Search

免費印刷書籍、
電子書和有聲讀物

水與靈的福音

[Latviski-Русский] Vai tu patiesi esi atdzimis ūdenī un Garā?-Действительно ли вы родились свыше от воды и Духа?
  • ISBN9788928229901
  • 頁碼742

拉脫維亞語-俄語 1

[Latviski-Русский] Vai tu patiesi esi atdzimis ūdenī un Garā?-Действительно ли вы родились свыше от воды и Духа?

Rev. Paul C. Jong

Satura rādītājs
 
Pirmā daļa — Svētrunas
1. Mums vispirms jāuzzin savi grēki, lai mēs varētu tikt glābti (Marka 7:8-9, 7:20-23) 
2. Cilvēki ir dzimuši grēcinieki (Marka 7:20-23) 
3. Vai mūs var glābt tas, ka dzīvojam saskaņā ar Bauslību? (Lūkas 10:25-30) 
4. Mūžīgā glābšana (Jāņa 8:1-12) 
5. Jēzus kristības un grēku izpirkšana (Mateja 3:13-17) 
6. Jēzus Kristus nāca ar ūdeni, asinīm un Garu (1. Jāņa 5:1-12) 
7. Jēzus kristības attēlo glābšanu grēciniekiem (1. Pētera 3:20-22) 
8. Pilnīgās glābšanas evaņģēlijs (Jāņa 13:1-17) 
 
Otrā daļa — Pielikums
1. Paskaidrojumi 
2. Jautājumi un atbildes 
 
(Latvian)
Vai tu patiesi esi atdzimis ūdenī un Garā?(Krievu-Latviešu) Starp daudzām kristīgām grāmatām, kas sarakstītas par piedzimšanu no jauna, šī ir piemā grāmata mūsu laikos, kas sludina ūdens un Gara evaņģēliju stingrā saskaņā ar Rakstiem. Cilvēks nevar ieiet Debesu Valstībā, nepiedzimstot no jauna ūdenī un Garā. Piedzimt no jauna nozīmē, ka grēcinieks tiek izglābts no visiem savas dzīves grēkiem, ticot Jēzus kristībām un Viņa asinīm pie Krusta. Ticēsim ūdens un Gara evaņģēlijam un ieiesim Debesu Valstībā kā taisnīgie, kam nav grēka.
 
(Russian)
Основная тема этой книги - «родиться свыше от воды и Духа». Она оригинально освещает этот вопрос. Другими словами, эта книга ясно говорит нам, что такое рождение свыше и как родиться свыше от воды и Духа в строгом соответствии с Библией. Вода символизирует крещение Иисуса на Иордане, и Библия говорит, что все наши грехи перешли на Иисуса, когда Он был крещен Иоанном Крестителем. Иоанн был представителем всего человечества и потомком первосвященника Аарона. Аарон возлагал руки на голову козла отпущения и перекладывал на него все годовые грехи израильтян в День искупления. Это тень будущих благ. Крещение Иисуса - прообраз возложения рук.
Иисус крестился в виде возложения рук на Иордане. Таким образом, Он забрал все грехи мира Своим крещением и был распят, чтобы заплатить за грехи. Но большинство христиан не знают, почему Иоанн Креститель крестил Иисуса в Иордане. Крещение Иисуса - ключевое слово в этой книге и неотъемлемая часть Евангелия воды и Духа. Мы можем родиться свыше, только веруя в крещение Иисуса и Его Крест.
 
 Next 
Latvian 2: ATGRIEŠANĀS PIE ŪDENS UN GARA EVAŅĢĒLIJA
 
電子書下載
PDF EPUB
有聲讀物
有聲讀物

與該標題相關的書籍