Search

Проповеди

Тема 11: Скинията

[11-12] Покривката и стълбовете на Светилището (Изход 26:31-37)

Покривката и стълбовете на Светилището
(Изход 26:31-37)
"И да направиш завеса от синьо, мораво, червено и препреден висон, и да навезеш на нея изкусно изработени херувими. И да я окачиш със златни куки на четири обковани със злато стълба от ситимово дърво, които да стоят на четири сребърни подложки. Под куките да окачиш завесата; и да внесеш там, отвътре завесата, ковчега с плочите на свидетелството, така щото завесата да ви отделя светото място от пресветото. И да положиш умилостивилището върху ковчега с плочите на свидетелството в пресветото място. А трапезата да положиш отвън завесата, и светилникът срещу трапезата към южната страна на скинията; а трапезата да положиш към северната страна. И да направиш за врата на шатъра завеса, везана работа, от синьо, мораво, червено и препреден висон. И за покривката да направиш пет стълба от ситимово дърво, които да обковеш със злато; куките им да бъдат златни; и да излееш за стълбовете пет медни подложки."
 
 

Светилището

 
Светилището
 
Бих искал да размишляваме върху духовното значение, съдържащо се в стълбовете на Светилището и в цветовете на покривката му. Скинията, която разглеждаме тук, беше дълга 13,5 м и широка 4,5 м и беше разделена на две стаи, наречени "Светилището" и "Пресветото място". Вътре в Светилището имаше светилникът, трапезата на присътствените хлябове и кадилният олтар, докато в Пресветото място бяха поставени Ковчегът на свидетелството и умилостивилището.
Състояща се от Светилището и Пресвятото място, Скинията беше заобиколена от всички страни с дъски от акациево дърво широки около 70 см и високи 4,5 м. И на входа на скинията бяха поставени пет стълба от акациево дърво, покрити със злато. Самата врата, през която влизаха в Скинията от външния двор, беше изработена от покривка, изтъкана от синя, морава и червена прежди и препреден висон.
Във външния двор на Скинията стояха шестдесет стълба, всеки висок 2,25 м (7,5 фута). Портата на двора, която беше поставена от източната страна, също беше изтъкана от синя, морава и червена прежди и препреден висон, и само като преминаваше през тази порта на външния двор можеше някой да влезе в двора на Скинията. В този двор на скинията имаше олтарът за всеизгаряне и умивалникът.
Преминавайки през тези две порта, човек можеше да дойде при вратата на скинията висока 4,5 м (15 фута). Тази входна врата на Скинията имаше пет стълба, чиито подложки бяха изработени от бронз. Подобно на портата на двора на Скинията, вратата на Скинията също беше направена от покривка, изтъкан от синя, морава и червена прежди и препреден висон, и висеше на златните куки, поставени на върха на петте стълба. Тази покривка беше разделител, който отделяше вътрешна и външна части на скинията.
 
 
Трябва първо да разгледаме стълбовете на вратата на скинията
 
Петте стълба на вратата на скинията бяха високи 4,5 м. На тези стълбове беше поставена покривката изтъкана от четирите прежди от син, морав и червен цветове и препреден висон.
Първо, нека се съсредоточим върху факта, че петте стълба на вратата на скинията бяха високи 4,5 м. Какво е значението на това? Това означава, че самият Бог е платил голяма цена на жертвата, за да изличи нашите грехове и да ни направи Негови деца. Тъй като вие и аз сме толкова несъвършени и слаби същества в нашата природа, ние живеем в този свят, като извършваме толкова много престъпления. Тъй като вие и аз сме най-лошите грешници, които не могат да не извършат грях всеки момент в този свят, ние имаме много недостатъци и прегрешения. Тези стълбове на вратата на Скинията ни показват, че за да ни избави от такива дефекти и грехове на света, Бог е жертвал Своя единороден Син, Исус Христос, като заплата на нашите грехове, и че по този начин Той наистина ни е спасил от греховете на света.
С други думи, за нашите дефекти и грехове, извършени в този свят, Исус Христос отдаде Своето тяло като жертвоприношение пред Бога и изплати предостатъчно заплатата на греховете на света, и ни спаси по този начин. Ако някой наруши закона, като от незнание съгреши относно посветените на Господа вещи, то за престъплението си да принесе на Господа овен в принос за престъпление, и той трябваше да му притури една пета, която да даде на свещеника (Левит 5:15-16). Това означава, че Исус Христос принесе Себе Си в жертва, за да ни спаси от греховете ни, и по този начин изплати предостатъчно заплатата на нашите грехове. Нашият Господ дойде на тази земя, за да изличи нашите грехове, и принесе Себе Си като нашия принос за престъпление за нашите грехове.
Жертвоприношенията на Библията, като приноси за всеизгаряне, приноси за грях и примирителни жертви, бяха принасяни, за да могат хората, които съгрешиха, да измият греховете си, като полагат ръце на своите жертви, и по този начин да предадат своите грехове върху тях. Измежду такива жертви, в приноса за престъпление жертвоприношение беше принасяно, за да изличи недостатъци на хора. Този принос за престъпление беше принасян, когато някой друг пострада поради небрежност, за да компенсира пострадалия и да възстанови взаимоотношения. И приносът за престъпление включваше добавяне на 20% от реституция към общата реституция, включително глоби и репарации. Това беше основното изискване на приноса за престъпление. Това беше принос, принасян за конкретната цел на изкупване на своите недостатъци, когато човек бе навредил на някой друг (Левит 5:14-6:7).
Вие и аз сме ли толкова далеч от греха? Не живеем ли, като съгрешаваме през целия си живот? Не можем да не съгрешаваме, защото вие и аз сме потомци на Адам. Самите ние знаем колко много недостатъци имаме и как живеем живота си, като извършваме толкова много грехове. Колко лоши неща сме направили един срещу друг и срещу Бога? Само защото разпознаваме тези злини като грехове твърде бавно и несъвършено, ние често забравяме за тях, докато живеем живота си. Но вие и аз не можем да не признаем пред Бога, че сме извършили толкова много престъпления един срещу друг и срещу Бог, че сме просто грешници пред Него.
За да спаси такива грешници от всичките им грехове, Бог искаше да изпрати Исус Христос като своя принос за престъпление. Като накара Исус Христос да понесе осъждането на нашите грехове чрез цената на Неговата жертва, Бог ни даде дара на спасението. Когато Бог Отец изпрати Сина Си на тази земя и го накара да бъде кръстен и разпнат, за да ни спаси от всичките ни грехове и да ни направи Своя народ, как бихме могли да сравняваме себе си със скъпоценността на тази жертва? За да спаси нас, грешници, от всичките ни грехове, нашият Господ беше принесен в жертва, за да заплати цялата цена на греховете, и по този начин ни спаси от греховете на света. Как може това да е нещо друго освен невероятна Божия благодат? Колко дълбока, широка и висока е любовта на Бога? Самият факт, че стълбовете на вратата на Скинията бяха високи 4,5 м (15 фута) ни разказва за Божията любов към нас, дадена чрез Исус Христос.
За да изкупи такива безполезни същества като нас от осъждането за греха, нашият Господ ни спаси чрез собствената Си жертва – аз Му благодаря за тази истина. Когато не можехме да не бъдем осъдени на ада като наказанието за нашите грехове и когато Господ пожертва собственото си тяло, за да ни спаси от тези наши грехове, как бихме могли да не Му благодарим? Благодарим на Него! Като се кръсти от Йоан, Исус взе нашите грехове върху Своето скъпоценно тяло, заплати цената на нашите грехове с кръвта на Кръста и по този начин ни спаси от всичките ни грехове и осъждане. Затова можем да Му благодарим само с нашата вяра в това евангелие. Това е дълбокото значение на спасението, което се съдържа в стълбовете на вратата на скинията.
Всеки от петте стълба на вратата на Скинията беше висок 4,5 м. Числото "5" означава "Божията благодат" в Библията. Следователно, това че имаше пет стълба означава дара на спасението, който Бог ни е дал. Като ни възлюби и облече в любовта Си на спасението, Бог направи така, че не ни липсва нищо, за да станем Негови собствени хора. В Библията злато означава вярата в Бога, който ни е спасил чрез Своите синя, морава и червена прежди и препреден висон. С други думи, Библията говори за "вярата", която вярва от все сърце, че Самият Бог дойде на тази земя, прие нашите грехове, като се кръсти, умря на Кръста, възкръсна от мъртвите и по този начин ни направи напълно праведни. Ето защо стълбовете на Светилището бяха покрити със злато.
Това, че подложките на стълбовете на вратата на Скинията бяха изработени от бронз, показва, че Господ, който бе осъден жертвено, е спасил нас, които наистина не можехме да не бъдем осъдени на ада поради нашия грях, чрез Неговото кръщение и кръвта на Кръста. Тъй като бяхме толкова пълни с недостатъци, ние бяхме безполезни същества, които наистина не можаха да избегнат смърт, и въпреки това, за да ни направи Своя народ, абсолютният и свят Бог се пожертва Себе Си, който е много по-важен от нас, и по този начин ни направи децата на Бог Отец. Ето защо златото означава вярата в тази истина. Ето как трябва да разберем цветовете на вратата на Скинията и трябва също да размишляваме върху нея, да благодарим за нея и да вярваме в нея дълбоко в сърцата ни.
 
 
Бронзовите подложки на стълбовете на скинията
 
В скинията само подложките на стълбовете на вратата бяха направени от бронз. Това означава, че на този свят вие и аз сме извършили много грехове един срещу друг и срещу Бога и затова ние не можем да не бъдем осъдени за тези грехове. Истината, скрита в тези бронзови подложки, ни кара да мислим за олтара за всеизгаряне. Първото нещо, което грешници срещаха при влизането в двора на скинията през портата му, беше олтарът за всеизгаряне, където бяха принасяни всеизгарянията.
Думата "олтар" тук означава да "възнасям". Олтарът за всеизгаряне не означава нищо друго освен истината, че Исус Христос бе кръстен, а след това принесен в жертва на Кръста вместо всички нас, грешници. Олтарът за всеизгаряне беше мястото, където жертвите, които бяха приели греховете чрез полагането на ръце, бяха убити като наказание за тези грехове. Свещениците туриха от кръвта на жертвите на роговете на олтара за всеизгаряне, изливаха останалата кръв на пясъка при основата му и изгоряха месото им на олтара с огън. Това е мястото на смъртта, където бяха убивани жертвите, които вземаха греховете.
Олтарът за всеизгаряне беше поставен между портата на двора на скинията и самата скиния. И така, всеки, който искаше да влезе в Скинията, първо трябваше да мине през този олтар за всеизгаряне. Следователно, без да минава през олтара за всеизгаряне, нямаше абсолютно никакъв начин да влезе в Скинията. От само себе си се разбира, че олтарът за всеизгаряне е именно сянката на кръщението на Исус Христос и Кръста. И кръщението на нашия Господ и на Кръста са нещата, които изличат беззаконията на всички грешници, които идват пред Бога.
И така, без да принесе греховете си и да се спре пред олтара за всеизгаряне и без да помни, че жертвоприношението ги е спасило от греховете му, като е приело тези грехове чрез полагане на ръце и като е проляло кръвта си на жертва вместо него, никой грешник не може да отиде пред Бога. Тази вяра е начинът да отидем пред Бога и в същото време тя ни води към благословията на опрощаването на нашия грях и на наказанието на греха (т.е., умирането за греха).
Когато израилтяните принасяха жертва, за да изличат греховете си, първо те предаваха греховете си на жертвата, като полагаха ръце на главата й, убиваха я и пускаха жертвената й кръв, и след това туриха от тази кръв на роговете на олтара на всеизгаряне и изливаха цялата останала кръв при основата на олтара. Повърхността под олтара за всеизгаряне беше земя. Земята тук означава сърцата на човешките същества. И така, това ни казва, че грешници получават опрощение на греха, като вярват в сърцата си, че жертвоприношението приемаше техните грехове и умираше вместо тях, всичко според закона на спасението. Роговете на олтара за всеизгаряне ни разказват за греховете, които са записани духовно в Книгата на Съда.
Грешите на времето на Стария завет можаха да получат опрощаване на греховете си чрез вяра във факта, че те бяха положили ръцете си на главата на жертвоприношението и по този начин бяха предали греховете си върху него и че тогава това жертвоприношение бе проляло кръвта си и бе било принесено на олтара за всеизгаряне. Ако нямаше полагането на ръце и смъртта и изгарянето на жертвоприношението, които дават възможност на грешници да изкупват греховете си, то пътят за тях да отидат пред Бога би бил напълно блокиран и те вече не биха могли да отидат пред светия Бог. Накратко, няма друга истина освен тази жертвена система, която им позволява да отидат пред Бога.
И така, без нашата вяра в кръщението на Исус Христос, Неговата смърт и Неговата жертва на умилостивение, няма начин да получим опрощението на нашите грехове и да отидем пред Бога. Независимо от това дали израелтяните довеждаха на свещениците си най-красивото, най-съвършено, най-симпатично и най-идеално агне, ако ръцете им не бяха положени на главата му, ако то не бе приело греховете им и ако не бе проляло кръвта си и умряло, това нямаше да има никакъв ефект.
Що се отнася до нашата вяра, ако не вярваме, че кръщението, което Исус Христос прие от Йоан, и скъпоценната кръв, която Той проля на Кръста, са изличили всичките ни грехове, тогава не можем да кажем, че сме получили съвършеното опрощаване на греховете, Кръщението, което Исус прие, и смъртта Му на Кръста ясно стоят между грешните и Бог Отец, и следователно те са станали фаворитизиращи фактори, които спасяват грешници от беззаконията им.
Олтарът за всеизгаряне е модел, който съдържа плана на спасението, което Самият Всемогъщ Бог в Небесата беше уредил и изпълнил в Исус Христос. Мойсей построи Скинията според метода на спасението и модела, който Бог му показа на планината Синай. Когато погледнем в Библията, можем да видим, че тази инструкция се дава многократно. Както е изложено в Изход 25:40: "Внимавай да ги направиш по образеца им, който ти бе показан на планината."
Хората можаха да направят кръст и да разпнат Исус Христос върху него, но след това те не можаха да направят нищо друго. Те можаха да Го обвържат за ръце и да Го завличат на Голгота. Разпяха Го, като не знаеха какво вършат пред Бога. Грешници можаха да направят това, защото тези неща трябваше да бъдат изпълнени според провидението, което Бог вече бе планирал. Но Исус Христос спаси всички грешници чрез Неговото кръщение и кръвта на Кръста веднъж завинаги, като бе кръстен от Йоан Кръстител и по този начин взе върху Себе Си греховете на света, веднага изми всички тях и проля Своята кръв на кръста.
В действителност, преди смъртта на Господ Исус Христос на кръста, Неговото кръщение прието от Йоан беше най-критичното събитие абсолютно необходимо за нашето спасение. Неговото понасяне на греховете и на осъждането им беше определено от Бог още преди създанието. В Йоан 3 Исус каза на Никодим, че това е евангелието на водата и Духа. Затова кръщението на Исус и Кръстът са Божието провидение, предварително планирано и определено в Исус Христос.
Самият Исус каза: "Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот" (Йоан 3:16). И за кръщението на Исус Петър също каза: "Която в образа на кръщението и сега ви спасява" (1 Петрово 3:21). Също така е написано в Книгата на Деяния на Апостолите: "Него, предаден според определената Божия воля и предузнание, вие разпнахте и убихте чрез ръката на беззаконници" (Деяния 2:23).
Кръщението, което Исус прие, и кръвта на Кръста бяха изпълнени според целта и плана на Всемогъщия Бог. Тъй като никой не може да влезе в Божието царство без да приеме тази истина в сърцето си и да вярва в тази истина, ние трябва да осъзнаем, че Бог изисква от нас вяра и ние трябва да я имаме. Без вярата, която вярва в евангелието на водата и Духа, никой не може да бъде спасен. И ако Исус не реши, по свое желание, да бъде кръстен от Йоан, да се предаде в ръцете на грешници и да пролее кръвта Си на Кръста, тогава грешници никога не биха могли да Го разпнат. Исус не бе принуден от други да бъде притеглен към Голгота, но напълно от Своята воля Той взе греховете на света, като бе кръстен, проля кръвта Си на Кръста и по този начин спаси грешници от всичките им грехове.
Исая 53:7 казва: "Той беше угнетяван, но смири Себе Си, И не отвори устата Си; Както агне водено на клане, И както овца, която пред стригачите си не издава глас, Така Той не отвори устата Си." Затова кръщението на Господ Исус Христос и Неговата смърт на Кръста бяха изцяло от Неговата воля и чрез тях Той е спасил веднъж завинаги онези, които вярват в Неговото кръщение и кръвта на Кръста, от всичките им грехове. За тези дела на Господа авторът на Книгата на Евреи също пише: "На дело в края на вековете се яви веднъж да отмахне греха, като принесе Себе Си в жертва" (Евреи 9:26).
В олтара за всеизгаряне, който ни показва сянката на кръщението на Христос и Неговата смърт на Кръста, наистина можем да станем свидетели на духовния дар на спасението на Небето. Смъртта на жертвоприношението на олтара за всеизгаряне означава нищо друго освен самото кръщение и смъртта на Исус, които бяха изисквани поради греховете на всички. В Стария Завет грешници бяха очиствани от беззаконията си чрез своето жертвоприношение, което вземаше върху себе си греховете им чрез полагането на техните ръце и умираше вместо тях. По същия начин, в Новия Завет, преди Божият Син бе убит от ръцете на жестоките на Голгота, Той първо взе върху Себе Си греховете на света чрез кръщението от Йоан, и именно поради това Исус трябваше да бъде разпънат, да пролее кръвта Си и да умре.
В действителност Бог планираше и предварително предназначи Исус да приеме полагането на ръце и да бъде разпнат на смърт, и всичко това за да установи мир между тези убийци, които убиха Неговия Син, и Самия Него. Бог планира закона на спасението, съставен от полагането на ръце и смъртта, и според този закон Той позволи на израилтяните да получават опрощаването на греховете си, като Му принасят жертвоприношения.
С други думи, Самият Бог стана примирителна жертва само за да спаси грешници. Колко неизмеримо дълбоко, мъдро и праведно е това спасение на Бога! Неговата мъдрост и истина са удивително чудни, просто непостижими за нас. Кой дори може да се осмели да си представи Неговото провидение за спасение, което се състои в полагането на ръце и кръвопролитието и показано е в олтара за всеизгаряне? Подобно на Павел, всичко, което можем да направим, е просто да се чудим: "О колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими Неговите съдби, и неизследими пътищата Му!" (Римляни 11:33) Евангелието на водата, кръвта и Духа е единственото праведно евангелие, с което Бог е спасил грешници съвършено.
 
 
Роговете на олтара за всеизгаряне
 
Олтарът за всеизгарянето
 
На четирите ъгъла на олтара за всеизгаряне, поставен в двора на скинията, бяха прикрепени бронзови рогове. В Библията тези рогове показват съда за греха (Еремия 17:1, Откровение 20:11-15). Това ни показва, че евангелието на Кръста се основава на кръщението, което Исус прие. Апостол Павел каза: "Защото не се срамувам от благовестието Христово; понеже е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва" (Римляни 1:16). Също в 1 Коринтяни 1:18 е писано: "Защото словото на кръста е безумие за тия, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила."
Тези рогове на олтара за всеизгаряне ясно показват, че Божият праведен съд и спасение са били изцяло изпълнени чрез Неговото кръщение, Неговата смърт на кръста и Неговото възкресение.
 
 
Двете върлини проврени през колелцата на олтара за всеизгаряне
 
Всички прибори от скинията, построени в пустинята, бяха подвижни. Това е метод, подходящ за номадската природа на живота на народа на Израел. Те трябваше да се скитат по пустинята, докато не се заселят в Ханаанската земя. Тъй като животът им на пътуване продължи, докато те минаваха през пустинята, Бог ги накара да подготвят две върлини, за да ги проврат през олтара на всеизгаряне, за да могат свещениците им да носят олтара, когато народът на Израел беше заповядан от Бога да отиде напред.
Както се казва в Изход 27:6-7: "Да направиш и върлини за олтара, върлини от ситимово дърво, които да обковеш с мед. Върлините да се проврат през колелцата, и върлините да бъдат от двете страни на олтара, за да се носи с тях." Когато двете върлини бяха проврени през четирите бронзови колелца на олтара за всеизгаряне от двете му страни, левитите го носеха на раменете си и го транспортираха, когато израилтяните бяха в пътуване. Олтарът за всеизгаряне показва кръщението и Кръста на Христос. И така, както левитите вдигнаха олтара за всеизгаряне с двете му върлини и го носеха в пустинята, евангелието на Неговото кръщение и Кръста също беше пренасяно по цялата пустиня на този свят чрез Неговите слуги.
Друг въпрос, който трябва да разгледаме, преди да отидем нататък, е фактът, че имаше две върлини, които позволяваха на израилтяните да преместват олтара за всеизгаряне. По същия начин евангелието на водата и на Духа също се състои от две части. Едната е кръщението, което Христос прие от Йоан, а втората е наказанието, което Господ Исус Христос понесе на Кръста. Когато тези двама са обединени, спасението на опрощението на греха е завършено. Олтарът за всеизгаряне имаше двете върлини. С други думи, той имаше дръжки. Една върлина не беше достатъчно, защото само с една върлина олтарът не можеше да бъде балансиран, когато бе преместван.
Подобно на това, евангелието на водата и Духа също се състои от две части. Това е кръщението, което Исус Христос прие от Йоан, и кръвопролитието Му на Кръста. С други думи, кръщението на Исус и Неговата смърт на Кръста са взаимно допълващи елементи, които заедно съставляват праведната истина. Кръщението и кръвта на Исус са завършили праведно опрощението на греха на грешници. От тези двама (кръщението на Исус и Неговата смърт на Кръста), ако едно е игнорирано, това е същото като игнориране на другото. Не може да има спасение без Христовото кръщение и Неговото кръвопролитие.
Неговото възкресение, разбира се, също е важно. Без възкресението на Христос смъртта Му би била напразна, би нямала никакъв резултат. Ако вярвахме само в мъртъв Христос, тогава Той не би могъл да спаси никого, дори и Себе Си. Но Христос, който бе кръстен, проля кръвта Си до смърт на Кръста и преодоля смъртта, за да живее отново, стана истинският Спасител на онези, които вярват в евангелието на водата и Духа и дохождат при Бога. И Той също така стана техният вечен Господ на спасението и Покровител.
Проповядване само на смъртта на Христос без Неговото възкресение е само противоречие и измама. И без възкресението на Христос, Неговият Кръст би бил само провал на Бога. Това също би превърнало Исус в само маловажен престъпник. Не само това, но това също би направило Бог лъжец и би приключило с подигравка на Словото на Библията. Докато Христос бе кръстен от Йоан, Той умря на кръста, възкръсна от мъртвите и по този начин стана истински Спасител на онези, които вярват в Него.
Евангелието, което изключва кръщението на Исус от цялото евангелие, което много от съвременните християни следват, предава Бога, мами хората и води душите им в ада. И да вярваме в такова евангелие значи да игнорираме и отхвърляме Словото на вечната Божия истина. Лъжепророците, които проповядват само кръста на Христос, превръщат християнството в една от многото религии на света. Ето защо евангелието, което те следват, е напълно различно от истинското евангелие на водата и Духа.
Християнството е единствената религия, която вярва в единия Бог и в живия Христос. Въпреки това, макар че християнството може да изглежда да е над всички останали религии на света и провъзгласява себе си за абсолютна истина, ако то само разяснява своята монотеистична вяра, докато изпуска вярата си в евангелието на водата и Духа, тогава то не е вярата на любовта и истината, а само религия на арогантност.
 
 
Местонахождението на олтара за всеизгаряне
 
Тук нека отново разгледаме мястото, където беше поставен олтарът за всеизгаряне в двора на скинията. Измежду всичките принадлежности на скинията олтарът за всеизгаряне беше най-големият. Той също беше първото от принадлежностите на Скинията, до които свещениците дохождаха в последователност, когато искаха да влязат в светилището за поклонение. Олтарът за всеизгаряне е отправната точка на вярата в Бога и изисква от хората да следват Неговата формула, за да се доближат до Него. С други думи, олтарът за всеизгаряне показва истината, че хората трябва да решат проблемата на всичките си грехове, като станат вярващи, а не невярващи, защото невяра в кръщението, което Исус прие от Йоан, и в Кръста не може да позволи на никого да отиде пред жив Бог.
Именно чрез вярата в кръщението и смъртта на Божия Син ние сме спасени от греховете си, а не чрез невяра. Ние сме се спасили от нашите грехове и получили сме нов живот само чрез вярата в кръщението и кръвопролитието на Божия Син. Тъй като именно това евангелие на водата и Духа е толкова важно, фундаментално и най-съвършено, ние трябва да продължим да размишляваме върху него многократно в сърцата си. Трябва да признаем това евангелие и да вярваме в него. Трябва да вярваме в сърцата си, че бяхме обречени на ада, и заедно с тази вяра трябва да повярваме, че Господ взе върху Себе Си всички грехове, като се кръсти, и понесе осъждането на нашите грехове, като проля кръвта Си Крос.
Заедно с този олтар за всеизгаряне, това, че подложките на стълбовете на вратата на скинията бяха направени от бронз, ни казва, че трябва да признаем факта, че заради нашите дефекти всички ние заслужаваме да бъдем хвърлени в ада. И според Божия съд, който заявява, че "заплатата на греха е смърт", ясно е, че ние всички сме обречени на ада поради нашите грехове.
И все пак, за да спаси толкова ниски същества като нас, които наистина трябваше да отидат в ада, от съда за всичките им грехове, нашият Господ се въплъти и дойде на тази земя, взе греховете на човечеството върху собственото Си тяло, като се кръсти, донесе греховете на света на Кръста, беше осъден чрез проливането на Неговата кръв и по този начин напълно спаси теб и мен от нашите грехове и осъждане. Само тези, които вярват в тази истина, могат да се присъединят към Божията Църква и да станат Негови хора. Покривката и стълбовете на входа на Скинията ни показват, че само тези, които имат тази вяра, могат да станат Божии хора и да влязат в Неговото Царство.
 
 

Трябва да вярваме в истината, показана в четирите цвята на покривката на вратата на скинията

 
Портата на двора
Вярвате ли, че Господ ни спаси, като дойде на тази земя чрез Своите служения на синя, морава и червена прежди и бял препреден висон? Моравата прежда означава, че Исус е самият Бог; синята прежда означава, че Исус, самият Бог, стана човек и взе върху Себе Си нашите грехове, като се кръсти на тази земя; и червената прежда означава, че Исус Христос, който по този начин прие нашите грехове, пожертва Своето скъпо тяло, като бе разпнат. За нас от решаващо значение е да вярваме, че кръстеният и разпънат Исус възкръсна от мъртвите и по този начин спаси вас и мен съвършено.
Само тези, които наистина вярват в тази истина, могат да станат работници на Божията Църква. Стълбовете на вратата на скинията означават работници. Те ни показват, че само тези, които вярват по този начин, са Божии хора, и че само такива хора могат да бъдат използвани от Бога като Негови работници и стълбове.
Белият препреден висон ни казва, че онези, които са станали Божии хора, праведни, са тези, които в сърцата си нямат никакъв грях. Праведните са онези, които са получили опрощението на греховете си, като вярват в истината за синята, моравата и червената прежди. Нашият Господ дойде на тази земя и спаси всички грешници чрез кръщението, което Той прие от Йоан, и кръвта на Кръста. Тъй като Господ ни спаси, като отдаде собствения Си скъпоценен живот, ние не можем да не вярваме в Този, който дойде чрез вода и кръв (1 Йоан 5:6).
Моравата прежда означава факта, че Исус е Царят на царете. С други думи, ние трябва да вярваме, че Господ спаси нас, които сме низки и пълни с дефекти, като отдаде скъпоценния Си живот, и че по този начин Той ни направи Божий народ. Сега, само ако вярваме в тази истина в сърцата си, чрез нашата вяра в съвършеното спасение всички ние можем да станем праведници, които са безгрешни. Трябва да благодарим на Бога, че ни даде този дар на вярата, за да имаме такава вяра.
Всъщност това, че ние сме повярвали в тази истина, само по себе си е дар от Бога. Нашето спасение от греха също е дар от Бога. Бог не ни ли е освободил от нашите грехове, като ни даде скъпоценния Си живот, много по-важен от нас? Понеже Исус беше кръстен, умря на Кръста, възкръсна от мъртвите и по този начин ни даде дара на спасението, всички, които сега вярват в това евангелие, могат да получат този дар на спасение и да станат собствени Божии хора. Когато става въпрос за спасение, няма абсолютно никаква собствена работа. Не можем да направим нищо друго освен да вярваме в Исус Христос, който дойде чрез синята, моравата и червената прежди. Това спасение е Божият дар за нас.
Вярата в Исус започва първо от мислене за това "дали ние сме наистина обречени на ада". Защо? Защото, когато за пръв път разпознаваме и признаваме истинската си греховна природа, ние не можем да не повярваме в истината, че Исус стана наш собствен принос за престъпление за нашите грехове. Това, че ние можем да бъдем спасени, дори когато грях е всичко, което можем да направим, е възможно чрез дара на спасението, даден от Господ, който се е пожертвал вместо нас. Били ли сме спасени само чрез вяра в Него? Станали ли сме Божи народ по този начин чрез вяра? Наистина ли имаме такава вяра? Можем ли да признаем, че нашето спасение е Божият дар, а не чрез нашите дела? Наистина ли сме признали, че бяхме обречени на ада, преди да повярвахме в дара на Божието спасение? Трябва да преразгледаме тези въпроси още веднъж.
 
 

Скинията е подробен портрет на Исус

 
Истината, показана в Скинията, запечатва устата на лъжепророци. Когато отваряме Словото за скинията и говорим пред тях, измамата им се разкрива.
Стълбовете на вратата на скинията бяха покрити със злато. Това показва, че никъде в Скинията няма никаква човешка следа. Вътре в Скинията всичко беше покрито със злато. Стълбовете на вратата й бяха покрити със злато, а покривката над стълбовете също беше покрита със злато. Подложките на стълбовете обаче бяха направени от бронз. Това ни казва, че заради нашите грехове и недостатъци вие и аз бяхме обречени на ада. Това не е ли вярно? Това не е ли така? Наистина ли вярвате, че и вие сте били обречени на ада поради греховете ви, извършвани всеки ден? Това, че сте били обречени на ада за греховете си, е праведна присъда, издадена от Бога. Признавате ли тогава тази присъда? Трябва да признаете! Това не е просто знание, но трябва да го приемете, като повярвате в него.
Библията казва: "Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с устата прави изповед и се спасява" (Римляни 10:10). Когато признаваме в сърцата ни, че сме били обречени на ада, и когато вярваме в истината, че Господ ни спаси, като ни даде дара на спасението, изпълнен от Неговите дела, проявени в синя, морава и червена прежди, тогава всички ние можем да влезем и да живеем в светилището. Ние вярваме, че Господ дойде на тази земя, че Той, който е много по-скъпоценен от нас, прие нашите грехове, като се кръсти, че проля кръвта Си и умря на Кръста и че чрез това Той изми всичките ни грехове и ни спаси от осъждането ни. Като ни спаси чрез синя, морава и червена прежди, Господ ни направи праведни.
Ние наистина трябва да вярваме в това в дълбочина на нашите сърца. Само онези, които вярват в тази истина в дълбочина на сърцата си, могат да станат Божии хора и Негови работници. Приемането на тази истина само като една от човешките мисли не е истинската вяра. "О, Скинията имаше това значение. Често съм чувал за синята, моравата и червената прежди в моята църква, и така тяхното значение може да се тълкува по този начин!" Макар да сте вярвали в истината само във вашите мисли досега, сега е времето когато трябва да вярвате искрено в евангелието на водата и Духа в сърцата си.
Подложките на стълбовете на вратата на Скинията бяха изработени от бронз. Но бронзовите подложки бяха използвани само за петте стълба на вратата на скинията; стълбовете за завесата на Пресветото място, за разлика от тях, нямаха бронзова подложка, но четирите подложки на тези стълбове бяха изработени от сребро. В Библията среброто обозначава Божия дар и благодат, а златото означава истинската вяра, която вярва в дълбочина на сърцето. От друга страна, бронз означава осъждането за греха. Не бяхме ли всички ние обречени да бъдем съдени от Бога за нашите грехове? Всеки от вас трябваше да бъде съден за грехове и недостатъци пред Бога и хората. Това не е ли така? Не казвам, че само вие бяхте такива. По-скоро признавам пред Бога, че самият аз съм такъв. С други думи, задавам този въпрос не само на вас, но и на себе си. Що се отнася до мен, аз напълно признавам пред Бога, че бях обречен да бъда съден от Него за моите дефекти и че според Неговия закон бях обречен на ада заради греховете ми. Признавам това ясно.
За такова създание като мен, Господ дойде на тази земя. Той дойде в плът като човек, взе всичките ми грехове на собственото Си тяло, като се кръсти, понесе всичко осъждане на греховете ми, като умря на Кръста, и стана мой съвършен Спасител, като възкръсна от мъртвите. Ето в какво вярвам. И когато повярвах така, спасението ми, което Бог беше планирал още преди създанието, се изпълни. То се изпълни, когато повярвах в това в дълбочина на сърцето ми.
Сърцата ви също са такива. Като вярвате в тази истина, вашето спасение, което Бог бе планирал в Исус Христос още преди основаването на този свят, също се изпълнява в сърцата ви. Планът на Бога да ви направи Негов народ се изпълнява, когато вярвате в този план в дълбочина на вашите сърца. Именно като вярваме в сърцата си, истинското спасение дохожда в дълбочина на сърцата ни. Спасението не се постига от нашите мисли за плътта. Спасението не произтича от никакви богословски доктрини. По-скоро то дохожда само чрез вяра в истината.
 
 

Това спасение беше планирано в Исус Христос още преди създанието

 
Спасението е дар, който ни е даден в Исус Христос чрез Неговото кръщение и кръвта на Кръста. Това спасение действително се изпълни на тази земя преди около 2000 години. И никой не е изключен от този дар на спасение, защото Исус изпълни Божия план за спасение, за да заличи греховете на всички. И така, тези, които повярваха в това спасение в дълбочина на сърцата си, всички станаха Божии деца. Всичките им грехове са изчезнали, станали бели като сняг, и всички те са получили освобождаването на греховете си даром.
Но в този свят има много хора, които не са получили опрощение на греха. Кои са тези хора? Те са тези, които не вярват в истината, дори когато я познават. Тези, които не са изповядвали в дълбочина на сърцата си, че са обречени на ада, и тези, които не са разпознали евангелието на водата, кръвта и Духа – такива хора нямат нищо общо с Господ.
Божието спасение се дава само на онези, които познават собствената си грешна природа и осъзнават, че те са длъжни да бъдат осъдени и изгонени в ада поради греховете им. Върху какво бяха поставени петте стълба на покривката на вратата на скинията изтъкана от синя, морава и червена прежди и препреден висон? Те бяха поставени върху бронзови подложки. Вие и аз бяхме обречени на ада заради нашите грехове. Само когато признаваме този факт, нашето спасение може да бъде издигнато върху нашето признание. "Защото Бог толкова възлюби света", за вас и за мен Господ дойде на тази земя, бе кръстен от Йоан Кръстител, проля кръвта Си на Кръста и бе принесен в жертва, и по този начин ни даде спасението от нашите грехове.
По този начин вие и аз трябва да вярваме в евангелието на водата и Духа в дълбочина на сърцата ни. Поне веднъж сърцата ни трябва да признаят: "Аз наистина съм обречен на ада и въпреки това Господ ме е спасил чрез водата и Духа." След това трябва да вярваме в сърцата ни, за да бъдем спасени. Както се казва в Римляни 10:10: "Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с устата прави изповед и се спасява."
Ние наистина трябва да вярваме в нашето спасение в дълбочина на сърцата си и да го изповядваме с устата си: "Господ ме е спасил чрез синята, моравата и червената прежди. Трябваше да бъда хвърлен в пъкъла и осъден, но Господ изми греховете ми вместо мен, взе греховете ми, понесе моето осъждане вместо мен и по този начин ме спаси изцяло. Той напълно ме направи дете на Бога." По този начин трябва да вярваме в дълбочина на сърцата си и да изповядваме с устата си. Вярвате ли?
Възможно вие все още не признавате, че бяхте обречени на ада, дори когато вярвате в истината за синя, морава и червена прежди и дори когато вярвате, че Господ ни е спасил по този начин? Библията казва: "Всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога" (Римляни 3:23). Истинската вяра вярва, че дори когато всички съгрешиха и затова всички трябваше да отидат в ада, Господ дойде на тази земя, беше кръстен, умря на Кръста, възкръсна от мъртвите и по този начин напълно ни направи праведни.
Колко невероятно е това спасение? Не е ли просто чудесно? Скинията не беше направена по какъвто и да е начин, но тя беше построена според Божието Слово в подробни детайли. Чрез Скинията Бог ни предсказа подробно, че щеше да ни спаси, като ни даде скъпоценния си живот. Той ни казва чрез Скинията, че Исус щеше да ни даде ценното спасение, като се кръсти и умре на Кръста, и всичко, което трябва да направим, е да вярваме в това в дълбочина на сърцата ни. Кой може да ви даде спасение заради вас? Можете да бъдете спасени, като вярвате в Исус Христос, който дойде в плътта на човек като вас.
Ако някой приеме вашите грехове и беше осъден вместо вас, вие бихте имали повече от достатъчно основания да бъдете благодарни, но Господ Исус, който е милион пъти по-благороден и по-богат от нас, принесе скъпоценната Си жертва заради нас - колко благодарни сме за това? Колко скъпоценен дар е фактът, че възвишеният Господ ни даде спасението чрез Неговите синя, морава и червена прежди? Колко безценен е този дар? Как можем да не вярваме в сърцата ни?
Ето защо всички, които признават своята греховност, трябва да вярват в тази истина. Онези, които могат да вярват в тази истина, са тези, които признават, че не могат да не бъдат изхвърлени в ада. Само онези, които осъзнават, че наистина са грешни и че със сигурността са обречени на ада, могат да вярват в Божието скъпо спасение, както и да го приемат чрез вяра. И тези, които вярват в истината в сърцата си, могат да станат работници на Божията Църква.
Ние сме само незначителни същества, които нямат с какво да се хвалят, дори когато се сравняваме с онези, които са станали известни в този свят, дори и с незначителни си способности. Ако това е така, как бихме могли някога да смеем да се хвалим със себе си пред светия, съвършен и всемогъщ Бог? Всичко, което можем да направим пред Него, е просто да признаваме, че Господ ни е спасил, дори когато не можахме да не умрем поради нашите недостатъци.
Библията ни казва: "Защото заплатата на греха е смърт; а Божията дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ" (Римляни 6:23). Наистина ние трябваше да платим заплатата на смъртта заради нашите грехове. Но понеже нашият Господ спаси нас, които бяхме обречени на ада, сега можем да влезем в Небето с тази вяра. Без тази вяра ние сме обречени на ада за стотния път. Това не е ли така? Разбира се, че е. Всички ние заслужаваме да бъдем изхвърлени в ада.
Но понеже възвишеният Господ с непостижимата любов дойде на тази земя, бе кръстен и проля кръвта Си и бе осъден на Кръста, сега сме избягнали от нашето определено предназначение на ада. Тъй като Господ се отказа от скъпоценния Си живот заради нас, ние получихме опрощението на греха. В такъв случай, как можем да не повярваме, че Господ ни е спасил от всичките ни грехове веднъж завинаги и че Той ни е дарил дара на спасението? Как можем да откажем да станем праведни? Как можете да не вярвате в това? Точно както стълбовете на покривката на вратата на Скинията бяха покрити със злато, така и ние трябва напълно да обвием сърцата си във вяра. Трябва да се покрием изцяло и напълно с вяра. Трябва да вярваме в евангелието на водата и Духа в дълбочина на сърцата ни.
Именно с вяра можахме да станем грешници, наистина обречени на ада. Именно с вяра можахме също да станем праведни пред Бога. С други думи, именно с вяра грешници могат да получат опрощението на греховете си, като вярват, че Господ ни е спасил чрез Неговата вода и кръв. Ето как се изпълнява Словото на нашия Господ "тъй като е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд" (Евреи 9:27).
Когато се родихме в този свят веднъж, вече трябваше да бъдем осъдени за нашите грехове. Но Бог ни даде дара за спасението чрез нашия Господ Исус Христос. Като повярвахме в евангелието на водата и Духа в дълбочина на сърцата си, ние успяхме да станем Божии деца. Бог е дал Неговата безусловна любов на спасението на всички, които вярват. Но Той ще съди и осъди онези, които не вярват в това евангелие, за техните грехове на невяра (Йоан 3:16-18).
 
 
Ние трябва да вярваме в тези два факта на спасението
 
Ние бяхме грешници, които трябваше да бъдат осъдени и убити за нашите грехове, но като повярвахме в спасението на синята, моравата и червената прежди и препредения висон, които Бог запланира и даде на нас, ние получихме опрощението на нашите грехове. Наистина ние трябва да изповядаме на Бога: "Аз наистина съм обречен на ада", и също трябва да изповядаме: "Но вярвам, че Господ ме е спасил чрез водата и кръвта." Ние трябва да вярваме в евангелието на водата, кръвта и Духа; тоест в истинността на синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Именно чрез вяра в тази истина в дълбочина на сърцата ни ние сме спасени. Именно чрез вярата в евангелието ние сме спасени.
Ние сме спасени чрез вярата в евангелието на водата и Духа. Хората могат да станат собствен Божий народ, само когато вярват, че Господ е спасил всички човешки същества, които бяха обречени на ада, чрез синя, морава и червена прежди и препреден висон. Вярвате ли? Само вярата в синята, моравата и червената прежди и препредения висон е истинската вяра.
Това е духовното значение, което се проявява в покривката на портата на Скинията. Вярвате ли? Когато хората започват да вярват в истината в сърцата си, тогава те могат да говорят правилно за истинската вяра. Истинската вяра не е просто да изповядваме истината само с устата си без да вярваме в сърцето, но да изповядваме вярата си с устата си, докато вярваме в истината в дълбочина на сърцето. Всички вие трябва да вярвате в спасението на синята, моравата и червената прежди и препредения висон, които ви са спасили навеки.
Не можем да поблагодарим на Бога достатъчно, колкото и да Му служим. Как тогава можем да забравим за нашето спасение? Как можем да забравим, че Господ е спасил вас и мен, които не можехме да не бъдем обречени на ада, от всичките ни грехове? Как можем да забравим евангелието на водата и Духа, когато нашите дефекти се разкриват всеки ден? Как бихме могли да пренебрегнем това евангелие, когато няма друг начин да бъдем спасени, освен чрез това евангелие? Винаги сме благодарни. Винаги се радваме. Ние можем само да Го хвалим.
Тези, които не знаят тази истина, казват, че Бог създаде човешки същества само като играчки и се забавлява с тях. Като съпротивляват се на Бога, те казват: "Бог вероятно скучае. Той ни направи като играчки и играе с нас. Той знае, че ще съгрешим, и въпреки това Той просто ни наблюдава как извършваме греховете и сега Той казва, че Той е спасил грешници. Той не играе ли си просто с нас? Той ни създаде и тогава Той просто си играе с нас по какъвто и да е начин. Бог не ни ли създаде като Негови играчки тогава?" Безброй хора мислят така. Те имат зъб на Бога, като казват, че ако Той наистина ги възлюби, трябваше да ги създаде като съвършени същества, вместо да ги направи несъвършени грешници. Има толкова много хора, които остават невежи за Божието сърце и стоварват отговорността върху Него.
 
 
Ние сме същества, създадени от Бога
 
Подобно на растенията и животните, човешките същества също са същества, създадени от Бога. Но Бог не ни създаде човешки същества като растения и животни. Дори преди да ни създаде, Бог реши да ни направи Свой народ в Исус Христос, Неговия Син, и да ни позволи да се присъединим към Неговата слава и за тази цел Бог ни създаде. Целта на творението за човешките същества е различна от целта на творението на другите същества. Каква тогава беше тази цел, с която Бог създаде хората? Тя беше за тях да живеят вечно в Неговото Царство във всяка слава и великолепие, за разлика от растенията и животните, които са създадени просто, за да възхваляват Божията слава. Целта на Божието създание на човешките същества беше да им даде възможност да познаят собствената си грешна природа, да разпознаят и повярват в Спасителя, който ги е спасил като Господ на сътворението, и по този начин да станат съвършени и да влязат в Божието царство в бъдеще.
Бог не ни направи роботи или играчки, но Той ни създаде, за да станем Негови деца, като разпознаваме Твореца, като вярваме в Спасителя и като се новородим чрез евангелието на водата и Духа. В действителност след тази цел на нашето сътворяване, ние ще получим и се наслаждаваме на славата. Въпреки че ние се жертваме на тази земя, за да служим на други души с евангелието, в Божието царство ще ни служат. Как мислите, какво беше основната цел на Бога за човечеството? Тя беше да позволи на хората да се наслаждават вечно на величието и славата на Бога. Божията цел за създаването на човешките същества беше да ги превърне в Негови хора и да им позволи да участват в Неговото величие и слава.
Защо сме се родили? Каква е целта на живота? Откъде идваме и къде отиваме? Подобни философски въпроси все още нямат отговори, и така хората все още са в страдание, опитвайки се да решат проблема. Като не знаят собственото си бъдеще, някои хора дори се обръщат към гадатели и магьосници. Всичко това е резултат на непризнаване от човечеството на самия Бог, който ни създаде, и на невярване в спасението, което Той им даде.
Но за да ни направи Свои деца, Бог ни създаде различно от всички други същества. И Той ни спаси чрез водата и Духа, като бе планирал нашето спасение още преди създанието със синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Като ни спаси с закона на спасението показан в синята, моравата и червената прежди, Бог наистина изпълни Неговата цел за нас.
Затова сега трябва да знаем и да вярваме в тази Божия цел да ни даде вечен живот в Исус Христос. Ако не знаем това, тогава тайната на живота ще остане завинаги неразрешена. Защо сме родени в този свят? Защо трябва да живеем? Защо трябва да ядем? Защо трябва да живеем фаталния си живот? Как можем да решим проблемата за живота и смъртта, за стареенето и болестите? Защо трябва да отидем в ада за нашите грехове? Защо животът е толкова трагичен? Защо животът е толкова болезнен? Всички тези въпроси могат да намерят своите отговори от Бога чрез евангелието на водата и кръвта, което ни е спасило в Исус Христос.
Бог ни позволи да се родим на тази земя и ни накара да се надяваме на Небесното царство всред нашия уморителен и труден живот, за да спаси вас и мен, които бяхме обречени на ада, от всичките ни грехове, и за да получим вечен живот. Когато вярваме в евангелието на водата и Духа, тайната на живота е решена.
 
 
Бог имаше велик и прекрасен план за вас и мен
 
Точно както Бог бе планирал, Той изпрати Своя Син Исус Христос на тази земя, предаде всичките ни грехове върху Неговото скъпо тяло, като Го кръсти, осъди и убие Го заради нас и по този начин спаси от всичките ни грехове, осъждане и проклятия нас, които бяхме обречени на вечно унищожение. Сега трябва да вярваме в тази истина и трябва да благодарим на Бога, че ни е преместил от неизбежната съдба на унищожението към Царството на Божия Син, и че ни е позволил да се наслаждаваме на вечния живот. С други думи, истината за спасението от Бога е евангелието на водата и Духа, което се проявява в покривката, която беше изтъкана от синята, моравата и червената прежди и препредения висон и висеше на вратите на скинията.
Медните подложки на стълбовете на вратата на Скинията ни показват истинската ни грешна природа и по този начин ни дават възможност да вярваме в евангелието на водата и кръвта на Исус. Стълбовете на вратата на скинията и покривката изтъкана от синята, моравата и червената прежди и препредения висон показват Божията милост, която е спасила нас, които бяхме обречени на ада, от осъждането ни чрез скъпоценната жертва на Исус Христос. Като повярвах така в евангелието на водата и Духа, аз бях спасен от всичките ми грехове. Вие също вярвате ли в това?
Вярвате ли в истината, проявена в Скинията? Вие и аз сме щастливи. Това е наистина велико благословение, защото, както има много хора, които отиват направо към ада, ние открихме истината и сега живеем в Исус Христос. Наистина бяхме ненужни и безполезни в този свят, където, като се родихме в него, можехме само да съгрешаваме и да бъдем обречени на ада, да живеем страхлив живот и да бъдем хвърлени в ада. Но и така, нашият Господ дойде на тази земя, беше кръстен, умря на Кръста, възкръсна от мъртвите и по този начин ни спаси завинаги от нашите грехове. Не можем да не бъдем изненадани от факта, че вече ние не само нямаме нищо общо с ада, но и ние имаме възможност да вършим ценни, полезни и справедливи дела.
Тези, които могат да влязат в Светилището, са тези, които са получили веднъж завинаги опрощаването на своите грехове. Нашият Господ не просто изличи нашите грехове на миналото, но като се кръсти, Той взе върху Себе Си всичките грехове през целия ни живот, и като умря на Кръста, Той завинаги заличи всичките ни грехове. Затова само тези, които вярват в спасението изпълнено по този начин, са тези, които имат вярата на свещеници, и само такива хора могат да влязат в Светилището.
Строго погледнато, според системата на Скинията, обикновените свещеници не можеха да влязат в Пресвятото място, но само Първосвещеникът можеше. И вечният Първосвещеник не е никой друг освен Исус Христос. Само онези, които вярват, че Исус Христос ни е спасил така, могат да влязат в Божия дом, дори в Пресвятото място заедно с Исус Христос.
"А гдето има прощение за тия неща, там вече няма принос за грях. И тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исуса дръзновение да влезем в светилището, през новия и живия път, който Той е открил за нас през завесата, сиреч, плътта Си, и като имаме велик Свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра, със сърца очистени от лукава съвест и с тяло измито в чиста вода" (Евреи 10:18-22). Онези, които признават себе си като зли хора обречени на ада и получават опрощаването на всичките си грехове, като се очистват в чиста вода (кръщението на Исус) и кръвта на Исус могат да влязат в Божието царство, за да живеят с Него завинаги.
Нашите грехове са били очистени не поради това, че се каяхме всеки ден за нашите грехове, но понеже Господ дойде на тази земя, прие веднъж завинаги греховете ни на света, като бе кръстен, бе осъден на Кръста, Той завинаги заличи всичките ни грехове. "Защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право". Исус бе кръстен и взе веднъж завинаги греховете на човечеството, донесе греховете на света на Кръста и умря върху него, и възкръсна от мъртвите и така ни спаси веднъж завинаги. Само онези, които вярват в тази истина в дълбочина на сърцата си, могат да влязат в Светилището. Ние получаваме веднъж завинаги опрощаването на нашите грехове, като вярваме, че нашият Господ ни е спасил всички наведнъж и че Той се е погрижил за всички грехове на целия ни живот и цялата вселена.
Вярвате ли, че Господ взе върху Себе Си веднъж завинаги нашите грехове, като се кръсти? И вярвате ли, че Той понесе греховете на света, умря на Кръста, възкръсна е от мъртвите и стана наш съвършен Спасител едновременно? В продължение на 33 години на живота Си, нашият Господ завинаги заличи всичките грехове на този свят. Той ги накара всички да изчезнат, без да оставят нито едно петно. Вярвам в това в дълбочина на сърцето ми. Аз вярвам, че Той прие веднъж завинаги греховете на света, когато се кръсти, че Той веднъж понесе осъждането за всички мои грехове, като проля кръвта Си на Кръста, и че Той стана мой съвършен Спасител, като възкръсна от мъртвите, и живее завинаги. С тази вяра аз бях спасен от всичките си грехове.
Като вярваме в това, всички ние можем да влезем в Небесното царство, и докато живеем на тази земя, ние трябва да размишляваме върху тази вяра всеки ден. Защо? Понеже Господ отне дори греховете, които още не сме извършили. Но всеки път, когато грешим, трябва да признаем това. И ние трябва да вярваме в дълбочина на сърцата си, че Господ пое дори тези грехове със Своето кръщение. Трябва да признаем, че Господ се погрижи за греховете на света, като повярваме отново. Защо? Защото, ако не размишляваме върху евангелието на водата и Духа отново и отново, сърцата ни ще бъдат осквернени. Понеже Господ отне дори греховете, които все още не сме извършили, когато нашите слабости се разкриват, ние трябва да Му благодарим с вярата в Неговите служения на синята, моравата и червената прежди.
Ние всички трябва да вярваме, че Господ дойде на тази земя и веднага взе нашите грехове. Всичките ни грехове бяха предадени на Исус Христос веднъж завинаги, защото Той прие всички грехове на света чрез Неговото кръщение. Както Исус Христос ни даде вечното спасение, като се кръсти и умря на Кръста, ние трябва да вярваме в тази истина твърдо и смело. Нашият Господ Исус казва, че можем да приемем Божието царство с твърдото си убеждение в Неговото кръщение от Йоан. Исус каза: "А от дните на Иоана Кръстителя до сега небесното царство на сила се взема, и които се насилят го грабват" (Матей 11:12). Именно с тази вяра ние сме били очистени от всичките грехове на дефектите на нашите тела, мисли, умове и плът. Като вярваме, че нашият Господ взе всички тези грехове със Своето кръщение и понесе цялото осъждане на греховете, ние трябва да бъдем спасени от всичките си грехове, за да вземем в Божието царство.
Независимо от колко сте несъвършени, ако имате тази вяра, вие сте хора на вяра. Въпреки че сте несъвършени, Господ ви спаси съвършено и затова трябва да вярвате в това. Тъй като нашият Господ живее вечно, така също и нашето спасение е съвършено завинаги. Всичко, което правим, е просто да вярваме в нашето спасение, което Исус Христос ни е дал. Точно така! Ние сме спасени, като вярваме в Него в сърцата си.
Тъй като Господ е нашият съвършен Спасител, Той е разрешил всичките проблеми на нашите грехове. Вярвате ли, че нашият Господ бе кръстен, проля кръвта Си на Кръста, умря веднъж, възкръсна от мъртвите и по този начин ни даде вечното спасение? Колко чудно е това спасение? Въпреки че сме несъвършени в делата ни, все още можем да влезем в Божието царство, като вярваме в тази истина. С вяра ние ще можем да влезем в Божието царство и да се наслаждаваме на цялото славно величие и великолепие на Бога. Тези, които вярват в евангелието на водата и Духа, имат право да се наслаждават на тях. Но без тази вяра никой не може дори да стъпи в Божието царство.
Истината, която ни е спасила чрез синята, моравата и червената прежди и препредения висон, беше планирана от Бог в Исус Христос още преди създанието. Тъй като Бог реши да ни спаси, Той дойде на този свят, беше кръстен и взе веднъж завинаги греховете ни, носеше греховете на света на Кръста и беше осъден наведнъж, умря веднъж, се въздигна веднъж от мъртвите и по този начин ни даде вечното спасение. Това е нашето спасение, направено от Неговите служения на синята, моравата и червената прежди и препредения висон, и ние трябва да повярваме в това спасение. Само тогава ние ставаме Божии хора съвършено чрез вяра. Само тогава ставаме Божии работници чрез вяра. Ние ще влезем в съвършеното Божие царство и ще живеем вечно.
Свършеният Бог ни спаси съвършено, но ние все още сме несъвършени всеки ден, защото нашата плът е несъвършена. Но как е това? Когато Господ бе кръстен изцяло, всъщност Той ли взе върху Себе Си нашите грехове или не? Разбира се, че Той ги взе! Понеже нашият Господ отне нашите грехове със Своето кръщение, ние осъзнаваме, че всичките ни грехове бяха предадени върху Него с кръщението Му. Разбирате ли, че греховете ви наистина са предадени на Исус? По този начин Исус понесе нашите грехове и греховете на света на Кръста, бе разпнат и по този начин напълно изпълни Божия план за спасението. Макар да не сме съвършени, можем да влезем в Божието Царство чрез вяра. Чрез вяра в какво? Ние можем да влезем в Божието царство чрез вяра в Неговите служения на синята, моравата и червената прежди и препредения висон.
След като получихме опрощаването на греха, несъвършените са тези, които имат добра вяра и се справят добре в Църквата. Божията Църква не е място, където господстват силните, но то е място, където несъвършените господстват чрез вяра. Защо? Защото в Божията Църква ние все още можем да следваме Господа чрез вяра, само когато знаем, че сме несъвършени. Това е място за грижа и изцеление на рани. Както Небето е място, където малко дете може да "туря ръката си в гнездото на ехидна" (Исая 11:8) и няма да е ухапан, раят на тази земя е нищо друго освен Божията църква. Това е невероятната мистерия на Божията Църква.
С вяра ние влизаме в Божието царство. Именно тези, които се насилят с твърда вяра, грабват Небесното царство. Вярвате ли в тази истина в сърцата си? Аз също вярвам и затова благодаря на Бога.
И именно защото съм благодарен на Бога, аз служа на това евангелие. Аз живея за тази истина и служа на евангелието, защото все още има много хора, които сега не разбират истината за синята, моравата и червената прежди. Но точно сега, като отхвърлите въпроса дали другите служат на това евангелие или не, за вас е необходимо вие сами да вярвате в него.
Надявам се и се моля да вярвате в истината, че Исус ви спаси от греховете ви веднъж завинаги и по този начин да бъдете спасени от всичките ви грехове.