Search

Проповеди

Тема 11: Скинията

[11-19] Златният светилник (Изход 25:31-40)

Златният светилник
(Изход 25:31-40)
"Да направиш и светилника от чисто злато; изкован да направиш светилника; стъблото му, клоновете му, чашките му, топчиците му, и цветята му да са част от самия него. От страните му да се издават шест клона, три клона на светилника от едната му страна, и три клона на светилника от другата му страна. На единия клон да има три чашки, като бадеми, една топчица и едно цвете, и на другия клон три чашки като бадеми, и една топчица и едно цвете; така да има и на шестте клона, които се издават от светилника. И на стъблото на светилника да има четири чашки като бадеми, с топчиците им и цветята им. И на шестте клона, които се издават от светилника, да има под първите два клона една топчица, част от самия него, и под вторите два клона една топчица, част от самия него, и под третите два клона една топчица, част от самия него. Топчиците им и клоновете им да са част от самия него; светилникът да бъде цял изкован от чисто злато. И да му направиш седем светила; и да палят светилата му, за да светят отпреде му. Щипците му и пепелниците му да бъдат от чисто злато. От един талант чисто злато да се направи той и всички тия прибори. Внимавай да ги направиш по образеца им, който ти бе показан на планината."
 
 
Златният светилник
 
Златният светилник беше направен от талант чисто злато. Стъблото му беше изковано от самия него от талант чисто злато, с три клона излизащи от всяка от двете му страни, и седем светила поставени на върха на стъблото и на неговите шест клона. Тъй като златният светилник беше направен от талант чисто злато, това беше очарователно разкошна и красива гледка.
На върха на златния светилник имаше седем светила за маслото, което се запалваше, за да осветява светилището по всяко време. Човек може да влезе в Светилището само като вдигне и отвори вратата на Скинията, изтъкана от синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Тези, които могат да влязат в това място, са само тези, които вярват в делата на спасението, показани в синята, моравата и червената прежди. И така никой не може да влезе в Светилището без тази вяра, тъй като това е мястото, което е позволено само на онези, които познават тайната на синята, моравата и червената прежди и препредения висон, показани в покривката на Скинията.
Затова само онези, които вярват в прекрасното спасение, направено от синята, моравата и червената прежди и препредения висон, могат да станат членове на Божията църква. Четирите цвята на покривката на Скинията са сянката на евангелието на водата и Духа, предвещаваща пришествието на Исус, който пое греховете ни по света, като се кръсти, и понесе осъждането на нашите грехове, като беше разпнат и проля кръвта Си.
Никое друго освен това евангелие на водата и Духа не е евангелието на истинското опрощение на греха, което Господ ни е дал. Евангелието на водата и Духа е направено от кръщението, което Исус Христос прие, и наказанието на Кръста, което Той понесе, за да ни даде благословенията на опрощаването на греха. В действителност само онези, които искрено вярват в тази истина, могат да бъдат очистени от всичките си грехове. С други думи, Бог позволява само на онези, които вярват в истинността на синята, моравата и червената прежди и препредения висон да влязат в Светилището.
Както златният светилник вътре в Светилището винаги светеше с ярката си светлина, така и онези, които стават Божии деца, като вярват в евангелието на водата и Духа, също осветяват този свят със светлината на спасението, което спасява хората от греховете им. С други думи, само онези, които са получили опрощението на греха чрез евангелието на водата и Духа, могат да изпълняват ролята на светилника, който излъчва светлината на спасението, така че и другите да знаят тази истина и да получат опрощаването на техните грехове.
Златният светилник имаше цветя, топчици и чашки. Както Бог заповяда да поставят седем светила на светилника, когато светилникът беше запален, тъмнината в светилището отстъпваше по всяко време. Това означава, че праведните, които са били очистени от греховете им, като вярват в евангелието на водата и Духа, щеше да се съберат заедно, щеше да изградят Божията църква и щеше да осветят този свят. Светлината на светилника, който светеше в Светилището, е евангелието на водата и Духа, което изгонва тъмнината на този свят.
За да ни спаси от греха, Исус Христос дойде на тази земя, въплътен в плът на човека. И за да вземе нашите грехове, той беше кръстен от Йоан, и за да понесе осъждането на нашите грехове, Той беше разпнат. По този начин Исус се превърна в светлината на спасението. В двора на скинията грешниците предаваха греховете си на жертвоприношението си, като полагаха ръцете си на главата му и го накарваха да понесе осъждането на греховете им, като убиваха тази жертва.
По същия начин Исус Христос завърши нашето спасение, като се кръсти и умря на Кръста според Божия Закон, и Той стана светлината на спасението за цялото човечество. Съм служенията, показани в синята, моравата и червената прежди и препредения висон, Исус Христос изпълни спасението на човечеството. По този начин ние сме били спасени от нашия грях чрез вярата в евангелието на кръщението и кръвта, което Исус Христос ни е дал. Всички, които вярват в Исус, също трябва да открият тази светлина на истината.
Исус Христос е осветлил този свят със светлината на спасението, така че само онези, които са новородени от водата и Духа, могат да влязат в Божието Царство. В действителност само онези, които са новородени от водата и Духа, могат да станат част от Божията Църква и да имат право да излъчват и да разпространяват светлината на водата и Духа по целия свят. Защото само те вярват в евангелието на водата и Духа и го разпространяват, Бог е поверил това евангелие на водата и Духа специално за тях и им е позволил да излъчват светлината на истинското евангелие.
В действителност трябва да разберем, че тази работа за разпространяване на светлината на евангелието по света може да бъде извършвана само от онези, които вярват в евангелието на водата и Духа както в действителната истина. Грешните не могат да влязат в Светилището. Само онези, които вярват в евангелието, показано в синята, моравата и червената прежди на вратата на скинията, могат да влязат. Затова само онези, които познават истината за синята, моравата и червената прежди и вярват в тях в сърцата си, могат да влязат в Скинията и да изпълняват задачата да излъчват ярката светлина на спасението.
На входа на двора на скинията покривката, изработена от синята, моравата и червената прежди, също осветяваше пътя. За онези, които търсят Скинията, за да принасят своите жертви в нея, Бог направи портата на двора й от същите четири цвята. Но хората от времето на Стария Завет не можеха да станат безгрешни завинаги чрез своите ежедневни жертви. Затова трябваше да продължат да чакат Месията. Но когато Исус Христос наистина дойде, те не успяха да осъзнаят, че Той стана истинският Месия, като принесе едно вечно жертвоприношение според откровението в цветовете на покривката на Скинията.
Това е точно както съвременните християни, които, макар и да викат  името на Исус, не знаят, че Той дойде чрез синята, моравата и червената прежди и препредения висон и ни спаси съвършено. Когато хората от Стария Завет принасяха своите жертвоприношения ежедневно с полагането на ръцете си и кръвта на жертвите, те трябваше да вярват, че Спасителят щеше да дойде по този начин, точно както тяхното жертвоприношение.
По същия начин хората от този свят също трябва да повярват, че Исус Христос, Спасителят, дойде на тази земя, пое греховете на света, като се кръсти според старозаветната жертвена система за полагането на ръце и кръвта, беше разпънат и проля Своята кръв, и по този начин спаси Своя народ от греха. Но тъй като те дори не познават системата на жертвоприношенията на Стария Завет, те нямат представа дали Исус дойде чрез Своето кръщение и кръв или само чрез кръвта на Кръста, или просто като обикновен Спасител.
В Божиите очи вярата на днешните християни в системата на жертвоприношенията на Стария Завет е също толкова несъвършена, колкото вярата на израелския народ. Тъй като нямат истинска вяра в Месията, който е показан в системата на жертвоприношенията, те не могат да повярват, че Месията дойде, беше кръстен и проля кръвта Си. Но всички народи от този свят, включително Израел, трябва да повярват в евангелието на водата и Духа, че Исус ги е спасил от греховете им чрез служенията на Неговото кръщение и Неговото разпъване.
За да ви спаси от всички грехове и осъждане, Исус Христос беше кръстен и проля кръвта Си. Чрез истината, съдържана в синята, моравата и червената прежди, показани във входа на скинията, сянката на евангелието на водата и Духа, ние можем да познаем Исус Христос. Тази истина на спасението е, че хората могат да получат опрощението на греховете си, като вярват в истинското евангелие в сърцата си. Когато вярваме в евангелието на водата и Духа, което Исус Христос ни даде, като действително дойде на този свят, се кръсти и умра на Кръста, трябва да имате в сърцата си вярата, която ви спасява. Тази истина ви спаси от всичките ви грехове.
В светия Божи Дом имаше три врати-покривки. Всички тези врати бяха изтъкани от синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Както ви казах отново и отново, тези четири цвята разкриват точно Божието спасение: За да ни спаси от нашите грехове, Бог установи закона на опрощаването на греха, извършено чрез синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Ето защо, ако вярваме в този закон за опрощаването на греха, тогава Бог ще приеме нашата вяра и завинаги ще ни спаси от нашите грехове.
Именно чрез вярата в евангелието на водата и Духа, показано в синята, моравата и червената прежди, всеки от нас може да бъде спасен от всичките грехове завинаги. Чрез познаването и вярата в истинското значение на системата на жертвоприношенията, дадена от Бога, всеки може да отиде при Него. На входа на Светилището, Божия дом, имаше пет стълба, а на тези стълбове висеше покривката, изтъкана от синята, моравата и червената прежди и препредения висон. За да отидем при Бога, трябва да имаме четири вида вяра, които са показани в четирицветната покривка-врата.
Вярата, показана в синята прежда, е, че Исус Христос прие нашите грехове, като се кръсти, а вярата, показана в червената прежда, е, че Исус понесе осъждането на греха, като беше разпнат и проля кръвта Си. Вярата, показана в моравия цвят, е да вярваме, че Исус е самият Бог, а вярата, показана в препредения висон, е да вярваме в подробното Му Слово, че Бог ни направи безгрешни чрез изтриването на нашите грехове с гореспоменатата прежда, тоест със синята, моравата и червената прежди. Тази истина се нарича евангелието на водата и Духа. В действителност, като вярваме, че Исус ни е спасил чрез водата и Духа, можем да влезем в Божието царство. Това е вярата на онези, които могат да отворят вратата на скинията и да влязат в светилището.
Портата на двора на Скинията, изтъкана от синята, моравата и червената прежди, ни позволява да осъзнаем Божия план за това как Той щеше да ни спаси, показвайки ни, че нашето спасение, дохождащо от Божието опрощаване на грях, не се постига чрез нашите собствени човешки усилия. Дори ако молим за опрощаването на греховете ни всеки ден, без жертвоприношението за изкуплението на греха, предаването на греха чрез полагане на ръце и кръвопролитието ние не можем да бъдем спасени от нашите вечни грехове. Само когато жертвоприношението, което дойде да ни спаси от нашите грехове, поема нашите вечни грехове на света, можем да бъдем напълно спасени, като вярваме в тази истина и получаваме опрощение на греха по този начин.
Ако имаме в сърцата си вярата в това евангелие на истината, тогава можем да разпространяваме евангелието на спасението, което носи вечен живот на всяка изгубена душа. Като вярваме в служенията на Исус, показани в синята, моравата и червената прежди, можем да осветяваме този свят с истината за прощаване на греха. Светилникът в Светилището имаше седем светила и когато светилите бяха запалени, светлината им се отразяваше от стените на Скинията, изработени от дъски, покрити със злато, осветявайки ярко цялата вътрешна част на Светилището. Ако в Светилището нямаше светилника, тогава там би било само тъмно. Ето защо тук, в този помрачаващ се свят, Бог постави светиите и Своите служители, които вярват в евангелието на водата и Духа.
 
 

Каква е ролята на златния светилник?

 
Златният светилник ни показва, че Бог ни даде вярата в истината, която става светлината на света. Нашата вяра е да вярваме, че Исус Христос се роди на тази земя, бе кръстен и проля кръвта Си на Кръста. С други думи, Бог ни заповядва да излъчваме светлината на спасението с тази вяра. Когато държим в сърцата си евангелието на спасението и разпространяваме тази вяра, точно в този момент светлината на истината свети. Тогава хората ще видят и ще дойдат на тази ярка светлина, осъзнавайки, че Господ ги е спасил със синята, моравата и червената прежди и препредения висон, и ще станат Божий народ. Тази светлина на истината е евангелието на водата и Духа, планирано и изпълнено от Бог Отец, Син и Свети Дух.
С нашата вяра в истината, че Исус дойде на тази земя, беше кръстен и разпънат, проля кръвта Си и умря, и възкръсна от мъртвите, за да ни даде опрощаването на всичките грехове, ние разпространяваме евангелието на онези, които копнеят да бъдат спасени. Ако Исус Христос не беше кръстен и принесен в жертва за нас, вие и аз никога не бихме могли да бъдем спасени от нашите грехове.
Защото Исус беше кръстен, проля кръвта Си и беше принесен в жертва за нас, Той можеше да даде на всички грешници вярата, която ги спасява. Тук ние не просто разпространяваме някаква илюзорна доктрина. Навсякъде по света разпространяваме светлината на спасението, проявяващо се в синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Защото имаме вярата, която познава и вярва в кръщението на Исус и в жертвата Му на кръста, разпространяваме светлината на живота на онези, чиито сърца са в тъмнината. Всички онези, които така са били осветени от тази светлина, свидетелстват за великото чудо на изчезването на всичките им грехове от сърцата им. Всички хора по света ще познаят и кръщението, което Исус прие, и жертвата на Кръста, която Той принесе, за да заличи всичките грехове на света,
Защо Исус Христос трябваше да дойде на тази земя? Защо трябваше да бъде кръстен? Защо Той трябваше да умре на Кръста? Защо след три дни трябваше да възкръсне от мъртвите? Причината за всичко това е, че Исус Христос е Месия. За да изпълни всичките дела на спасението като Месия, Исус беше кръстен и проля кръвта Си и по този начин запали светлината на спасението на грешниците. Следователно, като разпространяваме светлината на спасението по целия свят, можем да дадем възможност на мнозина да познаят тази истина, да повярват в нея и по този начин да получат вечен живот.
Вие и аз сме светилникът, който осветява този свят със светлината на евангелието на водата и Духа. Чрез евангелието, което разпространяваме, хората ще познаят светлината на истината, която ги спасява. Тези, които търсят светлината в този тъмен свят, ще видят тази ярка светлина, която разпространяваме, ще дойдат до светлината на истината и ще се спасят от всичките им грехове. Като дойдат до вярата в тази истина, всички човешки същества могат да бъдат спасени.
Това евангелие не е теоретичен въпрос. В действителност трябва да вярваме с целите си сърца. Можем да работим, за да разпространяваме евангелието, само когато наистина вярваме в служенията на Исус, показани в синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Но дори и да сме получили опрощението на греха, без светилото, в което може да се постави масло, ние не можем да излъчваме светлината завинаги, и така Бог ни е дал Божията Църква, нашия светилник. На всеки клон на светилника имаше чашки, а под тези чашки бяха топчици. Това означава нищо друго освен Църквата, построена чрез вяра.
Мястото, където са събрани само онези, които наистина са получили опрощението на греха чрез вярата в сърцата им, е истинската Божия Църква. Главата на Църквата е Исус Христос, а Църквата е Неговото тяло. Точно както тялото се движи точно както главата заповядва, Църквата движи ръцете и краката си, както заповядва Исус Христос. Така служим на евангелието. Тогава какво гледа Божията църква? Проникнат от тъмни грехове, целият свят умира, а Църквата гледа душите в средата му, които не могат да не бъдат осъдени на ада. Божията Църква ги осветява със светлината на спасението. Ето какво вие и аз правим в Неговата Църква с нашата вяра в евангелието.
В страни, където има дълга история на християнството, има много хора, които са учени и имат широки познания на Библията. Сигурен съм, че когато някои от тези хора, които постоянно търсят действителната истина, ще се срещнат с тази истина, те веднага ще получат опрощаването на греховете им. За да разпространявам евангелието на водата и Духа на такива хора, аз работя, като се обединявам с всички новородени светии във вярата.
Тъй като християнството, за разлика от другите религии, е положило основата на вярата си в Словото, хората ще получат опрощаването на греха, ако само ще разпространяваме Словото правилно. Но има и такива, които свирепо се противопоставят на тази истина, само я осмиват и не вярват в нея, колкото и да се проповядва. Особено, има някои упорити религиозни фанатици, които не вярват в Божието Слово, и такива хора никога няма да повярват в тази истина за водата и Духа. Но какво да кажем за онези, които приемат Библията като Божието Слово? Безброй от тях ще получат опрощението на греха, като чуват и вярват в това евангелие.
Именно защото имам тази вяра, аз служа на Бога заедно с вас до този ден. В следващите дни това евангелие ще бъде разпространено до безброй хора и ще се покажат велики дела на евангелието. Възможно е дори, че Бог работи, където не можем да видим, и хиляди хора всъщност получават опрощаването на греха си всеки ден. И като вас и мен, много хора ще станат светилата и ще разпространяват на хората от целия свят вярата на сърцата си в спасението, показано в синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Сигурен съм, че докато осветяват целия свят, новите вярващи ще продължават да се издигат и те също ще бъдат подхранвани и ще разпространяват това евангелие на свой ред.
Ние, които вече станахме светилата на Бога, излъчваме светлината на спасението с нашата вяра в истината, показана в синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Синята прежда излъчва светлината на истината за кръщението на Исус – тоест, Исус понесе греховете на целия свят, като беше кръстен от Йоан; моравата прежда излъчва светлината на истината, че Исус Христос е Царят на царете; червената прежда излъчва светлината на истината, че Исус донесе греховете на света на Кръста и проля кръвта Си върху него; а препреденият висон излъчва светлината на истината, че Божието слово е направило грешници праведни. Евангелското слово на водата и Духа, дадено от Бога, е светлината на истината, показана в синята, моравата и червената прежди и препредения висон.
Това евангелие ни казва, че Той ще се върне на тази земя като Господ на Второто пришествие, ще ни възкреси, ще ни накара да царуваме с Него хиляда години в Хилядолетното царство и ще ни позволи да влезем във вечното Божие Царство и да живеем вечно. Можете ли да си представите какъв е вечният живот?
Тази вселена е толкова просторна и широка, че учените казват, че съществуват звездни системи върху звездни системи в други безброй галактики извън собствената ни слънчева система и Млечния път. Просторите на Вселената, които Бог създаде, са страхотно колосални. Отвъд нашата известна вселена, безбройни простори, които дори не знаем, лежат в галактиките. Метеорите, които падат сега, всъщност са парчета планети, които се разпаднаха далече в дълбоки галактики преди милиарди години и само сега достигат земната атмосфера и изгарят.
С други думи, само сега видим това, което се случи преди милиарди години. По този начин огромните простори на вселената, създадени от Бог, все още остават неизвестни. Но дори когато вселената е неизвестна за нас, за Бога тя е толкова малка, колкото дланта на една ръка. Бог е всезнаещият и всемогъщият, който създаде всичко и установи реда на Вселената.
Ние осветяваме света със светлината на истината, че като вярват в евангелието на водата и Духа, всички могат да получат вечното опрощаване на греха и да се радват на вечния живот. Божиите деца имат ярката светлина на живота, която им позволява да живеят вечно с Исус Христос. Бог живее с нас завинаги, като ни позволява да се наслаждаваме на Неговите удоволствия и да се облечем в Неговата слава. Защо? Защото ние вярваме в светлината на евангелието на Неговата сила. След като открихме тази светлина, която ни позволи да разберем истината, не можем просто да не разпространяваме тази светлина пред другите.
И когато видяхме Божието провидение, което действа в цялата вселена, нашата вяра в Неговите дела не можеше да не се издигне. Някои звезди изчезнаха преди милиарди години, но все пак очите ни все още ги виждат, защото те бяха милиарди светлинни години от тази планета! Можем просто да си представим понятието "вечност", когато размишляваме върху безкрайността на Вселената.
Ние, които сме станали част от Божията Църква, сега живеем живота си, като разпространяваме светлината на истинското евангелие, защото вярваме в истината, показана в синята, моравата и червената прежди. Ние вярваме, че това спасение ни гарантира вечен и благословен живот в Царството на нашия Отец. И знаем, че Бог желае всички хора да бъдат спасени и да дойдат до познаването на истината (1 Тимотей 2:4). Затова онези, които познават светлината на спасението, трябва да продължават да разпространяват евангелието на водата и Духа, задача, която Бог им е поверил.
Бог ни благослови, за да можем да вършим тази работа. Осъзнавайки колко велико е благословението на този факт, правилното нещо за нас да правим е да изпълняваме възложените на нас задачи чрез вяра. Надявам се, че всички вие ще напълните сърцата си със светлината, която знае Божията истина. По Божията благодат вие и аз сме повярвали в служенията на спасението, показани в синята, моравата и червената прежди и препредения висон, и ние сме станали светлината на спасението за целия свят, тези, които осветяват целия свят. Алилуя! Благодаря на Бога.