIRIT? [New Revised Edition]
  • ISBN9788928229185
  • Strony817

Ukraiński-Angielski 1

[Українська- English] ЧИ ВИ СПРАВДІ НАРОДИЛИСЯ ЗНОВУ ВІД ВОДИ ТА ДУХА? [Нове перероблене видання]-HAVE YOU TRULY BEEN BORN AGAIN OF WATER AND THE SPIRIT? [New Revised Edition]

Rev. Paul C. Jong

ЗМІСТ
 
Частина перша — Проповіді
1. Ми повинні спочатку знати про свої гріхи, щоб бути викупленими [Марка 7:8-9, 20-23]
2. Люди народжуються грішниками [Марка 7:20-23]
3. Якщо ми робимо речі за Законом, чи може це нас врятувати? [Луки 10:25-30]
4. Вічне викуплення [Івана 8:1-12]
5. Ісусове хрещення і спокута за гріхи [Матвiя 3:13-17]
6. Ісус Христос прийшов водою, Кров’ю і Святим Духом [1-е Iвана 5:1-12]
7. Хрещення Ісуса є антитип спасіння для грішників [1-е Петра 3:20-22]
8. Євангеліє рясної спокути [Івана 13:1-17]
 
Частина друга — Додаток
1. Додаткове пояснення
2. Запитання та Відповіді
 
(Ukrainian)
Основна тема цієї книги - "народитися знову з води та Духа". Вона оригінально висвітлює це питання. Іншими словами, ця книга чітко розповідає нам, що таке народження знову і як народитися знову з води та Духа у чіткій відповідності з Біблією. Вода символізує хрещення Ісуса в Йордані, і Біблія говорить, що всі наші гріхи були передані Ісусу, коли Його охрестив Іван Хреститель. Іван був представником всього людства і нащадком Аарона Первосвященника. Аарон клав руки на голову козла відпущення і передавав йому всі річні гріхи ізраїльтян у День Спокути. Це тінь майбутнього добра. Хрещення Ісуса є прообразом покладання рук.
Ісус прийняв хрещення у вигляді покладання рук на Йордані. Тож Він забрав усі гріхи світу Своїм хрещенням і був розп’ятий, щоб заплатити за гріхи. Але більшість християн не знають, чому Іван Хреститель охрестив Ісуса в Йордані. Хрещення Ісуса є ключовим словом цієї книги та невід’ємною частиною євангелія води та Духа. Ми можемо народитися знову, лише якщо віримо в хрещення Ісуса та Його Хрест.
 
(English)
This title`s main subject is "to be born again of Water and the Spirit." It has the originality on the subject. In other words, this book clearly tells us what being born again is and how to be born again of water and the Spirit in strict accordance with the Bible. The water symbolizes the baptism of Jesus at the Jordan and the Bible says that all our sins were passed on to Jesus when He was baptized by John the Baptist. John was the representative of all mankind and a descendant of Aaron, the High Priest. Aaron laid his hands on the head of the scapegoat and passed all the yearly sins of the Israelites onto it on the Day of Atonement. It is a shadow of the good things to come. The baptism of Jesus is the antitype of the laying on of hands. Jesus was baptized in the form of the laying on of hands at the Jordan. So He took away all the sins of the world through His baptism and was crucified to pay for the sins. But most Christians don`t know why Jesus was baptized by John the Baptist in the Jordan. Jesus` baptism is the keyword of this book and the indispensable part of the Gospel of the Water and the Spirit. We can be born again only by believing in the baptism of Jesus and His Cross.
 
 Next 
Ukrainian 2: Повернення до Євангелія Води та Духа
 
Повернення до Євангелія Води та Духа
Pobierz eBook
PDF EPUB
AudioBook
AudioBook
 
AudioBook

Książki związane z tym tematem