Search

Wyznanie Wiary

 • Wierzymy

  że Biblia, składająca się wyłącznie ze Starego i Nowego Testamentu, jest słownie natchniona przez Ducha Świętego, jest bezbłędna w oryginalnych manuskryptach, i jest nieomylnym i wiarygodnym Słowem Bożym.

 • Wierzymy

  że jest jeden Trójjedyny Bóg, który istnieje wiecznie w trzech osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty.

 • Wierzymy

  że Adam, stworzony na obraz i podobieństwo Boże, został skuszony przez Szatana, władcę tego świata, i upadł. Z powodu grzechu Adama wszystkim ludziom zostały przypisane winy, są oni całkowicie zdeprawowani i muszą zostać odrodzeni przez Ducha Świętego dla zbawienia.

 • Wierzymy

  że Jezus Chrystus jest Bogiem, narodził się z dziewicy, został ochrzczony przez Jana Chrzciciela w rzece Jordan, ukrzyżowany jako Baranek Boży, zmartwychwstał i wstąpił do nieba, gdzie obecnie jest wywyższony po prawicy Ojca.

 • Wierzymy

  że zbawienie składa się z odpuszczenia grzechów, które jest przypisane sprawiedliwości Chrystusowej, i daru życia wiecznego, otrzymanego wyłącznie przez wiarę, niezależnie od uczynków.

 • Wierzymy

  że powrót Jezusa Chrystusa jest nieuchronny i że będzie on widoczny i osobisty.

 • Wierzymy

  że zbawieni zostaną wskrzeszeni do życia wiecznego i błogosławieństwa w niebie, a niezbawieni zostaną wskrzeszeni na wieczną i świadomą karę w piekle.

 • Wierzymy

  że Kościół, Ciało Chrystusa, składa się tylko z tych, którzy narodzili się na nowo, którzy zostali ochrzczeni przez Ducha Świętego w Chrystusie w czasie odrodzenia, za których On teraz wstawia się w niebie i po których przyjdzie ponownie.

 • Wierzymy

  że Chrystus nakazał kościołowi, aby poszedł do wszystkich narodów i głosił ewangelię każdemu człowiekowi, chrzcząc i nauczając tych, którzy wierzą.