Search

Проповеди

Тема 3: Евангелието на водата и Духа

[3-1] Вечното изкупление (Йоан 8:1-12)

Вечното изкупление
(Йоан 8:1-12)
„А Исус отиде на Елеонския хълм. И рано сутринта пак дойде в храма; а всичките люде дохождаха при Него, и Той седна и ги поучаваше. И книжниците и фарисеите доведоха при Него една жена уловена в прелюбодейство и, като я поставиха насред, казаха Му: Учителю, тази жена биде уловена в самото дело на прелюбодейство. А Моисей ни е заповядал в закона да убиваме такива с камъни; Ти, прочее, що казваш за нея? И това казаха да Го изпитват, за да имат за какво да Го обвиняват. А Исус се наведе на долу и пишеше с пръст на земята. Но като постоянствуваха да Го питат, Той се изправи и рече им: Който от вас е безгрешен нека пръв хвърли камък на нея. И пак се наведе на долу, и пишеше с пръст на земята. А те, като чуха това разотидоха се един по един, като почнаха от по-старите и следваха до последните; и Исус остана сам, и жената, гдето си беше, насред. И когато се изправи, Исус й рече: Жено, къде са тези, които те обвиняваха? Никой ли не те осъди? И тя отговори: Никой Господи. Исус рече: Нито Аз те осъждам; иди си, отсега не съгрешавай вече. Тогава Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.”
 
 
олко грях изличи Исус?
Всичките грехове на света

Исус ни даде вечно изкупление. В този свят няма никой, който да не може да бъде изкупен, ако вярва в Исус като свой Спасител. Той ни изкупи всичките. Ако има грешник, който се мъчи за греховете си, това е поради погрешното му разбиране за това как Исус го е освободил от всичките грехове чрез Своето кръщение и разпятие.
Всички ние трябва да знаем и да вярваме в тайната на спасението. Исус пое всичките ни грехове със Своето кръщение и понесе наказанието за нашите грехове, като умря на Кръста.
Вие трябва да вярвате в спасението на водата и Духа, вечното изкупление от всичките грехове. Трябва да вярвате в Неговата велика любов, която вече ви е направила праведни. Вярвайте в това, което Той е направил за вашето спасение в река Йордан и на Кръста.
Исус знаеше и за всичките ни скрити грехове. Някои хора имат погрешно разбиране за греха. Те мислят, че някои грехове не могат да бъдат изкупени. Исус е изкупил всичките грехове, всеки един от тях.
В този свят няма грях, който Той да е пропуснал. Защото Той изличи всичките грехове на този свят, наистина повече няма грешници. Осъзнавате ли, че евангелието е изкупило всичките ви грехове, дори и бъдещите? Вярвайте в него и се спасете, и отдайте цялата слава на Бога.
 
 
Жената, уловена в самото дело на прелюбодейство
 
Колко хора в света прелюбодействат?
Всички

В Йоан 8 има история за една жена, уловена в самото дело на прелюбодейство, и ние виждаме как Исус я спаси. Бихме искали да споделим благодатта, която тя получи. Няма да е преувеличение да кажем, че всички човешки същества прелюбодействат в някакъв момент от живота си. Всеки един човек прелюбодейства.
Ако не мислите така, то е само защото го правим толкова често, че изглежда, че не го правим. Защо? Живеем с толкова много прелюбодеяние в живота си.
Като гледам жената в Йоан 8, размишлявам дали между нас има някой, който да не е извършил прелюбодейство. Няма никой, който да не е извършил прелюбодейство, точно както жената, уловена в самото дело на прелюбодейство. Всички ние сме го направили, но се преструваме, че не сме.
Мислите ли, че греша? Не, не греша. Погледнете внимателно вътре в себе си. Всеки, който е на земята, е прелюбодействал. Прелюбодействат, докато се втренчват в жени на улицата, в мислите си и в действията си, по всяко време и навсякъде.
Те просто не осъзнават, че го правят. Има много хора, които не осъзнават до деня на смъртта си, че са прелюбодействали безброй пъти през целия си живот. Не само тези, които са хванати, но и всички ние, които никога не сме били хванати. Всички хора го правят в мислите си и в действията си. Това не е ли част от живота ни?
Разстроени ли сте? Това е истината. Просто я скриваме, защото се смущаваме. Истината е, че хората днес прелюбодействат през цялото време, но не осъзнават, че го правят.
Хората прелюбодействат и в душите си. Ние, които сме създадени от Бога, живеем на тази земя, без да осъзнаваме, че и ние извършваме духовно прелюбодейство. Поклонението на други богове е същото като прелюбодейство, защото Господ е единственият Съпруг на цялото човечество.
Жената, която беше хваната в прелюбодейство, беше човешко същество, подобно на всички нас, и тя получи Божията благодат, точно както ние, които сме били изкупени. Но лицемерните фарисеи я накараха да стои в тяхно присъствие и я посочваха с пръсти, сякаш бяха съдии, които се канеха да я замерват с камъни. Възнамеряваха да я упрекнат и да я съдят, сякаш самите те бяха чисти и никога не бяха прелюбодействали.
Братя християни, онези, които знаят, че са маса грехове, не съдят другите пред Бога. По-скоро, знаейки, че те също прелюбодействат през целия си живот, приемат Божията благодат, която е изкупила всички нас. Само онези, които осъзнават, че са грешници, които извършват прелюбодейство през цялото време, могат да бъдат изкупени пред Бога.
 
 

Кой получава Божията благодат?

 
Кой получава Божията благодат?
Недостойните

Дали някой, който живее чисто, без да прелюбодейства, получава Неговата благодат, или недостойният, който се признава за толкова грешен, получава Неговата благодат? Този, който получава благодатта, е този, който получава изобилната благодат на Неговото изкупление. Онези, които не могат да помогнат сами на себе си, слабите и безпомощните, получават изкупление. Те са тези, които са в Неговата благодат.
Онези, които мислят, че са без грях, не могат да бъдат изкупени. Как могат да получат благодатта на Неговото изкупление, когато няма какво да се изкупи?
Книжниците и фарисеите доведоха при Исус жената, хваната в прелюбодеяние, поставиха я в средата и Го попитаха: “Учителю, тази жена биде уловена в самото дело на прелюбодейство. Ти, прочее, що казваш за нея?” Защо доведоха жената при Него и Го изпитваха?
Самите те също многократно бяха прелюбодействали, но се опитваха да осъдят и убият нея чрез Исус, като хвърлят вината върху Него.
Исус знаеше какво имат наум и знаеше всичко за жената. И така, Той каза: “Който от вас е безгрешен нека пръв хвърли камък на нея.” Тогава книжниците и фарисеите, като почнаха от по-старите и следваха до последните, разотидоха се един по един и останаха само Исус и жената.
Разотишлите се бяха книжниците и фарисеите, религиозните водачи. Те се готвеха да съдят жената, уловена в самото дело на прелюбодейство, сякаш самите те не бяха грешници.
Исус провъзгласи Своята любов в този свят. Той беше Стопанинът на любовта. Исус даваше храна на хората, възкресяваше мъртвите, възкреси сина на вдовицата, съживи Лазар от Витания, изцеляваше прокажени и вършеше чудеса за бедните. Той взе всичките грехове на грешниците и им даде спасение.
Исус ни обича. Той е Всемогъщият, който може да направи всичко, но фарисеите и книжниците Го смятаха за свой враг. Ето защо доведоха жената при Него и Го изпитваха.
Те попитаха: “Моисей ни е заповядал в закона да убиваме такива с камъни. Ти, прочее, що казваш за нея?” Те си мислеха, че Той ще им каже да я убият с камъни. Защо? Ако съдехме според написаното в Божия Закон, всеки, който е извършил прелюбодейство, трябваше да бъде убит с камъни без изключение.
Всички трябва да бъдат убити с камъни и всички са предназначени да отидат в ада. Заплатата на греха е смърт. Въпреки това, Исус не им каза да я убият с камъни. Вместо това, Той каза: “Който от вас е безгрешен нека пръв хвърли камък на нея.”
 
Защо Бог ни е дал 613 точки на Закона?
За да осъзнаем, че сме грешници

Законът предизвиква гняв. Бог е свят, както и Неговият Закон. Този свещен Закон ни е даден в 613 точки. Причината, поради която Бог ни е дал 613 точки на Закона, е да осъзнаем, че сме грешници; че ние сме несъвършени същества. Той ни учи, че трябва да жадуваме за Божията благодат, за да бъдем изкупени. Ако не знаехме това и мислехме само за написаното в Закона, трябваше да бъдем убити с камъни, точно както жената, уловена в самото дело на прелюбодейство.
Книжниците и фарисеите, които не знаеха истината на Неговия Закон, навярно са мислели, че могат да хвърлят камъни върху жената и навярно и върху нас. Но кой може да се осмели да хвърля камъни върху безпомощна жена, като е същото грешно същество? Дори и тя да е била хваната в самото дело, никой в този свят не може да хвърля камъни върху нея.
Ако жената и всеки от нас бяхме съдени само по Закона, ние, както и жената, щяхме да получим ужасна присъда. Но Исус спаси нас, грешници, от греховете ни и от справедливата присъда. Пред вид на всичките ни грехове, ако Божият Закон се приложи строго по буквата, кой от нас би могъл да остане жив? Всеки един от нас щеше да се окаже в ада.
Но книжниците и фарисеите познаваха Закона само така, както беше написано. Ако Неговият Закон се приложи правилно, той би ги убил също толкова сигурно, колкото и осъдения от тях. Всъщност Божият Закон е бил даден на хората, за да могат да осъзнаят греховете си, но те са страдали, защото не са го разбирали и прилагали правилно.
Днешните фарисеи, точно както фарисеите в Библията, познават Закона само както е написан. Те трябва да разбират Божията благодат, справедливост и истина. Те трябва да бъдат поучавани за спасението на евангелието на изкуплението.
Фарисеите казваха: “Законът ни е заповядал да убиваме такива с камъни. Ти, прочее, що казваш?” попитаха, като уверено държаха камъните си. Със сигурност си мислеха, че Исус няма да каже нищо за това. Чакаха Исус да се хване на въдицата им.
Ако Исус бе отсъдил по Закона, щяха да убият също и Него с камъни. Тяхната цел беше да убият с камъни както жената, така и Исус. Ако Исус бе казал да не замерват жената с камъни, те щяха да кажат, че Исус презира Божия Закон, и щяха да Го убият с камъни за богохулство. Колко ужасен е бил този заговор!
Но Исус се наведе на долу и пишеше с пръст на земята, и продължиха да Го питат: “Какво казваш Ти? Какво пишеш на земята? Просто отговори на въпроса ни. Какво казваш Ти?” Насочваха с пръст Исус и не Го оставяха на мира.
Тогава Исус се изправи и им каза, че този от тях, който няма грях, трябва пръв да хвърли камък върху нея. После се наведе на долу и продължи да пише по земята. Онези, които го чуха, изобличени от съвестта им, разотидоха се един по един, като почнаха от по-старите и следваха до последните. Исус остана Сам с жената, стояща в Неговото присъствие.
 
 
“Който от вас е безгрешен нека пръв хвърли камък на нея”
 
Къде са записани греховете?
На плочата на сърцата ни и в Книгите на делата

Исус им каза: “Който от вас е безгрешен нека пръв хвърли камък на нея”, и продължи да пише на земята. Няколко от по-възрастните започнаха да си тръгват. По-старите фарисеи, които бяха извършили повече грехове, си тръгнаха първи. Младите също си тръгнаха. Да предположим, че Исус стоеше сред нас и ние сме обкръжили жената. Ако Исус ни кажеше, че който сред нас е безгрешен, трябва пръв да хвърли камък, какво щяхте да направите?
Какво пишеше Исус по земята? Бог, който ни е създал, пише греховете ни на две различни места.
Първо, Той пише греховете ни на плочата на сърцата ни. „Юдовият грях е записан с желязна писалка, С диамантов връх; Начертан е на плочата на сърцето им, И върху роговете на жертвениците ви” (Еремия 17:1).
Бог ни говори чрез Юда, който е наш представител. Греховете на хората са врязани с желязна писалка, с диамантов връх. Те са записани на плочата на сърцата ни. Исус се наведе и написа на земята, че всички хора са грешници.
Бог знае, че ние съгрешаваме, и Той врязва греховете на плочата на сърцата ни. Първо, Той записва нашите дела, греховете, които извършваме, защото сме крехки пред Закона. Когато греховете са записани в сърцата ни, ние осъзнаваме, че сме грешници, щом погледнем на Закона. Тъй като Той ги е записал в нашите сърца и съвест, ние знаем, че сме грешници пред Него.
Исус се наведе втори път, за да пише на земята. Писанието също казва, че всичките ни грехове са записани в Книгите на делата пред Бога (Откровение 20:12). Името на всеки грешник и греховете му са записани в Книгата. Те са записвани и на плочата на сърцето на човека. Нашите грехове са записани и в Книгата на делата и на плочата на сърцата ни.
Греховете са записани на плочата на сърцето на всички, млади или стари. Ето защо те нямаха какво да кажат за греха си пред Исус. Те, които се опитваха да убият жената, бяха безпомощни пред думите Му.
 
Кога биват изтрити греховете ни, които са записани на две места?
Когато приемем в сърцата си изкуплението на водата и кръвта на Исус.

Обаче, когато приемате Неговото спасение, всичките ви грехове са изтрити от Книгата на делата и името ви ще бъде записано в Книгата на живота. Тези, чиито имена са в Книгата на Живота, отиват в Рая. Техните добри дела, нещата, които са вършили в този свят за Божието царство и Неговата праведност, също са записани в Книгата на Живота. Те са приети в Небето. Тези, които са освободени от греховете им, ще влязат в мястото на вечността.
Помнете, че всичките грехове на всеки човек са записани на две места, така че никой не може да измами Бога. Няма никой, който да не е съгрешавал или който да не е прелюбодействал в сърцето си. Всички хора са грешници и са несъвършени.
Онези, които не са приели Исусовото изкупление в сърцата си, не могат да не се мъчат за греховете си. Не са уверени. Страхуват се от Бога и другите поради греховете си. Но в момента, в който приемат в сърцата си евангелието на изкуплението на водата и Духа, всичките грехове, записани на плочата на сърцата им и в Книгата на делата, се изличават. Те се освобождават от всичките си грехове.
В Небето има Книгата на Живота. Имената на тези, които вярват в изкуплението на водата и Духа, са записани в книгата, така че те ще влязат в Небето. Те влизат в Небето не защото не са съгрешили в този свят, а защото са били освободени от всичките си грехове, като са повярвали в изкуплението на водата и Духа. Това е “законът на вярата” (Римляни 3:27).
Събратя християни, книжниците и фарисеите бяха грешници, също като жената, хваната в самото дело на прелюбодейство.
Всъщност, те вероятно са извършили повече грехове, защото са мамили себе си и други хора, че не са грешници. Религиозните водачи бяха разбойници с официални разрешителни. Те бяха крадци на души, с други думи, крадци на живота. Те се осмеляваха да поучават другите авторитетно, въпреки че самите не бяха още изкупени.
Няма никой, който да е без грях според Закона. Но човек може да стане праведен, не защото не е извършил грях, а защото е бил избавен от всичките грехове. Такъв човек е записан в Книгата на Живота. Важното е дали името на човека е записано в Книгата на живота или не. Тъй като хората не могат да живеят без да извършат грехове през целия си живот, те трябва да бъдат вечно изкупени, за да бъдат записани в книгата.
Дали ще бъдете приети в Небето, зависи от това дали вярвате в истинското евангелие или не. Дали получавате Божията благодат или не, зависи от това дали приемате спасението на Исус. Какво стана с хваната жена? Можеше да се хвърли на колене и да затвори очи, защото знаеше, че щеше да умре. Вероятно плачеше от страх и покаяние. Хората стават честни със себе си, когато се изправят пред смъртта.
„О, Боже, правилно е да умра. Моля Те, приеми душата ми в Твоите ръце и се смили над мен. Моля Те, смили се над мен, Исусе.” Тя помоли Исус за любовта на изкуплението. “Боже, ако ме осъдиш, ще бъда осъдена, и ако кажеш, че съм без грях, тогава греховете ми ще бъдат изтрити. От Теб зависи.” Вероятно е казвала всички тези неща. Навярно е признала, че всичко е в ръцете на Исус.
Жената, която беше доведена при Исус, не каза: “Извърших зло, моля Те, прости ми прелюбодейството.” Тя каза: “Моля Те, спаси ме от греховете ми. Ако Ти изкупиш греховете ми, аз ще бъда спасена. Ако не, ще отида в ада. Имам нужда от Твоето изкупление. Нуждая се от Божията любов и от това Той да смили се над мене.” Тя затвори очи и призна, че е грешна.
И Исус я попита: “Къде са тези, които те обвиняваха? Никой ли не те осъди?” Тя отговори: “Никой Господи .”
А Исус й каза: “Нито Аз те осъждам.” Исус не я осъди, защото вече бе отнел всичките й грехове чрез Своето кръщение в река Йордан и тя вече беше изкупена. Исус, а не жената, трябваше да бъде съден за греховете й.
 
 
Той каза: “Нито Аз те осъждам.”
 
Беше ли осъдена от Исус?
Не

Тази жена беше благословена със спасението в Исус. Тя беше изкупена от всичките си грехове. Нашият Господ Исус ни казва, че Той е изкупил всичките ни грехове и че всички ние сме праведни.
Той ни казва така в Библията. Той умря на Кръста, за да заплати за нашите грехове, които Той отне със Своето кръщение в река Йордан. Той ясно ни казва, че е изкупил всички, които вярват в изкуплението на Неговото кръщение и осъждение на Кръста. Всички ние се нуждаем от написаното Слово на Исус и трябва да се придържаме към Словото. Тогава всички ще бъдем благословени с изкупление.
„Боже, нямам заслуги пред Тебе. Нямам нищо добро вътре в мен. Нямам какво да Ти покажа, освен греховете си. Но вярвам, че Исус е моят Господ на изкуплението. Той отне всичките ми грехове в река Йордан и ги изкупи на Кръста. Той отне всичките ми грехове със Своето кръщение и Своята кръв. Вярвам в Тебе, Господи.”
Ето как се спасявате. Исус не “ни осъжда.” Той ни е дал правото да бъдем Божии деца: Той е отнел всичките грехове на тези, които вярват в изкуплението на водата и Духа, и ги е направил праведни.
Скъпи приятели! Жената беше изкупена. Жената, хваната в прелюбодейство, бе благословена с изкуплението на нашия Господ Исус. Ние също можем да бъдем благословени по този начин. Всеки, който знае за греховете си и моли Бога да се смили над него, и всеки, който вярва в изкуплението на водата и Духа в Исус, получава благословението на изкуплението от Бога. Онези, които признават греховността си пред Бога, могат да бъдат изкупени, но тези, които не осъзнават собствените си грехове, не могат да бъдат благословени с изкуплението.
Исус е отнел греховете на света (Йоан 1:29). Всеки грешник в света може да бъде изкупен, ако вярва в Исус. Исус каза на жената: “Нито Аз те осъждам.” Той каза, че не я осъждаше, защото всичките й грехове вече са били възложени върху Него чрез кръщението Му. Той е взел всичките ни грехове върху Себе Си и Той е бил осъден за тях вместо нас.
 
 
Ние трябва да бъдем изкупени пред Исус
 
Кое е по-голямо, Божията любов или Божият съд?
Божията любов

Фарисеите, с камъни в ръцете си, както и днешните религиозни водачи, тълкуват Закона буквално. Те вярват, че тъй като Законът ни казва да не прелюбодействаме, този, който извършва такива грехове, ще бъде убит с камъни. Те поглеждат крадешком жени с развратни очи, докато се преструват, че не прелюбодействат. Не могат да бъдат изкупени или спасени. Фарисеите и книжниците бяха моралисти на този свят. Те не бяха тези, които Исус призовал. Тези хора никога не са чували от Него: “Аз няма да ви осъдя.”
Само жената, хваната в прелюбодейство, чу тези радостни думи. Ако сте честни пред Него, можете също да бъдете благословени като нея. “Боже, не мога да не прелюбодействам през целия си живот. Не осъзнавам това, просто защото го правя толкова често. Извършвам такъв грях няколко пъти всеки ден.”
Когато приемаме Закона и факта, че сме грешници, които трябва да умрат, и когато се изправим пред Бога честно, казвайки: “Боже, това съм аз. Моля Те, спаси ме!” Бог ще ни благослови със Своето изкупление.
Любовта на Исус, евангелието на водата и Духа, е надделила справедливата Божия присъда. “Нито Аз те осъждам.” Той не ни осъжда. Той казва: “Вие сте изкупени.” Нашият Господ Исус Христос е Бог на състраданието. Той ни е избавил от всичките грехове на света.
Нашият Бог е Бог на справедливостта и Бог на любовта. Любовта на водата и Духа е още по-голяма от Неговия съд.
 
 

Неговата любов е по-голяма от Неговата справедливост

 
Защо Той изкупи всички нас?
Защото любовта Му е по-голяма от справедливостта Му

Ако Бог беше наложил Своя съд, за да завърши справедливостта Си, Той щеше да осъди всички грешници и да ги изпрати в ада. Но тъй като любовта на Исус, която ни спасява от съда, е по-голяма, Бог изпрати Своя единствен Син, Исус. Исус взе всичките ни грехове върху Себе Си и получи справедлива присъда за всички нас. Сега, всеки, който вярва в Исус като свой Спасител става Негово дете и праведен. Тъй като Неговата любов е по-голяма от Неговата справедливост, Той изкупи всички ни.
Трябва да благодарим на Бога, че Той не ни съди само със Своята справедливост. Веднъж Исус казал на книжниците, фарисеите и техните ученици: “Но идете и научете се що значи тази дума: “Милост искам, а не жертви”, защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните на покаяние” (Матей 9:13). Някои хора все още могат да колят крава или коза всеки ден и да я принасят в жертва на Бога, молейки се: “Боже, прощавай ми греховете всеки ден.” Бог не иска нашите приноси, а по-скоро нашата вяра в изкуплението на водата и Духа. Той иска да бъдем изкупени и освободени. Той иска да ни даде Своята любов и да приеме вярата ни. Разбирате ли всичко това? Исус ни е дал Своето съвършено спасение.
Исус мрази греха, но има гореща любов към хората, създадени по Божия образ. Беше решил още преди Сътворението да ни направи Свои деца и е изличил всичките ни грехове със Своето кръщение и кръв. Бог ни е създал, за да ни изкупи накрая, за да ни облече в Исус, и да ни направи Свои деца. Това е любовта, която Той има към нас, Неговите творения.
Ако Бог ни съдеше само според Своя справедлив Закон, всички ние, грешници, трябваше да умрем. Но Той ни избави чрез кръщението и осъждането на Неговия Син на Кръста. Вярвате ли? Нека го потвърдим от Стария Завет.
 
 
Аарон полагал ръце върху козела за отпускане
 
Кой възлагаше греховете на Израел върху живия козел като техен представител?
Първосвещеникът

Всичките грехове на този свят са били изкупени чрез вярата в ръкополагането на Стария Завет и кръщението в Новия Завет. В Стария Завет всички годишни грехове на Израел бяха изкупени чрез Първосвещеника, който полагаше ръце на главата на жив козел без никакви недостатъци.
„И като положи Аарон двете си ръце на главата на живия козел нека изповяда над него всичките беззакония на израилтяните, всичките им престъпления и всичките им грехове, и нека ги възложи на главата на козела; тогава да го изпрати в пустинята чрез определен човек” (Левит 16:21).
Ето как се извършвало изкуплението в дните на Стария Завет. За да бъде изкупен от ежедневните грехове, човек донасял в скинията агне или козел без недостатъци и го жертвал на олтара. Поставял ръцете си на главата на жертвата и после греховете му били възлагани на жертвата. След това жертвата била заколвана и свещеникът поръсвал роговете на олтара с кръвта й.
В четирите краища на олтара имало рогове. Тези рогове символизират Книгите на делата, за които се говори в Откровение 20:12. С останалата кръв на жертвата също била поръсвана земята. Земята означава сърцето на човека, защото човекът е създаден от пръст. По този начин хората изкупвали ежедневните си грехове.
Въпреки това, те не можеха да принасят жертви за грях ежедневно, така че Бог им позволи да бъдат изкупени веднъж в годината от всички свои годишни грехове. Това било извършвано на десетия ден от седмия месец, в Деня на Умилостивението. На този ден първосвещеникът, представителят на всички израилтяни, докарвал два козела и полагал ръце на тях, за да им предаде всичките грехове на хората, и ги принасял пред Бога, за да извърши умилостивение за израелтяните.
„И като положи Аарон двете си ръце на главата на живия козел нека изповяда над него всичките беззакония на израилтяните, всичките им престъпления и всичките им грехове, и нека ги възложи на главата на козела; тогава да го изпрати в пустинята чрез определен човек.” 
Бог беше назначил Аарон, първосвещеника на Израел, да бъде представител. Вместо всеки да трябва да положи ръце върху приносите индивидуално, първосвещеникът, като представител на всички хора, полагал ръце на главата на живия козел за опрощаване на годишните грехове.
Той изброявал всичките грехове на Израел пред Бога: “Боже, синовете на Израил са съгрешили. Покланяли сме се на идоли, нарушили сме всички точки на Твоя Закон, изговаряли сме името Ти напразно, създавали сме си други идоли и сме ги обичали повече от Теб. Не сме пазили святата събота, не сме уважавали родителите си, убивали сме, прелюбодействали сме и сме крали... Отдавали сме се на ревност и разпри.”
Той изброявал всичките грехове. “Боже, нито хората на Израел, нито аз бяхме в състояние да спазваме нещо от Твоя Закон. За да бъдем изкупени от всички тези грехове, аз полагам ръцете си върху главата на този козел и предавам върху него всичките тези грехове.” Първосвещеникът полагал ръце върху жертвата заради целия народ и предавал всичките грехове върху главата на приноса. “Ръкополагането” или “полагане на ръце” означава “да предам” (Левит 1:1-4, 16:20-21).
 
Как се извършвало изкуплението по времето на Стария Завет?
Чрез полагане на ръце върху главата на приноса за грях

Бог е дал жертвената система на израилтяните, за да могат да предават всичките си грехове и да бъдат изкупени. Той уточни, че човек трябва да подготви приноса за грях без недостатъци и че приносът за грях трябва да умре вместо човека. Изкуплението на отделните грешници беше такова.
Обаче в Деня на Умилостивението жертвата за грях била заколвана и кръвта й се внасяла в светилището и с нея се поръсвало умилостивилището. Така израилтяните изкупвали едногодишния грях на десетия ден от седмия месец.
Първосвещеникът влизал в светилището сам, за да принесе жертвата, но хората се събирали отвън и очаквали да чуят звука на златните звънци по ръкавите на мантията на ефода на първосвещеника. Златните звънци ехтели седем пъти, докато кръвта била поръсвана върху умилостивилището. Тогава хората се радвали, че всичките им грехове са били изкупени. Звукът на златните звънци включва звука на радостното Евангелие.
Не е вярно, че Исус обича някои избрани хора и изкупва само тях. Исус отне всичките грехове на света наведнъж със Своето кръщение. Той искаше да ни освободи веднъж завинаги. Нашите грехове не можеха да бъдат изкупвани всеки ден, и така те бяха изличени наведнъж.
В Стария Завет изкуплението се давало чрез ръкополагане и кръвта на жертвата за грях. Аарон полагал ръце на главата на жив козел пред всички хора и изброявал всичките грехове, които хората били извършили през годината. Възлагал греховете върху козата пред очите на всички израилтяни. Къде отиват греховете на хората след полагането на ръцете на първосвещеника върху изкупителната жертва? Всички били възлагани на козела.
След това козелът бил отвеждан чрез “определен човек.” Козелът, с всичките си грехове на Израел, бил отвеждан в пустинята, където нямаше вода и трева. Тогава козелът щял да скита по пустинята под горящото слънце и накрая да умре. Козелът умирал за греховете на израилтяните.
Това е Божията любов, любовта на изкуплението. Ето как те изкупвали едногодишните грехове в онези дни. Но ние живеем във времето на Новия Завет. Минаха около 2000 години откакто Исус слезе в нашия свят. Той дойде и изпълни обещанието, което бе направил в Стария Завет. Той дойде и изкупи всичките ни грехове.
 
 
За да изкупи всички нас
 
Какво означава „ИСУС”?
Спасителят, който ще спаси народа Си от греховете им

Нека прочетем Матей 1:20-21. „Но, когато мислеше това, ето, ангел от Господа му се яви насъне и каза: Иосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото зачнатото в нея е от Светия Дух. Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус; защото Той е Който ще спаси людете Си от греховете им” (Матей 1:20-21).
Нашият Отец в Небето заимства тялото на Дева Мария, за да изпрати Сина Си в този свят, за да измие всичките грехове на света. Той изпрати ангел на Мария и й каза: “И ето, ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, Когото ще наречеш Исус.” Това означаваше, че Синът идващ чрез Мария щеше да стане Спасител. Исус Христос означава този, който ще спаси Своя народ, с други думи, Спасителят.
Тогава как Исус спаси всички нас от греха? Начинът, по който Исус отне всичките грехове на света, беше чрез кръщението Му в река Йордан. Когато Йоан Кръстител Го кръсти, всичките грехове на света бяха предадени на Него. Нека прочетем Матей 3:13-17.
„Тогава идва Исус от Галилея на Иордан при Иоана за да се кръсти от него. А Иоан Го възпираше, казвайки: Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, и Ти ли идеш при мене? А Исус в отговор му рече: Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е [1]право. Тогава Иоан го остави. И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него; и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.”
 
[1] Бележка на преводача: в този цитат “право” е преведено като “праведност” в Новата Библия на крал Джеймс, един от най-авторитетните преводи на Библията
 
Исус отиде при Йоан Кръстител, за да изкупи всички нас от нашите грехове. Той влезе във водата и наведе главата Си пред Йоан. “Йоане, кръсти Ме сега. Подобава да изпълним всяка праведност. Тъй като Аз трябва да отнема всичките грехове на света и да избавя всички грешници от греховете им, трябва да взема греховете им с кръщението. Кръсти ме сега! Позволи това да стане!”
Така е подобавало да се изпълни цялата праведност. Исус беше кръстен от Йоан Кръстител в река Йордан и точно в този момент се изпълни цялата Божия праведност, която изкупи греховете ни.
Така Той отне всичките ни грехове. Всичките ви грехове също бяха предадени на Исус. Разбирате ли това?
Вярвайте в изкуплението на Исусовото кръщение и Духа и се спасите.
 
Как се изпълни цялата праведност?
Чрез Исусовото кръщение
 
Бог първо беше обещал на Израел, че всичките грехове на света щеше да бъдат измивани с полагането на ръце и жертването на приноса за грях. Но тъй като беше невъзможно всеки да полага ръце на главата на козела поотделно, Бог освети Аарон за първосвещеник, за да може той да принася жертвата за всички хора. Така той предаваше всичките им едногодишни грехове на главата на жертвата за грях. Това беше Неговата Мъдрост и Силата на изкуплението. Бог е мъдър и чуден.
Той изпрати Своя Син Исус, за да спаси целия свят. Така жертвата за грях беше готова. Сега трябваше да има представител на всички човешки същества, който да положи ръце на главата на Исус и да Му предаде всичките грехове на света. Този представител беше Йоан Кръстител. В Библията е написано, че Бог изпрати представителя на цялото човечество пред Исус.
Това беше Йоан Кръстител, последният първосвещеник на човеците. Както е написано в Матей 11:11: “Между родените от жени, не се е въздигнал по-голям от Иоана Кръстителя.” Той е единственият представител на хората. Той изпрати Йоан като представител на всички човешки същества, за да може да кръсти Исус и да Му предаде всичките грехове на света.
Ако шест милиарда души по земята отидоха при Исус сега и всеки трябваше да положи ръце на Исус, за да предаде греховете си, какво би станало с главата Му? Ако повече от шест милиарда души в този свят трябваше да положат ръце на Исус, това нямаше да е хубава гледка. Някои ентусиазирани хора биха могли да натискат толкова силно, че всичката Му коса да опада. Така Бог в Своята мъдрост назначи Йоан за наш представител и предаде всичките грехове на света на Исус веднъж и завинаги.
Записано е в Матей 3:13: “Тогава идва Исус от Галилея на Иордан при Иоана за да се кръсти от него.” Това беше, когато Исус е на 30 години. Исус е бил обрязан 8 дни след раждането Си и оттогава има твърде оскъдни данни за Него, докато не става на 30.
Причината, поради която Исус трябваше да чака до 30-годишна възраст, е за да стане Законният небесен Първосвещеник според Стария Завет. Във Второзаконие Бог каза на Мойсей, че първосвещеникът трябва да е навършил поне 30 години, преди да може да служи първосвещенство. Исус беше небесният Първосвещеник. Вярвате ли в това?
В Новия Завет, в Матей 3:13-14, се казва: “Тогава идва Исус от Галилея на Иордан при Иоана за да се кръсти от него. А Иоан Го възпираше, казвайки: Аз имам нужда да се кръстя от Тебе.” Кой е представителят на човечеството? Йоан Кръстител. Тогава кой е представителят на Небето? Исус Христос. Представителите се срещнаха. Тогава кой е по-висшият? Разбира се, представителят на Небето е по-висок.
И така, Йоан Кръстител, който беше толкова смел, че да крещи на религиозните водачи в онези дни: “Рожби ехиднини! Покайте се!” изведнъж стана смирен пред Исус. “Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, и Ти ли идеш при мене?”
В този момент Исус каза: “Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е [2]право.” Исус дойде на този свят, за да изпълни Божията праведност и то се изпълни, когато Йоан Кръстител го кръсти.,
„Тогава Иоан го остави. И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него; и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.”
 
[2] Бележка на преводача: в този цитат “право” е преведено като “праведност” в Новата Библия на крал Джеймс, един от най-авторитетните преводи на Библията
 
Ето какво се случи, когато Той се кръсти. Вратите на Небето се отвориха, когато Той бе кръстен от Йоан Кръстител и отне всичките грехове на света.
“А от дните на Иоана Кръстителя до сега небесното царство на сила се взема, и които се насилят го грабват” (Матей 11:12).
Всички пророци и Божият Закон пророкуваха до Йоан Кръстител. “А от дните на Иоана Кръстителя до сега небесното царство на сила се взема, и които се насилят го грабват.” Всеки, който вярва в Неговото кръщение, може да влезе в Небесното царство без изключение.
 
 
“Нито Аз те осъждам”
 
Защо Исус бе осъден на Кръста?
Защото бе отнел всичките ни грехове.

Исус бе кръстен от Йоан Кръстител и отне всичките грехове на света. По-късно той каза на жената, хваната в прелюбодейство: “Нито Аз те осъждам.” Той не осъди жената, защото Той отне всичките грехове на света в река Йордан и Самият Той, не жената, трябваше да бъде осъден за тези грехове.
Исус изличи всичките грехове на света. Можем да видим колко се страхуваше от болката, която щеше да трябва да издържи да понесе, защото “заплатата на греха е смърт.” Той се моли на Бога три пъти на Елеонския хълм да отмахне тази присъда от Него. Исус беше плът и кръв, точно както другите човешки същества, така че е разбираемо да се страхува от болката. Исус трябваше да пролее кръвта Си, за да изпълни присъдата.
Точно както приносите за грях в Стария Завет трябваше да пролеят кръв, за да заплатят за греховете, Той трябваше да бъде пожертван на Кръста. Той вече бе отнел всичките грехове на света и сега трябваше да даде живота Си за нашето изкупление. Той знаеше, че трябва да бъде съден пред Бога.
Исус не е имал никакъв грях в сърцето Си, но тъй като всичките му грехове бяха били предадени чрез Неговото кръщение, сега Бог трябваше да съди собствения Си Син. И така, първо, Божията справедливост се изпълни, и второ, Той ни дари любовта си за нашето спасение. Затова Исус трябваше да бъде съден на Кръста.
“Не ви осъждам, нито ви съдя.” Всички наши грехове, преднамерени или непреднамерени, признати или непризнати, трябваше да бъдат съдени от Бога.
Но Бог не ни осъди. Бог осъди Исус, който беше взел всичките ни грехове върху Себе Си чрез Своето кръщение. Бог не искаше да съди грешниците заради Неговата любов и състрадание. Кръщението и кръвта на Кръста бяха Неговата изкупителна любов към нас. “Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот” (Йоан 3:16).
Така знаем за Неговата любов. Исус не осъди жената, хваната в самото дело на прелюбодейство.
Тя знаеше, че беше грешница, защото беше хваната в самото дело на прелюбодейство. Не само имаше грях в сърцето си, но и го носеше в плътта си. Нямаше начин да отрече греха си. Но тъй като вярваше, че Исус е отнел всичките й грехове, тя се спаси. Ако вярваме в Исусовото изкупление, ще се спасим. Повярвайте в него! Това е за наше добро.
 
Кои са най-благословените?
Тези, които нямат грях

Всички хора съгрешават. Всички хора прелюбодействат. Но не всички хора са осъждани за техните грехове. Всички сме съгрешили, но онези, които вярват в изкуплението на Исус Христос, са безгрешни в сърцата си. Човекът, който вярва в спасението на Исус, е най-щастливият човек. Най-благословените са онези, които са спасени от всичките им грехове. С други думи, сега те са праведни в Исус.
Бог ни говори за щастието в Римляни 4:7: “Блажени ония, чиито беззакония са простени Чиито грехове са покрити.” Всички ние съгрешаваме, докато умрем. Ние сме беззаконни и несъвършени пред Бога. Продължаваме да грешим дори след като сме познали Закона Му. Ние сме толкова слаби.
Но Бог ни е избавил с кръщението и кръвта на Своя Единороден Син и ни казва, на вас и мен, че вече не сме грешници и че сега сме праведни пред Него. Той ни казва, че ние сме Негови деца.
Евангелието на водата и Духа е евангелието на вечното изкупление. Вярвате ли? Тези, които вярват, Той нарича праведни, изкупени и Негови деца. Кой е най-щастливият човек в този свят? Този, който вярва и е бил освободен чрез вяра в истинското евангелие. Спасени ли сте?
Дали Исус е пропуснал да вземе греховете ви? Не, Той е поел всичките ви грехове с кръщението Си. Повярвайте. Повярвайте и бъдете изкупени от всичките си грехове. Нека прочетем Йоан 1:29.
 
 
Също като изметени с метла
 
Колко грях е взел Исус?
Всичките грехове на света
 
„На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!” (Йоан 1:29).
“Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!”
Йоан Кръстител възложи всичките грехове на света на Исус при Йордан. На следващия ден той свидетелства, че Исус е Божият Агнец, който е поел всичките грехове на света. Той е взел на раменете Си всичките грехове на света.
Всичките грехове на света означават всичките грехове, които хората извършват в този свят, от Сътворението до края му. Преди около 2000 години Исус отне всичките грехове на света и ни изкупи. Като Божий Агнец, Той отне всичките ни грехове и бе осъден за нас.
Всеки грях, който ние, човешки същества, извършихме, беше предаден на Исус. Той стана Божият Агнец, който отне всичките грехове на света.
Исус дойде на този свят като смирен човек, като Този, който щеше да спаси всички грешници на света. Ние извършваме грях, защото сме слаби, нечестиви, невежи и защото сме глупави и несъвършени. С други думи, ние грешим, защото сме наследили греха от нашия общ предшественик Адам. Всички тези грехове са били събрани и струпани върху главата на Исус чрез Неговото кръщение в Йордан. Той завърши всичко със смъртта на плътта Си на Кръста. Той беше погребан, но Бог Го възкреси от мъртвите на третия ден.
Като Спасител на всички грешници, като Победител, като Съдия, Той сега седи отдясно на Бога. Той не трябва да ни изкупва отново и отново. Всичко, което трябва да направим, е да вярваме в Него, за да се спасим. Вечният живот очаква тези, които вярват, и унищожение очаква тези, които не вярват. Няма друг избор.
Исус е избавил всички вас. Вие сте най-щастливите хора на земята. Вие със сигурност ще извършите грехове в бъдеще заради вашите слабости, но Той е отнел и всички тези грехове.
Остава ли някакъв грях в сърцата ви? – Не –
Исус ли го е взел изцяло? – Да! Той го е взел. –
Всички хора са еднакви. Никой не е по-свещен от ближния си. Но тъй като много хора са лицемери, те вярват, че не са грешници, когато наистина са. Този свят е оранжерия, подхранваща греха.
Когато жените излизат от къщите си, те си слагат червено червило, пудрят лицата си, къдрят косите си, облекат се в хубави дрехи и носят високи токове. Мъжете също ходят на бръснар, за да се подстрижат, издокарват се, обличат чисти ризи и модерни вратовръзки, лъскат обувките си.
Но докато отвън изглеждат като принцове и принцеси, отвътре са абсолютно мръсни.
Парите ли правят хората щастливи? Здравето ли прави хората щастливи? Само вечното изкупление, опрощението на всичките грехове прави хората истински щастливи. Без значение колко щастлив човек изглежда отвън, той е нещастен, ако има грях в сърцето си. Такъв човек живее в страх от осъждение.
Изкупен човек е смел като лъв, дори и в дрипи. В сърцето му няма грях. “Благодаря ти, Господи, Ти си спасил грешник като мен. Ти си изличил всичките ми грехове. Знам, че съм недостоен да получа Твоята любов, но Те хваля за това, че си ме спасил. Аз съм вечно избавен от всичките ми грехове. Слава да бъде на Бога!”
Човек, който е спасен, е истински щастлив. Човек, който е благословен с Неговата благодат на изкупление, е истински щастлив.
Защото Исус, “Божият Агнец, Който носи греха на света”, е отнел всичките ни грехове, ние сме без грях. Той “свърши” спасението за нас на Кръста. Всичките ни грехове, включително вашите и моите, са включени в “греха на света” и затова всички сме спасени.
 
 

По Божията воля

 
Имаме ли грях в сърцата си, когато сме в Исус Христос?
Не, нямаме.

Скъпи приятели, жената, хваната в прелюбодейство, вярваше в думите на Исус и беше спасена. Нейната история е записана в Библията, защото тя е била благословена с Неговото вечно изкупление. Въпреки това, лицемерните книжници и фарисеи бягат далеч от Исус.
Ако вярвате в Исус, Небето ви очаква, но ако напуснете Исус, ще отидете в ада. Ако вярвате в Неговите праведни дела, то е като Небето, но ако не вярвате в Неговите дела, то е като ад. Изкуплението не зависи от усилията на който и да е индивид, а от спасението на Исус.
Да прочетем Евреи 10. “Защото законът, като съдържа в себе си само сянка на бъдещите добрини, а не самата същност на нещата, то свещениците, които непрестанно принасят всяка година същите жертви, никога не могат с тях да направят съвършени в чистота ония, които пристъпват да жертвуват. Другояче те биха престанали да ги принасят; защото жертвоприносителите, еднаж очистени, не биха имали вече никакво изобличение на съвестта за грехове. Но в тия жертви всяка година става спомен за греховете. Защото не е възможно кръв от юнци и от козли да отмахне грехове. Затова Христос, като влиза в света, казва: -”Жертва и принос не си поискал, Но приготвил си Ми тяло; Всеизгаряния и приноси за грях не Ти са угодни. Тогава рекох: Ето, дойдох, (В свитъка на книгата е писано за Мене), Да изпълня Твоята воля, о Боже” - Като казва първо: “Жертви и приноси и всеизгаряния и приноси за грях не си поискал, нито Ти са угодни”, (които впрочем се принасят според закона), после казва: “Ето, дойдох да изпълня волята Ти”. Ще каже: Той отмахва първото, за да постанови второто. С тая воля ние сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло веднъж за винаги” (Евреи 10:1-10).
“По Божията воля” Исус принесе Своя живот, за да вземе всичките ни грехове наведнъж, и беше осъден наведнъж и възкресен.
Затова сме осветени. “Сме осветени” (Евреи 10:10) е написано в сегашно свършено време. Това означава, че нашето изкупление е завършило напълно и не е необходимо да се споменава отново. Вие сте осветени.
„И всеки свещеник, като стои та служи всеки ден, принася много пъти същите жертви, които никога не могат да отмахнат грехове; но Той, като принесе една жертва за греховете, седна за винаги отдясно на Бога, та оттогава нататък чака, докле се положат враговете Му за Негово подножие. Защото с един принос Той е усъвършенствувал за винаги ония, които се освещават” (Евреи 10:11-14).
Всички вие сте осветени завинаги. Ако утре извършите грехове, ще станете ли отново грешници? Не отне ли Исус и тези грехове? Той ги отне. Той отне и греховете на бъдещето.
„А и Светият Дух ни свидетелствува за това; защото след като е казал: - Ето заветът, който ще направя с тях След ония дни, казва Господ: Ще положа законите Си в сърцата им, И ще ги напиша в умовете им”, прибавя: “И греховете им и беззаконията им няма да помня вече”. А гдето има прощение за тия неща, там вече няма принос за грях” (Евреи 10:15-18).
Фразата “има прощение за тия неща” означава, че Той е опростил всичките грехове на света. Исус е нашият Спасител, както моят Спасител, така и вашият Спасител. Вярата в Исус ни е спасила. Това е изкуплението в Исус и най-голямата благодат и подарък от Бога. Вие и аз, които сме били изкупени от всичките грехове, сме най-благословени от всички!