Search

Проповеди

Тема 11: Скинията

[11-18] Трапезата на присътствените хлябове (Изход 37:10-16)

Трапезата на присътствените хлябове
(Изход 37:10-16)
"И направи трапезата от ситимово дърво, два лакътя дълга, един лакът широка, и лакът и половина висока. Обкова я с чисто злато, и направи й златен венец наоколо. Направи й наоколо и перваз, една длан широк, и направи златен венец около перваза й. И изля за нея четири златни колелца, и постави колелцата на четирите ъгъла, които бяха при четирите й нозе. До самия перваз бяха колелцата, като влагалища на върлините, за да се носи трапезата. Направи върлините от ситимово дърво, и обкова ги със злато, за да се носи трапезата с тях. И направи от чисто злато приборите, които бяха на трапезата, блюдата й, темянниците й, тасовете й, и поливалниците й, за употреба при възлиянията."
 
 
 

Като поставим перваза в нашите сърца, ние трябва да станем онези, които ядат хляба на живота

 
Трапезата за хлябовете на предложението
 
Трапезата на присътствените хлябове, един от принадлежностите, намиращи се в скинията, беше направена от акациево дърво и обкована с чисто злато. Тя беше дълга два лакътя (90 см: 3 фута), висока един лакът и половина (67,5 см: 2,2 фута) и широка един лакът (45 см: 1,5 фута). На трапезата на присътствените хлябове винаги бяха поставени 12 хляба и този хляб можеше да се яде само от свещеници (Левит 24:5-9).
Измежду характеристиките на трапезата на присътствените хлябове са: тя имаше перваза наоколо й една длан широк; навсякъде около този перваз имаше злато; четири златни колелца бяха поставени на четирите ъгъла; а колелцата държаха върлините от акациево дърво, покрити със злато, използвани за транспортиране на трапезата. Приборите на трапезата – блюдата, темянниците, тасовете и поливалниците й за употреба при възлиянията – също бяха направени от злато.
В Изход 37:11-12 е написано: "Обкова я с чисто злато, и направи й златен венец наоколо. Направи й наоколо и перваз, една длан широк, и направи златен венец около перваза й." Трапезата на присътствените хлябове в Светилището на Божия Дом имаше перваза, който беше една длан широк, а наоколо перваза беше поставен златен венец. Защо Бог заповяда на Мойсей да постави такъв перваз? Този перваз една длан широк, изпъкнала на около 10 см, беше да предпазва хляба на трапезата от падане.
Тъй като само свещениците можеха да ядат хляба, който беше поставен на трапезата, трябва да станем онези, които могат да ядат този хляб духовно. Само онези, които са спасени от греха и са получили вечен живот чрез вяра в кръщението на Исус Христос и кръвта на Кръста – с други думи, само тези, които вярват в евангелието на водата и Духа като спасението – могат да ядат този хляб.
Тъй като первазът една длан широк беше поставен особено навсякъде наоколо трапезата на присътствените хлябове на Скинията, той предпазваше хляба от хлъзгане и падане. И всяка събота на трапезата се поставяше горещ, пресен хляб. Трябва да обръщаме особено внимание на факта, че наоколо трапезата на присътствените хлябове беше направен перваз една длан широк и че первазът беше обгърнат навсякъде със злато.
Первазът на трапезата на присътствените хлябове ни показва, че трябва да държим в сърцата си Словото на истината, което ни води до спасението, и по този начин да получим вечен живот. Това ни казва, че можем да имаме духовната вяра в синята, моравата и червената прежди и препредения висон, използвани за входа на Скинията, само когато вярваме в кръщението на Исус Христос и кръвта на Кръста. И ние осъзнахме чрез това откровение, че само онези, които вярват в тази истина, показана в тези синя, морава и червена прежди и препреден висон, са направени Божии деца.
Тъй като няма да имаме нищо общо с Господа, ако не вярваме по този начин, онези от нас, които искат да имат хляба на живота, трябва да имат вярата в евангелието на водата и Духа, показано в синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Трябва да вярваме, че само евангелието на водата и Духа е действителната истина за спасението. Накратко, Бог ни казва да вдигнем перваза на вярата в сърцата си, така че Словото на спасението да не се хлъзне от нас.
Това евангелие на водата и на Духа ни е предадено от епохата на Ранната Църква. От тази епоха на Ранната Църква до днес Бог е очистил греховете на тези, които вярват в това евангелие. Можем да видим, че сега, както и преди, Бог спасява душите на онези, които вярват в истината на това евангелие на водата и Духа. Ние сме спасени, като вярваме в истината, показана във вратата на Скинията, и Бог ни даде възможност да живеем духовно, като вдигаме перваза в сърцата си.
От нашата вяра в евангелието на водата и Духа, дадено от Господа, ние получихме вечен живот и чрез това евангелие на истината успяхме да споделяме хляба на живота с другите. И ние също започнахме да служим на праведните Божии дела. Дори когато вярваме в евангелието на водата и Духа, ако не успеем да се държим твърдо за истината на това евангелие с преминаването на времето и го загубим, тогава това няма да означава нищо друго освен загуба на нашия живот. И така, ние трябва да вдигнем перваза на вярата в сърцата си, като непрекъснато размишляваме върху евангелието на водата и Духа с вярата.
 
 

В нашите сърца трябва да бъде вярата в евангелието, съдържащо се в синята, моравата и червената прежди

 
Ако хората не вярват в тази истина, те не могат да бъдат спасени от греховете си. Те могат сами да настояват, че са били определено спасени, но точно сега, защото сърцата им не се държат и не вярват в евангелието на водата и Духа, проявяващо се в синята, моравата и червената прежди, това спасение е просто несъвършено.
Невяра в евангелието на водата и Духа както в истината е същият грях като самото изоставяне на Господа. Хлябът на живота не е просто нещо, което трябва да притежаваме, но той е нещо, което трябва да поставим в устата си, да го дъвчем и да го изядем, и по този начин да направим неговата истина наша. Когато живеем без да вярваме в Божието слово и без да го държим в сърцата си, истината за спасението ще изчезне от сърцето ни много бързо.
Може да се чудите как е възможно да загубите такова скъпо спасение, когато вече сте спасени от греха. Но за съжаление, мнозина, които не се държат за Божието Слово, макар в началото да получиха радостно истината, в крайна сметка ще умрат, защото нямат корен на вяра, основан на истинското евангелие.
По отношение на този въпрос Исус говори за четири различни вида почва на сърцето в "притчата за сеяча" (Матей 13:3-9,18-23). В тази притча, семената на Божията истина бяха посети на четири различни вида земя на сърцето на човечеството. Първият вид почва беше край пътя, вторият беше каменен, третият беше трънлив, а четвъртият беше добра земя. Измежду тях семената, които паднаха на първите три вида почва, не дадоха никакви плодове, а само онези, които паднаха на четвъртия вид почва, тази добра земя, дадоха плодове. Това означава, че много хора могат да загубят спасението си насред път, въпреки че веднъж бяха чули и приели евангелието на водата и Духа, истинското евангелие на спасението. И така трябва да помним, че ако почвата на сърцата ни не е добра, възможно е да загубим нашето спасение, което Господ ни е дал.
Ако в сърцата си вярваме в спасението, което идва от синята, моравата и червената прежди, тогава почвата на нашите сърца може да бъде добра. Но понякога виждаме, че някои хора губят спасението си от неспособността си да защитят своята вяра в резултат на това, че тяхната вяра в Божието слово не е дълбоко вкоренена. Ето защо ние трябва да останем в Божията Църква, да ядем хляба на живота всеки ден и да растем във вяра. С истината, показана в синята, моравата и червената прежди, Бог ни подхранва ежедневно, за да расте нашата вяра.
Трябва да утвърждаваме в сърцата си всеки ден опрощението на греха, което сме получили. Истината, която трябва да се намира в сърцата ни, е спасението на евангелието на водата и Духа, показано в синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Тази истина на спасението е в сърцата на онези, които са получили опрощението на греха. Като подновяваме нашата вяра в това истинско евангелие на водата и Духа, можем да живеем ден след ден като Божии деца.
И така, дори и тези, които вярват в евангелието на водата и Духа, също трябва да размишляват ежегодно върху евангелието на Божията правда, показана в синята, моравата и червената прежди и препредения висон, и да утвърждават своята вяра всеки ден. Защо? Защото, ако винаги не се държим непоколебимо за евангелието на водата и Духа и не го потвърждаваме, тогава можем да го загубим по всяко време. Винаги трябва да помним какво писателят на Евреи каза на еврейската диаспора: "Затова ние сме длъжни да внимаваме провече на туй, което сме чули, да не би да го изгубим някога" (Евреи 2:1).
Днес дори между онези, които познават евангелието на водата и Духа, виждаме, че има много, чиято вяра в евангелието увяхва с течение на времето. Това е така, защото те, макар че вече са повярвали в евангелието на водата и Духа, не успяха да ядат хляба на живота непрекъснато в Светилището, и в резултат на това сърцата им не са били пречистени с истинската вяра.
Има и много слуги на Сатана в този свят, които се опитват да убият праведните, като ги хранят с квасен хляб, т.е. ученията на собствената си плът. Ако фалшивото евангелие е въведено в Божията Църква, тогава истината се смесва с лъжите, превръщайки вярващите в хора, които не могат да бъдат приети от Господа. Такива хора знаят истината, но не вярват поради неспособността си да вдигнат перваза на вярата и така стават хора, които вече не са напълно спасени от греха. Притчи 22:28 казва: "Не премествай старите межди, Които са положили бащите ти."
Затова критично важно е да не премахнем междата на нашата вяра. Трябва ясно да очертаем границата на истинската вяра и да я защитаваме до деня, в който се върне нашият Господ. Само тогава можем винаги да се храним с хляба на живота, само тогава Господ може да живее в дълбочината на сърцата ни и едва тогава можем да имаме вечен живот. Независимо от колко хляб ни дава Бог, ако не оценяваме неговата скъпоценност и не се държим за нея със сърцата си или ако премахнем перваза на сърцата си и позволяваме на хляба на живота да се хлъзне от трапезата, тогава в крайна сметка ще се превърнат в деца на унищожение.
Някои от нас неотдавна получиха опрощението на греха, докато другите чуха евангелието на водата и Духа за първи път и бяха спасени от греховете си преди десетилетия. Тъй като това, което чуваме всеки ден, е Словото на евангелието на водата и Духа, много възможно е някои от нас да се чувстват уморени веднага щом чуят, че думата "вода" от евангелието на водата и Духа е спомената. Но все пак, трябва да продължим да ядем хляба на истинското евангелие. За колко време трябва да правим това? До деня, когато Господ се върне.
Някои от вас може да се оплакват, че винаги и многократно проповядвам евангелието на водата и Духа, но трябва да осъзнаете защо трябва да проповядвам по този начин. Това е така, защото нашата вяра трябва да бъде укрепвана все повече и повече, като размишляваме върху евангелието на водата и Духа, за да станем Божии работници. Трябва да изпълняме ролята на верния и надежден страж за душите на тази епоха. И за новородените души това истинско евангелие на водата и Духа е хлябът на живота и истинската храна на вярата. И така трябва да ядем този хляб ежедневно, и не само това – тоест ние не трябва да го имаме само за себе си, а също трябва да го споделяме с другите всеки ден, така че и те да могат да получат опрощението на греха.
Хлябът на праведните е да разпространяват евангелското слово на водата и Духа и по този начин да избавят хората от властта на тъмнината и да ги преселят в царството на Неговия възлюбен Син (Йоан 04:34, Колосяни 01:13). Ако пропускаме да ядем хляба на евангелието на водата и Духа, тогава неизбежно ще се разболеем или ще умрем. Понякога, поради слабостта на нашата плът, нашата вяра в евангелието на водата и Духа може да бъде отслабена. Но ако се държим за евангелието на водата и Духа във време на беда, всъщност то може да се превърне в единична възможност за душите ни да станат още по-силни.
Когато чуем и размишляваме върху това евангелие на истината, колкото повече го чуваме, толкова повече душите ни се засилват, толкова по-силна става нашата вяра и по-обновена е силата, която виждаме в сърцата си. Ние трябва да чуваме евангелието на водата и Духа всеки ден и да утвърждаваме и усъвършенстваме нашата вяра в това евангелие. Както Бог казва: "Отмахни нечистото от среброто, И ще излезе съд за златаря" (Притчи 25:4), ние се нуждаем от усъвършенстване на вярата, тоест ние трябва да продължим да чуем евангелието на водата и Духа, да го признаваме в сърцата ни и да размишляваме върху него от време на време – защото евангелието на водата и Духът е хлябът на живота, който ни кара да живеем! Както Исус каза в Господната молитва: "Дай ни ежедневния хляб", нашият Господ наистина ни даде Словото на евангелието на водата и Духа. Ето защо Той ни каза да се молим по този начин.
Що се отнася до спасението на опрощаването на греха, което Бог ни е дал, трябва да уясним каква бе била вярата ни преди да се спасихме от греха. "Преди да разбрах тази истина, не бях спасен от греха." Трябва ясно да признаем, че по онова време, макар че вярвахме в Исус, не бяхме спасени от греха. "Не бях напълно спасен от грях по онова време, но когато продължих да чувам това евангелие на водата и Духа, аз повярвах в него в сърцето ми с течение на времето.
Макар да вярвах по-рано, че Исус е мой Спасител, моето спасение не беше съвършено дотогава, но сега, като чух истинското евангелие на водата и Духа, аз наистина бях спасен. Сега действително мога да вярвам в евангелието на водата и Духа и наистина вярвам в него." Само когато осъзнавате и вярвате, че Господ ви спаси напълно от греха с Неговото кръщение и кръвта на Кръста, дарът на истинското спасение се спуска на сърцата ви от Небето. Тази вяра в истината е истинската вяра, която ви спасява.
Евангелието на водата и Духът, показано в Библията, е различно от вярата, която имахме преди. По онова време ние вярвахме в евангелието само на кръвта на Кръста вместо това съвършено евангелие на водата и Духа. Вярата само в Кръста и вярата в евангелието на водата и Духа могат да изглеждат подобни на пръв поглед, но в крайна сметка те са напълно различни. Преди да познахте това евангелие на водата и Духа, не бяхте ли вярвали само в кръвта на Кръста? Всичките ви грехове бяха ли изличени тогава? Разбира се, че не! Когато вярвахте само в кръвта на Исус на Кръста, все още имахте грехове в сърцата си. Това е разликата между вярата в евангелието на водата и Духа и вярата само в Кръста.
Ясната разлика е, че онези, които вярват само в кръвта на Кръста, не са спасени, докато тези, които вярват в евангелието на водата и Духа, са спасени от всичките си грехове. И така душите им са несъмнено различни. Но обикновените хора не осъзнават това. Въпреки че двата евангелия могат да изглеждат подобни, между двата има голяма празнина на вяра, която не може да бъде съкратена. Ако малката разлика между това дали вярваме в кръщението на Исус ни кара да получаваме или да губим вечния живот, тогава можем само да признаем, че има разлика между тези два вероизповедания, която никога не може да бъде пренебрегната.
Трябва да знаем точно каква вяра съставлява границата на нашето спасение от греха. За да бъдем спасени от греха, трябва да вярваме в евангелието на водата и Духа. Това евангелие на водата и Духа е истината за опрощението на греха. Ясното положение на спасението ще бъде ваше, когато признаете, че не бяхте спасени преди да повярвахте в евангелието на водата и Духа, и че сега наистина вярвате в истинското евангелие с цялото си сърце.
Ако вярвате в евангелието на водата и Духа в дълбочината на вашите сърца, то вие трябва да признаете ясно пред Бога, че получихте опрощаването на греховете си, като чухте и повярвахте в евангелието на водата и Духа, Ако вече сте повярвали в истината за евангелието на водата и Духа, то вие несъмнено можете да намерите доказателства в сърцата си.
Трябва внимателно да разгледаме нашата вяра пред Бога. Няма абсолютно никакъв срам в изследването на нашата вяра. Ако това ви отне пет години, откакто първо повярвахте в Исус, за да повярвате в евангелието на водата и Духа в дълбочината на вашите сърца, изобщо няма срам. Ако това ви отне 10 години, за да бъдете спасени, няма срам в това, и ако беше ви нужно дори 20 години, за да бъдете спасени, все още няма срам в това. Напротив, това е благословение.
Реалността обаче е, че има много, които се преструват, че са спасени от греха. Но Светият Дух, който издирва всичко, не може да одобри тяхната вяра, защото те не чертаят ясна линия на спасение честно. Много по-мъдро е, дори и сега, да очертаем ясно границата на нашето спасение – не да знаем точния ден, в който бяхме спасени, но важно е да разграничим ясно времето преди и след като бяхме спасени – и да изповядваме нашата съвършена вяра ясно.
 
 

Нашите отци на вяра също вярваха в същото евангелие, в което сега вярваме

 
След като преминаха Червено море, когато хората на Израел се опитваха да преминат река Йордан, за да влязат в Ханаанската земя, те можеха безопасно да направят преминаването само когато действително следваха своите свещеници, които първо носеха Божия ковчег на свидетелството. Ако само си мислим за себе си: "О, по такъв начин аз мога да премина река Йордан" и всъщност не правим преминаването, тогава не можем да влезем в Ханаанската земя, защото все още оставаме от другата страна на реката. За да влезем в Ханаанската земя, ние абсолютно трябва да преминем Червено море и река Йордан чрез нашата вяра в Господа.
Духовно казано, река Йордан е реката на смъртта и на възкресението. Вярата, която ни е спасила от греха, е вярата: "Трябва да бъда хвърлен в ада, но Господ дойде на тази земя и ме спаси със Своето кръщение и кръвта на Кръста." За да ни спаси съвършено, Господ беше кръстен в река Йордан и проля кръвта Си на кръста. По този начин Той пое нашите грехове и заплати заплатата на греха, като пожертва собствения Си живот от нашето име. Сега трябва да вярваме в тази истина и да очертаем ясно линията на вярата и линията на спасението в сърцата ни.
Докато проповядвам Божието Слово, виждам, че в Неговата Църква има много хора, които все още не са начертали ясно линията на спасението в дълбочината на сърцата си и следователно не са в състояние да следват Господа. Те се чудят как те могат да нарисуват тази линия преди и след тяхното спасение. Те се извиняват, като казват: "Имаше ли някога на този свят някой, който беше начертал тази линия? Апостол Павел ли направи това? Питър ли направи това? Никой никога не е начертал тази линия." Но всичките апостоли на вярата, като Павел и Петър, бяха начертали линията на спасението.
В случая с Павел, той я начерта по пътя си в Дамаск. И така той често споменаваше думите "веднъж, в минали времена или преди" за разлика от думата "сега". Що се отнася до Петър, той използваше същите гореспоменати думи (1 Петрово 02:10, 25). Можем да видим, че той също начерта тази линия, когато погледнем признанията му: "Ти си Христос, Син на живия Бог" (Матей 16:16) и "Която в образа на кръщението и сега ви спасява, (не измиването на плътската нечистота, но позива към Бога на чиста съвест), чрез възкресението на Исуса Христа" (1 Петрово 03:21). Както Павел, така и Петър очевидно начертаха линията на вярата между преди и след тяхното спасение.
И така въпросът дали вярвате в евангелието на водата и Духа не е проблем на някой друг, но е фундаментално проблем на собствената ви душа. Слугите на Бога в Библията се занимават с проблема за греха. Тъй като това е критично важен проблем за всички нас, ние самите трябва да го решим чрез вяра. Когато вярваме в евангелието на водата и Духа и по този начин решаваме проблема на греха от дълбочината на сърцата си, Бог е много доволен. Искате ли да угодите на Бога? Тогава всичко, което трябва да направите, е да разпознаете вашата греховност и да разрешите този проблем, като вярвате в евангелието на водата и Духа. Ако все още не сте били спасени, тогава трябва да изповядате: "Господи, все още не съм спасен".
Исус каза: "Каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата" (Матей 16:19). От наша страна първо трябва да признаем: "Бог ме спаси с водата и Духа. Точно сега, в дълбочината на сърцето си, вярвам в истината за евангелието на водата и Духа. Няма никакво съмнение, че Господ ме е спасил чрез евангелието на водата и Духа."
Ние всички трябва да приемем евангелието на водата и Духа в нашите сърца. "Вярвам в това евангелие. Защото това е истината, защото Господ е изличил греховете ми повече от достатъчно, вярвам в това евангелие сега. Не бях спасен чрез вяра досега." Когато по такъв начин признаваме и вярваме в евангелието, дадено от Господ, тогава Бог ни казва: "Аз одобрявам твоята вяра."
Когато Бог вече ни е дал истината на водата и Духа, която може да ни спаси съвършено, ако ние от нашата страна не начертаем линията на спасението и не приемем това спасение, като повярваме в тази истина, тогава Бог, от Неговата страна, не може да ни разпознае като спасени. Тъй като Бог отнася се към нас с личност и не задължително, ако не вярвате в евангелието на водата и Духа в дълбочината на сърцата си, тогава Той не може да ви даде опрощението на греха. С други думи, ако в сърцата си не признавате евангелието на водата и Духа, Светият Дух не може да живее в сърцата ви.
Отхвърляме ли всички други евангелия освен евангелието на водата и Духа като лъжливи? Или мислим, че дори такива фалшиви евангелия все още са полезни и че няма нужда да ги изхвърляме? Трябва да се изследваме и да видим как точно вярваме. Да предположим за момент, че се натъкваме на купчина използвани уреди и електроника. Да предположим по-нататък, че някои от тях прибираме вкъщи, мислейки, че все още можем да ги използваме, но по-късно разбираме, че никой от тях не работи и че всички са безполезни. Трябва ли все още да ги запазим или да ги изхвърлим? Щом решим, че всички те са безполезни, разбира се, трябва да ги изхвърлим. Когато правите заключение, че нещо никога няма да е полезно за вас и изобщо не е автентично, тогава вие също трябва да знаете как да го изхвърлите решително.
Ако така трябва да действаме по отношение на земните неща, как трябва да действаме тогава, когато става въпрос за духовните ни неща? Ние трябва да сме още по-решителни в отхвърлянето на лъжите в духовните ни дела. Трябва да начертаем ясна линия, която отличава нашата вяра в евангелието на водата и Духа от фалшивата вяра само в кръвта на Кръста; ние трябва да признаем, че вярата само в кръвта на Кръста никога не може да ни доведе до спасението; и ние трябва решително да изхвърлим тази несъвършена доктрина. Какво е библейското евангелие? Евангелието само на кръвта на Кръста? Или евангелието на водата и Духа? Вашата вяра в евангелието на водата и Духа, която ви спаси от вашите грехове, е угодна на Бога.
Накратко, има два вида християни: онези, които познават и вярват в евангелието на водата и Духа и тези, които не правят така. Може да изглежда така, сякаш и двата вида водят подобен живот на вяра, но истината е, че те са напълно различни. Смятате ли случайно, че несъвършеното евангелие, в което вярвахте преди, все още има някаква полза? Вие ли все още го запазвате през цялото това време, мислейки, че то ще може да е полезно по-късно?
Такава вяра е фалшива вяра, нещо, което е произлязло от мисли, създадени от човека, и трябва да отхвърлите целия стар багаж от вашето минало. Именно защото все още не сте изхвърлили това, което е фалшиво и лъжливо, имате проблеми в дълбочината на вашите сърца. Съветвам ви да помните Словото Му: "Да пазите повеленията Ми. Да не пущаш добитъка си с добитък от друга порода; да не сееш разнородни семена в нивата си; нито да обличаш дреха тъкана от разновидна прежда" (Левит 19:19).
 
 
За да влезем в светилището, трябва да влезем само чрез неговата врата
 
От какъв материал беше направена вратата на Скинията? Тя беше изтъкана от синята, моравата и червената и препредения висон. Онези, които са били новородени от вода и Дух, трябва да отворят тази врата на Скинията и да влязат в светилището. Под стълбовете на вратата на скинията бяха поставени бронзови подложки. Тези бронзови подложки ни карат да признаем, че евангелието на водата и Духът е истината за спасението.
Те ни учат, че макар да нямахме друг избор, освен да бъдем осъдени от Бога и да умрем за нашите грехове, като получихме благословението да се новородим от водата и Духа чрез евангелието на водата и Духа, ние станахме Божии хора. Можем да влезем в Скинията само когато отхвърлим погрешната представа, че, измежду цветовете на четирите прежди, използвани за неината врата, можем да бъдем спасени, като вярваме само в служението на Исус, което е показана само в червената прежда.
Ако не изхвърлим нашите егоцентрични мисли и вяра, никога не можем да вярваме в спасението, показано в синята, моравата и червената прежди. Трябва да признаем, че истината, показана в синята, моравата и червената прежди и препредения висон е евангелието на водата и Духа, и ние трябва да признаем грешката на нашите егоцентрични мисли, когато бяхме вярвали само в кръвта на Кръста преди това.
Ако Бог желае, тогава Той ще ви отведе до истината на евангелието на водата и Духа. Само тези, които вярват в тази истина на евангелието на водата и Духа, могат да бъдат очистени от всичките им грехове и да получат вечен живот. Само тогава можем да отворим вратата на спасението, като вярваме в тази истина в дълбочината на сърцата си, и да влезем в Светилището,
Ако не успеете да разпознаете заблудата на нашата стара вяра, която бяхте имали, преди да познахте евангелието на водата и Духа, тогава ще понесете наказанието за греха, защото вие не бихте могли да бъдете спасени. Ако това се случи, не бихте могли дори да влезете в Светилището и да имате хляба на живота. Само когато влизате в Светилището чрез вярата в евангелието на водата и Духа, можете да имате хляба на живота.
Трябва да осъзнаете, че Господ ви е направил Божии деца, като изми греховете ви със Своето кръщение, синята прежда, и като понесе наказанието за греховете ви с кръвопролитието на Кръста, червената прежда. И трябва ясно да осъзнавате и повярвате, че евангелието на водата и Духа е истината, която е абсолютно необходима за вас. Можете да влезете в Божията Църква и да споделяте хляба на живота с праведните, само когато знаете, че Бог е Този, който ви е дал евангелието на водата и Духа, и само когато вярвате в това евангелие.
 
 

Плътта на Господа е хлябът на живота и на опрощението на греха

 
Нека четем Йоан 6:49-53: "Бащите ви ядоха манната в пустинята и все пак измряха. Тоя е хлябът, който слиза от небето, за да яде някой от него и да не умре. Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Ако яде някой от тоя хляб, ще живее до века; да! и хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът която Аз ще дам за живота на света. Тогава юдеите взеха да се препират помежду си, казвайки: Как може Този да ни даде да ядем плътта Му? Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия Син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си." Исус каза, че онези, които ядат плътта Му и пият кръвта Му, имат вечен живот. Този цитат означава, че всички ние трябва да ядем плътта на Исус и да пием кръвта Му.
Как тогава можем да ядем плътта на Исус и да пием кръвта Му? Именно чрез вярата в евангелието на водата и Духа можем да ядем плътта на Исус и да пием Неговата кръв. Като вярваме, че Исус пое всичките ни грехове със Своето кръщение, можем да ядем плътта Му, и като вярваме, че Исус понесе греховете ни и беше осъден на Кръста за тях, можем да пием Неговата кръв.
Ние също трябва да вярваме, че чрез делата на спасението, показани в синята, моравата и червената прежди и препредения висон, Исус изличи нашите грехове и ни направи Божии собствени деца. Независимо от това, как бяхте вярвали, преди да повярвахте в евангелието на водата и Духа, трябва да признаете, че тази стара вяра е грешна и сега трябва да вдигнете перваза на вярата, като имате плътта и кръвта на Исус и ядете хляба на Словото.
Йоан 6:53 казва: "Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия Син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си." Дори и сега някои хора използват този цитат, за да обосновават доктрината за транссубстанциация. Това учение твърди, че хлябът и виното, използвани в Светото причастие, се превръщат в истинската плът и кръв на Исус, когато изпълняват ритуала с вяра. Но трябва да осъзнаем и вярваме, че този цитат от Йоан 6:53 изобщо не говори за транссубстанциация, но всъщност говори за евангелието на водата на Духа.
По време на Светото причастие, ако чакате в реда и свещеникът вмъква парче хляб в устата ви, тогава този хляб ли се превръща в тялото на Исус? Не! Можем да ядем плътта на Исус и да пием кръвта Му, като вярваме, че Исус дойде на тази земя, пое греховете на света и ги очисти, като се кръсти, донесе тези грехове на Кръста и умря върху него, и по този начин спаси нас от смъртта.
Тези, които ядат плътта на Исус и пият кръвта Му чрез вяра, са тези, които вярват в истината, че Исус, със синята и червената прежди, ни спаси от греха, като прие нашите грехове и понесе осъждането на греха на собственото Си тяло. Трябва да ядем плътта на Исус и да пием кръвта Му с вярата ни в кръщението и кръвта на Исус Христос.
За да приеме нашите грехове, предадени върху Него, Исус беше кръстен от Йоан Кръстител в река Йордан, Нека четем Матей 3:15-17: "А Исус в отговор му рече: Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право [всяка праведност – бележка на преводача]. Тогава Иоан го остави. И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него; и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение."
Именно защото Исус пое всички грехове, когато Той беше кръстен от Йоан, и умря на кръста, Той изпълни цялата Божия праведност. Нашата вяра в истината на евангелието, че всички грехове на света бяха предадени на Исус Христос, когато Той беше кръстен от Йоан, е истинската вяра, с която можем да ядем плътта на Исус и да пием Неговата кръв.
Ако признавате тази истина, тогава вече сте яли плътта на Исус чрез вяра. Това, че вашите грехове на света са били предадени на Исус Христос веднъж завинаги, е истината, и затова критично важно е да вярвате в това в дълбочината на вашите сърца. Тази вяра е вярата, която ви позволява да ядете плътта на Исус. Вашите грехове бяха ли предадени на Исус чрез Неговото кръщение? Само когато вярвате, можете да ядете плътта на Исус. След като кръсти Исус, Йоан Кръстител извика: "Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!" (Йоан 1:29)
И понеже Исус беше приел греховете на света чрез кръщението Си, Той носеше ги всички на Своето тяло, беше разпънат, проля кръвта Си и умря. След като беше разпънат, прикован за краката и ръцете Му, и проля Своята кръв, Исус извика, когато умря: "Свърши се!" Тогава той възкръсна от мъртвите след три дни, свидетелстваше през 40 дни, възнесе се на Небето точно както Той изглеждаше, и Той сега седи от дясната страна на Бог Отец. И Той също така обеща, че ще се върне точно както Той се беше възнесъл на небето. Вярвате ли в тази истина в дълбочината на сърцата си? Именно като вярвате в тази истина, можете да ядете плътта на Исус и да пиете Неговата кръв. Точно когато вярваме в дълбочината на сърцата си, можем да ядем плътта на Исус и да пием Неговата кръв. С тази вяра можем да ядем хляба на Светилището,
Нашият Господ ни заповяда да си спомняме Неговата плът и кръв всеки път, когато се събираме заедно (1 Коринтяни 11:26). По този начин всеки път, когато се събираме заедно, трябва непрестанно да си спомняме плътта и кръвта на Исус. Ако трябва да ядем плътта на Исус и да пием Неговата кръв чрез вяра, когато се събираме заедно, как можем просто да считаме Светото причастие само за формалистичен ритуал?
Тъй като вярваме в кръщението, чрез което Исус взе нашите грехове върху Своето тяло, и в Неговата жертвена кръв на Кръста, чрез вярата ние си спомняме Неговата плът и кръв всеки ден. Именно защото вярваме в истината на водата и Духа, ние ядем плътта на Исус и пием Неговата кръв всеки ден. Както Исус каза: "Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот (Йоан 6:54)," в последния ден Той ще издигне онези, които ядат плътта Му и пият кръвта Му.
Трябва да признаем, че ако нашата вяра не ни позволява да ядем плътта на Исус и да пием Неговата кръв, това е несъвършена вяра. Господ ни каза: "Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния ден. Защото Моята плът е истинска храна, и Моята кръв е истинско питие. Който се храни с Моята плът и пие Моята кръв, той пребъдва в Мене, и Аз в него. Както живият Отец Ме е пратил, и Аз живея чрез Отца, така и онзи, който се храни с Мене, ще живее чрез Мене" (Йоан 6:54-57).
Тези, които ядат плътта на Господа и пият кръвта Му чрез вяра, ще живеят заради Него. От друга страна, онези, които не ядат Господната плът и не пият кръвта Му, ще умрат, защото не са повярвали. Но не е трудно за нас да ядем плътта на Исус и да пием кръвта Му чрез вяра.
Да предположим за момент, че има изпит за спасение, който трябва да издържим, за да влезем в Божието царство, Един от въпросите му пита: "Каква е вярата, която ви позволява да ядете плътта на Исус и да пиете кръвта Му?" Как да отговорим на този въпрос? Когато и плътта и кръвта на Исус съставляват истината, можем ли да кажем, че ние ядохме плътта Му, когато всъщност само пихме Неговата кръв? Трябва да отбележим кръщението и кръста на Исус като наш отговор. Можем да влезем в Небесното Царство само когато ядем плътта на Исус и пием кръвта Му. Дори ако погрешно вярвахме и разбирахме по-рано, ако обърнем сърцата си наоколо, ядем плътта на Исус и пием кръвта Му, тогава можем да издържим изпитанието. Ако вярваме в плътта и кръвта на Исус сега, в този момент, ние можем да издържим изпитанието задоволително.
Хората гледат външността, но Бог гледа дълбочината на сърцето, и така, когато ние вярваме както в кръщението на Исус, така и в кръвта на Кръста, след това ние ядем плътта на Исус и пием кръвта Му. Бог гледа дълбочината на сърцата ни, за да види дали наистина имаме вярата в плътта и кръвта на Исус в нашите сърца. Затова, ако не вярваме в плътта и кръвта на Исус в дълбочината на сърцата ни, тогава не сме спасени от греха. Независимо от как вярвахте по-рано, ако вече имате вярата и в плътта, и в кръвта на Исус, след това можете да влезете в Небесното Царство,
Много религиозни хора от този свят безкрайно обсъждат истинността на доктрината за транссубстанциация. Това, от което наистина се нуждаем, е вярата, която ни позволява да ядем плътта на Исус и да пием Неговата кръв. Но това е възможно само когато вярваме в евангелието на водата и Духа в сърцата си. Да вярваме в Исус в дълбочината на сърцата ни чрез евангелието на водата и Духът е да ядем истинския хляб и да пием истинското питие.
 
 
Ние трябва да вярваме в кръщението и кръвта на Исус както в нашето опрощаване на греха
 
Нашият Господ каза: "Моята кръв е истинско питие" (Йоан 6:55). Нашият Господ понесе осъждането на греха на Кръста. Вярата, че Исус прие нашите грехове, като бе кръстен, и проля кръвта Си на Кръста, е вярата, която ни позволява да пием кръвта на Исус. Чрез кръщението, което Той прие от Йоан, Исус пое всички наши грехове, включително и греховете на вашите деца, вашите родители и всеки от нас, и като проля кръвта Си на Кръста, Той понесе осъждането на всички тези грехове. Със Своето кръщение и кръв Исус разреши абсолютно всичките ни проблеми на греха за всички в целия свят. Да вярваме, че по този начин Исус пое нашите грехове със Своето кръщение и бе осъден за нашите грехове с Неговата кръв на Кръста, е да пием кръвта на Исус чрез вяра.
В днешния свят има много хора, които казват, че вярват в евангелието на водата и Духа само с думите си. Но те не вярват изцяло в плътта и кръвта на Исус. Всеки, който няма цялата вяра в плътта и кръвта на Исус, не може да бъде очистен от греха. Възможно преди това вие вярвахте, че кръвта на Кръста е единствената истина, но сега, след като сте намерили действителната истина, трябва да имате ясната вяра в плътта и кръвта на Исус. Само тогава Бог ще ви признае за спасените, Но от друга страна, ако не начертаете ясната линия на спасението по този въпрос – тоест на опрощението на греха, получено чрез вярата в плътта и кръвта на Исус в дълбочината на сърцето – тогава не можете да имате вярата одобрена от Бога.
Нашият Господ каза: "Който се храни с Моята плът и пие Моята кръв, той пребъдва в Мене, и Аз в него" (Йоан 6:56). Но ако не ядем плътта на Исус и не пием кръвта Му чрез вяра, не можем да влезем в Божието присъствие. И всеки, който няма тази вяра в плътта и кръвта на Исус, не може да пребъдва в Господа. Моята искрена надежда е, че никой от светиите, работниците и слугите на Бога в нашата Църква няма да изостави трагично тази вяра в плътта и кръвта на Исус.
Когато Содом и Гомор бяха унищожени от огъня, зетьовете на Лота считаха това Божие Слово на живота, което Лот им каза, само за шега. За тези, които не възприемат Божието Слово сериозно, Божията присъда ще падне върху тях точно както е писано. Невярващите ще бъдат осъдени за греха им на неверие. Те ще бъдат унищожени за греховете им. Това не е нещо смешно, на което можем да се присмиваме.
Евангелието на водата и Духа се отнася до вярата в плътта и кръвта на Исус. Именно чрез вярата в тази истина сме били очистени от нашите грехове и сме получили вечен живот. Тъй като вярата в плътта и кръвта на Исус, която имаме, е истинското евангелие и действителната истина, ние трябва да запазваме тази вяра в нашите сърца. Като първо повдигаме перваза на вярата високо в сърцата си, трябва да се държим здраво за цялото Божие Слово и никога да не му позволяваме да се изплъзне от нас. Като вярваме в сърцата си, трябва да приемем истината, че Бог е изличил всичките беззакония на грешниците с плътта и кръвта на Исус.
Надявам се и се моля да повярвате в евангелието на водата и Духа, изпълнени от Господа, да ядете хляба на спасението, който ви спасява от вашите грехове, и по този начин да получите вечен живот.