Search

Проповеди

Тема 11: Скинията

[11-17] Жертвата на опрощение на греха принасяна на умилостивилището (Изход 25:10-22)

Жертвата на опрощение на греха принасяна на умилостивилището
(Изход 25:10-22)
"Да направят ковчег от ситимово дърво, дълъг два лакътя и половина, широк лакът и половина, и лакът и половина висок. Да го обковеш с чисто злато; отвън и отвътре да го обковеш; и отгоре му да направиш златен венец наоколо. И да излееш за него четири златни колелца, които да поставиш на четирите му долни ъгъла, два колелца на едната му страна, и два колелца на другата му страна. Да направиш и върлини от ситимово дърво и да ги обковеш със злато, па да провреш върлините през колелцата от страните на ковчега, за да се носи ковчегът с тях. Върлините да остават в колелцата на ковчега; да се не изваждат от него. И да вложиш в ковчега плочите на свидетелството, което ще ти дам. Да направиш умилостивилище от чисто злато, два лакътя и половина дълго, и лакът и половина широко. И да направиш два херувима от злато, изковани да ги направиш, на двата края на умилостивилището. Да направиш един херувим на единия край, и един херувим на другия край; херувимите да направите част от самото умилостивилище на двата му края. И херувимите да бъдат с разперени отгоре крила, и да покриват с крилата си умилостивилището; и лицата им да са едно срещу друго; към умилостивилището да бъдат обърнати лицата на херувимите. И да положат умилостивилището върху ковчега; а в ковчега да вложиш плочите на свидетелството, което ще ти дам. Там ще се срещам с тебе; и отгоре на умилостивилището, измежду двата херувима, които са върху ковчега с плочите на свидетелството, ще говоря с тебе за всичко, което ще ти заповядам за израилтяните."
 
 

Умилостивилището

 
Умилостивилището
 
Лакът е мярка за дължина, разстоянието от върха на пръстите на ръката до лакътя. В Библията един лакът е приблизително равен на около 45 см в днешното измерване. Дължината на умилостивилището беше два лакътя и половина, и така, когато превръщаме в метричната система, тази дължина е около 113 см (3.7 фута). И ширината му беше един лакът и половина, тоест приблизително 67.5 cm (2.2 фута). Това ни дава общо разбиране на размера на умилостивилището.
Ковчегът на свидетелството първо беше направен от акациево дърво и покрит със злато отвътре и навън. Но умилостивилището, поставено върху ковчега, беше направено само от чисто злато. И на двата му края бяха поставени херувими с разперени отгоре крила, като покриваха капака на ковчега – тоест умилостивилището – и лицата на херувимите бяха обърнати към умилостивилището. Умилостивилището е мястото, където Бог дава Своята благодат на онези, които дохождат при Него чрез вяра.
На всеки ъгъл на ковчега бяха поставени четири златни колелца. Два златни колелца бяха излети за всяка страна и върлините бяха проврени през колелцата, така че ковчегът можеше да се носи. Тези върлини бяха направени от акациево дърво и покрити със злато. Като провре върлините през двата колелца от едната страна и другите два колелца от другата страна, Бог се увери, че двама души можаха да го вдигнат и да го носят. И нашият Господ каза: "Ще се срещам с вас на тази умилостивилище."
Бог накара израилтяните да носят ковчега на свидетелството заедно с умилостивилището, като проврат върлини през ковчега. Това означава, че Бог иска да разпространяваме евангелието по целия свят. Същото се отнася и за кадилния олтар, т.е. колелца бяха поставени и на двете му страни, върлини бяха проврени през тези колелца и двама души бяха накарани да носят олтара. Това също означава, че трябва да поискаме Божията помощ, когато се сблъскваме с трудности, и че трябва да се молим и за разпространяването на евангелието по целия свят, където и да отидем.
Вътре в ковчега на свидетелството бяха положени три предмета: златната стомна на манната, Аароновият жезъл, който процъфтя, и каменните плочи на Завета. Какво те означават? Първо, златната стомна на манната означава, че Исус Христос дава нов живот на вярващите. Веднъж Той провъзгласи: "Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене никак няма да огладнее, и който вярва в Мене никак няма да ожаднее" (Йоан 6:35).
Аароновият жезъл, който процъфтя, ни казва, че Исус Христос е Господ на възкресението и че Той ни дава вечен живот. Каменните плочи на Завета ни казват, че неизбежно трябва да бъдем осъдени на смърт пред Закона. Обаче милостта на Бога е толкова голяма, че покрива всички осъждания за нашите грехове, които законът проклина. Умилостивилището плътно прилягаше като капак на ковчега, за да не излезе проклятието на Закона. Бог завърши умилостивилището със съвършената жертва на Неговия Син Исус. Всеки вярващ в евангелието на водата и Духа може следователно да дойде смело на престола на благодатта, умилостивилището.
 
 
Скъпоценната кръв, с която беше поръсено умилостивилището!
 
Първо трябва да разберем каква е тайната, скрита в умилостивилището. Веднъж в годината първосвещеникът вземаше кръвта на жертвоприношение и влизаше в Пресветото място. След това поръсваше умилостивилището с тази кръв на жертвоприношението точно седем пъти. Бог каза, че тогава щеше да се срещне с израилтяните на това умилостивилище. Бог среща всеки, който има същата вяра като тази вяра на първосвещеника, т.е. вярата в Неговото опрощение на греха, показано в системата на жертвоприношенията.
Кръвта на жертвата, с която умилостивилището беше поръсено, показва Божия справедлив съд за греха и Неговата милост към човечеството. В деня на умилостивение, десетия ден от седмия месец, първосвещеникът Аарон полагаше ръце на жертвоприношение, за да предаде всички годишни грехове на израилтяните. Тогава той прерязваше гърлото му, за да пусне кръвта му, и тогава вземаше кръвта зад завесата и поръсваше умилостивилището с нея (Левит 16:11-16).
Чрез кръвта, с която той поръсваше по този начин, Бог срещаше израилтяните и им даваше благословенията на опрощението на греха. Божията благодат върху израилтяните беше, че Той създаде системата на жертвоприношенията. С полагането на ръце върху жертвеното животно и кръвта му Бог справедливо заличаваше греховете им и им даваше Своята милост, опрощаването на греховете им чрез благодатта.
Как тогава можем да получим тази благодат? С каква дума Бог е заличил всичките ни грехове веднъж завинаги? Бог ни даде възможност да осъзнаем, че трябва да имаме вярата, която знае и вярва в истината, показана в системата на жертвоприношенията, за да можем да получим дара, който Той ни е дал. Бог направи възможно Неговата праведност да бъде изпълнена с тези два фактора; полагането на ръце върху главата на жертвата и нейната кръв. Тази жертва от Стария Завет се отнася до никой друг освен кръщението, което Исус Христос получи и кръвта, която Той пролял на Кръста.
За нашите собствени грехове Исус Христос, Божият Син беше кръстен от Йоан, за да поеме греховете на света, стана жертвоприношение на Кръста да плати заплатата на тези грехове, умря за нас и възкръсна от мъртвите до ни донесе живи. Кръщението, което Исус Христос получи и кръвопролитието на кръста, ни даде опрощение на греха и те са благодатта на истинските благословения, която дава възможност на онези, които имат такава вяра, да се срещнат с Бога. Тази истина е сянка на евангелието на водата и Духа. Евангелието на водата и Духа е истината, която е установила основата на истинската вяра, която позволява на грешниците да получат опрощение на греха от Бога. Исус Христос стана жертва за нашите грехове. Той стана мостът на истината, който ни позволява да отидем при Бога, Светия Отец.
Пък можем да намерим убедителните доказателства за тази истина в цветовете на четирите прежди, които бяха използвани за вратата на Скинията: синята, моравата и червената прежди и препредения висон. С други думи, четирите прежди на вратата на Скинията ни дават ключове за разгадаване на истинското евангелие.
Първият ключ е тайната на синята прежда, която е показана във вратата на Скинията. Тази мистерия е, че Исус Христос беше кръстен от Йоан, което означава, че Той взе нашите грехове на света. С други думи, нашият Господ прие нашите грехове, които Йоан Му предаде. Ето защо Той призова Йоан да Го кръсти, като каза: "Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право [всяка праведност – бележка на преводача]" (Матей 3:15).
Вторият ключ е моравата прежда, показана в Скинията. "Моравият" цвят е цветът на царя. Исус Христос е Царят на царете, който дойде на тази земя като Спасител на човечеството, за да ги освободи от греха. Той остави небесната слава и дойде на тази земя, за да изличи нашите грехове. Исус Христос е самият Бог в Неговата същност, но за да ни избави от всичките ни грехове, Той дойде на тази земя и беше кръстен и разпнат в подчинение на волята на Отец. С други думи, за да изличи всичките си грехове, Бог остави трона на небесната слава и се роди от тялото на Дева Мария на тази земя, за да спаси грешници. Следователно трябва да вярваме, че самият Бог трябваше да се роди от тялото на девица, да бъде кръстен и да пролее кръвта Си на Кръста, и всичко това според обещанието, което Той беше дал на пророк Исая преди повече от 700 години.
Третият ключ е червената прежда. Тя означава кръвта на Исус. Тази истина показва, че Исус изпълни мисията на Божието спасение, като проля кръвта Си на кръста. Неговото кръвопролитие на Кръста беше наказанието, което беше запазено за най-лоши от всички престъпници. С наказанието за греховете, които Исус понесе чрез кръщението, всички грехове на човечеството бяха осъдени. Като беше разпънат и проля кръвта Си, Той понесе осъждането на всичките грехове на света и по този начин ни освободи от греха. Като прие нашите грехове от Йоан чрез Своето кръщение и като се подчини на Отец до смъртта, Бог спаси всички грешници от техните беззакония.
Разбирате ли, че Исус завърши цялото осъждане на греха и направи вярващи Божии деца, като жертвено понесе нашето собствено осъждане със Своето наказание на разпятие? Бог направи всичко това, за да вярваме в тази истина и да получим вечен живот. Това, че Исус беше кръстен и после осъден на кръста, означава, че Той ни е спасил от греха. Ето защо Той извика с последния си дъх: "Свърши се!" (Йоан 19:30) Исус провъзгласи с голяма радост и облекчение, че Той завърши нашето спасение от греха според волята на Бог Отец.
И накрая, препреденият висон означава, че Исус е Бог на Словото. Той разкрива Божията воля чрез Неговото подробно и праведно Слово. В целия Стар Завет той предварително казваше, че щеше да дойде на този свят и да спаси цялото човечество чрез Своето кръщение и разпятие. След това Той изпълни всичките Си обещания точно в Новия Завет. Ето защо в Библията се казва: "В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог… И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина" (Йоан 1:1, 14).
Тази истина ни позволи да бъдем умити от всичките ни грехове и да станем бели като сняг. Кръщението, което Исус прие, и кръвта Му, не е нищо друго освен полагане на ръце и умилостивение на наказанието на системата на жертвоприношенията. Именно поради това, че Исус положи всички грехове на света върху Своето тяло, Той проля кръвта Си на Кръста. Когато Исус беше кръстен, за да изличи нашите грехове вместо нас, и отиде на Кръста и проля кръвта Си върху него, тази истина е станала изкуплението, което е измило нашите грехове.
Кръщението, което нашият Господ прие, когато Той дойде на тази земя като човек, и кръвта, която Той проля върху Кръста, е истината, показана в синята, моравата и червената прежди. Исус се роди на тази земя преди 2000 години, пое греховете на света, като бе кръстен, умря на Кръста, възкръсна от мъртвите след три дни, свидетелстваше през 40 дни след това, а после се издигна отдясно на Божия престол – това е истината, показана в синята, моравата и червената прежди. Бог ни казва да вярваме в тази истина, че Той ни спаси от всички грехове, като изличи нашите грехове.
Когато вярваме в тази истина, Бог ни казва: "Сега вие станахте Мои деца. Вие не сте грешници. Вие сте мой народ и вече не сте грешници. Аз ви избавих от всичките ви грехове, осъждане и проклятия. Аз ви спасих с Моята безусловна любов. Защото сте толкова прекрасни за Мен, Аз ви спасих без никакви условия. Защото ви обичам, Аз ви спасих самостоятелно. Не само ви обичах, но всъщност показах Моята любов към вас по този начин. Вижте кръвта на жертвата Ми. Това е доказателство за Моята любов към вас. Аз ви показах това доказателство."
Когато дойдохме при Господа като нищи по дух, Той ни показа, че Той ни спаси със синята, моравата и червената прежди. Господ дойде на тази земя, беше кръстен, беше презрян и осъден на смърт на Кръста, възкръсна от мъртвите и се възнесе на небето. Бог среща всеки, който вярва в Неговата любов на спасението.
Бог дава благодатта на спасението на онези, които вярват. Неговото спасение е превърнало прости същества в собствени деца на Бога. Бог ни казва: "Сега вие сте Мои деца. Вие сте Мои синове и дъщери. Вие вече не сте деца на Сатана, а Мои собствени деца. Вие вече не сте същества, а Мои собствени хора. Аз изличих всичките ви грехове чрез Моя Син Исус. Сега ви направих Мой народ и вие станахте Мой народ чрез вяра." Бог не само спаси грешници, но също им даде благодатта да ги направи Свои деца.
Бог нарече капака на ковчега на свидетелството в Скинията умилостивилището. Два херувима бяха поставени нагоре. Защо Бог каза, че щеше да се срещне с Израилевия народ над умилостивилището? Причината за това беше, че Бог изличаваше греховете на Израилевия народ, като приемаше кръвта на жертвеното животно, на което всички грехове бяха предадени чрез полагането на ръце.
С други думи, Бог каза това, защото искаше да даде на Израилевия народ опрощаването на греховете им като дар, като предаде греховете им върху жертвоприношението им, като положат ръце на главата му и като принесат вместо тях това жертвоприношение, заплатата за тези грехове, за да изличи беззаконията на Своя народ. Тъй като Бог не можеше да посрещне грешниците без жертвата на умилостивение, чрез тези жертвоприношения Той заличаваше греховете им и ги срещаше.
Всеки се роди в този свят с грях като потомък на Адам. Затова всеки има грях и никой не може да срещне Бога без жертва. Ето защо Бог каза, че щеше да приеме жертвата, която изличаваше греховете на израилтяните, и щеше да ги посрещне над умилостивилището.
Бог накара Израилевия народ да назначи десетия ден от седмия месец като деня на умилостивение. Той нареди първосвещеника да предаде греховете на израилтяните за една година върху жертвоприношението и да принесе на Него тази кръв на жертва. В същия ден греховете на израилтяните за цялата година бяха изличени и това се случваше, защото в този ден първосвещеникът принасяше жертвата за грях от тяхно име.
 
 

Системата на жертвоприношенията на Стария Завет за спасение на грешниците от техните прегрешения

 
Както Левит 1:4 казва: "Да положи ръката си на главата на животното за всеизгаряне, и ще бъде прието за него, за да извърши умилостивение за него", всички грехове на грешници всъщност бяха предавани на изкупителната жертва чрез полагането на ръце на главата на жертвата. Бог приема с удоволствие жертвите, които се принасят с истинската вяра в Неговото Слово. Това е основната и първа стъпка на системата на жертвоприношенията, която Бог установи за народа Си, израилтяни.
Тогава човекът прерязваше гърлото й, пускаше кръвта й и даваше кръвта на свещениците. Тогава свещениците слагаха тази кръв на роговете на олтара за всеизгаряне, слагаха месото й на олтара и го изгаряха, и по този начин й принасяха на Бога като жертва за греховете на грешника. Това беше законът на спасението, който Бог определи да отнеме греховете на всеки грешник.
Но в деня на умилостивение, десетия ден от седмия месец, Бог позволи на народа Си да принася жертва, която може да отнеме годишните им грехове. В онзи ден, първосвещеникът, представителят на всички израилтяни, трябваше да подготви два козела. "Тогава да хвърли Аарон жребий за двата козела, един жребий за Господа, и другия жребий за отпущане; и да приведе Аарон козела, на който е паднал жребият за Господа, и да го принесе в принос за грях" (Левит 16:8-9). Той трябваше да положи ръцете си на главата на първия козел, за да може да предаде на жертвата греховете на всички израилтяни през една година. Тогава той пускаше кръвта му, като го убиваше, влизаше в Пресветото място и с кръвта поръсваше умилостивилището от източната страна с пръста си, а пред умилостивилището той поръсваше седем пъти. Като приемаше тази кръв на жертвоприношението, Бог отмиваше греховете им и ги одобряваше като Свои собствени хора.
След това първосвещеникът излизаше от Скинията и принасяше другия козел пред присъствието на Израилевия народ. За да предаде греховете на своя народ, той пак полагаше ръцете си на главата на жертвоприношението. Тогава той изповядваше: "Предавам на тази жертва всичките грехове, които моя народ извърши през последната година." След това той изпращаше жертвата в пустинята чрез определен човек.
Този козел трябваше да бъде изпратен в безводната необитаема земя, за да умре (Левит 16:20-22). Това ни казва, че греховете на израилтяните бяха изцяло опростявани веднъж завинаги чрез жертвите за грях, принасяни в деня на умилостивение.
Тези изкупителни жертви не предсказаха нищо друго освен Исус. Този принос за грях показва истината за спасението, която Исус Христос завърши, като се кръсти от Йоан и беше разпънат, за да заличи греховете на всички в този свят. Бог обеща да се срещне с израелтяните над умилостивилището, когато те принасяха законната жертва чрез Първосвещеника. Израилтяните смятаха първосвещеника и умилостивилището за скъпоценни, защото първосвещеникът принасяше жертвата за грях всяка година от тяхното име и именно на умилостивилището бяха опростявани беззаконията им.
Също така, Исус ни помири с Бога, като принесе една жертва със Своето тяло за греховете ни завинаги чрез Своето кръщение и кръвопролитие. Ето защо не можем да благодарим достатъчно на Господ Исус и трябва да вярваме в Неговото кръщение заедно с Неговото разпъване.
 
 
Силата на милосърдието затвори двете каменни плочи на Десетте заповеди, които бяха поставени в ковчега на свидетелството
 
На планината Синай Бог заповяда на Мойсей да постави в ковчега на свидетелството двете каменни плочи със записани Десетте заповеди и да запечата ковчега с умилостивилището. Бог направи това, защото искаше да даде любовта Си на милост на израелския народ, защото не можаха да спазват закона. С други думи, това се случи, защото Бог не можеше да търпи това, че израелтяните, които всеки ден съгрешаваха според Неговия праведен закон, който обяви, че заплатата на греха е смърт. Това също трябваше да даде опрощаване на греха на Израилевия народ.
С други думи, Израилевият народ беше твърде несъвършен пред Бога да пази Неговия закон с делата си. Така Бог им даде системата на жертвоприношенията със закона. Направи това, за да ги очисти от всичките им грехове чрез жертвоприношението. Това ни показва, че за да заличи греховете на израелския народ, Бог ги поиска да предават греховете си на жертвата за жертвоприношение, като полагат ръцете си на главата й, и да я убиват от своето име, като разрязват гърлото й. Бог даде на израилтяните закона на Своята любов на спасението заедно със закона на Неговия праведен гняв. Като такива, ние също трябва да вярваме в двете основни истини на Божието спасение; кръщението, което Христос прие от Йоан, и кръвта, която Той проля на Кръста.
Жертвеното животно за приноса за греха в Стария Завет беше тялото на Месията в Новия Завет. Жертвоприношенията, които бяха ни дадени в Писанията, бяха Божията любов на благодат, която изличи всичките ни грехове. Сега както и преди, за да бъдем очистени от нашите грехове, абсолютно се нуждаем от жертвоприношението на изкуплението. От отдавна, за да се изличат греховете на човечеството, трябва да има справедливостта на Бога и Неговата любов на благодат.
Тъй като Божията справедливост трябва да ни съди, ако имаме грях, ние трябваше да измием греховете си, като ги предадем на жертвата за грях. Както се казва в Корея: "Мразете греха, но не мразете грешници", Бог мразеше нашите грехове, но Той не мразеше душите ни. За да може Бог да изличи греховете на нашите души, ние трябваше да положим ръцете ни на жертвата, да пуснем кръвта й и да я дадем на Него. В Стария завет това, че Бог извършваше умилостивение на греховете на израелския народ, означава, че Бог приемаше жертвата и по този начин опростяваше греховете им.
За израелския народ единственият създател на Закона беше Бог. Йехова, който Се яви пред израилтяните, е Този, който съществува от Себе Си. Точно както ние разпознаваме Бога като единствения законодател на Закона, трябва да признаем, че Той е Бог на всички нас, и да приемем системата на жертвоприношенията, която Той установи, за да изличи нашите грехове. Чрез системата на жертвоприношенията, която Бог установи, ние сме в състояние да осъзнаем колко много Бог ни е възлюбил и колко праведно Той ни е спасил от греха. И чрез Божия закон ние също можем да осъзнаем, че просто не можем да спазваме Неговите заповеди. По нашата природа ние бяхме идолопоклонници пред Бога, извършвахме всякакви беззакония и прегрешения. Следователно, ние можем само да признаем, че сме били обречени на пъкъла за нашите грехове по всяко време. Ето защо самият Бог трябваше да дойде при нас като Спасител.
Исус Христос принесе Своето тяло като жертва за греховете на света завинаги. Той принесе Себе Си по същия начин, както беше принасяна жертвата за грях в Стария Завет, особено тази, която е показана в цитата за деня на умилостивение – чрез полагане на ръце върху главата на жертвата и нейното кръвопролитие. Двете каменни плочи в ковчега на свидетелството и умилостивилището бяха абсолютно необходими за израилтяните да получат опрощението на греховете си, защото Бог даде възможност да получат нов живот на онези, които вярваха в справедливия Божий закон и в Неговото обещание на живота. Днес Законът, който показва Божията справедливост и Словото на истината, което дава вечното спасение от греха, дава възможност не само на Израилевия народ, но и на всички нас да се срещнем с Бога и да получим вечен живот.
Вие и аз, които живеем в тази епоха, трябва да познаваме и вярваме в това, кой е нашият Бог, какво Той ни казва, и как Той ни е накарал да получим опрощението на нашите грехове. Чрез истината за синята, моравата и червената прежди и препредения висон, показани във вратата на скинията на Стария Завет, Бог призова вас и мен, Той ни прие и ни даде вярата в това.
 
 

Синята прежда означава именно това кръщение, което Исус прие

 
Нека четем Матей 3:13-17: "Тогава идва Исус от Галилея на Иордан при Иоана за да се кръсти от него. А Иоан Го възпираше, казвайки: Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, и Ти ли идеш при мене? А Исус в отговор му рече: Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право. Тогава Иоан го остави. И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него; и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение."
Чрез жертвите принасяни според системата на жертвоприношенията на Стария Завет Бог Отец всъщност показа, че щеше да предаде всички грехове на света на Неговия единороден Син Исус Христос. Йоан Кръстител всъщност кръсти Исус, за да изпълни цялата Божия праведност. Тъй като греховете на света наистина бяха предадени на Исус, когато Той беше кръстен от Йоан, онези, които вярват в това, можеха да бъдат очистени от всичките грехове на сърцата си.
Това кръщение, което Исус прие, има напълно различно значение от водното кръщение, което хората обикновено приемат като ритуал, за да станат християни. С други думи, водното кръщение, което днешните хора получават, е само външен знак на тяхното обръщане в християнската религия. Исус беше кръстен в река Йордан, за да поеме всичките грехове на света с полагане на ръцете на Йоан Кръстител, представител на човечеството. Кръщението, което Исус прие, беше кръщението, което изпълни Божието обещание за вечното спасение, за опрощението на греха, което Бог установи чрез системата на жертвоприношенията в Левит. Това, че Исус пое греховете на света, като лично се кръсти и проля кръвта на кръста, за да заплати цената на тези грехове, е Божията любов към човечеството и съвършеното опрощение на греха.
За да ни спаси от всички грехове на света, Бог Отец накара Неговия Син да бъде кръстен от Йоан. "Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право [всяка праведност – бележка на преводача]" (Матей 3:15). "Така" тук означава, че Исус пое греховете на цялото човечество на света, като беше кръстен. Понеже Йоан кръсти Исус Христос, нашите грехове бяха предадени на Него. Именно защото Исус Христос беше поел нашите грехове със Своето кръщение, Той проля кръвта Си и умря вместо нас. Кръщението, което Исус прие, е Божията любов на жертва и на опрощението на греха. След като Той действително прие всички грехове, които Му бяха предадени, Той се потопи във вода. Това потапяне означава Неговата смърт. И това, че Той излезе от вода, свидетелства предварително за възкресението Му.
 
 

Исус е нашият Създател и Спасител

 
Вярно е, че Исус Христос, който дойде при нас, е самият Бог, който създаде вселената и всички неща в нея. Битие 1:1 казва: "В начало Бог създаде небето и земята", а Битие 1:3 казва: "И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина." Също така Йоан 1:3 заявява: "Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало." Исус Христос всъщност създаде цялата вселена с Отца и със Светия Дух.
Филипяни 2:5-8 казва: "Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса; Който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците; и, като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст." Той е истинският Създател, който създаде този свят и нас, човечеството. За да ни избави от греха, Самият Господ дойде при нас като човек, пое греховете на света, като беше кръстен от Йоан, проля кръвта Си заради това кръщение и по този начин ни спаси от всички грехове.
В действителност Месията накара израилтяните да направят всички врати на Скинията, като тъкат синята, моравата и червената прежди в препредения висон. Това, че Той ги накара да използват синята, моравата и червената прежди за вратите на Скинията, показва намерението Му да спаси цялото човечество от греховете му: да поеме греховете на света с кръщението, което Исус щеше да приеме от Йоан, и да заплати цената им с Неговата кръв на Кръста.
В Стария Завет грешниците донасяха жертвоприношението си на Скинията и предаваха греховете си върху него, като полагаха ръцете си на главите му пред олтара за всеизгаряне. След това те пускаха кръвта му, като прерязваха гърлото му и отдаваха тази кръв на свещениците. Тогава свещениците принасяха тази жертва на Бога, като поръсваха с кръвта върху четирите рога на олтара за всеизгаряне и изливаха останалата част от него на земята.
В деня на умилостивение, когато Първосвещеникът донасяше в Пресветото място кръвта на жертвоприношението, на чиято глава той беше положил ръцете си, и поръсваше умилостивилището с нея, Бог приемаше тази кръв на жертвоприношението като жертвеното наказание не Неговите хора. Защо жертвеното животно трябваше да бъде убито? Понеже то вземаше всичките грехове на израилтяните чрез полагането на ръцете на Първосвещеника върху главата му. С други думи, неговата кръв беше резултат от това полагане на ръце. Така Бог приемаше кръвта на жертвеното животно и миришеше сладкия аромат на неговата плът, изгорена на олтара, и по този начин опрощаваше всички грехове на израилтяните.
Още в времето на Новия Завет Исус дойде да направи точно така. За да поеме нашите грехове и да понесе осъждането за греха, нашият Господ трябваше да дойде на тази земя чрез тялото на Дева Мария, и Той завърши спасението, като беше кръстен от Йоан и проля кръвта Си на Кръста. Синята, моравата и червената прежди всъщност са евангелието, показващо истината, че Исус, самият Бог, беше кръстен и разпънат.
Именно поради това, че Исус пое греховете ни със Своето кръщение, Той беше разпнат, проля цялата Си кръв, умря, възкръсна от мъртвите след три дни и по този начин стана Спасител за нас, които вярваме, седна от дясната страна на трона на Бога. Исус Христос даде възможност на онези, които вярват в Него като техния Спасител, да наричат Бога Авва, Отче, като са очистени от всичките им грехове веднъж завинаги пред Бог Отец. Това е мистерията на истината, скрита в синята, моравата и червената прежди.
Чрез Своето кръщение и кръв на Кръста Христос изпълни очистването на нашите грехове и понесе осъждането на нашите грехове вместо нас. Сега Той стана Спасител на света. В действителност трябва да вярваме, че вратата на Скинията в Стария Завет беше направена посредством тъкане на синята, моравата и червената прежди в препредения висон, и също трябва да вярваме, че в Новия Завет Месията, нашият Спасител, всъщност дойде на тази земя, прие греховете на света със Своето кръщение и понесе осъждането на всичките грехове на Кръста – по този начин трябва да получим опрощението на нашите грехове.
 
 
Като християни, колко внимание обръщате на Неговото Слово?
 
Изход 25:22 казва: "Там ще се срещам с тебе; и отгоре на умилостивилището, измежду двата херувима, които са върху ковчега с плочите на свидетелството, ще говоря с тебе за всичко, което ще ти заповядам за израилтяните." Тогава колко сте близо до евангелието на водата и Духа, евангелието на умилостивението? Какво Господ каза, откъде Той ще говори с тези от вас, които вярват в Исус като Спасител? В Изход 25:22 Той каза, че Той щеше да ви даде всичките Си заповеди отгоре на капака на ковчега на свидетелството. Бог каза на израилтяните в Стария Завет, че щеше да им говори за всичко от умилостивилището.
Трябва да осъзнаете, че това е обещанието на Бога, че Той щеше да води вашия живот, след като ви даде опрощаването на греха чрез законното жертвоприношение и ви направи Своя народ. Бог ни казва, че колкото и да се опитват онези от вас, които вярват в християнството, да бъдат водени от Господ, ако вярвате в Исус, докато не знаете истината за евангелието на водата и Духа, тогава Той не може да ви води. В действителност, ако наистина искате да бъдете водени от Господа, първо трябва да знаете и да приемете истината за опрощаването на греха, което е опростило всичките ви грехове наведнъж, и след това да чакате Неговото водачество.
Има едно нещо, което искам да ви кажа: ако искате да станете Божии деца и ако искате да станете част от Неговата Църква, първо трябва да бъдете очистени от греховете ви, като вярвате в евангелието на водата и Духа, тайната на синята, моравата и червената прежди. Само след това можете да получите и Господните заповеди, дадени на вас от ковчега на свидетелството.
Трябва да помним и вярваме, че Господ винаги заповядва и води живота ни, когато имаме вярата в евангелието на водата и Духа, което ни е позволило да получим опрощението на греха. Сега приемате ли Господните заповеди, дадени отгоре на умилостивилището? Или следвате Господа според вашите собствени чувства?
Вашите собствени чувства и емоции не могат да изградят вашата вяра, но само да ви доведат до объркване. Ако се стремите да следвате Божиите заповеди, изговорени отгоре на ковчега на свидетелството, тогава трябва да осъзнаете и повярвате, че синята, моравата и червената прежди и препреденият висон, за които се говори в Скинията, са опрощението на греха, което Бог ни е дал.
Алилуя! Благодаря на Бога за кръщението на Господа, кръвта на Кръста и Неговата сила и любов, които ни са спасили от всички грехове на света.