Search

Maswali ya kila mara juu ya Imani ya Kikristo

Somo la 1: Kuzaliwa mara ya pili kwa maji na kwa Roho

1-13. Ni ipi ilikuwa sadaka ya upatanisho wa dhambi za mwaka katika Agano la Kale?

Ilikuwa ni sadaka ya upatanisho kwa mwaka iliyo yenye thamani kwa Israeli yote kwa pamoja Kuhani Mkuu aliweka mikono yake juu ya kichwa cha mbuzi na kumtwika dhambi zote za mwaka za watu wote wa Israeli kwa mara moja (Walawi 16:1-34).
Yesu Kristo alikamilisha sadaka ya siku na ile ya mwaka mzima alipokuwa mwanakondoo wa Mungu aondoaye dhambi zote juu ya kichwa chake kwa ubatizo wake.