Search

免費印刷書籍、
電子書和有聲讀物

水與靈的福音

[Tiếng Việt-Korean] BẠN ĐÃ ĐƯỢC TÁI SANH BỞI NƯỚC VÀ THÁNH LINH CHƯA?(Ⅰ)-당신은 진정 물과 성령으로 거듭났습니까?(Ⅰ)
  • ISBN979-11-967461-1-7
  • 頁碼357

越南語-韓語 1-1

[Tiếng Việt-Korean] BẠN ĐÃ ĐƯỢC TÁI SANH BỞI NƯỚC VÀ THÁNH LINH CHƯA?(Ⅰ)-당신은 진정 물과 성령으로 거듭났습니까?(Ⅰ)

Rev. Paul C. Jong

Nội Dung
 
1. Trước Hết Chúng Ta Phải Biết Về Tội Lỗi Của Chúng Ta Để Được Cứu Chuộc (Mác 7:8-9, 20-23) 
2. Con Người Được Sinh Ra Là Tội Nhân (Mác 7:20-23) 
3. Nếu Chúng Ta Làm Những Điều Theo Luật-pháp Nó Có Thể Cứu Chúng Ta Không? (Lu-ca 10:25-30) 
4. Sự Cứu Chuộc Vĩnh Cửu (Giăng 8:1-12) 
5. Phép Báp-têm của Chúa Jêsus và Sự Chuộc Tội (Ma-thi-ơ 3:13-17) 
 
(Vietnamese)
Chủ đề chính của tiêu đề này là "được tái sinh bởi Nước và Thánh Linh." Nó có tính độc đáo về chủ đề. Nói cách khác, cuốn sách này cho chúng ta biết rõ ràng việc tái sinh là gì và làm thế nào để được sinh lại bởi nước và Thánh Linh theo đúng Kinh Thánh. Nước tượng trưng cho báp têm của Chúa Jesus ở sông Giô-đanh và Kinh thánh nói rằng tất cả tội lỗi của chúng ta đã được chuyển qua cho Chúa Jesus khi Ngài được báp têm bởi Giăng Báp-tít. Giăng là đại diện của toàn thể nhân loại và là hậu duệ của thầy tế lễ cả A-rôn. A-rôn đặt tay lên đầu của sinh tế và chuyển tất cả tội lỗi hàng năm của dân Y-sơ-ra-ên lên nó vào Ngày Đại Lễ Chuộc Tội. Việc này là bóng của những điều tốt đẹp sắp đến. Phép báp têm của Chúa Jesus là hình mẫu của việc đặt tay.
Chúa Jesus chịu phép rửa bằng hình thức đặt tay tại sông Giô-đanh. Vì vậy, Ngài đã cất đi tất cả tội lỗi của thế gian qua phép báp têm của Ngài và bị đóng đinh vào thập tự giá để đền tội. Nhưng hầu hết các Cơ đốc nhân không biết tại sao Chúa Jesus được Giăng Báp-tít làm báp têm ở sông Giô-đanh. Phép báp têm của Chúa Jesus là từ khóa của cuốn sách này, và là phần không thể thiếu trong Phúc âm của Nước và Thánh linh. Chúng ta có thể được tái sinh chỉ bằng cách tin vào phép báp têm của Chúa Jesus và Thập tự giá của Ngài.
 
(Korean)
오늘 날의 시대적 상황은 늦은 비의 시대라고 말할 수 있다. 예수님은 이 시대에 사는 인류에게 주님의 구원의 사역의 완성인 물과 성령의 복음을 전파하기를 원하고 계신다. 지금도 많은 사람들이 물과 성령으로 거듭나는 진리에 대해 잘 모르고 있기에 저자는 이 책에서 예수님의 세례와 십자가의 연결성이 불가분 관계였다고 말하고 있다.  이 책에 적혀 있는 하나님의 진리의 말씀은 전세계 모든 기독교인들을 ‘물과 성령의 복음’ 안으로 인도해 줄 것이다.
 
 Next 
Vietnamese 2: Trở về với Phúc Âm Của Nước và Thánh Linh
 
電子書下載
PDF EPUB
有聲讀物
有聲讀物

與該標題相關的書籍