Search

Проповеди

Тема 3: Евангелието на водата и Духа

[3-6] Истинското духовно обрязване (Изход 12:43-49)

Истинското духовно обрязване
(Изход 12:43-49)
“И Господ рече на Моисея и Аарона: Ето законът за пасхата: никой чужденец да не яде от нея; обаче всеки роб купен с пари да яде от нея тогава, когато се обреже. Никой пришелец или наемник да не яде от нея. В една къща да се изяде; от месото да не изнасяте вън от къщи и кост от нея да не строшите. Цялото общество израилтяни ще я пазят. И ако би някой чужденец да живее като пришелец между тебе и да иска да пази пасхата Господу, нека се обрежат всичките му мъжки, и тогава нека пристъпи да я пази; той ще бъде като туземец. Но никой необрязан не бива да яде от нея. Един закон ще има за туземеца и за чужденеца, който е пришелец между вас.”
 
 
Какво беше задължителното условие израилтяните да станат деца на Бога в Стария Завет?
Трябваше да бъдат обрязани.

Божиите думи както в Стария, така и в Новия Завет са важни и ценни за тези от нас, които вярват в Бога. Не можем да отхвърлим дори една фраза от тези думи, защото думите на Бога са думите на живота.
Днешният откъс ни казва, че всеки, който иска да запази Пасхата трябва да се обреже предварително. Трябва да помислим за причината, поради която Бог ни казва това. Ако човек не е обрязан, той не може да запази Пасхата.
За да вярваме в Исус, ние трябва да разберем Божията цел да ни даде този указ. Обрязването е отрязване на препуциума на човека. Защо Бог каза на Авраам и неговите потомци да бъдат обрязани? Причината е, че Той обеща, че само онези, които “отрязват“ греховете си, ще станат Негов народ.
Ето защо Той казва на народа на Израел в Стария Завет да бъде обрязан. За да стане Божи народ, народът на Израел трябваше да бъде обрязан. Това беше Неговата наредба, основа на освещаването, и Той стана Бог на онези, които отрязаха греховете си с вяра чрез обрязване. Освен това, в Новия Завет, Той става Бог на онези, които отрязват греха с вяра.
 
 

ПАСХАТА

 
Какво беше Пасхата?
Това беше денят за израилтяните да спомнят си и да благодарят на Бога за Изхода от Египет.

Най-важният празник за народа на Израел беше Пасхата. Това беше денят да си спомнят и да благодарят на Бога за Изхода от Египет, където израилтяните бяха живели като роби около 400 години. Бог беше донесъл десет големи язви, за да раздвижи втвърденото сърце на фараона. По този начин Той изведе народа на Израел от Египет и в Ханаанската земя.
Хората на Израел бяха спасени от смъртта на първородния, последната чума, чрез кръвта на жертвеното агне и обрязването. Следователно Бог им каза да пазят Пасхата през поколенията си като напомняне за Неговата милост.
 
 
КАКВО ТРЯБВАШЕ ДА НАПРАВЯТ ИЗРАЕЛИТИТЕ, ЗА ДА ЗАПАЗЯТ ПАСХАТА?
 
Какво трябваше да направят израелтяните, за да запазят Пасхата?
Трябваше да бъдат обрязани.

Трябва да разберем, че за да запазим Пасхата духовно, трябва да бъдем обрязани в сърцата си. Дори народът на Израел трябваше да бъде обрязан, за да спазва Пасхата.
Написано е в Изход 12:43-49. “И Господ рече на Моисея и Аарона: Ето законът за пасхата: никой чужденец да не яде от нея; обаче всеки роб купен с пари да яде от нея тогава, когато се обреже. Никой пришелец или наемник да не яде от нея. В една къща да се изяде; от месото да не изнасяте вън от къщи и кост от нея да не строшите. Цялото общество израилтяни ще я пазят. И ако би някой чужденец да живее като пришелец между тебе и да иска да пази пасхата Господу, нека се обрежат всичките му мъжки, и тогава нека пристъпи да я пази; той ще бъде като туземец. Но никой необрязан не бива да яде от нея. Един закон ще има за туземеца и за чужденеца, който е пришелец между вас.” Така Той каза на израилтяните да пазят Пасхата, след като бъдат обрязани.
На кого беше разрешено да ядат месото на пасхалното агне и да пазят Пасхата? Само тези, които бяха обрязани, можеха да пазят Пасхата.
Пасхалното агне, както всички знаем, е Исус Христос, който отне греховете на света.
Тогава какво е обрязването в Стария и Новия Завет? Обрязването означава отрязване на препуциума. Исус Христос също беше обрязан осем дни след като се роди на този свят. Бог беше наредил, че всички, които участват в ритуала на Пасхата, трябва да бъдат обрязани, и даде да се разбере, че всеки, който не е бил обрязан, никога не може да участва в Пасхата.
Следователно, всички трябваше да бъдат обрязани точно както е предписано от Бога. Ако вярвате в Исус, трябва да разберете значението на обрязването в Новия Завет.
 
 

КАКЪВ БЕШЕ РИТУАЛЪТ ЗА ОБРЯЗВАНЕТО, КОЙТО БОГ НАРЕДИ НА АВРААМ ДА ИЗВЪРШИ?

 
Как можеше Авраам и неговите потомци да станат Божии деца?
Като се обрязват

В Битие Бог се яви на Авраам и сключи завета Си с него и неговите потомци. В глава 15, Бог обеща, че потомците на Авраам ще се размножат като звездите в небето и че Той ще им даде Ханаанската земя като тяхното наследство.
И в глава 17 Той каза на Авраам, че ако той и неговите потомци влязат в завета Му и бъдат обрязани, Той ще стане техен Бог и те ще станат Негов народ. Това беше Божият завет с Авраам и потомството му. Бог обеща, че когато повярват в Неговия завет и бъдат обрязани, това ще означава, че са станали Негов народ и Той наистина щеше да стане техен Бог.
Битие 17:7-8 казва: “И ще утвърдя завета Си между Мене и тебе и потомците ти след тебе през всичките им поколения за вечен завет, че ще бъда Бог на тебе и на потомството ти след тебе. На тебе и на потомството ти след тебе ще дам за вечно притежание земята, в която си пришелец, цялата Ханаанска земя; и ще им бъда Бог.”
Обрязването беше знак на Божия завет с Авраам и неговите потомци.
 
 

КАКВО СЕ РАЗБИРА ПОД ДУХОВНОТО ОБРЯЗВАНЕ?

 
Какво е духовното обрязване?
Да отсечем всички грехове в нашите сърца, като вярваме в кръщението на Исус.

Понеже Авраам повярва в Божието слово, Бог го направи праведен и го направи негово дете. Обрязването беше белег на завета между Бог и Авраам.
“Ето Моят завет, който трябва да пазите между Мене и вас и потомците ти след тебе: всеки между вас от мъжки пол да се обрязва” (Битие 17:10).
Физическото обрязване означава отрязване на препуциума: духовно то означава също да предадем всички наши грехове на Исус чрез нашата вяра в Неговото кръщение. Ние сме духовно обрязани, когато отрязваме всички наши грехове, като приемаме спасението на Исусовото кръщение. Обрязването в Новия Завет е да се отсекат всички грехове чрез кръщението на Исус.
Следователно обрязването в Стария Завет е кръщението на Исус в Новия Завет и двете са Божиите завети, които ни правят Негови хора. Следователно обрязването в Стария Завет и кръщението на Исус в Новия Завет са едно и също.
Точно както потомците на Авраам ставаха Божий народ, когато отрязваха препуциумите си, ние ставаме Божии деца, когато отсичаме целия грях от сърцата си. Правим това, като вярваме, че няма грях в света, защото Исус отне целия грях, когато беше кръстен от Йоан Кръстител.
Кръщението на Исус прави всички грешници праведни, като отрязва греховете им. Както парчето кожа беше отстранено в процеса на обрязването, така и греховете на човечеството бяха отрязани от сърцата на всички хора, когато Исус беше кръстен от Йоан Кръстител в Йордан. Тези, които вярват в това, могат да бъдат обрязани духовно и да станат Божий народ, праведните.
 
 
ФАЛШИВАТА ВЯРА, КОЯТО КАРА ХОРАТА ДА СЕ ОТКЪСНАТ ОТ БОГА
 
Какво накара израилтяните да се отблъснат от Бога?
Необрязването

Бог каза на Авраам, че всеки необрязан човек трябва да бъде отрязан от Неговия народ. Тогава, какво е обрязването? И какво е духовното обрязване? Ако обрязването на плътта е за отрязване на част от кожата от част от тялото, тогава духовното обрязване е да отсечем целия грях от сърцата си и да го предадем на Исус чрез Неговото кръщение.
Кръщението на Исус е духовното обрязване на човечеството, чрез което греховете на света бяха отрязани от нас и предадени на Исус. Причината Исус да бъде кръстен от Йоан Кръстител беше да спаси цялото човечество чрез духовното обрязване, което отне целия грях.
Всички грехове на човечеството бяха предадени на Исус. Бог, ставайки Бог на Авраам, Бог на Исаак, Бог на Яков и Бог на всичките им потомци, беше сключил завет с Авраам и неговите потомци и им беше отрязал препуциумите. Така Той стана Бог, Спасител на всички, които отрязаха греховете си чрез обрязването.
Какво е обрязването, което отрязва греха? Божият завет е с Авраам и всички новородените чрез вярата в кръщението на Исус и Неговата смърт на Кръста като в тяхното спасение. По този начин Той ни даде правото да станем Негов народ. По този начин Той е Бог на онези, които са били обрязани.
Бог говори на Авраам. “Всяко мъжко дете между вас във всичките ви поколения, като стане на осем дни трябва да се обрязва, както роденото у дома ти, така и онова, което не е от твоето потомство, купено с пари от някой чужденец. Непременно трябва да се обрязва и роденият у дома ти и купеният с парите ти; и Моят завет в плътта ви, ще бъде вечен завет. А необрязаният от мъжки пол, чието краекожие на плътта не е обрязано, тоя човек, да се погуби измежду людете си, защото е нарушил завета Ми” (Битие 17:12-14).
Всеки, който се опита да влезе в Исус без духовното обрязване, ще бъде отрязан от Неговия народ. Духовното обрязване е кръщението на Исус в Новия Завет, чрез което всички грехове на света са били предадени на Него.
Всеки, който вярва в Исус, също трябва да повярва в обрязването на Стария Завет и кръщението на Исус в Новия Завет, за да получи Духа, да бъде спасен от всеки грях и да стане Божие дете. За нас, които вярваме в Исус, обрязването в Стария Завет и кръщението на Исус в Новия Завет са едно и също.
Ако не успеем да разберем истинското значение на обрязването или не можем да приемем в сърцата си спасението чрез духовното обрязване, което ни позволява да се новородим, нашата вяра ще бъде напразна. Може да си мислим, че сме верни на Бога, но сме построили дома си на вяра върху пясък.
Бог казва на всички, които вярват в Него, да бъдат обрязани, да вярват в изкуплението чрез кръщението на Исус, духовното обрязване. Без обрязването не можем да станем Негови хора. Без обрязването ние трябва да бъдем изключени от редиците на Неговия народ. Следователно Бог е определил, че всеки, независимо дали той е купен с пари или е чужденец, трябва да бъде обрязан, преди да се включи в празника на Пасхата.
Дори туземци на Израел трябваше да бъдат откъснати от Неговите хора, ако те не са обрязани. Заветът Божи с народа на Израел също трябва да се прилага за всички, които вярват в Исус.
В Изход глава 12 народът на Израел, който яде пасхалното месо и горчивите треви, трябваше вече да бъде обрязан. Правото да ядат пасхалното месо имаха само тези, които бяха обрязани.
За нас е важно да знаем, че когато народът на Израел изяде пасхалното месо и тури кръвта на агнето на двата стълба и на горния праг на вратата на къщите им, те вече бяха обрязани.
С наредбата на Бога, ако човек не е бил обрязан, той щеше да бъде изтребен от народа Му и загуби правото да се превърне в един от Божиите деца. Това означава, че грехът на неверието в духовното обрязване води хората в разруха. Само тези, които са били обрязани духовно чрез кръщението на Исус, могат да бъдат спасени.
“Която в образа на кръщението и сега ви спасява” (1 Петрово 3:21). Вярвате ли наистина, че всичките ви грехове бяха предадени на Исус чрез кръщението Му в Йордан? Ако наистина разберете и повярвате в истината, кръщението на Исус и Неговата кръв, ще разберете, че сте били обрязани духовно и сте станали праведник. И вие също ще имате вяра в духовната истина, че кръвта на Исус на Кръста би била безсмислена без Неговото кръщение.
Ако вярвате в кръста на Исус, без да сте обрязани духовно чрез вяра в кръщението на Исус, вие ще бъдете изхвърлени от Божията милост. Ще откриете, че все още имате грях в сърцето си.
Ние трябва да вярваме в истината, че Божието изкупуване започна с кръщението на Исус Христос и се изпълни с Неговата кръв на Кръста. За да направим това, трябва да вземем в сърцето си думите на истината, кръщението на Исус и Неговата кръв като наше спасение.
С тази вяра можем да се избавим от силата на тъмнината и да станем деца на светлината. Тази вяра духовно отделя онези, които са се новородили истински от редиците на обикновените вярващи.
Нашият Господ Исус ни казва да пребъдваме в Него. Той вече е измил греховете на света със Своето кръщение и Своята кръв. Следователно, за да носим белега на Божия народ, трябва да вярваме в кръщението на Исус. Ако не успеем да направим това, ще бъдем отсечени от Него.
Спасението на изкуплението е не друго, освен кръщението на Исус в Новия Завет и обрязването в Стария Завет. Спасението става пълно, само когато имаме вяра както в кръщението на Исус (духовното обрязване), така и в Неговата кръв на Кръста (кръвта на Пасхалното агне).
Обрязването на плътта в Стария Завет е свързано с кръщението на Исус Христос в Новия Завет. Исая 34:16 ни казва, че всички думи в Библията имат своите съответствия. “Потърсете в книгата Господна та прочетете; Никое от тия не ще липсва Нито ще бъде без другарката си; Защото казва Господ: Моите уста заповядаха това; И самият Негов Дух ги събра.”
Всяка дума в Стария Завет е свързана с Новия Завет. Няма нито една Божия дума без съответствие.
 
 
АМИ ТЕЗИ, КОИТО ГЛУПАВО ВЯРВАТ ПО НЕПРАВИЛЕН НАЧИН?
 
Кой сред всички вярващи в света ще отиде в ада?
Онези, които не вярват в духовното обрязване

Днес има много, които вярват само в кръвта на Пасхалното агне. Те питат: “Какво обрязване? То се отнася само за евреите в епохата на Стария Завет. Ние не трябва да отрязваме препуциума си по времето на Новия Завет.”
Разбира се, това е вярно. Не говоря, че трябва да бъдем обрязани физически. Апостол Павел обясни духовното обрязване много ясно и сега аз говоря за обрязването на сърцето.
Не ви казвам да бъдете обрязани физически. Обрязването на плътта няма значение за нас, но ние трябва да дойдем при Исус и да бъдем обрязани духовно, като вярваме в кръщението на Исус, за да бъдем спасени от всичките ни грехове.
За да може някой да се новороди, той трябва да бъде обрязан духовно. Всеки, който вярва в Исус, трябва да бъде обрязан духовно. Това е единственият начин да отрежем всичките си грехове, единственият начин да станем праведни. Само след духовното си обрязване сме напълно без грях. Затова трябва да приемем в сърцата си духовното обрязване, като вярваме в кръщението на Исус.
Апостол Павел също вярваше в важността на духовното обрязване. Той каза: “Обрязване е това, което е на сърцето” (Римляни 2:29). Всеки от нас трябва да бъде обрязан духовно, за да се освободи от греха.
Наистина ли са били предадени греховете ви на Исус, след като са били отрязани от вас? Дори в Новия Завет тези, които вярват в Исус, трябва да бъдат обрязани в сърцата си, като вярват в кръщението на Исус.
Апостол Павел ясно каза това в своите послания. Бог спаси цялото човечество от греховете на света, направи ги Свои хора. Народът на Израел става Божий народ чрез премахването на препуциума им, и ние ставаме Негови деца, когато преминаваме всичките ни грехове върху Исус чрез вяра в Неговото кръщение.
Бог ни приема като Свой народ, когато вижда нашата вяра в кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста. Тази вяра ни прави духовно обрязани и води до нашето спасение.
 
 

СПАСЕНИЕТО СЪЩЕСТВУВА ЗА ГРЕШНИЦИТЕ ЧРЕЗ КРЪЩЕНИЕТО НА ИСУС И НЕГОВАТА КРЪВ

 
Как спасението беше завършено от Исус?
Чрез кръщението и смъртта Му на Кръста

Спасението, което Исус Христос завърши чрез водата на Своето кръщение и кръвта Си на Кръста, е за грешниците. Кръвта на Агнето беше съдът, а кръщението на Исус беше духовното обрязване, което прехвърли всички наши грехове на Него.
Християнските църкви днес не трябва да омаловажават тази представа за духовното обрязване. Въпреки че обрязването в Стария Завет означава малко за нас сега, кръщението на Исус никога не бива да се пренебрегва.
Казах ви, че всичките ви грехове бяха отнети чрез кръщението на Исус и кръщението на Исус ви спаси от всичките ви грехове. Вярвате ли? Ако пренебрегвате кръщението на Исус, никога няма да разберете евангелието на новорождението, евангелието на пълното изкупление чрез кръщението на Исус.
Как можем да пренебрегваме кръщението на Исус, духовното обрязване, за което Бог ни казва? Ако четем Библията, можем да видим, че обрязването и кръвта на пасхалното агне са тясно свързани. Това е тайната на духовното обрязване, кръщението на Исус.
Евангелието, проповядвано от апостол Йоан, беше не друго освен евангелието на кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста. Той каза в 1 Йоаново 5:6: “Това е Исус Христос, Който е дошъл чрез вода и кръв; не само чрез водата, но чрез водата и чрез кръвта.”
Той каза, че Исус дойде чрез водата, кръвта и Духа. Не само чрез водата и не само чрез кръвта, но чрез водата, кръвта и Духа. Тези три елемента, кръщението на Исус, кръвта на Исус на Кръста и възкресението Му от мъртвите, са едно, доказателство за нашето спасение.
 
 

ЗАЩО БИБЛИЯТА ГОВОРИ ЗА КРЪЩЕНИЕТО НА ИСУС И НЕГОВАТА КРЪВ?

 
Спасени ли бяха хората на Израел само чрез кръвта на Пасхалното агне?
Не. Те вече бяха обрязани, преди да запазват Пасхата.

Кръщението на Исус и Неговата кръв ни позволяват да се новородим от водата и Духа. Изход глава 12 казва: “Вземете си агне и вземете малко от кръвта и я турете на двата стълба и на горния праг на вратата на къщите ви. Когато видя кръвта, ще премина над вас.”
Знаейки това, възможно ли е да се спасим от всичките си грехове, вярвайки само в кръвта на агнеца от Пасхата? Тогава защо за кръщението на Исус се говори толкова много в Новия Завет? Апостолите казаха: “Погребани с Него в кръщението” (Колосяни 2:12). “Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли” (Галатяни 3:27). “Която в образа на кръщението и сега ви спасява” (1 Петрово 3:21).
Апостолите Петър и Павел и всички останали ученици на Исус Христос говориха за кръщението на Исус. Именно кръщението на Исус на Йордан, за което те говориха, и вярата в кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста е истината на новорождението от водата и Духа.
Правичката да си кажа, аз вярвах в Исус, но само в Неговата кръв, повече от десет години, без дори да призная кръщението на Исус. Но това знание само по себе си не отне греховете в сърцето ми. Вярвах в Исус с цялото си сърце, но сърцето ми все още беше пълно с грях.
След десет години открих значението на духовното обрязване (кръщението на Исус) и след това се новородих. Едва тогава разбрах истината: Обрязването в Стария Завет символизира кръщението на Исус в Новия Завет. Повярвах в това и все още вярвам.
“В Новия Завет правилна ли е вярата както в кръвта на Исус, така и в Неговото кръщение? Правилно ли е мнението ми според Библията?” След като се новородих, се зачудих за тези неща.
Въпреки че вярвах в посланието за кръщението на Исус и Неговата кръв, в ума ми останаха въпроси. “Правилно ли е да вярвам в истината, че всичките ми грехове бяха предадени на Исус, когато Той беше кръстен, или правилно ли е да вярвам, че Исус ни спаси само чрез смъртта си на Кръста? Не е ли достатъчно просто да вярвам, че Исус е моят Бог и Спасител?” Размишлявах за това, докато четях Изход глава 12.
Днес много хора четат Изход глава 12 и не мислят два пътя за да обявят, че Исус Христос е умрял на Кръста като техен Спасител. Те смятат за правилно да вярват в кръвта на Христос и свидетелстват за истинността на своите убеждения. Те могат да вярват непреклонно и да кажат, че Господ е Христос и Божият Син, но те все още са грешници. Те смятат, че ако вярват, че Исус Христос е Спасителят, те ще бъдат спасени, дори ако все още имат грях в сърцата си.
Този вид вяра не е истинска вяра. Тази вяра сама по себе си не може да им помогне да се новородят. Само кръщението на Исус и Неговата кръв ни правят праведни.
Тогава, какво всъщност означава Изход глава 12? Погледнах в Библията и си мислех: “Има ли някакъв проблем да вярваме само в кръвта на Исус, докато игнорираме кръщението Му?” Още преди да завърша да чета Изход, открих истината, че спасението е не само от кръвта на Христос, но и от Неговото кръщение. Чрез Библията бях уверен, че ние сме обрязани в сърцата си чрез кръщението на Исус, както и Неговата кръв на Кръста.
 
Защо повечето християни са грешници?
Защото не вярват вкръщението на Исус.
 
Осъзнах в Изход 12:47-49, че преди да бъде позволено на човек да яде пасхалното месо, той трябваше да бъде обрязан. Именно поради това Бог казва в стих 49: “Един закон ще има за туземеца и за чужденеца, който е пришелец между вас.”
Следователно всеки, който не беше обрязан, не можеше да яде пасхалното месо. Това е истината, която открих. По същия начин, когато вярваме в Исус като наш Спасител, първо трябва да приемем това, че всичките ни грехове бяха предадени на Исус чрез кръщението Му на Йордан и след това да приемем това, че Исус Христос умря на Кръста за тези грехове.
Когато разбрах, че Исус умря на Кръста, за да бъде съден за греховете, които Той отне чрез Своето кръщение, аз също осъзнах значението на духовното обрязване, което ни спаси от всички грехове и прегрешения на света.
В този момент разбрах, че всичките ми грехове са изчезнали. Сърцето ми стана бяло като сняг и най-накрая приех в сърцето си евангелието на водата, кръвта и Духа.
Разбрах, че има две неща, които ни спасяват, обрязването и кръвта на агнето в Стария Завет и предаването на всички грехове на Него чрез кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста в Новия Завет. Обрязването в Стария Завет и кръщението на Исус в Новия Завет наистина са едно и също.
Исус Христос беше съден не защото Той Сам бе извършил някакви грехове, а защото Той бе поел всички грехове на света чрез Своето кръщение. Тези, които вярват, че Йоан Кръстител, като представител на човечеството, кръсти Исус и предаде всички грехове на света на Исус, също вярват както в кръщението на Исус, така и в Неговата кръв на Кръста.
Защо толкова много хора отричат кръщението Му, въпреки че многократно е описано в Библията? Правейки това, те все още са грешници, дори ако вярват в Исус. Те може би вярват в Исус, но все още са откъснати от Бога. Те са жалки грешници, които ще отидат в ада, въпреки че могат да повярват в Исус.
Как все още могат да бъдат грешници, ако вярват в Исус? Защо живеят като грешници? Защо тръгват по пътя към унищожението? Толкова е жалко. Те ще продължат да остават грешници, защото не вярват в това, че всички грехове на света са били предадени на Исус Христос, който донесе вечно спасение на всички хора чрез Своето духовно кръщение.
Хората смятат, че са изкупени, като вярват в кръвта на Исус, но този вид вяра никога не ги прави свършени. Защо? Защото не успяха да предадат греховете си на Исус!
Ние можем да се спасим само чрез вярата във водата (кръщението на Христос) и Неговата кръв по начина, по който Бог е наредил: спасението на духовното обрязване. Тогава и само тогава можем да станем истински Божии деца.
Трябва да се запитаме. “Ако вярваме само в кръвта на Исус като духовното обрязване, могат ли нашите грехове да бъдат напълно измити?“ Трябва да погледнем дълбоко в сърцето си, за да намерим отговора.
В Стария Завет хората бяха спасени чрез обрязване и кръвта на пасхалното агне, точно както ние спечелихме спасението чрез кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста. По този начин ние се спасихме от Божия съд и от този грешен свят. Тези, които вярват, стават деца на Бога и Бог става техен Отец.
Човек се спасява и става един от Божии хора, като вярва в тези две неща: обрязването и кръвта на пасхалното агне, т.е. кръщението на Исус и Неговата кръв. Това е истината според Исус. Това е истинското значение на новорождението от водата, кръвта и Духа.
 
 

КАКВО Е ИЗКУПЛЕНИЕТО НА ВОДАТА И ДУХА, СПОМЕНАТИ В БИБЛИЯТА?

 
Могат ли грешниците да станат праведни като вярват само в кръвта на Исус?
Никога

Исус изостави престола Си на небето и слезе на този свят. Той бе кръстен от Йоан Кръстител на 30-годишна възраст, за да отнеме всички грехове на света.
Кръвта на Исус на Кръста беше Неговото осъждане за греховете на всички грешници на света. Исус Христос дойде като Спасител на този свят и спаси всички грешници от греховете им чрез водата и кръвта.
Новородени ли сме само чрез кръвта? Не. Спасени сме от греха чрез кръщението на Исус и Неговата кръв. Бих искал да задам въпрос на тези, които вярват само в кръвта на Исус. “Могат ли грешниците да станат праведни, вярвайки само в кръвта на Христос, или чрез кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста? Дали чрез вярата, че предаваме всичките си грехове на Исус чрез Неговото кръщение и кръв, или само чрез Неговата кръв? Коя е истината, питам ви?”
За да бъдем наистина новородени от водата и Духа, трябва да изпълним следното. Трябва да повярваме, че Исус дойде на този свят по плът, че Той пое върху Себе Си всички грехове на света на Йордан със Своето кръщение и беше съден за всичките ни грехове на Кръста. Вярвайки в Исус Христос, нашия истински Спасител, по този начин можем наистина да се новородим.
Питам ви. Какво е вярата, както е определено в Библията? Вяра ли е в кръвта на Исус или в кръщението на Исус и в Неговата кръв?
Вярата в кръвта на Исус е следната. Исус беше съден и осъден за всички грехове на света. Понеже Той беше съкрушен и ранен за нашите грехове, ние бяхме спасени от страшната присъда. Но това не е пълната истина. Преди да приемем това учение, трябва да изясним една точка. Защо Исус трябваше да бъде разпънат на Кръста?
Библията ясно казва, че заплатата на греха е смърт. Исус никога не беше извършил никакъв грях на този свят. Той влезе в плътта на човек през тялото на Мария, но беше влязъл в изричния образ на Своя народ като Син на Светия Бог и Спасител на грешниците. Ето защо Той трябваше да бъде кръстен от Йоан Кръстител, преди да умре на Кръста. Когато се кръсти, Той пое всички наши грехове върху Себе Си. По този начин, без кръщение, Той не би могъл да бъде осъден да пролива кръв на Кръста.
 
 
ЖЕРТВЕНАТА СИСТЕМА В СТАРИЯ ЗАВЕТ
 
Какви бяха задължителните условия за принасяне на жертвата?
① Живо животно без недостатъци
② Полагане на ръце
③ Кръвта му

Нека да погледнем на тази истина през жертвената система на Светата скиния. В Стария Завет грешникът или първосвещеникът полагаше ръце на жертвеното агне или козел, за да предаде собствения си грях или греховете на Израел върху главата му. След това приносите бяха убивани и принасяни пред олтара. Старият Завет е предвестник на Новия Завет, а Исус Христос е жертвеният Агнец, който Бог е обещал да изпрати.
Кога всички вие предадохте всичките си грехове на Исус? Искам да помислите и да отговорите на този въпрос. В Стария Завет израилтяните не можаха не убиват жертвени животни без полагане на ръце (полагане на ръце означава да преминат грях към приноса за грях). Преди да бъдат принесени жертвите за грях пред олтара, полагането на ръце трябваше да се извърши, за да се предадат греховете на жертвените животни.
“Да положи ръката си на главата на животното за всеизгаряне” (Левит 1:4). В Левит е написано, че всички приноси изискват полагане на ръце. Полагайки ръце на главата на приноса, израелският народ успя да предаде греховете си върху него, и като принесат кръвта и плътта му с вяра пред Бога, те можеха да бъдат спасени от греховете си. Израилтяните също бяха спасени чрез вяра във времето на Стария Завет.
По време на принасяне на всеизгаряне пред Бога грешникът трябваше да положи ръце на главата му, така че да предаде греховете на грешника. Тогава приносът беше убит от името на грешника. Кръвта му се туреше по четирите рогове на олтара, а останалата част се изливаше върху земята в основата на олтара. Така се изкупваха грешниците.
В Новия Завет грешниците могат да бъдат изкупени от всичките си грехове чрез вярата си във водата и кръвта на Исус. 1 Йоаново 5:1-10 казва, че грешник е бил изкупен, когато вярва в кръщението на Исус и кръвта на агнето (Кръста).
Следователно всеки грешник може да бъде изкупен, ако вярва както в кръщението на Исус, така и в Неговата кръв на Кръста. Кръщението на Исус и Неговата кръв, заедно със Светия Дух, са задължителни, за да се новородим от водата и Духа.
Скъпи възлюбени, можете ли да бъдете изкупени само като вярвате в кръвта на Исус Христос? Онези, които смятат, че могат да се новородят, вярвайки само в кръвта на Кръста, все още имат грях в сърцата си. Но ние можем да бъдем спасени от всичките си грехове, като вярваме в кръщението на Исус като духовното обрязване на Новия Завет, което е съвременен еквивалент на обрязването, описано в Стария Завет.
Всички деноминации имат свои доктрини. Знаем, че всички те са обречени да отидат в ада, освен ако не изоставят фалшивите си убеждения. Презвитерианската църква поставя акцент върху учението за предопределението; Методистката църква подчертава арминизма, т.е. хуманизма; баптистката църква – кръщението; и църквата на светостта – свят живот; всичко това се е отклонило от словото на истината.
Но какво казва думата на истината в Библията за новорождението? Библията казва, че истината се намира в кръщението на Исус и Неговата кръв. Всеки, който вярва и следва Божието слово и има вяра в новорождението от водата и Духа ще намери изкупление.
 
 
КАКВА Е ТАЙНАТА НА КРЪЩЕНИЕТО НА ИСУС?
 
Какво е духовното обрязване в Новия Завет?
Кръщението на Исус

Кръщението на Исус беше духовното обрязване. В Стария Завет Бог каза, че всеки, който не е обрязан, трябва да бъде отрязан от Неговия народ.
Трябва да знаем и да вярваме, че духовното обрязване в Новия Завет наистина е кръщението на Исус. Тъй като Исус беше кръстен от Йоан Кръстител в началото на Неговото обществено служение, ние можем да бъдем обрязани духовно, вярвайки в Неговото кръщение. Трябва внимателно да обмислим причините, поради които Исус трябваше да бъде кръстен от Йоан Кръстител.
“Тогава идва Исус от Галилея на Иордан при Иоана за да се кръсти от него. А Иоан Го възпираше, казвайки: Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, и Ти ли идеш при мене? А Исус в отговор му рече: Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право. Тогава Иоан го остави” (Матей 3:13-15).
Исус бе кръстен от Йоан Кръстител на Йордан, “реката на смъртта.” Йоан Кръстител положи ръце на главата на Исус и Той беше напълно потопен. Това е правилният начин да бъдете кръстени (Кръщение: да бъдеш потопен във вода). За да може Исус да отнеме всички грехове на света, Той трябваше да бъде кръстен по същия начин, с полагането на ръце, споменато в Стария Завет.
Кръщението на Исус е духовното обрязване за онези, които вярват в Исус. “Защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право” (Матей 3:15). Идеално беше, че Исус отне всички грехове на света и стана наш Бог и Спасител. Така, както беше писано, беше прилично, че Той умря на Кръста с всичките ни грехове на главата Си.
Кръщението на Исус има силата да направи всички грешници новородени. Това е тайната на евангелието на водата и Духа.
Първото нещо, което Исус направи в Своето обществено служение, за да спаси грешниците от всичките им грехове, беше да бъде кръстен от Йоан Кръстител. Кръщението означава “да се измиеш, да бъдеш погребан, да предадеш.”
Като се кръсти по начина, по който Бог изисква, Исус пое върху Себе Си всички грехове на света. “Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!” (Йоан 1:29). Кръщението на Исус означава, че всички хора по света, които вярват в Него, са обрязани духовно.
По-късно Той отиде на Кръста като Агнец Божий, който отне всички грехове на света и прие присъдата за всички грешници. Така Той спаси цялото човечество от греха.
Затова всички, които вярват в кръщението на Исус Христос, обрязването на Стария Завет и Неговата кръв на Кръста като свое спасение, се спасяват от всичките им грехове. Исус Христос спаси всички грешници със Своето кръщение и Своята кръв. Това е истината на духовното обрязване.
 
 
СПАСЕНИЕТО САМО ЧРЕЗ КРЪВ ЛИ Е? НЕ
 
Чрез какво дойде Исус на света?
Чрез водата и кръвта

1 Йоаново 5:4-8 казва: “Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света; и тая победа, която е победила света е спечелила нашата вяра. И кой побеждава света, ако не е тоя, който вярва, че Исус е Божият Син? Това е Исус Христос, Който е дошъл чрез вода и кръв; не само чрез водата, но чрез водата и чрез кръвта; и Духът е, който свидетелствува, понеже Духът е истината. Защото три са, които свидетелствуват: Духът, водата и кръвта; и тия три са съгласни.”
Скъпи християни, какво е вашето свидетелство за Него като ваш Спасител? Не е друго, освен вярата в Божия Син, който дойде чрез водата и кръвта.
Каква е победата, която побеждава света? Тя не е нищо друго освен силата на вярата във водата и кръвта. Исус Христос е този, който дойде чрез водата и кръвта. И Духът е свидетел, защото Духът е истината.
Има три неща, които свидетелстват на земята: водата, кръвта и Духът. И тези три са съгласни като едно. Исус дойде на този свят по плът, Той беше кръстен и умря на Кръста, за да ни спаси от вечното проклятие. Доказателството, че Бог, нашият Създател, стана Спасител на всички грешници, е в евангелието на водата и Духа, който ни спасява.
Това е нашето доказателство, че Исус дойде на този свят като Дух в плът, беше кръстен на Йордан, за да поеме върху Себе Си всичките ни грехове, и проля кръвта Си на Кръста, като прие присъдата за нашите грехове. Така Той спаси всички, които вярват в Него. Това е първоначалното евангелие на водата и Духа.
 
 
КАКВО Е ВОДАТА И КРЪВТА, КОИТО СВИДЕТЕЛСТВАТ ЗА БОЖИЕТО СПАСЕНИЕ?
 
Какъв е аналогът на обрязването, описано в Стария Завет?
Кръщението на Исус

Водата се отнася до кръщението на Исус Христос. В Стария Завет кръщението на Исус означава обрязване. Аналогът на обрязването в Стария Завет е кръщението на Исус в Новия Завет. Доказателството, че всички грехове на света са били предадени на Исус, е в кръщението на Исус.
Всеки, който вярва в тази истина, е в състояние да застане пред Бога и да каже с добра съвест: “Ти си мой Спасител, Господи мой, защото вярвам в Твоето кръщение и Твоята кръв, евангелието на водата и Духа. Следователно нямам грях. Аз съм дете на Бога и Ти си моят Спасител.“ Ние можем да изповядваме това с истинска вяра. Причината да можем да кажем това е поради вярата ни в кръщението на Исус и Неговата кръв.
Кое е словото, което ни позволява да се новородим? Именно кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста е свидетелството за спасението в сърцата ни. Това е евангелието на новорождението от водата и Духа.
Скъпи християни, отново ви питам: “Може ли грешникът да бъде спасен само чрез вяра в кръвта на Христос?“ Не. Спасението изисква не просто вяра в Неговата смърт на Кръста. Само чрез вяра както във водата, така и в кръвта – евангелието на водата и Духа – грешници може да се новородят. Нека сега ви насоча към Библията, която говори за водата или с други думи кръщението на Исус.
1 Петрово 3:21-22 казва: “Която в образа на кръщението и сега ви спасява, (не измиването на плътската нечистота, но позива към Бога на чиста съвест), чрез възкресението на Исуса Христа; Който е отдясно на Бога, като се е възнесъл на небето, и Комуто се покориха ангели, власти и сили.”
Апостол Петър свидетелства, че кръщението на Исус е образът, който ни спасява, а също така е доказателство за спасението от греха. Кръщението на Исус е еквивалент на обрязването в Стария Завет. Точно както народът на Израел повярва в Божието слово и отряза препуциума си, за да станат деца на Бога в старозаветните времена, кръщението на Исус ни спасява от всички наши грехове във времето на Новия Завет.
Следователно обрязването в Стария Завет и кръщението на Исус в Новия Завет са едно и също. Вярвате ли всички сега, че кръщението на Исус наистина е същото като обрязването? Както е написано в 1 Петрово 3:21, която в образа на кръщението и сега ви спасява. Можете ли да спорите с писаното Божие слово?
Как е възможно ние, които живеем в този свят, да бъдем свободни от греха? Само защото Исус Христос беше кръстен, за да изпълни всяка праведност, спасението от греха е достъпно за нас. Матей 3:15 казва: “Защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право.”
Тъй като всички грехове на света бяха предадени на Исус, всички, които вярват в Него, сега са без грях. Всички можем да станем праведни, като приемем истината, че всичките ни грехове бяха предадени на Исус чрез Неговото кръщение. Исус Христос пое всички наши грехове върху Себе Си и умря на Кръста, за да ни спаси от всякаква присъда.
Скъпи приятели, двете неща, които спасяват всички грешници от греховете им, са водата и кръвта. Неговото поемане на нашите грехове и Неговата смърт за нас на Кръста са двете основни неща, които Исус Христос направи за нас през 3-те години на своето обществено служение в този свят.
Йоан 1:29 казва: “Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!” Исус Христос беше кръстен да отнеме греха на света, и умря на Кръста, за да изкупи нашите прегрешения. Исус е Божий Син, и като Създател, Той изпълни завета за обрязване, който Бог направи в Стария Завет, като отне греховете на света.
Всеки, който вярва в сърцето си в евангелието на кръщението на Исус, водата и кръвта, ще се новороди от водата и Духа. И Господ ще стане Спасител на всички, които вярват. Благодаря на Господ, Алилуя! Исус изпълни нашето спасение, както Бог беше обещал, и Той ни спаси от всички грехове на света.
 
 
НЕ ИЗМИВАНЕТО НА ПЛЪТСКАТА НЕЧИСТОТА
 
Плътта ли се освещава с времето?
Не. Плътта продължава да натрупва грях до деня на смъртта ни.

1 Петрово 3:21 казва: “Която в образа на кръщението и сега ви спасява, (не измиването на плътската нечистота, но позива към Бога на чиста съвест), чрез възкресението на Исуса Христа.”
Когато човек започва да вярва в Исус Христос като свой Спасител, това не означава, че той престава да извършва плътски грехове. Може да продължим да грешим, но вярвайки в кръщението на Исус, можем да предадем всички свои светски грехове на Исус, Който ги изплати с кръвта Си на Кръста. Вярвайки в тези две неща като незаменими елементи на нашето спасение, ние се спасяваме от греховете си.
Да се новородим означава да посрещнем Исус в сърцата ни като Спасител на цялото човечество. Прошката на греха се постига и в сърцата ни. Когато вярваме в кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста, сърцата ни се новораждат, но ние продължаваме да извършваме грехове и прегрешения с плътта си. Но всичките ни грехове на плътта вече са простени.
Кръщението на Исус е свидетелство за всички спасени. Ние сме без грях, когато ние вярваме в прощаване на греховете чрез кръщението на Христос. Ние се раждаме, когато приемаме в сърцата си истината на спасението чрез кръщението на Исус и ставаме праведни чрез евангелието на водата и Духа.
Това е вярата на Авраам в Стария Завет, вярата да станем праведни, за която говори апостол Павел, и образът на спасението, за който свидетелства апостол Петър.
Точно както Авраам чу и повярва в Божието слово и стана праведен, ние се спасяваме, когато вярваме в кръщението на Исус и Неговата смърт на Кръста.
Йоан 1:12 казва: “А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име.” Приемате ли Исус Христос, Този, който ни спаси от всичките ни грехове чрез кръщението и кръвта Си, като ваш Спасител? Трябва да получим спасението, дадено ни чрез водата и кръвта на Божия Син.
Спасението само от кръвта на Исус Христос ли е? Не. То е от водата и кръвта на Исус. В Библията ясно се казва, че спасението не е само от кръвта на Исус. То е чрез кръщението на Исус и Неговата кръв.
Кръщението на Исус е духовното обрязване на Новия Завет. Истината на спасението е отрязала от нас всичките ни грехове. Това, че Той беше съден за греховете на света, означава, че Той беше съден за нас, вас и мен.
Като приемаме евангелието на опрощение на греховете, кръщението на Исус и Неговата кръв, ние се освобождаваме от присъдата за всичките си грехове. С нашата вяра ние се спасяваме от всички грехове, които извършваме на този свят. Когато приемаме кръщението на Исус и Неговата кръв като наше спасение, всички грехове в сърцата ни се отмиват. Вярвате ли и разбирате ли това за истина? Искрено се надявам, че всички вие ще повярвате в евангелието на водата и Духа. Вярвайте и печелете вечен живот.
Апостол Павел каза: “Обрязване е това, което е на сърцето” (Римляни 2:29). Как се обрязваме в сърцата си? Можем да бъдем обрязани духовно, когато вярваме в идването на Христос Исус на този свят по плът, в Неговото кръщение да отнеме всички грехове на света, в Неговата смърт на Кръста за нашите грехове и в Неговото възкресение.
Апостол Павел каза, че обрязване е това, което е на сърцето. Обрязването на сърцето означава да вярваме в кръщението на Исус и Неговата кръв. Ако искате да бъдете обрязани в сърцето си, трябва да вземете в сърцето си евангелието на кръщението на Исус и Неговата кръв. Тогава, само тогава, можете наистина да станете деца на Бога.
 
 

ЙОАН КРЪСТИТЕЛ ИЗПРАТЕН ЛИ БЕ ОТ БОГА?

 
Кой беше Йоан Кръстител?
Той беше представителят на човечеството и последният първосвещеник според рода на Аарон.

Тук трябва да попитаме кой беше Йоан Кръстител, който кръсти Исус Христос. Йоан Кръстител беше представител на цялото човечество. Матей 11:11-14 казва: “Истина ви казвам: Между родените от жени, не се е въздигнал по-голям от Иоана Кръстителя; обаче, най-малкият в небесното царство, е по-голям от него. А от дните на Иоана Кръстителя до сега небесното царство на сила се взема, и които се насилят го грабват. Защото всичките пророци и законът пророкуваха до Иоана; и, ако искате да го приемете, тоя е Илия, който имаше да дойде.”
Скъпи християни, Исус казва, че няма никой по-голям от Йоан Кръстител между родените от жени. С раждането на Йоан Кръстител приключи епохата на Първия Божи Завет, ерата на Стария Завет. Тя приключи, защото Исус Христос, който трябваше да изпълни завета на Бога, най-сетне дойде.
Кой тогава трябваше да изпълни завета на Бога? Исус Христос и Йоан Кръстител. Йоан Кръстител предаде всички грехове на света на Исус. Кой беше последният първосвещеник на Стария Завет? Кой беше потомъкът на Аарон? Самият Исус Христос свидетелства, че никой друг освен Йоан Кръстител. Йоан Кръстител е представител на човечеството, най-големият между родените от жени.
Нека се замислим над фактите, които имаме. Мойсей, Авраам, Исаак и Яков са родени от жени. Но сред хората както в Стария, така и в Новия Завет, кой е най-големият между всички родени от жени? Това е Йоан Кръстител.
Йоан Кръстител, като последният пророк на Стария Завет и потомък на Аарон, кръсти Божия Агнец в Новия Завет по същия начин, по който Аарон полагаше ръце на жертвите в Деня на умилостивение в Стария Завет. Той кръсти Исус Христос и предаде всички грехове на света на Исус. Той беше Божи пастор. Той изпълни духовното обрязване в сърцата на цялото човечество, като кръсти Исус Христос.
Заедно с кръщението на Исус трябва да вярваме в Неговата кръв като свидетелство за нашето спасение. Исус Христос отне всички грехове на света чрез Своето кръщение и беше съден за тях. И единственото нещо, което трябва да направим, е просто да повярваме в това. Божията воля е да вярваме в това, което е направил Исус.
След като приемете в сърцето си евангелието на новорождението от водата и Духа, можете да станете потомък на Авраам и Божие дете. Има само няколко, които са в Христос, докато има много, които все още не са Го приели в сърцата си.
Денят е почти приключил и тъмнината пада. Повярвайте в кръщението на Исус и Му позволете да влезе във вашето сърце. Вашата вяра в кръщението на Исус и Неговата кръв ще ви направи надарени с духовно спасение.
Имайте предвид винаги, че духовното помазване идва, когато вярвате в евангелието на спасението, в евангелието на кръщението на Исус и в Неговата кръв. Искам да знаете, че можете да приготвите духовната лампа (Църквата) и маслото (Духа) като мъдрите девици (Матей 25:4), като вярвате в евангелието на кръщението на Исус и Неговата кръв. Тези, които вярват в Исус, отиват на църква с Духа в сърцата си.
 
 

ЗА КОГО БЕШЕ КРЪСТЕН ИСУС?

 
С каква цел беше кръстен Исус?
За да отмие всички грехове на човечеството

“Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, и Ти ли идеш при мене? А Исус в отговор му рече: Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право” (Матей 3:14-15).
Исус беше кръстен, за да отмие всички грехове на човечеството. Исус Христос е Божий Син и наш Спасител. Той е Създателят, който ни е създал. Исус Христос дойде по волята на Бог Отец, за да ни направи Негови хора.
За кого са говорили всички пророци в Стария Завет? Говорили са за Исус Христос. Всичките пророци от Стария Завет са говорили за Исусовото идване на този свят, за да отнеме всичките ни грехове и да ни освободи от греха завинаги.
Исус слезе на този свят, както беше пророкувано в Стария Завет, и отне всички грехове на човечеството от Адам и Ева до последния човек на земята.
Сега вземете в сърцето си спасението чрез кръщението на Исус и Неговата кръв. Все още не сте ли сигурни, че това е истината? Все още ли имате грях в сърцето си? “Защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право.” Исус беше кръстен от Йоан Кръстител, за да изпълни всяка праведност.
Самата дума “кръщение” означава “да измия.” Исус е кръстен от Йоан Кръстител по начина на полагане на ръце, описан в Стария Завет.
След като пое всички грехове на човечеството, Той се потопи в Йордан. Реката означава смърт и присъдата за грешниците. Потапянето на Христос във водата символизира смъртта на Кръста. Излизането Му от водата означава възкресение. Исус беше възкресен на третия ден, след като умря на Кръста.
Исус е нашият Бог и Спасител. Фактът, че Исус дойде на този свят да бъде кръстен, проля кръвта Си на Кръста, беше възкресен на третия ден и сега седи от дясната страна на Бога, е ясно доказателство, че Той спаси цялото човечество от смъртта. Вярвате ли искрено в тази истина?
Кръщението на Исус е духовното обрязване на Новия Завет. “Обрязване е това, което е на сърцето.” Обрязването на сърцето е завършено, когато вярваме в кръщението на Исус, истината за предаването на всички наши грехове на Исус. Обрязването на сърцето е признаване на кръщението на Исус, чрез което ние предадохме всичките си грехове на Исус.
Обрязани ли сте в сърцето си? Ако вярвате в обрязването на сърцето, греховете ви ще бъдат измити веднъж завинаги. За тази цел Исус изпълни всяка праведност и осигури спасението на всички грешници.
Скъпи християни, вземете това доказателство за спасение в сърцата и умовете си. Това е истината. След като вземете в сърцето си спасението на Исус, ще бъдете освободени от всичките си грехове. “А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име” (Йоан 1:12).
Сега виждате ли защо Исус трябваше да дойде на този свят, за да се кръсти? Вярвате ли сега? Исус беше кръстен, за да отнеме греховете на цялото човечество. Това беше кръщението с обрязването. Кръщението на Исус ни дава духовното обрязване. Затова апостол Павел ни казва да бъдем обрязани в сърцата си. Исус толкова ясно ни спаси със Своето кръщение и кръв, че нямаме друг избор освен да повярваме в сърцата си. Трябва да кажем “Да. Амин“ на словото Божие в сърцата ни. Не е ли истината? Вярвате ли в това?
 
 
ПРИЕМАТЕ ЛИ ТАЗИ ИСТИНА В СЪРЦЕТО СИ?
 
Какво трябва да направим преди да се поклоним на Исус?
Трябва да приемем в сърцата си истината на водата и кръвта.

Почти 2000 години са минали откакто Исус дойде на този свят. В този ден и век на Божия благодат, ние трябва да вземем в сърцата си истината, водата и кръвта на Исус. Няма какво друго да правим.
“Обрязване е това, което е на сърцето.“ Трябва да бъдем обрязани чрез вярата в сърцата си. Ние можем да бъдем спасени само чрез вярата. В Стария Завет израилтяните са били спасени чрез обрязване и кръвта на Пасхата, която е била поставена на праговете на вратите и на преградите на техните къщи.
Онези, които вярват в кръщението на Исус и в Неговата кръв като в тяхното спасение, не се страхуват от Божията присъда, защото тя ще премине над тях. Но Божията присъда ще падне върху всички, които не вземат истината в сърцата си. Има много хора, които напразно вярват в Исус и затова все още са роби на греховете си.
Как са стигнали до това състояние? Защо все още страдат от греха? Само защото не знаят истината за кръщението на Исус и Неговата кръв. Те вярват само в кръвта на Исус, пропускайки или пренебрегвайки Неговото кръщение.
Възможно ли е спасението да се постигне само чрез проста вяра в кръвта на Исус? Библията ли ни казва, че това е така? Какво казват Старият и Новият Завет за това? Според Библията спасението се постига не само чрез кръвта на Божия Агнец, но и чрез кръщението на Исус (1 Йоаново 5:3-6).
Вярвате ли само в кръвта на Исус? Тези, които вярват така, все още имат грях в сърцата си. Те трябва да преодолеят неправилната си вяра и да се върнат към истинското евангелие.
Онези, които не вярват, трябва да признаят сега, че са били въведени в заблуждение, без да знаят, че Исус е отнел целия грях на Йордан чрез Своето кръщение. Те трябва да признаят, че са сгрешили, като са пренебрегнали да приемат кръщението на Исус. Те трябва да приемат в сърцата си, че Исус отне всички грехове на света чрез Своето кръщение. Спасението е достъпно само когато вярваме както в кръщението на Исус, така и в Неговия Кръст. С други думи, само чрез евангелието на водата и Духа можем да спечелим вечния живот.
Скъпи християни, живяхте ли досега в зависимост само от вярата в кръвта на Исус? Ако това е така, със сигурност имате грях в сърцето си. Ако съгрешавате, значи имате грях в сърцето си. Ако мислите, че сте свободен от греха, когато спазвате Божия закон, това е само чувство, което излиза от вашите емоции. Това убеждение не е в съответствие с Божието слово.
 
 
ВСЕ ОЩЕ НЕ Е КЪСНО
 
От какво истината ни прави свободни?
От закона на греха и смъртта

Все още не е късно. Всичко, което трябва да направите, е да повярвате в кръщението на Исус и Неговата кръв и ще бъдете обрязани в сърцето си и ще се освободите от всеки грях. Да се освободите от всякакъв грях означава, че сте спасени, като повярвате в евангелието на кръщението на Исус и Неговата кръв.
Готови ли сте да вярвате в кръщението на Исус и Неговата кръв за спасение от греховете ви? След като повярвате в това, ще научите какво е спасението. Ще получите спокойствие. Тогава и само тогава ще станете праведни. Не чрез вашите дела, а чрез вашата вяра в Божието слово. Ако някой от вас все още вярва и уповава се само на кръвта на Исус за спасение, бих искал да ви призова да вярвате както в кръщението на Исус, така и в Неговата кръв.
Скъпи християни, пълното спасение на човечеството от греха беше осъществено чрез евангелието на кръщението на Исус и Неговата кръв. Духът е Бог. Бог слезе на този свят по плът на човешко същество.
Бог каза чрез пророците, че трябва да Го наречем Исус, защото Той трябваше да спаси Своя народ от греховете им. Бог каза: “Ето девицата ще зачне и ще роди син; И ще го нарекат Емануил (което значи, Бог с нас)” (Матей 1:23).
Бог дойде на този свят, за да спаси грешниците. Той беше кръстен, за да отнеме всички грехове на света и така спаси всички грешници. Това е истината и спасението на водата и кръвта. Аз съм тук, за да ви кажа това. Спасени ли сме само от кръвта на Исус? Разбира се, че не. Спасени сме от кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста.
Днес има толкова много лъжепророци и еретици, които не вярват в кръщението на Исус. Исус каза: “И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни” (Йоан 8:32).
Трябва да знаем истината. Трябва да знаем защо Исус говори за Своето кръщение и защо трябва да вярваме в него. Трябва да знаем защо Бог каза на народа на Израел да бъде обрязан в Стария Завет и защо Той говори за кръвта на пасхалното агне.
Когато знаем само част от историята, никога не можем да разпознаем истината. Исус каза: “Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство” (Йоан 3:5).
 
 
ДА СЕ КРЪСТИМ В ХРИСТА
 
Как можем да се съединим със смъртта на Христос?
Като предадем всички наши грехове на Исус чрез Неговото кръщение

Библията свидетелства за тайната на спасението. Само от кръвта на Исус ли е? Не. То е чрез Неговата кръв и кръщението Му. Апостол Павел говори за това често в Римляни глава 6 и в много други послания.
Нека да четем Римляни 6:3-8. “Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участвуваме в Исуса Христа, кръстихме се да участвуваме в смъртта Му? Затова, чрез кръщението ние се погребахме с Него да участвуваме в смърт, тъй щото, както Христос биде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Защото, ако сме се съединили с Него чрез смърт подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение, подобно на Неговото; като знаем това, че нашето старо естество беразпънато с Него за да се унищожи тялото на греха, та да не робуваме вече не греха. Защото, който е умрял, той е оправдан от греха. Но ако сме умрели с Христа, вярваме, че ще и живеем с Него.”
Нека да разгледаме стих 5. Той гласи: “Защото, ако сме се съединили с Него чрез смърт подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение, подобно на Неговото.”
Смъртта Му беше наша смърт, защото всичките ни грехове бяха предадени на Него чрез кръщението Му. Така кръщението на Исус свързва Неговата кръв на Кръста с нас.
Нашата вяра в кръщението на Исус и Неговата кръв ни позволява да се съединим с Исус. “Заплатата на греха е смърт” (Римляни 6:23). Следователно смъртта на Исус на Кръста беше нашата смърт. Той беше кръстен, за да поеме всички наши грехове върху Себе Си. Да вярваме в тази истина е да се съединим с Исус Христос, нашия Спасител.
 
 
НЕ ТРЯБВА ДА ВЯРВАМЕ В ИСУС ПРОСТО КАТО ЧАСТ ОТ РЕЛИГИОЗЕН НАЧИН НА ЖИВОТ
 
Какво означава “Той е верен и праведен?”
Това означава, че Исус изми греховете ни веднъж завинаги и спасява всеки, който вярва в истината.

Много хора вярват в Исус като религиозен начин на живот, така че те отиват на църква и изплакват си очите, като се молят и разкайват. Те изповядват греховете си и молят прошка всеки ден. Те се молят: “Исусе, знам и вярвам, че Ти умря на Кръста за мен. Да, вярвам.”
Ясно е, че те разбират погрешно следния откъс. “Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда” (1 Йоаново 1:9). Те твърдят, че всеки ден трябва да им се прощават греховете чрез изповядване на греха. Но грехът в горния откъс не означава тривиални ежедневни прегрешения. Този откъс означава, че сме простени за греховете си веднъж завинаги, когато признаем, че все още не сме се спасили.
“И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово” (Римляни 10:17). “И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни” (Йоан 8:32).
Скъпи християни, истината е ясна. Ако вярвате, че Исус е умрял на Кръста, без да отнеме всичките ни грехове чрез кръщението Си на Йордан, вашата вяра е напразна. Ако някой християнин иска да бъде спасен от всичките си грехове, той трябва да повярва, че греховете му са били предадени на Исус чрез кръщението Му в Йордан веднъж завинаги и че Той е взел присъдата за всичките ни грехове на Кръста. С други думи, ние трябва да вярваме както в кръщението на Исус, така и в Неговата кръв.
“Защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим” (Деяния на Апостолите 4:12). Исус Христос пое всичките ни грехове чрез Своето кръщение и стана наш Спасител. Исус дойде чрез водата и кръвта, за да ни спаси от вечното проклятие. “Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с устата прави изповед и се спасява” (Римляни 10:10). Грешник ли си или праведен човек?
Галатяни 3:27 казва: “Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли.” Този стих ни казва истината, че Исус беше разпънат, след като беше поел всички грехове на света чрез Своето кръщение. Той беше възкресен от мъртвите на третия ден и сега седи от дясната ръка на Бога. Той стана Господ на спасението за всички, които вярват в Него.
Ако Исус не беше кръстен, ако не проля кръвта Си на Кръста за нас, нямаше да стане наш Спасител. Можем да се спасим само когато вярваме в евангелието на водата и Духа.
 
 
ДОРИ СИНЪТ НА МОЙСЕЙ
 
Защо Бог се опита да убие Мойсей на път за Египет?
Защото не беше обрязал синовете си.

Многообичани християни, вие слушате тайната на изкуплението на всичките ви грехове чрез водата и кръвта на Исус. Прекрасна благодат е да можем да слушаме тези думи на Бога.
Само кръвта на Исус Христос ли е? По времето на Стария Завет хората ставаха потомци на Авраам чрез обрязване и кръвта на пасхалното агне. Сега ние ставаме Божии хора, вярвайки в кръщението на Исус и Неговата кръв. Бог ни показа доказателството за това в Стария Завет чрез Мойсей.
За да спаси народа на Израел, Бог говори с Мойсей и му каза да изведе Неговия народ от Египет. Така Моисей с разрешение на тъста си Иотор напусна мадиамската земя и се отправи към Египет със съпругата и синовете си. Когато постави семейството си на магаре, Господ го срещна в лагера му и се опита да го убие.
Но неговата мъдра съпруга Сепфора знаеше причината за това. Тя взе кремък и обряза краекожието на сина си и допря го до нозете на Мойсей и каза: “Наистина ти ми си кървав младоженец!” След това Бог се оттегли от него.
Това беше Неговият начин да каже, че със сигурност ще убие някого, дори сина на Мойсей, ако не бъде обрязан. За народа на Израел обрязването беше знак на завета на Бога. Те знаеха, че Бог със сигурност ще отсече всеки от народа Си, дори и сина на водача, ако остане необрязан. Следователно Бог предупреди Мойсей по този начин, за да избегне отрязването на сина си.
Библията казва, че причината Сепфора да премахне препуциума на сина си и да го допре до нозете на Мойсей, казвайки: “Ти ми си кървав младоженец!” бе да се присъедини към Божието търсене на обрязване (Изход 4:26).
Всеки, който не беше обрязан сред израилтяните, трябваше да бъде отрязан от народа му. Само онези, които бяха обрязани, имаха право да ядат месото на пасхалното агне и да се присъединят към службата като Божий народ.
Апостол Павел беше евреин. Той беше обрязан осем дни след раждането си, изучаваше се при великия равин Гамалиил и разбра точно защо Исус Христос бе кръстен на Йордан и защо Той трябваше да бъде разпънат. Така апостол Павел пише за кръщението на Исус във всичките си послания.
Апостол Павел също говореше често за кръвта на Исус като завършване на нашето спасение. Кръвта беше само последният етап от Неговото изкупление, докато истинското духовно обрязване беше кръщението на Исус. Няма смисъл да се подчертава кръвта на Исус без Неговото кръщение.
Апостол Павел често говори директно за Кръста на Исус. Защо? Защото това е окончателното доказателство за нашето спасение. Ако Исус беше поел всички грехове на света върху Себе Си, но не успя да пролее кръвта Си на Кръста, за да получи присъдата за нас, ние нямаше да бъдем напълно спасени. Затова апостол Павел говори толкова често за Кръста. Кръстът е последната стъпка в нашето спасение.
Ако истината за спасението беше предадена на това поколение без изкривяване, до този момент би имало много повече хора без грях. Но за съжаление истината с времето се изгуби и много хора знаят само за Кръста, без да осъзнават истинското значение на Неговото кръщение.
Тъй като имат вяра само в празната обвивка на евангелието, те ще останат грешници, независимо колко години пламенно вярват в Исус. Те все още ще бъдат грешници след десет години, дори и след 50 години религиозен живот.
 
 
МОЕТО СВИДЕТЕЛСТВО
 
Счита ли Бог грешниците за праведни?
Не. Той е справедлив. Праведните са тези, които са свободни от грях, след като са предали всичките си грехове на Исус чрез Неговото кръщение.

Започнах да вярвам в Исус, когато бях на 20 години. Преди това нямах представа колко грях съм извършил в живота ми, защото не знаех Божия закон. Дотогава бях живял по свой начин, без да познавам Бог.
Тогава се разболях. Бях толкова болен, че мислех, че ще умра. И така, реших, че поне трябва да бъда изкупен от всичките си грехове преди смъртта си. Тъй като бях чул, че Исус умря за грешници като мен, реших да повярвам в Него. В началото бях толкова пълен с радост и благодарност.
Но чувството започна да избледнява след кратко време. След няколко години не можех да не извършвам нови грехове всеки ден. Станах грешник отново. След десет години все още бях грешник, всъщност по-лош грешник от преди. Вярвах в Исус от десет години и фактът, че съм грешник, никога не се е променил. Бях и вярващ, и грешник.
Въпреки че пеех: “♪ Плачът няма да ме спаси! Макар че лицето ми беше окъпано в сълзи, те не можеха да успокоят страховете ми, не можеха да измият греха на годините! Плачът няма да ме спаси! ♪ Плаках всеки път, когато съгрешавах.
“Скъпи Боже, моля те, прости ми за този един грях. Прости ми веднъж това и никога повече няма да съгреша.” След като съгрешавах, се молех три дни. Затварях се в ъглова стая и се молих и постих три дни. Защото съвестта ми е толкова тежка, извиках и молих Божията прошка. На третия ден се чувствах по-добре и смятах, че можех да бъда приет в присъствието Му.
“Отново измих греховете си. Алилуя!“ Така излизах и живях усърдно известно време. Но скоро отново съгрешавах и отчаянието ми нарастваше. Повтарях този мрачен процес отново и отново. Чувствах се толкова чудесно да повярвам в Исус в началото, но колкото по-дълго вярвах, толкова по-високо мои грехове се натрупваха като праха в неизползвана стая.
След десет години бях станал по-лош грешник, отколкото преди. “Защо повярвах в Исус толкова рано в живота си? Би било много по-лесно да повярвам в Исус, ако бях чакал, докато навърша 80 години, точно преди да умра. Тогава не бих осъзнавал греха и не би трябвало да се покайвам всеки ден.” Мислех, че аз трябва да живея в съответствие с Божията воля, но това е невъзможно. Имах чувството, че се побърквах!
Започнах да търся Бог отново и отново. Прекарах много време, изучавайки теология. Но след няколко години сърцето ми стана още по-безплодно. Преди да започна да чета книги по религиозни теории, казвах, че ще живея като свети Дамиан, като никога не спя удобно в топло легло. Бях се заклел, че никога няма да угаждам на себе си, но вместо това да се посветя изцяло на нуждаещите се.
Докато четох за живота на този светец, се заклех да живея точно като него. Опитах се да направя аскетичен живот за себе си. Коленичах по твърди циментови подове и се молех с часове. Тогава се чувствах така, сякаш молитвите ми имат повече значение и след това се чувствах по-добре за себе си.
Но след десет години аз не можех да издържам повече. Затова се молих на Бога. “Мили Боже в небето, моля те, спаси ме. Вярвам в Тебе от все сърце. Знам, че не бих променил предаността си към Теб, дори ако някой сложи нож на гърлото ми. Но въпреки че вярвам в Тебе с цялото си сърце, защо все още се чувствам празен вътре? Защо съм толкова разочарован? Защо ставам по-лош грешник от преди? Никога преди не съм мислил за греха. Повярвах в Теб и сега се чудя защо станах толкова по-лош, след като години наред съм вярвал в Теб. Какво става с мен?”
Точно в този момент разбрах причината. Вярвах в Бога, без да се спася от греховете си. Не знаях истината по това време, и това беше достатъчно, за да ме подлуди.
С греха в сърцето ми, как бих могъл да кажа на другите за изкуплението на Божията благодат? Как бих могъл да кажа на другите да вярват в Исус? Молех се отново и отново. “Скъпи Боже, скоро ще завърша семинарията и ще бъда назначен за пастор. Но ако стана пастор, натоварен с греха, как ще мога да кажа на други грешници за изкуплението? Самият аз съм грешник, и като четох Посланията на апостол Павел, разбрах, че ако някой няма Христовия Дух, той не е Божие дете. Но колкото и нетърпеливо да търся, Духът не е в мен. Чувствах, че е бил в началото, но е изчезнал. Какво стана? Моля те, кажи ми защо, Господи.”
Всъщност причината беше, че се заблудих и смятах, че бях изкупен проста чрез вяра в Исус. Измъчвах се поради това дълго време.
Бог обеща да се покаже на онези, които Го търсят с нетърпение. Най-сетне ме срещна в Неговата истина. Все още бях грешник в продължение на десет години, след като започнах да вярвам в Исус. Но когато научих тайната на кръщението на Исус и Неговата кръв, когато открих значението на обрязването в Стария Завет и на духовното обрязване в Новия Завет, когато разбрах и повярвах в тайната на спасението чрез Христовото кръщение, всичките ми страдания свършиха. Душата ми стана бяла като сняг.
Ще бъде същото за вас. Ако вярвате в евангелието на кръщението на Исус и Неговата кръв, вие също ще станете безгрешни. Все още може да сте непълноценни, но ще бъдете праведни. Когато вземете тази истина в сърцата си и я съобщите на другите, те също ще бъдат спасени и ще хвалят Бога, викайки “Алилуя!”
Искам да поздравя всички отбрани братя и сестри. Славя Исус, че ни е спасил от всички наши грехове. Алилуя! Сме били щастливо изкупени от всичките си грехове.
Това е толкова голяма благодат, че не сме в състояние да изразим цялото си щастие само с думи. Нека заедно изпеем песен. “♪Името му стана тайна, тъй като все още не сме провъзгласили тайните на всяко същество. Той беше изхвърлен като камъните, отхвърлени от строителите, но името Му стана най-скъпоценен камък в сърцето ми.♪”
 
 

КРЪЩЕНИЕТО НА ИСУС И НЕГОВАТА КРЪВ Е ПОВЕЧЕ ОТ ДОСТАТЪЧНО, ЗА ДА СПАСИ ВСИЧКИ ГРЕШНИЦИ ОТ ГРЕХОВЕТЕ ИМ

 
Какво премахва целия грях от нашите сърца?
Кръщението на Исус

Исус Христос изми всички грехове на света чрез Своето кръщение и кръв. Духовно ни обряза и ни направи Свой народ. Той е Бог на новородените.
Винаги има присъдата за греха. Но Исус беше кръстен и съден на Кръста, за да ни спаси. Със Своята кръв Той спаси всички нас и Той беше възкресен на третия ден. Именно Бог Отец възкреси Исус от мъртвите.
Животът на Исус е нашият живот и белегът на нашето съществуване като Божии деца. Кръщението Му отне всичките ни грехове и скъпоценната кръв на Исус на Кръста е доказателство, че Той понесе присъдата от наше име.
Скъпи приятели, имате ли това доказателство за кръщението на Исус и Неговата кръв в сърцата си? Питам ви. Спасението ни идва ли само чрез кръвта на Исус? Не. То идва заедно чрез кръщението на Исус и Неговата кръв.
 
 
КОЙ Е ЕРЕТИК?
 
Кой е еретик?
Този, който осъжда себе си, не е повярвал в кръщението на Исус

Скъпи приятели, все още ли сте грешници, въпреки че изповядвате вярата си в Исус всеки ден от живота си? Ако сте грешници, въпреки че вярвате в Исус, значи сте еретици. Ерес е невярване в Божията истина. Тит 3:10-11 говори за ерес: “След като съветваш един два пъти човек, който е раздорник, остави го, като знаеш, че такъв се е извратил и съгрешава, та от само себе си е осъден.”
Самоосъждащ се човек казва: “Мили Боже! Аз съм грешник. Вярвам в Теб, но все още съм грешник. Без значение какво някой казва, аз съм грешник и знам, че това е истината.”
Бог му казва: “Още ли си грешник и все още не си ли Мое дете? Тогава ти си еретик и ще бъдеш хвърлен в огъня на ада.”
Ако вярвате в Исус, без да вярвате в евангелието на кръщението на Исус в сърцето си, ако осъждате себе си като грешник и признавате пред Бога, че духът ви е с греха, значи сте еретик пред Бога.
 
 
КОИ СА ИСТИНСКИТЕ ВЯРВАЩИ?
 
Какво е Божието свидетелство за спасението?
Водата, кръвта и Духът

Всички, които вярват в евангелието на кръщението на Исус и в Неговата кръв, всички онези, които са станали Божий народ, и всички, които са измили греховете си, са праведните. Как все още можеш да си грешник, докато вярваш в Исус? Грешникът не може да влезе в Божието царство.
Тези, които са станали праведни, вярвайки в Исус, имат свидетелството на Бога в сърцата си. Свидетелството е кръщението на Исус и Неговата кръв. Това дело на спасение е това, което Исус Христос направи на този свят.
Следователно всеки, който откаже да повярва в евангелието на кръщението, чрез което Исус отне всичките ни грехове, ще бъде отрязан от Бога.
Скъпи братя и сестри по вяра, приемате ли в сърцата си евангелието, че спасението на грешниците не е само от кръвта на Исус, но и от водата, която е кръщението на Исус?
Всеки, който вярва в делото, което Исус извърши на този свят, и който приема водата, кръвта и Духа, ще бъде спасен от всеки грях. Това е истината и мъдростта на евангелието на водата, кръвта и Духа.
Исус напълно ни очисти от всички грехове чрез Своето кръщение, за да може цялото човечество да бъде спасено чрез Него. Сега, ако наистина вярвате в Исус, няма начин да сте грешници.
Исус ни възкреси от мъртвите. Той спаси всички души, които се отдалечиха от Бога поради измамите на дявола. Исус иска да намери всички изгубени души. Бог работи чрез Исус с евангелието на водата, кръвта и Духа. Той ни е призовал и вече можем да бъдем изкупени и спасени от Него.
Вярвате ли в тази най-дълбока истина? Казвам ви, че спасението не е само от кръвта, но и от кръщението на Исус и от Неговата кръв на Кръста. Онези, които казват, че са били спасени само от кръвта, трябва да признаят, че имат грях в сърцата си.
Всички сме мислили, че е достатъчно за нашето спасение да повярваме в кръвта на Исус. Мислехме така преди, но сега трябва да осъзнаем, че не е достатъчно. Ние бяхме спасени и новородени, вярвайки в Исус Христос, който дойде чрез водата, кръвта и Духа.
Всеки грешник може да се новороди чрез вяра в кръщението на Исус и Неговата кръв (1 Йоаново 5:5-10). Нека да хвалим Бога. Алилуя!