Search

БЕЗПЛАТНИ ПЕЧАТНИ КНИГИ,
ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ И АУДИОКНИГИ

Символът на апостолите

Вярата на Апостолския символ - Основните принципи на ХРИСТОС
  • ISBN9788928240036
  • Страници230

Български 11

Вярата на Апостолския символ - Основните принципи на ХРИСТОС

Rev. Paul C. Jong

СЪДЪРЖАНИЕ

Анализ на Апостолския символ на вярата 
Предговор

ЧАСТ 1
Изповядване на вярата в Бог Отец 
1. Бог Отец 
2. Божието име 
3. Апостолският символ на вярата и неговите благословения на вярата 
4. Кои са апостолите? 
5. Характеристики и задължения на апостолите 
6. Евреите вярват ли в Бога като Отец на Сътворението? 
7. “Вярвам в …” (Йоан 1:12-13) 

ЧАСТ 2
Изповядване на вярата в Бог Син 
1. Исус Христос 
2. Проповед за Светия Син 1: Кой е Исус Христос? 
3. Проповед за Светия Син 2: Какво означават полагането на ръце на Стария Завет и кръщението на Новия Завет? 
4. Проповед за Светия Син 3: Защо Христос умря жертвено за мнозина? 
5. Проповед за Светия Син 4: Ние трябва твърдо да вярваме във възкресението на Исус 
6. Проповед за Светия Син 5: Доказателството, че Исус се възнесе на Небето 
7. Проповед за Светия Син 6: Господ ще се върне като Господ на съда 
8. Проповед за Светия Син 7: Кой ще бъде представен за Съда? 
9. Проповед за Светия Син 8: Каква е вярата, която Бог провъзгласява да е велика? 
10. Проповед за Светия Син 9: Какъв е дарът, който Мойсей е заповядал за свидетелство? 
11. Проповед за Светия Син 10: Кръщението на Исус и опрощението на греховете 

ЧАСТ 3
Изповядване на вярата в Светия Дух 
1. Триединният Бог 
2. Бог Светият Дух 
3. Какво прави Бог Светият Дух 
4. Как можем да получим кръщението на Светия Дух? 
5. Кой е Светият Дух? 
6. Какви са основните дела на Светия Дух? 
7. Проповед за Светия Дух 1: Как можем да получим Светия Дух? 
8. Проповед за Светия Дух 2: “Приехте ли Светия Дух като повярвахте?” 
9. Проповед за Светия Дух 3: Основното условие да бъдете апостоли 
10. Проповед за Светия Дух 4: Кога дохожда Светият Дух? 
11. Проповед за Светия Дух 5: Служенията на Светия Дух 
12. Проповед за Светия Дух 6: Тогава ще приемете тоя дар, Светия Дух 
13. Проповед за Светия Дух 7: Светият Дух слезе на езичниците 
14. Проповед за Светия Дух 8: Изпитвайте духовете, за да видите дали са от Бога 
15. Проповед за Светия Дух 9: Животът, изпълнен с Духа 
16. Вярата в Божието Слово ни води към живота изпълнен с Духа 
17. Вярата в Святата католическа църква 
18. Вярата в общността на светиите 
19. Вярата в опрощението на греховете (1 Йоаново 1:9) 
20. Вярата във възкресението на тялото 
21. Вярата във вечния живот 
 
Трябва да имаме вярата, която апостолите имаха, понеже тяхната вяра и убеждения произлизаха от Светия Дух. Апостолите вярваха в Исус Христос, в Неговия Отец и в Светия Дух като техен Бог.
Апостол Павел признава, че той умря с Христа и се роди с Него за новия живот. Той стана Божието оръдие, като вярваше, че той беше кръстен в Исус Христос (Галатяни 3:27). В Божието евангелие се намират кръщението, което Исус прие, кръвта, която Той проля на Кръста, и Неговият дар на Светия Дух за всеки, който вярва в истинското евангелие на водата и Духа.
Знаете ли и вярвате ли в истинското евангелие? Именно в това евангелие вярваха апостолите. Затова всичките ние също трябва да вярваме в евангелието на водата и Духа.
Изтегляне на електронна книга
PDF EPUB

Книги като тази