Search

Kazania

Temat 9: List do Rzymian

[8-8] Duch Święty, Który Pomaga Sprawiedliwym (List do Rzymian 8:26-28)

(List do Rzymian 8:26-28)
„Podobnie i Duch dopomaga naszej słabości. Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić, jak trzeba, ale Sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, ponieważ według woli Boga wstawia się za świętymi. A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga”

Duch Święty jest w sercach tych, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą. Duch Święty zmusza ich do modlitwy i pomaga im w tym. On również wstawia się za nimi w niewysłowionych westchnieniach. Oznacza to, że Duch Święty pomaga nam modlić się zgodnie z wolą Boga. Dlatego ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą, nazywani są dziećmi Bożymi. Pan obiecuje im, że zawsze będzie z nimi do końca świata.
Duch Święty jest w sprawiedliwych i wstawia się za wolą Bożą. Jak myślisz, jak możesz otrzymać Ducha Świętego? Modląc się? Czy myślisz, że możesz otrzymać Ducha pomimo wszystkich swoich grzechów? Duch Święty działa i mieszka tylko w sercach tych, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą.
Chrześcijanie, którzy chcą się modlić zgodnie z wolą Bożą, otrzymują pomoc od Ducha Świętego. Uczą się i rozumieją, o co powinni się modlić. Jeśli otrzymaliście Ducha Świętego przez wiarę w sprawiedliwość Bożą, Duch Święty wstawi się za wami i poprowadzi wasze ścieżki.
 


Wszystko współdziała dla dobra

 
„A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga” (List do Rzymian 8:28).
Bóg jest po stronie wierzących, sprawiając, że wszystkie rzeczy współdziałają razem dla dobra tych, którzy Go miłują. Bóg kocha narodzonych na nowo wierzących. Czasami może wykorzystać naszych wrogów dla naszego dobra, ale ostatecznie karze ich za ich grzechy. W ten sposób każdy nasz wróg zniknie w Jego wiecznej karze, ponieważ wszystko, na co Bóg zezwala, służy wyłącznie dobru wierzących.