Search

REGULAMIN

 • Regulamin
  Ostatnia aktualizacja: 08 sierpnia 2019 r
 • Niniejsze Warunki („Warunki”) regulują Twoje relacje z witryną https://www.bjnewlife.org/ („Usługa”) obsługiwaną przez Misję Nowego Życia („nas”, „my” lub „nasz”).
 • Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi należy uważnie przeczytać niniejsze Warunki.
 • Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej zależy od akceptacji i przestrzegania niniejszych Warunków. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.
 • Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków, możesz nie uzyskać dostępu do Usługi.
 • Konta
  Tworząc u nas konto, musisz przez cały czas podawać nam dokładne, kompletne i aktualne informacje. Niezastosowanie się do tego stanowi naruszenie Warunków, co może skutkować natychmiastowym zamknięciem konta w naszej Usłudze.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę hasła używanego do uzyskiwania dostępu do Usługi oraz wszelkich działań lub czynności pod hasłem, niezależnie od tego, czy hasło jest używane w naszej Usłudze, czy w serwisie zewnętrznym.
 • Zgadzasz się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Musisz nas natychmiast powiadomić, gdy dowiemy się o każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub nieuprawnionym użyciu Twojego konta.
 • Linki do innych stron internetowych
  Nasza usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez Misję Nowego Życia.
 • Misja Nowego Życia nie ma kontroli i nie przyjmuje odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usługi stron trzecich. Ponadto potwierdzasz i zgadzasz się, że Misja Nowego Życia nie będzie odpowiedzialna, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty faktycznie lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich witryn lub usług.
 • Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności stron internetowych lub usług stron trzecich, które odwiedzasz.
 • Prawo rządowe
  Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Republiki Korei bez względu na przepisy kolizyjne.
 • Nasz brak egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uważany za zrzeczenie się tych praw. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całą umowę między nami dotyczącą naszej Usługi oraz wypierają i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy między nami dotyczące Usługi.
 • Zmiany
  Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się powiadomić z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania.
 • Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian, wyrażasz zgodę ze zmienionymi warunkami. Jeśli nie wyrażasz zgody na nowe warunki, przestań korzystać z Usługi.
 • Skontaktuj się z nami
  Jeśli masz pytania dotyczące niniejszych warunków, skontaktuj się z nami.