Search

БЕЗПЛАТНИ ПЕЧАТНИ КНИГИ,
ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ И АУДИОКНИГИ

Посланието на апостол Павел до римляните

Божията праведност, която се явява в Римляни - Нашият Господ, Който е въплъщението на Божията Праведност (Ⅰ)
  • ISBN9788928200481
  • Страници390

Български 5

Божията праведност, която се явява в Римляни - Нашият Господ, Който е въплъщението на Божията Праведност (Ⅰ)

Rev. Paul C. Jong

СЪДЪРЖАНИЕ
 
Предговор 

ГЛАВА 1 
1. Предговор към Римляни Глава 1 
2. Божията праведност, която се яви в евангелието (Римляни 1:16-17) 
3. Праведният чрез вяра ще живее (Римляни 1:17) 
4. Праведните живеят чрез вяра (Римляни 1:17-18) 
5. Тези, които препятстват на истината чрез неправедност (Римляни 1:18-25) 

ГЛАВА 2 
1. Предговор към Римляни Глава 2 
2. Тези, които игнорират Божията милост (Римляни 2:1-16) 
3. Обрязване е това, което е на сърцето (Римляни 2:17-29) 

ГЛАВА 3
1. Предговор към Римляни Глава 3 
2. Спасението от греховете само чрез вяра (Римляни 3:1-31) 
3. Вие благодарите ли на Бога за Господа? (Римляни 3:10-31) 

ГЛАВА 4
1. Предговор към Римляни Глава 4 
2. Тези, които са получили небесното благословение чрез вяра (Римляни 4:1-8) 

ГЛАВА 5 
1. Предговор към Римляни Глава 5 
2. Чрез един човек (Римляни 5:14) 

ГЛАВА 6
1. Предговор към Римляни Глава 6 
2. Истинското значение на Исусовото кръщение (Римляни 6:1-8) 
3. Представяйте телесните си части като оръдия на праведността (Римляни 6:12-19) 
 
Думите на тази книга ще утолят жаждата на вашите сърца. В нашето време християни продължават да живеят в незнанието на истинското разрешаване на проблема на своите ежедневни грехове. Знаете ли, каква е Божията праведност? Автор се надява, че ще си зададете този въпрос и ще повярвате в Божията праведност, за която се разправя в тази книга.
Доктрините за предопределението, оправданието и освещението са големи християнски доктрини, които причиняват само хаос, тъмнина и празнота в душите на вярващи. Но днес, скъпи християни, трябва да познаете Бога, да научавате за Неговата праведност и да живеете в истинската вяра.
Тази книга ще даде дълбоко разбиране и мир на вашите души. Автор иска да получите благословението, като знаете истината за Божията праведност.
Изтегляне на електронна книга
PDF EPUB
Аудиокнига
Аудиокнига