Search

BEZPŁATNE KSIĄŻKI DRUKOWANE,
eBOOKI I AUDIOBOOKI

Publikujemy chrześcijańską serię książek Paula C. Jonga całkowicie ZA DARMO dla każdego odwiedzającego.

Zapraszamy do przeglądania i zamawiania kopii bezpłatnej serii książek już teraz! Możesz zamówić tylko jedną kopię każdej książki i maksymalnie 2 różne książki naraz. Jeśli chcesz nadal otrzymywać nasze papierowe książki lub jeśli chciałbyś otrzymywać dodatkowe książki, którymi możesz się podzielić z ludźmi wokół ciebie, musisz zarejestrować się jako współpracownik Misji Nowego Życia, za naszą zgodą. Oferujemy te BEZPŁATNE Chrześcijańskie Książki w formacie ePub i PDF. Możesz pobrać te książki ZA DARMO na swój komputer lub urządzenie.
Język reset

Najbardziej Polecane Książki

[Polski-English] CZY PRAWDZIWIE NARODZIŁEŚ SIĘ PONOWNIE Z WODY I DUCHA?-Have you truly been born again of water and the Spirit?

Polski-Angielski 1

[Polski-English] CZY PRAWDZIWIE NARODZIŁEŚ SIĘ PONOWNIE Z WODY I DUCHA?-Have you truly been born again of water and the Spirit? Rev. Paul C. Jong

(Polish) 
Głównym tematem tego tytułu jest „narodzić się na nowo z wody i Ducha”. Ten temat jest oryginalny. Innymi słowy, ta książka wyraźnie mówi nam, czym są narodziny na nowo i w jaki sposób narodzić się na nowo z wody i Ducha, w ścisłej zgodności z Biblią. Woda symbolizuje chrzest Jezusa w Jordanie, a Biblia mówi, że wszystkie nasze grzechy zostały przeniesione na Jezusa, kiedy został ochrzczony przez Jana Chrzciciela. Jan był przedstawicielem całej ludzkości i potomkiem Najwyższego kapłana Aarona. Aaron kładł ręce na głowie kozła ofiarnego i składał na niego wszystkie roczne grzechy Izraelitów w Dniu Przebłagania. To cień dobrych rzeczy, które nadejdą. Chrzest Jezusa jest odbiciem nałożenia rąk. Jezus został ochrzczony poprzez nałożenie rąk nad Jordanem. Dlatego przez Swój chrzest zabrał wszystkie grzechy świata i został ukrzyżowany, aby zapłacić za grzechy. Ale większość chrześcijan nie wie, dlaczego Jezus został ochrzczony w Jordanie przez Jana Chrzciciela. Chrzest Jezusa jest słowem kluczowym tej książki i nieodzowną częścią Ewangelii wody i Ducha. Możemy narodzić się na nowo tylko wierząc w chrzest Jezusa i Jego Krzyż.


(English) 
This title`s main subject is "to be born again of Water and the Spirit." It has the originality on the subject. In other words, this book clearly tells us what being born again is and how to be born again of water and the Spirit in strict accordance with the Bible. The water symbolizes the baptism of Jesus at the Jordan and the Bible says that all our sins were passed on to Jesus when He was baptized by John the Baptist. John was the representative of all mankind and a descendant of Aaron the High priest. Aaron laid his hands on the head of the scapegoat and passed all the yearly sins of the Israelites onto it on the Day of Atonement. It is a shadow of the good things to come. The baptism of Jesus is the antitype of the laying on of hands.
Jesus was baptized in the form of the laying on of hands at the Jordan. So He took away all the sins of the world through His baptism and was crucified to pay for the sins. But most Christians don`t know why Jesus was baptized by John the Baptist in the Jordan. Jesus` baptism is the keyword of this book, and the indispensable part of the Gospel of Water and the Spirit. We can be born again only by believing in the baptism of Jesus and His Cross.

[Español-English] ¿REALMENTE HAS NACIDO DE NUEVO POR AGUA Y EL ESPÍRITU? [Nueva edición revisada]-HAVE YOU TRULY BEEN BORN AGAIN OF WATER AND THE SPIRIT? [New Revised Edition]

Hiszpański-Angielski 1

[Español-English] ¿REALMENTE HAS NACIDO DE NUEVO POR AGUA Y EL ESPÍRITU? [Nueva edición revisada]-HAVE YOU TRULY BEEN BORN AGAIN OF WATER AND THE SPIRIT? [New Revised Edition] Rev. Paul C. Jong

(Polish) 
Głównym tematem tego tytułu jest „narodzić się na nowo z wody i Ducha”. Ten temat jest oryginalny. Innymi słowy, ta książka wyraźnie mówi nam, czym są narodziny na nowo i w jaki sposób narodzić się na nowo z wody i Ducha, w ścisłej zgodności z Biblią. Woda symbolizuje chrzest Jezusa w Jordanie, a Biblia mówi, że wszystkie nasze grzechy zostały przeniesione na Jezusa, kiedy został ochrzczony przez Jana Chrzciciela. Jan był przedstawicielem całej ludzkości i potomkiem Najwyższego kapłana Aarona. Aaron kładł ręce na głowie kozła ofiarnego i składał na niego wszystkie roczne grzechy Izraelitów w Dniu Przebłagania. To cień dobrych rzeczy, które nadejdą. Chrzest Jezusa jest odbiciem nałożenia rąk. Jezus został ochrzczony poprzez nałożenie rąk nad Jordanem. Dlatego przez Swój chrzest zabrał wszystkie grzechy świata i został ukrzyżowany, aby zapłacić za grzechy. Ale większość chrześcijan nie wie, dlaczego Jezus został ochrzczony w Jordanie przez Jana Chrzciciela. Chrzest Jezusa jest słowem kluczowym tej książki i nieodzowną częścią Ewangelii wody i Ducha. Możemy narodzić się na nowo tylko wierząc w chrzest Jezusa i Jego Krzyż.


(English) 
This title`s main subject is "to be born again of Water and the Spirit." It has the originality on the subject. In other words, this book clearly tells us what being born again is and how to be born again of water and the Spirit in strict accordance with the Bible. The water symbolizes the baptism of Jesus at the Jordan and the Bible says that all our sins were passed on to Jesus when He was baptized by John the Baptist. John was the representative of all mankind and a descendant of Aaron the High priest. Aaron laid his hands on the head of the scapegoat and passed all the yearly sins of the Israelites onto it on the Day of Atonement. It is a shadow of the good things to come. The baptism of Jesus is the antitype of the laying on of hands.
Jesus was baptized in the form of the laying on of hands at the Jordan. So He took away all the sins of the world through His baptism and was crucified to pay for the sins. But most Christians don`t know why Jesus was baptized by John the Baptist in the Jordan. Jesus` baptism is the keyword of this book, and the indispensable part of the Gospel of Water and the Spirit. We can be born again only by believing in the baptism of Jesus and His Cross.

[Français-English] ÊTES-VOUS VRAIMENT NÉ DE NOUVEAU D’EAU ET D’ESPRIT?-HAVE YOU TRULY BEEN BORN AGAIN OF WATER AND THE SPIRIT?

Francuski-Angielski 1

[Français-English] ÊTES-VOUS VRAIMENT NÉ DE NOUVEAU D’EAU ET D’ESPRIT?-HAVE YOU TRULY BEEN BORN AGAIN OF WATER AND THE SPIRIT? Rev. Paul C. Jong

(French) 
Le sujet principal de ce titre est "être né de nouveau d`Eau et d`Esprit". L`originalité se trouve dans le sujet. En d`autres termes, ce livre nous dit clairement ce que signifie être né de nouveau et comment naître de nouveau d`eau et d`Esprit en accord strict avec la Bible. L`eau symbolise le baptême de Jésus au Jourdain et la Bible dit que tous nos péchés ont été transférés sur Jésus quand Il a été baptisé par Jean Baptiste. Jean était le représentant de toute l`humanité et descendant d`Aaron le Souverain sacrificateur. Aaron posait ses mains sur la tête du bouc émissaire et transférait tous les péchés annuels des Israélites dessus au Jour de l`Expiation. C`est une ombre des bonnes choses à venir. Le baptême de Jésus est l`antitype de l`imposition des mains. 
Jésus a été baptisé sous la forme d`une imposition des mains au Jourdain. Donc Il a enlevé tous les péchés du monde à travers Son baptême et a été crucifié pour payer pour les péchés. Mais la plupart des Chrétiens ne savent pas pourquoi Jésus a été baptisé par Jean Baptiste au Jourdain. Le baptême de Jésus est le mot clé de ce livre, et la partie indispensable de l`Évangile de l`Eau et de l`Esprit. Nous pouvons être nés de nouveau seulement en croyant au baptême de Jésus et Sa Croix.


(English)
This title`s main subject is "to be born again of Water and the Spirit." It has the originality on the subject. In other words, this book clearly tells us what being born again is and how to be born again of water and the Spirit in strict accordance with the Bible. The water symbolizes the baptism of Jesus at the Jordan and the Bible says that all our sins were passed on to Jesus when He was baptized by John the Baptist. John was the representative of all mankind and a descendant of Aaron the High priest. Aaron laid his hands on the head of the scapegoat and passed all the yearly sins of the Israelites onto it on the Day of Atonement. It is a shadow of the good things to come. The baptism of Jesus is the antitype of the laying on of hands. Jesus was baptized in the form of the laying on of hands at the Jordan. So He took away all the sins of the world through His baptism and was crucified to pay for the sins. But most Christians don`t know why Jesus was baptized by John the Baptist in the Jordan. Jesus` baptism is the keyword of this book, and the indispensable part of the Gospel of Water and the Spirit. We can be born again only by believing in the baptism of Jesus and His Cross.

Nowe Książki

[Polski-English] CZY PRAWDZIWIE NARODZIŁEŚ SIĘ PONOWNIE Z WODY I DUCHA?-Have you truly been born again of water and the Spirit?

Polski-Angielski 1

[Polski-English] CZY PRAWDZIWIE NARODZIŁEŚ SIĘ PONOWNIE Z WODY I DUCHA?-Have you truly been born again of water and the Spirit? Rev. Paul C. Jong

(Polish) 
Głównym tematem tego tytułu jest „narodzić się na nowo z wody i Ducha”. Ten temat jest oryginalny. Innymi słowy, ta książka wyraźnie mówi nam, czym są narodziny na nowo i w jaki sposób narodzić się na nowo z wody i Ducha, w ścisłej zgodności z Biblią. Woda symbolizuje chrzest Jezusa w Jordanie, a Biblia mówi, że wszystkie nasze grzechy zostały przeniesione na Jezusa, kiedy został ochrzczony przez Jana Chrzciciela. Jan był przedstawicielem całej ludzkości i potomkiem Najwyższego kapłana Aarona. Aaron kładł ręce na głowie kozła ofiarnego i składał na niego wszystkie roczne grzechy Izraelitów w Dniu Przebłagania. To cień dobrych rzeczy, które nadejdą. Chrzest Jezusa jest odbiciem nałożenia rąk. Jezus został ochrzczony poprzez nałożenie rąk nad Jordanem. Dlatego przez Swój chrzest zabrał wszystkie grzechy świata i został ukrzyżowany, aby zapłacić za grzechy. Ale większość chrześcijan nie wie, dlaczego Jezus został ochrzczony w Jordanie przez Jana Chrzciciela. Chrzest Jezusa jest słowem kluczowym tej książki i nieodzowną częścią Ewangelii wody i Ducha. Możemy narodzić się na nowo tylko wierząc w chrzest Jezusa i Jego Krzyż.


(English) 
This title`s main subject is "to be born again of Water and the Spirit." It has the originality on the subject. In other words, this book clearly tells us what being born again is and how to be born again of water and the Spirit in strict accordance with the Bible. The water symbolizes the baptism of Jesus at the Jordan and the Bible says that all our sins were passed on to Jesus when He was baptized by John the Baptist. John was the representative of all mankind and a descendant of Aaron the High priest. Aaron laid his hands on the head of the scapegoat and passed all the yearly sins of the Israelites onto it on the Day of Atonement. It is a shadow of the good things to come. The baptism of Jesus is the antitype of the laying on of hands.
Jesus was baptized in the form of the laying on of hands at the Jordan. So He took away all the sins of the world through His baptism and was crucified to pay for the sins. But most Christians don`t know why Jesus was baptized by John the Baptist in the Jordan. Jesus` baptism is the keyword of this book, and the indispensable part of the Gospel of Water and the Spirit. We can be born again only by believing in the baptism of Jesus and His Cross.

Ebooki i Audiobooki Paul C. Jong

Sortuj
Suma 110